Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Liberecký kraj
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Ruxolitinib-fosfát
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ruxolitinib-fosfát 5 MG, 15 MG a 20 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena v ZD a v příloze č. 2 ZD - cenová nabídka.
NMR spektrometr pro pevnou fázi
spektrometr nukleární magnetické rezonance (NMR) pro pevnou fázi
Zateplení a sanace suterénu v rekreačním objektu Hřebenka 380, Harrachov
Předmětem VZ je zhotovení projektové dokumentace na zateplení a sanaci suterénu v rekreačním objektu DS na adrese Hřebenka 380, Harrachov. Předmětem VZ bude také následný autorský dozor během realizace.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Lidský fibrinogen
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky Lidský fibrinogen po dobu dvou let.
TDI - Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky DENOSUMAB
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky DENOSUMAB o síle 120 mg po dobu 2 let.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky ROMIPLOSTIM
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky ROMIPLOSTIM o síle 250 MCG po dobu 2 let.
Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice
Předmětem plnění jsou opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných vodních biotopů v dané lokalitě Na Bídě, což je niva řeky Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí, pro stabilní a ...
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - stavební práce a dodávka vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219, stavební práce a dodávka vybavení interiéru“ včetně servisu díla po dobu běhu záruční lhůty.
Rekonstrukce sokolovny v Huti
Současný technický stav: Současný stav objektu sokolovny v Huti je havarijní. K tělovýchovné a jiné činnosti je možné využívat pouze jednu místnost. Sociální zařízení a další zázemí není k dispozici. Sportovní a cvičební prostory nelze dostatečně vytápět a pouze omezeně větrat. Severní stávající přístavba je nesanovatelná vzhledem k mnohým ...
Rekonstrukce sokolovny v Huti
Celková rekonstrukce a přístavba sokolovny.
Obnova technologie sterilizátorů na oddělení Centrální sterilizace a Centrálních operačních sálech
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks velkých parních sterilizátorů a 2 ks malých sterilizátorů vč. technologie výroby a zásobníku upravované změkčené demineralizované vody na pro COS a CS.
Plynová turbína
Plynová turbína 1 ks
Chromatograf vybavený hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením
Kapalinový chromatograf vybavený hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením, 1 ks.
FZŠ - Hrubá Skála - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 20, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (smíšená) v provedení "R" (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ...
Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva: Expoziční část
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních prvků expozic, které budou umístěny ve státním hradě Kunětická hora, včetně expozičního SW a renovace některých výstavních prvků (model hradu apod.), a taktéž pořízení fotografií.
Dodávky náhradních dílů na SDP značky ŠKODA
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů na 24 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky na služební dopravní prostředky zn. ŠKODA pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. Podrobnosti v zadávacích podmínkách a přílohách ZD - viz profil zadavatele. https://nen.nipez.cz/zadavaci_postup/N006-20-V00010263
Ostraha objektu Oblastní galerie Liberec, p. o.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy a dozoru objektů Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace.
Poptáváme dodávku tříkomorového septiku
Na chalupě (pro 4 osoby) chceme odvést odpad z kuchyně, WC a sprchového koutu do tříkomorového septiku s pískovým filtrem. Potřebovali bychom odborníkem posoudit a poradit, zda je toto řešení (do terénu u chalupy) jednak vhodné, ale i řešitelné. V kladném případě provést stavbu na klíč (včetně nové kanalizace a její připojení k septiku).
Denove recyklace
Technologický celek pro recyklaci odpadních plastů
Projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci Rozvoj nemocnice Turnov
Záměrem zadavatele je realizace Rozvoje Nemocnice Turnov dle zpracované Koncepce rozvoje - samostatná příloha ZP č. 10 a č. 11 - Stručná informace o záměru zadavatele. Záměr rozvoje Nemocnice Turnov je rozdělen na dvě hlavní části: 1) Přístavba a částečné stavební úpravy Pavilonu TA pro potřeby Urgentního příjmu Nemocnice Turnov 2) Výstavba ...
Plastinovaná anatomická těla a orgány
Plastinované části autentických lidských těl pro výukové účely