Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Středočeský kraj
Dodávky léčivého přípravku: Altepláza - společné zadávání
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou plynulé dodávky léčivého přípravku „Altepláza“ na základě Smluv o obchodní spolupráci, které budou uzavřeny mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých zadavatelů, po dobu 12-ti měsíců, včetně přepravy na místo určení.
Poptáváme rodinný dům
Poptáváme rodinný dům, do 150 km od Prahy, dispozice min. 4+1 (může být i více). Vítány jsou i vedlejší stavby na pozemku (stodola apod.). Zahrada min. 200 m2. Podmínkou je absence vlhkosti a plísně. Stav fasády není rozhodující, podmínkou je dobrý stav střechy a celkově udržovaný stav nemovitosti, bez nutnosti zásadnější (okamžité) rekonstrukce ...
Vodovod Libodřice
Předmětem zakázky je stavba veřejného vodovodu v obci Libodřice. Projektová dokumentace je přílohou zadávací dokumentace.
Dodávka a implementace vybraných nástrojů kybernetické bezpečnosti Statutárního města Kladno
Předmětem veřejné zakázky jsou dílčí cíle zadavatele spočívající v zajištění fyzické bezpečnosti stávajícího umístění aktivních prvků infrastruktury včetně technologického centra dostatečnou ochranou pro prokazatelnou identifikaci kybernetických bezpečnostních událostí a řešení a řízení přístupových oprávnění pro různé informační systémy.
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – cesty a veřejné osvětlení
Zadavatel v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem zadává mj. i předmětnou zakázku, jejímž předmětem je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, také vybudování cest a veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
Poptávám sádrokartonářské práce
Poptávám sádrokartonářské práce, stavbu stropu a příčky v RD Stará Boleslav. Strop 36m2 příčka 19m2 Materiál zajistím. Děkuji za nabídky
Poptávám vyřazený kontejner
Poptávám sdělení ceny kontejneru 12 m ,, Vyřazený " jde mi pouze aby šly zavírat dveře. Nabízíte také dopravu? Pokud ano tak prosím o cenu do Mníšku pod Brdy. Děkuji za jakoukoliv odpověď . J .Motlík
Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2019 – 2022
6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění ...
Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení novostavby mateřské školy ve Staré Boleslavi na pozemku p.č. 112/94, k.ú. Stará Boleslav na adrese Třebízského, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, v příloze č. 4 a v příloze č. 5 zadávací ...
Realizace polních cest C7 a C24 v k. ú. Doubravany, C14 v k. ú. Sovenice; C6 v k. ú. Seletice
Výstavba polních cest včetně výsadby doprovodné zeleně a souvisejících vodohospodářských opatření. Polní cesty C7 a C24 – Doubravany, C14 – Sovenice: VPC 4/20 – jednopruhová obousměrná, celkovou délkou 1,837 54 km, z části bude kolejová, z části krytem z živičných vrstev. Polní cesty C21 a C22 – Doubravany, C6 – Seletice: VPC 4/20 – jednopruhová ...
Bezpečné Úvaly – Instalace dopravních zařízení
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu inteligentních dopravních systémů, tj. inteligentních ukazatelů rychlosti a úsekových detektorů rychlosti, které budou zadavateli sloužit pro provádění měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb. a č. 553/1991 Sb., a dále dodávka obslužného hardwaru a softwaru a ...
Nákladní vozidlo s dvouramenným nosičem kontejnerů vč. 1 kontejneru
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního nákladního vozidla s nástavbou dvouramenného nosiče kontejnerů zadavateli (dále jen „předmět zakázky“, „zboží“ nebo „vozidlo“) a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Nákladní vozidlo bude dodáno včetně velkoobjemového kontejneru o velikosti 10 m3.
Dodávka 2x komplexního systému bateriového úložiště v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 2 x komplexního systému bateriového úložiště v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE a rychlonabíjecí stanicí na 2 místech realizace ve Středočeském kraji. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie.
III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Předmětem dokumentace je kompletní rekonstrukce stávající silnice III. třídy číslo III/2746, která se nachází jihovýchodně od města Mladá Boleslav. Jedná se převážně o extravilánovou komunikaci spojující silnici I/38 (směr Nymburk) s městem Dobrovice. Část úseku této silnice tvoří zároveň obchvat obce Libichov. V současné době je tato silnice ...
Výběr koncových stanic pro ZPŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW vybavení pro zadavatele
Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“ je zejména provedení rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě.
Spotřební a jednorázový materiál
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního a jednorázového materiálu pro zajištění výzkumné činnosti zadavatele.Pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda. Dodavatel není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do části nebo částí, které si zvolí.Dodávky ...
Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice
Předmětem této zakázky je novostavba pečovatelského domu s 10 bytovými jednotkami včetně příslušné infrastruktury. Přesné umístění díla a jeho detailní specifikace je uvedeno v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Projektovou dokumentaci pro provádění staveb z dubna 2018 zpracoval Czech projekt group s.r.o. , ...
II/114, most Živohošť – Neveklov – stavební práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/114, most Živohošť – Neveklov – stavební práce“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/114 v celé šíři stávající koruny – cca 7,0 – 9,0 m, ...
Poptávám startér na křovinořez Variolux V-BFS 43, Praha
Sháním startér na křovinořez Variolux V-BFS 43.
Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek
Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 12 částí, tato zadávací dokumentace se týká částí 12. Zadavatel uvádí, že části č. 1 - 9 veřejné zakázky byly ...
Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství II. - vybavení laboratoře
Předmětem této veřejné zakázky jsou (i) dodávky zdravotnických přístrojů sloužící pro monitoring, měření a to zejména v oblasti dýchání, plicní mechaniky apod. a dále (ii) vybavení laboratoře. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Lékařské přístroje a 2) ESD pracoviště. První část veřejné zakázky se týká dodávky zejména plicních přístrojů a druhá ...
Doubravčice - intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 4. linky na 1600 EO a Rozšíření zásobování vodou
Předmětem zakázky je intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 3. linky na 1600 EO a rozšíření zásobování pitnou vodou obce Doubravčice.
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky (dodávkou) je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové ...
Poskytování právních služeb Statutárnímu městu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb městu Kladno. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části dle specifikace vymezené zadávací dokumentací. S vybranými účastníky budou uzavřeny rámcové dohody na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, jejichž text je uveden v příloze zadávací dokumentaci. V každé části bude uzavřena ...