Kultúrne zariadenie Turzovka – stavebné úpravy a prístavba
Predmetom zaávania zákazky je uskutočnenie stavebných úprav a pristavba Kultúrneho zariadenia v meste Turzovka. Stavebné úpravy pozostávajú z plošného zateplenia obvodoveho plašťa, strechy, vymeny exteriérových výplní otvorov, rekonštrukcie podláh a povrchových úprav, riešia okrem stavebných konštrukcií aj nové rozvody zdravotechniky, ...
Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ISŠT Mělník dle projektové dokumentace. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: - Výměně výplní otvorů oken a dveří; - Zateplení obvodového pláště; - Realizace VZT; - Rekonstrukce vytápění; - Instalace fotovoltaického systému; - Provedení ...
Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2 II.
Realizace stavby "Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2", v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů: SO 01 - Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební úpravy - dispoziční změny, nový vstup pavilonu, výměna oken, dveří a celoplošné zateplení); SO 02 - Požární schodiště (nová stavba); SO 03 - Spojovací ...
Renovace výplní otvorů budovy Zlínský zámek
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výměny oken a dveří v budově zlínského zámku.
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů včetně zateplení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu Hotelu Thermal v Karlových Varech, které spočívají ve výměně vnějších výplní otvorů včetně zateplení a opravy fasády hotelové věže.
Rekonštrukcia priečelia zimného štadióna
Predmetom zákazky je rekonštrukcia priečelia zimného štadióna. Projektová dokumentácia rieši demontáž zadného priečelia zimného štadióna t.j. kovovú konštrukciu, sklenené výplne a polohovateľné okná s mechanizmom, následnú montáž nového samonosného opláštenia tepelnoizolačnými sendvičovými panelmi a s osadenými hliníkovými oknami v jednom rade ...
Poptávám plastová okna včetně montáže
Hledám dodavatele plastových fasádních oken vč. montáže. Rozměry pro předběžnou kalkulaci dodám . Jedná se o 11 oken. Okr Benešov. Cena dohodou. Podrobnosti a výkresy oken zašlu zájemci o dodávku.
Rekonstrukce podkroví
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce interiéru a střechy objektu. Úpravy zahrnují také výměnu střešní krytiny, výměnu výplní otvorů a výměnu některých krokví. Součástí rekonstrukce střechy je i její zateplení dle specifikace uvedené v příloze č. 3 - projektové dokumentaci. Veškeré práce budou prováděny za plného provozu areálu Odborného ...
ČVUT SÚZ - Rekonstrukce Bubenečské koleje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních úprav Bubenečské koleje spočívající v zateplení obvodového pláště včetně výměny oken/dveří a kompletní rekonstrukce vnitřních prostor. Cílem je vybudování ubytování kolejového typu pro vysokoškolské studenty v rozsahu upraveném projektovou dokumentací zpracovanou D-PLUS PROJEKTOVÁ A ...
Poptávám dodávku dřevěných balkónových dveří a oken
Výroba a montáž dvou dřevěných dvoukřídlých posuvných balkónových dveří a dvou oken. Detail v přiloženém dokumentu.
Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pavilónu A Materskej školy, Ulica A. Mišúta 731/2, Prievidza, a to stavebné úpravy súvisiace s transformáciou objektu na jasle vrátane úprav zabezpečujúcich bezbariérovosť objektu; zateplenie fasády a strechy objektu; výmena okenných a dverných výplní otvorov; výmena vnútorných zdravotechnických rozvodov a ...
Zníženie energetickej náročnosti objektov MŠ Grznára 1444 a MŠ Rozkvet 2024, Považská Bystrica
Predmetom stavebných prác je výmena výplní otvorov a súvisiace práce na objektoch materských škôl Grznára 1444 a Rozkvet 2024. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám výrobce hliníkové pergoly
Poptávám výrobce hliníkové pergoly - zastřešení terasy. Materiál hliník, hnědá barva, odvod vody umístěn ve sloupech. Střecha musí mít sklon, jsme v podhorské oblasti. Preferuji tvrzené mléčné sklo, hrozí pád sněhu. Střecha terasy bude umístěna pod polovalbou štítové střechy.
Hledám dodavatele nebo výrobce fasádních oken
Hledám dodavatele nebo výrobce fasádních oken na dodání a jejích montáž: rozměr měření na stávající okna dodám.Počet 11 Ks, plast. Montáž je vyžadovaná dle normy . Dodám přesné výměry na předběžné ocenění v případě zájmu. Navrhněte typ,termín,cenu za okna a montáž zvlášť. Obhlídka možná. Region okr. Vlašim.
Materská škola zvýšenie energetickej účinnosti a modernizácia
Jedným z hlavných dôvodov pre obnovu budovy formou tepelnej ochrany je úspora energie potrebnej na vykurovanie. Zateplením všetkých obvodových konštrukcií a výmenou okien a dverí sa vytvorí nová obálka budovy s výrazne lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami ako sú jestvujúce. Realizáciou zatepľovacieho systému dosiahneme zlepšenie mikroklímy v ...
Stavebné úpravy okien a zasklených plôch divadla – Jókaiho divadlo v Komárne
Z hľadiska tepelno-technického vyplynula požiadavka na výmenu pôvodných kovovo - hliníkových zdvojených výplní otvorov v celom objekte za hliníkové s izolačným dvojsklom, vrátane vonkajších hliníkových parapetných plechov a vnútorných parapetných dosák. Farba hliníkových profilov - tmavohnedá (pri výbere farby je potrebné zohľadniť už vymenené ...
JU - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu koleje K4 součástí KaM JU. Předmětem plnění je rekonstrukce všech stávajících sítí v objektu, rekonstrukce vnitřních povrchů, hygienických zařízení, kuchyněk, zateplení obvodového pláště a střechy, výměna okenních a dveřních otvorů, instalace evakuačních výtahu.
Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlievareň, Stará Maša, Krompachy – 5. etapa
Predmet zákazky spočíva v obnove otvorov, čo znamená v prevažnej časti v odstránení zámuroviek a obnove otvorov vymurovaním a úpravou v pôvodných polohách v prvom, druhom a treťom nadzemnom podlaží. Počet okien: 33ks, počet dverí: 3ks. Pri realizácii obnovy otvorov je nutné súčasne vyspraviť parapety, ostenia a nadpražia muriva obnovovaných ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy OV vo Vlkanovej
Predmetom zákazky je rekonštrukcia okien, dverí a strešnej krytiny. Budova odborného výcviku je v zlom technickom stave. Zistené závady sú: opotrebované a nevhodné okná, poškodené vchodové dvere, poškodená atika a oplechovanie atiky, opotrebovaná strešná krytina, nedostatočná tepelná izolácia otvorov a strechy. Jedná sa o samostatne stojacu ...
Zateplenie obalovej konštrukcie objektu - II. etapa a stavebné úpravy časti budovy výukového objektu
Predmetom zákazky je zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, výmena otvorových výplní a stavebné úpravy časti vnútorných priestorov objektu na Jesennej ulici č.5. Významným prvkom projektu je aj výstavba bezbariérového vstupu do budovy. Predmetom zákazky bude realizácia nasledovných stavebných prác: - zateplenie obvodového plášťa ...
SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – Rekonštrukcia okien a dverí
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác výmena okien a dverí na budove školy na 6-tich podlažiach. Stavebné práce zahŕňajú : demontáž pôvodných okien a dverí, výmena za nové plastové okná a dvere, výmena vnútorných a vonkajších parapetných dosiek, všetky ostatné stavebné práce a dodávky súvisiace s výmennou okien a dverí, murárske práce, ...
Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. Etap a protihlukových opatření
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací/zhotovení stavby „Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle dokumentace pro zadání stavby zpracované v 01.2019 společností SATRA, spol. s r.o., Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 ...
Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – výmena okien
Predmetom zákazky je výmena okien podľa platného výkazu výmer a prehľadu okenných výplní. Výmena okien bude realizovaná na budove Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
Poptáváme dodávku plastových oken
Společenství vlastníků v Plzni vypisuje výběrové řízení na dodávku a montáž 5 kusů chodbových oken v bytovém 5podlažním domě. Tepelně-izolační vlastnosti nerozhodují. Rozhoduje cena a kvalita montáže. Termín montáže nerozhoduje - pokud dáváte zimní slevu - uveďte. Parametry : dvoukřídlá okna (jedno vyklápěcí) se středovým sloupkem, bez ...