Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Zlínský kraj
Artroskopické implantáty
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky artroskopických implantátů včetně výpůjčky instrumentária po dobu účinnosti smlouvy, v rozsahu dle potřeb zadavatele. 2. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 Technická specifikace a příloze č. 1 Cenová nabídka.
Injekční jehly a injekční stříkačky
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu - jednorázových injekčních jehel a jednorázových injekčních stříkaček (dále také „zboží“) na dobu jednoho roku, v rozsahu dle potřeb zadavatele. 2. Podrobná specifikace a předpokládané množství předmětu veřejné zakázky je uvedena ve formuláři Cenová nabídka ...
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik VII
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.10 - Cenová nabídka.
ÚP ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova (aktualizace) a vylepšení funkčnosti (upgrade) systému pro odbavování klientů, které bude zahrnovat přizpůsobení a optimalizaci stávajícího systému pro běh v prostředí MS Windows 10, potřebné úpravy hardwaru a vytvoření funkce webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu ...
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik V
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.17 - Cenová nabídka.
Poptávám brambory, varný typ C
Poptávám brambory, varný typ C. Stálý odběr většího množství pro výrobu hranolek.
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik VI
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.8 Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením zákona rozdělena na 8 částí podle ...
Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů
Předmětem veřejné zakázky je vybudování expozic a výstavních prostor v objektu národní kulturní památky zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Vybudování expozic a výstavních prostor zahrnuje zejména dodávku a montáž svítidel, interiéru a expozičního nábytku (vitríny, podstavce, stěny, pódia..), AV technologie a rovněž i dodávku filmů, animací, ...
Přístroje ultrazvukové
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů ultrazvukových dle Přílohy č. 6 - Požadavek na předmět plnění zadávací dokumentace, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců.
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle § 2 odst. 2 písm. o) ve spojení s § 10e odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících v realizaci předběžných činností, v zajištění náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, v realizaci základních ...
Rekonstrukce bývalé školy v bařicích č.p. 64 na bytový dům
Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby. Přestavěný objekt bude využíván jako bytový dům s 5-ti bytovými jednotkami. Přízemní 2 byty budou bezbariérové, každý pro 1 osobu. Ve 2.np mezonetový byt pro 2 osoby a byt pro 4 osoby. Ve 3.np byt pro 4 osoby. Objekt bude provozován jako bytový dům. 5 bytů-2xbezbariérový byt pro 1 osobu, ...
Endoskopická věž pro gastroenterologii včetně příslušenství - 3 ks
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Endoskopických věží včetně příslušenství - 3 ks, součástí plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let na daný přístroj a dále dodávka instrumentaria včetně zajištění komplexního servisu (např. hot linky, rychlé doplnění sortimentu apod.) v rozsahu dle potřeb zadavatele. ...
Stříbrnice, zlepšení zásobování pitnou vodou, vodovodní přivaděč a vrty HV1s a HV2s
Předmětem veřejné zakázky je výstavba 2 vrtaných studní, jejich napojení na stávající přívodní řad od prameniště na Pasekách a nové společné propojení do stávající úpravny vody. Nové vrty včetně jejich přívodního potrubí i přípojky elektro se nachází na pozemcích s trvalým travním porostem a to cca 270 m severozápadně od úpravny vody. Nové ...
Měřící pracoviště stroje BUD100/7000
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka širokorozsahového měřidla skládajícího se z: - Vlastní širokorozsahové měřící hlavy - Polohovacího zařízení včetně pohonů a elektrického zapojení připraveného do implementace do PROTOTYPU stroje - Dokovací stanice umístěné v levé části předního lože, zajišťující odpovídající požadavky krytí a ...
Servis výškové techniky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy (smluv) na provedení služby: servis výškové techniky, podle technických podmínek, které jsou přílohami č. 1 až 9 zadávacích podmínek. Veřejná zakázka je rozdělena na části a zadavatel při výběru dodavatele postupuje v každé části odděleně.
CPA DELFÍN, energetické centrum s KJG
Předmětem je dodávka a instalace zdroje tepla v nově vybudované přístavbě kotelny. Jako zdroj tepla bude dodána a instalována kogenerační jednotka s plynovým motorem o tepelném výkonu 253 kW a el. výkonu 200 kW a dva doplňkové kondenzační plynové kotle. Celkový navržený instalovaný výkon zdroje je 853 kWt a 200 kWe. Dále jsou předmětem venkovní ...
Traplice - doplnění kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je je doplnění kanalizační stokové sítě o plastové potrubí DN 300-400 v celkové délce 1009,5 m. Jedná se o jednotný kanalizační systém. Současně budou přepojeny všechny stávající splaškové kanalizační přípojky. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby.Podrobná ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Mám bazén vířivku. Objem cca 1000 litrů. Můžete nabídnout dovoz vody a naplnění? Vzdálenost cca 20 metrů. Není-li k dispozici tak dlouhá hadice, přenosím v 50 l nádobách. Přesné místo Pravčice, okr. Kroměříž.
Poptávám sazenice Aktinidie čínské
Mám zájem o sazenici Aktinidie - Chinensis čínská velkoplodá.
Poskytování služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem
Předmětem veřejné zakázky je provádění činnosti v oblasti systému nakládání s komunálním odpadem na území města Kelč a jeho místních částech, v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami zadavatele a se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tyto služby budou, co do rozsahu ...
ČOV a kanalizace Rataje
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Rataje.
Stavební práce - Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v rekonstrukci stávajícího objektu č. p. 23 v rámci Národního kulturního památníku Ploština, provedení nové přístavby k tomuto objektu, provedení novostavby návštěvnického zázemí, rekonstrukce památníku odboje, sadových úprav, komunikací a zpevněných ploch.
Refinancování investiční akce náhrada pohonů napájecích čerpadel formou úvěru
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru k refinancování investiční akce „ Náhrada pohonů napájecích čerpadel“ u zadavatele, a to elektromotoru TN3 a turbonapaječky TN4 včetně příslušenství (dále «Zařízení »), Doba trvání úvěru je stanovena v délce 120 měsíců, splátky měsíční na konci období.
Zajištění služeb železniční dopravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dopravy ucelených vlakových souprav hnědého uhlí po železnici z žst Třebušice – přesněji odjezdové koleje nádraží Washington vlečky Úpravy uhlí Komořany do žst Otrokovice – přesněji na odevzdávkovou kolej vlečky Barum Continental