Guľové uzávery pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - potrubný dvor KS01

Guľové uzávery pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - potrubný dvor KS01

Predmetom zákazky je dodávka 19 ks celozváraných guľových uzáverov pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktoré budú použité pri úprave potrubného dvora kompresorovej stanice 01, Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť: GU DN 1400, 1200 a 900 v ...

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Semilské strojírny s.r.o.

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Semilské strojírny s.r.o.

Předmětem zakázky je decentralizace zdroje tepla pro vytápění (odpojení od stávající uhelné kotelny, vytvoření nových plynových topných zdrojů vč. vybudování přípojky z veřejného vedení mimo areál společnosti) zlepšení tepelné ochrany obálky výrobní haly H3 (zateplení fasády, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, likvidace krytiny s příměsí ...

Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram

Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram

Předmětem plnění je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech ve vlastnictví města Příbram. Součástí předmětu plnění zakázky je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management pro vybrané objekty. Úsporná opatření se budou týkat zejména obnov a rekonstrukce ...

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinská teplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa: -spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu; -zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu ...

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ

-Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH

Obnova materskej školy II

Obnova materskej školy II

Predmetom zákazky je: obnova materskej školy vobci Kajal podľa projektovej dokumentácie. Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelnotechnických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie ...

Dodávka liniových trubek pro C4G projekt

Dodávka liniových trubek pro C4G projekt

Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca. 150 km liniových ocelových trubek o dimenzi DN1400. Předmět veřejné zakázky zahrnuje vyložení a naskladnění trubek a rovněž dodávku příslušné dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Část 1 veřejné zakázky - liniové trubky DN1400, šířka stěny 18 mm, délka cca. 72 km. Část 2 veřejné ...

Rozšíření výkonu kotelny na biomasu

Rozšíření výkonu kotelny na biomasu

Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávající kotelny a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní dodávky na klíč.

Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal

Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal

Dodanie zariadenia do kotolne. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Poptávám revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám revizi kotle ROJEK KTP 49 na rok 2018 a následující roky.

Výměna hořáků kotle K1 na PŠ

Výměna hořáků kotle K1 na PŠ

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zakázky podle projektu. Jedná se o ekologizaci kotle K1, který byl instalován v provozu Špitálka v roce 1995. Pro dosažení emisních limitů (koncentrací škodlivin NOx) dle platné legislativy a integrovaného povolení budou vyměněny stávající hořáky PEABODY za nové nízkoemisní hořáky. Spolu s výměnou ...

Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3

Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny

• Rekonstrukci stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Realizaci datového přenosu dat a ...

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Velké Novosady - Polní

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Velké Novosady - Polní

Rekonstrukce stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. Výstavba nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase.Realizace datového přenosu dat a monitoringu ...

Výměna přívodních a vratných kolektorů TVD pro VZT

Výměna přívodních a vratných kolektorů TVD pro VZT

Předmětem veřejné zakázky je propojení potrubí CCHV a ochozu TVD pod chladicí věží, včetně výměny armatur na potrubí TVD v jímce před CHV (celkem 8ks) včetně doplnění elektrického ovládání armatur z dozorny ČS, které umožní pružně reagovat na změny teploty CCHV při přechodových stavech a ve svém důsledku pak i maximální využití potenciálu zvýšení ...

Poptávám manžetu do hadicového ventilu DN 100

Poptávám manžetu do hadicového ventilu DN 100

Poptávám manžetu do hadicového ventilu DN 100. průměr: 100/128mm délka: 260mm Míry jsou ze staré manžety, takže orientační. Předem děkuji. Pátek V.

Poptáváme servis kotle značky Destila

Poptáváme servis kotle značky Destila

Poptávám servis kotle (DESTILA DPL 37A OCELOT) r.v.2010.

Otopné těleso ELTOP, Německo

Otopné těleso ELTOP, Německo

Vážené dámy a pánové, poptávám následující topidlo s nápisem ELTOP 14002/048 230V/1000W Můžete mi pomoci, popřípadě poslat cenovou nabídku na 6 kusů. Děkuji předem za odezvu. M.Siegritz

Poptávám zpětný tlakový ventil

Poptávám zpětný tlakový ventil

Poptávám zpětný tlakový ventil, typ 1 JSK 75, max.tlak 8atm, rok výroby 1969, Orlík Česká Třebová, nebo čím nahradit? Děkuji.

Poptáváme plastové rozebíratelné potrubí pro čerpání důlních vod v kamenolomu

Poptáváme plastové rozebíratelné potrubí pro čerpání důlních vod v kamenolomu

Poptávám cenovou nabídku na rozebíratelné plastové potrubí na čerpání důlních vod v kamenolomu. Průměr potrubí DN 80 , tlak 8 bar, délka trubek 6 m , celková délka 500 m , potrubí bude tažené po povrchu.

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH

ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka

ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka

Dodanie a montáž kogeneračnej jednotky vrátane príslušných stavebných úprav

Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice

Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice

Provedení stavebních, montážních a souvisejících prací spočívajících v rozšíření stávající bioplynové stanice zadavatele o zařízení na úpravu bioplynu na CNG, zásobníky na CNG a plničku, která bude zajišťovat prodej vyčištěného bioplynu odběratelům – např. do tlakových nádob nebo do CNG automobilů

Údržba a opravy strojního zařízení v EOP

Údržba a opravy strojního zařízení v EOP

Předmětem plnění je provádění servisní údržby a oprav strojního zařízení ve vlastnictví EOP podle potřeb zadavatele.

(záznamy 1/25 z 1811)  strana 1 / 73