LFP - U2 vybavení - Vybavení vyšetřoven a pitevního traktu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kancelářského a laboratorního nábytku a dodávka a instalace nerezového vybavení pitevny v nově budovaném objektu zadavatele UniMeC II.
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN III
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN
Dodávka kancelářského nábytku pro FŽP III
Předmětem plnění je dodávka a instalace interiérového vybavení do nové vysokoškolské budovy FŽP III. a zahrnuje i vybavení dvou kanceláří ve 3. NP stávající budovy FŽP I.
Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení pro stavbu „Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela“.
Dynamický nákupní systém na pořizování nábytku pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek běžného, obecně dostupného kancelářského i domácího nábytku vč. sedacího a jídelního vybavení a drobných doplňků Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky běžného, obecně dostupného kancelářského vybavení ordinací a ...
IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova
Předmětem zakázky je dodávka IT a AV techniky a nábytku do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova.
NNP Moravská Třebová - Vybavení - zdravotnická technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku, zdravotnického nábytku, zdravotnické technologie a zdravotnického vybavení pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do šesti samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Nábytek do kabinetů pedagogů
Dodávka nábytku a vybavení do kabinetů pedagogů.
Nábytok na vybavenie kancelárií a kuchyniek PF UPJŠ
Predmetom zákazky je dodanie nábytku, vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie dojednotlivých miestností, vybalenie, montáž aj v prípade dodania tovaru vdemonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku vmiestnostiach verejného obstarávateľa/kupujúceho aodstránenie a likvidácia obalového materiálu. Farebný odtieň jednotlivých ...
Vybavení Orlickoústecké nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nového vnitřního vybavení interiéru nového centrálního urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice.
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN
Vybavenia do odborných učební a laboratórií - Robotika
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a laboratórií Stredná odborná škola polytechnická ,SNP 2 , Zlaté Moravce, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou - vybavení, část 1 - Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 4 odborných učeben (přírodopis, chemie, pracovní činnosti a polytechnické činnosti), fyzikálně chemické laboratoře, 5 dílen (dřevodílna, pracovní činnosti, polytechnická, kovovýroba a cvičná kuchyňka), 2 specializovaných jazykových učeben, otevřeného prostoru auly a zázemí učeben (sklady pomůcek a odborné ...
Infrastruktura ZŠ - ZŠO, Ostrčilova 10 - Inovace - nábytek a vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, včetně montáže a dopravy nábytku a vybavení kuchyňky pro základní školu Ostrčilova 10.
Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú
Predmetom zákazky je obstaranie technického vybavenia. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka interiérového vybavení ZŠ Dolní Chabry
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele provést na svůj náklad a nebezpečí pro zadavatele výrobu, dodávku a montáž nového, nepoužitého nábytku na míru v objektu ZŠ Dolní Chabry v rámci 11 samostatných místností_tříd pro 1. stupeň. Podrobnější specifikace a požadavky na nový nábytek je součástí příloh č. 1 a 3 návrhu smlouvy.
Výroba, dodávka, montáž a instalace nábytku na míru pro administrativní budovu Zadavatele
výroba kancelářského nábytku na míru, zajištění jeho dodávky, montáže a instalace do prostor administrativní budovy v souladu s Přílohou č. 1 této ZD, včetně likvidace odpadů a obalového materiálu souvisejícího se splněním jednotlivých dodávek a včetně předání požadovaných dokladů k dodávce, dle potřeb zadavatele po dobu trvání rámcové dohody. ...
Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - nábytek
Předmětem plnění je výroba, dodávka a montáž nábytku do odborných učeben v ZŠ Vrchlického 22, Šumperk. Jedná se o vybavení nábytkem jazykové učebny, učebny fyziky a robotiky. Součástí dodávky je osazení nábytku na určené místo a provedení potřebných otvorů a prostupů pro IT technologie.
Interiérové vybavenie pre Coworkingové centrum
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia (nábytok, biela technika a pod.) pre Coworkingové centrum SPU v Nitre. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 a prílohy č. 8 súťažných podkladov
Domy pro sociální účely - dodávka nábytku a vybavení pro objekty Jandova a Sodná/Vývozní
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, montáž, umístění a případné odzkoušení nábytku a dalšího vybavení a zařízení dle kvalitativních a kvantitativních požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci.
Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov - výběr dodavatele nábytku
Předmětem této veřejné zakázky je vybavení osmi učeben školním nábytkem vhodným pro tyto prostory.
Rekonstrukce a vybavení učebny AJ
Rekonstrukce a vybavení učebny AJ
Úprava přízemní budovy a kompletní obnova tech. vybavení HB MMP - interiér
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku a interiérového vybavení, včetně jeho montáže, do hlavní budovy zadavatele na adrese Na Poříčí 52/1554, Praha 8, k. ú. Praha, Nové Město dle specifikace zadavatele montáže interiérového vybavení. Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací ...
Didaktické pomôcky do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie učební. Verejný obstarávateľ rozdelil zákazku na 3 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni ZŠ didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami v závislosti od ich využitia, ako aj ich ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky, nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení kanceláří a učeben dvou škol, a to Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p.o. (objekt SO 11) a Střední školy stavební a strojní, Teplice, p.o. (objekt SO 09).