Poptávám betonové panely v šedé barvě
Poptávám betonové panely v šedé barvě. Panely chci použít na vyvýšené záhony. Může být i druhá jakost, s potiskem, nebo bez potisku. Odvoz vlastní. - 10x - 200 x 50 cm - 10x - 200 x 25 cm Děkuji, s pozdravem David Merhout.
Poptávám beton
Poptávám cenu betonu na RD v Nové Vsi u Prahy 250 63. Jednalo by se cca o 100 m3 B-15 do základu cca 45 m3 , B-20 do desky a KBbloku 50 m3 a B-25 do věnce. Beton bych kupoval na soukromou osobu ne na firmu . Předem děkuji za nabídku Havelka
Poptávám stropní panely
Poptávám cenovou nabídku na 60m čtverečních stropních panelů na sklep.
Dodávka stavebných a údržbárskych materiálov
Predmetom vytvoreného DNS je zriadenie DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodávku stavebných a údržbárskych materiálov počas 48 mesiacov po zriadení DNS, podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa.
Betón
Zákazka pozostáva z obstarania betónu - tovaru resp. umelého kompozičného materiálu, ktorí vzniká primiešaním cementu kameniva a vody.
Poptávám betonový plot
Dobrý den, prosím o cenovou nabídku na betonový plot, barva základní šedá, jednostranné desky vzor štípaný kámen. Celkem 24 ks desek, 2 x sloupek koncový, 5 x sloupek průběžný. Děkuji.
Dodávka betónu
Predmetom zákazky je dodanie: Betón trieda C 8/10 - 90 m3, Betón trieda C 12/15 - 55 m3 s dopravou.
Poptávám stavební materiál
Pro realizaci projektu poptáváme tyto položky. Mohu poprosit o cenovou nabídku, popřípadě dostupnost? vše zbarveno do žluta: 1) 365m2 žulové odseky, délka strany odseku min. 100 mm 2) 20m2 - žulové bloky 12 ks 1000 délka x 300šířka x 160 výška 3) 1414ks (112m) - žulové sloupky 8/10 v.200mm 4) 51m - žulová schodová hrana tvaru L š. 360mm, v. ...
Materiál na hrubú stavbu
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) zákazka na nákup tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť ...
Betón - Stavebná úprava na priepuste v katastrálnom území Kostolná - Záriečie okres Trenčín
Predmetom zákazky bude dodanie betónu C 16/20 XO, Dmax 16, určeného na opravu priepustu v katastrálnom území Kostolná Záriečie okres Trenčín. Predpokladané odobraté množstvo 40 m3. Dodávateľ do cenovej ponuky zahrnie náklady na dopravu, rozbehovú chémiu, čerpanie betónu, prídavné potrubie.
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod HP: Stredisko Žilina
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2023-2024 pre potreby Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II.. Kupujúcimi budú jednotlivé závody SC ŽSK a ich strediská: -Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá; -Závod Kysuce ...
Stavebný materiál 2
Stavebný materiál na opravu, obnovu a údržbu priestorov ústavu.
Zvýšenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho objektu
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a stavebných materiálov pre materskú školu v Obci Tehla, vrátane dopravy. Bližšia špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 2 súťažných podkladov. V prípade ak sa v opise predmetu zákazky alebo inej sprievodnej dokumentácii nachádzajú konkrétne názvy výrobkov, výrobných postupov, obchodných označení, patentov, ...
Nákup stavebného materiálu
Nákup stavebného materiálu, hlavne reziva, betonu a inych materiálov.
Materiál pre Univerzitu Komenského_02
Predmetom zákazky je dodanie stavebného, zámočníckeho a vodoinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Zákazka je delená na 3 časti. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č 1. výzvy na predkladanie ponúk.
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave_01
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stavebného, maliarskeho a vodoinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Betónové zmesi
Dodávka betónových zmesí podľa tried, v súlade s STN EN 206-1tr. C12/15 , tr. C16/20 , tr. C20/25 , tr. C25/30 , tr. C30/37 vyrobených v súlade s kvalitatívnymi podmienkami normy.
Dodávky betonových směsí a čerpadel betonu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky betonových směsí včetně případné dopravy na místo stavby a zajištění čerpadel betonu na místě stavby.
Stavebný materiál 01
Predmetom zákazky je dodanie stavebného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Sanační materiály -  Lokalita Dolní Rožínka v roce 2023
Sanační materiály - dodávka pro stavby v lokalitě Dolní Rožínka včetně dopravy.
Dodávka zpevněné směsi - likvidace jam II/4+II/3 - Staříč
Předmětem plnění je dodávka zpevněných směsí (zpevněných zásypových materiálů - ZZM, betonů) a kameniva, vyspecifikovaných dle jednotlivých druhů a množství v Příloze č. 3.1 ZD pro účel likvidace hlavních důlních děl na lokalitě Staříč, jámy č. II/3 a II/4.
Cement puzolánový pre rok 2023
Predmetom zákazky sú dodávky cementu portlandského puzolánového CEM II/B-P (v súlade s STN EN 197-1 ), vyrobeného jemným mletím portlandského slinku, sadrovca a zeolitu (puzolánu). Obsah prírodného puzolánu sa požaduje z dôvodu zvýšenia odolnosti voči agresívnym vodám (síranovým, uhličitým a najmä kyslým). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných ...
Cement zmesový pre rok 2023
Predmetom zákazky sú dodávky cementu zmesového CEM V/A (S-V), ktorý musí mať zvýšenú odolnosť voči agresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu vlákno-betónových kontajnerov, certifikovaných ako stavebný výrobok SK TP 16/0136. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu námestia - opakovaná súťaž
Predmetom zákazky je dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom. Zákazka je rozdelená na 2 časti. 1 časť: Dodanie asfaltu 2 časť: Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a mlátovej drviny
Dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu námestia
Predmetom zákazky je dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom. Zákazka je rozdelená na 2 časti. 1 časť: Dodanie asfaltu 2 časť: Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a mlátovej drviny