Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do objektu Poradenského a vzdělávacího centra Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, Lipová 223, dále vybavení skladovacích prostor regály a vybavení hygienického zázemí.
A) Robotické zostavy
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a dielní Spojená škola, Komárňaská 28, Nové zámky, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení, nábytku a školních pomůcek a zařízení určených do odborných učeben ZŠ Košetice a jejich instalace.
Dodávka nerezového a kovového vybavení do VCZZP
Předmětem plnění je dodávka a instalace nerezového a kovového vybavení do Výukového centra zpracování zemědělských produktů.
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Modernizace odborných učeben na ZŠ Písek
Předmětem plnění je dodávka nového nepoužitého IT vybavení, nábytku a provedení nezbytně nutných, s dodávkou souvisejících, stavebních prací v rámci projektu s názvem „Modernizace odborných učeben na ZŠ Písek“, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“.
Dodávka a instalace kompletního vybavení nové ZŠ Za cihelnou v Roztokách u Prahy
Předmětem plnění zakázky je jednorázová dodávka, a v nutných případech i instalace kompletního vybavení nově budované základní školy „Za cihelnou“ v Roztokách u Prahy. Její objekt je koncipován jako třípodlažní (1 PP a 2 NP), rámcově zahrnující 3 třídy pro školní družinu; učebnu ICT, učebnu přírodopisu, dvě jazykové učebny a 8 kmenových tříd s ...
Didaktické pomôcky
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku didaktických pomôcok, informačno- komunikačných technológií, nábytku, knižničného fondu a nástrojov a príslušenstva do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie ...
Prvotní interiérové vybavení prostorů ZÚ Canberra
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a doplňků (závěsy a rolety) v rámci prvotního interiérového vybavení prostorů zastupitelského úřadu ČR v Canberra včetně dopravy na místo určení, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu.
Interiérové vybavenie - nábytok
Zabezpečenie dodania interiérového vybavenia a jeho montáže v miestach dodania spolu s likvidáciou odpadu.
E-učebnice
Predmetom zákazky je vybavenie dvoch (2) elektrotechnických laboratórií verejného obstarávateľa, pozostávajúce z e-učebníc, prístrojov, laboratórneho nábytku a doplnkového nábytku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Mobiliář - nábytek pro objekt Nové radnice Prahy 12
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobiliáře - nábytek, křesla, židle do nové radnice MĆ Praha 12 dle požadavků zadavatele a specifikace, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Nábytek pro MŠMT 2021-2024
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek kancelářského nábytku.
Dodávka kancelářského nábytku pro MHMP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 4 let na dodávky kancelářského nábytku dle technických specifikací zadavatele.
Dodávka nábytku a pomůcek pro 6. ZŠ Cheb
Předmětem plnění 1. části zakázky je modernizace počítačové učebny a skladu pomůcek učebny, multimediální jazykové učebny, učebny fyziky a chemie včetně skladu pomůcek a kabinetu, učebny přírodopisu včetně kabinetu. Předmětem plnění 2. části zakázky je dodávka výukových pomůcek.Předmětem dodávek v rámci částí zakázky je vždy zboží nové a ...
Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou - vybavení
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 4 odborných učeben (přírodopis, chemie, pracovní činnosti a polytechnické činnosti), fyzikálně chemické laboratoře, 5 dílen (dřevodílna, pracovní činnosti, polytechnická, kovovýroba a cvičná kuchyňka), 2 specializovaných jazykových učeben, otevřeného prostoru auly a zázemí učeben (sklady pomůcek a odborné ...
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky - 1.etapa
Jedná se o dodávky nábytku a pomůcek 2 základních škol v Litvínově. Zakázka je rozdělena na následující 2 části: část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky - 3.ZŠ část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky - ZŠ Ruská
Dodávky vybavení pro ZŠ Varnsdorf
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a zajištění konektivity a dodávky nábytkového vybavení a schodolezu, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Vybavení prostor ZŠ a MŠ E. Destinové 46, České Budějovice, dodávka a montáž  dle Soupisu dodávek
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení dalších tříd základní školy v souvislosti s nárůstem žáků školy a dalších prostor souvisejících se vzděláváním.
Vybavení objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem kancelářským vybavením
Předmětem této veřejné zakázky je vnitřní vybavení objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem kancelářským vybavením včetně montáže, dopravy a likvidace obalů. Jedná se o dodávky kancelářských stolů, odkládacích stolů, kancelářských skříněk, kontejnerů, policových skříní s nástavbami, šatních skříní, polic, nástavců, podstavců, ...
Nábytok pre ŠD STU v Bratislave
Predmetom zákazky je "Nábytok pre ŠD STU v Bratislave" v zmysle súťažných podkladov.
Pobočkový nábytek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pobočkového nábytku.
Modernizace odborných učeben - 1 ZŠ
Židle a stoly pro žáky, katedry pro učitele, demonstrační stoly, středový tunel s médii a vylevkami, rolety, nástěnky
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné - dodávky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka učebních pomůcek, nábytku, jazykové laboratoře a IT vybavení pro odborné učebny na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné.
Školský a laboratórny nábytok
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební základnej školy, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný ...