Poptávám renovaci kovových zárubní

Poptávám renovaci kovových zárubní

Poptávám renovaci kovových zárubnív panelovém domě.

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Poptávám okenní panty

Poptávám okenní panty

Sháním okenní panty pro okna Sulko. Nemohu se dopátrat, kde by se daly sehnat. Bydlíme v bytě již 8 let, ale okna tipuji na stáří cca 15 let, přečetl jsem jen nějaká čísla na kování, zde jsou : G 22083.00-0 a FFH 951-1450. Můžete mi prosím vás poradit, jak je sehnat?

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dvě okna o rozměrech šířka:1230mm / výška:2181mm (dolní okno výška 1390 / horní okno výška 764, rozdíl v součtu připadá na profil) Horní okno, ať není uprostřed rozděleno. Prosím zašlete mi kolik by stálo i s montáží + žaluzie + vnitřní parapet. V této chvíli tam jsou okna viz.foto. Prosím sdělte i čas, kdy by okna byla k dispozici. Čas ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Stavebné úpravy zahŕňajú: -zateplenie strešnej konštrukcie -zateplenie obvodového plášťa -vykurovanie hybridným tepelným čerpadlom -nové dispozičné riešenie hygienických zariadení, zmena umiestnenia zdravotechnických rozvodov a výmena zariaďovacích predmetov -oprava omietok a podlahových konštrukcií -výmena okien a dverí, montáž ...

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám dveře vedoucí z terasy do kuchyně. Jedná se mi o vchodové dveře, plastové - bílé.

Renovace oken, Rakousko

Renovace oken, Rakousko

Potřebuji renovovat špaletová okna. Prosím o nabídku.

Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1

Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote odstránenie havarijného stavu. Technický stav výplní otvorov strednej školy je v nevyhovujúcom stave, čo sa prejavuje zatekaním, netesnosťou a neprípustným prestupom tepla. Rámy drevených okien ...

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti haly H1: - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešného plášťa a výmena strešnej krytiny - Výmena otvorových konštrukcií - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia - Meranie, riadenie a regulácie ...

Zvýšenie energetickej  hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková

Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková

Verejný obstarávateľ požaduje práce vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. Stavebné práce zahŕňajú prístavbu novej triedy, rekonštrukciu zdravotechniky a výmenu okien a dverí. Prístavba bude medzi pavilónmi Š1 a Š3 v severovýchodnej časti. Bude v nej vytvorená herňa so spálňou, hygienické zázemie, miestnosť pre upratovačku a prezliekareň. ...

Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce

Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce

Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Fasády budú zateplené v jednej časti kontaktným zateplovacím systémom s fasádnou silikátovou omietkou a v druhej časti zateplovacím systémom s použitím odvetraného systému s HPL fasádnymi doskami . Strecha bude kompletne zateplená tepelnou izoláciou a bude položená aj nová hydroizolačná ...

Bezpečnostní dveře pro budovu ČMI, Radiová 1a, Praha - 2

Bezpečnostní dveře pro budovu ČMI, Radiová 1a, Praha - 2

Předmětem zakázky je: 1) Výměna či úprava stávajících dveří a oken a doplnění bezpečnostních prvků v budově ČMI Radiová 1a, Praha podle požadavků uvedených v příloze č. 1 tohoto dokumentu (Technické podmínky) s cílem dosažení vyššího zabezpečení objektu. 2) Dodávka a instalace trezoru pro uložení klíčů podle požadavků uvedených v příloze č. 1 ...

FN MOTOL - Atrium - vytvoření vnitřního prostoru - II

FN MOTOL - Atrium - vytvoření vnitřního prostoru - II

Předmětem plnění veřejné zakázky rekonstrukce vnitřního prostoru stávajícího objektu ředitelství v areálu Fakultní nemocnice v Motole. V rámci realizace předmětu plnění budou provedeny stavební práce, demolice, bourací práce, výstavba fasád a výměna oken v úrovni 1. a 2.patra, nátěry a malby, tepelná izolace, oplechování a další související ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy týkajúce sa rekonštrukčných stavebných prác v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok". Stavebné práce na budove obecného úradu budú zahŕňať zateplenie obvodového plášťa, izoláciu strechy, výmenu nevyhovujúcich výplní otvorov, modernizáciu vy-kurovacieho systému, ...

Poptávám seřízení garážových vrat zn. Stanley

Poptávám seřízení garážových vrat zn. Stanley

Poptávám seřízení garážových vrat zn. Stanley. U garážových vrat se na jedné straně uvolnilo ocelové lanko, vrata na této straně spadla na podlahu garáže, druhá strana vrat se zastavila cca 20 cm nad podlahou. Místo: Roztoky u Prahy Za odpověď děkuji. Karel Kratochvíl

Realizace energetických úsporných opatření - Gymnázium Slovanské náměstí  Brno

Realizace energetických úsporných opatření - Gymnázium Slovanské náměstí Brno

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy Gymnázia Brno, Slovanské náměstí 7, Brno, realizující opatření pro zvýšení energetické úspornosti objektu zahrnující zateplení dvorních fasád, štítu do Slovanského náměstí, výměnu všech oken (do ulice repliky špaletových, do dvora jednoduchá dřevěná okna z lepených profilů a izolačním ...

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 23-24, Habartov

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 23-24, Habartov

Předmětem veřejné zakázky je především kompletního zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměnou části výplní otvorů (oken a dveří) a zateplení střechy. Kompletní obsah požadovaných stavebních prací je vamezen v rámci ZD.

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 19-22, Habartov

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 19-22, Habartov

Předmětem veřejné zakázky je především kompletního zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměnou části výplní otvorů (oken a dveří) a zateplení střechy. Kompletní vymezení prováděných stavebních prací je dáno vrámic zadávací dokumentace.

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 17-18, Habartov

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 17-18, Habartov

Předmětem veřejné zakázky je především kompletního zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměnou části výplní otvorů (oken a dveří) a zateplení střechy. Vymezení všech prací obsahuje předložená projektová dokumentace.

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU

Jedná se o zateplení dvoupodlažního objektu obdélníkového půdorysu s vystupujícími loděmi čtyř hal v severní části. Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet. V rámci stavebních úprav budou demontovány stávající výplně otvorů v obvodových konstrukcích včetně meziokenních vložek, vnější obklady a oplechování. Na severní straně objektu ...

Výmena okien – Justičný palác (opakované VO)

Výmena okien – Justičný palác (opakované VO)

Predmetom zadávania podlimitnej zákazky na stavebné práce je výmena okien predných sekcií uličných fasád objektu Krajského súdu v Bratislave: sekcie: D - Lavé krídlo Čelo, E-Lavý Hlavný bok, F1 Hlavné priečelie Vľavo, G - Hlavné priečelie (vstup), H1 Hlavné priečelie Vpravo, I - Pravý Hlavný bok, J - Pravé krídlo Čelo. V rámci predmetu zákazky ...

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Předmětem zakázky je snížení spotřeby energie stávajícího objektu První soukromé hotelové školy v Praze 8 s číslem popisným 506 na parcele číslo 1316 v katastrálním území Troja 730190. Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří. Dále bude v učebnách doplněno přirozené větrání vzduchotechnickým ...

LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří

LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zak. č. 03/18 zpracované v únoru 2018 společností PPS Kania s.r.o. se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 OSTRAVA, IČO: ...

Poptávám dodávku replik dveří

Poptávám dodávku replik dveří

Poptávám repliky dveří s moderním zabezpečením a ocelovým rámem s finální podobu dřeva. Děkuji (Praha 10).

(záznamy 1/25 z 4728)  strana 1 / 190