Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Plzeňský kraj
SEZ - Sanace staré ekologické zátěže v areálech společnosti Agrobor, s. r. o. - Lom u Tachova
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace v areálech společnosti Agrobor s. r. o., Lokalita Lom u Tachova - areál výkrmny prasat a areál živočišné výroby“, zpracované v únoru 2020 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., která je přílohou č. 3 ZD.
Manipulace, výsyp, svoz a likvidace odpadu Zruč-Senec 2020-2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je ve všech podrobnostech včetně ...
Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám
Účelem veřejné zakázky je zásadní posílení ochrany informačních a komunikačních systémů Fakultní nemocnice Plzeň před kybernetickými útoky a únikem potencionálně vysoce citlivých dat. Nová bezpečnostní opatření zároveň zásadně zvýší schopnost zajistit chod nemocničních informačních systémů a kritické infrastruktury v případě výpadku části ...
FN Plzeň - Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů (viz Příloha č. 2 - Seznam UPS - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 - Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení profylaktických ...
Rokycanská nemocnice, a.s., rekonstrukce, projektová dokumentace
Předmětem je projekt rekonstrukce RN, a.s., architektonicko urbanistického komplexu, kde velká část provozů je značně opotřebována a morálně a fyzicky zastaralá a vyžaduje rekonstrukci a modernizaci hlavní budovy a souvisejících objektů v areálu. Je uvažováno s rozdělením projektových služeb do pěti základních etap po jednotlivých hlavních ...
Poptávám zámečnické práce
Potřebuji otevřít garáž, ztratila jsem klíč. Je tam vložka CES, pravděpodobně to bude proti odvrtání. Půjde to otevřít? Kolik by jste si účtovali? Prosím odpověd' na mail, špatně mluvím do telefonu. Děkuji.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Sedliště
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Sedliště včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové ...
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro Nemocnice Plzeňského kraje 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků,roztoků glukozy, balancovaných infuzních roztoků, oplachových a irigačních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., a to po dobu 48 měsíců a dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených ...
Vybavení učebnového pavilonu ZŠ Mirošov
Předmětem veřejné zakázky je mj. dodání školního nábytku, počítačového vybavení a vzdělávacího vybavení. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace: Technické specifikace.
Poptáváme jednorázové roušky, nitrilové a latexové rukavice
Poptáváme pro farmaceutickou společnost jednorázové roušky, nitrilové a latexové rukavice. Jedná se o větší odběry. Předem děkuji za nabídky.
Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování čistírny odpadních vod pro objekt Zařízení pro zajištění cizinců Balková (včetně odtokového potrubí a výústního objektu do vodního toku a rekonstrukce vodovodní přípojky k ČOV), dle dále uvedené specifikace a podmínek v rámci realizace projektu „Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC ...
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
Bankovní úvěr na  přefinancování hypotéčního úvěru  obce Blížejov
Předmětem plnění veřejné zakázky je Bankovní úvěr na „přefinancování hypotéčního úvěru obce Blížejov“ – tj. poskytnutí úvěru ve výši 28.000.000,- Kč ( slovy – dvacet osm miliónů korun českých ) Parametry úvěru - Dlouhodobý investiční - Výše úvěru – 28.000.000,- kč - Datum splatnosti - max. do 12/2026 - Úroková sazba – fixní ...