Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a vytápění objektu, výměna vnějších otvorů/oken - ve většině případů jde o repase, protože škola je národní kulturní památkou, zateplení střech, sanace šaten proti vnikání zemní vlhkosti, vzduchotechnika.
Poptávám betonovou skruž
Poptávám skruž 600 mm / 250 mm výška?
Francouzská 32
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády a výměna oken, oprava společných prostor a elektroinstalací, oprava ZTI, realizace půdní vestavby, včetně výtahu a úprava vnitřního dvoru.
Poptávám opravu retenční nádrže
Mám prasklou 12 kubíkovou samodržnou retenční nádrž, která je zakopaná asi 3m v zemi. Mám foto aktuálního stavu. Zřejmě při instalaci došlo k vybočení jednoho podpěrného ramene a nádrž praskla - díra je asi 20 cm dlouhá a max. 10 cm široká (asi). Šlo by to nějakým neinvazivním způsobem opravit (bez kopání)?
Jasenica, č. pop. 130, parc. č. 395, zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácii objektu administratívnej budovy v obci Jasenica. Zahŕňa zateplenie fasády, výmenu výplní otvorov exteriéru, výmena okapových chodníkov. Rekonštrukčné práce sa dotýkajú aj kompletnej výmeny strešného plášťa, ktorý je v havarijnom stave a s tým spojený dažďový systém. Vo fasáde sú ...
Revitalizace a snížení energetické náročnosti objektu Dům s pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí
Předmět plnění zahrnuje revitalizaci a snížení energetické náročnosti budovy Dům s pečovatelskou službou, v Sezemicích, řeší zateplení objektu kontaktním kompozitním zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních otvorů a zateplení podlahy podkroví, volného půdního prostoru s návazností na ostatní práce, které budou v rámci zateplení dotčeny, ...
Odvodnění odkaliště K III - Nákup betonové směsi
Dodávky betonové směsi během stanoveného období na stavbu - Odvodnění odkaliště K III (Mydlovary).
Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy
K rekonstrukci stávajících chodníků podél komunikací dojde v zastavěné části obce Hřibojedy. Díky chodníkům dochází k oddělení pěší a automobilové dopravy, čímž se zvýší bezpečnost provozu. S ohledem na charakter chodníků není zavedeno staničení. K údržbě chodníků dojde v délce 744 m. Šírka chodníků je proměnná a bude odpovídat současnému stavu. ...
ACCORD - Zateplenie pavilónov – fasády
Rekonštrukčné práce na zateplení fasád a výmene okien pre fakulty PRIF UK a FMFI v Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Rekonštrukcia Cintorínskej ulice v Obci Ivanka pri Dunaji
Rekonštrukcia Cintorínskej ulice: Predmetom návrhu je oprava Cintorínskej ulice v celej jej dĺžke a šírke vrátane jej obrúb. Sú časťou opravy nie je nová realizácia dopojení k vjazdom a pred vjazdami k rodinným domom s výnimkou betónového chodníka medzi Škultétyho ul. a cintorínom, ktorý bude nahradený konštrukciou zo zámkovej ...
Poptávám opravu terasy
Poptávám opravu terasy na bytovém domě.
Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Katedry tělesné výchovy, Na Bohdalci 715/30, Liberec 15 s výměnou technických rozvodů za účelem zlepšení podmínek provozu a snížení nákladů na provoz. Součástí rekonstrukce je kompletní zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Stávající konstrukce 4podlažního objektu z 80. - 90. let minulého století ...
Nákup stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek a schodišť. DNS je rozdělen do kategorií A až C. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v jednotlivých kategoriích DNS jsou dodávky výrobků pod CPV kódy uvedenými v ...
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.
Predmetom zákazky - realizácia diela, je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.
Výměna sekčních armatur HNK - x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ
Předmětem díla (dále jen díla) je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla nazvaného „7419 - Výměna sekčních armatur HNK - x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ - x.x4.7.142.1,2“ v JE Dukovany, jejímž účelem je náhrada soustavy armatura-servopohon na pozicích x.x4.7.135.1+2, x.x4.7.142.1+2 (včetně ...
Nitra, Alekšince B, C - zmena systému vykurovania - R
Predmetom zákazky je zmena systému vykurovania v areáli vojenského objektu Alekšince B a C. Objekt sa nachádza na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch v katastrálnom území Rišňovce.
Poptávám polykarbonát
Poptávám cenovou kalkulaci čirého polykarbonátu na rozměr pergoly 3,2x8 m. Tloušťka by měla být cca 4mm nebo 5mm, který doporučíte? Děkuji Dana Zabloudilová
CIZS Spišská Nová Ves – stavebné práce
Predmetom zákazky je obnova budovy zdravotného strediska v Spišskej Novej Vsi. Stavebné úpravy sa týkajú zmeny dispozície, zo zásahom do nosných a obvodových konštrukcií. Dispozícia je navrhovaná s centrálnou čakárňou pre pacientov a vytvorením centrálnych hygienických priestorov pre pacientov vrátane debarierizácie objektu. V rámci zabezpečenia ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo
Zateplenie objektu školy vrátane strechy, výmena fasádnych okien a ostatné dokončievacie práce vrátane bleskozvodu.
Konzervatórium - prestavba a nadstavba, Žilina
Špecifikácia stavby: Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, ...
IT-90-15-07832 - Rekonstrukce blokových úsekových rozvaděčů 0,38kV
Předmětem veřejné zakázky IT-90-15-07832 - REKONSTRUKCE BLOKOVÝCH ÚSEKOVÝCH ROZVADĚČŮ 0,38KV je Dílo spočívající ve zpracování dokumentace a realizace kompletní dodávky „na klíč“, která zahrnuje demontáž stávajících zařízení, dodávku a montáž nových rozvaděčů, včetně provedení příslušných technických kontrol, testů a zkoušek a uvedení do provozu. ...
Poptávám chemické WC na zahradu
Poptávám chemické WC na zahradu.
Dodávka Mletého vápence k odsíření fluidního kotle K5 na Teplárně Olomouc
Předmětem výběrového řízení je Dodávka Mletého vápence s potřebnými vlastnostmi (granulometrie, čistota, reaktivita, sorpční schopnost) vhodnými pro odsíření ve fluidní vrstvě v požadované kvalitě. Podrobný popis požadovaného plnění zakázky je uveden v zadávací dokumentaci - Přílohy B. tohoto dokumentu.
Poptávám dřevěná okna
Poptávám dřevěná okna kastlová.
Konzervatoř Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce budovy konzervatoře, která se nachází v ulici Chelčického, v památkové zóně města Teplice. Jedná se o ucelený uměleckohistorický komplex, který je zvláště ve svých interiérech originálně dochovaný (dřevěná obložení, malby, štuková zdobení, mramorové prvky, vitráže, svítidla aj.). Již při ...