Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Liberecký kraj
Rekonstrukce objektu haly a inženýrských sítí
Zakázkou dojde k celkové rekonstrukci průmyslové haly včetně nezbytny?ch přípojek a její napojení na přípojky vodovodu a kanalizace plynu, elektřiny. Jedná se o celkovou rekonstrukci ocelové haly s cihelny?mi vyzdívkami o rozměrech 61,3 x 18,8 m a vy?šce do hřebene sedlové střechy max. 9,3 m. Rekonstrukce řeší obnovu opláštění, kde dojde ke změně ...
Zajištění sociální služby - Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služby „Podpora samostatného bydlení“ (dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Zajištění sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ (dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a §32 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Osobní asistence“ (dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 5 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Zajištění sociální služby - Sociální rehabilitace v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ (dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ...
Poptávám kryt převodníku na jízdní kolo
Poptávám kryt převodníku: 5 děr, 42 zubů, 170 mm průměr.
Rekonstrukce a přístavba Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a přístavba pavilonů Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém n. J.. Podrobnosti v ZD.
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování 2019 - 2021
Veřejná zakázka je rozdělena na devět částí dle jednotlivých středisek zadavatele. Na každou z nich bude uzavřena rámcová dohoda s více účastníky s dobou trvání 24 měsíců. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadány postupem s obnovením soutěže. Předmětem plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky ...
Vstřikovací prototypové formy
Dodání prototypových vstřikovacích forem dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Rekonstrukce MVE Plavy - soustrojí turbíny
Předmětem zakázky je dodávka dvou soustrojí turbín pro Malou vodní elektrárnu. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci.
Oxid vápenatý
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oxidu vápenatého, včetně jeho přepravy do místa plnění, v předpokládaném ročním množství 65 - 72 tisíc tun.
Oprava a obnova kostela sv. Vavřince v Jezvé – II. etapa, obnova obvodového pláště
Kostel sv. Vavřince v Jezvé je nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod č. 18009/5-3302. Předmětem této veřejné zakázky je kompletní obnova jeho obvodového pláště v rozsahu zadávací dokumentace, včetně příloh. Předmětem této veřejné zakázky je řádné provedení stavebních a restaurátorských ...
GOLEM Velké Hamry – rekonstrukce kotelny
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových zařízení – kotlů na biomasu blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí souvisejících stavebních prací a služeb.
Poptáváme realizaci trávníku
Dobrý den, potřebovali bychom vyřešit trávník na zahradě 150-200 m2. Máme velkého psa, takže něco odolnějšího, aby tam nevznikaly holé plotny. Prosím o předběžný termín, kdy by bylo možné toto zrealizovat. Děkuji.
Poptávám převoz osobního automobilu ze Švýcarska
Poptávám převoz auta Porsche cayenne z Uster (Švýcarsko) do Liberce.
TDI - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavební akce A „Rekonstrukce silnice II/268“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
ZZS Libereckého kraje – defibrilátor monitor - 2018
Předmětem plnění je dodávka 4 ks transportních defibrilátorů monitorů s příslušenstvím, poskytování bezplatného servisu a bezpečnostně technických kontrol po dobu záruční lhůty, poskytování BTK po dobu 3 let od ukončení záruční doby a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou.