Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Moravskoslezský kraj
Poptáváme výkup skel z autovraků
Dobrý den chtěla bych se touto cestou informovat o možnosti výkupu popřípadě zpětného odběru skel z autovraků. Naše firma se zabývá ekologickou likvidací vozidel a vznikl problém se skly.
Projektová dokumentace CEETe
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavbu technologického zázemí v rámci projektu "CENTRUM ENERGETICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ-EXPLORER (CEETe)" a vytvoření informačního modelu stavby v metodice BIM, ze kterého bude dodavatelem vytvořena projektová dokumentace DPS+DVZS. Blíže stanoveno v ZD.
194 ks elektrických lůžek s matrací a pacientským stolkem
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 194 ks elektrických nemocničních lůžek vč. matrace a pacientského stolku.
Ergospirometr
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku.
FTIR spektrometr s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka FTIR spektrometru, včetně kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu a dopravy do místa plnění. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele s obsluhou a údržbou v rozsahu osmi hodin pro tři osoby. Podrobná technická specifikace předmětu ...
Výstavba zařízení pro sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
Konkrétně dojde k výstavbě přístavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem ke stávajícímu objektu č.p. 1217, čímž dojde ke vzniku 52 nově realizovaných lůžek, 20 pro domov pro seniory a 32 pro domov se zvláštním režimem. V rámci realizace akce vznikne 26 nových, dvoulůžkových pokojů o výměře 20,71 až 21,32 m2. Každé dva pokoje budou mít ...
BJ 10 PB PČB Ostrava Radvanice
Jedná se o výstavbu třípodlažního nepodsklepeného objektu s pečovatelskými byty. V objektu bude umístěno 14 bytových jednotek převážně 1+kk s maximální kapacitou 28 osob.
Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce 3 domů čp. 33 - 35 na Masarykově náměstí v Karviné. Předmětné objekty se nacházejí na území městské památkové zóny. Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách č. 4 a 5 (projektová dokumentace a položkový rozpočet s výkazem výměr), které jsou nedílnou ...
Rozšíření kapacity Mateřské školy v Dobré, zhotovitel
Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba pavilonu mateřské školy, který bude součástí stávajícího areálu MŠ. Stavba bude včetně vnitřního vybavení a nábytku.
Poptávám pokládku kamínkového koberce
Hledám firmu v Ostravě, která se zabývá pokládkou kamínkových koberců.
Poptávám rekonstrukci koupelny
Poptávám rekonstrukci koupelny, chtěla bych sprchový kout, ráda bych si domluvila schůzku.
Poptávám realizaci sedlové střechy
Prosím o zaslání cenové nabídky na sedlovou střechu o rozměru 22m*5,5 tj. 242 m2, bez okapových a okrajových systémů z plechu PROFI v hnědé barvě.
Data z mapování pozemních komunikací ve vlastnictví kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vektorových dat z mapování pozemních komunikací ve vlastnictví zadavatele a dodávka ortofotomapy, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání prováděcí dokumentace, technické zprávy a poskytnutí odborných konzultací. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance FNO
Předmětem plnění je zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele v prostorách FNO. Rozsah předmětu plnění, včetně rozsahu výukových hodin, je blíže specifikován v cenové tabulce v zadávací dokumentaci.
Mycí a dezinfekční automaty, sušící skříň, videobronchoskop vč. příslušenství
Předmětem plnění jsou dodávky nových systémů zdravotnické technologie s příslušenstvím, nutných pro instalaci, uvedení do řádného bezpečného a bezproblémového provozu, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům zdravotnické technologie a dodávky spotřebního materiálu.
Virtualizační infrastruktura pro IT4Innovations
Předmětem veřejné zakázky je pořízení virtualizační infrastruktury pro IT4Innovations.
Dodávka svodidel 2020
Předmětem zakázky jsou dodávky týkající se silničních svodidel pro opravy stávajících instalovaných záchytných systémů. Jedná se o silniční svodidla s označením JSNH4/N2 a JSAM/N2, jejich příslušenství a dílů s dovozem na jednotlivá střediska SSMSK.
Ochrana zařízení proti malware a zajištění viditelnosti útoků využívajících služeb DNS
Předmětem plnění je dodávka a implementace systému ochrany zařízení proti malware a zajištění viditelnosti útoků využívajících služeb DNS pro Fakultní nemocnici Ostrava. Předmětem plnění je rovněž standardní záruční (servisní) podpora výrobce řešení a dodavatele po dobu 5-ti let s automatickým prodloužením vždy o jeden rok, pokud některá ze ...
Dodávka nových vozidel - třístranný sklápěč a nosič kontejnerů II
Dodávka nových vozidel: 1 ks třístranného sklápěče a 1 ks nosiče kontejnerů. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
IVD a spotřební materiál pro realizaci vybraných imunoanalytických vyšetření
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky IVD a spotřební materiál pro realizaci vybraných imunoanalytických vyšetření spojené s výpůjčkou imunoanalytického analyzátorů (CLIA) včetně UPS a dalšího potřebného zařízení.
Poptávám překladatelské a tlumočnické služby
Hledám nějakého překladatele/tlumočníka, který umí španělsky. Přítel potřebuje přeložit rodný list že španělštiny do češtiny a potřeboval by někoho na matriku, protože nerozumí pořádně česky.
Hledám investora
Poptávám investora ke koupi funkčního a zavedeného dřevařského závodu s pestrou výrobou produktů. 100% zafinancování. Firma je z cela funkční a prosperující. Nasmlouvané zakázky a možnosti rozšířit výrobu a zvýšit tak zisky. Firma má dlouholetou historii a vede si velmi dobře. Důvod prodeje majitele : vyšší věk, věnování se jeho větší firmy, ...
Poptávám dopravu zboží z Německa
Poptávám dopravu malé palety cca 90kg z Schierling (DE) do Holčovic, 20.5.2020.
Dodávka komponent pro projekt PAV
dodávka komponent pro plnění předmětu projektu - on line měření emisí ze spalování různých paliv v malých kotlích, pomocí senzorů. Komponenty musí být vzájemně kompatibilní od vzorkování, přes ředění a měření až po zpracování dat. Řešitel projektu uplatní různé varianty propojení komponent, proto musí dodané součástky vzájemně kooperovat. Dodávka ...
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.