Regenerace sídliště Fifejdy II - XII. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje na již realizované etapy č. III., XI. a XIII. Lokalita řešeného území je ohraničena ulicemi Lechowiczova a Gen. Janouška a areálem MŠO Lechowiczova. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel ...
Výroba a dodávka bratislavskej dlažby
Predmetom zákazky je nákup bratislavskej dlažby za účelom skvalitnenia verejných priestorov Hlavného mesta. Zámerom projektu je zvýšenie estetického vzhľadu v uliciach Hlavného mesta s cieľom vytvoriť funkčný, prístupný a zjednotený verejný priestor. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohe č. 5 súťažných ...
Dodávka materiálů z žuly pro realizaci projektu Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka žulových (granitových či metagranitových) kostek v červené barvě, dlažby, laviček a obrubníků, vše z materiálu žula (granit či metagranit), pro realizaci zakázky „Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod“, a to včetně dopravy do statutárního města Brna k uskladnění. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací ...
Dobudovanie chodníkov v obci Boťany
Predmetom zákazky je dobudovanie chodníkov v obci Boťany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka
Predmetom zákazky je dobudovanie chodníkov v obci Vojka. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího parku. V rámci navržených úprav dochází k doplnění stromové výsadby podél hlavní pěší komunikace, v její zadní části je navržen vodní prvek s deseti tryskami, strojovna technologie vodního prvku je umístěna v samostatné šachtě. V blízkosti vodního prvku bude osazeno pítko. Stávající zpevněné ...
Opravy chodníkov v meste Považská Bystrica
Predmetom stavebných prác sú opravy na chodníkoch nachádzajúcich sa na území mesta Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podlažice, bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikace II/358 a III/35826, I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je první etapa stavebních úprav stávajících chodníků a celková rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v obci Podlažice a na okraji města Chrast podél silnic II/358 směr Skuteč (Dobrkov) a III/35826 směr Chacholice zajišťující jejich bezbariérovost a zvýšení bezpečnosti. Součástí je vybudování nových místa pro ...
Stavebné práce pre projekt: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce . Predmetom uvedeného projektu je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce, a to prostredníctvom rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií, resp. chodníkov s cieľom zabezpečiť bezpečný ...
Poptávám vyspárování terasy
Poptávám vyspárování terasy. Potřebuji odstranit staré spáry a nově vyspárovat pomocí kvalitnějšího materiálu. Plocha terasy: 50 m² Velikost dlaždice: 30 x 30 cm Celková délka spár: 350 m Objekt se nachází na Praze 8 – ulice Nad Šutkou (blízko zastávky metra Kobylisy). Realizace nejpozději do října. Pošlete nám prosím orientační cenu. ...
Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy
K rekonstrukci stávajících chodníků podél komunikací dojde v zastavěné části obce Hřibojedy. Díky chodníkům dochází k oddělení pěší a automobilové dopravy, čímž se zvýší bezpečnost provozu. S ohledem na charakter chodníků není zavedeno staničení. K údržbě chodníků dojde v délce 744 m. Šírka chodníků je proměnná a bude odpovídat současnému stavu. ...
Rekonštrukcia Cintorínskej ulice v Obci Ivanka pri Dunaji
Rekonštrukcia Cintorínskej ulice: Predmetom návrhu je oprava Cintorínskej ulice v celej jej dĺžke a šírke vrátane jej obrúb. Sú časťou opravy nie je nová realizácia dopojení k vjazdom a pred vjazdami k rodinným domom s výnimkou betónového chodníka medzi Škultétyho ul. a cintorínom, ktorý bude nahradený konštrukciou zo zámkovej ...
Poptávám opravu terasy
Poptávám opravu terasy na bytovém domě.
Nákup stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek a schodišť. DNS je rozdělen do kategorií A až C. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v jednotlivých kategoriích DNS jsou dodávky výrobků pod CPV kódy uvedenými v ...
Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých výsledkom bude rekonštrukcia chodníkov a výstavba miestnych komunikácií v meste Gelnica, čím sa skvalitnia životné podmienky obyvateľom MRK formou zlepšenia dostupnosti služieb (vzdelávacie inštitúcie, mestský úrad, zdravotné stredisko, autobusová zastávka) podľa platnej projektovej dokumentácie stavby, ...
Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy
Oprava, rekonstrukce chodníků v obci Hřibojedy.
Nákup stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek a schodišť. DNS je rozdělen do kategorií A až C. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v jednotlivých kategoriích DNS jsou dodávky výrobků pod CPV kódy uvedenými v ...
Rekonstrukce ulic Kollárova, Krátká a Revoluční I. ve Volarech
Předmětem je celková rekonstrukce místní komunikace včetně chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení ulic Kollárova, Krátká, Revoluční I. ve Volarech.
Poptávám opravu chodníku
Oprava propadajícího chodníku se zámkovou dlažbou.
Poptávám opravu betonového vjezdu
Poptávám opravu betonového vjezdu k domu. Nejlépe vybourat beton, odvoz a pokládka dlažby. Rozměr 50m2.
Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti
Projektová dokumentácia pozostáva z 2 častí: Levoča - Levočské Lúky zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami SO 01 Komunikácia SO 02 Chodníky SO 03 Verejné osvetlenie Levoča - Levočské Lúky dobudovanie základnej technickej infraštruktúry SO 01 Miestne komunikácie SO 02 Chodníky SO 03 ...
Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním nových asfaltových miestnych komunikácií (ciest) na Sasinkovej a Kozej ulici vrátane chodníkov zo zámkovej dlažby. Dĺžka komunikácií je 771,5 m a dĺžka chodníkov je celkom 599,2 m. Podrobné informácie viď v súťažných podkladoch najmä v prílohe D1 - Projektová dokumentácia.
Pěší stezka - lokalita Šance - I. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je vybudování jednostranného chodníku podél stávající silnice III/01179 procházející obcí Mosty u Jablunkova. Součástí stavby je stavba autobusové zastávky v autobusovém zálivu s nástupištěm, místo pro přecházení a opěrná zeď. Je navrženo nové odvodnění komunikace.
Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás" v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazov výmer Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou ...
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...