Poptáváme plastové rozebíratelné potrubí pro čerpání důlních vod v kamenolomu

Poptáváme plastové rozebíratelné potrubí pro čerpání důlních vod v kamenolomu

Poptávám cenovou nabídku na rozebíratelné plastové potrubí na čerpání důlních vod v kamenolomu. Průměr potrubí DN 80 , tlak 8 bar, délka trubek 6 m , celková délka 500 m , potrubí bude tažené po povrchu.

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH

ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka

ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka

Dodanie a montáž kogeneračnej jednotky vrátane príslušných stavebných úprav

Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice

Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice

Provedení stavebních, montážních a souvisejících prací spočívajících v rozšíření stávající bioplynové stanice zadavatele o zařízení na úpravu bioplynu na CNG, zásobníky na CNG a plničku, která bude zajišťovat prodej vyčištěného bioplynu odběratelům – např. do tlakových nádob nebo do CNG automobilů

Údržba a opravy strojního zařízení v EOP

Údržba a opravy strojního zařízení v EOP

Předmětem plnění je provádění servisní údržby a oprav strojního zařízení ve vlastnictví EOP podle potřeb zadavatele.

Oprava ropovodů za provozu objímkami - rámcová smlouva

Oprava ropovodů za provozu objímkami - rámcová smlouva

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s 1 a více dodavateli dle § 131 a § 132 odst. 3 písm. b) ZZVZ na opravy vad pomocí objímek vhodných k opravám potrubí. Jedná se o potrubí magistrálních ropovodů, potrubí v jednotlivých čerpacích stanicích ropovodů a potrubní rozvody na Centrálním tankovišti v Nelahozevsi a to za plného ...

Eulálie - moderní a ekologický energetický zdroj na palivový mix

Eulálie - moderní a ekologický energetický zdroj na palivový mix

novostavba kotelny pro výrobu technologické páry v areálu UP závody Třebíč – východ, včetně přípojek inženýrských sítí a příjezdové komunikace

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.

Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.

Rekonstrukce zdroje SCZT Roztoky u Křivoklátu

Rekonstrukce zdroje SCZT Roztoky u Křivoklátu

dodávka kotle na pelety vč. souvisejících stavebních a montážních prací.

Vodoinštalačný materiál - tlačné ventili

Vodoinštalačný materiál - tlačné ventili

Predmetom zákazky je obstaranie úsporných tlačných vodoinštalačných ventilov a náhradných dielov.

Nová úpravna vody Neveklov

Nová úpravna vody Neveklov

Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou za účelem zhotovení novostavbu úpravny vody v oploceném areálu stávajících zdrojů pitné vody a původního objektu úpravny vody, v k.ú. Neveklov cca 200m od severního okraje města

Brno, VDJ Bystrc 2 tl. p. 2 x 2500 m3 - rekonstrukce armaturní komory a technologie

Brno, VDJ Bystrc 2 tl. p. 2 x 2500 m3 - rekonstrukce armaturní komory a technologie

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Bystrc 2. tl. p. 2x5000 m3. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce budou osazeny nové armatury včetně navazujících technologických částí, ...

Brno, VDJ Nový Lískovec 2x2500 m3 –  rekonstrukce armaturní komory a technologie

Brno, VDJ Nový Lískovec 2x2500 m3 – rekonstrukce armaturní komory a technologie

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Nový Lískovec 2x2500 m3. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce budou osazeny nové armatury včetně navazujících technologických částí, ...

Poptávám náhradní díl ke kotli na tuhá paliva

Poptávám náhradní díl ke kotli na tuhá paliva

Poptávám litinový tubus (roura) do kotle Ferroli. Rozměry 18x14,5cm, prům. síla plechu 2mm.

Realizácia stavebného diela Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie kotolne ŠD UK

Realizácia stavebného diela Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie kotolne ŠD UK

Predmetom zákazky je realizácia prác súvisiacich s výmenou kondenzačného kotla v kotolni ŠD UKF Nitra na Slančíkovej ulici č. 1, Nitra. Ide o výmenu existujúceho kondenzačného kotla za nový kondenzačný kotol výkonu do 500 kW, doplnenie všetkých armatúr a zabezpečovacích zariadení podľa platnej legislatívy a predpisov výrobcu. Práce budú ...

Kluknava – vodovod, II.etapa rozšírenie

Kluknava – vodovod, II.etapa rozšírenie

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou vodovodnej siete v obci Kluknava. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.

Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky

Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky

Předmětem zakázky je zajištění výměny nevyhovujících kotlů K1 a K2 v kotelně objektu Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 za kogenerační jednotku a nový kondenzační kotel k zajištění bezpečného a funkčního vytápění objektu spojeného s výrobou elektřiny.

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika dočasná stavba

K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika dočasná stavba

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení provozu krenotechniky objektu Vřídelní kolonády během provádění havarijních oprav objektu a zabezpečení distribuce vřídelní vody pro balneologické účely lázeňských domů v Karlových Varech.

Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom

Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom

Stavebné práce v súvislosti s projektom modernizácie systému CZT v Žiari nad Hronom. Navrhovany projekt uvažuje so zrušením potrubného vedenia v tepelnych kanáloch v predmetnej časti mesta a jeho náhradu za nové bezkanálové potrubného vedenie (BPV). Stavebné úpravy budú pozostávať z vykopovych prác, búracích prác existujúcich chodníkov, ...

Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.

Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.

Dodávka a instalace zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) u kotle na biomasu. Jedná se o kotel, který je používaný k vytápění výrobního areálu a sušení dřeva ve zpracovatelském průmyslu v oblasti dřevovýroby konkrétně v oblasti podlahářství a truhlářství s vlastní výrobou lamel a následným sušením

G034 – Výměna hořáků kotlů HAD1-5BG za nízkoemisní

G034 – Výměna hořáků kotlů HAD1-5BG za nízkoemisní

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících plynových hořáků za modernější nízkoemisní duoblokové hořáky, včetně všech souvisejících úprav technologie pomocné plynové kotelny a všech návazností elektro a SKŘ.

Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD

Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD

Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD, úprava komínovéhop výstupu. Lokalita: Bravantice, okr. Nový Jičín. Termín: září-říjen.

Výmena radiátorov a hydraulické vyregulovanie ŠD Bariny

Výmena radiátorov a hydraulické vyregulovanie ŠD Bariny

Celý predmet zákazky bude realizovaný podľa realizačnej projektovej dokumentácie: Výmena radiátorov a hydraulické vyregulovanie ŠD Bariny, TU vo Zvolene vypracovaná projekčnou organizáciou ENAS Energoaudit a služby, s.r.o., Senická cesta 26, 974 01 Banská Bystrica, dátum vypracovania: 05/2018 Projekt rieši výmenu pôvodných liatinových ...

DeNox kotle K9

DeNox kotle K9

Základní rozsah Díla - Zadavatel předpokládá následující základní rozsah Díla tvořícího Zakázku: - zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci Díla, a to zejména v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti ...

(záznamy 1/25 z 1791)  strana 1 / 72