Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám modeláž gelových nehtů

Poptávám modeláž gelových nehtů

Poptávám modeláž gelových nehtů v Třebíči dne 13. - 14.8.

Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3

Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3

Předmětem VZ je doplnění infrastruktury Technologického centra Kraje Vysočina o další HW a SW nutný pro provoz nových služeb TCK. Konkrétně jde o pořízení serverů (hypervisorů), diskových polí a aktivních prvků datacentrové LAN TCK.

Nákup balistických vest

Nákup balistických vest

Nákup 150 ks balistických vest. Z důvodů požadavku na dva druhy balistických vest je veřejná zakázka rozdělena do dvou samostatných dílčích částí Dílčí část A - Balistické vesty těžké ochranné - 30 ks Dílčí část B - Balistické vesty univerzální pro skryté i vnější nošení - 120 ks

Servis zdravotnických prostředků pro intenzivní péči

Servis zdravotnických prostředků pro intenzivní péči

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování odborné údržby, servisu, oprav a preventivních bezpečnostně technických prohlídek zdravotnických prostředků pro intenzivní péči.

Nemocnice Jihlava - odvoz a likvidace odpadu

Nemocnice Jihlava - odvoz a likvidace odpadu

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu, který vzniká v Nemocnici Jihlava po sjednanou dobu plnění. Součástí předmětu plnění je i zapůjčení 13 ks kontejnerů o objemu 1 100 l, přičemž náklady na zapůjčení kontejnerů musí být zakalkulovány do ...

Údržba zeleně ZR – sečení

Údržba zeleně ZR – sečení

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služby údržby veřejné zeleně spočívající sečení veřejných travnatých ploch a doplňkových zahradnických prací na území města Žďár nad Sázavou včetně jeho místních částí, tj. rovinných ploch, svahů, nerovných ploch, a to o celkové výměře cca 120 ha, rozdělených do dvou částí A a B, které ...

Dodávka přístrojového vybavení pro rehabilitaci a ostatní obory návazné péče

Dodávka přístrojového vybavení pro rehabilitaci a ostatní obory návazné péče

Dodávka 4 kusů "holterovských záznamníků EKG, NIBP".

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlov u Lesoňovic a k.ú. Vrtěžíř

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlov u Lesoňovic a k.ú. Vrtěžíř

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kozlov u Lesoňovic a katastrálním území Vrtěžíř, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...

Služby poradců a expertů pro zařízení určená do potravinářských provozů

Služby poradců a expertů pro zařízení určená do potravinářských provozů

1. Služby poradců a expertů v oblasti vývoje a výroby kompletní nové elektroinstalace ke zmáselňovači nejvyšší výkonové řady. 2. Služby poradců a expertů v oblasti složitějších konstrukčních řešení v rámci jednotlivých technologických uzlů zmáselňovače nejvyšší výkonové řady.

Poptávám renovaci kovových zárubní

Poptávám renovaci kovových zárubní

Poptávám renovaci kovových zárubnív panelovém domě.

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek ICT technologií (infrastrukturních prvků a SW aplikací) a souvisejících implementačních služeb pro projekt "Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí". V rámci projektu budou zejména řešeny následující oblasti: 1) Implementace elektronických služeb, 2) Doplnění infrastruktury a ...

Krajské komunitní a poradenské centrum

Krajské komunitní a poradenské centrum

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to rekonstrukce budovy na adrese třída Legionářů 1468/36, 586 01 Jihlava na nové polyfunkční komunitní centrum, podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV

Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů) a venkovního označení vozidel.

Centrální dopravní terminál Jihlava

Centrální dopravní terminál Jihlava

Předmětem veřejné zakázky je vypracování a dodání aktualizované urbanisticko-architektonické studie, oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., projektové dokumentace bouracích prací, dokumentace pro vydání územních rozhodnutí, pro vydání stavebních povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na ...

VŠPJ - Dodávka IT vybavení (segment 2)

VŠPJ - Dodávka IT vybavení (segment 2)

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka počítačových serverů, programů pro operační systémy hlavního počítače, vícenásobných diskových polí, síťových komponentů, síťových rozbočovačů a síťové kabeláže. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu zadávací ...

VŠPJ - Dodávka výrobní linky

VŠPJ - Dodávka výrobní linky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výrobní linky. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu v Jihlavě – výměna střechy

Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu v Jihlavě – výměna střechy

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a výměna střechy Horáckého zimního stadionu v Jihlavě (projekt typu design & build podle standardů FIDIC – Yellow Book).

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace akce „Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU“ spočívající v provedení revitalizace určené části zařízení technického systému fyzické ochrany v Jaderné elektrárně Dukovany (zejména hranice střeženého prostoru a vnitřních prostor) včetně všech potřebných dokumentací a ...

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Předmětem veřejné zakázky je provedení fixace cca 330 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů, které pocházejí ze skladovacích nádrží 0TW10B04, 0TW10B05 na BAPP1 a 7TW10B03, 7TW10B04, 7TW10B05 na BAPP2 v lokalitě JE Dukovany, do geopolymerní matrice nebo matrice podobného typu se stejnými nebo lepšími parametry. Kaly, určené k fixaci, ...

Doplnění důležitých měření do systémů PAMS2 a PAMS3

Doplnění důležitých měření do systémů PAMS2 a PAMS3

Předmětem veřejné zakázky je doplnění systémů PAMS2 a PAMS3 (Pohavarijní monitorovací systém - Post Accident Monitoring System) o havarijní měření radiační kontroly dle doporučení národní i mezinárodní legislativy a normativní dokumentace. Pro nová havarijní měření radiační kontroly a SKŘ budou aplikovány požadavky vyplývající z doporučení ...

6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů

6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6174-REKONSTRUKCE PODRUŽNÝCH ROZVÁDĚČŮ" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zakázka spočívá ve výměně stávajících podružných rozváděčů s cílem zmodernizovat zařízení pro zachování provozní spolehlivosti bloků i ...

6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01

6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6781-NÁHRADA ČERPADEL 1-2TB20,40,60D01" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, úklid ...

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...

EDU - Dodávka obalových souborů pro vyhořelé jaderné palivo po roce 2021

EDU - Dodávka obalových souborů pro vyhořelé jaderné palivo po roce 2021

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouúčelových obalových souborů (OS) typu B(U)F a S pro přepravu a skladování vyhořelého jaderného paliva z Jaderné elektrárny Dukovany, včetně manipulačních prostředků a příslušenství pro zavážení OS, jejich odbavení, transport a skladování ve Skladu vyhořelého paliva v JE Dukovany. Součástí dodávky je i ...

(záznamy 1/25 z 33)  strana 1 / 2