Poptávám dodávku střešních oken
Poptávám výrobu a montáž střešních oken. Mám zájem o 2 střešní okna z materiálu plast či dřevo-plast. Ráda bych nejprve cenovou kalkulaci včetně montáže, pokud je můj požadavek akceptovatelný. Rozměry samotného tabulkového skla na výšku 91 cm, šíře 62 cm, dřevěný rám má okolo skla 5 cm šířku na každé straně. Děkuji za spolupráci Bitalová B.
Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní
Predmetom zákazky sú stavebné práce Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní.
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v pavilonech MV3, U2-D, spojovací chodby MV3 – SD3 a spojovací chodby T2 – U2-D Základní školy Mládí 726 v Orlové-Lutyni. Realizace energetických úspor obsahuje např. výměnu okenních ...
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly ODEVA, spol. s r. o. Lipany
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti 3.NP výrobnej haly spoločnosti ODEVA, spol. s r.o. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu pôvodných výplňových konštrukcií a s tým súvisiace stavebné úpravy a výmenu pôvodných osvetľovacích telies za nové na úrovni 3.NP.
III. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech ve vlastnictví města Příbram. Součástí předmětu plnění zakázky je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management pro vybrané objekty. Úsporná opatření se budou týkat ...
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavby „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“ za účelem snížení energetické náročnosti této budovy zdravotnického zařízení. Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace zpracované společností Technico s.r.o. v dubnu 2017. Předmětem stavebních úprav ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Stavebné úpravy Spojená škola Martin
Predmetom zadávania zákazky sú stavebné úpravy zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní, úprava špecializovaných učební Bližšie uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Pořízení výtopny na centrální vytápění biomasou pro společnost FARPOL s.r.o.
Předmětem plnění je osazení kotelny kotlem o příkonu min. 250 kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo dělení paliva, primárně požadovaného zadavatelem. Rozměry balíků paliva 1200x800x2200mm (řepková nebo pšeničná sláma).
Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pre nové technologické zariadenia v miestnostiach jestvujúcej kotolne na biomasu , ktoré vyplývajú z technologických požiadaviek pre návrh modernizácie kotolne. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti E. súťažných podkladov.
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice – stavebné úpravy okenných otvorov - I. etapa
Predmetom zákazky je výmena výplňových konštrukcií na objekte školy. Budova školy bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích
Předmětné chodníky jsou umístěny podél stávajících silnic třetích tříd v obci Běrunice. Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků, zastávek mimoměstské hromadné dopravy a přechodu pro chodce podél silnic III/32819 a 32820.
Obnova ŠZŠ Jelšava
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Jelšave, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa, suterénnej steny v kontakte so zeminou a stropnej dosky zo strany povalového priestoru. Ďalej je to výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové s izolačným trojsklom, kompletná obnova ...
Obnova ŠZŠ Brezno
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Brezne, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPSF a z minerálnej vlny, zateplenia plochej strechy izolačnými doskami, výmeny pôvodných otvorových konštrukcií za plastové, komplexnej obnovy bleskozvodovej ...
Ball Valves for High Pressure Pipeline
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kulových kohoutů s kombinovaným těsněním pro stavbu plynovodu DN 1400 (CAPACITY4GAS Project), zahrnující dodávku, vyložení a naskladnění kulových kohoutů. Dodávka zahrnuje rovněž veškerou potřebnou dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Poptávám dodávku plastových oken a dveří
Poptávám CN na dodávku oken dle přílohy. Vchodové dveře plné, klika/klika, tyto dveře nejsou hlavní vchodové dveře. Okna dvojsklo, všude bílé žaluzie, 2 síť proti hmyzu REN/bílá. Vnější barva tmavě šedá, vnitřní barva bílá. Demontáž, montáž. Doprava Blatnice pod Svatým Antonínkem. Realizace zaměření leden. Za cenovou nabídku ...
Poptávám výstavbu sklípku
Poptávám sklípek 4 x 3, uprostřed rozdělený, metr zakopaný a zbytek zahrnutý. Dva vchody.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova
Areál materskej školy je zložený z troch identických pavilónov v ktorých sú umiestnené jednotlivé triedy (v každom je šatňa, herňa, spálňa, umyváreň, WC a komunikačné priestory) a jedného hospodárskeho pavilónu. V hospodárskom pavilóne sú technické priestory sklady, kotolňa, kuchyňa.. Pavilóny sú navzájom prepojené komunikačnou chodbou, ktorá ...
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota
Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...
Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves
Úlohou verejného obstarávania je riešenie zateplenia materskej školy v Petrovej Vsi. Na parcele sa nachádza staršia budova, ktorá je čiastočne poschodová, čiastočne podpivničená, s plochou strechou. Hlavný vchod sa nachádza na západnej strane. V rámci projektu sa vymenia pôvodné vchodové dvere za nové plastové. Pôvodné okná spĺňajú energetické ...
RK – vnitroblok Kounicova – Tábor – Pod kaštany
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání a úprava zeleně.
Poptávám namíchání barvy do spreje
Poptávám namíchání barvy do spreje NCS S 1070-Y80R v matu příp. polomatu na cca 1m2 .
Výměna akumulátorů UPS na SOKP
Předmětem zakázky je dodávka a výměna baterií do UPS na SOKP a do tunelů.
Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.