Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám indukční cívku pro sekačku VARI

Poptávám indukční cívku pro sekačku VARI

Poptávám indukční cívku Z 22 pro sekačku VARI / dva vývody/.

Poptávám pořádání eventu pro lékárníky

Poptávám pořádání eventu pro lékárníky

Hledám nabídku pro pořádání Eventu pro lékárníky na leden 2019 (24.1.2019) se spaním pro cca 150 osob, včetně parkování. - ubytování pro 100- 150 osob. - konferenční místnost - 150 osob, uspořádání škola. - prostor před konferenční místností pro stánky výrobců - foyer - výstavní prostory - technika: flipchart, plátno, dataprojektor, ...

Poptávám autobusovou dopravu nízkopodlažním autobusem

Poptávám autobusovou dopravu nízkopodlažním autobusem

Poptávám se na autobusovou dopravu nízkopodlažním autobusem. Přeprava osob s mentálním a tělesným postižením. Počet osob 15-20 lidí, z toho dva vozíčkáři. Cesta z Chotěboře do Jihlavy do ZOO. Odjezd z Chotěboře cca v 8:30, doba stání 3-4hodiny, odjezd z Jihlavy max. ve 13:00hodin.

Online veřejná správa v ORP Pelhřimov

Online veřejná správa v ORP Pelhřimov

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov“ je komplexní dodávka, implementace a technická podpora tohoto projektu. Projekt „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov“, registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005939 je plně v souladu s cíli Operačního programu IROP, s podmínkami a cíli výzvy č. 28 ...

Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení

Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a zařízení odborných učeben včetně odborného školení.

Anesteziologické přístroje

Anesteziologické přístroje

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových, nepoužitých zdravotnických prostředků – 4 ks anesteziologických přístrojů. Předmět veřejné zakázky bude používán na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla kupujícího, montáž – uvedení do provozu, ...

Přístroj ultrazvukový pro urologii

Přístroj ultrazvukový pro urologii

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického prostředku – 1 ks ultrazvukového přístroje pro použití na urologickém oddělení zadavatele. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla kupujícího, montáž – uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a zaškolení personálu v ...

Poptáváme tvorbu e-shopu

Poptáváme tvorbu e-shopu

Poptáváme tvorbu e-shopu se stovkami položek postaveném na platformě ZAS Shop napojeném na IS Karát. Předmětem dodávky bude nastavení obchodu, návrh a implementace grafiky, zajištění provozu a průběžného servisu. Na vyžádání zašleme podrobnější zadávací dokumentaci.

Inženýrské sítě, lokalita: Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš

Inženýrské sítě, lokalita: Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš

Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí v lokalitě ulic Lípová, Strojní a Na Vyhlídce ve městě Velká Bíteš. Má být vybudován veřejný vodovod, kanalizace (splašková i dešťová) včetně přípojek. Předmětem plnění nejsou vyprojektované komunikace, veřejné osvětlení a metropolitní síť. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektových ...

Centrální firewall

Centrální firewall

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.

Poptávám pokládku plovoucí podlahy

Poptávám pokládku plovoucí podlahy

Poptávám pokládku plovoucí podlahy bez stěrkování a listování.

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Předmětem soutěže je revitalizace a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Masarykova náměstí v Jihlavě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt ...

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Demolice stávajícího Tělovýchovného střediska a následná výstavba nové sportovní haly

Poptávám kontejnerované sazenice smrku ztepilého

Poptávám kontejnerované sazenice smrku ztepilého

Poptávám kontejnerované sazenice smrku ztepilého výšky min 50 cm.

Elektronizace služeb úřadu

Elektronizace služeb úřadu

Hlavním cílem projektu je řízení oběhu elektronických dokumentů, transparentní kontrola nad hospodařením a vhodné doplnění infrastruktury. Plnění tedy obsahuje dodávku a implementaci všech komponent ICT, instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a ...

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu ...

Zakázka č. 2 - MANOLIA Company s.r.o.

Zakázka č. 2 - MANOLIA Company s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu s kontejnerovou nástavbou, velkoobjemových kontejnerů a plastových beden. Jedná se o opakované zadání původní zakázky č. 1 - MANOLIA Company s.r.o. - části C.

Dodávka přístrojového vybavení pro rehabilitaci a ostatní obory návazné péče

Dodávka přístrojového vybavení pro rehabilitaci a ostatní obory návazné péče

Dodávka přístrojového vybavení pro rehabilitaci a ostatní obory návazné péče, zakázka je rozdělena na osm částí.

Síťová infrastruktura

Síťová infrastruktura

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka síťové infrastruktury.

Serverová infrastruktura

Serverová infrastruktura

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka serverové infrastruktury.

Diskové pole

Diskové pole

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka diskového pole včetně fc konektivity.

Počítače a monitory

Počítače a monitory

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka multimediálních počítačů, mini počítačů a monitorů.

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace akce „Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU“ spočívající v provedení revitalizace určené části zařízení technického systému fyzické ochrany v Jaderné elektrárně Dukovany (zejména hranice střeženého prostoru a vnitřních prostor) včetně všech potřebných dokumentací a ...

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Předmětem veřejné zakázky je provedení fixace cca 330 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů, které pocházejí ze skladovacích nádrží 0TW10B04, 0TW10B05 na BAPP1 a 7TW10B03, 7TW10B04, 7TW10B05 na BAPP2 v lokalitě JE Dukovany, do geopolymerní matrice nebo matrice podobného typu se stejnými nebo lepšími parametry. Kaly, určené k fixaci, ...

(záznamy 1/25 z 41)  strana 1 / 2