Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na dodávku regálového systémy a dodávku vnitřního vybavení interiéru v rámci stavby Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, a to v rozsahu dle projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, ...
Vybavení odborných učeben na SŠG BRNO I
Předmětem tohoto zadávacího řízení rozděleného na 9 částí je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky dodávka vybavení pro učebny grafiky a tisku a vybavení pro obalové centrum odborných učeben na Střední škole grafické Brno, příspěvkové organizaci, vč. souvisejícího spotřebního materiálu. Konkrétně se jedná o dodávku výpočetní techniky, ...
Vybavení interiérů opakovaná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení interiérů
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“ (dále též „VZ“) je zřízení odborných učeben v ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána část 3 VZ - dodávka školního nábytku a vestavných spotřebičů a část 4 VZ - dodávka školících pomůcek, a to v rozsahu ...
FNUSA - Nábytkové vybavení Přednáškový sál - objekt O1
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení pro FNUSA - Přednáškový sál, Objekt O1. Veřejná zakázka je rozdělená na 2 samostatné části: Část 1 - Nábytkové vybavení Část 2 - Židle stohovatelné bez područek
Dodávka mobiliáře pro Saunový svět
Část 1 - Truhlářské práce a konstrukce Předmětem této části veřejné zakázky jsou truhlářské práce a konstrukce, spočívající ve výrobě, dodání a montáži vestavěného nábytku, obkladů, vč. vybavení - myčka, chladící vitríny apod. Část 2 - Sektor a typové výrobky Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky sektorových a typových ...
Rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního inženýrství VUT - Interiérové vybavení budovy KH
Předmětem zakázky je dodávka interiérového vybavení do nově zrekonstruovaného objektu Fakulty strojního inženýrství v objektu KH3, Technická 2, Brno. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK
Predmetom zákazky je: zameranie každej izby a schodiska, výroba, dodanie, vynesenie, montáž a osadenie interiérového zariadenia - nábytku a obloženia schodiska na Átriových domkoch, blokoch C a E. Ide o štvorposchodové bloky bez výťahu, pričom pôjde o nábytok do jedno a dvoj-lôžkových izieb. Podrobné informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú ...
ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení
Dodávka nábytku a dalšího interiérového vybavení do prostor ZŠ a MŠ.
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro Základní školu v Dolním Benešově
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky IT - 2.etapa
Jedná se o dodávky multimediálního (IT) vybavení odborných učeben základních škol v Litvínově - ZŠ Hamr a ZŠ Janov, tj. např. dodávky interaktivních tabulí vč. pylonových pojezdů, datových projektorů, počítačů, monitorů, notebooků, tabletů, dobíjecích skříněk pro tablety, záložních zdrojů, úložišť dat, přístupových bodů pro wifi, firewallů, ...
FSV UK - dodávky výukového a kancelářského nábytku - opakovaná pro část č. 3, část č. 4
Dodávka a instalace výukového nábytku do poslucháren, sklopná sedadla na chodbách, ostatní prvky je dodávka a instalace nábytku do poslucháren, sklopné sedačky, sklopné stolky, e kotvené do podlahy, krycí desky před první řadu sedadel; sklopná sedadla nástěnná včetně kotvení do zdi na chodbách. Dodávka a instalace venkovních betonových lavic je ...
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - nábytek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro Základní školu v Dolním Benešově.
SPŠ J. Murgaša - Interiérové prvky – Nadstavba
Predmetom zákazky je dodať a namontovať/sfunkčniť interiérové prvky vrátane dopravy tovaru na miesto určené verejným obstarávateľom, zloženia, montáže s cieľom vzájomnej technickej komplexnej funkčnosti v súlade s projektovou dokumentáciou. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohách súťažných podkladov, najmä ...
Návrh vnitřního vybavení a nábytku Polského gymnázia a části ZŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a interiérových doplňků vnitřního vybavení a AV techniky do budovy zadavatele a do části ZŠ, kterou má zadavatel v pronájmu. Jedná se o vybavení učeben, přípravny odborných učeben, kabinetů, chodeb a knihovny. Předmětem plnění je rovněž zpracování dílenské dokumentace, zaměření skutečného stavu ...
Dodávka interiérového vybavení do přístavby a rekonstruované budovy FLD
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, montáž a instalace interiérového vybavení (kanceláří, učeben, studoven, laboratoří, chodeb) přístavby a rekonstruované budovy FLD včetně zprovoznění elektrospotřebičů. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a ...
Podpora polytechnické výchovy a přírodovědných předmětů, ZŠ Kamenná, Aš  - dodávka nábytku, IT
Dodávka a montáž vybavení pro učebny: informatiky, dílen, školní kuchyně, fyziky a chemie
Do odborných učeben bez bariér - 1. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Předmětem plnění je výroba, dodávka a montáž nábytku a technické vybavení odborných učeben v ZŠ Dr. E. Beneše 1, Šumperk.
ZŠ Alšova - vybavení kuchyně
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení kuchyně, nábytku, kancelářského vybavení, strojního a přístrojového vybavení.
Dodávka vybavení pro pavilon 36
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobiliáře do nového oddělení zadavatele, jak je specifikován v příloze č. 2 a 7 zadávací dokumentace (Kancelářský nábytek, Sedací nábytek, Kovový nábytek, Noční stolky, Zdravotní nábytek, Nemocniční lůžka, Koše, Koupelnové doplňky). .
Infrastruktura ZŠ Chomutov - odborné učebny - specializovaný nábytek
Předmětem plnění je dodat a provést montáž specializovaného nábytku pro 19 nových odborných učeben v 9 objektech 8 základních škol v Chomutově. Dodávky souvisí se stavebními úpravami v objektech a jejich postupnou realizací.
Vnitřní vybavení sdružení JIP Svitavské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nového vnitřního vybavení interiéru multioborové JIP (interna + chirurgie) Svitavské nemocnice včetně montáže, instalace a seřízení dodaného zboží.
Kancelářský a sedací nábytek pro Český rozhlas
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského a sedacího nábytku včetně jeho montáže (sestavení), dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků nábytku.
Vybavení odborných učeben v Základní škole v ulici  J.A. Komenského 474 v Mostě
Předmětem veřejné zakázky je vybavení rekonstruovaných učeben a zajištění konektivity v potřebné kvalitě a kapacitě v každém přípojném místě na základní škole J.A. Komenského v Mostě. Učebny fyziky, chemie, přírodopisu a jazyková učebna budou vybaveny nábytkem, stínící technikou a přístrojovým vybavením v souladu s jejich předmětovým zaměřením. V ...
Úprava přízemní budovy a kompletní obnova tech. vybavení HB MMP - interiér
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku a interiérového vybavení, včetně jeho montáže, do hlavní budovy zadavatele na adrese Na Poříčí 52/1554, Praha 8, k. ú. Praha, Nové Město dle specifikace zadavatele montáže interiérového vybavení. Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací ...