Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Hledáme pracovníka pro obsluhu strojů na zpracování výrobků z pryže

Hledáme pracovníka pro obsluhu strojů na zpracování výrobků z pryže

Hledáme pracovníky na pozici: OPERÁTOR/-KA - PP na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení; nástup možný ihned; jedná se o práci v třísměnném provozu - Náplň práce: obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže

EFSA-CDN – Cytometr se sotrem pro práci v aseptickém prostředí

EFSA-CDN – Cytometr se sotrem pro práci v aseptickém prostředí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka cytometru se sotrem pro práci v aseptickém prostředí pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr.

EFSA-CDN - Přístroj na měření velikosti částic pro experimentální použití

EFSA-CDN - Přístroj na měření velikosti částic pro experimentální použití

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje na měření velikosti částic pro experimentální použití pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr.

Zajištění úklidových služeb v RÚ Hostinné

Zajištění úklidových služeb v RÚ Hostinné

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb ve všech budovách zdravotnického provozu v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Jedná se o úklid všech pacientských pokojů včetně sociálních zařízení, cvičeben, tělocvičen, vodoléčby, jídelen, chodeb a WC. Úklid je prováděn v souladu s hygienickým plánem dle harmonogramu stanoveného ...

Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj

Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj

Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných v pevném místě prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A

ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A

Jedná se o stavební práce související se stavebními úpravami stávajícího objektu budovy „A“ ZŠ Schulzovy sady. Stavba obsahuje: - vestavbu do krovu hlavní budovy školy – zřízení odborných učeben včetně zázemí; - vestavbu do krovu nad tělocvičnou – zřízení odborných školských pracovišť pro práci s žáky; - přístavbu schodišťové věže k objektu s ...

LF HK – MRR – PRSP na UK – Výukové modely pro Ortopedickou kliniku

LF HK – MRR – PRSP na UK – Výukové modely pro Ortopedickou kliniku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukových modelů pro Ortopedickou kliniku. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém

LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kapalinového chromatografu (UHPLC) s UV-VIS detektorem diodového pole (DAD) a fluorescenčním detektorem, obsahující gradientové čerpadlo pro práci za tlaku až 1300 barů (130 MPa), vakuový degaser, autosampler s chlazením vzorků, kolonový termostat, počítač se software umožňujícím řízení a ...

Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu

Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách dvou objektů v areálu SOŠ a SOU - objektu Domova Mládeže a objektu učeben, dále objektu dílen ve Vážní ulici. V rámci stavebních prací dále dojde k úpravám zeleně a venkovního prostranství. V rámci objektu Domova Mládeže budou provedeny stavební úpravy ...

Dvoudimenzionální ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Dvoudimenzionální ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Cílem zadávacího řízení k této veřejné zakázce je uzavřít mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem kupní smlouvu, jejímž předmětem bude dodávka dvoudimenzionální ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie (2D UHPLC). Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován Přílohou č. 1 – Návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je ...

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách a změně užívání části stávajících objektů, přístavba garáže, rozšíření sjezdu z místní komunikace, úpravy příjezdové cesty a odstavné plochy na pozemku, vybudování nové splaškové kanalizace a septiku, realizace světelné ...

Dodávka autobusu pro zájezdovou dopravu v roce 2018

Dodávka autobusu pro zájezdovou dopravu v roce 2018

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks autobusu pro zájezdovou dopravu v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami, blíže specifikovaná touto zadávací dokumentací a jejími přílohami, a poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Léčivé přípravky s obsahem somatropinu III

Léčivé přípravky s obsahem somatropinu III

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem somatropinu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci - Přeložka komunikace II/298

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci - Přeložka komunikace II/298

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a ...

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Předmětem veřejné zakázky je úprava vrtu A1, výstavba ATS a ČOV, vč. technického vystrojení, výstavba vodovodu a kanalizace.

Poptávám napájecí adaptér

Poptávám napájecí adaptér

Poptávám napájecí adaptér 15V 200mA.

Poptávám odbahnění rybníku

Poptávám odbahnění rybníku

Poptávám odbahnění rybníka s využitím dotace. Mám zájem o kontakt na firmu, která se zabývá odbahněním rybníka na základě profinancování z dotace a zpracování projektu.

Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě

Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Ucelené politiky samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě (dále také „ucelená politika“), jejímž zpracováním bude vytvořen odborně - metodický a aplikační materiál pro činnost samosprávných orgánů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se problematiky vodního hospodářství na území Královéhradeckého ...

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specifické agendové informační systémy-Vyvolávací a rezervační systém“ (VS) je komplexní dodávka HW i SW, implementace a technická podpora tohoto systému. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Rázová vlna

Rázová vlna

Předmětem této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks přístroje pro aplikaci rázové vlny do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

Rehabilitační přístroje pro fyzikální terapii

Rehabilitační přístroje pro fyzikální terapii

Předmětem této zakázky je dodávka 7ks nových rehabilitačních přístrojů pro fyzikální terapii do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Jedná se o rekonstrukci vozovky a řádné odvodnění silnice III/30110 v úseku od železničního přejezdu u základní školy v Teplicích nad Metují, až po železniční přejezd v Bučnici (km 7,202 – km 10,068 provozního staničení). V souvislosti s touto rekonstrukcí je navrženo lokální rozšíření vozovky. Projekt dále zahrnuje stavební objekty, jejichž ...

Přístroj pro lokální kryoterapii

Přístroj pro lokální kryoterapii

Předmětem této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks přístroje pro lokální kryoterapii do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

Poptávám dodávku balkonových dveří

Poptávám dodávku balkonových dveří

Poptávám dodávku balkonových dveří.

(záznamy 1/25 z 40)  strana 1 / 2