Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v udržovacích pracích na budově na adrese Žerotínovo náměstí?449/3, 601 82 Brno. Předmětem veřejné zakázky je: - výměna, oprava nebo repasování stávajících okenních výplní a oprava tří střešních světlíků; - vypracování výrobní dokumentace nových oken a světlíků a výroba a dodání prototypů ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves III.
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu v obci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. V objekte sa ...
Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Katedry tělesné výchovy, Na Bohdalci 715/30, Liberec 15 s výměnou technických rozvodů za účelem zlepšení podmínek provozu a snížení nákladů na provoz. Součástí rekonstrukce je kompletní zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Stávající konstrukce 4podlažního objektu z 80. - 90. let minulého století ...
Denný stacionár v meste Tlmače
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbariérový prístup do budovy, ...
Denný stacionár v obci Moravany nad Váhom
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbarierový prístup do budovy, ...
Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa
Základné údaje charakterizujúce stavbu: Zastavaná plocha, obostavaný priestor, veľkosť, výška a iné údaje charakterizujúce stavbu sa nemenia. Horizontálne rozmery stavby sa nemenia. Hrúbka nového zateplenia v hrúbke 150 mm je rovnaká ako hrúbka jestvujúceho demontovaného keramického obkladového systému. Celková výška stavby sa po zateplení ...
HT-2_Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Hontianske Tesáre
Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí, klampiarskych výrobkov na objekte kultúrneho domu a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energií. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver18.0 Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 13 000,- ...
Interiérové dveře z masivu, Rakousko
Vážené dámy a pánové, žádám vás o nabídku na následující produkty: 1 kus masivních dřevěných interiérových ​​dveří DGL 80/200 cm. Tloušťka stěny 28 cm, levé, ponechána neošetřená borovice se 2 výplněmi a prostorem pro 2 tabule skla - přírodní, nalakuji si to sám. (viz dveře příloha 3) 1 kus masivní dřevěné interiérové ​​dveře DGL 65/200 cm. ...
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Wink Trade, s.r.o.
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie obvodových stien a sokla, -zateplenie strechy, -výmena výplní otvorov, -ASR ostatné, -ústredné ...
Zateplení a výměna oken infekčního pavilónu
Předmětem této veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu. Bude provedeno kompletní zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad exteriérem, výměna otvorových výplní, výměna vstupních dveří a dále bude provedeno zateplení střechy. Předmět zakázky bude realizován za provozu objektu.
Poptávám výrobu vrat a oken
Potřebuji vyrobit a dodat dřevěná dvoukřídlá vrata s nadsvětlíkem dálkově otvíravá do průjezdu činžovního domu rozměr cca 2,3 x 4,0m včetně nadsvětlíku. Dále dřevěná okna, plastová okna a výlohy - výkladce se vstupem do prodejen
Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, nad korunnou rímsou
Predmetom zákazky je obnova časti okenných a dverných výplní uličných a dvorových fasád, vrátane dekoratívnych atikových štítov nad korunnou rímsou na nehnuteľnosti Gymnázium Šrobárova 1, Košice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Z hľadiska kvality a stavu okenných výplní dôjde k výmene za nové drevené konštrukcie, pričom by sa malo u časti ...
Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
Předmětem zakázky je zateplení fasád a plochých střech, výměna původních výplní otvorů, výměna parapetů, klempířských prvků, okapový chodníček, vyregulování otopné soustavy a doplnění rekuperace. Blíže viz PD.
Zlepšení zázemí výukových prostorů klubovny T.K.Arnika Kolín
Cílem projektu je modernizace 2 výukových místností a sociálního zázemí, které budou vyhovovat dnešním normám a standardům a zároveň budou splňovat nároky kladené na moderní prostředí určené pro vzdělávání a tvůrčí činnost dětí a mládeže. Konkrétně se jedná o zabezpečení příznivých podmínek a kvalitního zázemí pro děti. V místnostech budou ...
Obnova materskej školy III
Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelno-technických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie objektu.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany: - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie.
Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády
Predmetom zákazky sú stavebné práce a komplexná rekonštrukcia budovy, riešenie porúch a ukončenie zateplenia fasády a výmeny okien. Porucha zamakanie suterénu je dôsledkom nesprávneho riešenia odvedenia dažďových vôd. Dažďové vody budú odvedené povrchovými rigolmi do kanalizácie. Podľa údajov investora je táto kanalizácia funkčná. Po potvrdení, že ...
Dodávka a montáž posuvných automatických a požárních dveří
Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do funkčního a bezpečného provozu 47 ks nových posuvných automatických a požárních dveří do objektů Fakultní nemocnice Plzeň a 1 ks přemístění stávajících automatických dveří dle technické specifikace v Příloze č. 2 této ZD. Údaje uvedené v technické specifikaci je povinen si zhotovitel, před zadáním ...
Energetická úspora budovy A
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vyplní otvorov okien na A budove gymnázia (historická časť budovy).
OS Mladá Boleslav - výměna oken a dveří
demontáž, dodávka a montáž oken a dveří; související stavební práce; úklid
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Předmětem zakázky jsou stavební práce, rekonstrukce převážně obálky budovy, oprava venkovních omítek, výměna otvorových výplní, rekonstrukce stropu nad 3.NP, včetně zateplení tohoto stropu a dále rekonstrukce střešního pláště s výměnou a doplněním některých prvků krovu a výměna střešní krytiny na objektu školy na adrese Tovačovského sady 79, ...
Poptáváme dodávku a montáž plastových oken
Poptáváme zaměření oken a vyhotovení cenové nabídky (demontáž, montáž, zednické práce a likvidace starých oken). Jedná se o výměnu dřevěných oken za plastové v budově Základní školy Ostrava-Proskovice. S pozdravem Mgr. Eva Paličková ředitelka školy
Zateplení a výměna oken pavilonu OOP Veselí nad Moravou
Předmětem této veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu. Bude provedeno kompletní zateplení obvodových stěn, zateplení střech, výměna otvorových výplní a výměna vstupních dveří. Předmět zakázky bude realizován za provozu objektu. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové ...
Zateplení a výměna oken budovy Doprava
Předmětem této veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu. Bude provedeno kompletní zateplení obvodových stěn, výměna otvorových výplní a vstupních dveří a dále bude proveden nový střešní plášť. Dílo bude realizováno za provozu objektu. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, inštaláciou fotovoltaických panelov a rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej ...