Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Liberecký kraj
Vybavení budovy E01 TUL nábytkem
Dodání pracovního a laboratorního nábytku pro budovu „E01“ TUL včetně souvisejících prací.
Pojištění majetku, odpovědnosti a motorových vozidel
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojištění, přičemž Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části: Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s. Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.
Virtuální pitevní stůl
Dodání 1 ks virtuálního pitevního stolu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodávka jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů
Účelem zadávacího řízení je realizace dodávek jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, a to na část: 1) Sety jednorázového operačního rouškování 2) Jednorázové operační pláště Účastníci jsou oprávněni podat nabídku jak na obě nebo pouze na jednu část veřejné zakázky.
Zateplení a výměna zdroje tepla v budově ZŠ a Vzduchotechnika v budově ZŠ
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu základní školy č.p. 964 ve městě Smržovka. Stávající objekt bude rekonstruován. Zateplení a výměna zdroje tepla: V rámci zakázky dojde k zateplení obálky budovy, opravě stávající hydroizolace 1PP, přístavbě výtahové šachty a budou provedeny nové ocel. markýzy na hlavními vstupy do školy – ochrana ...
TDI - Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Zateplení a výměna zdroje tepla v budově ZŠ a Vzduchotechnika v budově ZŠ
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu základní školy – Školní č.p. 828 ve městě Smržovka. Stávající objekt bude rekonstruován. Zateplení a výměna zdroje tepla: Hlavní objekt bude zateplen, v novém návrhu je zachována zdobnost fasád, barevnost fasád bude v odstínech žluté s bílými zdobnými prvky. Okna jsou navržena nová (bílá, ...
TDI - Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění stavební akce „Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov“ a činnosti dle bodu specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Demolice havarijních objektů v prostoru Ralsko 2019/2020
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na dvě části. Předmětem obou částí veřejné zakázky je provedení demolice havarijních objektů, a s nimi souvisejících technologických objektů (šachet v blízkosti objektů, původních přístupových komunikací apod.), odstranění náletové zeleně, stromů a komunálního odpadu (černých skládek ...
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP
Předmětem veřejné zakázky je ošetření stávající silniční zeleně, výsadba dřevin a jejich následná rozvojová 3letá péče. Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy o dílo včetně její přílohy č. 2. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky jsou obsahem „Projektové ...
Doplneni nábytku pro budovu T
Dodání pracovního nábytku pro budovu „T“ TUL včetně souvisejících prací. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v zadávací dokumentaci.
Dodávky medicinálního kapalného kyslíku včetně pronájmu zásobníku
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálního kapalného kyslíku do 4 zásobníků v majetku zadavatele umístěných v areálech nemocnic Liberec a Turnov. Dále pak montáž a následné zajištění pronájmu a zásobování plynem jednoho zásobníku v areálu nemocnice Frýdlant. Minimální technické požadavky na tento pronajímaný zásobník jsou ...
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky ABIRATERON-ACETÁT II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky ABIRATERON-ACETÁT o síle 500 mg (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 této ZD – Cenová nabídka.
Přístroj pro stanovení toxicity materiálu
Přístroj pro stanovení toxicity materiálu.
Údržba dětských hřišť, sportovišť a drobné architektury v České Lípě
Předmětem VZ je provádění prací a poskytování s tím souvisejících služeb spojených s údržbou dětských hřišť, sportovišť a objektů drobné architektury v majetku zadavatele uvedených v příloze č. 2 ZD - Pasportizace dětských hřišť, sportovišť a drobné architektury. Účelem plnění předmětu VZ je systematická a periodická péče o dětská pískoviště, ...
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PVC odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“). Podrobně viz ZD.
Sady pohonů a DC-DC výkonový měřič
Sada pohonu s kapalinovým chlazením se systémovým napětím 400 Vdc Sada pohonu s kapalinovým chlazením se systémovým napětím 100 Vdc Sada pohonu bez kapalinového chlazení se systémovým napětím 100 Vdc DC-DC výkonový měnič
Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se stavební práce údržby místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let.
Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov – Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru od Výpřeže do Horního Hanychova, tzn. ve staničení 3,305 km (cca provozní staničení 11,111 km) – 6,300 km (cca provozní staničení 14,106 km) ...
Pořízení HW a SW vybavení pro forenzní zkoumání IT technologií III
2 části- část 1- Optická sít 10GB a část 2 - ICT
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je kompletní rekonstrukce vily Johanna Liebiega mladšího (dále jen „Liebiegův palác“), v Liberci v ulici U Tiskárny č. p. 81, Liberec I Staré Město pro projekt „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“. Jedná se o projekt ...