Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ
Objekt ZŠ s MŠ pozostáva z troch budov Učebne ZŠ, Telocvičňa, Materská škola. Budovy boli postavené v roku 1970. Všetky budovy sú zateplené, majú vymenené okná. Každá budova má vlastný zdroj vykurovania. Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ s MŠ v Gaboltove. Navrhované úpravy pozostávajú z vybudovania nového zdroja tepla na ...
Poptáváme střešní tašky
Poptávám cenové nabídky na střešní tašku: BRAMAC TEGALIT STAR, taška základní - zinkově šedá Bramac Tegalit PLUS grafit mat Bramac Tegalit ebenově černá V příloze scan potřebných rozměrů na střešní tašku. Děkuji za zpracování
8949 - Rekonstrukce nátrubků PG k.m.51÷56 DN25 a uzlu připojení kontrolních nádržek PG s vyloučením HS
Dílem je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8949 - Rekonstrukce nátrubků PG k.m. 51 ÷ 56 DN25 a uzlu připojení kontrolních nádržek PG s vyloučením HSS“ v Jaderné elektrárně Dukovany spočívající v nahrazení stávajících HSS mezi DVN a nátrubky na plášti PG a rekonstrukce nátrubků PG bez nutnosti jejich výměny, a to ...
Komplexní dodávka náhradních dílů a zajištění servisních prací a oprav protipožárních dveří
Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. Informace pro dodavatele: Přílohy zadávací dokumentace jsou vloženy pouze v hlavní části zakázky.
G281 - VF-ČSTVD a kanály TVD - zajištění životnosti hlavních potrubních rozvodů TVD min. do roku 2050
Předmětem veřejné zakázky je záměna potrubních tras, a to včetně potrubních komponent - armatur a škrtících clon na systému technické vody důležité v Čerpací stanici technické vody důležité a potrubních kanálech technické vody důležité.
Rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci na Panskej 261/19, 815 35 Staré Mesto. Ide o výmenu vykurovacích zariadení (starých teplovodných kotlov Protherm, za nový vysokoúčinný kondenzačný kotol novej generácie). Táto výmena však vyžaduje aj výmenu teplo technických zariadení vybavenia kotolne (ako rozdeľovač, zberač, ...
Oprava řídicího systému VZT a chlazení pro COS v areálu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most
Zajištění opravy (upgradu) nebo výměny řídicího systému vzduchotechniky a tepelného hospodářství pro centrální operační sály a předávací stanice PS-1 v budově G a na technickém dispečinku v odštěpném závodě zadavatele Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o. z.
Dynamický nákupní systém na dodávky elektromateriálu
Konkrétním předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS budou zejména dodávky kabelů, vodičů, žárovek, LED svítidel, elektrického zařízení a spotřebního materiálu, osvětlení, předřadníků pro výbojky nebi výbojkových trubic, elektrického rozvodného a řídícího zařízení, akumulátorů, galvanických článků a baterií a jiných obdobných ...
Výměna potrubí LEBIT Velkomoravská - Mišákova
Výměna přívodního a vratného horkovodního potrubí mezi šachtami Š151 v ul. Velkomoravská - Š152d v ul. Ibsenova včetně části napojených přípojek po uzavírací armatury, které jsou součástí díla. Připoložení doprovodného dispečerského rozvodu (chrániček optického vedení a komunikačního kabelu) podél vratného potrubí mezi šachtami 151 - 152d
Obnova spŕch - mestské kúpalisko Revúca
V predmetných priestoroch sa navrhujú stavebné úpravy, ktorými sa vylepšia ich súčasné sociálne a hygienické pomery. V šatniach budú osadené montované prezliekacie kabínky. Vstup do objekty sa zabezpečí bezbariérovo pomocou novej rampy. Búracie práce interiér- m.č1.01, 1.02, 1.03 - existujúca omietka - Betónová podlaha cca 50mm - Tehlové ...
Malacky, LKM – b .č. 003, 006  – výmena stavebných výplní otvorov a vymaľovanie – II etapa
Predmetom zákazky je výmena drevených balkónových okien, drevených balkónových dverí a prechodových dverí za plastové okná a hliníkové prechodové dvere na osemposchodovú budovu ubytovne s rovnou strechou, ktorá sa nachádza vo vojenskom areáli Leteckých kasární v meste Malacky. Na obvode budovy na všetkých poschodiach sa nachádzajú drevené okná, ...
Martin, KSNP, b. č. 2 - oprava okien a dverí formou výmeny
Predmetom zákazky je oprava okien a dverí formou výmeny a hygienické nátery. Budova má 4 nadzemné podlažia. Okná v budove sú pôvodnej konštrukcie (kastlové), drevené s náterom. Pivničné okná sú kovovej konštrukcie s vloženým obyčajným sklom bez žiadnej izolácie. Špecifikácia požadovaných prác: Vykonať demontáž pôvodných okien a dverí s vybúraním ...
Rekonštrukcia plynovej kotolne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne, konkrétne stavebné práce budú pozostávať z: - demontáži jestvujúcich 3 ks plynových kotlov Viessman Atola a príslušných potrubí, armatúr, kotlových obehových čerpadiel, dymovodov - demontáži nefunkčnej úpravni vody a expanzných nádob - demontáže zmiešavacích trojcestných ventilov a ...
Dodávka luten hrázových 630
Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 24 ks luten hrázových D630x1500 a 8 ks poklopů lutnových klenutých D630 pro použití ke zřizování průlezů zabudovaných do výbuchuvzdorných hrázových objektů v hlubinných dolech, podrobněji z Zadávacích podmínkách.
Výměna dřevěných podlah jeviště hudební scény MDB
Předmětem veřejné zakázky je výměna jevištní podlahy na hudební scéně Městského divadla Brno. Jevištní podlaha je tvořena pevnou částí, podlahami zvedaných a posuvných zařízení a odnímatelnými poklopy pro umístění propadla nebo servisní přístup k mechanismům jevištních zařízení. Stávající podlahové krabice integrované do podlahy budou odborně ...
Nákup prepojovacích káblov pre centrálnu infraštruktúru v DC Nová
Nákup prepojovacích káblov pre centrálnu infraštruktúru v DC Nová a pre infraštruktúru projektu eKasa
Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na DÚ Nitra Damborského 5, 949 01 Nitra
Odstránenie nedostatkov zo Správy z vonkajšej odbornej prehliadky TNS a stave vodného, kalového hospodárstva 12/2019/DU-NR - 1 ks oceľová nádoba skorodovaná, netesná neexistuje technický list a prehlásenie o zhode celková repasia. - Bezpečnostná výstroj a armatúry na nádrži: sú skorodované, neúplné a nefunkčné, prestarnuté po dobe životnosti ...
Poptávám pokládku zátěžového lina
Poptávám pokládku zátěžového lina 31.34m2. Prosím o předběžnou cenu, děkuji.
Poptávám kleštiny 50/160
Dobrý den, poptávám kleštiny 50/160 v rozměrech 3ks - 4500, 3ks - 6500, 3ks - 4000, 6ks - 3000. Děkuji
Udržovací práce - výměna kotlů a technologie kotelny, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
Předmětem VZ je rekonstrukce/oprava plynové kotelny. V rámci plnění bude provedena výměna kotlů, expanzních nádob, komínů a částečně rozvodů vytápění v kotelně a ve strojovně.
Dodávka 4 KS transformátorov
Rozsahom plnenia je dodávka 4 ks transformátorov.
Sanácia okien MÚ Ružinov a bytového domu Vietnamská 41 v Bratislave
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy, energetické a technické zhodnotenie časti opláštenia (výmena starých okien za nové spolu so stavebnými úpravami): 1. v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov 2. v bytovom dome na Vietnamskej ulici č. 41 v Bratislave
Stavebná chémia
Predmetom zákazky bude dodanie chemického stavebného materiálu potrebného k stavebnej údržbe mostných objektov v rámci Trenčianskeho kraja, vid. príloha súťažných podkladov.
Zvýšenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho objektu
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a stavebných materiálov pre materskú školu v Obci Tehla, vrátane dopravy. Bližšia špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 2 súťažných podkladov. V prípade ak sa v opise predmetu zákazky alebo inej sprievodnej dokumentácii nachádzajú konkrétne názvy výrobkov, výrobných postupov, obchodných označení, patentov, ...