Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Královéhradecký kraj
Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice
Předmětem zadání je vypracování Projektové dokumentace pro společné povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně ...
Poptáváme odbahnění rybníka
Poptáváme odbahnění rybníka.Potřebujeme odbahnit rybník o velikosti 35 x 25 m. Postavit kamennou zeď z rovnaného kamene v délce 25 m a výška asi 1,50 m. Jedná se asi o 500 m3 přemístění hlíny asi do vzdálenosti 30 m. Mám prosbu můžete mi udělat cenovou nabídku, praskla nám hráz a máme rybník bez vody což přes zimu není dobré. S ...
FaF UK – Vakuová automatická stanice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vakuové automatické stanice pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
FaF UK – Laminární box
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laminárního boxu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v ubytovně Heyrovského čp. 1213, Hradec Králové.
FaF UK – Rotační vakuová odparka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rotační vakuové odparky pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Poptávám žárovku 3,6 V
Poptávám žárovičku - LED 3,6 V do dobíjecí baterky s paralyzérem (může být i silnější, NE slabší). Děkuji.
Fakoemulsifikační přístroj včetně dodávek spotřebního materiálu a zajištění servisu
Předmětem veřejné zakázky je obnova fakoemulsifikačního přístroje Infinity pro přední oční segment zakoupeného v roce 2009 na oční klinice v sídle zadavatele. Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou a zajištění dodávek spotřebního materiálu na dobu neurčitou.
Poptávám kvalitní truhlářské řezivo
Poptávám kvalitní truhlářské řezivo. Bor 24-26mm množství cca 6m3.
Poptávám materiál pro boční zakrytí pergoly
Boční zakrytí pergoly, Tyto díly z 80% průhledného materiálu Š x V 197 x 200cm.......................2x 216 x 167cm.........................1x 197 x 139cm..........................1x 210 x 167cm..........................1x 198 x 200cm.......................1x ( tomto dílu dveře (vstup) 75cm) Tyto díly z 50% průhledného materiálu ...
Lávka přes Labe v Hradci Králové III
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu ...
Rekonstrukce výměníkových stanic
Opravy a modernizace budov.
Stavební úpravy bytového domu Na Jihu 541-544
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebně technických opatření s cílem snížení energetické náročnosti sedmipatrového bytového domu spočívající v provedení zateplení obálky domu a zateplení střechy domu. Součástí zakázky je dále i realizace stavebních prací spočívající v zajištění bezbariérových přístupů do bytového domu se čtyřmi vchody.
Bronchoskopické vybavení 2 včetně poskytování záručního a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je doplnění zcizeného bronchoskopického vybavení plicní kliniky zadavatele, které zadavatel potřebuje v co nejkratší době doplnit a zároveň obnova endoskopické techniky, která je již morálně zastaralá a je na hraně své fyzické životnosti. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zajištění záručního servisu a ...
LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř molekulární patologie
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky laboratorních přístrojů pro laboratoře Fingerlandova ústavu patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové.
Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů, blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb ...
FVE Fabio Produkt spol. s r.o.
Předmětem zakázky je instalace a dodávka fotovoltaického systému o výkonu 130,2 kWp, umístěného na střechu skladovací haly společnosti FABIO PRODUKT spol. s r.o. Jedná se o fotovoltaický systém, kde vyrobená el. energie je zpracována výrobcem v daném odběrném místě a přebytek el. energie je distribuován do distribuční soustavy.
Odečty měřicích zařízení plynu Sever II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou odečty plynoměrů.