Dodávka oken objektu C10

Dodávka oken objektu C10

Dodávka oken a dveří objektu C10 při dodržení podmínek zadávací dokumentace, která je přílohou tohoto výběrového řízení v oddílu Seznam aktuálních zakázek na profilu zadavatele

Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Rekonštrukcia ŠD Horský park blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava podľa projektu stavby. Stavebné úpravy pozostávajú z: - výmeny výplní otvorov presklené steny, dvere, okná so žalúziami a mrežami, - zamurovania dverných otvorov, - zmeny dispozície priestorov, ktorá spočíva vo vybúraní nenosných deliacich priečok a realizácia nových ...

KNsP Čadca – stavebné úpravy výplní otvorov na internistickom pavilóne

KNsP Čadca – stavebné úpravy výplní otvorov na internistickom pavilóne

Projekt stavby rieši výmenu okien a dverí na internistickom pavilóne Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca (KNsP Čadca). Ide o viacpodlažnú budovu a v rámci realizácie prác budú vymenené pôvodné okná a dvere za 6 komorové, plastové s celkovým U=1,1 (sklo + rám) Vstupné dvere budú posuvné, hliníkové s automatickým otváraním s celkovým U=1,3 (sklo ...

Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania obecného úradu Machulince

Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania obecného úradu Machulince

Stavebné úpravy obecného úradu pozostávajú zo zateplenia obvodových stien, stropov , úpravy klampiarskych konštrukcií, výmeny okien a dverí a komplexnej rekonštrukcie vykurovania. Zámena kotlov na zemný plyn za 1 moderný, kondenzačný. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných podobjektov: - Zateplenie obvodových konštrukcií stavebná časť - ...

Výmena okien Gymnázium a ZŠ Bilíkova

Výmena okien Gymnázium a ZŠ Bilíkova

výmena okien na budove gymnázia a základnej školy Bilíkova Bratislava

Poptávám servis kotle značky Ferromat

Poptávám servis kotle značky Ferromat

Poptávám opravu kotle Ferromat, nejde mi naprogramovat den, čas, nyní ani denní a noční režim.

Zateplení objektů firmy ZOMAplast s.r.o.

Zateplení objektů firmy ZOMAplast s.r.o.

Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavby „Zateplení objektů f-my ZOMAplast Přerov“, jejímž předmětem je provedení zateplení stropů a výměny otvorových výplní (okna, dveře, vrata) u objektů B1 a B2 a modernizace osvětlení pomocí světelných zdrojů LED v objektech společnosti ZOMAplast s.r.o. v areálu společnosti PRECHEZA, a.s. Součástí ...

Energeticky úsporná opatření Zemas a.s.

Energeticky úsporná opatření Zemas a.s.

Předmětem této zakázky jsou stavební práce. V rámci zakázky budou realizovány stavební úpravy nemovitosti zadavatele blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami. Podstatou stavebních prací je snížení energetické náročnosti dvou administrativních budov a vrátnice společnosti ZEMAS a. s. Na uvedených objektech bude provedeno: - ...

Poptávám plastová okna

Poptávám plastová okna

Poptávám 2 kusy oken do stavebního otvoru 1450x650mm venkovní strana zlatý dub,vnitřní bílá. Provedení jednokřídlé, výklopné.

PN Opava – výměna rozvodů ÚT, TUV a MaR

PN Opava – výměna rozvodů ÚT, TUV a MaR

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna rozvodů ústředního vytápění v areálu PN v Opavě na Olomoucké ulici, náhrada stávajícího centrálního způsobu výroby TUV výstavbou předávacích stanic, společných pro dodávku tepla do jednotlivých objektů a výrobu TUV a nový systém MaR, řídící dodávku tepla pro ÚT, výrobu TUV v jednotlivých objektech v ...

Dodávka drceného kameniva na vysprávky vozovek

Dodávka drceného kameniva na vysprávky vozovek

Předmětem plnění veřejné zakázky je prodej drceného kameniva na vysprávky vozovek frakce 2/4 (příp. 2/5) a 4/8 bez dopravy do místa plnění. Zadavatel bude v průběhu trvání smlouvy provádět odběr materiálu průběžně, dle okamžité potřeby, svými vlastními přepravními prostředky. Zadavatel si v době platnosti kupní smlouvy vyhrazuje právo odebrat ...

Poptávám stavební materiál

Poptávám stavební materiál

Poptávám větší množství materiálu - výstavba RD z materiálu SOLBET, případně Porfix.

Poptáváme zátky do trubek

Poptáváme zátky do trubek

Poptáváme zátky do trubek 44,4 a 21 po 40 ks /Moss černá erudovaná 111535,465608.

Rekonstrukce plynové kotelny v areálu Vimbau

Rekonstrukce plynové kotelny v areálu Vimbau

-Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby -Příprava prostoru pro novou technologii plynové kotelny -Dodávka, montáž a uvedení do provozu nové plynové kotelny

Rekonstrukce horkovodu k b. 144 a rekonstrukce horkovodní přípojky pro b. 308

Rekonstrukce horkovodu k b. 144 a rekonstrukce horkovodní přípojky pro b. 308

Předmětem a cílem investiční akce s názvem "Rekonstrukce horkovodu k b. 144 a rekonstrukce horkovodní přípojky pro b. 308" je náhrada původního dožitého kanálového i nadzemního vedení novým horkovodním rozvodem, který bude z větší části vybudován v předizolovaném bezkanálovém provedení. Součástí díla je provedení všech stavebních prací pro ...

Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská

Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská

Predmetom projektu sú stavebno-technické úpravy existujúceho objektu a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania a stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detského ihríska v uzavretom areály s možnosťou celoročnej prevádzky vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, obstaranie materiálno-technického vybavenia ...

Poptávám větrací mřížku do koupelny

Poptávám větrací mřížku do koupelny

Poptávám větrací mřížku do koupelny, viz přiložený obrázek, atypické rozměry: 19 x 200 cm.

Zajištění servisních služeb výměníkových stanic a přidružených technologií

Zajištění servisních služeb výměníkových stanic a přidružených technologií

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (Část 3 zadávací dokumentace) s jedním dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění servisních služeb výměníkových stanic a přidružených technologií v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Vyvedení výkonu HVS SAKO Brno, a.s. do horkovodů Líšeň a Vinohrady

Vyvedení výkonu HVS SAKO Brno, a.s. do horkovodů Líšeň a Vinohrady

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyvedení výkonu horkovodní výměníkové stanice (dále jen „HVS“) zadavatele do horkovodů v přilehlé městské části Brno - Líšeň a Brno - Vinohrady. Zadavatel realizuje vyvedení výkonu spalovny SAKO Brno, a.s. pomocí nové HVS s výkonem 54 MW. Tato nově zbudovaná HVS bude zásobovat teplem horkovody Líšeň výkonem 40 ...

Poptávám montáž plastových oken

Poptávám montáž plastových oken

Poptávám instalaci dvou kusů plastových oken dvoukřídlých, dvouskla, bílé barvy, rozměry otvorů ve zdivu 177 cm x 117 cm ( délka, výška), pevná výztuha uprostřed okna. Jde o okna na neobydlené půdě. Síťka proti hmyzu aspoň na 1 polovině okna. Likvidaci starých oken dle domluvy, odvoz starých oken taktéž.

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám cenovou nabídku na plastová okna.Děkuji Rokošová.

Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2

Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2

Předmětem zakázky je dodávka a montáž stacionárního, rozebíratelného potrubního rozvodu centrálního vysavače, který bude napojen na stávající mobilní vysavač na provozech Aglomerace 1, přesýpací stanice 2.

Centrální vysávání aglomerace 2 a přesýpací stanice 1, třídírna rud

Centrální vysávání aglomerace 2 a přesýpací stanice 1, třídírna rud

Předmětem zakázky je dodávka a montáž stacionárního, rozebíratelného potrubního rozvodu centrálního vysavače, který bude napojen na stávající mobilní automobilový vysavač na provozech Aglomerace 2, přesýpací stanice 1 a třídírny rud TŽ, a.s.

Vyvedení výkonu z HVS SAKO do horkovodů Líšeň a Vinohrady – realizace akce

Vyvedení výkonu z HVS SAKO do horkovodů Líšeň a Vinohrady – realizace akce

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Vyvedení výkonu z HVS SAKO do horkovodu Líšeň a Vinohrady “ podle projektu a v souladu se Zadávacími podmínkami. Požadavky projektu jsou blíže upřesněny v dokumentu Zadávací dokumentace – obecné podmínky zadání akce.Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku sektorovou, zadávanou mimo režim zákona ...

Poptávám plastová okna

Poptávám plastová okna

Poptávám plastová okna, odstín tmavý dub, rozměry: 120x90 pravé síť a žaluzie, 120x60 pravé, síť a žaluzie, a 60x140 výklopné, síť. Děkuji.

(záznamy 1/25 z 13375)  strana 1 / 535