Poptávám stropní panely SPIROLL
Poptávám stropní panely Spiroll na RD. Viz. půdorys.
Drvený a mletý kameň – Košická oblasť
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a zriadenie a úpravu nástupíšť a ...
Rámcová dohoda na dodávku kameniva pro opravy a výspravu komunikací Kraje Vysočina
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 2/4, 4/8 a 8/11 o ročním předpokládaném objemu 12 700 tun, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro ...
Piesky
Predmetom zákazky je dodávka piesku kremičitého s frakciou 0 mm - 1 mm v množstve 502 600 kg a piesku kremičitého s frakciou 0 mm - 0,5 mm v množstve 504 000 kg, ktoré spĺňajú normu STN 72 1200. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kamenivo
Predmetom zákazky je dodávka kameniva s frakciou 4/10 mm v množstve 1 260 ton. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Lomový kameň triedený
Nákup lomového kameňa triedeného pre potreby Správ povodí v pôsobnosti OZ Košice
Poptávám písek a zeminu
Sháním na zahradu cca 4m3 písku k zásypu jámy s nádrží na vodu a 5 tun zeminy tříděné zahradní na vyrovnání po zemních pracích. Poptávám i s dopravou - co nejbližší okolí Kolína (Hradišťko I.).Co nejdříve.
Poptávám dodávku písku na dětské pískoviště
Poptávám dodávku písku včetně dopravy. Místo určení Benice, množství cca 1 m3, určení – pískoviště pro děti. Můžete mi zaslat cenu za tuto dodávku? Na místo vykládky je možné zajet menším vozidlem (dodávka valník, multikára).
Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou dodávky drceného kameniva rozděleného do frakcí na opravy lesních cest . Blíže viz ZD.
Cement puzolánový
Predmetom zákazky je dodávka cementu puzolánového v množstve 1 436 ton. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Cement puzolánový
Predmetom zákazky je dodávka cementu puzolánového v množstve 1 436 ton. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám řezání Cetris desek, Plzeň
Poptávám řezání Cetris desek, Plzeň.
Materiál na údržbu
Predmetom zákazky je dodávka materiálu pre opravy a údržbu budov počas platnosti zmluvného vzťahu. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Poptávám drcené kamenivo
Poptávám drcené kamenivo fr. 16/32, 15,4 t s dopravou do obce Poříčany (PSČ 289 14). Děkuji.
Materiál na údržbu
Predmetom zákazky je dodávka materiálu pre opravy a údržbu budov počas platnosti zmluvného vzťahu. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Kamenivo pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázkyjsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Lomový kameň - Správa povodia horného Váhu v Ružomberku
Lomový kameň s naložením na dopravný prostriedok. Odvoz si zabezpečuje kupujúci. Odber na OZ Piešťany pre všetky Správy povodí Váhu a povodia Nitry.
Poptávám okrasný kačírek
Poptávám kamenivo do zahrady (kačírek), levně.
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo)
Nákup lomový kameňa a kameniva pre jednotlivé menovité akcie Plánu opráv a údržby a Investičného plánu verejného obstarávateľa (schváleného pre príslušný kalendárny rok), ktorého odvoz bude zabezpečovaný v réžii verejného obstarávateľa, v závislosti od ekonomicky najvýhodnejšej lokality a druhu požadovaného kameňa, ako je uvedené v Prílohe č. 6 ...
Poptáváme stavební materiál
Poptávám stavební materiál, překlady cca 90x45 4 ks.
Poptávám magnezitové cihly
Poptávám magnezitové cihly - 20 ks.
Betónové zmesi II
Predmetom verejného obstarávania je dodanie betónových zmesí a s tým súvisiacich služieb do miesta určenia alebo odber betónových zmesí z betonárky pre realizáciu stavieb vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN) v pôsobnosti Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Nákup drceného kameniva - divize Lipník nad Bečvou
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku drceného kameniva v různých sortimentech frakcí (celkem cca 37.500 t kameniva) pro potřeby divize Lipník nad Bečvou. Přeprava kameniva bude realizována vlastními prostředky zadavatele.
Poptávám stavební materiál
Poptávám cenovou nabídku následujícího materiálu na moji stavbu v Olšanech u Prostějova. extrudovaný polystyren - tloušťka 60 mm v celkové metráži 66 m2 (v případě rozměru desky 1250 x 600 mm - to vychází na balík po 8 kusech - tedy 11 balíků) - desky by měly mít drážky do sebe. - ztracené bednění (1 - tvárnice 300 x 250 x 500 - nejlépe od ...
Poptávám nátěrové hmoty a zámkovou dlažbu
Koupím fasádní barvy akryl 150 kg a lazury na dřevo interiér, exteriér min. 50 kg. Taky koupím zámkovou dlažbu tl. 6 ička nebo jiní tvar, cca 120m2 za výhodnou cenu.