Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Pardubický kraj
Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy jízdárny, obsahující výměnu střešního pláště, vyplní otvorů a oprava fasády. Dále dojde k rekonstrukci hygienického zařízení uvnitř objektu spolu s celkovou výměnou elektroinstalace a úpravou vnitřních povrchů, k objektu bude pak přistavena krytá tribuna z ŽB prefabrikátů. Ostatní ...
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu katalogového čísla 180102 z jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice, po dobu jednoho roku, a to za podmínek specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Odvoz a ...
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice, vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu jednoho roku a za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel: 180103 Odpady, na jejichž sběr a ...
Poptávám výkup osobního vozu
Poptávám výkup osobního vozu.
ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů
Celková rekonstrukce elektroinstalací třípodlažní budovy (+ 1. PP) základní školy Benešovo nám. č.p. 590 v Pardubicích a dále v prostorách družiny, která se nachází v I. NP objektu navazujícího na ZŠ spojovací chodbou. Jedná se demontáž převážné části stávající elektroinstalace a stavební úpravy související s rekonstrukcí elektroinstalace a to v ...
Poptávám dodávku plastových oken
Poptávám cenovou nabídku na dodávku plastových oken, viz.příloha. Děkuji Raba
Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 2 ks a nových automobilových podvozků 6x6
Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 2 ks a nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek dle Zadávací dokumentace a příloh č. 1 (závazný návrh Kupní smlouvy) a 2 (Vymezení základních technických podmínek.
Léčivý přípravek ATC S01LA04 – léčiva s účinnou látkou RANIBIZUMAB
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC S01LA04 – léčiva s účinnou látkou RANIBIZUMAB.
Poptávám dlouhodobý pronájem chaty v okolí Pardubic
Poptávám dlouhodobý pronájem zahradní chatky v okolí Pardubic.
Dodávka vápence a dodávka vápna do Elektrárny Chvaletice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s dodavatelem/li na zajištění vápence a na zajištění vápna pro zadavatele na dobu neurčitou. Zadavatel předpokládá objem dodávky vápence přibližně 110 000 tun ročně a vápna přibližně 6 500 tun ročně.
Rekonstrukce centrálního zdroje tepla U Žirafy,  ul. 28. října, Žamberk
Předmětem veřejné zakázky je kompletní demontáž technologicky zastaralého a neefektivního zařízení pro výrobu tepla o celkovém výkonu 7 100 kW. Bude demontováno veškeré stávající zařízení v kotelně i strojovně. Nově bude provedena instalace kogenerační jednotky o výkonu cca 699 kWt (cca 600 kWe) pro využití vysokoúčinné kombinované výroby ...
Dodávka vybavení – Půdní vestavba ZŠ Smetanova
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben.
Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení stavby Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka. Stavba je rozdělená na dvě etapy: • Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 1 - Králíky (předpoklad realizace 2019) – předpokládaná hodnota 11.549.631,39 Kč bez DPH) a Králíky – chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká a od ul. ...
Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč
Navrhovaná akce řeší problematiku obnovy stávajícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 35723-1 a výstavbu mostu nového ve stávající poloze. Dále akce řeší problematiku obnovy komunikace III/35723 Proseč v délce 41,46m. Poloha komunikace a mostu je navržena ve stávající poloze s úpravou tvaru a šířky mostu a úpravou osy komunikace ...
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění PET/CT
Předmětem veřejné zakázky je přístavba nové budovy pro pracoviště PET/CT navazující na stávající objekt radiodiagnostického oddělení. Přístavba je navrhovaná jako jednopodlažní, částečně podsklepená. V 1. NP je umístěno vlastní pracoviště PET/CT, které navazuje na prostory oddělení radiodiagnostiky, kde jsou vyšetřovny RTG, UZ, MR a CT. V 1. PP je ...
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben - technologická zařízení
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
Pořízení interiéru pro objekt rektorátu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do budovy rektorátu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je montáž a instalace v místě plnění.
Transformace domovů sociálních služeb – dodávka elektrických spotřebičů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrických spotřebičů pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach a to v rámci projektů IROP.
Modernizace silnice II/371 Rozstání – Městečko Trnávka
Předmětem zakázky je modernizace silnice II. třídy č. II/371 v úseku od okraje obce Rozstání na křižovatce se silnicí III/36825 až po okraj obce Městečko Trnávka v celkové délce 2 780 m, z toho modernizovaný úsek 2 719 m splňuje podmínky dotace. Stavba řeší modernizací pozemní komunikace na kategorii S 7,5/50. Most ev. č. 371-004 bude sanován a ...
Poptávám zakrytí terasy francouzskou fólií
Poptávám firmu, která zakrývá terasy francouzskou fólií a byla by ochotná nám zakrýt terasu. Díky Eva S.
Poptávám stavbu drátěného plotu
Poptávám stavbu drátěného plotu na klíč, okres Svitavy. 120 cm,délka cca 40 m.
Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí
Předmětem zakázky je stavba Domu dětí a mládeže. Stavba je navrhována v zastavěném území Perla Ústí nad Orlicí. Toto území je v současné době transformováno a má schválený regulační plán. Z větší části je tvořeno areálem bývalého textilního závodu Perla 01, který je předmětem transformace a návrh Domu dětí a mládeže je jedním z nově navrhovaných ...
Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí
Předmětem zakázky je stavba Domu dětí a mládeže. Stavba je navrhována v zastavěném území areálu Perla Ústí nad Orlicí. Toto území je v současné době transformované a má schválený regulační plán. Z větší části je tvořeno areálem bývalého textilního závodu Perla 01, který je předmětem transformace a návrh Domu dětí a mládeže je jedním z nově ...
Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy.