Zajištění servisní a licenční podpory zažízení v CMS

Zajištění servisní a licenční podpory zažízení v CMS

Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní a licenční podpory zařízení (dále také „HW“) a programových prostředků (dále také „SW“) ve vlastnictví zadavatele v prostředí Centrálního místa služeb (dále také „CMS“). Specifikace předmětu plnění a podrobný seznam HW a SW jsou uvedeny v ZD

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Ľubá

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Ľubá

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti materskej školy v obci Ľubá v zmysle súťažných podkladov.

Bytový dom - 26 b.j., Čereňany

Bytový dom - 26 b.j., Čereňany

Predmetom zákazky je novostavba bytového domu s 26 bytovými jednotkami prístupnými dvoma sdamostatnými vchodmi s prípojkami na verejné siete. Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v projektovej dokumentácii.

Hážovický potok, oprava toku

Hážovický potok, oprava toku

Stavební práce spočívají zejména v opravě stávajících příčných staveb v korytě Hážovického potoka, břehových opevnění a opěrných zdí.

Pořízení mobilního průmyslového vysavače

Pořízení mobilního průmyslového vysavače

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového hybridního mobilního průmyslového vysavače na podvozku nákladního automobilu, který umožňuje sací provoz nástavby na elektromotor 400 V, i na motorový náhon pro pravidelný úklid v prostorách elektrárny.

FN Motol – dodávky dlah pro stabilizaci krční páteře - úrazy

FN Motol – dodávky dlah pro stabilizaci krční páteře - úrazy

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dlah a šroubů pro chirurgické řešení úrazů krční páteře pro Kliniku spondylochirurgie 1. LF Uk a FN Motol

FTK – 3D skener nohou

FTK – 3D skener nohou

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro 3D skenování nohou. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Dodání sportovního vybavení

Dodání sportovního vybavení

Dodání sportovního vybavení dle specifikace výzvy

178_Ve_ERDF_Univerzitní licence softwaru Statistica

178_Ve_ERDF_Univerzitní licence softwaru Statistica

Licence softwaru Statistica na 5 let TIBCO Statistica Ultimate Academic – Market 3 (Production/Non-Production) Subscription 5000xNamed User + 5000xConcurent User

Nábytek pro JU

Nábytek pro JU

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku definované CPV kódy uvedenými v čl. 4 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona

FN Motol -  Goserelin

FN Motol - Goserelin

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole

Dodávka technických pracovních stanic

Dodávka technických pracovních stanic

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technických pracovnich stanic a centrálních ovládacích jednotek za účelem vybavení laboratoří zadavatelev rámci projektu "FUTURE – Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002383.

II/150 Pavlíkov - Leštinka

II/150 Pavlíkov - Leštinka

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a přeložka silnice II/150 v extravilánu, která nahradí nevyhovující úzkou silnici II/150 v lesním úseku kolem přírodní rezervace Stvořidla.

Biocentrum LBC1 v k.ú. Kroužek

Biocentrum LBC1 v k.ú. Kroužek

Výsadba autochtonních (stanovištně přirozených, geograficky původních) dřevin, místy doplněných výsadbami lokálně vhodných sortimentů dřevin. Cílovým stavem zakládaných prvků s plošnými výsadbami dřevin jsou zpravidla lesní (v menší míře i doplňující nelesní) ekosystémy, jejichž primárním účelem je zvýšení ekologické stability území a jeho ...

FN Motol – INTERFERON BETA 1 B

FN Motol – INTERFERON BETA 1 B

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole.

Medicinální a technické plyny

Medicinální a technické plyny

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v láhvích, kapalného kyslíku do středotlakých zásobníků a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů do místa plnění. Součástí předmětu veřejné zakázky je i pronájem potřebného počtu láhví či středotlakých zásobníků na kapalný kyslík.

FTK – gymnastické vybavení

FTK – gymnastické vybavení

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka gymnastického vybavení: - mužská gymnastická bradla 1 ks - gymnastická kladina 1 ks - pružinový můstek 1ks - švédská lavička dřevěná (délka 4 m) 3 ks - švédská lavička dřevěná (délka 3 m) 3 ks Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě ...

FN Motol - Norepinefrin-Tartarát

FN Motol - Norepinefrin-Tartarát

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole

Servis přístrojové zobrazovací techniky

Servis přístrojové zobrazovací techniky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborné údržby, oprav, zajištění a dodání náhradních dílů a ostatních materiálů a činností potřebných pro funkční a bezpečný provoz přístrojů výrobce Philips uvedených v příloze zadávací dokumentace používaných zadavatelem na jeho pracovištích při poskytování zdravotních služeb.

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky

kanalizace a ČOV – kapacita 600 EO

Ultrazvukový přístroj

Ultrazvukový přístroj

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného ultrazvukového přístroje (dále jen „zařízení“) a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).

Selektivní imunosupresiva

Selektivní imunosupresiva

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

FN Motol -  Heparin

FN Motol - Heparin

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole

Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie

Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie

Predmetom zákazky sú stavebné práce na Znížení energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie pozostávajúce z nasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer: 1, Zateplenie strešného plášťa 2, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a ...

Poptávám kalibraci měřiče krevního tlaku

Poptávám kalibraci měřiče krevního tlaku

Poptávám kalibraci měřiče krevního tlaku -Tensoval duo control zn.HARTMANN.Děkuji

(záznamy 26/50 z 1412)  strana 2 / 57