Regenerační hořáky
Předmětem veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a zprovoznění nových regeneračních hořáků sedmi tavících pecí na hliník včetně kompletního topného a řídícího systému.
Opravy a revize kulových uzávěrů,  vč. pohonů a jejich koupě
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem budou opravy a revize kulových uzávěrů, servopohonů těchto KU a dále dodávka náhradních dílů ke KU, případně celých nových KU nebo jejich částí, náhradních dílů pohonů, případně celých nových ...
Nákup regulačního ventilu PCV60002
Předmětem veřejné zakázky je nákup regulačního ventilu PCV60002 v PC06, včetně provedení všech zkoušek, dle technické specifikace regulačního ventilu, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu
Předmětem plnění je přezbrojení technologické části pro stávající stavbu regulační stanice zemního plynu (dále jen RS) o výkonu Q = RS 20 000 (n)m3/h určenou pro regulaci tlaku plynu z VTL na STL pro potřeby SPZ Triangle v Žatci. Technologické zařízení bude uchyceno na ocelových rámech a s nimi umístěno do stávající montované budovy s valbovou ...
Poptáváme výměnu ohřívače vody
Poptáváme výměnu ohřívače vody. Dobrý den, vážení, chtěl bych Vás jako předseda SVJ požádat o zaslání nabídky na výměnu ohřívače vody v naší kotelně (včetně možného termínu výměny). Na shromáždění vlastníků bytů jsme se domluvili, že vyměníme jeden z našich dvou ohřívačů vody JW 502TNA (189 litrů ) za nový (vstupní ohřívač). Myslím že by ...
Poptávám výrobu topných patron
Poptávám výrobu topných patron 230 v, 100w, průměr 6,4 mm, délka 30 mm. Děkuji Horčic
Viničné – zmena systému vykurovania areálu - R
Predmetom investičnej akcie je nahradiť vysoko neefektívny, nehospodárny a neekologický systém vykurovacieho systému zo spaľovania tuhého paliva na vykurovanie elektrickou energiou. Cieľom investície je odstrániť nedostatky z hľadiska tepelno-technických ukazovateľov platných pre súčasnosť a zvýšenie energetickej efektívnosti objektov budov ...
Poptávám akumulační nádrž s výměníkem ke kotli
Poptávám akumulační nádrž s výměníkem ke kotli na dřevo a pelety. Mám k dispozici prostor 400x500x2200mm- jako stojací nebo variantně závěsnou nádrž přímo nad kotel 600x600x1200mm. Můžete mi prosím udělat cenovou nabídku na obě varianty ? Děkuji Marek Pavlík
Poptávám hrdla koncovek RAJ
Sháníme hrdla koncovek RAJ . Pokud tyto hrdla máte k dispozici a je možné je u Vás koupit, prosíme o cenovou nabídku na 10ks.Předem děkujeme.
Vybavení VS zimní stadion
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení výměníkové stanice a rozvodů ve smyslu zhotovení Díla a dále poskytování související servisních služeb po dobu trvání záruky v délce nejméně 36 měsíců. Samotné dílo je rozděleno následovně: - SO1 Výměníková stanice i. ústřední vytápění a ZTI, DPS ii. Měření a regulace iii. Vnitřní ...
8584 Změna zatěsnění víka ventilu VCA 1.250.25.25-00
Předmětem veřejné zakázky je provedení změny způsobu utěsnění víka ventilu VCA 1.250.25.25-00 pro snížení rizika poškození pláště ventilu a způsobu uchycení vstupu a výstupu ventilu.
Instalace kogenerační jednotky v kotelně Hrabinská, Český Těšín
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zařízení 1 ks kogenerační jednotky (dále jen „KJ“) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o jmenovitém elektrickém výkonu v rozpětí 995-999 kW a tepelném výkonu cca 1215 kW včetně souvisejících stavebních úprav (dílo). Tam, kde je uvedeno „předmět veřejné zakázky“ ...
Řešení změny provádění zkoušek poloobslužných prostor - ZPOP
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je provést instalaci zařízení (nové potrubí, armatury, hermetické průchodky), které umožní provedení ...
Nové technologické zázemí pro prádelnu
Předmětem zakázky je výstavba parní a teplovodní kotelny s kompresorovnou v areálu společnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., realizace tepelné zkoušky a zkušebního provozu. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Viatherm s.r.o., se sídlem Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava, IČO 26862638, která tvoří ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Plavárne v meste Svit
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy Plavárne v meste Svit, zníženie nákladov na vykurovanie, výmenu vzduchu a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody, a to prostredníctvom poskytnutia garantovej energetickej služby (ďalej aj GES) v zmysle ...
Výběr provozovatele zdrojů tepla
Zadavatel v tomto zadávacím řízení vybírá provozovatele tepelných zdrojů (plynové kotelny - také Zařízení) v majetku MČ Praha 2 pro jednotlivé části veřejné zakázky. S dodavatelem pro každou část uzavře zadavatel Smlouvu o nájmu, provozu a údržbě zdroje tepelné energie pro vytápění a odběr tepla pro ÚT a ohřev teplé vody a dodávce tepelné energie ...
Obsluha tepelných zariadení v objektoch Slovenskej pošty, a.s.
Predmetom zákazky je obsluha tepelných zariadení.
Modernizace plynové kotelny - Smolkova č. p. 943
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající plynové kotelny v objektu Smolkova č.p. 943, Praha 4-Kamýk, spočívající v odstranění 3 ks starých plynových kotlů, provedení příslušných stavebních úprav a dodání a zprovoznění 2 ks nových plynových kotlů. Přesněji je postup uveden v zadávací dokumentaci a přílohách.
ZŠ Blovice - Dodávky plynu, elektřiny a tepla z instalované kogenerační jednotky
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné, elektrické energie a plynu zadavateli po dobu 15 let. Dodávka tepelné a elektrické energie bude probíhat z dodavatelem nově instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn (dále také KVET) . KVET se bude skládat ze 2 navzájem zastupitelných kogeneračních jednotek o ...
Rekonštrukcia kotolne - Výstavba zariadenia na využitie OZE pre objekt ŠD Čajka, Komárno
Predmetom zákazky Rekonštrukcia kotolne, výstavba zariadenia na využitie OZE pre objekt ŠD Čajka sú stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Opise predmetu zákazky (súbor pod názvom: ...
D315 - výměna OTV na BVS1 ETE
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení rekonstrukce blokové výměníkové stanice na hlavním výrobním bloku 1 v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a v projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované v rámci plnění Smlouvy Zhotovitelem a schválené Objednatelem. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho ...
G007 - 0,1,2QF záměna potrubí chladící vody na DGS a vložení sifonu před jímkou TVD
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající v náhradě stávajícího potrubí chladící vody na DGS (SRDGS) a komponent (armatury, škrtící clony, nálevky, odběrová místa) z uhlíkové oceli potrubím a komponenty v korozivzdorném provedení.
40568, 40569 - generální oprava kotelního zařízení kotle č. 1 a 2
Předmětem veřejné zakázky je generální oprava zařízení kotlů č. 1 a 2. Jedná se zejména o výměnu trubek výsypky kotle a trubek zavodňovacích komor, výměnu spádových trubek zavodňovacího potrubí (dále jen „spádovek“), opravu zavěšení trubek 1. přehříváku páry, opravu utěsnění práškových hořáků, výměnu nátrubků spádových trubek přivařených na těleso ...
Výměna kogeneračních jednotek
Předmětem veřejné zakázky jsou projekční práce, samotná realizace výměny kogeneračních jednotek vč. potřebných stavebních úprav, oprava odvodu spalin a pozáruční servis.
VT a ST parovody bloku A, B, C, D - rekonstrukce závěsů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce závěsů na vysokotlakém (dále jen VT) parovodu a středotlakém (dále jen ST) parovodu bloku A, B, C a D. Jedná se zejména o dodávku a montáž zadavatelem vybraných závěsů a kontrolu všech závěsů na VT a ST parovodech. Nedílnou součástí je součástí je i zpracování objednatelem požadované ...