Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav – vybavení

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav – vybavení

dodávka a instalace vybavení odborných učeben 6. ZŠ v Mladé Boleslavi

Nástavba technických učeben nad stáv. jídelnou 3. ZŠ Mladá Boleslav - zajištění bezbariérovosti

Nástavba technických učeben nad stáv. jídelnou 3. ZŠ Mladá Boleslav - zajištění bezbariérovosti

dodávka a instalace vybavení odborných učeben 3. ZŠ v Mladé Boleslavi

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav – vybavení

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav – vybavení

dodávka a instalace vybavení odborných učeben 2. ZŠ v Mladé Boleslavi

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, je dodávka vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení prostor kavárny, jednacích a prezentačních prostor, recepce a infocentra, komunikačních prostor a jejich zázemí, prostor pro týmové aktivity, kanceláří a ubytovacích prostor. Součástí předmětu veřejné ...

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro multimediální výukový systém pro automobilní techniku v odborné učebně dle technické specifikace a poskytnutí souvisejících služeb.

Nábytek pro vybavení kolejí ČVUT

Nábytek pro vybavení kolejí ČVUT

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž volného interiérového nábytku do objektů kolejí. Jedná se o židle jídelní, židle konferenční, válendy s úložným prostorem, jídelní stoly, kuchyňské police, šatní skříně s nástavcem a kontejnery. Podrobná specifikace předmětu plnění je vymezena v příloze 1b zadávací dokumentace - ...

Dodávka a instalace interiérového vybavení pro Základní školu Schulhoffova 844/2, Praha 4

Dodávka a instalace interiérového vybavení pro Základní školu Schulhoffova 844/2, Praha 4

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení v nově zrekonstruovaných prostorách Základní školy Schulhoffova 844/2, Praha 4.

Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře

Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře

Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro odborné učebny IT a přírodovědnou učebnu pro projekt „Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů“

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě - interiéry

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě - interiéry

Předmětem plnění je vybavení interiéru stávajícího objektu Divadla Jiřího Myrona, správní budovy a malé scény, více v projektové dokumentaci

Vybavení suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Vybavení suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení a instalace laboratorního nábytku do rekonstruovaných laboratoří. Jedná se o vybavení místností v 1. pp budovy Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Obnova vnitřního vybavení domova mládeže

Obnova vnitřního vybavení domova mládeže

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do budovy domova mládeže (dále i jen „DM“) ve Smetanově ulici, v Jablonci nad Nisou. Podrobně jsou dodávky a s ní související služby popsány v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 5 ZD) a ve formuláři pro zpracování nabídkové ceny (viz Příloha č. 3 ZD).

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku II

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a poskytnutí souvisejících služeb.

PNP PRAHA – dodávka a montáž posuvných a stacionárních regálů a závěsných stěn

PNP PRAHA – dodávka a montáž posuvných a stacionárních regálů a závěsných stěn

Předmětem zadávacího řízení je dodávka a montáž posuvných a stacionárních regálů a závěsných stěn, pro objekty zadavatele SO.017 a SO.021 v bývalém vojenském areálu kasáren v Litoměřicích

FN Motol - Dodávky nábytku

FN Motol - Dodávky nábytku

Dodávka nábytku a nábytku na zakázku.

Gymnázium Holice - dodávka nábytku

Gymnázium Holice - dodávka nábytku

Dodávka školního nábytku pro odborné učebny a laboratoře pro projekt „Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – nábytek

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – nábytek

Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku, tedy 6 ks kovových boxových skříněk na boty a 212 ks kovových šatních skříněk a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je podrobně stanoven zadávací dokumentací.

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a poskytnutí souvisejících služeb.

Výroba a montáž modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích ÚP ČR KoP Blansko

Výroba a montáž modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích ÚP ČR KoP Blansko

Předmětem veřejné zakázky je výroba a montáž stavebnicových modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích ÚP ČR KoP Blansko, Vodní 1992/9, 678 01 Blansko.

Interiérové vybavenie nábytkom pre Poradenské centrum UKF v Nitre

Interiérové vybavenie nábytkom pre Poradenské centrum UKF v Nitre

Dodávka nábytku vrátane dopravy, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a montáže nábytku z prepravnej úpravy do užívateľskej.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického – vybavení

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického – vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 27 ks šatních skříněk kovových a poskytnutí souvisejících služeb.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka nábytku

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka nábytku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku (otočná židle, kancelářský stůl pracovní, stolek, úložná skříňka dýha) a poskytnutí souvisejících služeb.

Vnitřní vybavení v rámci akce rekonstrukce objektu v ul. Ivana Olbrachta č.p. 59 v Brandýse nad Labem

Vnitřní vybavení v rámci akce rekonstrukce objektu v ul. Ivana Olbrachta č.p. 59 v Brandýse nad ...

Předmětem Zakázky je dodávka vnitřního vybavení nábytkem prostor současně rekonstruovaného objektu čp. 59 pro administrativní účely, když hlavním účelem současně rekonstruovaného objektu je jeho využití jako administrativní prostory pro potřeby městského úřadu, a to dle PD, resp. výkazu výměr, a předmětný nábytek je tak nezbytně nutnou součástí ...

Dodávka a instalace interiérového vybavení v rámci projektu SIMU+ na ESF MU - etapy 1, 3, 4

Dodávka a instalace interiérového vybavení v rámci projektu SIMU+ na ESF MU - etapy 1, 3, 4

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení v nově rekonstruovaných prostorách ve 3.NP budovy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (dále také jen „Předmět díla“) Lipová 41a, 602 00 Brno. Nově rekonstruované a vybavené místnosti budou sloužit jako posluchárny, učebny a experimentální simulační laboratoře, které ...

Nadstavba MŠ Kružlová

Nadstavba MŠ Kružlová

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť realizáciu diela: Nadstavba MŠ Kružlová, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie - Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ...

(záznamy 1/25 z 1576)  strana 1 / 64