Úklid a údržba veřejných prostranství Města Holešova
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu a údržby veřejného prostranství Města Holešova (dále jen „město“). Cílem a smyslem komplexního úklidu a údržby je zajištění čistoty a pořádku veřejných ploch, chodníků, komunikací a veřejné zeleně na území Města Holešov.
Údržba vyšší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L.
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem v příslušné části (oblasti) zadávacího řízení (viz článek 15 Rozdělení zadávacího řízení na části). Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v přílohách č. 1.1 ...
Dodávka interiérového vybavení učebního pavilonu F
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vybavení pro učební pavilon F základní školy v městě Šlapanice. Zadavatel upozorňuje účastníky, že v současné době je předmětný pavilon ve výstavbě s termínem dokončení do 15. 8. 2020. Dodávka a instalace tak bude koordinována s ...
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plošné závlahy a přenosných trubek pro rozvod vody na zavlažování 20 ha půdy. Spon postřikovačů 15 * 15 metrů, závlahové větve délka max 100 metrů.
Nemocnice Vyškov – dodávka nábytku a ostatního vybavení
Předmětem veřejné zakázky, je dodávka nábytku a ostatního vybavení budovy B a části budovy C1 nemocnice Vyškov. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace dodaných interiérových prvků v budově a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
I/16, I/16H Kácení a ošetření silničního stromoví
Na základě provedené pasportizace a zhodnocení stavu vzrostlých stromů na silničních obslužných pozemcích dendrology, bude provedeno kácení stromů bezpečnostním a výchovným řezům stromů, odstranění pařezů a likvidaci dřevní hmoty Stromy a vegetace ohrožující BESIP.
Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru
Předmětem zadávacího řízení pod názvem „Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce komunikací Starý Suchdol““ (dále i jen „zakázka“) je zpracování projektové dokumentace ve stupních níže uvedených, výkon autorského dozoru a poskytnutí související obstaravatelské činnosti na akci „Rekonstrukce ...
Údržba zeleně Milovice
6.1. Předmětem veřejné zakázky je: sekání trávy, Podzimní sběr listí , Odstraňování ruderálních porostů , Vyřezání a vysekání porostů dřevin a křovin náletového charakteru , Výsadba dřevin a křovin
Změny budov areálu ZŠ Čimelice
Předmětem veřejné zakázky je změna budov areálu ZŠ Čimelice včetně přístavby a úpravy zpevněných ploch členěných do následujících stavebních a inženýrských objektů: SO 01 – přístavba pavilonu ZŠ SO 02 – stavební úpravy stávajícího stravovacího pavilonu a spojovacího krčku SO 03 – HTÚ, zpevněné plochy, zahradní a sadové úpravy SO 04 – dešťová ...
Rekonštrukcia kotolne - Základná škola Sirk
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekt Základnej školy, ktorá sa nachádza v obci Sirk, k. ú. Sirk. Navrhovaná rekonštrukcia rieši zmenu zdroja tepla z pôvodnej uholnej kotolne na vykurovanie biomasou (drevenou štiepkou ). Umiestnenie kotolne je dané pôvodným riešením, ktoré sa upraví a to ponechaním pôvodnej kotolne s umiestnením nového ...
Prístavba k Domovu Speváckeho zboru slovenských učiteľov – osobný výťah
Predmetom zákazky je uskutočnenie dodávky a realizácie zariadení na regeneráciu a relaxáciu sauny, vírivá vaňa a dodávky vybavenia interiéru. Uvedené zariadenia sa nainštalujú do prístavby Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov SO.02. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
Rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci Matúškovo
Predmetom zákazky je rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia o nové technológie vrátane doplnenia prvkov SMART City technológií. Za týmto účelom dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nainštaluje v priestoroch obce vlastnú osvetľovaciu sústavu a iné potrebné technológie na základe požiadaviek stanovených obcou. ...
Parkovacie domy a preusporiadanie dopravy v areáli UNB
Predmetom navrhovanej činnosti je dodanie projektovej dokumentácie, príslušného inžinieringu a stavebných prác pozostávajúcich z realizácie dvoch parkovacích domov, reoganizácie statickej a dynamickej dopravy v areáli UNB vrátane vybudovania nových vjazdov pre motorové vozidlá v areáli nemocnice Ružinov, doplnenie cyklistickej infraštruktúry a ...
Poptávám zapůjčení zatloukače kůlů
Poptávám půjčení zatloukače kůlů, Brno.
Státní zámek Náchod – vzorová obnova zámeckého kopce
Předmětem zakázky je obnova zámeckého kopce včetně zajištění komplexního záchranného archeologického výzkumu území dotčeného jeho vzorovou obnovou.
Výměna dožitých částí tlakového celku výparníku a přehříváků kotlů bloku A,B,C,D
Předmětem veřejné zakázky je výměna dožitých částí tlakového celku výparníku a přehříváků kotlů A, B, C a D. Nedílnou součástí je zpracování požadované dokumentace, úspěšné odzkoušení zařízení, uvedení zařízení do provozu a likvidace odpadů.
Rekonstrukce potrubních rozvodů oxidačního vzduchu absorborů J a K
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřního potrubního rozvodu oxidačního vzduchu absorbéru J a K (změna provedení a materiálu). Jedná se o zavedení potrubí před vrtule míchadel absorbéru J a K. Nedílnou součástí předmětu zakázky je provedení zkoušek, zpracování požadované dokumentace a likvidace odpadů.
Stavba chodníku, včetně lávky přes Hodějovický potok
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby (výběr zhotovitele), vč. DIO. Součástí zpracování projektové dokumentace je zabezpečení vstupních podkladů (geodetické zaměření zájmového území), zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního ...
Údržba veřejné zeleně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody pro účely poskytování údržby veřejné zeleně města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jedná se zejména o provedení zahradnických prací tzn., seč veškerých travnatých ploch, řez a tvarování živých plotů, ošetření dřevin, květinových záhonů a mobilní zeleně, sběr spadaného listí včetně likvidace ...
Dvojitý tyčový plot, Rakousko
Jsme malá firma a hledáme společnosti, kde mohu získat levné dvojité tyčové ploty . S pozdravem Philipp Herbeck
Kotle, Rakousko
Poptávám kotle o výkonu 60 kw nebo 70 kw. Kotle na pelety nebo kusový náklad. Prosím cenovou nabídku.
Poptávám rekonstrukci koupelny
Poptávám rekonstrukci koupelny v rodinném domě. Výměna vany za sprchový kout. Rekonstrukce včetně dodání koupelnového nábytku.
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii vzduchotechnických zariadení
Predmetom zákazky je prevádzka, zabezpečenie, skúšky, servis, opravy a údržba vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení a ich súčastí, zdrojov nepretržitého napájania UPS, dochádzkových terminálov a ovládania vstupnej brány v objektoch Slovenskej národnej knižnice. Podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných ...
Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně, objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše
Jedná se o zateplení obvodových stěn stávající stavby, výměnu dřevěných oken za plastové, zateplení střech, provedení nového hromosvodu, odstranění a opravu teras, opravu venkovních zídek, provedení vzduchotechnických jednotek v hernách. Rekonstrukce bude probíhat na těchto objektech: SO 01 – Výměna otvorových výplní a dveří SO 02 – Zateplení ...