Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám náhradní díl ke kompresoru klimatizace u vozu Škoda Octavia

Poptávám náhradní díl ke kompresoru klimatizace u vozu Škoda Octavia

Poptávám náhradní díl ke kompresoru klimatizace u vozu Škoda Octavia I, r.v. 2000, benzín.

Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb - Letiště Pardubice

Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb - Letiště Pardubice

Předmětem této sektorové veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb v rámci zajištění systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy, služeb ostrahy majetku a osob pro zadavatele v prostorách Letiště Pardubice – civilní část

Rámcová dohoda na dodávky nových hydraulických tlumičů

Rámcová dohoda na dodávky nových hydraulických tlumičů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku nových hydraulických tlumičů blíže specifikovaných v příloze č. 5 Zadávací dokumentace uvedených podle jednotlivých částí veřejné zakázky dle jednotlivých typů a parametrů do ...

Dodávka serverů a rozšíření diskových polí

Dodávka serverů a rozšíření diskových polí

Předmětem plnění veřejné zakázky v jednotlivých částech je dodávka nových plně funkčních a kompletních technických prostředků - serverů, včetně uvedeného softwarového vybavení a odborného školení – část 1 a rozšíření diskových polí – část 2 v požadované kvalitě, funkcionalitě.Součástí dodávky je rovněž instalace a zprovoznění dodávaných ...

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku

Předmětem zakázky je revitalizace části areálu po nevyužívané budově č.1, která bude odstraněna, včetně provedení přeložky inženýrských sítí. Jedná se zejména o potrubní poštu, kyslík, medicinální plyny, slaboproudé vedení ze serverovny, silnoproudé vedení. Pro vedení těchto sítí je třeba vybudovat kolektor mimo objekt tak, aby bylo možné zahájit ...

Regionální systém PACS NPK - zpracování a sdílení obrazové informace pacienta

Regionální systém PACS NPK - zpracování a sdílení obrazové informace pacienta

Předmětem plnění Veřejné zakázky je pořízení a implementace informačního systému Regionální systém PACS NPK - zpracování a sdílení obrazové informace pacienta a dalších specifických obrazových informací a podpora telemedicíny v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. (dále jen dílo) a poskytování servisních služeb k zajištění provozu díla od doby ...

Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft

Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft

Předmětem veřejné zakázky je dodávka produktu společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES). Licenční program je určen pro školy a školská zařízení zřizované Pardubickým krajem.

Poptávám přírubové kovové kompenzátory

Poptávám přírubové kovové kompenzátory

Poptávám 2 kusy přírubových kovových kompenzátorů, PN16 DN 80. Děkuji.

Poptávám tuzemskou autobusovou přepravu

Poptávám tuzemskou autobusovou přepravu

Poptávám přepravu dětí s dozorem instruktorů. Počet 92 osob,24.7.2018 z letního tábora Veliny u Borohrádku do Milovice zábavný park Mirakulum a zpět. Doba čekání asi 5 hodin.

Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách – gastrotechnologie

Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách – gastrotechnologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dodávek za účelem vybavení objektu Seniorcentra města Svitavy gastrotechnologií v souvislosti s rozšířením objektu Seniorcentra města Svitavy a dále poskytnutí dodávek, služeb, případně montážních a drobných stavebních prací, které jsou nezbytné pro poskytnutí výše uvedených dodávek.

Výstavba kočárovny a modernizace mačkací linky ovsa a ječmene

Výstavba kočárovny a modernizace mačkací linky ovsa a ječmene

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je přestavba současného plechového objektu na zděný a dodávka technologie na uskladnění a mačkání obilovin v jedné části stavby.

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Předmětem veřejné zakázky je příprava lokality pro budoucí zástavbu pro předměstské bydlení. Zahrnuje parcelaci a přípravu území, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, vodohospodářských objektů (splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod, dešťová kanalizace, vodovodní řad), veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, silového ...

Ústí n.O. – Brandýs n.O. - původní stopa, BC

Ústí n.O. – Brandýs n.O. - původní stopa, BC

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu ...

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží v Králíkách (okr. Pardubice) pro termín červenec až říjen 2018

Poptávám služby soudního znalce

Poptávám služby soudního znalce

Poptávám soudního znalce na okna.

Poptávám montáž sádrokartonu

Poptávám montáž sádrokartonu

Poptávám montáž sádrokartonu podkroví v Pardubicích. Šikmina a podhled 280 m/2 včetně izolace 180mm + 60 mm, obvodová příčka oboustranně 220m/2 včetně izolace 240 mm, příčky 120 mm 100m/2 včetně izolace 100 mm. Opláštění 14 ks sloupků sádrokartonem.Termín realizace červenec,srpen 2018.

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová – TDI a koordinátor BOZP

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová – TDI a koordinátor BOZP

Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci projektu s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“.

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks a továrně nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Jezdecké pomůcky a postroje pro koně 2018-2019

Jezdecké pomůcky a postroje pro koně 2018-2019

Předmětem rámcové dohody uzavřené na základě tohoto řízení jsou dodávky jezdeckých pomůcek a postrojů pro koně pro středisko Kladruby nad Labem a Slatiňany.

Gymnázium Česká Třebová - dodávka pomůcek

Gymnázium Česká Třebová - dodávka pomůcek

Dodávka pomůcek pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Gymnázium Česká Třebová - dodávka IT a AV techniky

Gymnázium Česká Třebová - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Studánecký les - III. etapa

Studánecký les - III. etapa

Provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,87m a výstavba propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Stezka H3 - délka 1,21391 km; stezka H5 – délka 0,32996 km. Nejprve bude provedeno sejmutí povrchové vrstvy a pláň bude nejprve řádně zhutněna Edel2=45MPa. Konstrukce stezky bude provedena po ...

Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je úprava ploch v západní části hospodářského dvora Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Prostranství bezprostředně přiléhá k novostavbě provozně stravovacího objektu a nově bude sloužit především jako parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky NHK.

Poptávám matraci

Poptávám matraci

Poptávám matraci, rozměr: 120 - 200 cm.

Poptávám rozhlasovou reklamu

Poptávám rozhlasovou reklamu

Měla bych zájem o reklamu v rádiu na příští týden ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Jedná se o upoutávku na městské slavnosti. Pošlete mi prosím cenovou nabídku. Zajímá mě cena, pokud bychom dodali vlastní spot a druhá varianta, pokud vytvoříte spot sami. Děkuji.

(záznamy 1/25 z 41)  strana 1 / 2