Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Karlovarský kraj
Velitelský automobil se speciální výbavou
Dodávka 1 ks velitelského automobilu se speciální výbavou v technickém provedení stanoveném přílohou č.1 zadávacích podmínek.
Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV, část ČOV
Celá akce zahrnuje výstavbu nově vybudované ČOV Otročín. SO 03 ČOV Otročín ČOV s obslužnou plochou je navržena při severovýchodním okraji obce Otročín v blízkosti Nadluckého potoka na p.p.č.188/2 a 187/2. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu 11 x 8,2 m, ve kterém bude umístěno nové hrubé předčištění s SBR reaktorem, rozvodnou a dmychárnou. ...
Otročí, Brť - tlaková kanalizace a ČOV, část tlaková kanalizace
Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Otročín a Brť zakončenou na nově vybudovanou ČOV Otročín. SO 01, SO 02 Splašková kanalizace tlaková celkem 5 260,5 m SO 12 Kanalizační odbočky V PD je rovněž uveden rozsah podružných výtlaků od hranice připojovaného pozemku ke kanalizačnímu řadu, které jsou součástí vydaného stavebního ...
Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Předmětem veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ zpracovaná společností CENTRA-STAV s.r.o., zodp. Projektant Ing. Leoš Ledvina, č. zak. 02/2019 Předmětem je provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci ...
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny
Jedná se o první část veřejné zakázky, která je zadávaná v samostatném zadávacím řízení. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ ...
Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV
Celková akce zahrnuje výstavu tlakové kanalizace pro obec Otročín a Brť zakončenou na nově vybudovanou ČOV Otročín.
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování uvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování uvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů