Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků K5 a K6
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 8 ks zapalovacích a stabilizačních hořáků kotlů K5 a K6 v Teplárně Trmice, včetně zhotovení nového přívodního plynového potrubí od redukční stanice k uvedeným hořákům. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatná dílčí plnění (dále DP): DP 1 - rekonstrukce 4 ks hořáků na kotli K6 DP 2 - ...
Záměna potrubí k chladičům CVZA včetně uzavíracích armatur
Předmětem je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následná realizace, spočívající ve záměně stávajících potrubních rozvodů systému VF (Systém technické vody důležité) a UX (Systém chlazené vody) včetně jejich komponent z uhlíkatého materiálu za materiál korozivzdorný a to včetně uzavíracích, drenážních, odvzdušňovacích armatur ...
Sada ventilů pro řízení kompaktního hydraulického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks servoventilů a 2 ks proporcionálních rozváděčů. Blíže viz zadávací dokumentace.
KII-IT-90-06-01449 - EPO TG1 zavedení kondenzace do ŘS
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce řízení kondenzace, tzn. výměna či náhrada armatur a jejich elektro pohonů, včetně jejich nového zavedení do stávajícího řídicího systému SPPA T 3000 na TG1 v Elektrárně Poříčí.
Nákup potrubí
Předmětem veřejné zakázky dodávka 1962 m ocelového přírubového bezešvého potrubí DN150 (159x4,5) PN40, s točivými přírubami, bez povrchové úpravy.
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava
Predmetom obstarávania je zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava. Zvýšenie efektívnosti spočíva najmä v termostatizácií a vyregulovaní ústredného vykurovania, výmene osvetľovacích telies a v zateplení stavebných objektov a prestavbe sociálnych zariadení, ktoré nespĺňajú parametre pre pohyb i mobilných osôb. Predmet ...
Dodávka vodohospodářského materiálu - Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu dle technické specifikace a výkazu výměr dle zadávacích podmínek.
Technologická dodávka pro úpravnu pitné vody Stjepan Polje
Předmětem plnění veřejné zakázky je technologické vystrojení pro úpravnu pitné vody v obci Stjepan Polje (obec je součástí města Gračanica). Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro úpravnu pitné vody u vrtu (surová voda je z vrtu) s kapacitou 10 l/s s možností budoucího výhledového rozšíření kapacity až na 20 l/s - ...
Poptávám vyvložkování potrubí
Poptávám vyvložkovaní potrubí o délce 10 metrů. Plzeň - jih. Děkuji
Rekonstrukce výměníkové stanice v budově č. 13 Ortopedie FNB
Předmětem plnění VZ je realizace dodávky a následná montáž a instalace výměníkové stanice (dále jen „výměník“), dodání a instalace technologie pro měření a regulaci a provedení stavebně-technické přípravy prostoru pro umístění serverovny.
VD Olešná - GO uzávěrů spodních výpustí DN 1200 včetně PKO potrubí
42131120-3 Uzavírací šoupátka 98363000-5 Potápěčské služby Předmětem veřejné zakázky je generální oprava provozních a revizních uzávěrů levé a pravé spodní výpustí, uzávěru asanačního obtoku a všech ostatních armatur strojovny manipulačního bloku na VD Olešná včetně jejich rozvodů a potrubí. Jedná se o 4 kusy totožných klínových šoupátek se ...
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Hustopeče
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektu zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Předávací stanice pro konverzi Tábor
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v dodávce a rekonstrukci předávacích stanic u odběratelů C-Energy Planá s.r.o. v trase probíhající výměny parovodních rozvodů za horkovodní. Součástí projektu je rovněž dodávka a montáž přívodního potrubí vody primárního okruhu (horkovodní okruh CZT) od místa zaústění ...
Stavební práce akce - Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ
Předmětem veřejné zakázky je výměna topného zdroje v objektu Ministerstva zdravotnictví s cílem dosáhnout snížení celkové energetické náročnosti budovy v souladu s projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny v prostorách původní kotelny včetně dalších technologií a souvisejících činností uvedených v ...
Výměna plynových kotlů vč. příslušenství
Předmětem plnění je rekonstrukce plynové kotelny vč. demontáže stávajících zařízení a instalace nových plynových kotlů vč. příslušenství, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptáváme kloubový kompenzátor
Poptávám cenovou nabídku na Kloubový kompenzátor PN40 DN300 - 4 kusy. Kopíruji z TZ- Kompenzátory: Pro kompenzaci pohybu budou v šachtě na pravém břehu řeky Svratky osazeny na přívodním i vratném potrubí dvojice kloubových kompenzátorů přivařovacích s hydraulicky formovaným jednovrstvým vlnovcem z materiálu 1.4571, PN40, DN300, B(šířka)=400 ...
Poptáváme kulový uzávěr
Dobrý den, poptávám kulový uzávěr DN 50 PN 40.
Ekolog.a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - Moder. energetic. zdroje
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, dodávka a instalace parního plynového vyvíječe, jako je vnější a vnitřní plynovod, parní rozvody, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru kotelny dle zadávací dokumentace (viz její ...
Poptávám řešení vytápění skladů v zimním období
Poptávám řešení vytápění skladů v zimním období. Rád bych se tímto informoval o možnostech poskytování Vaší firmou. Děkuji
Dodávka tepla do kotelny K2 prostřednictvím instalace nového moderního zařízení
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie zadavateli, a to vybraným dodavatelem nově instalovaného kombinovanéhozdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn (dále také KVET) o instalovaném výkonu 800 kWe, pro jejíž zřízení zadavatel pronajmeprovozovateli vhodné prostory (kotelna K2). Pro instalaci nové kogenerační jednotky ...
Optimalizace tepelného hospodářství - BMN
Vybudování dvou teplovodních kotelen včetně dvou přípojek plynu v areálu Bohumínské městské nemocnici
Výměna domovních předávacích stanic Zruč nad Sázavou - II. etapa
Předmětem této zakázky je dílo v rozsahu výměny celkem 37 domovních předávacích stanic, akce zahrnuje demontáž stávajícího zařízení, úpravy prostoru pro montáž nových domovních předávacích stanic, osazení nových předávacích stanic, montáž nového potrubí včetně dodávku a montáž strojní části domovních předávacích stanic, části elektro, měření a ...
F114-VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících 10 ks klapek na řádech CCHV v systému VC, včetně dopadu do ovládání klapek a vyvolaných dopadů v části elektro a stavební, a dále likvidace vyměňovaných klapek.
Výměna kotlů v areálu JIH
Výměna plynových kotlů včetně související technologie v kotelnách objektů „Motorárna“ a „zdravotní středisko“, a to na základě projektové dokumentace. Součástí plnění je také záruční, mimozáruční a pozáruční servis instalovaných zařízení po dobu 4 let od dokončení díla.
Servis a opravy zariadení kogeneračného zdroja
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu a opráv prevádzky zariadení kogeneračného zdroja za účelom zabezpečenia nepretržitej a bezpečnej prevádzky technologického zariadenia kogeneračného zdroja. Servis a opravy budú vykonávané na zariadení KGJ 1,2,3,4 (sústroj motor + generátor) označených: KGJ 1, typ B35: 40V20AG2, výrobca ROLLS-ROYCE ...