Poptávám renovaci kovových zárubní

Poptávám renovaci kovových zárubní

Poptávám renovaci kovových zárubnív panelovém domě.

Realizácia stavebného diela Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie kotolne ŠD UK

Realizácia stavebného diela Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie kotolne ŠD UK

Predmetom zákazky je realizácia prác súvisiacich s výmenou kondenzačného kotla v kotolni ŠD UKF Nitra na Slančíkovej ulici č. 1, Nitra. Ide o výmenu existujúceho kondenzačného kotla za nový kondenzačný kotol výkonu do 500 kW, doplnenie všetkých armatúr a zabezpečovacích zariadení podľa platnej legislatívy a predpisov výrobcu. Práce budú ...

Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky

Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky

4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9“ (realizace dodávek), v rámci projektu IROP „Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí Republiky 9“, registrační číslo projektu: 4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Vybavení odborných a ...

Kluknava – vodovod, II.etapa rozšírenie

Kluknava – vodovod, II.etapa rozšírenie

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou vodovodnej siete v obci Kluknava. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku, opätovné použitie a zhodnocovanie BRKO

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku, opätovné použitie a zhodnocovanie BRKO

Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť zmluvu o obstaraní záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO čo zahrňuje činnosti opätovné použitie a zhodnocovanie BRKO produkovaného v domácnostiach. Cieľom tejto súťaže je nájsť dodávateľa environmentálne výhodnejších alternatív produktov kompostérov a súvisiacich služieb najmä z oblasti ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seninka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seninka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Seninka a části k.ú. Leskovec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude ...

Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky

Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky

Předmětem zakázky je zajištění výměny nevyhovujících kotlů K1 a K2 v kotelně objektu Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 za kogenerační jednotku a nový kondenzační kotel k zajištění bezpečného a funkčního vytápění objektu spojeného s výrobou elektřiny.

Dodávky hmot pro VZD – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena

Dodávky hmot pro VZD – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena pro značení strukturální – metodou Wyssbrod. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Poptávám okenní panty

Poptávám okenní panty

Sháním okenní panty pro okna Sulko. Nemohu se dopátrat, kde by se daly sehnat. Bydlíme v bytě již 8 let, ale okna tipuji na stáří cca 15 let, přečetl jsem jen nějaká čísla na kování, zde jsou : G 22083.00-0 a FFH 951-1450. Můžete mi prosím vás poradit, jak je sehnat?

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dvě okna o rozměrech šířka:1230mm / výška:2181mm (dolní okno výška 1390 / horní okno výška 764, rozdíl v součtu připadá na profil) Horní okno, ať není uprostřed rozděleno. Prosím zašlete mi kolik by stálo i s montáží + žaluzie + vnitřní parapet. V této chvíli tam jsou okna viz.foto. Prosím sdělte i čas, kdy by okna byla k dispozici. Čas ...

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním a Požiadaviek Objednávateľa pre stavbu Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zastupovaní investora v konaní s dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými dotknutými subjektmi, výkon ...

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž južného okraja cesty III/018202 v úseku od konca obce pri vjazde ku kameňolomu po križovatku s miestnou obslužnou komunikáciou. Rozsah stavby určil objednávateľ. V súčasnosti sa chodník v predmetnom úseku nenachádza, chodci používajú okraj cesty, čo spôsobuje kolízie chodcov najmä s nákladnou ...

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Predmetom zákazky je vybudovanie infraštruktúry na Školskej ulici v Komjaticiach pozostávajúcej zo stavebných objektov : SO 002 Rozšírenie distribučnej siete vodovodu vrátane prípojok, SO 003 Gravitačná splašková kanalizácia vrátane prípojok, SO 007 NN prípojky, SO 008 Verejné osvetlenie, SO 009 Rozšírenie distribučnej siete plynovodu ...

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi s 8 a více bytovými jednotkami nebo s možností jejich zbudováním.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Stavebné úpravy zahŕňajú: -zateplenie strešnej konštrukcie -zateplenie obvodového plášťa -vykurovanie hybridným tepelným čerpadlom -nové dispozičné riešenie hygienických zariadení, zmena umiestnenia zdravotechnických rozvodov a výmena zariaďovacích predmetov -oprava omietok a podlahových konštrukcií -výmena okien a dverí, montáž ...

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ...

Posteľná bielizeň pre UK

Posteľná bielizeň pre UK

Predmetom zákazky je dodávka posteľnej bielizne spolu so súvisiacimi službami.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 5 částí.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 části.

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám dveře vedoucí z terasy do kuchyně. Jedná se mi o vchodové dveře, plastové - bílé.

Hledám krátkodobý pronájem bytu v Brně

Hledám krátkodobý pronájem bytu v Brně

Hledám krátkodobý pronájem bytu 1+kk v Brně – Líšni (pouze na 3 měsíce), cena do 11.000 Kč včetně inkasa.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 7 částí.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Most, Bílina

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Most, Bílina

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí.

(záznamy 1/25 z 31223)  strana 1 / 1249