Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlievareň, Stará Maša, Krompachy – 5. etapa
Predmet zákazky spočíva v obnove otvorov, čo znamená v prevažnej časti v odstránení zámuroviek a obnove otvorov vymurovaním a úpravou v pôvodných polohách v prvom, druhom a treťom nadzemnom podlaží. Počet okien: 33ks, počet dverí: 3ks. Pri realizácii obnovy otvorov je nutné súčasne vyspraviť parapety, ostenia a nadpražia muriva obnovovaných ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy OV vo Vlkanovej
Predmetom zákazky je rekonštrukcia okien, dverí a strešnej krytiny. Budova odborného výcviku je v zlom technickom stave. Zistené závady sú: opotrebované a nevhodné okná, poškodené vchodové dvere, poškodená atika a oplechovanie atiky, opotrebovaná strešná krytina, nedostatočná tepelná izolácia otvorov a strechy. Jedná sa o samostatne stojacu ...
Zateplenie obalovej konštrukcie objektu - II. etapa a stavebné úpravy časti budovy výukového objektu
Predmetom zákazky je zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, výmena otvorových výplní a stavebné úpravy časti vnútorných priestorov objektu na Jesennej ulici č.5. Významným prvkom projektu je aj výstavba bezbariérového vstupu do budovy. Predmetom zákazky bude realizácia nasledovných stavebných prác: - zateplenie obvodového plášťa ...
SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – Rekonštrukcia okien a dverí
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác výmena okien a dverí na budove školy na 6-tich podlažiach. Stavebné práce zahŕňajú : demontáž pôvodných okien a dverí, výmena za nové plastové okná a dvere, výmena vnútorných a vonkajších parapetných dosiek, všetky ostatné stavebné práce a dodávky súvisiace s výmennou okien a dverí, murárske práce, ...
Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. Etap a protihlukových opatření
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací/zhotovení stavby „Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle dokumentace pro zadání stavby zpracované v 01.2019 společností SATRA, spol. s r.o., Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 ...
Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – výmena okien
Predmetom zákazky je výmena okien podľa platného výkazu výmer a prehľadu okenných výplní. Výmena okien bude realizovaná na budove Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
Poptáváme dodávku plastových oken
Společenství vlastníků v Plzni vypisuje výběrové řízení na dodávku a montáž 5 kusů chodbových oken v bytovém 5podlažním domě. Tepelně-izolační vlastnosti nerozhodují. Rozhoduje cena a kvalita montáže. Termín montáže nerozhoduje - pokud dáváte zimní slevu - uveďte. Parametry : dvoukřídlá okna (jedno vyklápěcí) se středovým sloupkem, bez ...
Renovace oken budovy radnice
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny střešních oken ve 4. NP objektu zlínské radnice - budova Magistrátu města Zlína, na adrese náměstí Míru 12, ve Zlíně (dále jen "objekt"). Součástí předmětu veřejné zakázky je provedení úprav SDK konstrukcí, včetně izolací a elektrorozvodů (silnoproud i slaboproud) a klempířské práce na střeše objektu, ...
Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 309
Objekt zděný je třípodlažní budova navazující na novou budovu ZŠ. Všechna okna jsou špaletová (s vnitřním deštěním) čtyřkřídlá, otevíravá s vodorovným poutcem. Tato okna jsou umístěna na JZ a SZ fasádě objektu. Na SV fasádě objektu jsou okna ve spodních křídlech ještě opatřena příčlí. Do prostoru tělocvičny a skladu nářadí v 1.NP objektu jsou ...
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Michalovce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.
Poptáváme truhlářské práce
Sháníme truhláře, který by nám v horní části výlohy dokázal vybudovat výklopné okno (jako se používají např. ve sklepech), které by se vyklápělo dovnitř do provozovny. Okno by bylo ve výloze nad dveřmi - část výlohy by se přetvořila na okno, viz. plánek. Při vybudování okna by se nesmělo zasahovat do zdiva, pouze do dřevěného rámu výlohy. ...
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce
Předmětem plnění této VZ je provedení stavebních prací: Kompl.rekonstrukci a přístavbu budovy C - výstavbu nové centrál. plyn. kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, kompl.rekonstrukci a modernizaci techn. vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů, Přístavbu spojovací chodby ...
Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 309
Objekt zděný je třípodlažní budova navazující na novou budovu ZŠ. Všechna okna jsou špaletová (s vnitřním deštěním) čtyřkřídlá, otevíravá s vodorovným poutcem. Tato okna jsou umístěna na JZ a SZ fasádě objektu. Na SV fasádě objektu jsou okna ve spodních křídlech ještě opatřena příčlí. Do prostoru tělocvičny a skladu nářadí v 1.NP objektu jsou ...
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva Zimného štadióna Banská Bystrica. Objektová skladba: SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu, teda zateplenie predmetných objektov a výmenu všetkých okien a dverí. Projekt ďalej rieši bezbarierizáciu objektu vybudovaním železobetónovej rampy pred hlavným vchodom .Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený v prílohach súťažných podkladov.
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín
Predmetom zákazky Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín Kňažia sú stavebné úpravy dielní, rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení, zateplenie tepelnej obálky budovy a výmena výplňových konštrukcií, plynofikácia a rekonštrukcia ÚK v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a ...
Poliklinika Vinohradská Praha 3 - rekonstrukce 1. a 2. NP včetně zateplení fasády a střechy objektu
Předmětem zakázky na rekonstrukci 1. a 2. nadzemního podlaží, včetně zateplení fasády a střechy objektu „Poliklinika Vinohradská, Vinohradská 176/1513, Praha 3“, Jde o provedení modernizace a obnovy opotřebovaných prostor objektu, včetně stavebních oprav v ordinacích lékařů. Jedná se zejména o výměnu oken a dveří, opravu stěn, výměnu obkladů a ...
MŠ Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy
Předmětem této veřejné zakázky je zateplení fasády, střešní konstrukce a s tím související stavební úpravy budovy mateřské školy Koperníkova. Stavební úpravy spojené se zateplením budovy spočívají zejména v?odstranění veškerých klempířských prvků, odstranění stávající venkovní omítky z?ostění oken, odstranění stávajících anglických dvorků a po ...
Poptávám skládací prosklené dveře
Poptávám skládací prosklené dveře do stavebního otvoru 3,5m. Prosím o nabídku technického řešení a cenu.
Zateplenie obalovej konštrukcie objektu  - II. etapa a stavebné úpravy časti budovy
Predmetom zákazky je zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, výmena otvorových výplní a stavebné úpravy časti vnútorných priestorov objektu na Jesennej ulici č.5. Významným prvkom projektu je aj výstavba bezbariérového vstupu do budovy. Predmetom zákazky bude realizácia nasledovných stavebných prác: -zateplenie obvodového plášťa ...
Riešenie havarijnej situácie a zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická
Riešenie havarijnej situácie a zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici. Dielo je rozdelené na 2 etapy: I.etapa SO 02 Kotolňa, -Zateplenie obvodového plášťa -Výmena otvorových konštrukcií -izolácia strešného plášťa SO 01 Telocvičňa -izolácia strešného plášťa II. etapa - SO 01 Telocvičňa -Zateplenie ...
Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy hlavní budovy školy, tělocvičny a domova mládeže spojené se snížením energetické náročnosti. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: - Výměně výplní otvorů oken a dveří; - Zateplení obvodového pláště včetně střechy; - Instalace systému nuceného ...
Oprava fasády požární zbrojnice v Chabeřicích
Předmětem plnění je oprava a zateplení fasády požární zbrojnice (čp.42), včetně výměny oken. Tato zakázka je technicky definována již zpracovanou projektovou dokumentací projektantem František Šimůnek, Želivského 764, 284 01 Kutná Hora. Zakázka obsahuje: • Zateplení 175 m2 pláště budovy • Nanesení 230 m2 omítky • Výměna výplní 5 ks ...
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej
Na objekte sú navrhnuté stavebné úpravy, ktoré nezasahujú do nosnej konštrukcie objektu. V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov c, - realizácia okapového chodníka d, - zateplenie plochých striech e, - zateplenie šikmej strechy f, - ...