Nymburk - Opravy terasy Eliška nad garážemi
Předmětem této zakázky je rekonstrukce ploch hlavní pěší trasy, s možností občasného průjezdu technických služeb a vozidel IZS - předlážděná plocha velikosti 405 m2, vedlejší pěší trasy a plochy pro pěší - předláždění a doplnění ploch o velikosti 620 m2, zhotovení vodovodní přípojky k pítku délky 53m v DN 32, a to v oblasti Nymburk - terasy ...
Poptávám skleněné obklady
Poptávám skleněné obklady do své nové kuchyně.
Chvojenec, výstavba chodníku  podél silnice III/3053
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku podél silnice III/3053 od centra obce (od křižovatky se silnicí I/35) až na konec obce vč. rekonstrukce 2 autobusových zastávek. Nový chodník naváže na stávající chodník v centru, kde je soustředěna většina občanské vybavenosti a omezí riziko střetu chodců s projíždějícími vozidly.
Rámcová dohoda - opravy dlažeb, obrubníků a dílců na místních komunikacích v Děčíně
Uzavření rámcové dohody s maximálně pěti účastníky, na základě které budou uzavírány smlouvy (resp. objednávky) na jednotlivé opravy místních komunikací (chodníků) v Děčíně. Jednotlivé opravy, místo a rozsah prací bude specifikován objednatelem v písemných objednávkách dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele. Plnění smlouvy dle dílčích ...
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka, Praha 5
Základním účelem veřejné zakázky je zajištění provedení stavebních prací, jimiž dojde k celkové kultivaci prostředí odpovídající soudobým potřebám obyvatel a technickým a estetickým standardům. Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je tedy provedení stavebních prací.Provedením stavebních prací dojde ke komplexní obnově veřejného prostoru ...
Žeravice  chodníky a parkovací plochy
Předmětem veřejné zakázky je výstavba a rekonstrukce chodníkových ploch a parkovacích ploch v intravilánu obce Žeravice. Dále je předmětem zakázky provedení osvětlení tří přechodů pro chodce.
Poptávám opravu terasy
Poptávám opravu terasy. Zarovnat zem, přidat štěrk, udusat a znovu položit dlažbu.
Poptávám dlažbu
Poptávám dlažbu Parko Kombi Prato černo - bílá, TL.6cm. Chtěl bych zdali by šlo nacenit, na kolik by to vyšlo u Vás, cca 115m2.
Vydláždění terasy, Rakousko
Bydlím v Oberstinkenbrunn (okres Hollabrunn) a rád bych nechal nově vydláždit svoji terasu cca 30m2. Rád zašlu i foto! Materiál je k dispozici! Prosím o zprávu, zda máte zájem. Děkuji a jsem s pozdravem Moris
Dodávka žulové dlažby pro realizaci projektu Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka žulové (granitové či metagranitové) dlažby v červené barvě pro realizaci zakázky „Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod“, a to včetně dopravy do města Brna. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poptávám pokládku dlažby
Poptáváme realizaci pokládky dlažby / kamenné šlapáky 20-50 cm ve dvoře venkovního areálu. Celková plocha: 600m2 Stávající podklad: beton Začátek realizace: 02/22 Lokalita: Barchovice, okres Kolín Pro zaslání bližších informací, použitého materiálu k pokládce, mne, prosím kontaktujte telefonicky či emailem.
Výroba a dodávka bratislavskej dlažby v objeme 3 500 m2
Predmetom zákazky je nákup bratislavskej dlažby za účelom skvalitnenia verejných priestorov Hlavného mesta. Predmetom nie je pokládka dlažby. Zámerom projektu je zvýšenie estetického vzhľadu v uliciach Hlavného mesta s cieľom vytvoriť funkčný, prístupný a zjednotený verejný priestor. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti ...
Chodník podél silnice I/35 v obci Prostřední Bečva
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nového úseku chodníku po pravé straně silnice I/35 v obci Prostřední Bečva, v úseku se začátkem za křižovatkou se silnicí II/487 na Hutisko-_Solanec po začátek stávajícího chodníku. Nově vybudovaný chodník je řešen s návazností na stávající chodník_starší asfaltový chodník po křižovatku u ...
Dobudovanie chodníkov v obci Boťany
Predmetom zákazky je dobudovanie chodníkov v obci Boťany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavební úpravy stávajících chodníků a nasvětlení míst pro přecházení k.ú. Olbramovice
Předmětná veřejná zakázka řeší bezbariérovou úpravu stávajících oboustranných chodníků podél silnice III. třídy číslo 3962 v intravilánu městystu Olbramovice. Dále stavba řeší prvky, které jsou s touto bezbariérovou úpravou chodníků spojené a to jsou podélná parkovací stání a přesné vymezení dané komunikace pomocí betonových obrub. Tyto betonové ...
Regenerace sídliště Fifejdy II - XII. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje na již realizované etapy č. III., XI. a XIII. Lokalita řešeného území je ohraničena ulicemi Lechowiczova a Gen. Janouška a areálem MŠO Lechowiczova. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel ...
Výroba a dodávka bratislavskej dlažby
Predmetom zákazky je nákup bratislavskej dlažby za účelom skvalitnenia verejných priestorov Hlavného mesta. Zámerom projektu je zvýšenie estetického vzhľadu v uliciach Hlavného mesta s cieľom vytvoriť funkčný, prístupný a zjednotený verejný priestor. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohe č. 5 súťažných ...
Dodávka materiálů z žuly pro realizaci projektu Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka žulových (granitových či metagranitových) kostek v červené barvě, dlažby, laviček a obrubníků, vše z materiálu žula (granit či metagranit), pro realizaci zakázky „Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod“, a to včetně dopravy do statutárního města Brna k uskladnění. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací ...
Dobudovanie chodníkov v obci Boťany
Predmetom zákazky je dobudovanie chodníkov v obci Boťany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka
Predmetom zákazky je dobudovanie chodníkov v obci Vojka. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího parku. V rámci navržených úprav dochází k doplnění stromové výsadby podél hlavní pěší komunikace, v její zadní části je navržen vodní prvek s deseti tryskami, strojovna technologie vodního prvku je umístěna v samostatné šachtě. V blízkosti vodního prvku bude osazeno pítko. Stávající zpevněné ...
Opravy chodníkov v meste Považská Bystrica
Predmetom stavebných prác sú opravy na chodníkoch nachádzajúcich sa na území mesta Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podlažice, bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikace II/358 a III/35826, I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je první etapa stavebních úprav stávajících chodníků a celková rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v obci Podlažice a na okraji města Chrast podél silnic II/358 směr Skuteč (Dobrkov) a III/35826 směr Chacholice zajišťující jejich bezbariérovost a zvýšení bezpečnosti. Součástí je vybudování nových místa pro ...
Stavebné práce pre projekt: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce . Predmetom uvedeného projektu je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce, a to prostredníctvom rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií, resp. chodníkov s cieľom zabezpečiť bezpečný ...
Poptávám vyspárování terasy
Poptávám vyspárování terasy. Potřebuji odstranit staré spáry a nově vyspárovat pomocí kvalitnějšího materiálu. Plocha terasy: 50 m² Velikost dlaždice: 30 x 30 cm Celková délka spár: 350 m Objekt se nachází na Praze 8 – ulice Nad Šutkou (blízko zastávky metra Kobylisy). Realizace nejpozději do října. Pošlete nám prosím orientační cenu. ...