Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Moravskoslezský kraj
Poptávám kancelářský kontejner na stavbu
Poptávám administrační kontejner na stavbu. Jedná se o stavební buňku spíše úzkou než širokou na snadný převoz. Děkuji nabídněte. Pavel Wollner, Opava
3D tiskárna pro laserové tavení kovového prášku včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny kovů včetně příslušenství, doprava, instalace, nastavení, odborná kalibrace, dodání veškerého nutného software a údržba 3D tiskárny po dobu minimálně 3 let, zaškolení zaměstnanců s obsluhou a údržbou.
Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly - interiér
Dodávka prvků interiérů do sportovních šaten a kanceláří, dodávka zařízení tělocvičny a posilovny, vše včetně montáže.
Dodávka – Zdravotnické vozíky
Pořízení zdravotnických vozíků.
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek a pojištění odpovědnosti za zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek, včetně pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ...
Laboratoř inteligentních systémů
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen smlouva), který tvoří přílohu zadávací dokumentace a je pro všechny části veřejné zakázky (viz níže) ...
Poptávám pročištění otopných těles
Poptávám předběžnou kalkulaci nákladů na pročištění otopných těles. Tělesa Kalor litina 150/500 cca 700 těles po 15 článku /jedná se o 9 vchodů/
Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II
Předmětem veřejné zakázky je realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále. Stavby budou realizovány v rámci třech projektů, a to konkrétně: • Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále (dále jen „DOZP SAGAPO“) • Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále (dále jen ...
Poptávám výměnu brzd na osobním voze značky Citroën
Poptávám výměnu brzd na voze Citroën Xsara Picasso 2.0 HDI 66kW.
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 600 ks kompostérů k přípravě kompostu z organických odpadů.
Dodávka – Nástrojové, instrumentační, vizitní a víceúčelové vozíky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nástrojových, instrumentačních, vizitních a víceúčelových vozíků. Veřejné zakázka je rozdělena do 9 částí a nabídky musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci pro každou část veřejné zakázky.
Dodávka přístroje pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 zdravotnického přístroje pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin včetně uzavření servisní smlouvy na zajištění pozáručního servisu a smlouvy pro dodávky spotřebního materiálu. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Revitalizace knihovny Podroužkova
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Revitalizace knihovny Podroužkova, Ostrava – Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor“ v k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava. Jedná se o vytvoření nových vnitřních prostor (knihovna, literární kavárna, multifunkční konferenční místnost), realizaci zpevněných ploch a sadových úprav v okolí budovy, doplnění ...
Léčiva k terapii peptického vředu a refluxní choroby jícnu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků - léčiva s účinnou látkou Famotidin, Omeprazol a Pantoprazol dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Revitalizace penzionu pro seniory - spojovací krček - Lískovecká 86
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny výplní fasádních otvorů, zateplení obvodového pláště a stavebních prací dle předložené projektové dokumentace.
Poptávám montáž polykarbonátových desek na pergolu
Poptávám montáž polykarbonátových desek na pergolu, mám zájem o Lexan 16.
Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny Výškovice (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž) včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu ...
Zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění běžné a zimní údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava, vč. dodávky materiálu a zajištění bezpečnosti silničního provozu na těchto komunikacích.
Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca 17,30 tun / 14 ks nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 v délkách á 25 m, oboustranně děrovaných pro spojku T4 (pr. 32 mm, v. 62,5 mm, vzd. 50x250 mm). Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Stolní rentgenový difraktometr s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka stolního rentgenového difraktometru, včetně kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu a dopravy do místa plnění. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele s obsluhou a údržbou v rozsahu šestnáct hodin pro tři osoby. Podrobná ...
Stolní vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka stolního vlnově-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru, včetně kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu, včetně dopravy do místa plnění. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele s obsluhou a údržbou v rozsahu ...
Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dílen ve Střední škole odborné ve Frýdku-Místku v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Mátl a Kyšák s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: 1. část - dílna na ulici Lískovecká 2. část - dílna ...
Nákup 7 ks nových osobních vozidel
Dodávka 7 ks nových osobních vozidel, v provedení dle technických specifikací předmětů plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Turbogenerátor TG 17
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nové protitlaké parní turbíny TG17 o elektrickém výkonu 30 MW vč. všech příslušných technologických zařízení (ohřívák topné vody, systém kondenzátních čerpadel, systém chladících čerpadel, systém ochran a řízení technologie, generátor, vyvedení výkonu do R-110 kV, napájení technologie el. energií ...
Poptávám přepravu traktorbagru
Poptávám přepravu traktorbagru JCB 3. Trasa Třebovle, okr. Kolín do Bruntálu. (popř. okolí Olomouc, Šumperk).