Pneumatický dopravní systém
Předmětem VZ jsou stavební práce resp. vybudování pneumatického dopravního systému v KNL, a.s. Jedná se o komplexní realizaci technologie pneumatického dopravního systému (potrubní pošty), včetně veškerých stavebních prací, montáže - instalace požadovaných technologií, uvedení do provozu, zaškolení. Dalším požadavkem zadavatele je poskytování ...
NZZ Třeboň
Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy polikliniky prostřednictvím několika opatření. Jedná se o stávající budovu, postavenou v dvacátých letech 20. století. Budova je situována na pozemku č. 1247 v katastrálním území Třeboň [770230]. Rozsahem prací je a) Zateplení obálky objektu, přístavba výtahu b) Výměna zdroje tepla c) ...
Poptávám zapůjčení zařízení na odčerpání vody z bazénu
Poptávám zapůjčení nádoby/stroje na odčerpáíi vody z bazénu a znovu tu samou vodu napustit. Zjistili jsme že se naklání na jednu stranu. A o to více když pršelo. Jsme z Prostějova. Prosím, jak by jste postupovali a jak to vyřešit? Prosím o Váš ceník služeb a jestli něco z toho jde zrealizovat. Děkuji za odpověď s pozdravem Vydrželová
Poptávám okna
Poptávám 2 okna. Levé a pravé otvírání, okna 700x800mm z venku zlatý dub ze vnitř bílé, k tomu žaluzie a vnitřní parapet 20 cm.
Poptávám zastřešení bazénu
Poptávám zastřešení bazénu. Prosím proto o sdělní podmínek, např. možnosti návštěvy zde, konzultace apod. Děkuji. Michal Klenovec
Poptávám odstranění staré plastové žumpy
Poptávám odstranění staré plastové žumpy (chata Buková u Příbramě) T.j. odstranit svrchní zásypovou zeminu, rozbourat vrchni betonovu desku 4000x1500x120 mm, vyzdvihnout. Plus suť a plast odvézt. Pokud byste byli schopni i dodat novou betonovou jímku o rozměru délka 4000 mm výška 1400 mm sířka 1500 mm osadit místo původní žumpy a dopojit, byla ...
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do objektu Poradenského a vzdělávacího centra Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, Lipová 223, dále vybavení skladovacích prostor regály a vybavení hygienického zázemí.
A) Robotické zostavy
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a dielní Spojená škola, Komárňaská 28, Nové zámky, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Betonová směs - lokalita Mydlovary - část 2 - nové
Předmětem veřejné zakázky je 2 dodávka Betonové směsi pro stavbu Odvodnění odkaliště K III - Větev C včetně dopravy a čerpání.
Poptávám desku Tatraplast
Poptávám desku Tatraplast. Prosím o rozměr desky Tatraplast a cenu 1 ks. Potřebujeme nový plot a tohle se nám líbí. Jaké jsou možnosti přepravy? Jsme z Malšic, což je cca 13km od Tábora. A jaký je rozdíl mezi hladkou a dezénovou deskou? Děkuji předem za informace. S pozdravem Křížovská
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám vodu do bazénu cca.20 kubíků. Lokalita Žehušice - Bojmany okr.Kutná Hora
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Určice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží, Vinice a Městec Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kamenné Zboží, katastrálním území Vinice a katastrálním území Městec Králové, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
FN Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb II
Předmětem díla je dodávka a montáž systému chlazení pomocí nástěnných nebo kazetových jednotek systému split nebo multisplit s teplonosným mediem R32, R410A pro chlazení jednotlivých vybraných prostor v areálu FN Plzeň - Lochotín a v areálu FN Plzeň - Bory, dle požadavků zadavatele a projektové dokumentace s názvem „Fakultní nemocnice Plzeň - ...
Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci realizace projektu snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu, které spočívá v: a) provedení projektových činností, b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), kterými jsou: i. výměna otvorových výplní, ii. zateplení svislé ...
Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení, nábytku a školních pomůcek a zařízení určených do odborných učeben ZŠ Košetice a jejich instalace.
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
KŘP Khk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP
Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem je realizace šesti samostatných projektů na zateplení budov Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje pro akci vedenou pod názvem "KŘP Khk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP". Předmět plnění je rozdělen na šest dílčích částí veřejné zakázky. Podrobně uvedeno v jednotlivých ...
Prestupné bývanie - Luník IX
Predmetom zákazky je vybudovanie prestupného bývania v nasledovnej objektovej skladbe: SO 01.01Bytový dom SO 01.02Bytový dom SO 01.03Bytový dom SO 01.04Bytový dom SO 02Verejné spevnené plochy SO 03Vodovodná prípojka SO 04Kanalizačná prípojka SO 05Dažďová kanalizácia SO 06Elektrická prípojka SO 07Areálové osvetlenie SO 08Terénne a ...
Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické-remeselné a ekologické centrum Gemera stavebné práce
Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave historické-remeselné a ekologické centrum Gemera Predmetom zákazky sú stavebné práce Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave historické-remeselné a ekologické centrum Gemera Miesto stavby: Mesto Jelšava, Jelšava; parc. číslo: 3; 8; 2053 Účel stavby: Kultúrno spoločenský Kaštieľ v Jelšave je situovaný na severnej strane ...
Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl - PS 2 Divadelní technika
Předmětem zakázky je dodávka a montáž divadelní a jevištní technologie (audio video, scénické osvětlení, strojní technologie) a s tím souvisejících prací pro Sokolovnu Radomyšl, která po své stavební úpravě a přestavbě bude užívána pro kulturní, společenské a vzdělávací aktivity městysu. Stavební úpravy a přístavba Sokolovny, provozní soubor PS ...
Revitalizace zeleně v Holešově
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Revitalizace zeleně v Holešově“, cílem je obnova zeleně v zámeckém parku (vč. podzámčí a obory) a v intravilánu města.
Poptávám zhotoveni projektové dokumentace
Poptávám zhotoveni projektové dokumentace výhradně AUTORIZOVANÝM ARCHITEKTEM, který je členem České komory architektu (požadavek obce). Včetně vyřízeni oznámeni stavby. Průzkumy zajistím sám. Umístění pozemku - Praha, Kyje. Je-li to možné, prosím nacenit jednotlivé body, nebo nabídnout svoje. - PRŮZKUMY - svépomoci 1. Předprojektová ...
Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
Předmětem soutěže je návrh podoby hlavního vstupu do Ústředního hřbitova v Brně, rekonstrukce jedné ze správních budov na administrativní zázemí, návrh přilehlého veřejného prostranství v areálu hřbitova i před vstupem z ulice Vídeňské včetně zastávek MHD. Předmětem je dále návrh umístění a podoby provozních budov podél ohradní zdi zahrnující i ...
Štúdia realizovateľnosti-preložka I/61 v meste Trenčín
Vypracovanie a dodanie štúdie realizovateľnosti stavby - preložka I/61 v meste Trenčín, ktorej základným účelom je identifikácia realizovateľných alternatív, ktoré sú v súlade so stanovenými cieľmi projektu a ktoré spĺňajú technické, enviromentálne a ekonomické kritéria. Štúdia realizovateľnosti navrhne najvhodnejšie riešenia trasy I/61 v úseku od ...