III. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech ve vlastnictví města Příbram. Součástí předmětu plnění zakázky je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management pro vybrané objekty. Úsporná opatření se budou týkat ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Pořízení výtopny na centrální vytápění biomasou pro společnost FARPOL s.r.o.
Předmětem plnění je osazení kotelny kotlem o příkonu min. 250 kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo dělení paliva, primárně požadovaného zadavatelem. Rozměry balíků paliva 1200x800x2200mm (řepková nebo pšeničná sláma).
Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pre nové technologické zariadenia v miestnostiach jestvujúcej kotolne na biomasu , ktoré vyplývajú z technologických požiadaviek pre návrh modernizácie kotolne. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti E. súťažných podkladov.
Obnova ŠZŠ Brezno
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Brezne, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPSF a z minerálnej vlny, zateplenia plochej strechy izolačnými doskami, výmeny pôvodných otvorových konštrukcií za plastové, komplexnej obnovy bleskozvodovej ...
Ball Valves for High Pressure Pipeline
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kulových kohoutů s kombinovaným těsněním pro stavbu plynovodu DN 1400 (CAPACITY4GAS Project), zahrnující dodávku, vyložení a naskladnění kulových kohoutů. Dodávka zahrnuje rovněž veškerou potřebnou dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.
PS Hlinsko - realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
Předmětem veřejné zakázky je provedení opatření plynoucích z energetického posouzení vypracovaného dne 30.8.2017 podle § 9a odst.1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 309/2016, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí ...
Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom, (SCZT) v Košiciach a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu určenom v opise predmetu zákazky v časti C súťažných podkladov. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné ...
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Zpracování odpadního tepla z mrazících boxů
Předmětem výběrového řízení je: generální dodavatel technického řešení pro zpracování tepla z mrazících boxů umístěných v pekárenském provozu.
Poptáváme hutní materiál
Poptáváme cenovou nabídku na trubky: trubka 114x8, 18 m trubka 114x10, 18 m trubka 82,5x10, 18m Doprava by byla do Hulína.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popis stavebných ...
Guľové uzávery pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - potrubný dvor KS01
Predmetom zákazky je dodávka 19 ks celozváraných guľových uzáverov pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktoré budú použité pri úprave potrubného dvora kompresorovej stanice 01, Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť: GU DN 1400, 1200 a 900 v ...
Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Semilské strojírny s.r.o.
Předmětem zakázky je decentralizace zdroje tepla pro vytápění (odpojení od stávající uhelné kotelny, vytvoření nových plynových topných zdrojů vč. vybudování přípojky z veřejného vedení mimo areál společnosti) zlepšení tepelné ochrany obálky výrobní haly H3 (zateplení fasády, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, likvidace krytiny s příměsí ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram
Předmětem plnění je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech ve vlastnictví města Příbram. Součástí předmětu plnění zakázky je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management pro vybrané objekty. Úsporná opatření se budou týkat zejména obnov a rekonstrukce ...
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné
Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinská teplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa: -spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu; -zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
-Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II
Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH
Obnova materskej školy II
Predmetom zákazky je: obnova materskej školy vobci Kajal podľa projektovej dokumentácie. Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelnotechnických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie ...
Dodávka liniových trubek pro C4G projekt
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca. 150 km liniových ocelových trubek o dimenzi DN1400. Předmět veřejné zakázky zahrnuje vyložení a naskladnění trubek a rovněž dodávku příslušné dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Část 1 veřejné zakázky - liniové trubky DN1400, šířka stěny 18 mm, délka cca. 72 km. Část 2 veřejné ...
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu
Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávající kotelny a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní dodávky na klíč.
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal
Dodanie zariadenia do kotolne. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám revizi kotle na tuhá paliva
Poptávám revizi kotle ROJEK KTP 49 na rok 2018 a následující roky.
Výměna hořáků kotle K1 na PŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zakázky podle projektu. Jedná se o ekologizaci kotle K1, který byl instalován v provozu Špitálka v roce 1995. Pro dosažení emisních limitů (koncentrací škodlivin NOx) dle platné legislativy a integrovaného povolení budou vyměněny stávající hořáky PEABODY za nové nízkoemisní hořáky. Spolu s výměnou ...