Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám realizaci hrubé stavby a stavební materiál

Poptávám realizaci hrubé stavby a stavební materiál

Poptávám zhotovení hrubé stavby RD, založení stavby - základovou desku. Dále poptávám betonové tvárnice - ztracené bednění š. 40cm - 1300 ks a 30cm - 700 ks, stropní panely. Termín červen-červenec 2018.

Modernizace informačního systému zdravotnické obrazové dokumentace

Modernizace informačního systému zdravotnické obrazové dokumentace

Předmětem VZ je modernizace stávajícího informačního systému pro agendu zdravotnictví v rámci ON Kladno, využívaného pro zpracování, zobrazení a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace – implementace centrálního webového DICOM prohlížeče a webového portálu vč. modernizace související komunikační infrastruktury ON Kladno potřebné pro provoz ...

Stavební připravenost pro instalaci RCOM zařízení a Obnova ILS 22 LKMT, Přijímací středisko LKKV

Stavební připravenost pro instalaci RCOM zařízení a Obnova ILS 22 LKMT, Přijímací středisko LKKV

Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a stavební práce pro realizaci stavební připravenosti pro instalaci RCOM zařízení a Obnova ILS 22 LKMT, Přijímací středisko LKKV. Zadavatel má zájem objednat dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace jednotlivých projektových stupňů a následnou realizaci celého díla pod názvem „Stavební ...

Rekostrukce zimního stadionu - chladící zařízení

Rekostrukce zimního stadionu - chladící zařízení

Předmět je modernizace chladícího zařízení, jehož součástí je i využití odpadního tepla z provozu chladícího okruhu.

Poptávám historické medaile

Poptávám historické medaile

Poptávám medaile motiv: - mincovna Smolník - geologické dny Zlatá Idka a filatelie.

Poptávám ocelové šroubovací spony

Poptávám ocelové šroubovací spony

Poptávám ocelové šroubovací spony, průměr 60 mm.

Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích

Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy přechodů a míst pro přecházení včetně navazujících částí chodníků v centru obce. Stávající vjezdy k nemovitostem budou zachovány, chodníky o šíři 1,5-4,5 m budou realizovány zvýšené bezbarierové s nástupními a signálními pásy pro pohyb nevidomých osob a budou výškově odděleny od vozovky ...

Poptáváme automat na kávu a teplé nápoje

Poptáváme automat na kávu a teplé nápoje

Poptáváme do našeho gymnázia automat na kávu a teplé nápoje. Preferujeme zkušenosti ze školního prostředí (Pamlsková vyhláška...). Prosím o nabídku emailem.

Výběrové řízení na dodávku - Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd

Výběrové řízení na dodávku - Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd

Předmětem zakázky je dodávka „Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd“ . (dále jen předmět výběrového řízení). Specifikace požadavků Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .

Realizace robotizovaného pracoviště Chotusice

Realizace robotizovaného pracoviště Chotusice

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku robotického zařízení na adresu Chotusice čp. 309, Chotusice u Čáslavi, PSČ 285 76, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Technologie, reg.číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014309. Dílem se rozumí návrh, vývoj a výroba robotického pracoviště a to ...

Výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací

Výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací

jedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení na dodávku - Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd

Výběrové řízení na dodávku - Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd

Předmětem zakázky je dodávka „Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd“ . (dále jen předmět výběrového řízení). Specifikace požadavků Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .

Dodávka aplikací projektu IKS Kladno

Dodávka aplikací projektu IKS Kladno

Předmětem VZ je pořízení a implementace aplikačního (SW) vybavení, konkrétně 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. V rámci VZ je poptávána dodávka a implementace 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. Jedná se o systémy: Docházkový systém, Evidence soudních sporů, Správa fotodokumentace, ...

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Kosova Hora

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Kosova Hora

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a dostavba základní školy v obci Kosova Hora.

Dodávka C-ramena pro endoskopii

Dodávka C-ramena pro endoskopii

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks zařízení C-rameno pro endoskopii včetně příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky.

Rozšíření ZŠ T. Stolzové v Kostelci nad Labem

Rozšíření ZŠ T. Stolzové v Kostelci nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na rozšíření ZŠ T. Stolzové v Kostelci nad Labem.

Poptávám provedení zemního protlaku

Poptávám provedení zemního protlaku

Dobrý den , poptávám u Vás provedení zemního protlaku pro dešťovou kanalizaci průměr 125 mm , v obci Rokytovec okr. Mladá Boleslav - délka cca 8 m.

Kanalizace a ČOV - Záluží

Kanalizace a ČOV - Záluží

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Záluží. Celková kapacita ČOV bude v budoucnu činit 1500 EO. V rámci této veřejné zakázky bude realizována kapacita 750 EO. Splašková kanalizace bude realizována jako gravitační o celkové délce 4 515 m, z toho ...

Poptávám opravu pletacího stroje

Poptávám opravu pletacího stroje

Poptávám opravu pletacího stroje značky BROTHER elektronit KH-940,jeho elektroniku počítače.Děkuji Fleišnerová

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptávám vyvrtání studny na chatě ve Výžerkách okr. Kolín.

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Výstavba vodovodu a kanalizace v místní části Březová obce Úmonín.

Snížení emisí na kotli K1

Snížení emisí na kotli K1

Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce – „Snížení emisí na kotli K1“ zahrnující zejména: • Návrh technického řešení celého DÍLA • Zpracování DOKUMENTACE • Dodávky ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Montáž ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Demontáže původního a dále nevyužívaného zařízení • Potřebné úpravy stávajících zařízení ...

Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav – Skiagrafické RTG přístroje

Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav – Skiagrafické RTG přístroje

Předmět veřejné zakázky je dodávka skiagrafických RTG přístrojů. Součástí předmětu plnění je pozáruční 6 letý FULL servis, viz příloha Servisní smlouva. (je hrazeno z provozních prostředků zadavatele a je součástí nabídkové ceny). Blíže specifikováno v zadávací dokumentaci a v příloze - Minimální technické podmínky

Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Operační stoly, Bateriová modulární vrtačka, Vany

Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Operační stoly, Bateriová modulární vrtačka, Vany

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 4 části v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: Operační stoly ČÁST 2: Bateriová modulární vrtačka ČÁST 3: Vany ČÁST 4: Bilirubinometr Blíže specifikováno v příloze - Minimální technické podmínky pro část 1 - 4. Nabídku je možné podat pro jednu či více části. Nabídka se podává v ...

Poptávám výrobu plastové nádoby na pitnou vodu

Poptávám výrobu plastové nádoby na pitnou vodu

Poptávám výrobu plastové nádoby (pokud možno světlé) na vytvoření zásoby pitné vody vody z vrtu. Rozměry jsou 2m výška, 90cm šířka a 70cm hloubka. Na horní straně otvor s víkem cca 50 x 70cm a ve spodní části nádoby 3 prostupy na montáž potrubí velikosti 1´´.

(záznamy 1/25 z 57)  strana 1 / 3