Poptávám materiál pro betonový plot
Dobrý den. Poptávám materiál pro betonový plot. Jsem z Českého Krumlova. Potřebuji typ plotu žula kansas hnědá. Jsem bohužel v CHKO. Koncové sloupky 8 ks, sloupky s drážkou na obě strany 19 ks, rohový sloupek 1 ks, panely 0,5 metru 81 ks a panely 0,25 m 15 ks. Potom potřebuji desky v imitaci hnědého dřeva na výšku 0,25 metru celkem 15 ks. Případně ...
Poptáváme maltový písek
Sháníme maltový písek - cca 10 tun včetně dopravy do Nového Bydžova.
Inertný posypový materiál
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a to inertného posypového materiálu, drveného kameniva frakcie 4/8 mm a frakcie 0/4 mm určeného na realizáciu posypu vozoviek počas trvania zimnej údržby ciest v sezóne 2021/2022. Predmet zákazky zahŕňa dovoz a vyloženie na miesta určenia, ktorými sú strediská verejného obstarávateľa teda skládky inertného ...
Cement puzolánový
Predmetom zákazky je dodávka cementu portlandského puzolánového CEM II/B-P 32,5 R v množstve 1343 ton, ktorý je potrebný na výrobu vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľa prevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám plotovky
Poptávám plotovky cihla . Potřebuji délku 800mm. 70ks. Děkuji Lukášek.
Poptáváme lomový kámen
Na jednu naši akci v Sudicích budeme potřebovat zatím neznámé množství lomového kamene frakce 32-63. Byl by u vás k dispozici? Případně za kolik? Mockrát děkuji za info.
Poptávám betonovou skruž
Poptávám skruž 600 mm / 250 mm výška?
Odvodnění odkaliště K III - Nákup betonové směsi
Dodávky betonové směsi během stanoveného období na stavbu - Odvodnění odkaliště K III (Mydlovary).
Nákup stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek a schodišť. DNS je rozdělen do kategorií A až C. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v jednotlivých kategoriích DNS jsou dodávky výrobků pod CPV kódy uvedenými v ...
Dodávka Mletého vápence k odsíření fluidního kotle K5 na Teplárně Olomouc
Předmětem výběrového řízení je Dodávka Mletého vápence s potřebnými vlastnostmi (granulometrie, čistota, reaktivita, sorpční schopnost) vhodnými pro odsíření ve fluidní vrstvě v požadované kvalitě. Podrobný popis požadovaného plnění zakázky je uveden v zadávací dokumentaci - Přílohy B. tohoto dokumentu.
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov, vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, maliarskeho a stavebného materiálu bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované ...
Dodávky vápenného hydrátu pro o. z. ODRA
Předmětem zakázky je dodávka vápenného hydrátu CL 90-S pro provoz čistírny lagunových vod (ČLV) na lokalitě ostravských lagun LAGUNY OSTRAMO.
Betonová směs - lokalita Mydlovary - část 2 - nové
Předmětem veřejné zakázky je 2 dodávka Betonové směsi pro stavbu Odvodnění odkaliště K III - Větev C včetně dopravy a čerpání.
Odvodnění odkaliště K III - Nákup betonové směsi
Dodávky betonové směsi během stanoveného období na stavbu - Odvodnění odkaliště K III (Mydlovary).
Nákup stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek a schodišť. DNS je rozdělen do kategorií A až C. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v jednotlivých kategoriích DNS jsou dodávky výrobků pod CPV kódy uvedenými v ...
Betonová směs - lokalita Mydlovary - část 2
Předmětem veřejné zakázky je 2 dodávka Betonové směsi pro stavbu Odvodnění odkaliště K III-Větev C včetně dopravy a čerpání.
Poptávám materiál na vyspárování starého pískovcového zdiva
Poptávám vhodný materiál na vyspárování starého pískovcového zdiva (ze štuků) v exteriéru i interiéru, něco srovnatelného s materiálem Otterbein Hydradur EN 459-1. Co mi můžete ze svého sortimentu nabídnou ? Děkuji a jsem s pozdravem Jelínek
Poptávám kačírek
Poptávám kačírek. Velikosti domu je 114 m2 a uvažuji o 60 cm chodníku, který bude vysypán tímto kačírkem. Směl bych Vás poprosit o cenu toho kačírku? S pozdravem Radan Grigačík Štěpánkovice
Zabezpečení SDD Souš  p. č. st. 615 č. o. 2774 v k. ú. Souš dodávka cementojílové směsi
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka cementojílové směsi v předpokládaném množství 900 t k provedení zpevňující injektáže rozvolněných nadložních hornin nad mělce uloženou hnědouhelnou slojí v areálu společnosti DTS Vrbenský, a.s.
Poptávám žulové kostky
Poptávám cenovou nabídku na žulovou kostku na dlažbu, 10x10cm ,množství 150m2. Světle šedá.
Poptávám modifikovaný asfaltový pás a lepidlo
Poptávám modifikovaný asfaltový pás černý, Garden Roof TEGOLA a lepidlo na asfaltové pásy za studena DenBit BOND 5 kg Den Braven.
Betónové zmesi
Dodávka betónových zmesí vyrobených v súlade s kvalitatívnymi podmienkami normy STN a súvisiacich noriem do regiónov, ktoré sú v pôsobnosti obstarávateľa. Betónová zmes typu C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37
Kamenivo 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více účastníky na zajištění dodávek kameniva různých frakcí (celkem cca 73.940 t kameniva).
Poptávám stropní desky PZD
Poptávám stropní desky PZD 209/29/9 V3, 10 ks včetně dopravy na Prahu 9.
Kamenivo pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.