Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní

Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní

Předmětem plnění veřejné zakázky je Realizace stavebního díla „Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní“ v k.ú. Plánice včetně zajištění kolaudačního souhlasu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Rekonstrukce objektu Tylova 59 pro projekt ZU - STRADI - Strategická dislokace ZČU- FZS

Rekonstrukce objektu Tylova 59 pro projekt ZU - STRADI - Strategická dislokace ZČU- FZS

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce části objektu Tylova 59, Plzeň pro potřeby Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o vnitřní úpravy místností v souvislosti s jejich modernizací a vybavením. V rámci předmětné rekonstrukce objektu budou vybudovány zejména seminářové učebny včetně ...

Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech

Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.1.2020 do 31.12.2029 pro potřeby obyvatel města Klatovy.

Kontrastní látky 2018

Kontrastní látky 2018

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky rentgenových, paramagnetických a sonografických kontrastních látek v celkovém předpokládaném rozsahu 36 330 dávek. Přípravky budou využity v rámci poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po ...

Poptávám přepravu matrací z Berlína do Plzně

Poptávám přepravu matrací z Berlína do Plzně

Poptávám přepravu cca.30ks matrací o rozměru 200x100x18cm z Berlína do Plzně.

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2 000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy „S“ (dále jen „CAS“).

Poptávám zařízení pro odsávání chladící emulze z obráběcího stroje

Poptávám zařízení pro odsávání chladící emulze z obráběcího stroje

Poptávám zařízení pro odsávání chladící emulze (ne oleje) z obráběcího stroje, soustruhu 500m3/hod.

Dodávky hydrocephálních drenážních systémů 2018

Dodávky hydrocephálních drenážních systémů 2018

Předmětem zakázky jsou dodávky hydrocephálních drenážních systémů a příslušenství dle specifikace jednotlivých částí zakázky uvedené v zadávací dokumentaci po dobu dvou let.

HW nástroje pro získávání dat včetně dodávky modulů pro CAN-FD II

HW nástroje pro získávání dat včetně dodávky modulů pro CAN-FD II

Předmětem výběrového řízení je dodávka 8 ks HW nástrojů pro získávání dat a dodávka 8 ks modulů pro sledování a měření CAN-FD komunikace včetně balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Dodávka jednoho univerzálního komunálního stroje s nástavbou na nechemickou likvidaci plevele

Dodávka jednoho univerzálního komunálního stroje s nástavbou na nechemickou likvidaci plevele

Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka jednoho univerzálního komunálního stroje (nosiče) s nástavbou na nechemickou likvidaci plevelů horkou vodou na území města Plzně.

Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov

Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov

Předmět zakázky: obecní centrální ČOV a oddílná splašková kanalizace s vyústěním vyčištěné odpadní vody do řeky Mže. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je též stavební povolení k ...

Dodávka náhradních dílů pro údržbu světelné signalizace

Dodávka náhradních dílů pro údržbu světelné signalizace

Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku náhradních dílů pro řadiče a/nebo LED návěstidla pro potřeby údržby signalizačního zařízení.

Provoz systému SMS jízdenek

Provoz systému SMS jízdenek

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služby platebního kanálu pro úhradu jízdného MHD pomocí strukturovaných platebních SMS na telefonní číslo společné pro všechny mobilní operátory působící na území ČR.

Kardiostimulátory 2018

Kardiostimulátory 2018

Předmětem zakázky jsou dodávky kompletů kardiostimulátorů včetně elektrod a samotných kardiostimulátorů bez elektrod k zajištění komplexní funkčnosti implantovaného systému. V případě biventrikulárních kardiostimulátorů je součástí dodávky příslušného kompletu také vodící drát a pouzdro k zavedení levokomorové elektrody do koronárního sinu. ...

Automobil nákladní odtahový

Automobil nákladní odtahový

Nákup odtahového vozidla s hydraulickým ramenem a teleskopickou vidlicí pro odtah druhého vozidla dle specifikace uvedené v ZD

Dodávka SW pro město Klatovy

Dodávka SW pro město Klatovy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky SW za účelem zavedení elektronické podpory pro výkon činností Městského úřadu Klatovy a pro Městskou policii Klatovy a rozšíření identity managementu, kterou zadavatel rozdělil na 4 části.Technické podmínky předmětu veřejné zakázky jsou detailně popsány v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí každé ...

Modernizace velínů FN Plzeň – HW a SW vybavení velína Bory s MaR pro VS7 a VS8

Modernizace velínů FN Plzeň – HW a SW vybavení velína Bory s MaR pro VS7 a VS8

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu níže uvedeného zařízení v areálu FN Plzeň Bory včetně bývalé Vojenské nemocnice (BVN). Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale pouze na všechna ...

Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - intenzivní péče

Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - intenzivní péče

Předmětem veřejné zakázky, rozdělené na 5 částí, je dodávka přístrojů pro intenzivní péči, a to defibrilátorů, monitorů a ventilátorů, pro Domažlickou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.

Efektivní veřejná správa - KA-2: Koncepce veřejného osvětlení

Efektivní veřejná správa - KA-2: Koncepce veřejného osvětlení

Předmětem díla je vytvoření koncepčního dokumentu pod názvem Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni, a to na katastrálním území města Plzně, jehož smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů při řešení problematiky veřejné osvětlení tak, aby bylo dosaženo těchto kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních ...

Dodávka spotřebního materiálu pro hematologický analyzátor Beckman Coulter UniCel DxH - ÚKBH - 2018

Dodávka spotřebního materiálu pro hematologický analyzátor Beckman Coulter UniCel DxH - ÚKBH - 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky reagencií pro přístrojovou analýzu krevního obrazu hematologickými analyzátory Beckman Coulter řady UniCel DxH 800 v rozsahu a specifikaci dle zadávací dokumentace. Celkový předpokládaný objem zakázky je 10 080 balení reagencií.

Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - endoskopická technika

Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - endoskopická technika

Předmětem veřejné zakázky, která je rozdělena na 3 části, je dodávka zdravotnických přístrojů, a to 1 ks bronchoskopu (1. část VZ), 1 ks doplnění endoskopické sestavy (2. část VZ) a 1 ks video laryngoskopu (3. část VZ).

Stavba správního a společensko-kulturního centra Chlumčany

Stavba správního a společensko-kulturního centra Chlumčany

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování novostavby reprezentativního multifunkčního areálu Správního a společensko-kulturního centra v původním historickém centru obce Chlumčany. Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty takto: SO.01 Objekt správního a společensko-kulturního centra SO.02 Přeložka zatrubněné vodoteče SO.03 ...

Dodávka obousměrných velkokapacitních tramvají

Dodávka obousměrných velkokapacitních tramvají

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 22 ks obousměrných velkokapacitních tramvají splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav ...

Dodávka 12 metrových nízkopodlažních městských autobusů

Dodávka 12 metrových nízkopodlažních městských autobusů

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 10 kusů 12 metrových městských nízkopodlažních autobusů splňující ke dni dodání autobusů veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, splňující min. normu EURO 6, které jsou současně způsobilé bez ...

(záznamy 1/25 z 29)  strana 1 / 2