Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a ...
Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – III. a IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nových parkovacích míst, dešťové kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení. V souběhu s chráničkami veřejného osvětlení budou položeny chráničky optického kabelu. Součástí stavby je také pokácení a nová výsadba dřevin. Před zahájením stavby provede ...
Údržba závlahových systémů a vodních prvků
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění pravidelné údržby a oprav závlahových systémů a komplexní zajištění pravidelné údržby a oprav vodních prvků, včetně elektrozařízení, ve veřejných parcích, na veřejných dětských hřištích na území městské části Praha 2. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1.Údržba závlahových ...
Poptávám dodávku střešních oken
Poptávám výrobu a montáž střešních oken. Mám zájem o 2 střešní okna z materiálu plast či dřevo-plast. Ráda bych nejprve cenovou kalkulaci včetně montáže, pokud je můj požadavek akceptovatelný. Rozměry samotného tabulkového skla na výšku 91 cm, šíře 62 cm, dřevěný rám má okolo skla 5 cm šířku na každé straně. Děkuji za spolupráci Bitalová B.
Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní
Predmetom zákazky sú stavebné práce Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní.
Vybavení interiérů Chocerady
Předmětem této veřejné jsou dodávky, tj. jedná se o vybavení interiérů a dodávku informačního (grafického) systému objektu Dětského centra Chocerady, kombinace typového a atypického nábytku. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena do pěti (5) samostatných částí, které budou předmětem samostatného posouzení a hodnocení.
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v pavilonech MV3, U2-D, spojovací chodby MV3 – SD3 a spojovací chodby T2 – U2-D Základní školy Mládí 726 v Orlové-Lutyni. Realizace energetických úspor obsahuje např. výměnu okenních ...
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly ODEVA, spol. s r. o. Lipany
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti 3.NP výrobnej haly spoločnosti ODEVA, spol. s r.o. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu pôvodných výplňových konštrukcií a s tým súvisiace stavebné úpravy a výmenu pôvodných osvetľovacích telies za nové na úrovni 3.NP.
III. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech ve vlastnictví města Příbram. Součástí předmětu plnění zakázky je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management pro vybrané objekty. Úsporná opatření se budou týkat ...
D35 Opatovice - Časy, kácení dřevin
Jedná se o realizaci zakázky D35 Opatovice Časy, samostatné kácení. Tato zakázka bude realizována na základě projektové dokumentace zpracované firmou PRAGOPROJEKT z 10.2018. Cílem této zakázky je příprava staveniště pro budoucí výstavbu dálnice D35.
Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v uvedených lokalitách města Kralupy nad Vltavou. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto činnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotů, keřových porostů a stromů, údržbu záhonů a květinových mís atd. a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) ...
Vz 13/2018 Výsadba krajinné zeleně, Říčany
Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby krajinné zeleně na pozemcích parc.č.278, 287/1, 483/1, 486/2, 492, 501, 552/1, 573, 801/88 – všechny v k.ú. Říčany u Prahy, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ. Předmět díla je podrobně specifikován v projektu zpracovaném Ing. ...
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavby „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“ za účelem snížení energetické náročnosti této budovy zdravotnického zařízení. Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace zpracované společností Technico s.r.o. v dubnu 2017. Předmětem stavebních úprav ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie k budovám RTVS Košice Rastislavova ulica
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na obnovu administratívnej budovy RTVS KE Biela budova, Červená budova a Budova Archívu, pre účely vydania stavebného povolenia a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu: Kvalita ...
Poptávám výrobu vchodové branky
Poptávám zhotovení vchodové branky na zahradu, (739 41, Staříč).
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči
Projekt s názvom: "Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči, sleduje nákup a realizáciu nasledovných predmetov zákazky: - obstaranie vybavenia dvoch jazykových učební - obstaranie vybavenia školskej knižnice/študovne - obstaranie vybavenia dvoch IKT učební. Kapacita školskej infraštruktúry ZŠ 800 žiakov. Počet knižníc ...
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Poptávám ovocný strom
Poptávám ovocný strom, nebo keř.
Poptávám výstavbu betonového bazénu
Poptávka výstavby betonového bazénu u RD v lokalitě Seč u Chrudimi. Jednalo by se o bazén vystavěný ze ztratného bednění. Rozměry a tvar v příloze. Bazén bude následně potažen těžkou bazenovou folií. Co se týče úpravy vody chtěl bych salinátor, dále pak led osvětlení. Technologie budou umístěny v šachtě vedle bazénu. Okolo bazénu bych následně ...
Poptávám malotraktor
Poptávám malotraktor domácí, nebo tovární výroby. Nejlépe kloubový, nebo 4x4, což není podmínkou. Díky za Vaši nabídku.
Poptávám sekční garážová vrata
Poptávám sekční garážová vrata, rozměry 3,56m x 4,21m, ve vratech potřebujeme dveře a nad nimi ve výšce min. 2,5m prosvětlení/okna/s braveným octínem Antracit.
Modernizace odborných učeben a vnitřní konektivita
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka odborných učeben dle technické specifikace uvedené v příloze č. 4. Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka vnitřní konektivity dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5.
Nábytek část 4-INMODOS - opakování
Předmětem veřejné zakázky je vybavení laboratoří v budovách A a B na VŠCHT Praha laboratorním nábytkem a dalším doplňkovým interiérovým vybavením zhotoveným dle technické specifikace interiéru, která je spolu s výkresovou dokumentací jednotlivých laboratoří a soupisem prací a dodávek součástí projektové dokumentace zpracované společnostmi BREAK ...