Vybavenie odborných učební v ZŠ Slovanská, Považská Bystrica

Vybavenie odborných učební v ZŠ Slovanská, Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.

Vybavenie odborných učební ZŠ Stred Považská Bystrica

Vybavenie odborných učební ZŠ Stred Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy. Zákazka realizovaná v systéme EVO verzia 18.0

Novostavba mateřské školy Michalovice – vnitřní vybavení

Novostavba mateřské školy Michalovice – vnitřní vybavení

dodávky vnitřního vybavení mateřské školy Michalovice, vč. montáže a uvedení do provozu

Wilsonova – chodník před Státní operou, Praha 1

Wilsonova – chodník před Státní operou, Praha 1

Jedná se o opravu chodníku před Státní operou v délce cca 70 bm z velkoformátových kamenných desek. Oprava spočívá ve vybourání veškerých kamenných dlažebních desek včetně neúnosného konstrukčního souvrství a nahrazení novou dlažbou. Složení velkoformátové kamenné dlažby bude ze čtyř segmanetů o rozměrech (1000 x 780 x 100, 560 mm x 780 x 100 mm), ...

Interiérové prvky

Interiérové prvky

Predmetom zákazky je nákup - interiérové prvky [1 komplet] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Novostavba mateřské školy Michalovice – spotřebiče

Novostavba mateřské školy Michalovice – spotřebiče

dodávka spotřebičů pro mateřskou školu Michalovice, vč. příp. montáže a uvedení do provozu

Záhradné kompostéry

Záhradné kompostéry

Predmetom zákazky je v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov dodanie škatúľ na kompost: 200 ks x 700 l, 850 ks x 1 050 l. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poptávám střešní krytinu

Poptávám střešní krytinu

Poptávám střešní krytinu BT T 35 0,7 mm, Aluzinek 730 m2.

Zdravotnícky nábytok

Zdravotnícky nábytok

Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka: Aseptické umývadlo Ideálka - vozík na operačné inštrumentárium Kovový regál 90 cm Kôš na stojan Nádoba na odpad so šliapadlom Nástenný ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Nemocničná Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Nemocničná Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Š

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Š

Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Ivanke pri Dunaji. Nábytok Školský nábytok do fyzikálnej, biologickej/chemickej a polytechnickej učebne. Nábytok bude obsahovať laboratórne a mobilné laboratórne pracoviská učiteľov, laboratórne a mobilné laboratórne pracoviská žiakov, žiacke stoly a stoličky, skrine a regály. Učebné ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

Jedná sa o obstaranie učebných pomôcok, informačnej technológie a softvérového vybavenia a nábytku do ZŠ v rozsahu výkazu výmer tvoriacich prílohu Súťažných podkladov.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Dodávka interiérového vybavení pro základní školu v Psárech

Dodávka interiérového vybavení pro základní školu v Psárech

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro základní školu v obci Psáry. Jedná se především o školní nábytek, jako lavice, židle, jídelní stoly, sedací prvky atd. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 Položkový rozpočet a Příloze č. 3 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace.

Strojová parková technika - Zámek Štiřín

Strojová parková technika - Zámek Štiřín

Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks profesionální sekačky se sběrem a 1 ks motorového válce travnatých ploch.

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami

Poptávám náhradní díl k řetězové pile značky STIHL

Poptávám náhradní díl k řetězové pile značky STIHL

Sháním kotvu pro řetězovou pilu STIHL tip E14-Q (lišta 400mm).

Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto

Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto

Predmetom zákazky je dodanie, vynáška, inštalácia a montáž vnútorného vybavenia učební vrátane likvidácie obalových materiálov v štyroch základných školách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Verejný obstarávateľ delí predmet zákazky na sedem častí.

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom.

Poptávám dvoukřídlá garážová vrata

Poptávám dvoukřídlá garážová vrata

Poptávám dvoukřídlá garážová vrata, šířka: 2580, vysoká 2000 mm. Děkuji.

Nákup - zváračská technika

Nákup - zváračská technika

VARIOSTAR 2500 G/F/2R, alebo ekvivalent 5 ks Sieťové napätie 3 x 400 V,Frekvencia siete 50 / 60 Hz,Sieťové istenie 16 A,Trvalý primárny prúd (100 %) 5,3 A Trvalý primárny výkon (kVA) 3,5 kVA,Účinník 0,95 (250 A),Účinnosť 75% (130 A),Rozsah zváracieho prúdu MIG/MAG 25 - 250 A, Doba zapnutia pri 10 min/40 °C (104° F) 27 % ED pri 250 A Doba ...

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

Výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky v 1.NP (varná část – příprava a výdej stravy a 2.NP – jídelna s výdejnou stravy) v objektu kuchyně, přičemž bude částečně použito stávajících otvorů pro prostupy VZT rozvodů stavebními konstrukcemi. Součástí díla jsou i stavební a montážní práce – vytvoření nových prostupů pro VZT rozvody, provedení ...

(záznamy 1/25 z 31659)  strana 1 / 1267