Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ
Objekt ZŠ s MŠ pozostáva z troch budov Učebne ZŠ, Telocvičňa, Materská škola. Budovy boli postavené v roku 1970. Všetky budovy sú zateplené, majú vymenené okná. Každá budova má vlastný zdroj vykurovania. Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ s MŠ v Gaboltove. Navrhované úpravy pozostávajú z vybudovania nového zdroja tepla na ...
Dodávka a montáž nového systému rekuperace, výměníku tepla ke kremačním pecím
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž nového systému rekuperace - výměníku tepla ke kremačním pecím kompatibilního se stávající technologií kremačními pecemi a s jejich řídícími systémy, včetně demontáže a ekologické likvidace stávajícího zařízení rekuperátoru - výměníku tepla ...
Dodávka ND dohořívacího roštu - roštnice
Předmětem je dodávka náhradního dílu dohořívacího roštu - roštnice - pro Elektrárnu Ledvice
Parní elektrodový kotel 20MWe
Předmětem plnění zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s instalací parního elektrodového kotle o elektrickém výkonu 20MWe a jeho certifikací.
Úspora energie HH Jelenovská
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jediným dodavatelem na provedení stavebních úprav a instalací ve stávajícím objektu. Předmětem stavebních úprav a instalací je provedení kompletních prací a dodávek vedoucích k energetickým úsporám na současných budovách horského hotelu Jelenovská. Jedná se o provedení výměny oken, zateplení ...
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra
Predmetom technického riešenia je projekt rekonštrukcie tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra.
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka - výměna nového zdroje tepla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdroje vytápění včetně montáže, zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb na objektu cukrářských dílen SŠGS Nová Paka.
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace - IV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Rekonstrukce kotelny K2 - Sídliště u nemocnice, Brandýs nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je demontáž a výměna části technologického zařízení zdroje tepla (plynové kotelny) za technologii koncepčně a výkonově obdobnou, vše s napojením na stávající systém kotelny K2. Důvodem rekonstrukce je obnova části zastaralého a fyzicky opotřebovaného zařízení kotelny, resp. ekonomická a energetická optimalizace provozu ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ Muráň využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh zdroja tepla, Základnej školy s materskou školou Muráň, modernizáciou vykurovacieho systému. Ako nízkoemisný zdroj tepla je navrhované plynové tepelné čerpadlo. V rámci zvyšovania energetickej účinnosti (znižovania primárnej energetickej spotreby) je navrhovaný nízkopotenciálový tepelný zdroj na báze obnoviteľných ...
Časť 1: stavebná časť
Výber dodávateľa pre dodanie materiálu v rámci projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál Zákazka je obstarávaná v štyroch častiach: Časť 1: STAVEBNÁ ČASŤ Časť 2: Elektro Časť 3: Výplňe otvorov Časť 4: Vnútorné rozvody Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Úspory energie ve společnosti Farma Kožichovice s.r.o. - biomasová kotelna
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu - Úspory energie ve společnosti Farma Kožichovice s.r.o. - biomasová kotelna. Jedná se o dodávku kontejnerového mobilního řešení kotle na biomasu, zásobníku paliva a přípravy paliva. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, který je jako součást zadávací dokumentace ...
Poptávám servis kotle
Poptávám servis kotle. Příliš hlučný ventilátor, kotel Buderus GB172-24.
ZŠ - energeticky úsporná opatření
Předmětem veřejné zakázky na dodávky jsou projekční práce spočívající ve zpracování dokumentace pro provedení stavby, dodávka fotovoltaických panelů vč. montáže, nového zdroje vytápění a vzduchotechniky, včetně souvisejících montážních a instalačních prací, za současného poskytování energetických služeb s cílem snížení spotřeby energií v objektu ...
Poptávám výrobu topných patron
Poptávám výrobu topných patron 230 v, 100w, průměr 6,4 mm, délka 30 mm. Děkuji Horčic
Poptávám akumulační nádrž s výměníkem ke kotli
Poptávám akumulační nádrž s výměníkem ke kotli na dřevo a pelety. Mám k dispozici prostor 400x500x2200mm- jako stojací nebo variantně závěsnou nádrž přímo nad kotel 600x600x1200mm. Můžete mi prosím udělat cenovou nabídku na obě varianty ? Děkuji Marek Pavlík
Poptávám servisní prohlídku plynového kotle
Dobrý den, potřeboval bych udělat servisní prohlídku na plynovém kotli Solid Hydrotherm (Stiebel Eltron ). Bydlím v Říčanech. Děkuji.
Poptávám kamna
Poptáváme koupi a instalaci kamen. Dobrý den, chtěli bychom zakoupit kamna a nechat nainstalovat včetně komínu (nerezový). Nevíme vůbec jaká kamna (s výměníkem nebo bez) . Je možná nezávazná konzultace? Nejlépe asi u nás doma? Děkuji.
Ekologizace TFM - Přestavba kotle K1 na biomasový
Rekonstrukce stávajícího parního černouhelného kotle K1 typu Ignifluid na parní kotel spalující 100% biomasy s výměnou dožitého tlakového celku. Možnost rekonstrukce stávajícího kotle na roštový nebo fluidní, možnost nabídnout i nový kotel. Výkonový rozsah 15 až 38 t/h s možností přetížení o 10%.
Výměna kotlů v areálu JIH
Výměna plynových kotlů včetně související technologie v kotelnách objektů „Motorárna“ a „zdravotní středisko“, a to na základě projektové dokumentace. Součástí plnění je také záruční, mimozáruční a pozáruční servis instalovaných zařízení po dobu 36 měsíců od dokončení díla.
K6 - Rekonstrukce odlučovače tuhých látek
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K6 v areálu Teplárna. Součástí zakázky je nejen samotné zařízení pro odloučení tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“), ale i navazující ...
Poptávám solární ohřev vody s přitápěním
Poptávám solární ohřev vody s přitápěním ( ne FVE , ale kapalinové nebo vakuové panely ) . Nejlépe místní firma. Instalace Opava.
Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1 je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s plynofikací Teplárny Tábor v souladu se Zadávací dokumentací, tj. náhrady stávajícího hnědouhelného fluidního kotle s turbogenerátory a tří dehtových kotlů novým plynovým zdrojem, a to ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava
Predmetom obstarávania je zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava. Zvýšenie efektívnosti spočíva najmä v termostatizácií a vyregulovaní ústredného vykurovania, výmene osvetľovacích telies a v zateplení stavebných objektov a prestavbe sociálnych zariadení, ktoré nespĺňajú parametre pre pohyb i mobilných osôb. Predmet ...
Stavební práce akce - Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ
Předmětem veřejné zakázky je výměna topného zdroje v objektu Ministerstva zdravotnictví s cílem dosáhnout snížení celkové energetické náročnosti budovy v souladu s projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny v prostorách původní kotelny včetně dalších technologií a souvisejících činností uvedených v ...