Stavebné úpravy výrobnej haly

Stavebné úpravy výrobnej haly

Predmetom zákazky sú stavebné práce na výrobnej hale č. 4, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti - zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia systémov osvetlenia - výmena vnútorných svietidiel za svietidlá LED. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...

Poptáváme dodávku plastových oken

Poptáváme dodávku plastových oken

Chtěli bychom vypočítat cenu na výměnu plastových oken (barva zevnitř bílá, zvenku barva ořechu). Rozměry oken: 4 kusy 1750 x 1330 - 3křídlové, 2 kusy 1340 x 1300 - 2křídla, 1 kus 500 x 800, 2 kusy 1160 x 550 - vyklápění jen dolů, 2 kusy 580 x 560, 1 kus 1200 x 1160 - 2křídlové, 1 kus 860 x 1200. Parapety venkovní hnědý.

Vchodové dveře, Maďarsko

Vchodové dveře, Maďarsko

Dotaz: Můžete vyrobit dvoudveřové vchodové dveře (pro dům) podle námi zadaných rozměrů, a také poslat do Maďarska? Můžete nám poslat pár vzorků podle naší představy (1970x800 a 1970x430) poté, co vám pošleme přílohu e-mailem pro přibližný náhled. celý komplet s rámy asi 1330x2600 mm Děkuji, s přátelským pozdravem Papp

Obnova materskej školy II

Obnova materskej školy II

Predmetom zákazky je: obnova materskej školy vobci Kajal podľa projektovej dokumentácie. Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelnotechnických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie ...

Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB na ul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.

Poptávám dodávku plastového okna

Poptávám dodávku plastového okna

Poptávám okno o rozměrech 60 x 130 cm, barevné provedení vnější zlatý dub, uvnitř bílé. Pouze výklopné. Předem děkuji. Dvořák

Poptáváme dveře do vlhkého prostředí

Poptáváme dveře do vlhkého prostředí

Poptáváme cenovou nabídku na dveře do mokra (klasické zárubně, barva bílá): - 60 cm pravé 3x - 70 cm levé 1x - 70 cm pravé 1x

Poptávám plastové vchodové dveře Angelika

Poptávám plastové vchodové dveře Angelika

Poptáváme cenovou nabídku plastových vchodových dveří Angelika v černé barvě s bílými pruhy a okénky o rozměru 215x100cm.

Stavební úpravy budovy OÚ Nová Ves u Mladé Vožice

Stavební úpravy budovy OÚ Nová Ves u Mladé Vožice

Podříznutí a izolace budovy, výměna oken a dveří. Nové podlahy.Elektroinstalace a vodoinstalace.

Plastová okna, dveře, Německo

Plastová okna, dveře, Německo

Zdravím, rádi bychom obdrželi produktový katalog plastových oken na terasy a produktovou řadu domovních dveří! Tisíceré díky! S přátelským pozdravem Ralph Bachmann

Poptávám dodávku oken pro rodinný dům

Poptávám dodávku oken pro rodinný dům

Poptávám zpracování cenové nabídky na dodávku oken pro rodinný dům. Předně poptávám okna dřevěná - europrofil (i vzhledem ke specifikacím při provádění oken plastových - nosnost profilů atp.), případně při zachování tvarů oken - bez doplnění dělících příček atp. můžete zaslat cenovou nabídku na okna plastová s izolačním trojsklem (více viz ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zateplenie fasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budú ...

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok

Rekonštrukcia bloku A dvoch samostatne stojacich objektov spojených spojovacou časťou za účelom rozšírenia kapacity materskej školy v rozsahu vybúrania nevhodných častí stavby, stavebná úprava vnútorných priestorov, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí za kvalitatívne lepšie, výstavba novej strechy vrátane klampiarskych prvkov a ...

Poptávám vchodové dveře

Poptávám vchodové dveře

Poptávám vstupní dveře.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Parchovany

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Parchovany

Predmet zákazky s názvom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2 je výmenou okien, zateplením zlepšiť stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom celkovým zateplením a výmenou okien sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá ...

CSS Horelica Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov

CSS Horelica Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov

Predmetom zákazky CSS Horelica, Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov sú stavebné úpravy - zateplenie obvodových stien, výťahových šácht, atiky, strešného plášťa, zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi suterénu a stropu pod výťahovou šachtou, položenie novej krytiny na strechách, výmena častí ...

Poptávám dodávku a montáž posuvných dveří

Poptávám dodávku a montáž posuvných dveří

Poptávám dodávku a montáž posuvných dveří 70cm včetně obložek do JAP. Montáž Brno.

Stavebné úpravy budovy - Zníženie energetickej náročnosti KP Prešov

Stavebné úpravy budovy - Zníženie energetickej náročnosti KP Prešov

Predmetom zákazky sú stavebné práce zahŕňajú rekonštrukciu časti administratívnej budovy, ktorá je 7-podlažná. Rieši zateplenie obvodového plášťa, výmenu drevených okenných a oceľových dverných výplní, výmenu klampiarskych konštrukcií a úpravu bleskozvodu ako aj vykonanie stavebných prác podľa týchto súťažných podkladov, priloženej a odsúhlasenej ...

Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní

Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní

Predmetom je stavebná úprava a oprava časti učební, hygienických zariadení, oprava časti strechy, zriadenie bezbariérových úprav vstupov a rekonštrukcia výťahu jestvujúcej školy pre výchovu a vzdelávanie žiakov vo veku od 14 do 18 rokov. Navrhovanou rekonštrukciou nebude zmenený vonkajší vzhľad objektu, nezasiahne sa do staticky nosných ...

Poptávám výrobu repliky dvoukřídlých dveří pro bytový dům

Poptávám výrobu repliky dvoukřídlých dveří pro bytový dům

Poptávám výrobu dvou replik dvoukřídlých dveří (lítaček) pro bytový dům z roku 1957.

VS PRAHA – Výměna špaletových oken na uliční fasádě v 1. NP až 3.NP

VS PRAHA – Výměna špaletových oken na uliční fasádě v 1. NP až 3.NP

Dodávka 161 ks špaletových oken (7 typů) dle dílenské dokumentace, demontáž stávajících oken a instalace nových oken.

Poptávám dodávku střešních oken

Poptávám dodávku střešních oken

Poptávám cenovou nabídku střešních oken v okrese Znojmo, rozměr 78/140, plastové, včetně-dopravy, demontáže starých oken, montáž nových, lemování, úprava ostění. Děkuji za nabídky. Svobodová

Poptávám dodávku plastových vchodových dveří a okna

Poptávám dodávku plastových vchodových dveří a okna

Poptávám vchodové plastové dveře bílé (90/200) s menším prosklením a bílé plastové okno fix (2400mm/1400mm). Ke dveřím ještě síťku, do půlky vyplň. Děkuji.

Okna a dveře, Rakousko

Okna a dveře, Rakousko

Chtěl bych mít 16 ks dřevěných špaletových oken, a 2 exteriérové dveře pro historický venkovský dům, dokumentace je k dispozici.

Výmena vybraných okien v objekte Ekonomickej univerzity - hliníkové okná

Výmena vybraných okien v objekte Ekonomickej univerzity - hliníkové okná

"Výmena vybraných okien v objekte Ekonomickej univerzity v Bratislave hliníkové okná" je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Arch. Rastislavom Miklušom, Cintorínska 28, Ivanka pri Dunaji a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.

(záznamy 1/25 z 4756)  strana 1 / 191