Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Upgrade a navýšení kapacity stávající SAXS kamery

Upgrade a navýšení kapacity stávající SAXS kamery

Předmětem veřejné zakázky je dodávka upgrade stávající SAXS kamery Rigaku Bio-SAXS 1000 ve dvou funkčních/výkonostních parametrech a to: upgrade stávající RTG optiky „Confocal Max-Flux (CMF) SAXS“ za optiku s přinejmenším dvojnásobným optickým výkonem (kritériem optického výkonu = fyzikálního parametru tok/„flux“ RTG fotonů bude elektrický proud ...

Personální sekvenátor pro CEITEC MU

Personální sekvenátor pro CEITEC MU

Předmětem veřejné zakázky je pořízení systému pro masivně paralelní sekvenování pořizovaný pro centrální sdílenou laboratoř CEITEC – Genomika. Systém by měl být schopen zajistit vysoce variabilní aplikace především cílené resekvenování genů a souborů genů, sekvenování malých genomů nebo smallRNA sekvenování. Minimální požadavky na předmět veřejné ...

Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov

Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace lokality U Vodojemu pro volný čas a sportovně rekreační vyžití. Výsadba příměstské zeleně zahrnuje výsadbu stromů, keřů a ostatní zeleň. Stavební práce pak zahrnují zhotovení doprovodných staveb - joggingového okruhu, MTB okruhu, lezecké stěny, infokiosku, discgolfu, veřejného osvětlení, oploceného výběhu ...

Nemocniční informační systém

Nemocniční informační systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nemocničních informačních systémů včetně návazných agend a zajištění servisních služeb (dále také jen „servis“) Veřejná zakázka je rozdělena na části. Přehled částí veřejné zakázky Část 1: Dodávka a implementace NIS včetně zajištění servisních služeb Část 2: Dodávka a implementace LIS včetně ...

Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatek 0.13 a 0.11

Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatek 0.13 a 0.11

Předmětem veřejné zakázka je: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) KŘIŽOVATKY 0.13 Koliště-Milady Horákové: Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 0.13 Koliště-Milady Horákové vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA ...

Výstavba bytového domu pro seniory Hovorany

Výstavba bytového domu pro seniory Hovorany

Předmětem zakázky jsou stavební práce pro úpravu objektu pro seniory na podmínky požadavku upravitelných bytových jednotek. Všechny bytové jednotky v tomto objektu jsou navrženy jako upravitelný byt.

Spotřební materiál do tiskáren

Spotřební materiál do tiskáren

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tonerů, cartridgí a válců dle specifikace na základě jednotlivých objednávek. Podrobněji v zadávací dokumentaci.

II/393 Oslavany průtah I. stavba

II/393 Oslavany průtah I. stavba

Předmět veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/393 v průtahu města Oslavany na ulici Hybešova. Součástí stavby je úprava napojení místních a účelových komunikací, zřízení dvou dlouhých a dvou kratších opěrných zdí v rozsahu úpravy komunikace a napojení místní komunikace ulice V Oslavě, zřízení zálivů autobusových zastávek a úpravy či přeložky ...

Zajištění úklidových služeb pro RP Brno 2 - Jihomoravský kraj

Zajištění úklidových služeb pro RP Brno 2 - Jihomoravský kraj

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

Dodávka nových osobních vozidel

Dodávka nových osobních vozidel

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Tato nadlimitní veřejná zakázka se dělí na dvě části: ČÁST 1 – Dodávka malých terénních vozidel Zadavatel požaduje dodání 7 ks malých terénních vozidel. Technická specifikace vozidel, včetně jejich výbavy, je uvedena v Příloze č. 1a zadávací dokumentace. ČÁST 2 ...

Poptávám náhradní díl k elektrickému hoblíku

Poptávám náhradní díl k elektrickému hoblíku

Poptávám pohonný řemínek na el. hoblik Alpha Tools BEH 600 (2007/03).

Aktivní prvky počítačové sítě

Aktivní prvky počítačové sítě

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků počítačové sítě.

FNUSA-ICRC – Realizace vestavby kryobanky

FNUSA-ICRC – Realizace vestavby kryobanky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci vestavby kryobanky (GMP Stem cell bank), (dále také „kryobanka“), v areálu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále také „FNUSA-ICRC“). Realizace vestavby kryobanky je složena z následujícího plnění ...

Koupaliště Miroslav

Koupaliště Miroslav

Předmětem veřejné zakázky je stavba, která je členěna na 3 stavební objekty, SO 01 – Technologický objekt, SO 02 – Veřejné sprchy a SO 03 – Zpevněné a nezpevněné plochy a zahrnuje dodání technologie na úpravu vody. Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která bude uveřejněna na profilu zadavatele: ...

Stavba komunitního centra v Židlochovicích

Stavba komunitního centra v Židlochovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě souboru Komunitního centra v Židlochovicích a stavebních úpravách stávajícího objektu staré radnice, který je kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Soubor Komunitního centra v Židlochovicích zahrnuje 3 ...

Vyšetřovací automobily

Vyšetřovací automobily

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vyšetřovacích automobilů (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Mobilní FabLab: Návěs pro pojízdnou digitální laboratoř

Mobilní FabLab: Návěs pro pojízdnou digitální laboratoř

Dodávka návěsu pro zřízení mobilní digitální laboratoře s cílem šířit osvětu a vzdělávání v digitálních výrobních technologiích a propagovat JIC. Návěs bude sloužit k přesunu a provozu mobilní laboratoře, která bude zpravidla v rozsahu 2 – 3 dnů parkovat na jednom místě a bude sloužit jako mobilní učebna pro studenty (cca 15 – 20-ti členné ...

Poptávám tuzemskou kamionovou dopravu sena

Poptávám tuzemskou kamionovou dopravu sena

Poptávám kamionovou dopravu sena z okresu Uherské Hradiště do okresu Znojmo. Kulaté balíky cca 145 cm, 20-30 ks, čím více tím lépe, nakládka zajištěna. Cca 2x 140 km. Co nejdříve

Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou

Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004612

Sety spotřebního materiálu a servis plicních ventilátorů HAMILTON

Sety spotřebního materiálu a servis plicních ventilátorů HAMILTON

Sety spotřebního materiálu a servis plicních ventilátorů HAMILTON

Etanerceptum 2018

Etanerceptum 2018

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele během 2 kalendářních let.

Botulotoxinum

Botulotoxinum

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.

Rituximab 2018

Rituximab 2018

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele během 2 kalendářních let.

Hmotnostně selektivní detektor s příslušenstvím

Hmotnostně selektivní detektor s příslušenstvím

Dodávka Hmotnostně selektivního detektoru s příslušenstvím (dále jen „detektor“), typu tandemového kvadrupolového hmotnostního analyzátoru v lineárním uspořádání, který musí být plně kompatibilní s jednotkou Alliance ze systému Quattro Premier.

Univerzální indentační nanomechanický zkušební stroj

Univerzální indentační nanomechanický zkušební stroj

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového nanomechanického zkušebního stroje pracujícího v rozsahu velmi malých a malých sil (silový rozsah minimálně do 1000 mN v tahu i tlaku). Přístroj bude používán k měření tvrdosti, scratch testu, tření, opotřebení (wear) a měření profilu povrchu.

(záznamy 1/25 z 84)  strana 1 / 4