Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Karlovarský kraj
Provozování veřejné linkové dopravy, městská autobusová doprava Aš
Provozování městské autobusové dopravy v Aši a příměstských oblastí.
Dodávky zařízení pro Chebský Kovošrot, spol. s r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávky dvou strojů, univerzálního granulátoru a univerzálního nožového mlýnu, včetně periférií příslušných pro oba stroje. Stroje jsou určeny pro kabely, koncovky kabelů (200V a 400V), jističe, kabelové spoje apod. Univerzální granulátor Jedná se o jedno rotorový drtič s elektrickým pohonem pomocí klínových řemenů a ...
Revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné
Předmětem VZ je revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné do podoby výstavních a odpočinkových ploch. Náplní objektu SO 01 (hlavní budova) budou výstavní plochy se zázemím, odkazující na historii textilní výroby v městě Plesná. Objekt bude představovat ukázku původní architektury místa s bohatou průmyslovou historií. Zadní část pozemku bude po ...
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k ...
Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - II
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu na Švédský vrch. Součástí veřejné zakázky je také vypracování realizační projektové dokumentace pro realizaci stavby.
Rekonstrukce stávajícího systému potrubní pošty v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Předmětem veřejné zakázky je generální rekonstrukce systému potrubní pošty, jejímž obsahem bude výměna koncových stanic, modernizace přejezdové centrály, modernizace elektronického ovládání systému (výměna ovládacího software), výměna přepravních pouzder, výměna výhybek systému a veškerá potřebná stavební připravenost. Páteřní potrubní rozvody o ...
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Zateplení střech sálů a teras
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu Spa Hotelu Thermal v Karlových Varech, spočívající v v zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra a 1. patra a hotelové střechy věže.
KV Arena – ostraha
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy a dále recepčních služeb v objektu KV Arena.
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny
Jedná se o první část veřejné zakázky, která je zadávaná v samostatném zadávacím řízení. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ ...
Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 13
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Fototerapeutické lampy, určené pro oddělení JIP novorozenci Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 40
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 2 ks Chladících boxů, určených pro transfúzní oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.
Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 11 A
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Nebulizátorů (s ohřevem), určených pro dětské oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
Zajištění úklidových služeb s náhradním plněním pro KoP Cheb
Předmětem plnění této zakázky je provádění úklidových prací a služeb v administrativní budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Cheb, třída Svobody 207/52. Bližší specifikace tj. četnost a požadovaný rozsah úklidových prací, je uveden v závazném návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 ZD, a to v rozsahu jejich příloh - Specifikace výměr a ...
Nové Sedlo, příprava území pro výstavbu RD v lokalitě Hornická kolonie
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Nové Sedlo, Příprava území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Hornická kolonie“, zpracované v dubnu 2019 Ing. Jiřím Soukupem (Jelínkova 1875, 356 05 Sokolov, IČ 737 11 870), která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba místních obslužných ...
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování uvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování uvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů
Poskytování úvěrů