Zateplenie ZŠ Vígľaš - výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla

Zateplenie ZŠ Vígľaš - výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla

V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté uvedené úpravy na objekte základnej školy - stavebný objekt SO 01: -kompletné zateplenie obvodových stien objektu -kompletná rekonštrukcia a zateplenie strechy -výmena okapového chodníka -výmena klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy -výmena zdroja tepla a ...

Přeložka Hořanského koridoru - Tepelný napáječ

Přeložka Hořanského koridoru - Tepelný napáječ

Vybudování nového vedení tepelného napáječe o půdorysné délce cca 1524 m na pozemcích parc. č. 324/5, 324/14, 324/15, 324/16, 324/20, 324/26 a 1305/1 ležících v katastrálním území Třebušice a pozemcích parc. č. 40/2, 40/3, 51, 430/9, 430/18, 430/33, 430/34, 573/2 a 573/3 ležících v katastrálním území Hořany.

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám: Kompletní rekonstrukce rodinného domu Popis: Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu z roku 1960 v lokalitě České Budějovice. Dům je potřeba staticky zajistit - svázat obvodové zdivo. Následně okopat podezdít / zpevnit základy, ubourat střechu / podkroví, vyměnit trámový strop za železobeton, provést nástabu nového podkroví, ...

Nadstavba MŠ Kružlová

Nadstavba MŠ Kružlová

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť realizáciu diela: Nadstavba MŠ Kružlová, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie - Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ...

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Horné Zelenice. Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy obecného úradu na zníženie energetickej náročnosti a bude sa zaoberať dolu popísanými úpravami : zateplenie stien a sokla, výmena okien a vstupnej zasklennej steny, zbúranie vchodu na povalu, prevedenie ...

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer spočíva v humanizácii priestoru WC bunky vrátane dodávky a montáže novej vákuovej toalety vybavenej diagnostickým zariadením. Humanizácia priestoru WC bunky spočíva v dodávke a montáži nových dverí stropu, madiel, senzorovej batérie, svietidiel, mriežky odsávania vzduchu, mriežky ...

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám 5ks plastových oken dvoukřídlých s trojsklem o rozměrech: v:900mm,s:1150mm v bílé barvě.Můžete mě prosím informovat o ceně? Jsem z Frýdlantu. Děkuji

Úspora energie, objekt Dobrovského Vyškov

Úspora energie, objekt Dobrovského Vyškov

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou stavební práce zateplení budovy a výměna zdroje tepla včetně zajištění TUV, a to na každou část výběrového řízení samostatně. Výběrové řízení je rozděleno na následující samostatné části: Část 1: Výměna střešních oken a zateplení stropu v ...

Energeticky úsporná opatření na polyfunkčním objektu Olomouc, tř. 8. května

Energeticky úsporná opatření na polyfunkčním objektu Olomouc, tř. 8. května

Předmětem této zakázky je soubor energeticky úsporných opatření mající za cíl snížit energetickou náročnost objektu jako celku provedením kontaktního zateplení dvorní fasády, výměnou okenních otvorů, zateplení podkrovních prostor a provedením kontaktního zateplení podlah pod 1.NP. Podrobné specifikace požadovaných stavebních prací je uvedena v ...

Zvýšenie energetickej účinnosti  Základnej školy Láb

Zvýšenie energetickej účinnosti Základnej školy Láb

Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a hydroizoláciu strešného plášťa a výmenu okien a dverí na objekte školy a telocvične ZŠ v obci Láb. Objekt sa nachádza v strede obce, na mierne svahovitom teréne, na parc. č. 1306/13 a 1306/41, k.ú. Láb. Prístup k objektu je po miestnych komunikáciách.

Zníženie energetickej náročnosti športového klubu

Zníženie energetickej náročnosti športového klubu

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho objektu a rieši zateplenie obvodových konštrukcií a výmeny výplní otvorov športového klubu v obci Ličartovce.

Instalace technologie SNCR na kotli K1 a K4

Instalace technologie SNCR na kotli K1 a K4

Předmětem plnění zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením a instalací sekundárních opatření na stávajících kotlích K1,a K4. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“.

Rámcová dohoda – spojovací a upevňovací materiál pro železniční svršek

Rámcová dohoda – spojovací a upevňovací materiál pro železniční svršek

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky jsou dodávky spojovacího a upevňovacího materiálu pro železniční svršek (dále jen „materiál“) na zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí, dle požadavků zadavatele. Požadovaný materiál je specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Přechod části parní distribuce na teplovody – větev C

Přechod části parní distribuce na teplovody – větev C

- úpravy 4 blokových výměníkových stanic; - instalace nových teplovodů cca 500 m trasy; - instalace 6 objektových předávacích stanic.

Zdroje tepla, město Karolinka – I.  a II. etapa

Zdroje tepla, město Karolinka – I. a II. etapa

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nových plynových kotlů, resp. kotelen do objektů v katastru města Karolinka, provedení souvisejících rozvodů zemního plynu, elektroinstalace a dalších instalačních a montážních prací a provedení souvisejících stavebních prací. Veřejná zakázka je složena z dvaceti objektů ...

Poptávám protiskluzovou vodovzdornou překližku

Poptávám protiskluzovou vodovzdornou překližku

Poptávám protiskluzovou vodovzdornou překližku.

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v provedení stavebních úprav budovy školy v objektu Krausova 215. Jedná se o vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů. Je navrženo vybudování odborných učeben a dílen pro jednotlivé tiskové technologie a přípravu tisku, vybudování ...

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota

Projekt rieši: Zateplenie obvodového plášťa Zateplenie podlahy podkrovia Nové dažďové žľaby a zvody Nové vonkajšie oplechovania a parapety Výmenu dverí a okien Nový okapový chodník

Zateplenie obvodového plášťa - zníženie energetickej náročnosti - Kultúrny dom Podhorie

Zateplenie obvodového plášťa - zníženie energetickej náročnosti - Kultúrny dom Podhorie

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených so znížením energetickej náročnosti objektov obecného úradu a kultúrneho domu v obci Podhorie, ktoré tvoria jeden celok. Budova obecného úradu je od svojho uvedenia do prevádzky v roku 1972 jednopodlažným objektom, ktorý je podpivničený. V polovici 70. rokov 20. storočia bol k budove ...

Síťové náhradní díly

Síťové náhradní díly

Předmětem veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů do síťových zařízení na základě rámcové smlouvy. Množství a přesná specifikace je popsána v zadávací dokumentaci.

SM ŽSK, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy výplní otvorov - výmena okien a dverí

SM ŽSK, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy výplní otvorov - výmena okien a dverí

Predmet zákazky rieši rekonštrukciu vonkajších výplní okenných a dverných otvorov na budove polikliniky v Liptovskom Hrádku. Existujúce kovové okná neplnia svoju požadovanú funkciu. Dochádza cez ne k významným tepelným stratám. Lokálne dochádza k ich vypadávaniu. Exitujúce kovové okná budú nahradené plastovými oknami s technickou charakteristikou: ...

Rekonštrukcia materskej školy - Rudná

Rekonštrukcia materskej školy - Rudná

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Materskej školy v Rudnej. Zabezpečenie lepšej mikroklímy v objekte pri súčasnom znížení energetickej náročnosti a v neposlednej miere aj predĺženie ich životnosti. Pre splnenie tohto zámeru je potrebné vykonať tepelnú ochranu fasády, podláh a stropu nad prízemím ich kontaktným zateplením, spojeným s ...

Poptávám vodoinstalační materiál

Poptávám vodoinstalační materiál

Poptávám k toaletní míse JIKA splachovátko venkovní, část -dvě polohy, připevněné jedním šroubkem. Moc děkuji Dana Peštová.

Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého

Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého

Projekt rieši rekonštrukciu objektu pamätného domu Jána Kupeckého - strecha, podlahy, spevnené plochy, okná, dvere.

Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa

Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa

Hmotové riešenie existujúceho objektu plavárne bude doplnené o rozšírenie bazénovej haly smerom na existujúcu terasu zo západnej strany a rozšírením priestorov pre wellness v 1.PP taktiež smerom na západ. Zo severnej strany bude k objektu pristavaný výťah. Na 1.NP budú v rámci 2. etapy zrekonštruované priestor bazénovej haly, ktorý bude zo ...

(záznamy 1/25 z 13679)  strana 1 / 548