Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního ...

Dodávka SMP clusteru pro projekt CERIT-SC

Dodávka SMP clusteru pro projekt CERIT-SC

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletního řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů clusteru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce následující pracovní den v místě instalace (next business day, on site).

PN Brno – Dodávka pracích strojů a kabinetové žehlící soupravy

PN Brno – Dodávka pracích strojů a kabinetové žehlící soupravy

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka a instalace 4 ks nových a nepoužitých praček a jedné nové a nepoužité kabinetové žehlící soupavy, složené z tělového kabinetu, rukávového kabinetu, límcového a manžetového žehlícího lisu a automatického skládacího stolu. Součástí předmětu plnění jsou také všechny související práce včetně demontáže ...

Dodávka úložiště pro zpracovávaná data č. 1 pro projekt CERIT-SC

Dodávka úložiště pro zpracovávaná data č. 1 pro projekt CERIT-SC

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění rozšíření clusteru datových služeb v podobě zařízení o čisté kapacitě 1000 TB a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce následující pracovní den v místě instalace (next business day, on site).

17-158 Servis vozidel ústředí

17-158 Servis vozidel ústředí

Předmětem VZ je zajištění pravidelných servisních služeb, oprav a pneuservisu vozidel: 1. část: pro vozidla ústředí Správy státních hmotných rezerv na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 – Krč a 2. část VZ: zajištění servisu, oprav a pneuservisu pro vozidla Správy státních hmotných rezerv v Školicím středisku Gall, Dolní Dvůr 21, 543 42 ...

Blansko - Staré Blansko - vodovod  a kanalizace v ulici Komenského

Blansko - Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ulici Komenského

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Komenského. Celková délka rekonstruované kanalizace je 391,7 m z kameninových hrdlových trub profilu DN 300 délky 181,4 m, profilu DN 400 délky 14,7, profilu DN 500 délky 91,1 m a železobetonových trub DN 800 délky 104,2 m. Celková délka rekonstruovaného vodovodu je ...

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce počítačové sítě ve stávajícím objektu školy Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Komenského 234, Hradec Králové. Předmětem rekonstrukce počítačové sítě dle dále uvedené projektové dokumentace jsou: - Strukturovaná kabeláž - Aktivní prvky - Napájení serveroven - ...

ÚVN-VoFN Praha, zdravotnická technika a nafukovací modulární hala – nákup

ÚVN-VoFN Praha, zdravotnická technika a nafukovací modulární hala – nákup

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikrochirurgické jednotky a spotřebního zdravotnického materiálu kompatibilního s touto mikrochirurgickou jednotkou na období 4 let ode dne účinnosti smlouvy, a to pro potřeby Oční kliniky a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných hlasových telekomunikačných služieb pre pevné linky vrátane internetového pripojenia a mobilné linky, ako aj doplnkových telekomunikačných služieb pre Záchrannú službu Košice na obdobie 24 mesiacov. Časť I.: Pevné linky a internetové pripojenia pre Záchrannú službu Košice Časť II: Mobilné linky pre ...

Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP

Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP

Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 Poskytování úklidových služeb v budově ředitelství ČIŽP je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1A zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 Poskytování úklidových služeb v budově OI Hradec Králové ...

Zajištění servisní a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení ČPZP 2017

Zajištění servisní a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení ČPZP 2017

Předmětem zakázky je zapůjčení multifunkčních tiskových zařízení a uzavření servisní a materiálové smlouvy na zajištění provozuschopnosti a dobrého technického stavu těchto multifunkčních tiskových zařízení a zařízení ve vlastnictví ČPZP, jejich pravidelné údržby a dále zajištění dodávek spotřebního materiálu pro tato tisková zařízení, v rozsahu ...

Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov

Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov

Předmětem plnění zadávané VZ je vybudování vodovodu v obci Štarnov pro zásobování pitnou vodou. Počet napojených obyvatel na vodovodní síť je 700 osob. Celková délka vodovodního přivaděče je cca 2 128,0 m a rozvodné vodovodní sítě cca 5 420,0 m. Celková délka veřejných odboček je cca 1 687,5 m. Předpokládaný maximální průtok je cca 5,00 l/s.

Služby pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin

Služby pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin ze zdrojů ve vlastnictví zadavatele.

Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech

Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech

Dílo bude řešit náhradu zastaralých komponentů strojovny Městského zimního stadionu v Lounech za komponenty odpovídající současné technické úrovni (kompresory, čerpadla, kondenzátor atp.) vč. souvisejících stavebních úprav a nového systému měření a regulace technologie strojovny chlazení. Kompletní nové napojení kompresorů, čerpadel a ventilátorů ...

ÚPMD Praha – Obnova ZT – parní sterilizátory

ÚPMD Praha – Obnova ZT – parní sterilizátory

Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 1.1 zadávací dokumentace

Kanalizace obce a ČOV Počaply

Kanalizace obce a ČOV Počaply

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Počaply. Celková délka navržené kanalizace je 1265m a výstavba nové ČOV s kapacitou 200 EO.

Pořizování licencí a podpory k produktům Cisco Systems

Pořizování licencí a podpory k produktům Cisco Systems

Centrální zadavatel, jakož i pověřující zadavatelé jsou významnými odběrateli licencí a podpory k softwarovým produktům společnosti Cisco Systems. Za účelem optimalizace nákladů, zjednodušení správy a zajištění transparentnosti využívání licencí a podpory softwarových produktů společnosti Cisco Systems se centrální zadavatel ve spolupráci s ...

Přístroj na chemisorpci a charakterizaci povrchů katalyzátorů

Přístroj na chemisorpci a charakterizaci povrchů katalyzátorů

Předmětem zadávacího řízení je přístroj pro chemisorpční analýzy povrchu pevných, zejména práškových materiálů, který umožňuje měření specifických vlastností povrchu (aktivních míst) metodami tepelně programované redukce, desorpce a oxidace, pulsní chemisorpce, charakterizaci disperzity studovaných materiálů a acidobazických vlastností povrchu. ...

Nákup dílů PLATTE - laserové výpalky

Nákup dílů PLATTE - laserové výpalky

Nákup dílů PLATTE - laserové výpalky dle technické specifikace a výkresové dokumentace

Rozvoj IT infrastruktury MO-A

Rozvoj IT infrastruktury MO-A

VZ je zadávána s cílem obměny L3 switchů CISCO řady 45xx a 65xx bez podpory PoE v Celoarmádní datové síti (dále jen „CADS“), zkvalitnění služeb LAN v CADS v objektu MO-A a Sítě hlasových služeb v objektu MO-A, v souvislosti s optimalizací přenosové rychlosti pro jednotlivé komunikační a informační systémy s možnosti nasazení plné IP telefonie.

Dodávka a instalace technologie kotelny

Dodávka a instalace technologie kotelny

DODÁVKA A INSTALACE TECHNOLOGIE KOTELNY

Provedení zateplení fasád a střešního pláště vč. výměny výplní otvorů

Provedení zateplení fasád a střešního pláště vč. výměny výplní otvorů

PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČ. VÝMĚNY VÝPLNÍ OTVORŮ

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavbu "Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci", včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu

Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Plneautomatická betonárka na výrobu transportného betónu (1 ks); Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Zriadenie kryptovacieho centra pre oblasť telekomunikácií

Zriadenie kryptovacieho centra pre oblasť telekomunikácií

Predmetom technickej špecifikácie je definovanie predmetu dodávky, ktorým je kompletné riešenie pre kryptovanie signálu. Obsahuje tak hardvérovú ako aj softvérovú časť.

(záznamy 26/50 z 1575)  strana 2 / 63