Poptávám trubku
Poptávám trubku (husí krk) bez perforace, průměr 150-160mm.
Poptávám okna
Poptávám dodávku a montáž oken. Předem děkuji Jana Tylšarová Suchdol okres Prostějov 79845
Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technologie zařízení umožňující změnu současného způsobu distribuce tepla spočívající v decentralizaci zdrojů tepla. Součástí předmětu je rovněž zprovoznění tohoto zařízení a provedení všech souvisejících prací. Bude se jednat o nové, dříve nepoužité a nerepasované zařízení a vybavení.
Poptávám pronájem mobilního WC
Poptávám cenovou nabídku na půjčovné mobilního WC. Jedná se o výstavbu RD, tedy na dobu cca 12 měsíců. Děkuji předem. S pozdravem Rašek
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny ...
Poptávám venkovní okenice
Poptávám cenovou nabídku: SM venkovní okenice s naklápěcími lamelami připevněná na dřevěné ostění tří oken: 90x 120 cm vč. dopravy a instalace na adrese. Mgr.Vít Hrdoušek Tvarožná Lhota
Poptávám okna
Poptávám okna. 1) okno ventilačka, klika uprostřed, panty dole, stavební otvor (šířka 140 cm, výška 60 cm), venkovní barva antracit, vnitřní bílá + síťka proti hmyzu, trojskla 2) francouzské okno, otevírací obě křídla bez středové příčky, poměr rozdělení křídel cca 90cm - 50cm, při pohledu z venku širší pravé křídlo, barva jako předchozí ...
Poptávám opravu betonového vjezdu
Poptávám opravu betonového vjezdu k domu. Nejlépe vybourat beton, odvoz a pokládka dlažby. Rozměr 50m2.
Rekonštrukcia obecného úradu v obci Radzovce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove obecného úradu v obci. Budova obecného úradu nevyhovuje požiadavke STN 73 0540 a nespĺňa energetické kritérium. Zámerom investora je zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti a tepelnú izoláciu objektu a prostredníctvom rekonštrukcie zmodernizovať a skvalitniť priestory obecného úradu. Stavebné práce sa budú ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Včelince
Stavebné práce pozostávajú zo zateplenia strechy smerom do vonka, čiže bude odstránená strešná krytina, aby mohla byť vsadená tepelná izolácia na báze PIR. Všetky fasádne steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom aj s novými povrchovými úpravami exteriérových omietok. Jestvujúce fasádne okná a dvere budú nahradené novými s výplňou z ...
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Plášťovce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte kultúrneho domu v obci Plášťovce zatepľovanie obvodových murív, strešného plášťa a výmeny okien a to v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako PD) a zmluvných podmienok. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v sprievodnej správe (SS) a ...
Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 2.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - SADY PIONÝRŮ“, touto zadávací dokumentací (ZD) a SOD vč. všech přiložených a v ZD a SOD specifikovaných příloh. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové ...
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej ...
Poptávám materiál na vyspárování starého pískovcového zdiva
Poptávám vhodný materiál na vyspárování starého pískovcového zdiva (ze štuků) v exteriéru i interiéru, něco srovnatelného s materiálem Otterbein Hydradur EN 459-1. Co mi můžete ze svého sortimentu nabídnou ? Děkuji a jsem s pozdravem Jelínek
Poptávám kačírek
Poptávám kačírek. Velikosti domu je 114 m2 a uvažuji o 60 cm chodníku, který bude vysypán tímto kačírkem. Směl bych Vás poprosit o cenu toho kačírku? S pozdravem Radan Grigačík Štěpánkovice
G728 - výměna vík chladičů za korozivzdorné a umožnění revize výměníků
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace prací spočívající ve výměně horních vík a den z uhlíkové oceli u výměníků za horní víka a dna z korozivzdorné oceli. Současně s úpravami výměníků bude provedena montáž ocelových konstrukcí (závěsů) ve stavební části pro umožnění manipulace s těly chladičů během revizí, ...
Dodávky vypínačů SF6 123 KV včetně nosných konstrukcí  a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Břeclav
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku Města Břeclav. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující návrh a instalaci úsporných opatření na základě podrobné technické a ekonomické analýzy energetického hospodářství dotčených objektů. Po realizaci dojde k následnému dlouhodobému sledování ...
Rekonstrukce kotelny na koleji VŠCHT Praha - Volha
Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace kotelny na vysokoškolské koleji Volha spočívající ve výměně stávajících kotlů, rozvodů plynů, zařízení pro MaR a veškerého ostatního vybavení kotelny a strojovny z důvodu jejich fyzického a morálního zastarání (kotelna již nevyhovuje platným emisním normám).
C-Energy horkovod JIH změna dimenze DN300 II
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které nahradí stávající velmi poruchové potrubí v trase mezi šachtou v areálu TTa1 a výměníkovou stanicí VS 26, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, formou dodávky "na klíč".
Dodávka drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy TT
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Poptávám podlahovou krytinu
Poptávám podlahovou krytinu Egger design pro Dub starý šedý ED 4016, 2 balení.
Poptávám lamelové zastřešení bazénu
Poptávám lamelové zastřešení bazénu 7x3. Děkuji za nabídku.
Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie
Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie a prestavby existujúceho objektu a to: -Zmena dispozície vnútorných priestorov -Rekonštrukcia vnútorných priestorov -Zateplenie budovy -Výmena okien -Rekonštrukcia vnútorných rozvodov vodovodu, kanalizácie, elektriny a plynu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte ZŠ Bernolákova v meste Vranov nad Topľou, zmenou vykurovacieho systému. Návrh obsahuje zostavu integrovaných jednotiek plynových tepelných čerpadiel o počte 14 ks. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri.