Akce 7296 - Odtlakování I.O. při těžké havárii + akce 8316 - Rekonstrukce potrubní trasy od Ko k HPV
Předmětem veřejné zakázky je v případě části díla označené jako „7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii“ instalace nové potrubní trasy systému odtlakování I.O. Tato potrubní trasa bude napojena T-kusem na stávající potrubní trasu vedoucí z KO k PV KO s vyústěním trasy do boxu PG. V trase odtlakování budou sériově řazeny dvě elektroarmatury s ...
Dodávky elektroměrů pro průběhové měření typu A, B včetně komunikačních jednotek
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek elektroměrů pro průběhové měření typu A,B včetně komunikačních jednotek pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 12/2027. S ohledem na rozsah ...
Hořice, Šalounova, Zemědělská akademie a Gymnázium - výměna oken
Jedná se o výměnu dřevěných oken v objektu školy,
ZUŠ Prostějovská – strecha, okná, fasáda, izolácie
Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác, realizácia ZUŠ Prostějovská strecha, okná, fasáda, izolácie II.etapa Zateplenie fasády.strecha,izolácie-Pavilon A, B,E 3x III.etapa Zateplenie fasády.strecha,izolácie,Pavilón C,D, Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov. Jde zejména o: provedení kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému ETICS, provedení svislé hydroizolace suterénního zdiva, zateplení střešní konstrukce (ploché střechy, šikmé s plechovou ...
Obnova nákupného centra OPÁL - strecha, okná, fasáda
Cieľom tohto projektu je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostmi a taktiež celková estetizácia stavby . Stavebné úpravy pozostávajú zo: -zateplenie obvodových stien, -zateplenie a doplnenie strešného plášťa, -zateplenie stropu v exteriéry, -výmeny klampiarskych výrobkov ...
Výstavba zariadenia OZE v mestskej plavárni KE
Zvýšenie efektívnosti výroby tepla pridaním doplnkového OZE zdroja tepla do existujúcej sústavy ohrevu bazéna, teplej úžitkovej vody a vykurovanie Mestskej krytej plavárne. Na dosiahnutie vyššej účinnosti výroby tepla oproti existujúcemu primárnemu zdroju CZT bude použitá sústava tepelných čerpadiel s vysokou energetickou účinnosťou.
Záměna potrubí TVD na chlazení klima jednotek a dalších spotřebičů na HVB
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně vybraných potrubních tras a jejich komponent (armatury, tlakové hadice, měřící a škrtící zóny) systému TVD, které jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, za ekvivalent vyrobený z korozivzdorné oceli, včetně změny dimenzí (DN15, DN20 na DN25).
Dodávky armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Dodávky armatur svorek spojek pro vedení NN a VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatury svorek spojek pro vedení nn a vn
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Poptáváme průmyslové armatury
Poptáváme průmyslové armatury 2ks, uzavírací klapka KEYSTONE DN50, Fig.320-116, Body-DI, M.P.W.P.16bar, Temp -16/100°C, PN6/10/16/ANSI150. Děkuji.
Prosecká, Praha 8
Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků komunikace Prosecká, v úseku U Pekařky - Na Rozhraní v Praze 8 v délce 900 m. Bude provedena výměna podloží v aktivní zóně vč. hloubkové sanace. Povrch vozovky bude z asfaltových vrstev, konstrukce chodníků a vjezdů z betonové dlažby. Dojde k úpravě odvodnění, které je řešeno ...
Revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií Manželských internátov
Predmetom zákazky je výmena okien, fasádnych dverí a drobné stavebné práce na budovách Manželských internátov za účelom revitalizácie a modernizácie okenných a dverných konštrukcií. Podrobné informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.
Modernizácia Karpatskej ulice
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na Karpatskej ulici v katastrálnom území obce Lozorno, okres Malacky, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v náležitostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj ako "Projektová dokumentácia"), vypracovanej spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o. Jedná sa o ...
Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Kompozitné izolátory VN
Izolátory kompozitné podperné, závesné a kotevné sú určené na výstavbu nových elektrických vedení, ako aj na opravy a údržbu vonkajších vedení s menovitým napätím 22 kV. Podperné kompozitné izolátory s hlavou pre viazanie alebo uloženie lana slúžia na mechanické upevnenie lana na konštrukciu a elektrické oddelenie lana pod napätím od častí ...
Teplárna Sever - rekonstrukce zdroje KVET z biomasy
Rekonstrukce stávající technologie KVET z biomasy a modernizace případně výměna navazující technologie bude řešena v budově stávající kotelny.
Dynamický nákupní systém na dodávky spojovacího materiálu II
Předmětem veřejných zakázek, jež budou v DNS zadávány, budou dodávky spojovacího materiálu Zadavateli při dodržení všech obecně závazných předpisů a podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a dále v podmínkách jednotlivých veřejných zakázek zadávaných DNS.
Dodávky vypínačů VN do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Centrum průmyslového výzkumu - průmyslové armatury
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslových armatur s pohonem a armatur ručních podle technické specifikace, která je podrobně uvedena v odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Kamenivo 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více účastníky na zajištění dodávek kameniva různých frakcí (celkem cca 73.940 t kameniva).
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: zateplení obvodového pláště, zateplení soklu, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, zateplení půdy. • Výměna zdroje: výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW, vyregulování otopné ...
VN Káble - ACON a PCI projekty
XLPE izolované vysokonapäťové káble
FVE AUTEC-Engineering s.r.o. – akumulace
kompletní dodávka zařízení pro akumulaci přebytků elektrické energie vyrobené prostřednictvím fotovoltaické elektrárny a všeho potřebného materiálu, výrobků a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopného zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, napojení toho akumulačního zařízení na střídače fotovoltaické elektrárny, ...