Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Plzeňský kraj
Dodávka CNC soustružnického centra
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi
Předmětem zakázky je výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi sestávajícího se z budovy korozní a tvářecí laboratoře a infrastruktury. Součástí zakázky je také dodávka služeb (inženýrská činnost), infrastruktury (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) a zabezpečovací systémy včetně řízení vstupů, a to v obci a k.ú. ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení nástrojů, lednice
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů, lednic a speciálních strojních komponent pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Ložiska
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ložisek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Léčivé přípravky 2019 - II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených k podání na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 907 600 ampulí léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Dodávka laserového vybavení 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) laserové techniky s příslušenstvím pro vybraná pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let).
Servisní zabezpečení zdravotnické techniky výrobce Getinge – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb s garantovanou reakční dobou a garancí funkčnosti systému bez ceny náhradních dílů s naceněním cestovného, poskytování bezpečnostně technické prohlídky zdravotnických přístrojů dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, vč. elektrické ...
Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech II
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.7.2020 do 30.06.2030 pro potřeby obyvatel města Klatovy.
FN Plzeň – Lochotín, ONKOL pavilon, výměna zařízení systému VRV
Předmětem zakázky je výměna venkovních a vnitřních chladících jednotek u stávajících zařízení číslo 316 a číslo 320 dle projektové dokumentace (viz Přílohy č. 1 A, B, C a č. 2 této zadávací dokumentace), zpracované autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb Ing. Jaromírem Vlčkem - VZDUCHOKLIMA, Barvínková 10, Plzeň. Jedná se o ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Lineární vedení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lineárního vedení pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Opracované odlitky a svařence
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka opracovaných odlitků a svařenců pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Převodovky pro pohon os
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka převodovek pro pohon os a vřeteníků pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Poptáváme dodávku technologie vodou chlazeného víka pece EOP
Výběrového řízení na dodávku technologie vodou chlazeného víka (klenby elektrické obloukové pece) v rámci intenzifikace EOP3 elektroocelárny v Hrádku u Rokycan. V příloze je orientační nákres zde poptávaného vodou chlazeného víka pece EOP. Kompletní dokumentací obdrží zájemce jako odpověď na žádost o zařazení do výběrového řízení.
Modernizace výtahové technologie FN Plzeň – Lochotín
Modernizace stávajících čtyř výtahů (14,17 – velké osobní výtahy a 15,16 – lůžkové výtahy) za vchodem „F“ v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín (pavilon ambulance střed) spočívající v kompletní demontáži stávajících výtahových technologií a jejich likvidaci, provedení nezbytných stavebních úprav a v dodávce a montáži nových technologií, ...
Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace a obnovy) jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace a obnovy) jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka je rozdělena na ...
Rekvalifikační kurzy pro Plzeňský kraj VI
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. ...
Poptávám přepravu žebříku z Anglie
Poptávám přepravu žebříku 4,8m dlouhý, 20kg Z místa: Unit 5 Broad Lane Farm Broad Lane Seend MELKSHAM SN12 6RJ Do místa: Teplice nad Bečvou č.p 37 753 01 Hranice 1 Czech Republic Děkuji za rychlou odpověď
Výběrové řízení na dodávku zařízení pro měření creepu
3.1 Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro měření creepu, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“. Součástí dodávky je také instalace, zaškolení a uvedení strojů do provozu.
Modernizace učeben cizích jazyků, přírodních věd a odborných řemeslných učeben v Základní škole
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávky počítačového vybavení. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a Specifikace výpočetní techniky včetně soupisu dodávek (příloha č. 2 Zadávací dokumentace). Klasifikace předmětu veřejné zakázky pomocí ...
UniMeC - II. etapa - projektový management
Předmětem této veřejné zakázky je výkon činnosti projektového manažera projektu „Dobudování vzdělávací infrastruktury UniMeC, 2. etapa“, zejména, ale nikoli výlučně vypracování dokumentace pro účinné projektové řízení projektu (manuál projektu, koordinační harmonogram projektu, sledování finančních nákladů projektu apod.), řízení vlastní realizace ...
Poptávám přepravu kolového bagru z Německa
Dobrý den, poptávám nejlépe vytěžovák na přepravu kolového bagru JCB 175 o váze 18 tun rozměry výška 3185mm, šířka 2490mm. bagr je ve firmě B.N.G. Baumaschinen + Nutzfahrzeug GmbH Gewerbekamp 4 DE-27432 Oerel Místo vykládky Horní Bříza - Plzeň S pozdravem Radek Hála
Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace ulice Besední, Petra Chelčického v návaznosti na ulice Dlouhá a Vimperská, přestavba křižovatky ulic Besední a Vimperská, výstavba chodníků a parkovacích míst, obnovení opěrných zídek z kamenné rovnaniny, odvodnění komunikace, uliční vpusti, drény, drenáže, přípojky do kanalizace, ...
Motorová nafta pro SÚSPK
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních zásobníků pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody (1 rok) v předpokládaném množství 1 382 400 litrů - rámcová dohoda s obnovením soutěže, až 5 rámcových dodavatelů
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce