Dodávky osobních vozidel pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek a navazujícího poskytování servisních služeb osobních vozidel po dobu jejich provozu. Pořizovaná vozidla budou sloužit k přepravě zaměstnanců při provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, která budou dodána jediným dodavatelem v dále ...
Výběr poskytovatele služby – Pojištění 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby pojištění na období od 1.1.2020 do 31.12.2023 a v rozsahu vedeném v příloze č. 1 ZD. Jedná se o pojištění majetku provozovaného zadavatelem včetně souvisejících rizik, provozní a profesní odpovědnosti a pojištění motorových vozidel zadavatele. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 6 částí.
Obnova centrálního dispečinku TR1 – DB
Celková rekonstrukce hlavního energetického dispečinku na rozvodně TR1 Dolů Bílina, včetně stavebních úprav. Součástí Díla je dodání nového hardwaru a upgrade stávajícího softwaru nebo dodávka nového softwaru pro řízení rozvodu elektrické energie, tepla a měření spotřeby a to včetně dodávky a instalace nového řídicího systému. Pro řízení ...
Ventilátory na umelú ventiláciu
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka: Servoventilátor najvyššej triedy Servoventilátor vyššej strednej triedy Vysokofrekvenčný servoventilátor Prenosný ...
Náhradné diely na vozidlá Mercedes Benz
Predmetom zákazky je nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva a pozáručný servis vozidiel továrenskej značky Mercedes Benz
Lieky ATC skupiny L01XC07
Lieky ATC skupiny L01XC07
ÚVN - VoFN Praha  Přístroje pro gynekologické oddělení - nákup
Předmětem VZ je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou vymezeny v zadávací dokumentaci, ...
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na pozemku zadavatele parc. č. 767/4 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. ...
Vzdělávání nám dává křídla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických ...
Výsadba a údržba zeleně v areálu DC Zeleneč
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajících dřevin, výsadba nové zeleně a následná pětiletá péče a práce s ní spojené (kontroly a opravy kotvení dřevin, mulčování, závlaha apod.) v areálu datového centra Zeleneč.
Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku statutárního města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na ochranu a ostrahu majetku pro sportovní zařízení: Budvar aréna (zimní stadion), Plavecký stadion, Sportovní hala.
Defibrilátory
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka: Defibrilátor najvyššej triedy Prenosný bifázický defibrilátor s EKG
ÚVN–VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1
Předmětem veřejné zakázky „ÚVN–VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1“ je realizace přístavby pavilonu CH v areálu ÚVN v Praze dle projektové dokumentace vypracované společností DOMY s.r.o.
Mäso, mäsové výrobky a hydina
Predmetom zákazky je dodávka: - mäsa, mäsových výrobkov a hydiny - čerstvé ovocie a zelenina vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre obidve časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch
Bukové dřevo, Rakousko
Prosím o nezávaznou nabídku na 40 metrů krychlových bukového dřeva - 1 m dlouhé, čerstvé, velmi nahrubo rozštípané, s dodávkou a vykládkou jeřábem do 4184 Helfenberg Waldhäuser 24, Rakousko.
Regulace a vypořádání nemocnic
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku zpracování ročních vyúčtování v Core systému VoZP podle uzavřených smluvních ujednání nebo podle vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (dále jen „Úhradová vyhláška“) za péči poskytnutou v roce ...
Přeprava dřevěné bedny s bronzovou sochou do Švédska
Poptávám přepravu bronzové sochy z výstavy v Praze do Švédska, dřevěná bedna je o rozměrech 75cm/45cm/43cm, váha 50 kg.
Vývoj a konstrukce universálního nosiče nástaveb ZEBRA – Elektrické svazky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje universálního užitkového nosiče výměnných nástaveb s alternativním pohonem ZEBRA. V rámci veřejné zakázky bude řešen vývoj a konstrukce sestav elektroinstalace elektrických svazků pro rám a kabinu s cílem vytvořit dlouhodobě využitelnou a pružně ...
Extrakorporálny litotryptor
Predmetom zákazky je dodanie Extrakorporálneho litotryptora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov. Zostava extrakorporálneho litotryptora pozostáva z nasledovných častí: - generátor rázových vĺn - RTG prístroj s C-ramenom - zákrokový stôl - ovládací panel Verejný obstarávateľ požaduje dodanie zostavy ...
Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, Špačince
Predmetom zákazky ús stavebné práce spojené s rekonštrukciou jestvujúcej budovy a prístavbou nového krídla. v rozsahu podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
Nákup nikel-kadmiových batérií, ich častí a komponentov
Nákup nikel-kadmiových batérií, ich častí a komponentov do železničných koľajových vozidiel podľa potreby obstarávateľa.
Nákup techniky pre poskytovanie služieb v lesníctve
Časť č.1 Kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Štiepkovač (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.3 Vyvážací náves s hydraulickou rukou (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných ...
Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu koncových staníc
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti informačno-komunikačnej techniky, t.j. nákup novovyrobených, doteraz nepoužívaných osobných počítačov, prenosných počítačov, dokovacích staníc k notebooku, LCD monitorov, farebných a čiernobielych tlačiarní, multifunkčných zariadení, USB klávesníc, tabletov, projektorov, ...