Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Obecný úrad v obci Gemerská Poloma
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Obecného úradu v obci Gemerská Poloma s požiadavkou na zabezpečenie normou požadovaných tepelno-technických vlastností konštrukcií. Miesto realizácie zákazky nachádza v intraviláne obce s prístupom zo štátnej asfaltovej komunikácie. Navrhované je zateplenie obvodových stien objektu, výmenou výplňových ...
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce, ulice Šeříková, Růžová a vnitrobloky panelových domů. Součástí předmětu veřejné zakázky je také doplnění nového veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné ...
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 6
Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy školskej budovy pavilónu č. 6 v Košiciach. Objekt č.6 je súčasťou areálu UVLF, bol postavený v rokoch 1905-1910.. Celý areál je zapísaný v zozname pamiatok. Objekt má tri nadzemné podlažia a je podpivničený. Predmetom návrhu je obnova a reštaurovanie fasády z exteriéru, z interiéru bude objekt ...
Výsadba stromů, následná péče a péče o vzrostlé stromy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoroční péče o vzrostlé stromy na území Městského obvodu Plzeň 4 v rozsahu: a) Výsadba stromů b) Povýsadbová (následná) péče c) Péče o vzrostlé stromy
Designový nábytek - Nový koncept obsluhy
Předmětem VZ je dodávka designového nábytku na pobočky zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky jsou zveřejněny na profilu zadavatele pod ID:VZ0128267
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV II
Předmětem tohoto projektu je nová vstupní a vjezdová zóna, která je souborem objektů, které společně a ve spojení se stávajícími objekty výstaviště budou tvořit ucelený komplex v jeho západní části. Západní část areálu zadavatele bude uvolněna pro stavbu nové multifunkční sportovní a kulturní haly, proto je nutné uzavřít výstaviště na nové hranici ...
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 4
Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy školskej budovy pavilónu č. 4 v Košiciach. Objekt č.4 je súčasťou areálu UVLF, bol postavený v rokoch 1905-1910.. Celý areál je zapísaný v zozname pamiatok. Objekt má dve nadzemné podlažia a nie je podpivničený. Predmetom návrhu je obnova a reštaurovanie fasády z exteriéru, z interiéru bude objekt ...
Sociální služby Vsetín, p.o. - DZR Kelč - zhotovení projektové dokumentace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení projekčních a inženýrských prací. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci.
Interiérové vybavenie učebne
Predmetom tejto zákazky je dodávka Interiérové vybavenie učebne pre Strednú odbornú školu, na ulici Ostrovského 1 v Košiciach. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora
Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora. Závod Jaslovské Bohunice 36 900 kusov: Materiál rúrok hliníková mosadz CuZn20Al2As EN12451 vonkajší priemer 22,22 x 1,07mm, dĺžka 8416mm Závod Mochovce 30 000 kusov: Materiál rúrok hliníková mosadz CuZn20Al2As EN12451 vonkajší priemer 22 x 1mm, dĺžka 8416mm Podrobná ...
Okna, Německo
Potřebuji 4 nová okna venkovní a vnitřní mahagon a 2 velká okna interiérová v borovici venkovní mahagon s protisluneční ochranou skla a s elektrickým pohonem.
Vlašská 347/19, Praha 1 - Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne
Vypracovanie PD Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Regenerace sídliště Fifejdy II - XII. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje na již realizované etapy č. III., XI. a XIII. Lokalita řešeného území je ohraničena ulicemi Lechowiczova a Gen. Janouška a areálem MŠO Lechowiczova. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel ...
Údržba zeleně
Údržba zeleně (údržba travnatých ploch ve vlastnictví města) 1.část Údržba zeleně I. zóna Děčín IV- Podmokly 2.část Údržba zeleně II. zóna Děčín II-Nové Město 3.část Údržba zeleně III. zóna Děčín IX-Bynov 4.část Údržba zeleně III. zóna Želenice 5.část Údržba zeleně III. zóna Bělá, Škrabky
Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu Mateřská škola Sicherova, Na Hutích, Praha 14
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Mateřská škola Sicherova“ v lokalitě Na Hutích, Praha 14 Kyje. Pokračování v části II.2.4) Popis zakázky
Zajištění odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže
Předmětem zakázky je poskytnutí služeb organizačního, administračního, právního a odborného zajištění soutěže o návrh, jež bude probíhat formou otevřené dvoufázové soutěže o návrh s názvem „Architektonická soutěž o návrh Transformačního centra Ústeckého kraje“. Soutěž o návrh bude zadávána v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných ...
Péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže
péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže dle seznamu váz a záhonů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Děčín.
Péče o živé ploty
péče o živé ploty na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Děčín vymezené mapovým podkladem.
Provozování, správa, údržba a obnova veřejného osvětlení Města Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování, správy, údržby a obnovy soustavy prvků veřejného osvětlení (dále jen „osvětlovací soustava“), která je v majetku Města Frýdlant. Současná osvětlovací soustava Města Frýdlant se skládá z celkového počtu 1 313 světelných míst (SM) a 1 334 svítidel, která jsou v majetku města. Z toho 33 svítidel ...
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč - jih
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s údržbou veřejné zeleně na území města Třebíč. Budoucí dodavatel bude zajišťovat následující práce: • jarní vyhrabávání trávníků, • kosení trávníků, • podzimní vyhrabávání listí (včetně opakovaného přehrabání 1/3 ploch), • řez živých plotů, • údržbu záhonů a vegetačních nádob.
Demontáže a demolice v kotelně K3
Předmětem výběrového řízení je realizace demontážních prací a drobných demoličních prací pro přestavbu parního granulačního kotle K3 (72,1 MWt, 100 t/h, 6,0 MPa, 485 °C) na spalování zemního plynu.
Revitalizace Náměstí Republiky - PD+IČ+AD
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Revitalizace Náměstí Republiky“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Rozsah plnění: vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění ...
Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou - projektová dokumentace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v provádění projekčních prací a výkonu inženýrské činnosti ve výstavbě ke stavbě nové základní sportovní haly s kapacitou 300 diváků pro následující sporty: (i) florbal, (ii) basketbal, (iii) volejbal a (iv) futsal, na pozemku parc. č. 36/1 v ...