Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Zlínský kraj
Léčivé přípravky s obsahem léčivé látky ENOXAPARIN
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky ENOXAPARIN, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
ÚP ČR - Zlín, tř. T. Bati 3792 - pořízení vyvolávacího systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně webového objednávání při poskytování služeb na pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále také poskytování servisní činnosti za účelem údržby software i hardware ...
Poptávám přímotop či topné těleso do výrobní haly
Poptávám u Vás přímotop či topné těleso do výrobní haly, kde je hodně prašné prostředí, je zde i řezárna dřeva. Potřebujeme prosím i certifikát k topení. Prosím o zaslání cenové nabídky. Děkuji moc. S pozdravem, Eva Dovrtělová Nákupní oddělení / Purchasing department
UTB – Systém pro rychlostní snímání teplotních jevů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro rychlostní snímání teplotních jevů na povrchu pryžových materiálů, pořizovaný pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizace a ČOV Střílky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace, pochycení stávajících stok, vybudování 12 odlehčovacích komor a nové ČOV v obci Střílky ve Zlínském kraji, k.ú. 757861. Projektem jsou nově navržené kanalizační stoky v délce cca 3 000 m a nová ČOV s kapacitou 800 EO. V návrhu technického řešení je zvolena technologická linka ...
Správa ukládání souborů a jejich sdílení
Předmětem zakázky je dodávka datového uložiště a PC sítě. Datové uložiště bude využíváno pro efektivní a centralizovanou správu ukládání souborů výzkumného a vývojového centra. Počítačovou síť budeme instalovat především proto, aby bylo umožněno sdílení zdrojů a přímá komunikace v rámci vývoje. Zdroje zahrnují data, aplikace a periferní ...
UTB – Tlumočnická technika II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: ...
Provozování ČOV Uherský Brod
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb zajištění provozování čistírny odpadních vod ve vlastnictví města Uherský Brod v rozsahu daném Služební provozní smlouvou, jejíž vzor je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, po dobu 5 let.
Poptávám montáž plynového kotle
Poptávám montáž plynového kotle, prosím o cenovou nabídku závěsného plynového kotle s průtokovým ohřevem TUV, včetně montáže na všechny přípojky. Dále posouzení komínu a případné vyvložkování. Výška cca 11m a je 2x zalomený - 45° a uvedení do provozu s revizní zprávou.
UTB – Ultrazvukové svářecí zařízení IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového svářecího zařízení pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – ART GALLERY – Projekční set II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projekčního setu pro provoz galerie pořizovaného pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spolufinancovaného z prostředků OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460 ART GALLERY UTB ve Zlíně.
UTB – 360° kamera
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 360° kamery pořizované pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a úrazové pojištění dětí v mateřských školách.
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je projekční příprava novostavby multifunkční budovy, která bude obsahovat výpravní budovu železniční stanice Zlín střed (dále jen „multifunkční budova“).Projekční příprava bude spočívat ve zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně projednání s dotčenými osobami a orgány, ...
Dodávky diagnostik s výpůjčkou analyzátorů pro chemickou a mikroskopickou analýzu moči
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik k provádění chemické a mikroskopické analýzy moči po dobu 4 let s bezplatnou výpůjčkou automatických analyzátorů.
Poptávám dovoz písku
Poptávám cenu písku i s dovozem. Množství - dva kubíky a místo Otrokovice - Baťov.
Refinancování investiční akce náhrada pohonů napájecích čerpadel formou úvěru
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru k refinancování investiční akce „ Náhrada pohonů napájecích čerpadel“ u zadavatele, a to elektromotoru TN3 a turbonapaječky TN4 včetně příslušenství (dále «Zařízení »), Doba trvání úvěru je stanovena v délce 120 měsíců, splátky měsíční na konci období.
Zajištění služeb železniční dopravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dopravy ucelených vlakových souprav hnědého uhlí po železnici z žst Třebušice – přesněji odjezdové koleje nádraží Washington vlečky Úpravy uhlí Komořany do žst Otrokovice – přesněji na odevzdávkovou kolej vlečky Barum Continental