Prosecká, Praha 8
Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků komunikace Prosecká, v úseku U Pekařky - Na Rozhraní v Praze 8 v délce 900 m. Bude provedena výměna podloží v aktivní zóně vč. hloubkové sanace. Povrch vozovky bude z asfaltových vrstev, konstrukce chodníků a vjezdů z betonové dlažby. Dojde k úpravě odvodnění, které je řešeno ...
Modernizácia Karpatskej ulice
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na Karpatskej ulici v katastrálnom území obce Lozorno, okres Malacky, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v náležitostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj ako "Projektová dokumentácia"), vypracovanej spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o. Jedná sa o ...
Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Stavba chodníku v obci Kolaje
Obec Kolaje vypisuje výběrové řízení na stavbu 155 metrů chodníku od č.p. 36 k autobusové zastávce. Stavba bude probíhat dle přiložené stavební dokumentace.
Rek. ul. Koněvovy, Praha 3
Předmětem plnění je rekonstrukce 1. etapy uličního prostoru ulice Koněvova v Praze 3, v rozsahu mezi ulicemi Husitská až Černínova v délce cca 750 m, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým krytem. V prostoru parkovacích pruhů je ...
Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice  - Rožňava - východná strana chodníka
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou plochy chodníka na východnej strane Námestia baníkov v Rožňave.
Poptávám provedení zámkové dlažby pod pergolu
Poptávám provedení zámkové dlažby pod pergolu. Lokalita: Lubno, Frýdlant nad Ostravicí Termín provedení: dohodou Max. cena: dohodou Materiál: zajištěn Množství, počet, rozměry: 48m2 dlažby Historik + 70m obrubník Krajový kámen Presbeton Další informace: výkop proveden, materiál na místě.
IS a komunikace pro výstavbu RD v obci Sedlejov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci technické infrastruktury pro nové rodinné domy v obci Sedlejov, jedná se o komunikace, chodníky, vodovod, přeložky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, provedení plynovodu a veřejného osvětlení. Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech ...
Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14
Předmětem plnění je revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny velkoformátovou dlažbou a náměstí bude doplněno o vodní prvek a mobiliář. Dojde k úpravě odvodnění. Voda bude odváděna do odvodňovacích žlabů a uličních vpustí. Dále bude provedena přeložka plynovodu, vodovodu a elektra. Náměstí bude ...
Vonkajšie úpravy areálu UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku
Predmetom obstarávania je realizácia vonkajších úprav areálu UKF v Nitre v rozsahu opravy, doplnenia existujúcich chodníkov a spevnených plôch, asanácie oplotenia, realizácie nového oplotenia a opravu terasy. Súčasný stav je popísaný v projektovej dokumentácii a navrhované riešenie stavebných úprav bude realizované podľa zadanej projektovej a ...
Holešov - revitalizace náměstí Sv. Anny, Masné krámy
Předmětem veřejné zakázky je realizace úprav stávajících místních komunikací, realizace zeleně a veřejného osvětlení.
Karla Engliše, Praha 5
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace a chodníků vč. podkladních vrstev v ul. Karla Engliše v Praze 5, v úseku ul. Stroupežnického – Radlická. Vozovka bude z velké žulové dlažby, chodníky budou z mozaiky. Součástí stavby je změna odvodnění. Stávající odvodnění pomocí žlabů bude nahrazeno uličními vpustmi (UV). Dojde ke zvětšení rabátek ...
Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi
Kompletní rekonstrukce ulice Palackého, která se nachází nedaleko historického centra, ve městě Mladá Boleslav. V rámci rekonstrukce celého uličního prostoru dojde k úpravě komunikace, chodníků pro pěší, smíšené stezky pro pěší a cyklisty, parkovacích stání, vyřešení odvodnění zpevněných ploch, úpravě veřejného osvětlení a v neposlední řadě i k ...
Legerova, U Divadla – oprava chodníků, Praha 1
Předmětem plnění je výměna konstrukčních vrstev chodníků v ulici U Divadla a v ulici Legerova, v úseku Vinohradská – U Divadla. Výměna konstrukčních vrstev bude provedena v maximální tl. 580 mm, kryt chodníků bude z vápencové mozaiky a ze žulové dlažby, vjezdy budou ze žulové dlažby o rozměrech 15x15x12 cm.
Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka
Predmetom je realizácia stavebných prác s názvom: Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec" pozostávajúca z častí: a) Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk, chodníka, štvrť MRŠ, pozdĺž BD č.16-21 v meste Lučenec, b) Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča v meste
BBP Letná a okolí, Praha 7
Předmětem plnění je bezbariérová úprava tří přechodů v Praze 7 formou vysazení chodníkových ploch a implementací hmatových prvků. Chodníkové plochy budou dlážděné z pražské mozaiky a z betonové dlažby, nové povrchy vozovky budou z asfaltového betonu. Stavebně trvale vysazené chodníkové plochy dále souvisí s realizací nových nebo posunem ...
Blansko – opravy chodníků
Předmětem veřejné zakázky označené „Rámcová smlouva – opravy chodníků“ je provedení oprav chodníků na území města Blanska spočívající v rozebrání dlažby, výměně nebo doplnění podkladní vrstvy, položení dlažby, zpět, res. výměna poškozené nebo doplnění chybějící dlažby, vyrovnání obrubníků a odvoz přebytečného materiálu a uložení na skládce.
Poptáváme realizaci stěnových obkladů
Poptáváme obložení stěn ve starém domě , jedná se o stěnový obklad světlý ze stěnových panelů (malé díly štípané) Děkuji za nabídky . Seidlová
Revitalizácia námestia I. Dobóa, Veľké Kapušany
Predmetom stavby je revitalizacia, resp. rekonstrukcia vymedzenej plochy namestia I. Doboa vo Velkych Kapusanoch s novym designom, vysoko-efektivnym technickym riesenim, ktore budu splnat poziadavky technicko-ekologickych trendov, zaroven bude splnat poziadavky kvality poskytovanych sluzieb sirokej verejnosti. Stavebné objekty sú v nasledovnom ...
Poptávám pryžovou podlahu na terasu
Poptávám na terasu o rozměrech 280cm x 610cm na stávající vylitý beton pryžovou ,gumovou nebo jak všelijak se nazyvá podlahu. Čím více jsem se začetla a zjištovala kolik druhů vůbec je tak se nevyznám. Prosím o cenovou nabídku. Děkuji Týna
Poptávám realizaci kamenného koberce do sprchy
Poptávám nabídku na realizaci kamenného koberce do sprchy v 5 patře v hotelu. Odstín upřesním něco v přírodní okrové, asi 6m2. Celý pracovní postup včetně přípravy podkladu a izolace. Termín dodání 11/2019.
Poptávám výměnu dlažby v koupelně
Poptávám řemeslníka, který by byl schopen opravit 2 roky starou podlahu ve zrekonstruované koupelně. Obkladač při rekonstrukci špatně namíchal lepidlo na podlaze a ta celá vypraskala. Je tedy zapotřebí vysekat původní dlažbu (ideálně bez poškození stěn, které jsou také obloženy) a znovu položit. Výměra dlažby v koupelně cca 3m2. Předem děkuji za ...
Chodníky Trnava
Predmetom zákazky je spracovanie samostatných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou a následná realizácia chodníkov v Trnave na Seredskej ulici od č. domu 158 po č. 176 a k divadlu DISK na Kopánke. Po odovzdaní projektovej dokumentácie oboch chodníkov verejný obstarávateľ zabezpečí inžiniering stavieb a po ...
Poptávám šedé žulové kostky
Poptávám 13 tun šedé žulové kostky 4x6 cm, dále 3 tuny kostky 10x10 cm, respektive 10x12 cm. Děkuji.
Chodník Mokra Hora - Jehnice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul. Blanenská v úseku Mokrá Hora – Jehnice.