Poptávám redukci ventilu tlakové lahve
Poptávám redukci k tlakovým lahvím. Redukce na ventil tlak. lahve z W 21,8 na G 3/4. Děkuji Aleš Gajda
Výměna oken a provedení nových vstupů bytového domu v ulici Nová č.p. 183 - 186, 407 01 Jílové
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu č.p. 183, 184, 185 a 186, Martiněves, ulice Nová, Jílové, na pozemcích st. p. č. 283/1, 283/2, 283/3, 283/4 v katastrálním území Martiněves u Děčína (dále jen „stavba“). Jedná se o stavební úpravy spočívající ve výměně oken i s parapety za okna plastová, s ohledem na možnost budoucího ...
Poptávám francouzské terasové okno
Poptávám francouzské terasové okno 4000 na 2200 mm s trojsklem na rekonstrukci chalupy- na pasivní domek.
Poptávám revizní zprávu
Poptávám revizní zprávu o nevyhovujícím kotli na tuhá paliva pro kotlíkovou dotaci. S pozdravem Stanislav Kubeš
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení, výměně oken, očištění fasády, výměně střešní krytiny a opravě krovu, a to na dvou budovách (objektech) nacházejících se na pozemcích parc. č. 996/2 a 997, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava . Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v ...
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba MŠ Poproč
Predmetom zákazky sú stavebné práce a súvisiace dodávky a služby spojené so stavebnými úpravami, prístavbou a nadstavbou objektu materskej školy v obci Poproč. Objektová skladba: SO 01 Materská škola 01 Materská škola prístavba, nadstavba a čiastočná výmena okien 02 Materská škola výmena krytiny a zateplenie stropu 03 Materská škola ...
Obnova budovy, súpisné č. 47 obce Osádka
Predmetom zákazky je zateplenie obvodových stien a suterénnych stien, vyhotovenie podhľadov, výmena dverných a okenných otvorov, vyhotovenie spevnených plôch, vybudovanie zádveria, výmena zábradlí, oprava povrchovej úpravy existujúcich chodníkov, prevložkovanie existujúcich komínov a využitie technickej miestnosti na 1.PP na vykurovanie celej ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů Stavební část: výměna výplní dveřních, okenních a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti objektu, opravy vnitřních a ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovského a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovkého a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů. Stavební část: výměna výplní oken, dveří a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti, opravy vnitřních a venkovních omítek, ...
Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému. Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja ...
Snížení energetické náročnosti nemocnice Dačice, a.s. - energetický zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru.
Retrofit Kotle K 12 Teplárna České Budějovice a.s.
Předmětem zakázky je provedení díla, které se skládá z retrofitu stávajícího kotle K12 na kotel s menším parním výkonem spalující dřevní štěpku spolu s vybudování skladu pro příjem, skladování a dopravy dřevní štěpky s napojením na stávající dopravní cesty paliva pro kotel K12.
Dodávky hmot pro VDZ - rozpouštědlová barva bílá, ne vodou ředitelná, s dodatečným posypem II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ rozpouštědlové barvy bílé, ne vodou ředitelné, s dodatečným posypem. Zadavatel předpokládá celkový odběr hmot v množství 100 tun bílé barvy a 50 tun balotiny.
Dobudovanie chodníkov v obci Boťany
Predmetom zákazky je dobudovanie chodníkov v obci Boťany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka
Predmetom zákazky je dobudovanie chodníkov v obci Vojka. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy – zateplenie obvodového plášťa
Predmetom zákazky SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy zateplenie obvodového plášťa, výmena okien je zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov na fasáde, zateplenie strešného plášťa, rekonštrukcia bleskozvodu, výstavba nového fotovoltaického zariadenia za účelom výroby elektrickej energie zo slnečnej energie ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
D1 Stránecká Zhoř vlevo - úpravy a provozování odpočívky
Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový pás. Budou vybudované potřebné inž. sítě. Součástí zakázky je vybudování zázemí pro odpadové hospodářství.
Drevotriesková doska laminovaná, hranovacia páska ABS
Logický celok č. 1 Drevotriesková doska laminovaná (DTDL), Hranovacia páska ABS a doplnkový materiál Logický celok č. 2 Kovania a doplnkový materiál pre drevo výrobu Verejný obstarávateľ oznamuje uchádzačom, že verejné obstarávanie bude ukončené s dvoma víťaznými uchádzačmi. Výsledkom verejného obstarávateľa bude cena Rámcovej dohody , výška ...
Budova ľudovej školy – Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav na budove ľudovej školy nachádzajúcej sa v obci Nižná Slaná na adrese Letná 17. Účelom realizácie stavebných úprav je zvýšenie energetickej účinnosti budovy formou inteligentného riadenia energie, v rámci ktorých budú realizované práce: zateplenie stropu; zateplenie objektu; výmena výplní ...
Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího parku. V rámci navržených úprav dochází k doplnění stromové výsadby podél hlavní pěší komunikace, v její zadní části je navržen vodní prvek s deseti tryskami, strojovna technologie vodního prvku je umístěna v samostatné šachtě. V blízkosti vodního prvku bude osazeno pítko. Stávající zpevněné ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy - SOŠ technická Vráble
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Z dôvodu zateplenia je nutné urobiť tieto úpravy : Obvodový plášť: - vybúrať pôvodné drevené výplne otvorov a nahradiť ich plastovými šesťkomorovými oknami s obdobnými rozmermi a izolačným trojsklom - zdemontovať vonkajšie a vnútorné parapetné plechy - ...
Opravy chodníkov v meste Považská Bystrica
Predmetom stavebných prác sú opravy na chodníkoch nachádzajúcich sa na území mesta Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník“, který je specifikován dokumentací pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a ...
Truhlář, Rakousko
Ahoj, máme dům v Eggernu, asi 15 minut od Nové Bystřice. Hledáme truhláře, který nám vyrobí nová okna a vchodové dveře do našeho domu. Dokážete něco takového udělat? Máme 4 velká a 1 malá okna a 1 přední dveře. Děkujeme vám za vaši reakci. Elisabeth Meze