Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení v objektu s názvem "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích."
Nábytok KC Bratislava
Predmet zákazky je dodávaný ako budúca súčasť Kreatívneho centra RTVS, ktoré vznikne s cieľom zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru vnitřního vybavení místností - nábytku - pro nově budovaný vstupní objekt areálu teoretických ústavů 2. LF UK. Podrobná specifikace nábytku je uvedena v zadávací dokumentaci.
Laboratórny nábytok
Predmetom zákazky je dodanie interiérového laboratórneho nábytku a zariadenia, vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa a odvoz a ekologická likvidácia obalových ...
Poptávám dělící stěny do výrobní haly
Dobrý den, poptáváme dělící stěny do výrobní haly na oddělení prostoru. Děkuji a jsem s pozdravem Lukáš Frčka
ÚP ČR - KrP Karlovy Vary - pořízení bezpečnostních přepážek na pracoviště ÚP
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále též jen „VZ“) je zhotovení 44 kusů bezpečnostních přepážek (dále též jen BP), jejich doprava, montáž a uvedení do provozu na jednotlivých místech plnění: a) Kontaktní pracoviště Karlovy Vary, Závodní 385/98, Karlovy Vary b) Kontaktní pracoviště Karlovy Vary, DiP Nejdek, ...
SPŠ J. Murgaša - Inovačno technická zóna a odborné učebne – nábytok
Predmetom tejto zákazky je zdodanie tovaru v súlade s podmienkami Zmluvy súhrnne označený ako nábytok do inovačno-technickej zóny a odborných učební v požadovanom množstve podľa jednotlivých položiek bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 Technická špecifikácia.
Realizace vnitřního vybavení ZŠ
Jedná se o dodávku vnitřního vybavení objektu základní školy.
Dodávky kancelářského a ostatního nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Dodávky kancelářského a ostatního nábytku rozdělené na části část č. 1 Kancelářské a jednací židle, část č. 2 Sedací nábytek, část č. 3 RD Doplňování kancelářského nábytku, část č. 4 Kovový nábytek a regály a část č. 5 Jídelní židle a venkovní nábytek jsou dodávky nábytku podle specifikace, resp. popisu ...
Dodávka akustických boxů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž akustických boxů do technologického parku TechTower
Kancelársky nábytok  SPU  Stoličky
2.1.Predmetom zákazky je nákup kancelárskeho nábytku pre SPU v Nitre , rozdeleného na dve samostatne časti: Časť 1: Kancelársky nábytok SPU Stoličky Časť 2: Kancelársky nábytok SPU Skrinky Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala - stavební úpravy a dostavba areálu školy - vybavení školní
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení učeben, kabinetů a kanceláří školy.
Nákup interiérového vybavenia
Predmetom zákazky je nákup interiérového vybavenia pre zariadenie ubytovacích kontajnerov, vrátane dopravy, zloženia, montáže a rozmiestnenia v mieste dodania.
Fakulta umění - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Fakultu umění. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na dvě samostatné části.
Dodávka nábytku do prostor NRB
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení kancelářských i společných prostor zadavatele převážně kancelářským, konferenčním či jídelním nábytkem.
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro Základní školu v Dolním Benešově.
Do odborných učeben bez bariér - 4. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Předmětem plnění je výroba, dodávka a montáž nábytku a technické vybavení odborných učeben v ZŠ Sluneční 38, Šumperk
DD Lampertice, objekt Žacléř - dodávka interiéru
Předmětem veřejné zakázky je vybavení dokončené budovy Domova důchodců Lampertice v Žacléři. Jedná se o 4podlažní obytný dům, částečně podsklepený. Skladba nábytku obsahuje: skříně, stolky, židle, kancelářský nábytek, polohovací křesla, police, kuchyňské linky, regály, rehabilitační pomůcky a jiné:podrobný popis a výčet je obsažen v Příloze č. 1 ...
Dodávka a instalace interiéru pobočky MKP Petřiny
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek interiéru pobočky zadavatele v Petřinách specifikovaných v přílohách č. 4 (Položkový rozpočet) a č. 3 (Projektová dokumentace) zadávací dokumentace a provedení jeho instalace (montáže) v souladu s projektovou dokumentací. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích ...
Dynamický nákupní systém - Centrální nákup nábytku pro resort Ministerstva životního prostředí
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") na zajištění dodávky nábytku centrálnímu zadavateli a jeho resortním organizacím podle jejich aktuálních potřeb, v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu a ve stanovených termínech. Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou ...
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - nábytek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro Základní školu v Dolním Benešově
Dodávky kancelářského sedacího nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s. 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek kancelářského sedacího nábytku uvedeného v příloze č. 3 Technické specifikaci a v příloze č. 6 Katalogu zboží zadavatele této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců), včetně jeho dodání do odštěpných závodů zadavatele uvedených níže, vybalení zboží, ...
Nábytek pro odborné učebny
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku pro základní školu, konkrétně pro přírodovědnou učebnu, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu a pro dílny. Blíže viz zadávací dokumentace.
Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova - Interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v: Část 1 - objekt Masarykovo náměstí dodání a montáži interiérového vybavení budovy Mateřské školy Hvězdička na Masarykově náměstí za účelem rozšíření kapacit Mateřské školy Hvězdička; Část 2 - objekt Husova dodání a montáži interiérového vybavení budovy Mateřské školy Hvězdička na ulici ...
Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE - vybavení
změna a úprava interiéru, tzn. výroba a následná montáž nábytku, včetně drobných stavebních úprav ve druhém a třetím nadzemním podlaží, zlepšení vlastností technických a technologických zařízení v prostorách xPORTu, na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu této ZD.