Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Karlovarský kraj
Rozšíření AIS
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zařízení včetně služeb pro zajištění rozšíření agendového informačního systému (dále jen ,,AIS“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v zajištění služeb servisní podpory. Bližší specifikace předmětu plnění a informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 ZD) a jejích ...
Dodávka 3 ks nákladních automobilů N3, 3 ks sklápěčkových korb a 2 ks sypačových nástaveb
Dodávka 3 kusů nákladních automobilů, 3 ks sklápěčkových korb a 2 kusů sypačových nástaveb pro údržbu a opravu silnic a komunikací.
Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude a) poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora, b) poskytování hlasových a datových ...
Dodávka teplé obalované směsi 2020
Předmětem zakázky je dodání teplé obalované směsi (dále též "TOS") v celkovém objemu 32 400 tun, přičemž jednotlivé druhy TOS a předpokládané množství je uvedeno v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace (dále též "ZD"). Zakázka je rozdělena na 3 části podle místa plnění, a to na dodávku TOS pro okresy Karlovy Vary (14 500 t), Sokolov (13 400 t) a Cheb ...
KV Arena - úklidové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a komplexní zajištění úklidových služeb v objektu KV Arena /Multifunkční a tréninková hala + Bazénové centrum/ , v základním členění: A. Běžný úklid - zajištění opakovaného úklidu nejvíce frekventovaných míst, mytí a čištění denních místností a likvidace následků mimořádných situací dle smlouvy a ...
Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty v trase centrum města – Švédský vrch a Dřenice. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude obousměrná v minimální šířce 3 m vedená v celé své trase podél nové a stávající silnice III/2149. Dále je řešena stavba části komunikace III/2149, výstavba ochranné bariéry v ...
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování uvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování uvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů