Rekonštrukcia kotolne - Základná škola Sirk
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekt Základnej školy, ktorá sa nachádza v obci Sirk, k. ú. Sirk. Navrhovaná rekonštrukcia rieši zmenu zdroja tepla z pôvodnej uholnej kotolne na vykurovanie biomasou (drevenou štiepkou ). Umiestnenie kotolne je dané pôvodným riešením, ktoré sa upraví a to ponechaním pôvodnej kotolne s umiestnením nového ...
Prístavba k Domovu Speváckeho zboru slovenských učiteľov – osobný výťah
Predmetom zákazky je uskutočnenie dodávky a realizácie zariadení na regeneráciu a relaxáciu sauny, vírivá vaňa a dodávky vybavenia interiéru. Uvedené zariadenia sa nainštalujú do prístavby Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov SO.02. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
Výměna dožitých částí tlakového celku výparníku a přehříváků kotlů bloku A,B,C,D
Předmětem veřejné zakázky je výměna dožitých částí tlakového celku výparníku a přehříváků kotlů A, B, C a D. Nedílnou součástí je zpracování požadované dokumentace, úspěšné odzkoušení zařízení, uvedení zařízení do provozu a likvidace odpadů.
Rekonstrukce potrubních rozvodů oxidačního vzduchu absorborů J a K
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřního potrubního rozvodu oxidačního vzduchu absorbéru J a K (změna provedení a materiálu). Jedná se o zavedení potrubí před vrtule míchadel absorbéru J a K. Nedílnou součástí předmětu zakázky je provedení zkoušek, zpracování požadované dokumentace a likvidace odpadů.
Kotle, Rakousko
Poptávám kotle o výkonu 60 kw nebo 70 kw. Kotle na pelety nebo kusový náklad. Prosím cenovou nabídku.
Poptávám rekonstrukci koupelny
Poptávám rekonstrukci koupelny v rodinném domě. Výměna vany za sprchový kout. Rekonstrukce včetně dodání koupelnového nábytku.
Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně, objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše
Jedná se o zateplení obvodových stěn stávající stavby, výměnu dřevěných oken za plastové, zateplení střech, provedení nového hromosvodu, odstranění a opravu teras, opravu venkovních zídek, provedení vzduchotechnických jednotek v hernách. Rekonstrukce bude probíhat na těchto objektech: SO 01 – Výměna otvorových výplní a dveří SO 02 – Zateplení ...
Poptávám výrobu hliníkového výkladce a dveří
Poptávám firmu a cenovou nabídku na výrobu a instalaci hliníkového výkladce a dveří v přízemí bytového domu, Praha 4, Nuselská 157/37. Vkládám jednoduchý plánek pro prvotní vypracování cenové nabídky. Barva - šedá nebo antracit, otvírání dovnitř, samozavírač, madlo/madlo + válečkový zámek. V případě dalšího upřesnění mě prosím kontaktujte.
Vyprázdnění a zpětné zprovoznění vybraných úseků ropovodu Družba
Předmětem veřejné zakázky je vyprázdnění a zpětné zprovoznění vybraných úseků potrubí ropovodu Družba a provedení výřezů potrubí v určených lokalitách.
Dodávky vápna pro Elektrárnu Prunéřov 2
Dodávky vápna pro Elektrárnu Prunéřov 2
Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ“ podle PROJEKTU. Jedná se o instalaci nových středotlakých parních kotlů o tepelném výkonu 2x 35 MW, s výstupní teplotou přehřáté páry 220 °C a tlakem 0,9-1,0 MPa(a), jako náhrada stávajících kotlů s dožitou technologií. Realizace stavby bude ...
Rozšíření krajské datové sítě CamelNET - úsek do města Plasy
Dodávka komunikační infrastruktury – optických vláken na optické trase, která propojí stávající trasu sítě CamelNET „Severozápad“ a budovu HZS ve městě Plasy (v optické trase bude dodáno osm nenasvícených optických vláken); poskytování servisní podpory - dodavatel zajistí základní servis závad na nenasvícených optických trasách (např. přerušení ...
E922 - Zodolnění systému TVN proti poruchám
Předmětem realizace této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v odstranění stávajících heterogenních svarových spojů na systému technické vody nedůležité (TVN) a přetrasování drenážního uzlu páteřních potrubí TVN na mezistrojovně obou HVB JE Temelín.
SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina - stavebné úpravy kotolne, Bánovská cesta
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy kotolne, ktorá sa nachádza v areáli SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám teplovodní kotel pro ústřední vytápění
Poptávám litinový teplovodní kotel pro ústřední vytápění, pro uzavřený okruh a požadovaný výkon 25 kW, na dřevo, uhlí.
Holešov - revitalizace náměstí Sv. Anny, Masné krámy
Předmětem veřejné zakázky je realizace úprav stávajících místních komunikací, realizace zeleně a veřejného osvětlení.
Cement zmesový
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R. Cement musí mať zvýšenú odolnosť voči agresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu betónových výrobkov vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľa prevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Karla Engliše, Praha 5
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace a chodníků vč. podkladních vrstev v ul. Karla Engliše v Praze 5, v úseku ul. Stroupežnického – Radlická. Vozovka bude z velké žulové dlažby, chodníky budou z mozaiky. Součástí stavby je změna odvodnění. Stávající odvodnění pomocí žlabů bude nahrazeno uličními vpustmi (UV). Dojde ke zvětšení rabátek ...
Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
Predmetom zákazky je dodávka plynových kondenzačných kotlov vrátane ich inštalácie do domácností v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za ...
Izolátory pro venkovní vedení VVN II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka izolátorů pro venkovní vedení VVN II. Jedná se o otevřené řízení s elektronickou aukcí.
SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Kroměříž
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace, Kroměříž, innogy Energie, s.r.o.“, zpracované v srpnu 2019 společností Lidařík, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi
Kompletní rekonstrukce ulice Palackého, která se nachází nedaleko historického centra, ve městě Mladá Boleslav. V rámci rekonstrukce celého uličního prostoru dojde k úpravě komunikace, chodníků pro pěší, smíšené stezky pro pěší a cyklisty, parkovacích stání, vyřešení odvodnění zpevněných ploch, úpravě veřejného osvětlení a v neposlední řadě i k ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
OZE Podlesí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení staveb „OZE Podlesí“ spočívajících v přístavbě a stavebních úpravách stávající kotelny. Záměrem investora je vytvoření nové kotelny na dřevní štěpku, která bude plně automatická a bude odpovídat standardům dnešní doby. Součástí stavby je i kotle na biomasu.
Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – Výmena okien a dverí
Predmetom zákazky je výmena okien a vstupných dverí podľa platného výkazu výmer a prehľadu okenných a dverných výplní. Výmena okien a vstupných dverí bude realizovaná na budove Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.