Rekonštrukcia mosta – Čierny Balog, KRÁM

Rekonštrukcia mosta – Čierny Balog, KRÁM

Predmetom zákazky je realizácia projektu na stavebné práce spojené s rekonštrukciou cesta a rekonštrukciou mosta Čierny Balog, KRÁM .

Opasky popruhové

Opasky popruhové

Opasky popruhové určené pre príslušníkov Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície slúžiace na nosenie doplnkov k poľnému odevu vyhotovené vo farbe zelenej, béžovej a čiernej.

Kolesový traktor

Kolesový traktor

Predmetom zákazky sú stroje pre technologické vybavenie Zberného dvora v obci Moča.

Kolesový traktor s prídavným zariadením

Kolesový traktor s prídavným zariadením

Predmetom zákazky je dodávka manipulačnej techniky na nakladanie s odpadom a to : 1. Kolesový traktor s prídavným zariadením 2. Teleskopický manipulátor

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Predmetom zákazky je dodávanie osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov (náradie/nástroje), ich rozvoz/distribúcia na aktivačné centrá príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, slúžiace ako ochranné pracovné pomôcky a pracovné náradie pre občanov, ktorí vykonávajú činnosti v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o ...

Lieky ATC skupiny L04AA34

Lieky ATC skupiny L04AA34

Lieky ATC skupiny L04AA34

Lieky ATC skupiny B02BD06

Lieky ATC skupiny B02BD06

Lieky ATC skupiny B02BD06

Lieky ATC skupiny B02BD04

Lieky ATC skupiny B02BD04

Lieky ATC skupiny B02BD04

Výstavba bytového domu s následným prevodom vlastníckych práv

Výstavba bytového domu s následným prevodom vlastníckych práv

Predmetom zákazky je výstavba min. 30 bytov na pozemku verejného obstarávateľa spl-ňajúcich požiadavky na poskytnutie úveru a dotácie na ich kúpu podľa Zákona č.443/2010 Zz, zákona č.150/2013 Zz ako aj prislúchajúcej infraštruktúry a ich následnú kúpu verejným obstarávateĺom. Súčasťou predmetu zákazky je aj technická infraštruktúra. Výsledkom ...

I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka

I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka

Rekonštrukcia križovatky na ceste I. triedy v intraviláne mesta Prešov pre zvýšenie výkonnosti križovatky a odstránenia kongescie dopravy v dopravných špičkách. Jestvujúca priesečná svetelne riadená križovatka sa zrekonštruuje na okružnú. Povaha a množstvo stavebných prác sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Certifikácia žiaričov a kalibrácia meradiel na meranie ionizujúceho žiarenia

Certifikácia žiaričov a kalibrácia meradiel na meranie ionizujúceho žiarenia

Predmetom zákazky je certifikácia žiaričov a kalibrácia meradiel na meranie ionizujúceho žiarenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poptávám hliníkovou flexi hadici

Poptávám hliníkovou flexi hadici

Poptávám hliníkovou flexi hadici, průměr 250 mm, délka 2x 2500mm.

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – kolový traktor

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – kolový traktor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka fekálního vozu včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Nákup speciálních přenosných a vozidlových radiostanic

Nákup speciálních přenosných a vozidlových radiostanic

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 360 ks speciálních přenosných radiostanic standardu P 25 a dodávka 260 ks speciálních vozidlových radiostanic standardu P 25, včetně jejich montáže do vozidel CS ČR.

Stravenky

Stravenky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávání poukázek na stravování pro příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR

Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR

Zadavatel je organizační složkou státu a jednou z jeho povinností je nalezení vhodné Lokality pro umístění a výstavbu hlubinného úložiště (HÚ) pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a radioaktivní odpad (RAO). Výběr Lokality pro umístění hlubinného úložiště je třeba v souladu s předpisy a doporučeními SÚJB, IAEA a směrnicí Rady EU pro nakládání s ...

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – manipulátor

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – manipulátor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka manipulátoru včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Poptávám molitanový zdravotní válec

Poptávám molitanový zdravotní válec

Poptávám molitanový zdravotní válec o průměru 15 cm, proříznutý na polovinu podél. Děkuji, S. Brendlová

OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka audiovizuálního systému

OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka audiovizuálního systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního systému a jeho instalace a zapojení. Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Jedná se o akci programového financování MŠMT s názvem „OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava“, id. č. EDS 133D21N002505.

PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a výkon souvisejících činností pro stavbu "Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc- Holice" a pro stavbu "Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici".

Obnova vnitřního vybavení domova mládeže

Obnova vnitřního vybavení domova mládeže

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do budovy domova mládeže (dále i jen „DM“) ve Smetanově ulici, v Jablonci nad Nisou. Podrobně jsou dodávky a s ní související služby popsány v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 5 ZD) a ve formuláři pro zpracování nabídkové ceny (viz Příloha č. 3 ZD).

RÁMCOVÁ DOHODA - Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK

RÁMCOVÁ DOHODA - Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK

Jedná se o provozní škody (koroze asfaltového povrchu, staré vysprávky, podélné a příčné trhliny, výtluky) na silnicích I.tříd v rámci Moravskoslezského kraje, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním v tl. 30 mm a ...

Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro rok 2018

Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro rok 2018

Předmětem plnění VZ zadávaných na základě uzavřených rámcových dohod jsou průběžné dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť v roce 2018 pro jednotlivé veřejné zadavatele z resortu Ministerstva vnitra ČR .

Systém pro on-line sběr dat (kontinuální) k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště popáleninn

Systém pro on-line sběr dat (kontinuální) k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 systém pro on-line sběr dat (kontinuální) k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště – Popáleninového centra FN Ostrava, ve specifikaci a dle požadavků zadavatele uvedených zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmětem plnění je rovněž bezplatné zajištění podpory a údržby dodaného systému po dobu 24 ...

(záznamy 26/50 z 2043)  strana 2 / 82