Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Podpora SW produktů systému GIS a Externího geoportálu, vč. dalšího rozvoje

Podpora SW produktů systému GIS a Externího geoportálu, vč. dalšího rozvoje

Předmětem veřejné zakázky je: a) Poskytnutí podpory užívání standardního software GIS (SW GeoMedia), ke kterému zadavatel vlastní licence standardního software dodaného na základě dosavadních smluvních vztahů. b) Poskytnutí aplikační podpory nově i dříve vyvinutých uživatelských aplikací (dříve vyvinuté uživatelské aplikace byli vytvořeny ...

Poptávám žebřik na fasádu

Poptávám žebřik na fasádu

Poptávám žebřik na fasádu na střechu asi 6m. Děkuji za odpověd Pyšná.

Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Hradec Králové 2018 - 2019

Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Hradec Králové 2018 - 2019

Předmětem této veřejné zakázky, které zadavatel bude objednávat prostřednictvím svých odborných správ. Předmětem objednávek bude především odstraňování sněhu či ledu z výhybek a kolejí ve vlastnictví SŽDC, s.o., operativní drobná údržba a výřez vegetace. Dále pak především odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, ...

Lůžka resuscitační vybavená kompletní včetně vybavení pro transkutánní měření krevních plynů CO2

Lůžka resuscitační vybavená kompletní včetně vybavení pro transkutánní měření krevních plynů CO2

Předmětem veřejné zakázky je obnova lůžek resuscitačních, kompletních, s monitory, ventilátory a centrálou (lůžka resuscitační jsou tvořena inkubátory pro intenzivní a vývojovou péči s možností automatické změny inkubátoru na vyhřívané lůžko a zpět). Dále je součástí dodávky vybavení pro transkutánní měření krevních plynů CO2. Součástí předmětu ...

Lůžka standardní vybavená kompletní

Lůžka standardní vybavená kompletní

Předmětem veřejné zakázky je obnova celkem 23 ks lůžek standardních, kompletních (jsou tvořena inkubátory pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem). Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu dodaných lůžek na dobu neurčitou.

Léčivé přípravky s obsahem abirateronu a interferonu alfa – 2a

Léčivé přípravky s obsahem abirateronu a interferonu alfa – 2a

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem abirateronu a interferonu alfa - 2a po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Technické zhodnocení SW GIS - ELA - 3.část

Technické zhodnocení SW GIS - ELA - 3.část

Předmětem VZ je technické zhodnocení SW multilicence GIS - ELA podle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen "ZD") a v návrhu smlouvy

Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu II

Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu II

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách dvou objektů v areálu SOŠ a SOU - objektu Domova Mládeže a objektu učeben, dále objektu dílen ve Vážní ulici. V rámci stavebních prací dále dojde k úpravám zeleně a venkovního prostranství. V rámci objektu Domova Mládeže budou provedeny stavební úpravy ...

Kybernetická bezpečnost informačních systémů Magistrátu města Hradec Králové

Kybernetická bezpečnost informačních systémů Magistrátu města Hradec Králové

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Kybernetická bezpečnost informačních systémů Magistrátu města Hradec Králové“ je komplexní dodávka, implementace a technická podpora programových a technických prostředků (dále též „HW a SW“) na podporu zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich infrastruktury v ...

Komplexní pozemkové úpravy Horní Adršpach a Dolní Adršpach

Komplexní pozemkové úpravy Horní Adršpach a Dolní Adršpach

Zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Adršpach (458 ha) a k.ú. Dolní Adršpach (573 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2019

Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2019

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů, blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb ...

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kopidlno – stavební úpravy objektů

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kopidlno – stavební úpravy objektů

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy odborných učeben stávající školy v ulici Tomáše Svobody včetně zateplení, rekonstrukce budovy odborných dílen, spojovací krček. Součástí projektu bude také oplocení a bezbariérový vstup do školy.

LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz

LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz

Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky laboratorních přístrojů pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové.

LF HK – CORE FACILITIES – Automatický izolátor nukleových kyselin

LF HK – CORE FACILITIES – Automatický izolátor nukleových kyselin

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového přístroje – automatického izolátoru nukleových kyselin pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání ...

LF HK – CORE FACILITIES – Automatizovaný detekční systém

LF HK – CORE FACILITIES – Automatizovaný detekční systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu přístroje – automatizovaného detekčního systému pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné ...

LF HK – CORE FACILITIES – Více-jednotkový systém PCR termocyklérů s gradientem

LF HK – CORE FACILITIES – Více-jednotkový systém PCR termocyklérů s gradientem

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka více-jednotkového systému PCR termocyklérů s gradientem pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné ...

Poptáváme přepravu obytných kontejnerů

Poptáváme přepravu obytných kontejnerů

Poptáváme přepravu obytných kontejnerů, jedná se o 10 ks obytných kontejnerů o standardní velikosti 6 x 2,5 m. Místo naložení: PLZ 35576 Wetzlar. Místo složení: Hradec Králové či Praha.

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci - Přeložka komunikace II/298

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci - Přeložka komunikace II/298

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a ...

Dodávka materiálu pro projekt TL-5000

Dodávka materiálu pro projekt TL-5000

Předmětem plnění je dodávka různých materiálů určených k výrobě letounu v rámci projektu TL-5000. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 zákona na 6 samostatných částí (A – F).

LF HK – CORE FACILITIES –  Laboratoř průtokové cytometrie

LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř průtokové cytometrie

Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky laboratorních přístrojů pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Pořízení dopravního automobilu a cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Lužany

Pořízení dopravního automobilu a cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Lužany

Předmětem této zakázky je dodávka nového dopravního automobilu a nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Lužany

Vypracování souboru projektových dokumentací – pro akci Rozvoj a modernizace Domova U Biřičky

Vypracování souboru projektových dokumentací – pro akci Rozvoj a modernizace Domova U Biřičky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD“ (PD pro demoliční výměr, PD k územnímu rozhodnutí, PD ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby, PD interiérů (včetně vybavení a nábytku), PD parkových úprav, terénních úprav a náhradní výsadby v severní části areálu a zajištění autorského dozoru, včetně ...

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského, Nová Paka

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského, Nová Paka

Přístavba a stavební úpravy objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) Součástí předmětu VZ je také zhotovení dvou samostatných prováděcích projektových dokumentací vč. zhotovení soupisů prací s výkazy výměr a oceněných soupisů prací s výkazem výměr (rozpočet stavby) pro Stavební úpravy a přístavbu objektu v ul. ...

DNS na dodávky AV pro UHK

DNS na dodávky AV pro UHK

Předmětem této nadlimitní zakázky je zavedení DNS na dodávky AV pro UHK na 3 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu ...

DNS na dodávky IT pro UHK

DNS na dodávky IT pro UHK

Předmětem této nadlimitní zakázky je zavedení DNS na dodávky IT pro UHK na 3 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu ...

(záznamy 1/25 z 29)  strana 1 / 2