Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300, na trasách produktovodů ČEPRO,a.s.
Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce potrubí formou oprav vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63, které se nachází na území České republiky.
Pořízení výtopny na centrální vytápění biomasou pro společnost FARPOL s.r.o.
Předmětem plnění je osazení kotelny kotlem o příkonu min. 250 kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo dělení paliva, primárně požadovaného zadavatelem. Rozměry balíků paliva 1200x800x2200mm (řepková nebo pšeničná sláma, případně z travin).
Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov
Predmetná stavba rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom obnovy vykurovacej sústavy a zdroja tepla v objektoch Základnej školy v obci Drienov. Ako zdroj tepla je navrhovaná zostava kombinovaných jednotiek tepelných čerpadiel o celkovom výkone 363,5 kW.
Zmena spôsobu vykurovania budov ZŠ a MŠ Terňa
Predmetom projektu pre realizáciu stavby DRS je zmena spôsobu vykurovania z hľadiska zdroja tepla v objektoch 01-Základná škola a 02-Materská škola v obci Terňa . Ako nový zdroj tepla pre jednotlivé objekty sú navrhované zostavy plynových tepelných čerpadiel vzduch/voda s využitím obnoviteľného zdroja energie. Navrhovanou výstavbou sa dosiahne ...
Výstavba zdroja tepla – Nový Ruskov
Časť vykurovanie výstavba obnoviteľného zdroja tepla (zdroj tepelné čerpadlo). Predstavuje objekt, kde sú riešené položky oprávnených nákladov. Rozsah: Zemné hlbinné vrty, rozdeľovacie šachty, rozvody do zemných vrtov, prívody k zemným vrtom, hlavné prívody do strojovne tepelného čerpadla, rozvody od strojovne k objektom, TČ soľanka (zemný vrt) ...
Poptávám instalaci elektrokotle
Poptávám instalaci elektrokotle v menším rodinném domě. Babice nad Svitavou.
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa materskej školy, zateplenie podlahy podkrovia, výmena okien a dverí v celom objekte, súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Poptávám nerezové opletené hadice
Sháním v metráži 10-100 m nerezové opletené hadice DN6 pro pracovní tlak Ps=230 Bar a 340 Bar, teplota Ts=70 st. C dle ISO 10380, mat. vlnovce 1.4404 nebo 1.4301, oplet 1.4301. Můžete mi nějakou tuto hadici nabídnout ? Roční spotřeba okolo 2500 m. Předem děkuji za odpověď. Plašil Martin
Induction Bends For High Pressure Pipeline
Předmětem veřejné zakázky je dodávka indukčních ohybů pro stavbu plynovodu DN 1400 (CAPACITY4GAS Project), zahrnující dodávku, vyložení a naskladnění indukčních ohybů. Dodávka zahrnuje rovněž veškerou potřebnou dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
III. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech ve vlastnictví města Příbram. Součástí předmětu plnění zakázky je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management pro vybrané objekty. Úsporná opatření se budou týkat ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Pořízení výtopny na centrální vytápění biomasou pro společnost FARPOL s.r.o.
Předmětem plnění je osazení kotelny kotlem o příkonu min. 250 kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo dělení paliva, primárně požadovaného zadavatelem. Rozměry balíků paliva 1200x800x2200mm (řepková nebo pšeničná sláma).
Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pre nové technologické zariadenia v miestnostiach jestvujúcej kotolne na biomasu , ktoré vyplývajú z technologických požiadaviek pre návrh modernizácie kotolne. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti E. súťažných podkladov.
Obnova ŠZŠ Brezno
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Brezne, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPSF a z minerálnej vlny, zateplenia plochej strechy izolačnými doskami, výmeny pôvodných otvorových konštrukcií za plastové, komplexnej obnovy bleskozvodovej ...
Ball Valves for High Pressure Pipeline
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kulových kohoutů s kombinovaným těsněním pro stavbu plynovodu DN 1400 (CAPACITY4GAS Project), zahrnující dodávku, vyložení a naskladnění kulových kohoutů. Dodávka zahrnuje rovněž veškerou potřebnou dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.
PS Hlinsko - realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
Předmětem veřejné zakázky je provedení opatření plynoucích z energetického posouzení vypracovaného dne 30.8.2017 podle § 9a odst.1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 309/2016, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí ...
Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom, (SCZT) v Košiciach a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu určenom v opise predmetu zákazky v časti C súťažných podkladov. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné ...
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Zpracování odpadního tepla z mrazících boxů
Předmětem výběrového řízení je: generální dodavatel technického řešení pro zpracování tepla z mrazících boxů umístěných v pekárenském provozu.
Poptáváme hutní materiál
Poptáváme cenovou nabídku na trubky: trubka 114x8, 18 m trubka 114x10, 18 m trubka 82,5x10, 18m Doprava by byla do Hulína.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popis stavebných ...
Guľové uzávery pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - potrubný dvor KS01
Predmetom zákazky je dodávka 19 ks celozváraných guľových uzáverov pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktoré budú použité pri úprave potrubného dvora kompresorovej stanice 01, Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť: GU DN 1400, 1200 a 900 v ...
Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Semilské strojírny s.r.o.
Předmětem zakázky je decentralizace zdroje tepla pro vytápění (odpojení od stávající uhelné kotelny, vytvoření nových plynových topných zdrojů vč. vybudování přípojky z veřejného vedení mimo areál společnosti) zlepšení tepelné ochrany obálky výrobní haly H3 (zateplení fasády, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, likvidace krytiny s příměsí ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram
Předmětem plnění je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech ve vlastnictví města Příbram. Součástí předmětu plnění zakázky je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management pro vybrané objekty. Úsporná opatření se budou týkat zejména obnov a rekonstrukce ...