Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Zlínský kraj
UTB – Statistický software pro výuku studentů oboru řízení jakosti II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka statistického softwaru pro výukové účely studentů Ústavu výrobního inženýrství a dále pro specializaci řízení jakosti pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vzdělávání nám dává křídla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Zdounky – dostavba kanalizace - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované společností REALKA - Rubíček s.r.o., Tvrdonická 4439/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 65277929. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích – stavba
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce objektů v rámci areálu hospodářského dvora v obci Rymice, který je národní nemovitou kulturní památkou. Samotný objekt je ve značně špatném stavu a prakticky se nedochovalo mnoho autentických prvku a uměleckořemeslných detailů. Podstatu památkové ochrany tvoří v ...
Poptávám šedé žulové kostky
Poptávám 13 tun šedé žulové kostky 4x6 cm, dále 3 tuny kostky 10x10 cm, respektive 10x12 cm. Děkuji.
UTB – Fototechnika pro FMK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografických zařízení, pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – 3D tiskárna 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – obuvnická dílna
Předmětem zakázky je dodávka strojního vybavení do obuvnické dílny pro Academic School, Střední škola, s.r.o. za účelem zkvalitnit a modernizovat stávající stav materiálního vybavení školy.
Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – zámečnická dílna
Předmětem zakázky je dodávka univerzálního hrotového soustruhu do zámečnické dílny pro Academic School, Střední škola, s.r.o. za účelem zkvalitnit a modernizovat stávající stav materiálního vybavení školy. Soustruh je určený pro obrábění hřídelových a přírubových součástí v kusové a středně sériové výrobě. Provedení stroje umožňuje provádět ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jarohněvice
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jarohněvice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji
Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 zákona na čtyři části: 1. Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO) 2. Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje 3. Generel dopravy Zlínského kraje 4. Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 Předmětem plnění veřejné ...
Dodávka vybavení dílny robotiky a elektropneumatiky
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení dílny robotiky a elektropneumatiky včetně dopravy do místa plnění, instalace a zaškolení personálu k užívání předmětu plnění, a to v rozsahu jednoho školícího dne (jeden školící den odpovídá osmi školícím hodinám po šedesáti minutách).
Poptáváme samovývrtné vruty
Poptáváme samovývrtný vrut 2.9x16 TORX do plechu, povrchová úprava zinek černý. Množství 10 000 ks, vzorek předem na vyzkoušení. Děkuji.
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího ...
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik IV
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.15 - Cenová nabídka.
Refinancování investiční akce náhrada pohonů napájecích čerpadel formou úvěru
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru k refinancování investiční akce „ Náhrada pohonů napájecích čerpadel“ u zadavatele, a to elektromotoru TN3 a turbonapaječky TN4 včetně příslušenství (dále «Zařízení »), Doba trvání úvěru je stanovena v délce 120 měsíců, splátky měsíční na konci období.
Zajištění služeb železniční dopravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dopravy ucelených vlakových souprav hnědého uhlí po železnici z žst Třebušice – přesněji odjezdové koleje nádraží Washington vlečky Úpravy uhlí Komořany do žst Otrokovice – přesněji na odevzdávkovou kolej vlečky Barum Continental