Poptávám střešní okno
Poptávám střešní okno.
Rekonstrukce plynového (a části olejového) hospodářství generátoru
Předmětem veřejné zakázky je provedení náhrady stávajícího potrubí plynového a části olejového hospodářství generátoru s nevyhovujícími svary a náhrady stávajících zastaralých potrubních komponent novými prvky včetně zpracování příslušné dokumentace.
Poptávám šrouby
Poptávám šrouby M10x1.25x130 10.9 v zinku částečný závit. Hlava buď šestihran límec, popřípadě šestihran klasika, eventuálně torx. Lze zajistit tento produkt, nebo je možnost zadat výrobu? V případě výroby kolik ks je minimálně nutné odebrat. Děkuji.
Dodávka výměníků pro společnost TECHKON-SERVIS s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výměníků. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Poptáváme cenovou nabídku na výrobu a montáž hliníkových dveří
Poptáváme cenovou nabídku na výrobu a montáž hliníkových dveří o rozměru cca 200 cm x 200 cm.
Dodávky zemnícího materiálu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zemnícího materiálu s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zemnícího materiálu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Dodávky kabelů a vodičů VN
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kabelů a vodičů VN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelů a vodičů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2023-07/2027. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Silnoprúdové káble s PVC izoláciou do 1 kV
Dodanie káblov určených pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia. Používajú sa pre hlavné vedenia a odbočky distribučnej sústavy, prípojky, na prepoje s holým vonkajším vedením, na prepoje v distribučných transformačných staniciach a v elektrických staniciach. Káble sú určené na pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších ...
Poptávám opravu kulového kohoutu na vodu
Poptávám opravu kulového kohoutu na vodu v Kroměříži (k napouštění bazénu).
ZDS HA Výměna potrubí HKV P25 - Š58
Technické podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny na výkon a funkci a zahrnují zejména: - Výměna stávajícího horkovodního potrubí 2x DN 400 v úseku průlezného kanálu P25 až šachtice Š 58 za nové, včetně veškerých strojních dodávek a prací, dodávek a montáže armatur, nových izolací, stavebních prací, nosných ocelových konstrukcí pod nový ...
ZDS KA Výměna potrubí primáru Š8-PS634
Předmětem realizace díla „ZDS KA Výměna potrubí primáru Š8-PS634“ je výměna primárního horkovodního potrubí v souladu se zpracovanou dokumentací pro výběr zhotovitele, podmínkami a termíny uvedených v dokumentaci, v zadání, ve smlouvě o dílo a zároveň v souladu s veškerými platnými právními předpisy, normami, zákony a vyhláškami ČR. Podrobný ...
ZDS FM Výměna potrubí primáru HKV K11-Š1A
Výměna stávajícího horkovodního potrubí 2xDN 500 v úseku kompenzátoru č.11 až šachtice Š1A za nové, včetně stavebních prací, nosných OK pod nový horkovod a terénních úprav. Výměna stávajícího horkovodního potrubí 2xDN 100 v PIP provedení v úseku Š1A-PS 303 včetně veškerých strojních dodávek a prací, dodávka a montáž armatur ,stavebních prací, ...
DNS: Dodávky kabelů a vodičů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) s názvem „DNS: Dodávky kabelů a vodičů“. Předmětem plnění jednotlivých veřejných zakázek na dodávky zadávaných v DNS budou dodávky kabelů a vodičů pro potřeby zadavatele, které představují širokou škálu využití v rámci jeho předmětu činnosti. Předmětem ...
ZDS HA Výměna potrubí HKV Š10-Š11
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „ZDS HA Výměna potrubí HKV Š10-Š11“ (dále také jen „Dílo“). Technické podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny na výkon a funkci a zahrnují zejména: Realizace výměny horkovodu 2 x DN200 v úseku Š10-Š11 o celkové trase cca 221m a to včetně ...
Poptávám kotvící materiál
Dobrý den, poptávám kotvící patky do země čtvercového tvaru - 12x12 mm dl. 70--90 cm, cca 20 ks. Prosím o cenu. Děkuji Marek
Časť 1: stavebná časť
Výber dodávateľa pre dodanie materiálu v rámci projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál Zákazka je obstarávaná v štyroch častiach: Časť 1: STAVEBNÁ ČASŤ Časť 2: Elektro Časť 3: Výplňe otvorov Časť 4: Vnútorné rozvody Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Vysokotlaký plynovod DN 500/400
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci zakázky na výstavbu nového vysokotlakého plynovodu DN 500/400, napojeného na stávající distribuční plynovod DN 500 v majetku společnosti GasNet, s.r.o. Celková délka plynovodu DN 500/400 činí cca 237 m. Plynovod DN 500/400 je zakončen hlavním uzávěrem plynu (HUP) na ...
Snížení energetické náročnosti objektu MPSV Karlovo nám. 1 - Výměna a repase oken, dveří a vrat
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, spočívající ve výměně a repasi oken, dveří a vrat v objektu MPSV, Karlovo nám. 1.
Přechod parní větve II. na horkovod v Olomouci - I.etapa
Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase a to v podrobnostech Přílohy č.1 Smlouvy - Technická specifikace předmětu Díla. Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných ...
40576, 40577 prodloužení životnosti kotelních komponent kotle č. 1 a 2
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení životnosti kotelních komponent kotlů č. 1 a 2.Jedná se o aplikace ochraného nástřiku proti působení vysokoteplotní korozní eroze, a to zejména na trubkách LUVA a varných trubkách výparníků, včetně provedení přípravných prací spočívajících v očištění stěn spalovací komory tryskáním. Nedílnou součástí je i ...
Gymnázium Humpolec - Opravy stavebních konstrukcí budov
Předmětem veřejné zakázky je oprava tělocvičny (venkovní a vnitřní úpravy povrchů, vzduchotechnika, elektroinstalace, akustika, ZTI a ÚT) a oprava přilehlé střechy (výměna střešních oken, výměna krytiny, izolací a SKD konstrukce).
8029 - Doplnění filtrační stanice TL71 ohřívačem vzduchu
Předmětem této VZ je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla 8029 - Doplnění filtrační stanice TL71 ohřívačem vzduchu v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Účelem záměru projektu požadované instalace ohříváku je snížení vlhkosti ...
Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove na Západnej terase
Predmetom zákazky je realizácia kompletnej rekonštrukcie centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove v budove na Západnej terase, ktorá sa nachádza v pôvodnom stave. Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne je riešená výmenou za nový systém centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2, teda kompletnej výmene technológie centrálnej plynovej kotolne, ...
Cement puzolánový pre rok 2023
Predmetom zákazky sú dodávky cementu portlandského puzolánového CEM II/B-P (v súlade s STN EN 197-1 ), vyrobeného jemným mletím portlandského slinku, sadrovca a zeolitu (puzolánu). Obsah prírodného puzolánu sa požaduje z dôvodu zvýšenia odolnosti voči agresívnym vodám (síranovým, uhličitým a najmä kyslým). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných ...
Cement zmesový pre rok 2023
Predmetom zákazky sú dodávky cementu zmesového CEM V/A (S-V), ktorý musí mať zvýšenú odolnosť voči agresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu vlákno-betónových kontajnerov, certifikovaných ako stavebný výrobok SK TP 16/0136. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.