Dodávky odpojovačů a odpínačů VN pro stanice
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Poptávám žárovku 3,6 V
Poptávám žárovičku - LED 3,6 V do dobíjecí baterky s paralyzérem (může být i silnější, NE slabší). Děkuji.
VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-0005742, “ VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov“ a to výstavba nového vedení Velmi Vysokého Napětí (VVN) 2x110kV (SO01 a SO02), konkrétně v oblasti Karlovarského kraje, v okresech Cheb a Sokolov, katastrálních územích Vítkov u Sokolova, Dolní Rychnov, Březová u Sokolova, Rudolec u Březové, ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - elektromateriál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
FN Plzeň – Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů v ZD (viz Příloha č. 2 – Seznam UPS – Vzorová tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 – Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení ...
Dodávky izolátorů pro venkovní vedení VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek izolátorů pro venkovní vedení VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2020 – 11/2026. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno - sever
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...
Pořízení SAN Switch pro potřeby systémů základních registrů
Předmětem veřejné zakázky je: a) celkem pěti (5) kusů SAN Switch, které splňují technické požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 této ZD. b) dodávka software včetně poskytnutí práv k jeho užití, a to v rozsahu vymezeném dále v této ZD; c) poskytování záruky na dodaný HW a SW po dobu šedesáti (60) měsíců. d) poskytování rozšířené ...
Dodávky regulátorů napětí transformátorů a regulátorů zhášecích tlumivek
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek regulátorů napětí transformátorů a regulátorů zhášecích tlumivek s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2020 – 05/2026
Dodávky přijímačů HDO s baterií
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Přijímačů HDO s baterií vč. příslušenství pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2020 – 02/2024.
Dodávky zemnícího materiálu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zemnícího materiálu s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zemnícího materiálu, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Prostějov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (venkovní vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...
Diaľkovo ovládané úsekové odpínače - ACON
Predmetom zákazky je obstaranie 350 ks diaľkovo ovládaných úsekových odpínačov zabezpečujúcich plynulejšiu distribúciu elektrickej energie, vrátane ich montáže a inštalácie.
Trolejový drôt drážkovaný medený
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručenia objednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kg drôtu CuAg s ...
NN Smart rozvádzače - ACON
Predmetom zákazky sú smart rozvádzače nízkeho napätia do 1000A (1600A), pre existujúce murované distribučné transformátorové stanice s vnútorným ovládaním VN/NN s transformátormi do 630 kVA (1000 kVA) vrátane s monitorovaním prúdov, napätí a stavov poistiek.
Vybudování datového centra TSB Svážná
Kompletní dodávka technologie datového centra a souvisejících zařízení, včetně montáže a souvisejících stavebních prací, servisní služby.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace. Dílčí ...
Provádění odborného servisu na zařízení UPS - výměny, opravy, výměny baterií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění odborného servisu na zařízení UPS- výměny, opravy, výměny baterií a provádění odborného servisu 2 ks motorgenerátorů.
Obnova a doplnění aktivních prvků sítě LAN Statutárního města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků sítě pro zadavatele statutární město České Budějovice. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních a 4 ks distribučních síťových přepínačů, příslušenství, instalačních a servisních prací v požadovaném rozsahu a ve specifikaci technických podmínek uvedených v Příloze č. 1 ...
Digitalizační pracoviště
Předmětem VZ je dodávka 1 ks rozvaděče, 1 ks switche, 1 ks procesního serveru, 1ks NAS serveru, 1 ks řídící stanice, 2 ks klientské stanice, 1 ks knižního skeneru včetně databázového a speciálního software podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD a podle platných ČSN – EN.
Aktivní síťové prvky pro PřF UP Olomouc - Holice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních síťových prvků pro PřF UP Olomouc - Holice. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části dle jednotlivých budov, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části veřejné ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno - sever
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí ...
Zdroj elektrický letištní mobilní - nákup
Předmětem VZ je pořízení 4 ks - zdroje automobilního 90 kVA a 2 ks - zdroje přívěsového 30 kVA k vrtulníkům.
Poptáváme elektroměrový rozvaděč
Poptáváme elektroměrový rozvaděč, 12 míst pro 3 fáz. elměry, přívod spodem nebo levým bokem dole, rozvaděč na omítku, přívod dva paralelní kabely 3x125+70 mm2, na svorky nebo šíny, jističe 1x35 A, 11x 25 A. Nahoře vývody přes svorkovnici, vývodky, vývodní kabely 4x10 a 1x 4x16 mm2 CYKY.
Samonosný dielektrický optický kábel - ACON
Samonosný dielektrický optický kábel (ďalej len SOK = anglicky All dielectric self supporting cable ADSS) vrátane príslušných armatúr, používaný na výstavbu optickej trasy na vonkajších elektrických vedeniach vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN) tam, kde sa nevyužíva iný spôsob prenosu dátového toku (napr. použitím kombinovaného zemného ...