Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Plzeňský kraj
Obnova hlavní hrací plochy ve sportovním areálu Štruncovy sady vč. záruční údržby
Předmětem zakázky je obnova hlavní hrací plochy v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech o rozměrech 108 x 71 m. Jedná se o terénní úpravy spočívající v odtěžení stávající hrací plochy na plošnou drenáž a doplnění plošné drenážní vrstvy praným pískem. Na instalovaný kořenový horizont bude provedena pokládka travního předpěstěného ...
Spotřební materiál pro plazmovou sterilizaci
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro plazmovou sterilizaci dle následující specifikace: 1. Spotřební materiál pro plazmovou sterilizaci 1.1 Kazety pro Sterrad 100S 1.2 Kazety pro Sterrad 100NX
Poptávám pokrývačské a klempířské práce
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
Dodávky vyšetřovacích rukavic
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli zboží dle dále uvedené specifikace (viz příloha této zadávací dokumentace), dle jeho požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či ...
Čištění mostů, lávek a podchodů a jejich odvodňovačů na místních komunikacích na území města Plzně
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provádění služeb s názvem „Čištění mostů, lávek a podchodů a jejich odvodňovačů na místních komunikacích na území města Plzně“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ...
Cisternová automobilová stříkačka JSDH Litice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení jednoho (1) kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení VH „speciálním pro velkoobjemové hašení“ a hmotnostní třídě S „těžká“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Přeložka silnice II/180 Kyšice - Chrást - DÚR
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (DÚR), která bude řešit přeložku silnice II/180 mezi obcemi Kyšice a Chrást. Jedná se o revizi stávající DÚR, jejíž podrobná specifikace je popsána v příloze č. 3 ZD resp. č. 1 SOD. Součástí PD bude předběžný odhad nákladů, geodetické zaměření, dopravní průzkum, průzkum stávajících ...
Dodávky mycí, oplachové a sanitační chemie pro stravovací provozy FN Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycích, oplachových a sanitačních prostředků včetně výpůjčky všech potřebných dávkovacích zařízení, sanitačních hadic, jejich montáže a zprovoznění a vypracování sanitačních plánů pro stravovací provozy zadavatele. Zadavatel uzavře kupní smlouvu na dodávku mycí, oplachové a sanitační chemie a smlouvu o ...
Poptávám třípákový zmrzlinový stroj
Poptávám třípákový zmrzlinový stroje Taylor: - C 338 - C 712 - C 713. Chtěla bych s nášlehovými čerpadly.
Kamenivo pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Dodávka operačního stolu pro robotické centrum 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) operačního stolu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro robotické centrum Chirurgického oddělení (CHIRO) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let).
Asfaltové směsi pro SÚSPK
průběžné dodávky (odběr bez dopravy) asfaltových směsí ACO 8 a ACO 11 - rámcová smlouva na 1 rok
Zavedení dynamického nákupního systému - Díly obráběcích a tvářecích strojů
Dodávka dílů obráběcích a tvářecích strojů a nástrojů pro zpracování zejména kovových materiálů.
Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice
Poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice.
Dodávky výstroje pro Městskou policii Plzeň 2020 - 2022
Předmětem této veřejné zakázky je nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Plzeň v letech 2020-2022.
D5 Oprava odpočívky Svojkovice
Nově bude zřízen CB kryt vozovky u stání pro kamiony a BUS, těmto plochám se pak přizpůsobuje parkování pro OA, propojovací komunikace a zelené plochy. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav povrchů na odpočívce a vjezdových a výjezdových parametrů. Nedostatečný počet stání pro těžká nákladní vozidla.
Telekomunikační služby pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím poskytovatele služeb elektronických komunikací, resp. prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora a napojení telefonního systému ZČU do veřejné telefonní sítě za podmínek a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
FN Plzeň, stavební úpravy pro zřízení kanceláří a rekonstrukci sociálního zařízení ve 3. NP objektu
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech ...
Gymnázium Tachov – výstavba tělocvičny
Výstavba nového objektu tělocvičny navazující na stávající objekt gymnázia.
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
Bankovní úvěr na  přefinancování hypotéčního úvěru  obce Blížejov
Předmětem plnění veřejné zakázky je Bankovní úvěr na „přefinancování hypotéčního úvěru obce Blížejov“ – tj. poskytnutí úvěru ve výši 28.000.000,- Kč ( slovy – dvacet osm miliónů korun českých ) Parametry úvěru - Dlouhodobý investiční - Výše úvěru – 28.000.000,- kč - Datum splatnosti - max. do 12/2026 - Úroková sazba – fixní ...