Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Vysočina kraj
Systém výpočetní tomografie
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks systému výpočetní tomografie včetně provádění záručního a pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení. Podrobný popis předmětu zakázky obsahuje zadávací dokumentace.
Poptáváme jednorázové dřevěné/papírové palety
Poptáváme jednorázové dřevěné/papírové palety o rozměrech 60*80 / 80*60 v počtu 2000ks.
Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce
Jedná se o výstavbu dvou objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Háj, příspěvkové organizace v obci Golčův Jeníkov. Jedná se o dva objekty celkem pro 10 klientů. Další CPV kód zakázky: 45215210-2
Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové ubytovací budovy T a malého návštěvního objektu N, včetně napojení na inženýrské sítě. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též demontáž a přesun stávajícího objektu obytných buněk, vybudování zpevněných ploch nových vycházkových dvorů, provizorní zásobovací cesty, provizorního vstupního a ...
Intenzifikace ČOV Červená Řečice – I. etapa
Předmětem stavby je první etapa rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod (dále ČOV) v Červené Řečici.
Nerezové potrubí – rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 - nové - část 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nerezového materiálu – trubek na stavbu Rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 včetně dopravy.
Poptávám přepravu stroje z Německa
Poptávám přepravu stroje z Německa. Stroj: O & K RH 8.5 Váha: 25.000 kg, Délka: 10,2 m, Šířka: 3 m, Výška: 2,98 m Nakládka: Bahnhofstraße 43a, 92670 Windischeschenbach Vykládka: Havlíčkův Brod. Termín: 37KT.
Endoskopická věž s elektromagnetickou navigací
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nové endoskopické věže s elektromagnetickou navigací včetně veškerého příslušenství a součástí. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a provádění povinných PBTK.
Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné poskytování pravidelných úklidových a čistících prací a zajištění dalších úklidových prací včetně mimořádného úklidu dle požadavků zadavatele v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření ...
Technická infrastruktura pro 14 RD v lokalitě Pod Včelínem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudovaní technické infrastruktury pro RD v městyse Krucemburk.
Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je: 1. Rekonstrukce komunikací, při které dojde k obnově veškerých povrchů komunikací jízdních, odstavných ploch, parkovišť (včetně jejich případného rozšíření) a komunikací pro pěší (včetně doplnění několika parkových cest). Součástí navrhované rekonstrukce je dále: prostorová úprava obratiště pro autobusy MHD, ...
Poptávám použité bedny MARS
Poptávám MARS bedny malé použité 20-40 ks.
KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Ves u Nového Města na Moravě, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace akce „Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU“ spočívající v provedení revitalizace určené části zařízení technického systému fyzické ochrany v Jaderné elektrárně Dukovany (zejména hranice střeženého prostoru a vnitřních prostor) včetně všech potřebných dokumentací a ...
Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice
Předmětem veřejné zakázky je provedení fixace cca 330 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů, které pocházejí ze skladovacích nádrží 0TW10B04, 0TW10B05 na BAPP1 a 7TW10B03, 7TW10B04, 7TW10B05 na BAPP2 v lokalitě JE Dukovany, do geopolymerní matrice nebo matrice podobného typu se stejnými nebo lepšími parametry. Kaly, určené k fixaci, ...
6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6174-REKONSTRUKCE PODRUŽNÝCH ROZVÁDĚČŮ" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zakázka spočívá ve výměně stávajících podružných rozváděčů s cílem zmodernizovat zařízení pro zachování provozní spolehlivosti bloků i ...
6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6781-NÁHRADA ČERPADEL 1-2TB20,40,60D01" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, úklid ...
6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...
6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...
EDU - Dodávka obalových souborů pro vyhořelé jaderné palivo po roce 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouúčelových obalových souborů (OS) typu B(U)F a S pro přepravu a skladování vyhořelého jaderného paliva z Jaderné elektrárny Dukovany, včetně manipulačních prostředků a příslušenství pro zavážení OS, jejich odbavení, transport a skladování ve Skladu vyhořelého paliva v JE Dukovany. Součástí dodávky je i ...
Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace veřejné zakázky nazvané „Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS“. Náhrada bude provedena na trasách pracovního napájení rozvoden blokové vlastní spotřeby (dále jen BVS), tj. v trasách 1(2,3,4)BT01-1(2,3,4)BA(BB) a 1(2,3,4)BT02-1(2,3,4)BC(BD)“ s cílem odstranit riziko ztrát na ...
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy
Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona. Předmětem koncesního řízení je ...
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy
Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona. Předmětem koncesního řízení je ...
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy
Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona. Předmětem koncesního řízení je ...