Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Obnova centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Obnova centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro centrální operační sály v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Předmětem dodávky je elektrokoagulace, vybavení operačních sálů, motorové systémy, mycí systémy, odsávací jednotky, operační lampy, operační stoly, kontejnery a sterilizační síta, operační nástroje, přístroje ...

Simulátor sanitního vozu s vybavením

Simulátor sanitního vozu s vybavením

Dodání 1ks simulátoru sanitního vozu s vybavením viz specifikace uvedená v zadávací dokumentaci.

Moderní dynamometrické stanoviště

Moderní dynamometrické stanoviště

Vířivý dynamometr schopný brzdit zkoušené zařízení - spalovací motor Řídicí systém dynamometru a systém sběru dat Aktuátor pedálu akcelerátoru E-Gas – elektrický simulátor plynu pedálu akcelerátoru

Experimentální zařízení pro výrobu celulárních kovových struktur

Experimentální zařízení pro výrobu celulárních kovových struktur

Experimentální zařízení pro výrobu celulárních kovových struktur. Elektrická odporová pec pro výrobu celulárních systémů se specifickými parametry.

Fekální vůz N3G

Fekální vůz N3G

Dodávka 1 ks nového fekálního vozu kategorie N3G, rok výroby 2018

Vpichovací linka - Laboratory nonwoven line

Vpichovací linka - Laboratory nonwoven line

Vpichovací linka z následujících strojů: rozvolňovací stroj pracovní šíře max 600 mm mykací stroj pracovní šíře max 700 mm příčný kladeč s regulovatelnou šířkou výstupu do 1000 mm vpichovací stroj pracovní šíře do 1000 mm odváděcí, řezací a navíjecí ústrojí

COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení

COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení

Předmětem je dodávka následujícího zařízení: Část 1 – dřevoobráběcí stroje - f1: Spodní truhlářská frézka s příslušenstvím a podavačem - f3: Dvouválcová bruska Část 2 - zařízení pro obor automechanik - f4: Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie - f5: Tester pro analýzu systémů vozidel Část 3 – svařovací technika - f6: Virtuální ...

Zpracování projektové dokumentace - Snížení energetické náročnosti Léčebny Cvikov

Zpracování projektové dokumentace - Snížení energetické náročnosti Léčebny Cvikov

Budova jako celek nesplňuje požadavky energetického hospodaření budovy. To je způsobeno tím, že obvodové zdivo a výplně otvorů nevyhovují současným tepelně technickým požadavkům. Na všechny obvodové zděné konstrukce lze požít klasický zateplovací systém. Stávající skladba obálky budovy odpovídá době realizace, nesplňuje současné platné požadavky ...

Zpracování projektové dokumentace investiční akce - Snížení energetické náročnosti

Zpracování projektové dokumentace investiční akce - Snížení energetické náročnosti

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“. Záměrem je komplexní výměna všech oken, repase vstupních dveří a v určených místnostech výměna či doplnění zádveří – vnitřních prosklených stěn. Cílem je eliminace havarijního stavu ...

Bruska

Bruska

Univerzální hrotová bruska - 1 ks

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I - opakování částí 5 a 11

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I - opakování částí 5 a 11

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro oblast návazné péče v Krajské nemocnici Liberec, a.s., konkrétně se jedná o dodávku přístroje na kontinuální oxygenaci a eliminaci CO2 a přístroje na chlazení a ohřev pacienta. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, ...

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II - opakování částí 7 a 10

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II - opakování částí 7 a 10

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro oblast návazné péče v Krajské nemocnici Liberec, a.s., konkrétně se jedná o dodávku bronchoskopu a hmotnostního spektrofotometru. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, nastavení dle požadavků ...

Zařízení pro modální analýzu včetně vyhodnocovacího SW

Zařízení pro modální analýzu včetně vyhodnocovacího SW

Přehled komponent: Impulzní kladívko + kabel 1x Jednoosý akcelerometr 50 g 6x Jednoosý akcelerometr 5000 g 2x Tříosý akcelerometr 50 g 2x Tříosý akcelerometr 1000 g 2x Magnetická základna pro motáž snímačů 6x Adhezivní základna pro montáž snímačů 3x Snímač síly typu quartz s IEPE výstupem 1x Elektrodynamický budič vibrací 1x Analyzátor ...

COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce

COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce

Předmětem řešení je budova dílen odborného výcviku Střední školy řemesel a služeb. Jedná se o historický objekt složený z několika různě starých přístaveb a nástaveb. Předmětem projektu jsou vnitřní stavební úpravy, nová trafostanice a přístavba výtahu. Budova dílen odborného výcviku je stavba o rozměrech cca 23x73 m.

Degradační komora

Degradační komora

Komora s xenonovými zdroji světla – výbojkami Celkový výkon xenonových lamp ve stroji min. 5 400 W s automatickým chlazením vzduchem

Poptávám dodavatele třtinového cukru

Poptávám dodavatele třtinového cukru

Poptávám dodavatele třtinového cukru. Děkuji.

3D laserový bezkontaktní profiloměr a rastrovací elektronový mikroskop

3D laserový bezkontaktní profiloměr a rastrovací elektronový mikroskop

koncepce stroje: laserové skenování povrchu s použitím 408 nm fialového laseru, konfokální optický systém se dvěma optickými zdroji (laser/bílé světlo)

Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 2. etapa

Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 2. etapa

Předmětem plnění této zakázky s názvem „Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 2. etapa“ je obnova úseku JV - SZ místní komunikace, označené v pasportu komunikací 8c. Úsek propojuje stávající křižovatky a je dlouhý 371 m. Stavba byla povolena Rozhodnutím – stavebním povolením Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov, číslo ...

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce ...

ESD tester, testovací generátor, kalibrátory

ESD tester, testovací generátor, kalibrátory

Dodání ESD testeru, Testovacího generátoru pro přechodové stavy, Kapacitní lišty, Kalibrátoru kapacitní lišty, kalibrátoru burst měření, Atenuátoru, Variaku pro řízení sítě, Sítě pro test datových vodičů.

Vysokorychlostní kamera do Experimentální laboratoře konstrukce strojů

Vysokorychlostní kamera do Experimentální laboratoře konstrukce strojů

Dodávka vysokorychlostní digitální kamery, vč. systému pro zpracování dat (tj. software pro záznam a zpracování obrazových dat, hardware pro záznam externích dat vč. software na zpracování těchto dat).

MŠ Kamarád, Liberec – modernizace kuchyně – dodávka vybavení

MŠ Kamarád, Liberec – modernizace kuchyně – dodávka vybavení

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž kuchyňského vybavení do objektu Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení III

Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení III

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do nově zrekonstruovaného objektu MŠ Beruška v Liberci v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního ...

Poptáváme kompletní rekonstrukci bytu

Poptáváme kompletní rekonstrukci bytu

Poptávám kompletní rekonstrukci bytu v Liberci (90m2), výměna oken, plynový kotel, radiátory a rozvody, elektroinstalace, podlahy, koupelna, štuky a malba.

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Oprava, zřízení, zpevnění lesních pěšin, instalace herních prvků, cvičební a naučných prvků, mobiliáře, arboristické asanační práce, výsadba zeleně, zřízení schodiště, povalového chodníku a vyhlídkové plošiny.

(záznamy 1/25 z 25)  strana 1 / 1