Výměna oken a provedení nových vstupů bytového domu v ulici Nová č.p. 183 - 186, 407 01 Jílové
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu č.p. 183, 184, 185 a 186, Martiněves, ulice Nová, Jílové, na pozemcích st. p. č. 283/1, 283/2, 283/3, 283/4 v katastrálním území Martiněves u Děčína (dále jen „stavba“). Jedná se o stavební úpravy spočívající ve výměně oken i s parapety za okna plastová, s ohledem na možnost budoucího ...
Poptávám francouzské terasové okno
Poptávám francouzské terasové okno 4000 na 2200 mm s trojsklem na rekonstrukci chalupy- na pasivní domek.
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení, výměně oken, očištění fasády, výměně střešní krytiny a opravě krovu, a to na dvou budovách (objektech) nacházejících se na pozemcích parc. č. 996/2 a 997, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava . Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v ...
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba MŠ Poproč
Predmetom zákazky sú stavebné práce a súvisiace dodávky a služby spojené so stavebnými úpravami, prístavbou a nadstavbou objektu materskej školy v obci Poproč. Objektová skladba: SO 01 Materská škola 01 Materská škola prístavba, nadstavba a čiastočná výmena okien 02 Materská škola výmena krytiny a zateplenie stropu 03 Materská škola ...
Obnova budovy, súpisné č. 47 obce Osádka
Predmetom zákazky je zateplenie obvodových stien a suterénnych stien, vyhotovenie podhľadov, výmena dverných a okenných otvorov, vyhotovenie spevnených plôch, vybudovanie zádveria, výmena zábradlí, oprava povrchovej úpravy existujúcich chodníkov, prevložkovanie existujúcich komínov a využitie technickej miestnosti na 1.PP na vykurovanie celej ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů Stavební část: výměna výplní dveřních, okenních a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti objektu, opravy vnitřních a ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovského a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovkého a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů. Stavební část: výměna výplní oken, dveří a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti, opravy vnitřních a venkovních omítek, ...
Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému. Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja ...
SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy – zateplenie obvodového plášťa
Predmetom zákazky SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy zateplenie obvodového plášťa, výmena okien je zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov na fasáde, zateplenie strešného plášťa, rekonštrukcia bleskozvodu, výstavba nového fotovoltaického zariadenia za účelom výroby elektrickej energie zo slnečnej energie ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Budova ľudovej školy – Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav na budove ľudovej školy nachádzajúcej sa v obci Nižná Slaná na adrese Letná 17. Účelom realizácie stavebných úprav je zvýšenie energetickej účinnosti budovy formou inteligentného riadenia energie, v rámci ktorých budú realizované práce: zateplenie stropu; zateplenie objektu; výmena výplní ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy - SOŠ technická Vráble
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Z dôvodu zateplenia je nutné urobiť tieto úpravy : Obvodový plášť: - vybúrať pôvodné drevené výplne otvorov a nahradiť ich plastovými šesťkomorovými oknami s obdobnými rozmermi a izolačným trojsklom - zdemontovať vonkajšie a vnútorné parapetné plechy - ...
Truhlář, Rakousko
Ahoj, máme dům v Eggernu, asi 15 minut od Nové Bystřice. Hledáme truhláře, který nám vyrobí nová okna a vchodové dveře do našeho domu. Dokážete něco takového udělat? Máme 4 velká a 1 malá okna a 1 přední dveře. Děkujeme vám za vaši reakci. Elisabeth Meze
Obnova nákupného centra Centrál - strecha, okná, fasáda
Predmetom riešenia je zateplenie fasády, strechy a výmena pôvodných výplní otvorov na fasáde nákupného strediska Centrál na Sídlisku II. v Prešove. Objekt nákupného strediska je dvojpodlažný s jedným podzemným podlažím pod časťou pôdorysu, plochou strechou, na ktorej je zvýšený nadstavec s oknami. Vo vnútri pôdorysu je átrium s podchodom a rampami ...
Prešov, kas. SNP - zvýšenie energetickej efektívnosti budov - R
Predmetom zákazky je odstránenie nedostatkov a porúch stavebných konštrukcií a zlepšenie tepelno-izolačných vlastností obvodových stien a striech ich zateplením a výmenou výplňových konštrukcií. Ide o 6 objektov, budovy č. 11, 14, 19, 20, 44, 49, ktoré sa nachádzajú v kasárňach SNP, Prešov.
Poptávám zástěnu na terasu
Poptávám CN na tři zástěny na terasu. 1 x rozměr 579 x 227 cm. Pokud děláte i dveře, prosím v jedné třetině dveře. A 2 x rozměr, kosočtverec, základna 227 cm, výška na jedné straně 231 cm a výška na druhé straně 266 cm. Děkuji. Janotova
Poptávám balkonové dveře a okna z hliníku
Poptávám 3* balkononé dveře 900*2100 a 1* okno 2400*1500 , 2*okno1200*1500, materiál hliník.
Snížení energetické náročnosti objektu MPSV Karlovo nám. 1 - Výměna a repase oken, dveří a vrat
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, spočívající ve výměně a repasi oken, dveří a vrat v objektu MPSV, Karlovo nám. 1.
Poptávám vchodové dveře
Poptávám plně bilé obyčejné vchodové dveře. Šířka 880*1820.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov", ktorý vypracovala ArchPoint s.r.o., Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v auguste 2021. Cieľom diela je obnova existujúcej budovy Obecného úradu v obci Beckov a touto ...
Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte, ktorý slúži ako kultúrny dom a obecný úrad pre pre obec Pažiť. Predmetom zákazky v prvej etape budú nasledovné práce: -Zateplenie obvodových stien -Realizácia novej strechy -Výmena výplní okien a dverí -Vykurovanie .
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poproči
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy Kultúrneho domu v nasledovnom rozsahu - zateplenie obvodového plášťa - zeteplenie sokla objektu, - zateplenie základu, - zateplenie stropu nad 2. NP, s použitím lepeného kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) s tepelnoizolačnými doskami na báze minerálnej vlny (steny obvodového plášťa a stropu), na ...
Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných objektov SO 04, Jedáleň a družina, S0 05 Telocvičňa a dielne. Zo stavebného hľadiska navrhované stavebné úpravy budú riešiť zateplenie obvodových zvislých nosných konštrukcií a plochej strechy a výmenu bleskozvodu, výmenu časti otvorov okná, dvere. Celkový rozsah je daný výkazom výmer a projektovou ...
UK-1.LF-Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v technické obnově obvodového pláště objektu Purkyňova ústavu 1. LF Univerzity Karlovy. Předmět plnění zahrnuje revitalizaci fasády včetně kamenných prvků, oplechování a zámečnických prvků. Součástí plnění bude také instalace nových oken - replik původního tvaru.
Stavební úpravy bytového domu Pastelky v Hodoníně, Slavíkova 17-19-21, Šafaříkova 1-3
Předmětem veřejné zakázky je řešení stavebních úprav obvodového pláště stávajících budov u níže uvedených konstrukcí, které vykazují závady či nedostatečné parametry. Stavební práce budou realizovány dle Projektové dokumentace a v souladu s vydanými stavebními povoleními a vymezením díla a předmětu plněni ve Smlouvě o dílo. - Svislá ...