Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Zlínský kraj
UTB – Nákup laserové tiskárny
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barevné laserové tiskárny A3 pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér Produktový design a ateliér Digitální design, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Zlínský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Injekční jehly a injekční stříkačky
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu – jednorázových injekčních stříkaček a jednorázových injekčních jehel (dále také „zboží“) na dobu 2 roky, v rozsahu dle potřeb zadavatele.
Podpora diskového pole, technologického centra a komunikační infrastruktury
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) je zajištění podpory diskového pole, technologického centra a komunikační infrastruktury Zlínského kraje. Podmínky zajištění služeb v rámci podpory provozu jsou dále specifikovány v přílohách zadávací dokumentace č. 1, 2, 3 Specifikace podpory a č. 4, 5, 6 Obchodní ...
Dopravní řešení lokality před budovou MěÚ v k. ú. Zubří
Jedná se o novostavbu místní komunikace, parkoviště, chodníků a veřejného osvětlení, Dále se jedná o stavební úpravy stávající silnice, chodníků a mostu. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 - chodník SO102.1 - komunikace a parkoviště u ZŠ SO 102.2 - parkoviště u Hodorfského potoka SO 203 - stavební úpravy mostu M4 SO ...
Obnova a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku a obnova Mlýnské brány v Kroměříži
Předmětem této zakázky je obnova a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Památka UNESCO je sezónně přístupná veřejnosti několika prohlídkovými okruhy, které budou realizací projektu sceleny dle dlouhodobé koncepce vycházející z generelu zámku a zahrad z roku 2008. Předmětem projektu je úprava, propojení a zabezpečení ...
Dezinfekční prostředky
1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu čtyř let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. 2. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky).
Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku (dále také „zboží“) dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1. ...
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie chlazení a stavební úpravy stávající ledové plochy včetně jejího bezprostředního okolí a osázení nových mantinelů. Ke stavebnímu objektu nebude prováděna přístavba ani nástavba k původní stavbě. Stavební činnosti zahrnují drobné stavební úpravy a práce související s výměnou technologie chlazení. ...
Uzavřený odběrový systém
1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné pravidelné dodávky uzavřeného odběrového systému (dále také „komodita“ nebo „zboží“) po dobu tří let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka). 2. Technické a obecné požadavky jsou blíže specifikovány v příloze č. 2.
Totální endoprotézy kolenního a kyčelního kloubu
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ortopedických implantátů – Totálních endoprotéz kolenních a kyčelních kloubů, v rozsahu dle potřeb zadavatele. 2. Rozdělení veřejné zakázky na části 3. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 2 části, technická specifikace jednotlivých částí a jejich položek je uvedena v ...
Refinancování investiční akce náhrada pohonů napájecích čerpadel formou úvěru
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru k refinancování investiční akce „ Náhrada pohonů napájecích čerpadel“ u zadavatele, a to elektromotoru TN3 a turbonapaječky TN4 včetně příslušenství (dále «Zařízení »), Doba trvání úvěru je stanovena v délce 120 měsíců, splátky měsíční na konci období.
Zajištění služeb železniční dopravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dopravy ucelených vlakových souprav hnědého uhlí po železnici z žst Třebušice – přesněji odjezdové koleje nádraží Washington vlečky Úpravy uhlí Komořany do žst Otrokovice – přesněji na odevzdávkovou kolej vlečky Barum Continental