Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám revizi kotle ROJEK KTP 49 na rok 2018 a následující roky.

Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření

Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření

Předmětem této zakázky je: - zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle ...

Transportní inkubátor s ventilátorem a monitorem

Transportní inkubátor s ventilátorem a monitorem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks transportního inkubátoru skládajícího se z inkubátoru, ventilátoru a monitoru. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou.

Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou výdeje dovážených hotových jídel (obědů) v jídelně, resp. výdejně jídel v objektu zadavatele - budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územního pracoviště v Hradci Králové.

Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - I. část

Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - I. část

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem: 1.část – skiagrafický RTG 2.část - ...

Simulační centrum - AV technika

Simulační centrum - AV technika

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán zejména v technických podmínkách zadavatele, které jsou uvedeny v ...

Zajištění diagnostik pro stanovení specifických IgE protilátek UKIA

Zajištění diagnostik pro stanovení specifických IgE protilátek UKIA

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého dalšího potřebného spotřebního materiálu a kalibrátorů pro stanovení specifických IgE protilátek proti alergenům po dobu 4 let pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Součástí veřejné zakázky je také bezplatná výpůjčka analytického systému.

Poptávám podzemní nádrže na odchyt dešťové vody

Poptávám podzemní nádrže na odchyt dešťové vody

Poptávám podzemní nádrže na odchyt dešťové vody, 2 m3 , Královehradecký kraj, v souvislostí se státní akci DEŠŤOVKA.

Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška

Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška. Jedná se o provedení a dodávku stavebních a jiných prací v členění: SO 01 - DEMOLICE; SO 02 - OBJEKT VÝUKY; SO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA; SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE. Podrobně viz ZD.

Léčivé přípravky

Léčivé přípravky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčiv s ATC L04AA* po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského, Nová Paka

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského, Nová Paka

Přístavba a stavební úpravy objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů), Součástí předmětu VZ je také zhotovení dvou samostatných prováděcích projektových dokumentací vč. zhotovení soupisů prací s výkazy výměr a oceněných soupisů prací s výkazem výměr (rozpočet stavby) pro Stavební úpravy a přístavbu objektu v ul. ...

Hledám investora

Hledám investora

Hledám investora, který by mi pomohl rozjet podnikání v zahraničí. Jedná se podnikání v cestovním ruchu. Již mám k dispozici první pozemek kousek od pláže. Ráda bych koupila druhý větší a rozjela plán. Je to země mimo EU.

Poptáváme provedení ochrany zdi u schodiště

Poptáváme provedení ochrany zdi u schodiště

Potřebovali bychom v panelovém domě provést ochranu zdí u schodiště - před zašpiněním a otlučením.

Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.

Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.

Jedná se o odvoz a likvidaci komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové nad Labem. Překládací stanici (vč. pozemku) si zajišťuje každý uchazeč sám na vlastní náklady.

Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka spirometru II

Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka spirometru II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka spirometru pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Jedná se o přístroj na měření funkčních parametrů dýchacího systému. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – technickou specifikací s položkovým rozpočtem.

Demolice budov v areálu bývalých vojenských kasáren ve městě Rokytnice v Orlických horách

Demolice budov v areálu bývalých vojenských kasáren ve městě Rokytnice v Orlických horách

Předmětem veřejné zakázky je demolice bývalé ubytovny SA v Rokytnici v Orlických horách. Objekt určený k demolici se nachází přímo v areálu SA. Jedná se o samostatně stojící budovu bez přímých konstrukčních vazeb na okolí. Demolicí nebudou přímo dotčeny okolní stavby mimo bývalý areál SA. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové ...

Podpora srdce a plic

Podpora srdce a plic

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro podporu a náhradu funkce srdce a plic včetně dodávky spotřebního materiálu a pozáručního servisu pro Kardiochirurgickou kliniku FN Hradec Králové.

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokonferenčního zařízení do prostor simulačního polygonu a sanitního vozidla včetně souvisejících dodávek a služeb.

Dodávky originálních náhradních dílů pro vozidla značky Škoda a Volkswagen

Dodávky originálních náhradních dílů pro vozidla značky Škoda a Volkswagen

Jedná se o plynulé zásobování originálními náhradními díly pro vozidla , po dobu tří let značky Škoda a Volkswagen/Audi. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci

Dopravní terminál v Jaroměří

Dopravní terminál v Jaroměří

Předmětem veřejné zakázky je stavba dopravní infrastruktury zahrnující autobusové zastávky konstrukce zastřešení těchto zastávek, konstrukce přechodu pro chodce a zastřešení tohoto přechodu. Dále navazující plochy zpevněných manipulačních ploch, parkovacích ploch, chodníků a nezpevněné plochy včetně jejich sadových úprav. Součástí uceleného ...

Dodávka skladovacích systémů

Dodávka skladovacích systémů

Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů skladovacích systémů, konkrétně se jedná o vertikální skladovací systémy používané ke skladování, vychystávání a k výrobě.

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce III

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce III

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba objektů pevnosti Dobrošov: návštěvnického centra SO 201, novostavba dřevěného dělnického domku S0 202 a venkovní objekty - S0 203 venkovní kanalizace, S0 204 venkovní vodovod, S0 206 komunikace a zpevněné plochy, S0 207 venkovní osvětlení, S0 208 sadové úpravy, S0 209 venkovní retenční ...

Hledám kurz tance pro seniory

Hledám kurz tance pro seniory

Hledám základní kurz tance pro seniory. Pouze Jičín.

EFSA-CDN - Fluorimetr

EFSA-CDN - Fluorimetr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka fluorimetru pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s položkovým rozpočtem.

Oživení pevnosti Josefov

Oživení pevnosti Josefov

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vybraných stávajících objektů hradeb pevnosti Josefov. Objekty jsou součástí areálu nemovité kulturní památky „Městské opevnění II., Horní pevnost“. Řešené území se nachází v Městské památkové rezervaci Josefov. Stavební úpravy řešených objektů nezahrnují změny objemů stávajících budov ani ...

(záznamy 1/25 z 31)  strana 1 / 2