Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Liberecký kraj
Dodávka a montáž výtahu
Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajícího a dodávka nového výtahu ve třech různých objektech, zakázka je rozdělena rozdělené na tři samostatné realizační části: Část I. - Vaněčkova č.p. 407, Železný Brod Část II. - Jiráskovo nábř. čp. 717, Železný Brod Část III. - Jiráskovo nábř. čp 712, Železný Brod
Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavební povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby vč. předložení stavebního povolení s doložkou právní moci a autorský dozor. Veškeré přípravné, projektové práce povedou k realizaci komplexní rekonstrukce objektu ...
Telekomunikační infrastruktura
Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování níže uvedených služeb telekomunikační infrastruktury.
Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023
Předmětem této veřejné zakázky je provádění zimní údržby místních komunikací města Jilemnice v souladu s podmínkami nařízení města Jilemnice č. 5/2009 v zimním období let 2019–2023. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Rekonstrukce MVE Plavy - soustrojí turbín
Předmětem zakázky je dodávka dvou soustrojí turbín pro malou vodní elektrárnu. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci.
Kloubový damper Ss - 2 kusy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kloubových damprů kategorie Ss v požadované specifikaci.
Dozer pásový
Dodávka jednoho kusu pásového dozeru dle požadované specifikace.
Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice
Předmětem plnění je výměna 2 stávajících náhradních zdrojů za nové odpovídající technicky a provozně současným požadavkům a stavební úpravy s touto výměnou spojené budou probíhat ve stejných prostorách. Výměna zařízení bude prováděna za plného provozu nemocnice, dodavatel musí zabezpečit mobilní náhradní zdroj elektrické energie.
Rastrovací elektronový mikroskop s energiově disperzní analýzou
Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) s energiově disperzní analýzou (EDX), množství 1 kus
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - projektová příprava
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce Jiráskova divadla“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah předmětu veřejné zakázky je stanoven a členěn následovně: Část I.: Projektová dokumentace Část II.: Zpracování projektové dokumentace ...
Poptávám realizaci ČOV pro rodinný dům
Poptávám realizaci zakázky na zhotovení ČOV, v Jablonci nad Nisou pro účely rodinného domu. Děkuji
Poptávám vyčištění tlakového vodovodního potrubí
Poptávám vyčištění tlakového vodovodního potrubí od rzi a usazenin. Rodinný dům. Okres Jablonec nad Nisou
Poptávám nerezové svěrné šroubení
Poptávám nerezové svěrné šroubení na trubku pr. 21,3 x 2 (1/2" s řezným prstencem - 12 ks
Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov
Předmětem zadávacího řízení jsou stavební úpravy stávající budovy Základní školy Mašov u Turnova a dále přístavba k této základní škole