Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení a 3D zařízení včetně SW

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení a 3D zařízení včetně SW

Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro odborné učebny SPŠE v Mohelnici – modernizace CNC zařízení a 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce nové učebny programovatelných automatů, modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty.

COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – nábytek

COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – nábytek

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení: Stůl kancelářský (S.24) Konferenční stůl (S.25) Stůl velký zasedací (S.26) Stůl svačinový (S.27) Židle kancelářská (Z.04) Židle (Z.05) Skříň šatní (SK.13) Skříňka šatní (SK.14) Skříňka šatní (SK.15) Kontejner pod pracovní stůl (SK.16) Knihovna (SK.17) Lékárnička (O.01) Věšák ...

UTB – Nábytek - posluchárenská sezení FAI

UTB – Nábytek - posluchárenská sezení FAI

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž nábytku - posluchárenských sezení pořizovaných do čtyř poslucháren Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci projektu OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se ...

Dovybavení Základní školy a Mateřské školy, Emy Destinové 46, České Budějovice

Dovybavení Základní školy a Mateřské školy, Emy Destinové 46, České Budějovice

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení dalších prostor nové základní školy v souvislosti s nárůstem žáků 1. a 6. ročníků a dalších prostor souvisejících se vzděláváním na základě zpracovaného návrhu.

Katalogový nábytek

Katalogový nábytek

Jedná se o dodávku zejména židlí, zásuvkových kontejnerů, lavic, tabulí a odpadkových košů

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Chomutov

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Chomutov

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 3 části

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Teplice

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Teplice

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 5 částí.

Gymnázium Žamberk - dodávka nábytku

Gymnázium Žamberk - dodávka nábytku

Dodávka nábytku pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Vybavení interiéru ve výukových a studijních prostorách

Vybavení interiéru ve výukových a studijních prostorách

Veřejná zakázka s názvem „Vybavení interiéru ve výukových a studijních prostorách“ je zakázkou na služby rozdělenou dle § 35 zákona a v návaznosti na § 101 zákona na 5 dílčích plnění (částí). Specifikace všech částí Veřejné zakázky je uvedena v textu zadávací dokumentace, popř. jejích přílohách. Předmětem plnění dle této zadávací dokumentace ...

Vybavenie do materskej školy v Liptovskej Tepličke

Vybavenie do materskej školy v Liptovskej Tepličke

Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: Vybavenie do materskej školy v Liptovskej Tepličke je dodanie interiérového vybavenia a zariadenia do materskej školy v Liptovskej Tepličke, hry a hračky, výtvarné potreby. Zoznam zariadení tvorí prílohu súťažných podkladov. Požadujeme dodať aj s dopravou a inštaláciou zariadení a vybavenia.

Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory – dodávka vybavení

Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory – dodávka vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení 4kmenových učeben, 3 odborných učeben, vybavení společné do všech učeben a do kabinetů, skladů, šatny. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technická specifikace“.

Laboratorní nábytek a vybavení pro High-tech technologicko-výukový pavilon FLD

Laboratorní nábytek a vybavení pro High-tech technologicko-výukový pavilon FLD

Předmětem plnění je dodávka laboratorního nábytku a vybavení do nového výukového pavilonu FLD včetn jeho montáže a zprovoznění.

Nábytek pro JU ČB II

Nábytek pro JU ČB II

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku definované CPV kódy uvedenými v čl. 4 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona

Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Predmetom zákazky je dodanie vnútorného vybavenie Materskej školy pre verejného obstarávateľa vrátane dopravy a montáže.

Nákup rotátorů

Nákup rotátorů

Předmětem je na dodávku a montáž 6 ks rotátorů.

Modernizace infrastruktury ZŠ - dodávky nábytku

Modernizace infrastruktury ZŠ - dodávky nábytku

Modernizace infrastruktury ZŠ - dodávky nábytku do nově zrekonstruovaných odborných učeben

COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – dílenské a kancelářské vybavení

COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – dílenské a kancelářské vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dílenského a kancelářského vybavení, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do ...

Nábytek pro MŠMT 2018 - 2022

Nábytek pro MŠMT 2018 - 2022

Předmětem plnění je dodávka kancelářského, sedacího, lehacího, atypického a jiného nábytku včetně dopravy na místo určení, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu. Bližší technická specifikace, vymezení předpokládaného množství odebraných kusů a podrobnější popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 ZD – Vymezení předmětu ...

UTB – Nábytek – vybavení laboratoří FAI

UTB – Nábytek – vybavení laboratoří FAI

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních stolů, katedry a antistatických židlí pořizovaného pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět ...

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

Dodávka nábytku pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 dílčí části, a to: Dílčí část 1: Interiér Dílčí část 2: ICT

Vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec

Vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 a § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělen do tří částí. Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí veřejné zakázky. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do učeben a kabinetů ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, Bílovec. Předmětem části ...

Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek nábytku a pomůcek v areálu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Realizací dodávek dojde k modernizaci učeben pro výuku odborných předmětů zaměřených na přírodní vědy, cizí jazyky a dále k modernizaci počítačových učeben. Pořízením nového vybavení učeben dojde ke zkvalitnění výuky. Součástí realizace ...

UTB – Nábytek - vybavení učeben FMK

UTB – Nábytek - vybavení učeben FMK

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stohovatelných židlí se sklopným pultem a kancelářských židli pořizovaných pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a ...

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové – Vybavení odborných učeben

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové – Vybavení odborných učeben

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben žákovským nábytkem a ostatními školními pomůckami, které souvisí s výukou odborných předmětů v dotčených učebnách. Předmětem veřejné zakázky je rovněž montáž nábytku, instalace a uvedení školních pomůcek do provozu.

(záznamy 1/25 z 1680)  strana 1 / 68