Materiál pre Univerzitu Komenského 05
Predmetom zákazky je dodanie vodoinštalačného, elektroinštalačného a maliarskeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Poptáváme montáž vodoměrů v bytovém domě
Instalace vodoměrů k bytům v SYvJ - 9 bytových jednotek.
Železiarsky, vodoinštalačný, elektroinštalačný a maliarsky materiál
Zákazka je rozdelená na nasledovné časti: Časť č.1: Železiarsky materiál Časť č.2: Vodoinštalačný materiál Časť č.3: Elektroinštalačný materiál Časť č.4: Maliarsky materiál Kompletný opis predmetu sa nachádza v prílohe č. 1 položkový rozpočet.
Vodoinštalačný materiál
Predmetom zákazky je dodanie vodoinštalačného materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Vodoinštalačný materiál
Predmetom zákazky je dodanie vodoinštalačných materiálov, ktorých množstvo a druh sú uvedené v Prílohe č. 2 Výzvy. Množstvo a druh vodárenských materiálov sú uvedené ako predpokladané počas 12 mesiacov. Plnenie bude realizované na základe aktuálnych prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa. Rozsah a špecifikácia vodoinštalačných materiálov je ...
Materiál pre Univerzitu Komenského 04
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stavebného, vodoinštalačného a maliarskeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Materiál na hrubú stavbu
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) zákazka na nákup tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť ...
Materiál pre Univerzitu Komenského 03
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stolárskeho, vodoinštalačného, maliarskeho, kúrenárskeho a zámočníckeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Úspory vody ve společnosti TSC Jet, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologie, jež přispěje ke snížení spotřeby vody v průmyslové výrobě společnosti TSC Jet, a.s. Podrobně popsáno v projektové dokumentaci a výkazu výměr. CPV kódy zakázky: 42912310-8 - Přístroje k filtrování vody 51514110-2 - Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody
Úspory vody ve společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. - Dodávka a montáž vodoměrů s M-bus modulem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vodoměrů s M-bus modulem. CPV kód zakázky: 38421100-3 - Vodoměry
Poptávám vodní filtr Fontanus
Poptávám vodní filtr FONTANUS a montáž. Prosím o zaslání nabídky na email. Jsme ze Statenic (kousek od letiště V.Havla).
Materiál pre Univerzitu Komenského_02
Predmetom zákazky je dodanie stavebného, zámočníckeho a vodoinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Zákazka je delená na 3 časti. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č 1. výzvy na predkladanie ponúk.
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave_01
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stavebného, maliarskeho a vodoinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Vodomery
Vodomery na studenú pitnú vodu uvádzané na trh v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trh. Vodomery budú dodané s nainštalovaným modulom na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet aj bez modulu na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet.
Časť 1: stavebná časť
Výber dodávateľa pre dodanie materiálu v rámci projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál Zákazka je obstarávaná v štyroch častiach: Časť 1: STAVEBNÁ ČASŤ Časť 2: Elektro Časť 3: Výplňe otvorov Časť 4: Vnútorné rozvody Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Výměna bytových vodoměrů pro MČ Brno-střed
Předmětem zakázky je výměna (dodávka a montáž) vodoměrů teplé užitkové vody (TUV) a studené vody (SV) v bytech a nebytových prostorách ve vlastnictví a správě statutárního města Brna - městské části Brno-střed.
Dodávka vodoměrů 2023 až 2026
Dodávka blíže specifikovaných vodoměrů v celkovém předpokládaném počtu všech částí zakázky 16 841 ks dle technických podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
HSMB - dodávka a montáž vodoměrů s radiovým modulem včetně služeb
- Předmětem zakázky je dodávka předmětu plnění zakázky s názvem " HSMB - dodávka a montáž vodoměrů s radiovým modulem včetně služeb". Zakázka zahrnuje: a/ demontáž stávajících vodoměrů, dodávku a montáž nových vodoměrů pro studenou a teplou vodu/ dále jen SV a TUV/ s rádiovým modulem, které budou splňovat zadavatelem požadované technické ...
Vodomery
Vodomery na studenú pitnú vodu uvádzané na trh v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trh. Vodomery pracujúce na princípe priameho mechanického pôsobenia rýchlosti prúdenia vody na rýchlosť otáčania pohyblivej časti vodomera, turbíny, obecného kolesa vodomera. Vodomery budú dodané s ...
Mobilní průtokový ohřívač vody
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 18 ks mobilních průtokových ohřívačů vody, které jsou určeny k ohřevu a dodávce teplé vody do speciálních zařízení především v zimním období, a to primárně pro stanoviště dekontaminace osob a techniky, dále též pro polní nemocnice, sociální nebo hygienická zařízení, a to v době mimořádných událostí nebo ...
Poptáváme vodoměr
Poptávame vodoměr Itron dl 165 mm šroubení 3/4.
Poptávám membránu do průtokového ohřívače
Poptávám membránu do průtokoveho ohřívače GGD MONSATOR.
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov, vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, maliarskeho a stavebného materiálu bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované ...
Poptávám servis kotle
Poptávám opravu kotle. Dobrý den, mám kotel Baxi Nuvola3 Comfort, na ovl. panelu je hlášení error 03E. Kotel pořád nahřívá, voda teče vlažná a nahříval by donekonečna!!! Co se s tím dá dělat? S pozdravem Worbis
Poptávám plastový pisoár
Mám zájem o koupi plastového pisoáru. Děkuji.