Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v udržovacích pracích na budově na adrese Žerotínovo náměstí?449/3, 601 82 Brno. Předmětem veřejné zakázky je: - výměna, oprava nebo repasování stávajících okenních výplní a oprava tří střešních světlíků; - vypracování výrobní dokumentace nových oken a světlíků a výroba a dodání prototypů ...
UV955/2016 Rekonstrukce kotelny v objektu školy - Střední škola, základní škola a mateřská škola
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Holečkova Praha 5. Jedná se o výměnu zdroje tepla - stávající zdroj tepla v podobě tří stacionárních plynových kotlů DeDietrich 350-14 o celkovém součtovém výkonu 780 kW bude nahrazen třemi novými stacionárními plynovými kondenzačními kotli na zemní plyn o součtovém výkonu 675 kW, a to ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves III.
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu v obci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. V objekte sa ...
Poptávám práškovou barvu
Dobrý, chcel by som sa opytat na praskovu farbu striebornu ci mata?
Rekonstrukce výměníkové stanice VS3 ve FN Plzeň BVN
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů včetně řídicího systému výměníkové stanice VS3 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale ...
Ball and safety shut off valves  for high pressure pipeline  (moravia capacity extension project)
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka kulových a bezpečnostních uzavíracích ventilů. Předmět veřejné zakázky též zahrnuje všechny dokumenty potřebné pro řádné používání a fungování zboží.
Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Katedry tělesné výchovy, Na Bohdalci 715/30, Liberec 15 s výměnou technických rozvodů za účelem zlepšení podmínek provozu a snížení nákladů na provoz. Součástí rekonstrukce je kompletní zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Stávající konstrukce 4podlažního objektu z 80. - 90. let minulého století ...
Pořízení nové kotelny na centrální vytápění biomasou pro společnost Autocentrum RK cb s.r.o.
Předmětem plnění je komplexní dodávka „na klíč“, vč. souvisejících prací, stavebních úprav a dodávek dle výkazu výměr a projektové dokumentace, která bude zahrnovat stavební část, venkovní rozvody a OPS, tgl. kotelny, osazení kotelny kotlem o výkonu 250kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo ...
G840 - Dodatečná opatření pro zvládání TH - zaplavení AZ v TNR a dlouhodobý odvod tepla
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění zařízení v úrovni 4 ochrany do hloubky (DiD4) tak, aby byla co nejvíce posílena nezávislost na nižších úrovních ochrany do hloubky. Doplňované dodatečné, alternativní systémy pro doplňování chladiva do ...
E177 - Modernizace uzlu armatur 1(2)VB81,82S101 a 1(2)VB82S104 oddělujících systém TVN
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce uzlu armatur 1(2)VB81S101, 1(2)V82S101 a 1(2)VB82S104 v kanálech č. 0006 na obou hlavních výrobních blocích Jaderné elektrárny Temelín tak, aby plnil svojí projektovou funkci. Dodavatel provede výměnu všech stávajících klapek za klapky vhodnější do prostředí znečištěných chladicích vod a dále pak ...
Výměna společné parní sběrny EGT, OJ-79-04-50355
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny technologického zařízení parovodů dvouvětvové vysokotlaké sběrny páry o provozních parametrech 9,3 MPa, 535 °C provedené z potrubí DN 350 (377 x 36), dále DN 250 (273 x 28), materiálu jakosti 15.128.5 ve stávajícím dispozičním provedení, a to včetně zpracování veškeré dokumentace potřebné pro bezpečnou ...
Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce. Projekt vykurovania rieši modernizáciu zdroja tepla administratívneho objektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii a Výkaz výmer.
7240 - Náhrada snímačů ruské výroby v HZ 1. až 4. bloku
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících snímačů, které zajišťují funkci měření průtoku, hladiny, tlaku a tlakové diference a kabeláže (zrušení stávajícího napájení 220V AC, kabeláž mezi snímačem a sdružovací krabicí) a dále výměna ventilů na proplachovém a připojovacím uzlu (instalace nových ventilů místo ventilů C23 na proplachovém a ...
E912 - Optimalizace rozvodů TUV na mostech
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v: -provedení postupné výměny potrubních tras TUV 0GKB91BR01 a trasy recirkulace TUV 0GKB92BR01 -včetně tras odboček k jednotlivým SO, -provedení výměny tras a armatur pro odvzdušnění a vypouštění TUV -instalaci nových uzavíracích armatur na odbočkách ...
Denný stacionár v meste Tlmače
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbariérový prístup do budovy, ...
Denný stacionár v obci Moravany nad Váhom
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbarierový prístup do budovy, ...
Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců na dodávky elektroinstalačního materiálu a prací spojených s těmito dodávkami pro potřeby servisu a údržby zařízení veřejného osvětlení a městského kamerového systému.
Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa
Základné údaje charakterizujúce stavbu: Zastavaná plocha, obostavaný priestor, veľkosť, výška a iné údaje charakterizujúce stavbu sa nemenia. Horizontálne rozmery stavby sa nemenia. Hrúbka nového zateplenia v hrúbke 150 mm je rovnaká ako hrúbka jestvujúceho demontovaného keramického obkladového systému. Celková výška stavby sa po zateplení ...
Optimalizace tepelného hospodářství města Vrbno pod Pradědem
Předmětem plnění veřejné zakázky je teplovod mezi kotelnou K3 (Bezručova) a kotelnou K1 (nám. Sv. Michala), včetně výměníkových stanic tepla, měření a regulace.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově-ulice Tovární-část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. Demontáž ...
Výměna zdrojů UT a VZT v základní škole Borovany
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky související s rekonstrukcí kotelny, zejména výměna zdrojů UT a VZT a související stavební práce. Jedná se především o - demontáže stávajícího zařízení - montáže nových kondenzačních kotlů včetně plynových hořáků a dalšího příslušenství dle specifikace materiálu - rekonstrukce strojní části ...
Zmena spôsobu vykurovania objektov OcÚ a MŠ Rokycany
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy OcÚ a MŠ v obci Rokycany.ň Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy OcÚ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy MŠ je ...
HT-2_Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Hontianske Tesáre
Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí, klampiarskych výrobkov na objekte kultúrneho domu a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energií. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver18.0 Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 13 000,- ...
Rekonštrukcia kotolne a rozvodov v budove Podjavorínskeho múzea v Novom Meste nad Váhom
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska
Predmetom zákazky je rekonštrukcia výmenníkovej stanice a vykurovania areálu krytej plavárne, letného kúpaliska a športovej haly a rekonštrukcia vzduchotechniky krytej plavárne.