Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Počet kusů k dodávce: 1 ...

Dodávka a montáž variabilních kompenzačních tlumivek

Dodávka a montáž variabilních kompenzačních tlumivek

Dodávka a montáž venkovních variabilních kompenzačních tlumivek (VSR) 420 kV, 60-120 MVAr, s regulací pomocí OLTC

Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava

Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava

Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstva so súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkový rámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a ...

Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika

Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačnú techniku: 1. Dátové siete LAN 2. Dátové siete WAN 3. Dátové siete SAN 4. Dátové siete systémy manažmentu sieťových prvkov 5. IP audio a videokonferenčná technika 6. Rádiové prevádzače 8. Koncové rádiostanice 9. IKT do mobilného prostredia 10. ...

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (Elektronického materiálu včetně energonosičů, kabelů a vodičů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty.

Doplnění a výměna aktivních prvků páteřní sítě

Doplnění a výměna aktivních prvků páteřní sítě

• 11 ks přepínač typ 1 • 1 ks přepínač typ 2 Dále z důvodu kompatibility se stávajícími zařízeními Cisco Catalyst 6807-XL požadujeme jejich rozšíření o následující konkrétní karty a zdroje: • 1 ks 32 portová 10-Gigabitová ethernetová optická karta C6800-32P10G= • 1 ks Supervisor Engine 2T VS-S2T-10G= • 3 ks zdroj C6800-XL-3KW-AC=

Nákup síťových aktivních prvků pro CS ČR

Nákup síťových aktivních prvků pro CS ČR

Pořízení aktivních prvků (routerů a switchů) na rozšiřovaných a nově budovaných pracovištích Generálního ředitelství cel. Realizací této VZ dojde k doplnění chybějícího hardware. Nově pořizovaný HW bude integrován do stávající infrastruktury s ohledem na maximální spolehlivost, bezpečnost a dostupnost tak, aby byla zajištěna plná funkcionalita ...

Poptávám bodovací elektrody

Poptávám bodovací elektrody

Poptávám zaslání cenové nabídky na bodovací elektrodu, cca 100 ks. Viz přiložený výkres. Děkuji S pozdravem, Jan Stehlík

Odpojovače VVN

Odpojovače VVN

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka odpojovačů VVN.

Dodávka a instalace  radioreleových spojů

Dodávka a instalace radioreleových spojů

Předmětem této Veřejné zakázky je výběr Dodavatele technologie radioreleových spojů v licencovaných pásmech 7, 13, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz sestávající zejména z dodávek, instalací, konfigurací, služeb a poskytnutí technických specialistů. Dále je předmětem této Veřejné zakázky dodávka a instalace Systému pro správu a monitoring sítě. Více ...

Poptávám napájecí adaptér

Poptávám napájecí adaptér

Poptávám napájecí adaptér 15V 200mA.

Rámcová dohoda na dosazení 18-žilového UIC kabelu na lokomotivy ř. 362

Rámcová dohoda na dosazení 18-žilového UIC kabelu na lokomotivy ř. 362

Předmětem Rámcové dohody je provedení zaváděcího příkazu ZSS č. 1270 – Dosazení 18-žilového UIC kabelu na lokomotivy řady 362.

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...

Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů

Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli zadávána veřejná zakázka na dodávku, dodávku a výměnu a zpětný výkup gelových akumulátorů blíže specifikovaných dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.

Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do CHIR a INT pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do CHIR a INT pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v dodávce optické kabeláže do pavilonu Interny a Chirurgie Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.

Dodávka venkovních přístrojových transformátorů proudu a kombinovaných transformátorů

Dodávka venkovních přístrojových transformátorů proudu a kombinovaných transformátorů

Dodávka venkovních přístrojových transformátorů proudu a kombinovaných transformátorů

17-108 Kontejnerová elektrocentrála 30 kVA

17-108 Kontejnerová elektrocentrála 30 kVA

Pořízení 4 kusů nových generátorových soustrojí – elektrocentrál v kontejnerovém provedení o jmenovitém výkonu 30 kVA.

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám integrovaný obvod M54564P.

Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402 – realizácia stavby

Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402 – realizácia stavby

Predmetom zákazky je zrealizovanie 6. a 7. stavby Súboru stavieb Transformácia 400/110 kV Bystričany 2. časť, vrátane dopracovania dokumentácie pre realizáciu stavby. Demontáž jestvujúcich transformátorov T201, T202. Dodávka 2 ks transformátorov 400/110 kV, vrátane montáže, uvedenia do prevádzky a vybudovanie polí 400 kV pre transformátory T401, ...

Dodávka venkovní rozvodny 110 kV pro transformovnu 110/22 kV Praha - Slivenec

Dodávka venkovní rozvodny 110 kV pro transformovnu 110/22 kV Praha - Slivenec

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka venkovní rozvodny 123 kV, plynem izolované, provedené v technologii HIS. Podrobně viz ZD.

Dodávka kompaktní rozvodny 22 kV pro  transformovnu 110/22 kV Praha – Slivenec

Dodávka kompaktní rozvodny 22 kV pro transformovnu 110/22 kV Praha – Slivenec

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kompaktní rozvodny 22 kV, plynem izolované, dodávané v rozsahu dvou sekcí. Zadavatel požaduje dodat plynem izolovaný rozvaděč 22 kV, skříňového provedení, s dvojitou přípojnicí, celkem 2 sekce. Rozvaděč bude dvouřadý, bude sestávat ze 2 sekcí, každá sekce cca o dvaceti polích (v závislosti na ...

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ks venkovních třífázových olejových řiditelných transformátorů 110±8x2%/23/(6,3) kV o výkonu 40 MVA, a to pro následující investiční akce zadavatele: • TR Praha - SEVER – obnova T101; • TR Praha - SEVER – obnova T102; • TR Praha - SLIVENEC – dodání transformátorů T101 a T102 v rámci výstavby ...

Poptávám dálkově ovládanou zásuvku

Poptávám dálkově ovládanou zásuvku

Poptávám dálkově ovládanou zásuvku 230V 3600W/16A. 1 ks zásuvka + 1 ks ovladač.

(záznamy 1/25 z 1516)  strana 1 / 61