Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a vytápění objektu, výměna vnějších otvorů/oken - ve většině případů jde o repase, protože škola je národní kulturní památkou, zateplení střech, sanace šaten proti vnikání zemní vlhkosti, vzduchotechnika.
Francouzská 32
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády a výměna oken, oprava společných prostor a elektroinstalací, oprava ZTI, realizace půdní vestavby, včetně výtahu a úprava vnitřního dvoru.
Jasenica, č. pop. 130, parc. č. 395, zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácii objektu administratívnej budovy v obci Jasenica. Zahŕňa zateplenie fasády, výmenu výplní otvorov exteriéru, výmena okapových chodníkov. Rekonštrukčné práce sa dotýkajú aj kompletnej výmeny strešného plášťa, ktorý je v havarijnom stave a s tým spojený dažďový systém. Vo fasáde sú ...
Revitalizace a snížení energetické náročnosti objektu Dům s pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí
Předmět plnění zahrnuje revitalizaci a snížení energetické náročnosti budovy Dům s pečovatelskou službou, v Sezemicích, řeší zateplení objektu kontaktním kompozitním zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních otvorů a zateplení podlahy podkroví, volného půdního prostoru s návazností na ostatní práce, které budou v rámci zateplení dotčeny, ...
ACCORD - Zateplenie pavilónov – fasády
Rekonštrukčné práce na zateplení fasád a výmene okien pre fakulty PRIF UK a FMFI v Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Katedry tělesné výchovy, Na Bohdalci 715/30, Liberec 15 s výměnou technických rozvodů za účelem zlepšení podmínek provozu a snížení nákladů na provoz. Součástí rekonstrukce je kompletní zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Stávající konstrukce 4podlažního objektu z 80. - 90. let minulého století ...
CIZS Spišská Nová Ves – stavebné práce
Predmetom zákazky je obnova budovy zdravotného strediska v Spišskej Novej Vsi. Stavebné úpravy sa týkajú zmeny dispozície, zo zásahom do nosných a obvodových konštrukcií. Dispozícia je navrhovaná s centrálnou čakárňou pre pacientov a vytvorením centrálnych hygienických priestorov pre pacientov vrátane debarierizácie objektu. V rámci zabezpečenia ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo
Zateplenie objektu školy vrátane strechy, výmena fasádnych okien a ostatné dokončievacie práce vrátane bleskozvodu.
Konzervatórium - prestavba a nadstavba, Žilina
Špecifikácia stavby: Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, ...
Poptávám dřevěná okna
Poptávám dřevěná okna kastlová.
Konzervatoř Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce budovy konzervatoře, která se nachází v ulici Chelčického, v památkové zóně města Teplice. Jedná se o ucelený uměleckohistorický komplex, který je zvláště ve svých interiérech originálně dochovaný (dřevěná obložení, malby, štuková zdobení, mramorové prvky, vitráže, svítidla aj.). Již při ...
Rekonštrukcia opláštenia budovy - Obchodná akadémia Levice
Rozsah stavebných prác : Celková rekonštrukcia a oprava bude realizovaná nasledovným postupom: -búracie práce (týkajúce sa búrania porušených omietok a demontáže špecifikovaných konštrukcií otvorov) -sanácia vlhkosti v zostávajúcich murovaných konštrukciách, oprava a reprofilácia muriva vrátane tvaru ríms, šambrán a pod. -oprava dažďových ...
Zateplenie opláštenia budovy Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Jilemnického 1710/48, Blok C
Projektová dokumentácia rieši zateplenie obvodového plášťa, výmenu a úpravu výplní otvorov jestvujúcej budovy. Urbanistické riešenie zostane zachované. Z pohľadu architektonického riešenia, novým farebným stvárnením, umiestnením pútačov, vhodným nasvietením fasády, dostane hospodársky objekt nový estetický a výtvarný výraz.
Rekonstrukce a nástavba domu služeb Palkovice
Předmětem plnění je realizace stavby: Rekonstrukce a nástavba domu služeb Palkovice“ a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Kamil Mrva Architects, s.r.o., Záhumenní 1358, 742 21 Kopřivnice a v souladu s podmínkami smlouvy, podmínkami stavebního povolení, platnými ČSN a obecně závaznými právními ...
Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici
Predmetom zákazky je zateplenie 4 objektov v správe Spojenej školy v Banskej Bystrici, a to konkrétne stavebné objekty SO 01 - Pavilón A, SO 02 Pavilón B, SO 03 Pavilón C, SO 04 Spojená škola Vlkanová budova učební. Predmetom rekonštrukcie objektov je realizácia zatepľovacieho systému na celom priečelí objektov na báze sivého polystyrénu. V ...
Stavební úpravy: nástavba a zateplení budovy školy Sklářská 81, Litvínov- Hamr
Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce, které se skládají ze 3 částí. Dojde k vybudování nástavby školy, která bude obsahovat pět učeben. Zároveň bude vybudován bezbariérový přístup do celého objektu školy prostřednictvím vybudovaného hydraulického výtahu. Následně bude celý objekt zateplen, budou vyměněny otvorové výplně a bude ...
Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. (opakované zadání)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v provedení zateplení budovy č. 26 v rámci areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Zateplení obvodového pláště bude provedeno systémem ETICS s tepelnou izolací z minerálních vláken. Zateplení je navrženo v části jako kontaktní a v části jako větraná fasáda z pohledových desek. ...
Poptávám okna
Poptávám 2 okna. Levé a pravé otvírání, okna 700x800mm z venku zlatý dub ze vnitř bílé, k tomu žaluzie a vnitřní parapet 20 cm.
Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci realizace projektu snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu, které spočívá v: a) provedení projektových činností, b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), kterými jsou: i. výměna otvorových výplní, ii. zateplení svislé ...
Poptávám zaměření vchodových dveří
Poptávám zaměření vchodových dveří. Děkuji Jana Svitáčková
Poptávám špaletová okna
Mám cca 150 letý domek, kterého charakter chci zachovat a tudíž potřebuji rustikální-nejlépe špaletová okna-záleží na ceně. Jde o 4 ks š100x v140-150cm, dále obyčejné okno 1 ks š110x v70(dvoukřídlé- i s možným obloukem-dle ceny). Poslední by byly dvoukřídlé terasové dveře 110šx 200. Děkuji za nabídku. S pozdravem A. Križovenská
Rekonstrukce fasád objektů ETE, část - boční filtrace a budova technických provozů
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště objektu SO 594/01 Úpravna vody-boční filtrace a SO 701/06 Budova technických provozů, vytvoření nového lehkého obvodového pláště a provedení s tím souvisejících prací, včetně výměny anebo repase výplní otvorů v sanované fasádě.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Veľké Blahovo, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce, ktorá spočíva v zateplení fasády a strechy objektu, vo výmene všetkých výplní otvorov, v inštalácii tepelného čerpadla vzduchu voda a rekonštrukcii teplovodného vykurovacieho systému. Osadením ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Predmetom zákazky je znížiť energetickú hospodárnosť budovy odstránením defektov pôvodnej krytiny, fasády, fasádnych prvkov, zateplením strechy, fasádnych stien, vrátane zabudovania nových výplní otvorov obvodových konštrukcií budovy, využívanej pre praktickú výučbu študentov , so základným technickým a sociálnym vybavením. Viac informácií sa ...
Poptávám palubkové dveře
Poptáváme jeden kus vstupních palubkových dveří 90 levé.