Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám balící zařízení na sypké směsi

Poptávám balící zařízení na sypké směsi

Poptávám menší zařízení na balení pytlů,sáčků ( 1-10kg ) na sypké směsi a pelety. Děkuji Fanta Ladislav

Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel III

Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel III

Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního vozidla – elektromobilu. Podrobnější údaje o technická specifikace jsou uvedena v příloze č.1. Specifikace elektromobilu

Elektrofyziologie II

Elektrofyziologie II

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky elektrofyziologických katetrů a jejich příslušenství pro konsignační sklad v prostorách zadavatele, a to podle potřeb zadavatele.

Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie II

Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie II

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace lůžkových oddělení neurologie ve 2.NP a 3.NP budovy B a přesun centra léčebné rehabilitace z budovy C do budovy B, konkrétně do 1.NP a části 1.PP. Dojde tím ke koncentraci veškerých pracovišť iktového centra, takže bude možno optimalizovat logistiku příjmu a transportu pacientů. Pracoviště ...

JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, na adrese: - Palackého třída 425/89, Brno - Polní 1011/37, Brno

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávajících komunikací pro pěší, vybudování účelových komunikací pro provoz a údržbu lesoparku, úprava prošlapaných stezek zpevněním jejich povrchu, vybudování 3 odpočinkových altánů, vybudování přístupových mostku v části Hradisko a Čertova mostku, umístění prvků mobiliáře a sadové úpravy v lesoparku, a ...

Servis MR 3T II

Servis MR 3T II

Předmětem veřejné zakázky je servisní služba na přístroj Nukleární magnetická rezonance Typ: MR 3T DISCOVERY MR 750, výr. č. WB0462 (dále také „zařízení“) umístěný ve FNUSA – budova M. S vítězným dodavatelem bude uzavřena servisní smlouva na dobu neurčitou.

Vyšetřovací a operační rukavice

Vyšetřovací a operační rukavice

Předpokládaná spotřeba je 1 957 818 párů operačních rukavic a 10 140 580 ks vyšetřovacích za 2 roky.

Atalurenum III

Atalurenum III

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.

Nevaskulární intervence

Nevaskulární intervence

Předmětem zadávacího řízení v každé části jsou opakované a průběžné dodávky spotřebního materiálu – nevaskulární intervence (dále také „zboží“) pro Kliniku radiologie a nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Tocilizumab

Tocilizumab

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Léčivý přípravek s účinnou látkou Tocilizumab, ATC L04AC07

Realizace vestavby kryobanky

Realizace vestavby kryobanky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci vestavby kryobanky (GMP Stem cell bank), (dále také „kryobanka“), v areálu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále také „FNUSA-ICRC“). Realizace vestavby kryobanky je složena z následujícího plnění ...

Přístroj pro měření interakce biomolekul v reálném čase

Přístroj pro měření interakce biomolekul v reálném čase

Předmětem veřejné zakázky je přístroj pro měření interakce biomolekul v reálném čase. Je schopen měřit hydrodynamickou frikci pro určení absolutní velikosti a tvaru interagujících molekul použitím módu vysokofrekvenčního dynamického elektrického přepínaní. Je schopen měřit v reálném čase kinetiku interakcí nezávislou na velikosti molekul skrze ...

Splašková kanalizace Bohdalice

Splašková kanalizace Bohdalice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v délce cca 4 513,5 m v obci Bodhalice – Pavlovice místní části Bohdalice. Bližší podrobnosti jsou v projektové zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Hledám investora

Hledám investora

Hledám investora nebo obchodního partnera k uvedení na trh mého nápadu v oboru povrchové úpravy všech druhů materiálů. Díky cca pětileté studii této technologie se mi podařilo ponížit cenu spotřebních materiálů ne o dvacetinu ale na dvacetinu oproti konkurenci. Také se mi podařilo technologii povrchové úpravy povýšit do kategorie hygieny předmětů ...

Poptávám doplněk stravy BochaSweet™

Poptávám doplněk stravy BochaSweet™

Poptávám doplněk stravy BOCHASWEET ™ .

Poptávám dodávku a instalaci dataprojektoru

Poptávám dodávku a instalaci dataprojektoru

Poptávám dodávku a instalaci dataprojektoru.

Lesnická technika – štípací a krátící stroj na palivové dřevo

Lesnická technika – štípací a krátící stroj na palivové dřevo

Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení mobilního štípacího a krátícího stroje na palivové dřevo.

Poptávám ovocný strom

Poptávám ovocný strom

Poptávám ovocný strom, nebo keř.

SZ Uherčice – obnova zámeckého areálu, opakované zadání

SZ Uherčice – obnova zámeckého areálu, opakované zadání

Předmětem veřejné zakázky je obnova části zámeckého areálu, a to zejména: vstupní objekt koníren, arkády na arkádovém nádvoří, schodiště na hlavním nádvoří, obnova uceleného funkčního celku severního křídla, vyhlídky, romantické zříceniny, vybavení nezbytným technickým vybavením (elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace splašková i dešťová v ...

Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28 října

Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28 října

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně stávajícího objektu školy, konkrétně se jedná o 1. PP a 1.NP pavilonu 8. V rámci stavebních úprav dojde k bouracím pracím v interiéru objektu. Odstraněny budou některé nenosné příčky, povrchové krytiny a obklady. Bude odstraněno stávající gastro zařízení ...

Poptávám motor na vůz značky Ford Focus

Poptávám motor na vůz značky Ford Focus

Poptávám motor na vůz značky Ford Focus 1.4, 55kW, FXDC do 2004.

Modernizace odborných učeben a vnitřní konektivita

Modernizace odborných učeben a vnitřní konektivita

Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka odborných učeben dle technické specifikace uvedené v příloze č. 4. Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka vnitřní konektivity dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5.

Operační prádlo - mikrovlákno

Operační prádlo - mikrovlákno

Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačního prádla z materiálu k opakovanému použití dle uvedených specifikací. Dodávky budou realizovány na základě objednávek dle potřeby zadavatele. Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek operačního prádla pro ...

Základní škola Hudcova – učebny ZŠ

Základní škola Hudcova – učebny ZŠ

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy dvou stávajících učeben ve 4.NP v objektu základní školy na ul. Hudcova 81/35 v Brně – Medlánkách. Jedná se o stávající počítačovou učebnu č. 408, která bude modernizována na Učebnu digitálních technologií, a stávající učebnu chemie a fyziky č. 410, která bude plošně zvětšena a modernizována na ...

(záznamy 1/25 z 47)  strana 1 / 2