Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty

Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty

V rámci zamýšleného rozšíření provozu hospice bude stavebně dotčeno severní křídlo, které projde kompletní přestavbou. Ve východním křídle je navržena sanace vlhkého zdiva nad úrovní podlahy v 1.NP a v místě kontaktu severního a východního křídla budou konstrukce upraveny pro propojení stávajících a nově budovaných prostor. Stavba má čtyři ...

Výměna hořáků kotle K1 na PŠ

Výměna hořáků kotle K1 na PŠ

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zakázky podle projektu. Jedná se o ekologizaci kotle K1, který byl instalován v provozu Špitálka v roce 1995. Pro dosažení emisních limitů (koncentrací škodlivin NOx) dle platné legislativy a integrovaného povolení budou vyměněny stávající hořáky PEABODY za nové nízkoemisní hořáky. Spolu s výměnou ...

Laboratorní nábytek a vybavení - budova č. 25 – část 1

Laboratorní nábytek a vybavení - budova č. 25 – část 1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží. Dodávkou zboží se pro účely této veřejné zakázky rozumí zhotovení, montáž a instalace laboratorního nábytku a vybavení.

Spotřební materiál pro elektroforézu bílkovin

Spotřební materiál pro elektroforézu bílkovin

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění – dodávka spotřebního materiálu pro elektroforézu bílkovin s podmínkou bezúplatné výpůjčky dvou elektroforetických analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 240

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 240

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Brno hl. n. – Moravský Krumlov na trati č. 244 a v úseku Brno hl. n. – Zastávka u Brna na trati č. 240 v předpokládaném ...

Strategické dokumenty pro město Šlapanice

Strategické dokumenty pro město Šlapanice

Předmětem zakázky je zpracování strategických dokumentů pro město Šlapanice, a to konkrétně následujících dokumentů: a) Energetické audity vybraných objektů b) Energetický audit města c) Průkaz energetické náročnosti budovy d) Pasporty budov e) Pasport zeleně f) Pasport veřejných komunikací g) Pasport inženýrských sítí

Adalimumab 2018 II

Adalimumab 2018 II

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.

Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku

Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářského, laboratorního nábytku, sedadel, židlí, pohovek a křesel.

Přístroj pro měření interakce biomolekul v reálném čase

Přístroj pro měření interakce biomolekul v reálném čase

Předmětem veřejné zakázky je přístroj pro měření interakce biomolekul v reálném čase. Je schopen měřit hydrodynamickou frikci pro určení absolutní velikosti a tvaru interagujících molekul použitím módu vysokofrekvenčního dynamického elektrického přepínaní. Je schopen měřit v reálném čase kinetiku interakcí nezávislou na velikosti molekul skrze ...

Ultrazvukové přístroje

Ultrazvukové přístroje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových, nepoužitých, nerepasovaných ultrazvukových přístrojů a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).

Spotřební materiál k perooperačnímu ultrazvukovému průtokoměru Veriq C

Spotřební materiál k perooperačnímu ultrazvukovému průtokoměru Veriq C

spotřební materiál k perooperačnímu ultrazvukovému průtokoměru Veriq C na dobu 4 let

Rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R – PDM FN Brno

Rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R – PDM FN Brno

Předmětem veřejné zakázky je řádné a úplné provedení rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R – PDM FN Brno v rozsahu a podle projektu a podle podmínek povolení.

Poptáváme výrobu odměrek

Poptáváme výrobu odměrek

Poptáváme výrobu odměrek. Jsme výrobci bazénové chemie a poptáváme odměrky na zakázku. Chceme tím vyřešit případy, kdy si uživatel koupí 1kg balení a na svou kubaturu bazénu potřebuje použít 170g, takže mu oko nestačí a chodí si za námi stěžovat, že to tam nemá jak nasypat přesně. Co se týče tekutých produktů, tak je řešení jednodušší, protože ...

Poptáváme dodávku dělící clony do provozovny

Poptáváme dodávku dělící clony do provozovny

Máme zájem o clonu oddělující servis od skladu, aby nám zákazníci servisu nechodili do skladových prostor. Přes clonu se bude denně zásobovat. Rozměry jsou š-290cm,v-260cm. Průvan je mírný, takže prosím o použití tenké lamely. Průhlednost minimální. Barva červená. Je možné na clonu umístit nápis? Děkuji.

Stavba komunitního centra v Židlochovicích II

Stavba komunitního centra v Židlochovicích II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě souboru Komunitního centra v Židlochovicích a stavebních úpravách stávajícího objektu staré radnice, který je kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Soubor Komunitního centra v Židlochovicích zahrnuje 3 ...

FN Brno modernizace onkogynekologického centra III

FN Brno modernizace onkogynekologického centra III

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků včetně příslušenství do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny.

Ibrutinib

Ibrutinib

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.

Atalurenum

Atalurenum

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.

Spotřební materiál k zajištění žilního vstupu

Spotřební materiál k zajištění žilního vstupu

Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka spotřebního materiálu (dále také „zboží“) k zajištění žilního vstupu po dobu 4 let.

Rekonstrukce chladícího zařízení a rozvodů chlazení pro budovy M a M1

Rekonstrukce chladícího zařízení a rozvodů chlazení pro budovy M a M1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace bez kondenzátorové chladící jednotky, oddělený kondenzátor. Součástí dodávky je rovněž instalace nového potrubí včetně tlakových nádob, ventilů a propojení se stávajícím chladicím systémem v budovách M a M1s následným zaregulováním.

Ruční digitální radiostanice TPH700 a nabíječe jednonásobné stolní

Ruční digitální radiostanice TPH700 a nabíječe jednonásobné stolní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 118 ks Ruční digitální radiostanice TPH 700 a 60 ks jednonásobného nabíječe stolního (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Poptávané typy radiostanic TPH700 lze provozovat jen v ...

Nákup pásových zavlažovačů a lineáru

Nákup pásových zavlažovačů a lineáru

Jedná se o dodávku následujících strojů: Pásový zavlažovač délka hadice 520 m a průměr hadice 110 mm - 4 kusy Pásový zavlažovač délka hadice 620 m a průměr hadice 125 mm - 2 kusy Pásový zavlažovač délka hadice 720 m a průměr hadice 125 mm - 2 kusy Lineární pivot 1 kus

Spotřební materiál pro hemodynamiku

Spotřební materiál pro hemodynamiku

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky spotřebního materiálu pro hemodynamiku, a to včetně výpůjčky přístrojů pro hemodynamické monitorování.

Poptávám servis vozu značky Volkswagen Golf

Poptávám servis vozu značky Volkswagen Golf

Poptávám servis vozu značky Volkswagen Golf, nové plastové uchycení světel.

Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie

Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace lůžkových oddělení neurologie ve 2.NP a 3.NP budovy B a přesun centra léčebné rehabilitace z budovy C do budovy B, konkrétně do 1.NP a části 1.PP. Dojde tím ke koncentraci veškerých pracovišť iktového centra, takže bude možno optimalizovat logistiku příjmu a transportu pacientů. Pracoviště ...

(záznamy 1/25 z 65)  strana 1 / 3