Snížení energetické náročnosti budovy společnosti V-PODLAHY s.r.o., Ostrava-Přívoz

Snížení energetické náročnosti budovy společnosti V-PODLAHY s.r.o., Ostrava-Přívoz

Předmětem této zakázky jsou stavební práce. V rámci zakázky budou realizovány stavební úpravy (zateplení obvodového pláště budovy + zateplení střechy + výměna oken a vrat + modernizace osvětlení + úprava vytápění) blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Zníženie primárnej energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Materskej školy, Kaľava

Zníženie primárnej energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Materskej školy, Kaľava

Cieľom tohto projektového riešenia je zníženie primárnej energetickej náročnosti objektov verejných budov v obci Kaľava. Zníženie energetickej náročnosti objektu pozostáva z nasledujúcich častí: 1. Zateplenie obvodových stien 2. Výmena okien, dvier a zasklenej steny 3. Zateplenie strechy 4. Zateplenie stropu pivníc 5. Rekonštrukcia ...

Elektroinštalačný materiál

Elektroinštalačný materiál

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektroinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave na základe Rámcovej dohody, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania.

Rekuperace odpadní páry z vratného kondenzátu

Rekuperace odpadní páry z vratného kondenzátu

Předmětem plnění této zakázky jsou energeticky úsporná opatření realizovaná na parní kotelně společnosti Nová Mosilana, a.s., spočívající v instalaci nové nerezové napájecí nádrže včetně odplyňovače za účelem maximálního využití tepelné energie z vratného kondenzátu a brýdových par a zvýšení účinnosti provozu napájecí nádrže zvýšením provozního ...

Výmena okien Spoločenské krídlo 1. NP

Výmena okien Spoločenské krídlo 1. NP

- demontáž alikvidácia doterajších starých okien - dodávka amontáž nových okien - murárske a vysprávkové práce

Rekonštrukcia vstupnej časti, krčkov a telocvične - SOŠ veterinárna Nitra

Rekonštrukcia vstupnej časti, krčkov a telocvične - SOŠ veterinárna Nitra

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia vstupnej časti objektu kuchyne, jedálne, spoločenskej sály, vstupov a prepojovacieho krčku s administratívnou časťou budovy školy. Rekonštrukcia časť SO 01 bude pozostávať z výmeny opláštenia budovy, zateplenia fasády, strechy, povrchových úprav fasády, stavebných úprav terasy a vstupných schodísk, výmeny ...

Vybudování centrální výměníkové stanice pára – voda - VSC

Vybudování centrální výměníkové stanice pára – voda - VSC

Předmětem je vybudování centrální výměníkové stanice pára – voda (dále jen „VSC“) namísto stávající výměníkové stanice VS 21, včetně jejího vybavení technologickými zařízeními a propojení tepelných rozvodů napojených na stávající výměníkovou stanici VS21 s výměníkovou stanicí VS23. Tato Zakázka je I. etapou projektu „Úspory energie v systému ...

Zateplení ZŠ Laštůvkova

Zateplení ZŠ Laštůvkova

Plnění zahrnuje zejména výměnu všech výplní otvorů 6 budov za nové plastové a hliníkové, zateplení fasády systémem ETICS včetně soklu a zateplení střechy. Meziokenní vložky budou nahrazeny vyzdívkami. Po zateplení budov bude proveden nový okapový chodník. Součástí plnění je dále instalace vzduchotechnických zařízení v budovách a s tím spojené ...

Poptávám pokládku kamenného koberce

Poptávám pokládku kamenného koberce

Hledám firmu na položení kamenného koberce topstone (firma Ostrava) kolem bazénu. Jedná se o rozměr bazénu 8x3 m.

Poptávám pant k plastovému oknu

Poptávám pant k plastovému oknu

Sháním pant k plastovému oknu, číslo - 21953 S 52480.

Hliníkové profily, Německo

Hliníkové profily, Německo

Vážené dámy a pánové, hledáme firmu k dlouhodobé spolupráci. Potřebujeme výrobce hliníkových profilů, který může vyrábět podle výkresů. S přátelským pozdravem Manfred Scherzl

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

V rámci stavebních prací bude provedeno zateplení fasád a střech, výměna oken a dveří, oprava balkónů a ostatní práce menšího rozsahu, které se zateplením objektu bezprostředně souvisí.

Stavebné úpravy okien na budove školy a telocvične SOŠ potravinárskej Topoľčany

Stavebné úpravy okien na budove školy a telocvične SOŠ potravinárskej Topoľčany

Predmetom zákazky je výmena okien a dverí na budove školy a telocvične a s ňou spojené stavebné práce.

Výmena okien - Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves

Výmena okien - Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves

Predmetom verejného obstarávania je výmena drevených výplní otvorov pamiatkovo chráneného objektu budovy Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi na ulici J. Fabiniho 1, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 607/1. Nové výplne otvorov budú drevené (europrofil) s historizujúcou profiláciou s izolačným trojsklom a budú ...

Energetická optimalizace města Žatce

Energetická optimalizace města Žatce

Předmětem tohoto výběrového řízení je kompletní dodávka technologie a stavebních prací spojených s rekonstrukcí sekundárních rozvodů tepla VS-T.

Stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice

Stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice

Předmětem díla je rekonstrukce stávající zpevněné plochy náměstí - vybourání stávajícího povrchu, nově vydláždění chodníků i zbývající zpevněné plochy včetně provedení odvodnění a úprava stávajících zastávek MHD v prostoru náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích

Poptávám výměnu oken

Poptávám výměnu oken

Poptávám zpracování cenové nabídky na výměnu oken v cihlovém domě. Jedná se o dvoupojový byt. Stávající okna jsou dřevěná, zdvojená. Rozměry oken - rozměr otvoru je měřen na ostění a první rozměr je šířka a poté výška otvoru. Kuchyně 180/160cm dvě křídla jedno s ventilačkou, obývak 240/160cm tři křídla dvě ventilace, balkon dveře 90/240cm ...

Úspory energií na objektu provozní budovy 7EC

Úspory energií na objektu provozní budovy 7EC

Realizace předmětu sektorové veřejné zakázky spočívá zejména ve výměně svrchního pláště provozní budovy nacházející se v areálu elektrárny Chvaletice, včetně výměny oken a zateplení této budovy.

Úspory energií v objektech společnosti MAGNETON a.s.

Úspory energií v objektech společnosti MAGNETON a.s.

Předmětem zakázky jsou stavební a montážní práce včetně nezbytných dodávek, služeb a zboží se stavebními pracemi souvisejícími v rozsahu: Zateplení střešní konstrukce a výměna světlíků v objektu Závod povrchových úprav, Rekonstrukce osvětlení v objektu Závod povrchových úprav, Měření spotřeby plynu v objektu Závod povrchových úprav, Vrátnice, ...

Snížení energetické náročnosti provozu II DPMÚL a. s.

Snížení energetické náročnosti provozu II DPMÚL a. s.

Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce, jejichž cílem je zlepšením tepelně-izolačních vlastností stavebních konstrukcí budov areálu v ul. Jateční č p. 426, který se skládá ze čtyř staveb (společenský sál, správní budova, dispečink, mincovna), a to změnou konstrukce obvodového pláště (náhrada tzv. boletických panelů), výměnou výplní ...

Úspory energie v bytových domech –  č.p. 811

Úspory energie v bytových domech – č.p. 811

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce směřující k úsporám energie v bytovém domě č. p. 811 na ul. Malý Koloredov ve Frýdku-Místku (parcely č. 1856/1 a 1856/3, k. ú. Místek). Jedná se o bytový dům. Objekt je tvořen dvěma obytnými celky spojenými vertikálním komunikačním jádrem. K objektu přiléhají jednopodlažní přístavby vstupu a ...

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám dodání 2 ks plastových nebo případně dřevěných oken včetně žaluzií, vnitřních parapetů, montáže a demontáže starých oken, zednické začištění, okna trojdílná, levé křídlo s vyklápěním na ventilaci a otevíráním do strany, dvě křídla vpravo s otevíráním do stran, šířka okna cca 218 cm, výška 148 cm, u plastových zevnitř bílé venku imitace ...

Poptávám střešní krytinu

Poptávám střešní krytinu

Poptávám střešní krytinu, barva červená, šrouby, 14x3m, 2x3,5m a 4 tabule plechu. Děkuji.

Záborské, chodníky I. etapa

Záborské, chodníky I. etapa

Predmetom zákazky je vybudovanie chodníkov v obci Záborské. Predmet zákazky pozostáva z: Vetva A Vetva B Vetva C Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Snížení energetické náročnosti objektu dílen Zemědělského družstva Čejkovice

Snížení energetické náročnosti objektu dílen Zemědělského družstva Čejkovice

Předmětem zakázky výběr dodavatele, který provede energeticky úsporná opatření na objektu dílen v areálu Zemědělského družstva Čejkovice – Oleksovice. Předmět zakázky – části zakázky: A. Zateplení obálky budovy a výměna osvětlení B. Výměna zdroje tepla

(záznamy 1/25 z 13452)  strana 1 / 539