Poptávám solární ohřev vody s přitápěním
Poptávám solární ohřev vody s přitápěním ( ne FVE , ale kapalinové nebo vakuové panely ) . Nejlépe místní firma. Instalace Opava.
Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků K5 a K6
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 8 ks zapalovacích a stabilizačních hořáků kotlů K5 a K6 v Teplárně Trmice, včetně zhotovení nového přívodního plynového potrubí od redukční stanice k uvedeným hořákům. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatná dílčí plnění (dále DP): DP 1 - rekonstrukce 4 ks hořáků na kotli K6 DP 2 - ...
Poptávám PVC sklep
Poptávám nabídku rozměrů PVC sklepů, sklípků, vč. ceníku. Děkuji Hezký den Kuchařová
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí", ktorý vypracovala IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v októbri 2021, zákazkové číslo: 0928-O-2021. Predmetom zákazky je obnova objektu materskej školy v obci Podolie. ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pravíkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pravíkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky: Etapa č. 1 - osvětlení haly ZS
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou nezbytné stavební opravy objektu Zimního stadionu Luďka Čajky (ZSLČ) pro zajištění provozu budovy, a to rekonstrukce osvětlení ledové plochy a tribun. včetně demontáže stávajících zařízení.
Poptávám zastřešení bazénu
Poptávám informace k zastřešení kulatého bazénu 4,6m zapuštěného do země. S pozdravem Slancová
Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK
Predmetom zákazky je: zameranie každej izby a schodiska, výroba, dodanie, vynesenie, montáž a osadenie interiérového zariadenia - nábytku a obloženia schodiska na Átriových domkoch, blokoch C a E. Ide o štvorposchodové bloky bez výťahu, pričom pôjde o nábytok do jedno a dvoj-lôžkových izieb. Podrobné informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú ...
ŠD UKF Brezový háj - exteriérová úprava plôch areálu
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s terénnymi úpravami, výstavbou nových komunikačných plôch, sadovými úpravami, výstavbou objektov malej architektúry, rekonštrukciou existujúcich chodníkov v areáli a doplnenie súvisiacich inžinierskych sietí. Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Chrenová v Nitre na ul. ...
Zabezpečenie správy domu a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy domu nachádzajúceho sa na ulici Bojnická 19, 21, 23, 25 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v Zmluve o výkone správy, ktorá tvorí prílohu č. 2. súťažných podkladov.
Poptávám dlouhodobý pronájem mobilní toalety
Poptávám zaslání cenové nabídky na mobilní toaletu na dlouhodobý pronájem. Mobilní WC bez umyvadla. Děkuji Kateřina Hrabě
Dodávka posluchárenského sezení nového kampusu na Černé louce Univerzitní zázemí sportu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku posluchárenského sezení nového kampusu na Černé louce Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, a to dle těchto zadávacích podmínek a všech jeho příloh, které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentaci.
Záměna potrubí k chladičům CVZA včetně uzavíracích armatur
Předmětem je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následná realizace, spočívající ve záměně stávajících potrubních rozvodů systému VF (Systém technické vody důležité) a UX (Systém chlazené vody) včetně jejich komponent z uhlíkatého materiálu za materiál korozivzdorný a to včetně uzavíracích, drenážních, odvzdušňovacích armatur ...
Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích, a to dle těchto zadávacích podmínek a všech jejich příloh, které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentaci.
Sada ventilů pro řízení kompaktního hydraulického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks servoventilů a 2 ks proporcionálních rozváděčů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Osvětlovací technika 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osvětlovacích pultů, LED studiových svítidel a efektových svítidel pro účely natáčení televizních pořadů a filmů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Zahrada u MŠ, Hrušky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky prvků a řešení (např. herní prvky pro děti, venkovní mobiliář, sadové úpravy, závlahový systém, související stavební práce) vedoucích k obnově zahrady u Mateřské školy v obci Hrušky. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak přílohou č. 1 Projektová dokumentace, kterou vypracovala Ing. ...
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
Předmět VZ je rozdělen do tří částí. Předmětem všech tří částí VZ je poskytování služeb spojených s údržbou veřejné zeleně v České Lípě, tj. údržbou veřejné zeleně ve vlastnictví města Česká Lípa podle specifikace jednotlivých částí předmětu VZ uvedené v ZD (přílohy č. 1.1, 2.1 a 3.1 - pro 1. část VZ, 1.2, 2.2 a 3.2 - pro 2. část VZ, 1.3, 2.3 a ...
Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokových priestorov, ich modernizácia a zatraktívnenie priestorov pri dosiahnutí pôvodného urbanistického a koncepčného riešenia. V rámci prác budú uskutočnené nevyhnutné práce za týmto účelom. Riešený, jestvujúci exteriérový priestor sa nachádza na ulici Dobrianskeho a na ulici Laboreckej v k. ú. Humenné ...
Běžná údržba zeleně
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je údržba prvků ploch zeleně na vybraných lokalitách v Plzni. Tato údržba zahrnuje zejména tyto činnosti: údržbu parkových trávníků, údržbu parkových pobytových trávníků, údržbu letničkových záhonů, údržbu trvalkových rabat, údržbu keřových porostů, údržbu živých plotů, údržbu ...
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řetenice u Stach
Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Řetenice u Stach, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic
Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrbov u Lhenic, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.
Žeravice  chodníky a parkovací plochy
Předmětem veřejné zakázky je výstavba a rekonstrukce chodníkových ploch a parkovacích ploch v intravilánu obce Žeravice. Dále je předmětem zakázky provedení osvětlení tří přechodů pro chodce.
Poptávám realizaci bazénu
Poptávám realizaci bazénu. Dobrý den, prosím o informaci zda dodáváte bazény na klíč i do okresu Kolín? Pokud ano, kdy máte nejbližší možné termíny na realizaci? Dále poprosím o kalkulaci dodání na klíč (bazén 7x3 m + vysoké zastřešení. ) Děkuji Šimůnková