Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika dočasná stavba

K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika dočasná stavba

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení provozu krenotechniky objektu Vřídelní kolonády během provádění havarijních oprav objektu a zabezpečení distribuce vřídelní vody pro balneologické účely lázeňských domů v Karlových Varech.

Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom

Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom

Stavebné práce v súvislosti s projektom modernizácie systému CZT v Žiari nad Hronom. Navrhovany projekt uvažuje so zrušením potrubného vedenia v tepelnych kanáloch v predmetnej časti mesta a jeho náhradu za nové bezkanálové potrubného vedenie (BPV). Stavebné úpravy budú pozostávať z vykopovych prác, búracích prác existujúcich chodníkov, ...

Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.

Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.

Dodávka a instalace zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) u kotle na biomasu. Jedná se o kotel, který je používaný k vytápění výrobního areálu a sušení dřeva ve zpracovatelském průmyslu v oblasti dřevovýroby konkrétně v oblasti podlahářství a truhlářství s vlastní výrobou lamel a následným sušením

G034 – Výměna hořáků kotlů HAD1-5BG za nízkoemisní

G034 – Výměna hořáků kotlů HAD1-5BG za nízkoemisní

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících plynových hořáků za modernější nízkoemisní duoblokové hořáky, včetně všech souvisejících úprav technologie pomocné plynové kotelny a všech návazností elektro a SKŘ.

Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD

Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD

Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD, úprava komínovéhop výstupu. Lokalita: Bravantice, okr. Nový Jičín. Termín: září-říjen.

Výmena radiátorov a hydraulické vyregulovanie ŠD Bariny

Výmena radiátorov a hydraulické vyregulovanie ŠD Bariny

Celý predmet zákazky bude realizovaný podľa realizačnej projektovej dokumentácie: Výmena radiátorov a hydraulické vyregulovanie ŠD Bariny, TU vo Zvolene vypracovaná projekčnou organizáciou ENAS Energoaudit a služby, s.r.o., Senická cesta 26, 974 01 Banská Bystrica, dátum vypracovania: 05/2018 Projekt rieši výmenu pôvodných liatinových ...

DeNox kotle K9

DeNox kotle K9

Základní rozsah Díla - Zadavatel předpokládá následující základní rozsah Díla tvořícího Zakázku: - zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci Díla, a to zejména v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti ...

Generální dodavatel technického řešení pro zpracování tepla z mrazících boxů

Generální dodavatel technického řešení pro zpracování tepla z mrazících boxů

Předmětem výběrového řízení je dodávka technického vybavení pro využití odpadního tepla z mrazících a chladících zařízení. Získané teplo bude sloužit pro vytápění a přípravu teplé vody. Součástí dodávky dále bude: • Připojení na chladící systém • Dodávka akumulačních nádrží z materiálu vysokolegovaný nerez AISI 316L nebo Ti • Dodávka ...

Guľové uzávery DN 1000 pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL

Guľové uzávery DN 1000 pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL

Predmetom zákazky je dodávka 15 ks. guľových uzáverov (GU) DN 1000 pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (ďalej ako SK-PL). Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť: GU DN 1000 s Hydropneumatickým pohonom (HPO) v celkovom počte 7 ks; 2. časť: GU DN 1000 s ...

Rekonstrukce uhelných hořáků na kotlích K5 a K6 v Teplárně Trmice

Rekonstrukce uhelných hořáků na kotlích K5 a K6 v Teplárně Trmice

Jedná se o provedení rekonstrukce 8 ks uhelných práškových hořáků na kotlích K5 a K6 v Teplárně Trmice, vč. napojení na stávající řídící systém, seřízení rekonstruované technologie, uvedení do provozu, zpracování požadované dokumentace, provedení všech zkoušek vč. garančních měření a zaškolení obsluh a údržby.

Rekonštrukcia rozvodov tepla

Rekonštrukcia rozvodov tepla

Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov tepla v Detve. V rámci stavby bude riešená strojovňa v kotolni (PS 01) , kde bude vytvorený nový distribučný uzol tepla. Zastaralé obehové čerpadlá, ako aj rozvody budu demontované. Na voľnej ploche na úrovni +5,00 vedľa jestvujúceho biomasového kotla bude inštalovaný nový distribučný uzol tepla, kde do ...

Poptávám přírubové kovové kompenzátory

Poptávám přírubové kovové kompenzátory

Poptávám 2 kusy přírubových kovových kompenzátorů, PN16 DN 80. Děkuji.

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia Veľký Krtíš

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia Veľký Krtíš

Predmetom zákazky je zhromaždenie dažďovej vody zo striech riešených objektov, jej využitie a likvidácia.Predmetom realizácie sú objekty vo vlastníctve Mesta Veľký Krtíš nasledovne: SO 01 ZŠ Ul. Komenského, SO 02 MsKS, SO 03 ZŠ Ul. Škultétyho, SO 04 MŠ Ul. Červenej armády, SO 05 MŠ Ul. Poľná, SO 06 MŠ Ul. SNP, SO 07 MŠ Ul. P.O. Hviezdoslava, SO 08 ...

Mosazné armatury, el. komponenty, Indie

Mosazné armatury, el. komponenty, Indie

Vyrábíme mosazné výrobky jako mosazné sanitární předměty, mosazné armatury, mosazné elektrické komponenty, matice, šrouby podložky, vložky. Dále navrhujeme a vyvíjíme mosazné předměty podle požadavku zákazníka odlitím nebo soustružením. Hledáme obchodní spolupráci. Katalog katalogů našich různých výrobků se specifikací v příloze. Navštivte naše ...

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu. -zateplenie celej budovy, výmenu jestvujúcich okien, zateplenie strešnej konštrukcie, -stavebné úpravy v interiéri budovy, -výmena vnútornej elektroinštalácie, -obnova vykurovania v budove a rekuperácia, -exteriérové úpravy rozšírenie exteriérového chodníka medzi vstupom do obecného úradu a ...

Snížení emisí na kotli K1

Snížení emisí na kotli K1

Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce – „Snížení emisí na kotli K1“ zahrnující zejména: • Návrh technického řešení celého DÍLA • Zpracování DOKUMENTACE • Dodávky ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Montáž ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Demontáže původního a dále nevyužívaného zařízení • Potřebné úpravy stávajících zařízení ...

Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků vč. přívodního plynového potrubí na kotlích K5 a K6

Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků vč. přívodního plynového potrubí na kotlích K5 a K6

Předmětem veřejné zakázky je modernizace systému zapalování a stabilizace hoření kotlů K5 a K6, a to výměnou stávajících 8 ks (4 ks na K5, 4 ks na K6) mazutových zapalovacích a stabilizačních hořáků (typ Peabody Firelfly) za nové zapalovací a stabilizační hořáky spalující zemní plyn, a dále instalace nového přívodního plynového potrubí z redukční ...

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov CZT vonkajších teplovodných rozvodov (4-rúrkový systém), slúžiacich pre rozvod tepla na ÚK a distribúciu TV s cirkuláciou v mestskej časti Rozkvet v rámci mesta Považská Bystrica. Technicky sa uvažuje s prechodom zo 4-rúrkového systému na systém 2-rúrkový s inštaláciou tlakovo nezávislých ...

Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď

Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď

Projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď rieši rekonštrukciu primárnych rozvodov tepla (oceľové rúry opatrené izoláciou) , ktoré sú uložené v prefabrikovaných kanáloch UK , prepojenie jednotlivých okruhov kotolní K4,K5,aK9 a rekonštrukciu domových odovzdávacích staníc tepla v okruhoch kotolní K4,K5 a K9.Súčasné rozvody tepla budú ...

Generální rekonstrukce konvekčního svazku kotle K2 Teplárna Veleslavín

Generální rekonstrukce konvekčního svazku kotle K2 Teplárna Veleslavín

Cílem této veřejné zakázky je provedení generální rekonstrukce kotle OK 50 H, výrobce ČKD Dukla Praha, rok výroby 1990, která bude spočívat ve výměně konvekčního svazku kotle OK 50 H, výměně sběrné vany pod spalovací komorou, výměně tepelné izolace v rozsahu demontovaných a poškozených částí a v rekonstrukci vnitřních zazdívek hořákových ústí, ...

Kotelna Anenská Nový Jičín

Kotelna Anenská Nový Jičín

Předmětem zakázky je instalace dvou plynových teplovodních kotlů o jmenovitých výkonech 2x1950 kW bez kondenzačního výměníku (celkový výkon jednoho kotle vč. osazeného kondenzačního výměníku na straně spalin je 2150 kW), za stávající plynový kotel o výkonu 4000 kW, jež bude demontován. Nové kotle budou napojeny na stávající potrubní rozvody v ...

Poptávám výrobu teplovodního výměníku

Poptávám výrobu teplovodního výměníku

Poptávám kdo mě dokáže vyrobit teplovodní výměník na míru, na stávajicí krb.

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdroje tepla včetně montáže a zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb na objektu Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112.

Dodávka kotle na dřevní štěpku

Dodávka kotle na dřevní štěpku

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a dodávka nového kotle na dřevní štěpku za účelem snížení emisí. Předmět zakázky je blíže specifikován zadávací dokumentací a jejími přílohami.

(záznamy 1/25 z 1774)  strana 1 / 71