Diaľkovo ovládané úsekové odpínače - ACON
Predmetom zákazky je obstaranie 350 ks diaľkovo ovládaných úsekových odpínačov zabezpečujúcich plynulejšiu distribúciu elektrickej energie, vrátane ich montáže a inštalácie.
Trolejový drôt drážkovaný medený
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručenia objednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kg drôtu CuAg s ...
NN Smart rozvádzače - ACON
Predmetom zákazky sú smart rozvádzače nízkeho napätia do 1000A (1600A), pre existujúce murované distribučné transformátorové stanice s vnútorným ovládaním VN/NN s transformátormi do 630 kVA (1000 kVA) vrátane s monitorovaním prúdov, napätí a stavov poistiek.
Vybudování datového centra TSB Svážná
Kompletní dodávka technologie datového centra a souvisejících zařízení, včetně montáže a souvisejících stavebních prací, servisní služby.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace. Dílčí ...
Provádění odborného servisu na zařízení UPS - výměny, opravy, výměny baterií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění odborného servisu na zařízení UPS- výměny, opravy, výměny baterií a provádění odborného servisu 2 ks motorgenerátorů.
Obnova a doplnění aktivních prvků sítě LAN Statutárního města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků sítě pro zadavatele statutární město České Budějovice. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních a 4 ks distribučních síťových přepínačů, příslušenství, instalačních a servisních prací v požadovaném rozsahu a ve specifikaci technických podmínek uvedených v Příloze č. 1 ...
Digitalizační pracoviště
Předmětem VZ je dodávka 1 ks rozvaděče, 1 ks switche, 1 ks procesního serveru, 1ks NAS serveru, 1 ks řídící stanice, 2 ks klientské stanice, 1 ks knižního skeneru včetně databázového a speciálního software podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD a podle platných ČSN – EN.
Aktivní síťové prvky pro PřF UP Olomouc - Holice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních síťových prvků pro PřF UP Olomouc - Holice. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části dle jednotlivých budov, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části veřejné ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno - sever
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí ...
Zdroj elektrický letištní mobilní - nákup
Předmětem VZ je pořízení 4 ks - zdroje automobilního 90 kVA a 2 ks - zdroje přívěsového 30 kVA k vrtulníkům.
Poptáváme elektroměrový rozvaděč
Poptáváme elektroměrový rozvaděč, 12 míst pro 3 fáz. elměry, přívod spodem nebo levým bokem dole, rozvaděč na omítku, přívod dva paralelní kabely 3x125+70 mm2, na svorky nebo šíny, jističe 1x35 A, 11x 25 A. Nahoře vývody přes svorkovnici, vývodky, vývodní kabely 4x10 a 1x 4x16 mm2 CYKY.
Samonosný dielektrický optický kábel - ACON
Samonosný dielektrický optický kábel (ďalej len SOK = anglicky All dielectric self supporting cable ADSS) vrátane príslušných armatúr, používaný na výstavbu optickej trasy na vonkajších elektrických vedeniach vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN) tam, kde sa nevyužíva iný spôsob prenosu dátového toku (napr. použitím kombinovaného zemného ...
Dodávky olověných plomb a plombovacího drátu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek olověných plomb a plombovacího drátu s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy olověných plomb a plombovacího drátu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Dodávky proudových senzorů
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek proudových senzorů (návlečných transformátorů, Rogowského cívek a senzorů s děleným jádrem) s vybraným uchazečem/uchazeči pro nepřímé měření proudu v distribuční síti nn, pro plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu proudových senzorů zajišťující bezpečné a spolehlivé ...
F527 - Záměna maloolejových vypínačů a rekonstrukce přístrojové části rozvoden 6 kV na VO a RNVS
Předmětem Veřejné zakázky je záměna maloolejových vypínačů za vakuové v R6kV ČS Hněvkovice, plynové kotelně a Rezervním napájení HVB1. Dále je Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce přístrojových částí (ochrany a HZO) v R6kV ČS Hněvkovice, plynové kotelně, NTKS (bez HZO) a výměna HZO v R6kV na provozní budově včetně zakomunikování nových ...
Rámcová dohoda – dodávky komponent pro sestavení základního modulu zařízení
Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, ...
Opravy, výměny transformátorů vn/nn a jejich správa v úložišti – 2020-2024
Opravy DTR (včetně jejich přepravy z úložišť do místa opravy a zpět), Odkup DTR, Výměny DTR, Správa úložišť DTR, Pohotovostní službu, Prohlídky DTR a Evidence DTR. „DTR” jsou distribuční transformátory vn/nn pro převod napětí od 5,2 do 38 kV (primární napětí) /0,4 kV, 0,42 kV (sekundární napětí).
Dodávka monočlánkov, batérií, akumulátorov, nabíjačiek a testerov
Predmetom tejto zákazky je dodávka monočlánkov, batérií, nabíjacích akumulátorov, batérií do fotoaparátov, nabíjačiek, akumulátorov a testerov, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia. Predmet zákazky je určený na doplnenie skladových zásob na zabezpečenie zdrojov pre technické prostriedky v používaní príslušníkmi Policajného zboru, ...
Provizorní optická trasa v rámci dálnice D1 - km 182 až 220
Nový, provizorní, optický kabel, který bude sloužit k datovému propojení stávající datové infrastruktury ŘSD mezi skříněmi MX km 181,855 a 220,3. Provizorní datové propojení bude řešeno provařením všech 24 vláken stávajících OK v zapojení 1:1.
Dodávka switchů a provedení instalace 10Gb optických spojů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení (switchů a příslušenství) dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 4 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy) – část 1 veřejné zakázky – a dále provedení instalace 10Gb optických spojů a dodávka souvisejícího zařízení dle projektové dokumentace uvedené v příloze č. 2 zadávací ...
Dodávky konzoloviny VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny VN s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu konzoloviny VN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 11/2019 – 10/2023.
Manipulačné práce Hlohovec
Poskytovanie služieb manipulácie s elektromermi. Celý rozsah požadovaných služieb je uvedený v súťažných podkladoch.
Dodanie SAN switchov a poskytovanie služieb pre SAN sieť
Predmetom zákazky je:dodanie štyroch (4) kusov zariadení SAN switch spolu s podporou výrobcu pre zariadenia na dobu šiestich (6) rokov odo dňa ich dodania (ďalej aj zariadenia), poskytnutie implementačných služieb pre dodané zariadenia, poskytovanie servisných služieb (podpora a údržba) a poskytovanie konzultačných a implementačných služieb pre ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.