Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Liberecký kraj
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Tocilizumab
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Tocilizumab 162 MG a 20 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD – Cenová nabídka.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Everolimus
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Everolimus 10 mg a 5 mg po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD – Cenová nabídka.
Kaleidoskop podnikového vzdělávání II. - Jazykové vzdělávání
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Okresní hospodářské komory Liberec, formou kurzů připravených na míru, a to v oblasti jazykového vzdělávání. V rámci veřejné zakázky dojde k proškolení cca 25000 osobohodin (60 minut).
Soutěž o návrh na řešení - Sluneční lázně a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou
Předmětem soutěže je řešení prostoru Slunečních lázní v Jablonci nad Nisou a vymezeného nejbližšího okolí. Soutěž o návrh přestavby objektu Slunečních lázní má přinést nejen řešení předmětné lokality, ale také partnera pro práci na dalších zásadních místech v okolí Jablonecké přehrady. Zadání je definováno přílohou soutěžních podmínek „P01 ...
Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení
Toto zadávací řízení se týká pouze 2. a 3. části veřejné zakázky, jak je uvedeno dále: 1. Předmětem plnění části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Infocentra zámku Doksy - 1. část NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ . 2. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Prohlídkového okruhu zámku ...
Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou – dodávka nábytku a elektrospotřebičů
Předmětem plnění je dodávka vnitřního vybavení všech místností nového pavilonu mateřské školy – volný i vestavěný nábytek, nezbytný mobiliář a vybavení, vybavení výdeje jídel, hygienické doplňkové vybavení koupelen a WC.
Modernizace pohonu ozubnicové lokomotivy T426.003 pro turistické vlaky
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s výměnou a modernizací motoru pro ozubnicovou lokomotivu T 426.003 a nahrazení stávajícího dožilého vznětového motoru novějším použitým motorem tov. značky SGP ve vlastnictví zadavatele. Dále propojení souvisejících agregátů, zejména chlazení a opatření lokomotivy novým lakem.
Průmyslové regulátory
Předmětem dodávky bude 8 sestav průmyslového regulátoru Popis sestavy (jeden kus): Celá sestava průmyslového regulátoru je založena na standardních průmyslových programovatelných logických automatech (PLC) vybavených přídavnými moduly s požadovanými počty digitálních a analogových vstupů. Pro realizaci ovládacího rozhraní obsluhy je požadován ...
Rozšíření diskových polí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení v podobě rozšíření diskový polí včetně příslušenství.
Provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů a technická pomoc při správě a údržbě
Předmětem veřejné zakázky je provádění hlavních mostních prohlídek (dále také „HMP“) na silničních mostech v Libereckém kraji, které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě zadavatele na základě uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců. Zadavatel člení spravované území na oblast Západ a oblast Východ. Správu ...
Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací pro rekonstrukci silnice II/288 Podbozkov – Cimbál, která začíná v křižovatce se silnicí II/289 (provozní staničení II/288 je km 10,463) a končí v extravilánu před křižovatkou se silnicí v provozním staničení km 8,419. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních ...
Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2019 – 03/2024
Předmětem veřejné zakázky je provádění zimní údržby komunikací Města Rokytnice nad Jizerou (dále jen ZÚK), zajišťování činnosti dispečinku zimní údržby a provádění ostatních činností související se zimní údržbou komunikací vše v souladu s Plánem zimní údržby komunikací města Rokytnice nad Jizerou na období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2024.