Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Vysočina kraj
Poptávám cisternovou přepravu vína ze Španělska
Prosim o cenu cisterny vina z: 16230 - Villanueva de la Jara, Cuenca, Spain Vykladka na Morave. Cisterny musia íst cez Bratislavu, kvoli papierom
Poptávám rekonstrukci sedlové střechy
Želiv - rekonstrukce sedlové střechy 52m2 na kůlně - demontáž staré krytiny (bitumenové vlnité desky), doplnění latí, montáž OSB desek, šindelů a hřebenáčů, oplechování štítů.
Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu
Předmětem veřejné zakázky jsou dispoziční úpravy části 2.NP objektu Pavilonu akutní medicíny (PAM) v Nemocnici Pelhřimov, p. o. Realizací prací vznikne nové pracoviště urgentního příjmu. Dále bude sloučeno dětské a dospělé LSPP. Dojde k rozšíření krytého příjezdu sanitek včetně úprav komunikací. Práce budou prováděny za provozu nemocnice.
Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA
Jedná se o stavební práce na objektu obchodní akademie v Pelhřimově spočívající mimo jiné v opravě hydroizolací včetně omítek v celém suterénu budovy a stavební práce na objektu tělocvičny obchodní akademii spočívající v opravě hydroizolací, omítek a sportovní podlahy. Dále bude provedena oprava kanalizace včetně opravy povrchů dvora a přilehlých ...
FZŠ - Černovice - Cisternová automobilová stříkačka
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
IS lokalita Na Horkách
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zásobování lokality 44 rodinných domů v oblasti nad ulicí Horky, v k.ú. Kralice nad Oslavou - místní komunikace, chodníky, sjezdy, kanalizace, vodovod, plynovodní řad, veřejné osvětlení a místní rozhlas
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod - vnitřní vybavení
Předmětem zakázky dělené na tři části je dodávka vnitřní vybavení do novostavby mateřské školy Konečná a to: Část 1-PS02 Gastrotechnologie: Předmětem je dodávka a montáž technologického zařízení kuchyně a jídelny s kapacitou 100 jídel do objektu novostavby mateřské školy Konečná. Část 2-PS01 Nábytkové zařízení-část nábytek: Předmětem je ...
Poptávám výrobu stropních panelů a schodiště na rodinném domě
Zasílám poptávku na výrobu a montáž stropních panelů a schodiště na rodinném domě. Místo montáže: Havlíčkův Brod. Děkuji za zaslání nabídky.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čenkov u Třešti
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čenkov u Třešti, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ ...
Jiřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Záměrem stavby je provedení stavebních úprav stávajícího směrového oblouku, které zajistí stavebně-technický stav a bezpečnostní parametry odpovídající kategorii komunikace, intenzitě dopravy a aktuálním dopravně-bezpečnostním požadavkům. V rámci stavby bude opraven propustek v km 0,150.
Okrouhlice - přečerpávání odpadních vod a kanalizace - 2. zveřejnění
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Okrouhlice a v jejích místních částech Vadín, Olešnice, Babice a dále pak v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu a v k.ú. Perknov a odvedení odpadních vod na ČOV Havlíčkův Brod. Předpokládaná délka kanalizace je cca 25 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejných částí kanalizačních ...
Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice
Předmětem veřejné zakázky je provedení fixace cca 330 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů, které pocházejí ze skladovacích nádrží 0TW10B04, 0TW10B05 na BAPP1 a 7TW10B03, 7TW10B04, 7TW10B05 na BAPP2 v lokalitě JE Dukovany, do geopolymerní matrice nebo matrice podobného typu se stejnými nebo lepšími parametry. Kaly, určené k fixaci, ...
6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6174-REKONSTRUKCE PODRUŽNÝCH ROZVÁDĚČŮ" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zakázka spočívá ve výměně stávajících podružných rozváděčů s cílem zmodernizovat zařízení pro zachování provozní spolehlivosti bloků i ...
6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6781-NÁHRADA ČERPADEL 1-2TB20,40,60D01" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, úklid ...
6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...
6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...
EDU - Dodávka obalových souborů pro vyhořelé jaderné palivo po roce 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouúčelových obalových souborů (OS) typu B(U)F a S pro přepravu a skladování vyhořelého jaderného paliva z Jaderné elektrárny Dukovany, včetně manipulačních prostředků a příslušenství pro zavážení OS, jejich odbavení, transport a skladování ve Skladu vyhořelého paliva v JE Dukovany. Součástí dodávky je i ...
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy
Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona. Předmětem koncesního řízení je ...
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy
Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona. Předmětem koncesního řízení je ...
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy
Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona. Předmětem koncesního řízení je ...