Poptávám písek a zeminu

Poptávám písek a zeminu

Sháním na zahradu cca 4m3 písku k zásypu jámy s nádrží na vodu a 5 tun zeminy tříděné zahradní na vyrovnání po zemních pracích. Poptávám i s dopravou - co nejbližší okolí Kolína (Hradišťko I.).Co nejdříve.

D1 Rohlenka vlevo - provozování odpočívky

D1 Rohlenka vlevo - provozování odpočívky

Cílem zakázky je zajištění potřeby odpočinku pro uživatele dálnice na levostranné odpočívce D1 Rohlenka v km 207. Zakázkou budou zajišťovány základní hygienické podmínky (provoz a údržba automatických toalet). Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový ...

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popis stavebných ...

Wilsonova – chodník před Státní operou, Praha 1

Wilsonova – chodník před Státní operou, Praha 1

Jedná se o opravu chodníku před Státní operou v délce cca 70 bm z velkoformátových kamenných desek. Oprava spočívá ve vybourání veškerých kamenných dlažebních desek včetně neúnosného konstrukčního souvrství a nahrazení novou dlažbou. Složení velkoformátové kamenné dlažby bude ze čtyř segmanetů o rozměrech (1000 x 780 x 100, 560 mm x 780 x 100 mm), ...

Poptávám střešní krytinu

Poptávám střešní krytinu

Poptávám střešní krytinu BT T 35 0,7 mm, Aluzinek 730 m2.

Stavebné úpravy výrobnej haly

Stavebné úpravy výrobnej haly

Predmetom zákazky sú stavebné práce na výrobnej hale č. 4, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti - zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia systémov osvetlenia - výmena vnútorných svietidiel za svietidlá LED. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...

Guľové uzávery pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - potrubný dvor KS01

Guľové uzávery pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - potrubný dvor KS01

Predmetom zákazky je dodávka 19 ks celozváraných guľových uzáverov pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktoré budú použité pri úprave potrubného dvora kompresorovej stanice 01, Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť: GU DN 1400, 1200 a 900 v ...

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Semilské strojírny s.r.o.

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Semilské strojírny s.r.o.

Předmětem zakázky je decentralizace zdroje tepla pro vytápění (odpojení od stávající uhelné kotelny, vytvoření nových plynových topných zdrojů vč. vybudování přípojky z veřejného vedení mimo areál společnosti) zlepšení tepelné ochrany obálky výrobní haly H3 (zateplení fasády, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, likvidace krytiny s příměsí ...

Poptávám dodávku písku na dětské pískoviště

Poptávám dodávku písku na dětské pískoviště

Poptávám dodávku písku včetně dopravy. Místo určení Benice, množství cca 1 m3, určení – pískoviště pro děti. Můžete mi zaslat cenu za tuto dodávku? Na místo vykládky je možné zajet menším vozidlem (dodávka valník, multikára).

Poptáváme dodávku plastových oken

Poptáváme dodávku plastových oken

Chtěli bychom vypočítat cenu na výměnu plastových oken (barva zevnitř bílá, zvenku barva ořechu). Rozměry oken: 4 kusy 1750 x 1330 - 3křídlové, 2 kusy 1340 x 1300 - 2křídla, 1 kus 500 x 800, 2 kusy 1160 x 550 - vyklápění jen dolů, 2 kusy 580 x 560, 1 kus 1200 x 1160 - 2křídlové, 1 kus 860 x 1200. Parapety venkovní hnědý.

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Počet kusů k dodávce: 1 ...

Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram

Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram

Předmětem plnění je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech ve vlastnictví města Příbram. Součástí předmětu plnění zakázky je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management pro vybrané objekty. Úsporná opatření se budou týkat zejména obnov a rekonstrukce ...

Běhouny, Německo

Běhouny, Německo

Prodáváme zbytky kobercových běhounů a schodišťových nášlapů. Hledáme zástupce nebo prodejce, který tyto zbytkové zásobby prodá. Kontaktujte nás, pokud vidíte možnost. Stopp GmbH Geyer Telefon 0049 37346 93678

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinská teplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa: -spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu; -zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu ...

Vchodové dveře, Maďarsko

Vchodové dveře, Maďarsko

Dotaz: Můžete vyrobit dvoudveřové vchodové dveře (pro dům) podle námi zadaných rozměrů, a také poslat do Maďarska? Můžete nám poslat pár vzorků podle naší představy (1970x800 a 1970x430) poté, co vám pošleme přílohu e-mailem pro přibližný náhled. celý komplet s rámy asi 1330x2600 mm Děkuji, s přátelským pozdravem Papp

Poptávám sprej na opravu palubních desek veteránů

Poptávám sprej na opravu palubních desek veteránů

Poptávám sprej na opravu palubních desek veteránů.

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ

-Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH

Obnova materskej školy II

Obnova materskej školy II

Predmetom zákazky je: obnova materskej školy vobci Kajal podľa projektovej dokumentácie. Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelnotechnických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie ...

Dodávka liniových trubek pro C4G projekt

Dodávka liniových trubek pro C4G projekt

Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca. 150 km liniových ocelových trubek o dimenzi DN1400. Předmět veřejné zakázky zahrnuje vyložení a naskladnění trubek a rovněž dodávku příslušné dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Část 1 veřejné zakázky - liniové trubky DN1400, šířka stěny 18 mm, délka cca. 72 km. Část 2 veřejné ...

Rozšíření výkonu kotelny na biomasu

Rozšíření výkonu kotelny na biomasu

Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávající kotelny a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní dodávky na klíč.

Rekonstrukce ulice Písečná, Cheb

Rekonstrukce ulice Písečná, Cheb

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků, dále zřízení jednoho stanoviště podzemních kontejnerů na směsný komunální a tříděný odpad a nové veřejné osvětlení. Nově bude vybudována okružní křižovatka v křížení s ulicí Osvobození.

Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB na ul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.

Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal

Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal

Dodanie zariadenia do kotolne. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Poptávám dodávku plastového okna

Poptávám dodávku plastového okna

Poptávám okno o rozměrech 60 x 130 cm, barevné provedení vnější zlatý dub, uvnitř bílé. Pouze výklopné. Předem děkuji. Dvořák

(záznamy 1/25 z 14352)  strana 1 / 575