Vybavenie pre modernizáciu odborných učební
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia a nábytku pre projekt "Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: Časť 1 - IKT vybavenie Časť 2 - Drobné vybavenie učební, laboratórií a dielní Časť 3 - Laboratórny a školský nábytok Podrobnosti sú uvedené v súťažných ...
Potravinárstvo
Predmetom zákazky je obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy: moderné učebné pomôcky, prístroje, nábytok a laboratórne zariadenia pre učebné odbory potravinársky, strojársky a elektrotechnický s cieľom zvýšenia praktických zručností žiakov. S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž verejný obstarávateľ rozčlenil predmet zákazky na 3 ...
Dodávky kancelářských křesel, konferenčních židlí a čekárenských lavic
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek kancelářských křesel, konferenčních židlí a čekárenských lavic pro jednotlivá oddělení NNB (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem. Dodávky zboží budou provedeny v souladu s ...
Dodávka atypického a sedacího nábytku
Dodávka atypického a sedacího nábytku - čtyři části veřejné zakázky - výroba, dodávka a montáž atypického nábytku z dýhy, výroba, dodávka a montáž atypického nábytku z lamina, dodávka, montáž a instalace otočných kancelářských křesel, dodávka, montáž a instalace sedacího nábytku.
Nábytek a vybavení interiéru - Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova - Marie Hübnerové
Dodávka a montáž typového a atypického nábytku a dalšího interiérového vybavení do rekonstruovaného objektu školy na adrese Marie Hübnerové 1766/1 v Brně-Řečkovicích.
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok
Nákup a zhotovenie nábytku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-vybavení
Předmětem plnění je dodávka vybavení pro školicí střediska ZZS ÚK zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. 1. část: dodávka klimatizací pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově;2. část: dodávka IT vybavení pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově; 3. ...
Vybudování odborných učeben na základních školách
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou uzavřeny kupní smlouvy, přičemž předmětem těchto smluv je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je vybudování odborných učeben v základních školách. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 samostatné části, a to: část ...
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební. Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie. Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú ...
Vnitřní vybavení ZŠ Zdiměřice
Předmětem veřejné zakázky je dodání specifikovaného Vnitřního zařízení a vybavení pro novostavbu Základní školy Zdiměřice.
Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro resort MPSV III.
Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky nábytku a židlí pro potřeby resortu práce a sociálních věcí, kterými se rozumí zejména stoly, skříně, kontejnery, archivační skříně (registratury) a kancelářské, konferenční, jednací či jídelní židle. ...
Mechatronika
Vybavenie dielní diagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Dodávka nábytku pro ÚHKT
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání laboratorního a sedacího nábytku. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín - interiérové vybavení pro 2. až 4. NP
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 2. až 4. NP v budově Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, parc. č. st. 767 v kat. území Neředín. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, ...
Transformace PO Nové Zámky-II. a III. etapa -vybavení nábytkem
Předmět dodávky je domácí nábytek do obývacích pokojů, ložnic, jídelen, koupelen; zahradní nábytek; kancelářský nábytek a pracovní nábytek.
Designový nábytek - open space
Předmětem veřejné zakázky je dodávka designového nábytku pro pilotní projekt nového konceptu poboček České pošty, s.p. tzv. "open space".
Nábytek dřevěný (vz. 85 a 2003) 2021-2024
dodávka dřevěného nábytku vz. 85 a 2003
Nábytek dřevěný kancelářský 2021-2024
dodávka dřevěného kancelářského nábytku
GŘ OL- Dodávky kancelářských a konferenčních židlí 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářských a konferenčních židlí pro organizační jednotky Vězeňské služby prostřednictvím rámcové dohody uzavřené s vítězným dodavatelem po dobu nejvýše 4 let od nabytí účinnosti RD.
Psychiatrická péče - stoly II
Dodávka stolů pro Psychiatrickou kliniku FN Brno dle objednávek zadavatele.
Modernizace vybavení výukových prostor PEF
Předmětem plnění je dodávka a instalace interiérového vybavení do výukových prostor PEF.
Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení - technického vybavení chemické laboratoře pro Biskupské gymnázium v Hradci Králové, v ul. Jana Koziny č. p. 1237, Hradec Králové, v rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí uvedených v zadávací dokumentaci.
FF UPOL/tř.Svobody 26  - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro rekonstruované prostory objektu Filozofické fakulty UP v Olomouci, tř. Svobody 26. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, zpracovaném ječmen studio - MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova ...
Dům kultury Poklad - interiér
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení interiéru pro stavbu „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě - Porubě, k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „DK POKLAD - VOLNÝ INTERIÉR A DOPLŇKOVÉ PRVKY“, kterou zpracovala společnost PLATFORMA ...