Časť 1: stavebná časť
Výber dodávateľa pre dodanie materiálu v rámci projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál Zákazka je obstarávaná v štyroch častiach: Časť 1: STAVEBNÁ ČASŤ Časť 2: Elektro Časť 3: Výplňe otvorov Časť 4: Vnútorné rozvody Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Výměna bytových vodoměrů pro MČ Brno-střed
Předmětem zakázky je výměna (dodávka a montáž) vodoměrů teplé užitkové vody (TUV) a studené vody (SV) v bytech a nebytových prostorách ve vlastnictví a správě statutárního města Brna - městské části Brno-střed.
Dodávka vodoměrů 2023 až 2026
Dodávka blíže specifikovaných vodoměrů v celkovém předpokládaném počtu všech částí zakázky 16 841 ks dle technických podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
HSMB - dodávka a montáž vodoměrů s radiovým modulem včetně služeb
- Předmětem zakázky je dodávka předmětu plnění zakázky s názvem " HSMB - dodávka a montáž vodoměrů s radiovým modulem včetně služeb". Zakázka zahrnuje: a/ demontáž stávajících vodoměrů, dodávku a montáž nových vodoměrů pro studenou a teplou vodu/ dále jen SV a TUV/ s rádiovým modulem, které budou splňovat zadavatelem požadované technické ...
Vodomery
Vodomery na studenú pitnú vodu uvádzané na trh v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trh. Vodomery pracujúce na princípe priameho mechanického pôsobenia rýchlosti prúdenia vody na rýchlosť otáčania pohyblivej časti vodomera, turbíny, obecného kolesa vodomera. Vodomery budú dodané s ...
Mobilní průtokový ohřívač vody
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 18 ks mobilních průtokových ohřívačů vody, které jsou určeny k ohřevu a dodávce teplé vody do speciálních zařízení především v zimním období, a to primárně pro stanoviště dekontaminace osob a techniky, dále též pro polní nemocnice, sociální nebo hygienická zařízení, a to v době mimořádných událostí nebo ...
Poptáváme vodoměr
Poptávame vodoměr Itron dl 165 mm šroubení 3/4.
Poptávám membránu do průtokového ohřívače
Poptávám membránu do průtokoveho ohřívače GGD MONSATOR.
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov, vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, maliarskeho a stavebného materiálu bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované ...
Poptávám servis kotle
Poptávám opravu kotle. Dobrý den, mám kotel Baxi Nuvola3 Comfort, na ovl. panelu je hlášení error 03E. Kotel pořád nahřívá, voda teče vlažná a nahříval by donekonečna!!! Co se s tím dá dělat? S pozdravem Worbis
Poptávám plastový pisoár
Mám zájem o koupi plastového pisoáru. Děkuji.
Materiál pro ZTI
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náhradních dílů a materiálu pro technický sklad ZTI Fakultní nemocnice Olomouc.
Poptávám trubku
Poptávám trubku (husí krk) bez perforace, průměr 150-160mm.
Vodomery
Predmetom zákazky je dodávka vodomerov podľa technickej špecifikácie. Pre každú časť predmetu zákazky bude uzavretá samostatná rámcová dohoda s jedným uchádzačom. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku na jednu obidve časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený do nasledovných častí: A. Mechanické vodomery bez integrovanej rádiovej ...
Vodomery
Vodomery na studenú pitnú vodu uvádzané na trh v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trh. Vodomery budú dodané s nainštalovaným modulom na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet aj bez modulu na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet.
Výměna vodoměrů a ovládání uzavíracích ventilů na vodovodním řádě
Předmětem zakázky je výměna vodoměrů pro jednotlivé budovy s možností přenosu údajů pomocí komunikačního protokolu do nadřazeného monitorovacího systému Aréna, kde bude provedena vizualizace. Dále součástí zakázky je připojení a ovládání uzávěrů vodovodního řádu s elektrickým pohonem včetně vzdáleného ovládání a vizualizace.
Dodávka vodoměrů 2021-2024
Dodávka vodoměrů v celkovém předpokládaném počtu všech částí zakázky 39 737 ks dle technických podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci pro jednotlivé části zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 12 (dvanáct) dílčích částí dle jednotlivých typů požadovaných vodoměrů.
Poptávám vodoměrnou šachtu
Poptávám dodavatele vodoměrné šachty na 1 vodoměr, na obsypání hlínou. Max výška 1000 mm. max průměr 1000 mm.
Dodávka vybraného vybavení pro stokovou síť v obci Branjevo
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Poptávám gumový vak pro domácí vodárnu
Poptávám gumový vak pro domácí vodárnu - OMNIGENA JY 1000/24.
Poptávám pozinkovanou vodovodní trubku
Poptávám pozinkovanou vodovodní trubku 1" (DN25) délka 240cm na obou stranách venkovní závit.
Poptávám podomítkový sprchový set
Prosím o nabídku podomítkového sprchového setu (sprchová hlavice, ruční sprcha, baterie).
Dodávka materiálu pro zhotovení vodovodních přípojek -odbočení s uzávěrem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu pro zhotovení vodovodních přípojek – odbočení s uzávěrem pro odběrná místa zadavatele v rozsahu níže uvedených příloh. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2025.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : - ...
Poptávám vodoinstalační materiál
Poptávám vodoinstalační materiál, do dřezové baterie sprchovou hlavici.