VVN vypínače - PCI
Vonkajšie vypínače s menovitým napätím 123 kV a menovitou frekvenciou 50 Hz. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Dynamický nákupní systém na dodávky elektromateriálu
Konkrétním předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS budou zejména dodávky kabelů, vodičů, žárovek, LED svítidel, elektrického zařízení a spotřebního materiálu, osvětlení, předřadníků pro výbojky nebi výbojkových trubic, elektrického rozvodného a řídícího zařízení, akumulátorů, galvanických článků a baterií a jiných obdobných ...
Nákup prepojovacích káblov pre centrálnu infraštruktúru v DC Nová
Nákup prepojovacích káblov pre centrálnu infraštruktúru v DC Nová a pre infraštruktúru projektu eKasa
Dodávka 4 KS transformátorov
Rozsahom plnenia je dodávka 4 ks transformátorov.
Výmena osvetlenia v garáži - havarijný stav
Výmena osvetlenia v garáži havarijný stav - demontáž pôvodných 47 ks stropných svietidiel, - dodanie a montáž 47 ks bez údržbových LED svietidiel 60W, hliníkové teleso, 9000l, svietivosť 50 000h, IP66, - úprava úchytov na LED svietidlá, - materiál kábel silový medený, krabica odbočná - vypracovanie a dodanie revíznej správy po výmene ...
Dodávky samonosných dielektrických optických kabelů
Předmětem veřejné sektorové zakázky je smluvní zajištění dodávek samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK) s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu, zajišťujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 2024-2029.
Elektroinštalačný materiál
Predmetom zákazky je priebežný odber elektroinštalačného materiálu.
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave_01
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stavebného, maliarskeho a vodoinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Samonosné vodiče s XLPE izoláciou, s Al jadrom, do 1 kV, NFA2X 0,6/1 kV
Vodiče určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia, prípojky a rozvody verejného osvetlenia (VO). Používajú sa vo vonkajších priestoroch, v priestoroch nechránených pred atmosférickými vplyvmi, na voľnom priestranstve, zavesené na podperách. Nie sú určené na uloženie do zeme.
Dodávka transformátora 40 MVA
Dodávka transformátora 40 MVA
Dodávka 1 ks transformátoru T101, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro TR Praha - Holešovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 ks vnitřních transformátorů, a to pro následující investiční akce zadavatele: • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha - HOLEŠOVICE (dodávka nového transformá-toru T101, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV) • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha - PRAŽAČKA (dodávka nového transformáto-ru ...
NN izolované zväzkové vodiče NFA2X
Predmetom zákazky je dodanie NN izolovaných zväzkových vodičov NFA2X, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania.
Dodávky kabelových souborů
Jedná se o nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku. Zadavatel tak může podle § 161 ZZVZ zadat zakázku s použitím jednacího řízení s uveřejněním. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky kabelových souborů s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách ...
VN Frekvenční měnič HVS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Frekvenčního měniče na investiční akci SZNR - stroje a zařízení pro PVP Bukov 2023 včetně dopravy a zhotovení projektové dokumentace. Součástí dodávky bude montáž VN rozváděčů, přídavné chlazení motoru a opatření ke snížení vlivu ložiskových proudů.
Dodávky malorozměrových relé 2023
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.
Dodávky rozvaděčů 22 kV pro tramvajové, elektrobusové a trolejbusové měnírny
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění dodávek rozvaděčů 22 kV pro tramvajové, elektrobusové a trolejbusové měnírny zadavatele za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu Rámcové dohody, odpovídající položkovému ceníku, a specifikaci rozvaděčů. Na základě zadávacího řízení bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena rámcová ...
Dodávky zemnícího materiálu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zemnícího materiálu s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zemnícího materiálu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Dodávky kabelů a vodičů VN
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kabelů a vodičů VN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelů a vodičů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2023-07/2027. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Silnoprúdové káble s PVC izoláciou do 1 kV
Dodanie káblov určených pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia. Používajú sa pre hlavné vedenia a odbočky distribučnej sústavy, prípojky, na prepoje s holým vonkajším vedením, na prepoje v distribučných transformačných staniciach a v elektrických staniciach. Káble sú určené na pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších ...
DNS: Dodávky kabelů a vodičů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) s názvem „DNS: Dodávky kabelů a vodičů“. Předmětem plnění jednotlivých veřejných zakázek na dodávky zadávaných v DNS budou dodávky kabelů a vodičů pro potřeby zadavatele, které představují širokou škálu využití v rámci jeho předmětu činnosti. Předmětem ...
Časť 1: stavebná časť
Výber dodávateľa pre dodanie materiálu v rámci projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál Zákazka je obstarávaná v štyroch častiach: Časť 1: STAVEBNÁ ČASŤ Časť 2: Elektro Časť 3: Výplňe otvorov Časť 4: Vnútorné rozvody Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Inteligentné rozvádzače
Predmetom zákazky je dodávka inteligentných rozvádzačov súvisiacich s modernými technológiami v meste Žilina a následné zabezpečenie ich prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN
Předmětem veřejné zakázky je závazek vybraných Dodavatelů poskytovat Zadavateli služby, jejichž předmětem budou revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení, včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou uvedeny v ...