Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Realizace vestavby kryobanky

Realizace vestavby kryobanky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci vestavby kryobanky (GMP Stem cell bank), (dále také „kryobanka“), v areálu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále také „FNUSA-ICRC“). Realizace vestavby kryobanky je složena z následujícího plnění ...

Poptávám dodávku a montáž klimatizace

Poptávám dodávku a montáž klimatizace

Poptávám dodávku a montáž klimatizace zančky Samsung WIND FREE 2,5 kW AR7580 do místnosti 16 m2 v 1. patře administrativní budovy ( viz příloha). Lokalita: Brno-město.

Elektromobily

Elektromobily

Dodávka tří elektromobilů

Poptávám dodávku plastových vchodových dveří a okna

Poptávám dodávku plastových vchodových dveří a okna

Poptávám vchodové plastové dveře bílé (90/200) s menším prosklením a bílé plastové okno fix (2400mm/1400mm). Ke dveřím ještě síťku, do půlky vyplň. Děkuji.

Rituximab - společné zadávání

Rituximab - společné zadávání

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společného zadávání a dodavatelem/dodavateli týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb jednotlivých zadavatelů.

SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem

SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.

Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj

Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude: a) poskytování pevných telekomunikačních služeb, b) poskytování veškerých ostatních služeb a ...

Odstranění stávajícího objektu bývalé pekárny č.p. 18, Zbraslav

Odstranění stávajícího objektu bývalé pekárny č.p. 18, Zbraslav

Demolici objektu – bývalé pekárny, na níž navazuje kůlna a garáž.

HW a SW infrastruktura MěÚ Šlapanice

HW a SW infrastruktura MěÚ Šlapanice

Předmětem veřejné zakázky je pořízení dodávky koncové výpočetní techniky (koncová uživatelská zařízení) a HW a SW infrastruktury a její následná technická podpora. Součástí této veřejné zakázky je taká uvedení do provozu daných koncových zařízení, včetně zaškolení pracovníků, dopravy na místo plnění veřejné zakázky. Součástí veřejné zakázky jsou ...

Úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství VUT

Úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství VUT

Předmětem zakázky je zajištění pravidelných a nepravidelných úklidových a čistících služeb včetně dodávek kompletního hygienického servisu v prostorách Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou ...

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Bratčice

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Bratčice

Předmětem smlouvy je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (CAS) dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 obchodních podmínek ...

Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách

Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách

Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné a komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy, projektu a povolení. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, ...

Dům seniorů Šardice

Dům seniorů Šardice

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „DŮM SENIORŮ ŠARDICE“. Předmětem stavby je novostavba bytového domu pro seniory, který bude obsahovat devět jednopokojových bytových jednotek a jednu společenskou místnost. Všechny byty jsou navrženy jako upravitelné dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících ...

Poptávám opravu motoru k bazénové filtraci

Poptávám opravu motoru k bazénové filtraci

Hledám firmu, která opraví motor k bazénové filtraci MARIMEX Star 4. Co nejblíže k mému bydlišti (Jevišovka).

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa

Veřejná zakázka je rozdělena na šest dílčích částí: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 1., 2. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 2., 3. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 3., 4. DOHLEDOVÝ SUBSYSTÉM - KAMEROVÝ DOHLED SSZ – dílčí část ...

Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK

Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, stavba a montáž fotovoltaického systému na budovy, jejichž vlastníkem je Zadavatel a sice na Budovu D, p.č. 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh; Budovu E p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp a na budovu FGH a Garáže, p.č. 812/4, 814/7, o instalovaném ...

Dodávky medicinálního kyslíku a vzduchu

Dodávky medicinálního kyslíku a vzduchu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku a vzduchu pro zadavatele po dobu trvání rámcové kupní smlouvy.

Úklid objektů Městské policie Brno

Úklid objektů Městské policie Brno

Předmětem veřejné zakázky je zajištění běžného (denního v intervalu pondělí až pátek, týdenního, měsíčního) i mimořádného úklidu v objektech Městské policie Brno, a to jak v prostorách administrativních, tak v prostorách sloužících k uložení dokumentů, a rovněž zajištění průběžných dodávek hygienických prostředků.

Počítače, monitory, notebooky a tiskárny 2018

Počítače, monitory, notebooky a tiskárny 2018

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky – počítačů a monitorů pro jednotlivé zadavatele. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky – notebooků pro jednotlivé zadavatele. Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky – tiskáren pro jednotlivé ...

Kontejner pěnový

Kontejner pěnový

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru pěnového (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Kontejnery nákladní

Kontejnery nákladní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks kontejneru nákladního, konkrétně valníku (2 ks) a vany (1 ks)(dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 a 2 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 a 2 návrhu smlouvy.

Kontejner technický - stabilizace

Kontejner technický - stabilizace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru stabilizačního (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Dodávky diagnostik pro vyšetření anti-borreliových protilátek metodou Western-blot ve třídě IgM a Ig

Dodávky diagnostik pro vyšetření anti-borreliových protilátek metodou Western-blot ve třídě IgM a Ig

Dodávky diagnostik pro vyšetření anti-borreliových protilátek metodou Western-blot ve třídě IgM a IgG na analyzátoru, včetně bezplatné zápůjčky analyzátoru. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je vypsána na období 4 let. Předpokládá se 1600 ks vyšetřených vzorků IgM za rok a 1600 ks vyšetřených vzorků IgG za rok.

Poptávám servis plynového kotle

Poptávám servis plynového kotle

Poptávám pozáruční servis na plynový kotel BUDERUS A VAILLANT (jsme dva sousedé s těmito typy kotlů). Stáří cca 5 let. Děkuji, Hrubá (Březina u Křtin)

Poptávám tuzemskou autobusovou dopravu

Poptávám tuzemskou autobusovou dopravu

Poptávám autobusovou dopravu osob na smuteční obřad dne 1.8.2018 v 10.00. Trasa Hajany - Želešice - Brno,ústřední hřbitov a zpět.

(záznamy 1/25 z 62)  strana 1 / 3