Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke, p.č. CKN 2/2 K.Ú. Turzovka
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác na stavbe Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke, p.č. CKN 2/2 K.Ú. Turzovka podľa Projektovej dokumentácie stavby, ktorá je Prílohou č. SP-01 týchto podkladov a Výkazu výmer stavby, ktorý je Prílohou č. SP-02 týchto podkladov a v súlade s ustanoveniami ostatných relevantných ...
Poptávám pojistkovou skříň
Poptávám pojistkovou skříň SP/1 6x 63 A s litinovými dvířkami.
Poptáváme sanitární příčky
Dobrý den, naše společnost provádí pro zákazníka rekonstrukci WC v restauraci a poptáváme sanitární příčky. Prosím o informaci co od nás potřebujete k vytvoření cenové nabídky. V příloze zasílám info. Děkuji s pozdravem Ivan Winkler
Technologie energobloku peletárny Roudnice nad Labem
Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky s názvem Technologie energobloku peletárny Roudnice nad Labem, jejímž předmětem je komplexní dodávka nové energetické technologie pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z biomasy, prostřednictvím kotle na biomasu a ORC, její instalace, zprovoznění, napojení na technickou infrastrukturu zadavatele, ...
Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina 02
Predmetom zákazky je reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra, výmena okien a dverí čelnej fasády, modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia, renovácia a doplnenie sedadiel a stoličiek.
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám dvoje skleněné dveře a jednu sprchovou stěnu
Poptávám dvoje skleněné dveře a jednu sprchovou stěnu. První dveře do předsíně v matném provedení, celková šířka chodby 2,21m a výška 2,5 m. Posuvné dveře na boční světlík. Druhé dveře do obývacího pokoje šířka 2m a výška 2,25m. 2křídlé dveře a čiré sklo. Sprchová stěna walk in posuvná- 100cm pevná část + 80 cm posuvná. Prosím o zaslání ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol
Predmetom zákazky projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol je realizácia stavebných prác v súlade s vypracovaným stavebnotechnickým riešením a požiadavkami vyhlasovateľa súťaže. Projekt rieši stavebné úpravy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol v súvislosti so zákonom č. ...
Chodník podél silnice I/35 v obci Prostřední Bečva
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nového úseku chodníku po pravé straně silnice I/35 v obci Prostřední Bečva, v úseku se začátkem za křižovatkou se silnicí II/487 na Hutisko-_Solanec po začátek stávajícího chodníku. Nově vybudovaný chodník je řešen s návazností na stávající chodník_starší asfaltový chodník po křižovatku u ...
Dodávky malorozměrových relé 2022
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.
Fakultní Thomayerova nemocnice - dodávka kogenerační jednotky a provádění pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové kogenerační jednotky (dále jen „KGJ“) do kotelny zadavatele. Dodávka KGJ proběhne formou výměny stávající KGJ za soudobou technologii, tj. KGJ shodných parametrů, především v oblasti elektrického výkonu, včetně vypracování projektové dokumentace pro umístění a instalaci KGJ.
Poptávám zaměření a nacenění dveří na terasu
Poptávám zaměření a nacenění dveří na terasu. Kozmice u Hlučín Prosím zavolejte, upřesním. Děkuji S pozdravem
Omezovače přepětí VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění omezovačů přepětí vn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách omezovačů přepětí vn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2023-04/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je ...
Objekt úřadu Seifertova 51 - výměna oken
Záměrem MČ Praha 3 je výběr dodavatele, který provede kompletní výměnu výplní otvorů obvodových stěn a vjezdových vrat v budově Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51, Praha 3. Výměna zahrnuje kromě jiného dodávku výplní otvorů, jejich montáž, opravu stávajících výplní dveří a likvidaci odpadu.. Osazení nových oken bude provedeno do stejné ...
Dodávky bezpečná konzolovina Pařát
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Bezpečné konzoloviny Pařát s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách dodávek Bezpečné konzoloviny Pařát pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2023 - 02/2029. S ...
Výroba tepla a zásobování teplem a elektřinou, revitalizace kotelny v Rokycanské nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) a částečně elektrické energie po dobu 15ti let. Součástí předmětu zakázky je demolice stávající budovy výměníku, výstavba nové budovy kotelny na půdorysu budovy výměníku, dodávka nového zdroje tepla a kogenerační jednotky.
Bystřice pod Hostýnem - modernizace vytápění vojenského areálu
Předmětem veřejné zakázky je modernizace vytápění vojenského areálu Bystřice pod Hostýnem. Podrobné informace uvedeny v zadávací dokumentaci vč. příloh (závazný vzor smlouvy, projektová dokumentace, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní
Jedná se o stavební práce na opravě fasády, včetně částečné výměny oken na budově školy na ulici Školní.
Přípravné práce - modernizace zdroje Brno-sever pro soustavu zásobování tepelnou energií
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení kapacity propojení horkovodů Lesná a Líšeň uvnitř areálu teplárny Brno - sever (na adrese Obřanská 60, 614 00 Brno). Současné potrubní propojení obou horkovodů potrubím dimenze DN350 a DN400 bude nahrazeno dimenzí DN600. Trasa bude upravena s ohledem na požadavky instalace nového zdroje (kotle na dřevní ...
Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice
Předmětem VZ je realizace projektu Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu MV ČR Svojšice. Projekt tvoří dvě základní části, a to změna zdroje tepla v areálu (kotelna na peletky a s tím související zásobní silo) a zateplení vybraných skladových budov (obvodový plášť, střecha, výplně otvorů). Cílem projektu je ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ v obci Drietoma
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou v obci Drietoma - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, úprava vykurovania, rekuperácia a výmena svietidiel. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii
Potrubí třídy 11 s přírubovými spoji a tvarovkami - Rozšíření PVP Bukov II etapa
Předmětem veřejné zakázky je 2. dodávka Potrubí, Přírubových spojů a Tvarovek třídy 11 pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa včetně dopravy.
Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související stavební práce pro nový zdroj vytápění dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x240 kW při teplotním spádu 50/30°C (a o výkonu 2x219 kW při teplotním spádu 80/60°C), celkový maximální výkon kotelny je 480 kW. Součástí plnění je i nový systém měření a regulace (MAR) pro řízení kotelny a ...
Rekonštrukcia Múzea Laca Novomeského - Výmena okien a dverí II
Predmetom zákazky je dodávka a montáž okien a dverí. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
G280 - VF-HVB - zajištění životnosti hlavních potrubních rozvodů TVD min. do roku 2050
Předmětem dané veřejné zakázky je zejména zpracování Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), Výrobně technické dokumentace (VTD) a ostatní dokumentace a následná záměna vybraných potrubních tras včetně záměny regulačních armatur 1(2)VF15(25,35)S05, záměny odběrových armatur 1(2)VF15(25,35)F01A,F01B, měřících clon 1(2)VF15(25,35)F01, ...