Dodávky elektroměrů pro průběhové měření typu A, B včetně komunikačních jednotek
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek elektroměrů pro průběhové měření typu A,B včetně komunikačních jednotek pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 12/2027. S ohledem na rozsah ...
Dodávky armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Dodávky armatur svorek spojek pro vedení NN a VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatury svorek spojek pro vedení nn a vn
Kompozitné izolátory VN
Izolátory kompozitné podperné, závesné a kotevné sú určené na výstavbu nových elektrických vedení, ako aj na opravy a údržbu vonkajších vedení s menovitým napätím 22 kV. Podperné kompozitné izolátory s hlavou pre viazanie alebo uloženie lana slúžia na mechanické upevnenie lana na konštrukciu a elektrické oddelenie lana pod napätím od častí ...
Dodávky vypínačů VN do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
VN Káble - ACON a PCI projekty
XLPE izolované vysokonapäťové káble
FVE AUTEC-Engineering s.r.o. – akumulace
kompletní dodávka zařízení pro akumulaci přebytků elektrické energie vyrobené prostřednictvím fotovoltaické elektrárny a všeho potřebného materiálu, výrobků a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopného zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, napojení toho akumulačního zařízení na střídače fotovoltaické elektrárny, ...
19-026.2 Elektrocentrála 88 kVA – kontejner (7 ks)
Předmětem VZ je dodávka 7 (slovy sedm) kusů nových elektrocentrál 88 kVA, které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení obsluhy v místech plnění v délce trvání 4 hodin pro minimálně 3 osoby.
Výměna výkonových prvků energocentra ČNB
Předmětem veřejné zakázky je výměna všech stávajících výkonových vypínačů, jističů, relé, měřících přístrojů, převodníků, svodičů přepětí a příslušenství v rozvaděčích energocentra ČNB v objektu ústředí a Plodinové burzy ČNB v Praze. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří ...
Servis UPS a klimatizací MR Barrandov, MR Hlubočepy, MR Radlická, Centrální dispečink Na Bojišti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu záložních napájecích zdrojů (dále jen „UPS“) a klimatizačních a chladicích zařízení, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět servis UPS a klimatizací v měnírnách Zadavatele. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...
Revize, modernizace a opravy zhášecích tlumivek VN 2021 - 2025
Předmětem Veřejné zakázky jsou Revize, Modernizace a Opravy zhášecích tlumivek VN včetně jejich přepravy do místa opravy a zpět do místa určení. “Revize” je provedení demontáže ze stanoviště, přeprava do místa provedení revize (zpravidla do dílny Zhotovitele), vstupní diagnostika na zkušebně Zhotovitele, provedení revize vnitřní konstrukce a ...
Regulátory NN
Na základě zadávacího řízení bude s jedním dodavatelem uzavřena kupní smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky a rovněž servisní smlouva s délkou trvání 12 let. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 27 ks regulátorů napětí NN určených pro montáž ve venkovním prostředí do distribuční sítě NN za účelem dodržení požadované kvality ...
Spotřební materiál IT
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou dodávky spotřebního materiálu IT na základě konkrétních dílčích objednávek, které budou realizovány dle potřeb zadavatele, a to včetně dopravy do místa plnění. Konkrétní druh a množství spotřebního materiálu bude uvedeno v jednotlivých dílčích objednávkách.
Rozšíření krajské datové sítě CamelNET - úsek do města Plasy
Dodávka komunikační infrastruktury – optických vláken na optické trase, která propojí stávající trasu sítě CamelNET „Severozápad“ a budovu HZS ve městě Plasy (v optické trase bude dodáno osm nenasvícených optických vláken); poskytování servisní podpory - dodavatel zajistí základní servis závad na nenasvícených optických trasách (např. přerušení ...
Izolátory pro venkovní vedení VVN II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka izolátorů pro venkovní vedení VVN II. Jedná se o otevřené řízení s elektronickou aukcí.
Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka izolátorů pro venkovní vedení VN a NN II.
Stabilizátor napětí UPS II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stabilizátoru napětí UPS související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Zajištění servisu, údržby a opravy staničních baterií
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu, údržby a oprav staničních baterií a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět kontrolu stávajících staničních baterií, dodávku nových staničních baterií výměnou za nefunkční staniční baterie, jejich opravy a údržbu v měnírnách Zadavatele. ...
Dodávky přístrojových transformátorů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek přístrojových transformátorů VVN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu přístrojových transformátorů VVN zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 – 03/2027. S ohledem na ...
Poptáváme navíjení cívek
Sháníme firmu, která se zabývá navíjením cívek. Kooperant si z materiálu vždy sám zajistí drát pro navinutí cívky a izolační ochrannou pásku, ostatní materiál (těleso cívky a kontakty) dodá Obzor.
Dodávky recloserů s prvky DOS
Účelem této sektorové veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky Zařízení, tedy vypínačů venkovního vedení VN (recloserů) včetně ovládací skříně se zařízením dálkového ovládaní spínačů (DOS) s řídící a monitorovací jednotkou a dále dodávky konzol k upevnění Zařízení nebo jeho součástí na sloup. ...
Trolejový drôt drážkovaný medený
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručenia objednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kg drôtu CuAg s ...
Upgrade LAN
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace LAN přepínačů vč. příslušných propojovacích převodníků a kabelů se zárukou, SW údržbou a technickou podporou výrobce v délce min. 60 měsíců, vč. demontáže a ekologické likvidace přepínačů současných.
Datové centrum UP - Komplex zařízení pro housing Holice
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka podpůrných technologií - tzv. Non IT technologií pro Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, realizované v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, ...
Dodávky materiálů pro TSB 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.