Modernizace odborných učeben na ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení pro výuku v odborných učebnách, dodávky konektivity a dodávka nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, včetně schodolezu, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Školský a laboratórny nábytok
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební dvoch základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny ...
Gnatologické stoly s ordinačními židlemi
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 kusů laboratorních stolů pro zubaře včetně 20 kusů ordinačních židlí. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Vybavení školní družiny, sborovny a rozšíření šaten ZŠ Bělá pod Bezdězem
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této dokumentace je vypracování výrobní dokumentace nábytku a interiérového vybavení čtyř družinových učeben, jedné víceúčelové učebny, sborovny, zázemí pro družinářky a šaten v ZŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, na adrese Tyršova ...
Interiérové vybavení  nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích
Předmětem plnění veřejné zakázky „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“ je zejména dodávka a montáž mobiliáře dostavby základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích.
Dodávka materiálno - technického vybavenia
Predmetom zákazky je dodávka tovaru nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia stoličiek a kresiel pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Didaktické vybavenie učební ZŠ
Predmetom zákazky je didaktické vybavenie učební ZŠ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Dovybavení nové ZŠ – nábytek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového nábytku a vybavení, blíže specifikovaného touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Materiálno-technické vybavenie dielní
Časť č.1 Indukčný ohrev Časť č.2 Diagnostické zariadenia Časť č.3 Diagnostika podvozku, zdvíhacie zariadenia a pneuservis Časť č.4 Náradie a prípravky Časť č.5 Meranie a nastavovanie geometrie Časť č.6 Manipulačné zariadenia Časť č.7 Stroje na obrábanie a delenie materiálov Časť č.8 Zveráky Časť č.9 Dielensky nábytok Časť č.10 Pracovné ...
Transformace PO Nové Zámky – II. a III. etapa - VYBAVENÍ
Dodávka vnitřního vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci II. a III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“. Součástí předmětu zakázky je také: - instalace, montáž, ukotvení, napojení energií, seřízení a uvedení věcí movitých do provozu,; - dodání kompletní technické dokumentace a ...
Přístavba ZŠ Svítkov - interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do realizované novostavby přístavby Základní školy Pardubice – Svítkov. Dodávka interiérového vybavení zahrnuje dopravné, montáž a instalaci dodávaného vybavení do jednotlivých místností přístavby základní školy.
Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiéru ubytovací části a přístavby budovy D Nového domova, příspěvkové organizace. Výčet požadovaného vybavení a požadovaného množství je uveden v přílohách zadávací dokumentace.
Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž
Predmetom zákazky je vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ v obci Svätý Kríž. Zákazka sa delí na časti - didaktické pomôcky, IKT a nábytok. Súčasťou zákazky je dodávka na miesto určenia, montáž a zaškolenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov opis ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení, volný nábytek
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka volného vybavení (nábytku) tj. lavičky, stoly, kontejnery, skříně, lékárny, kartotéky, věšákové stěny, šatní skříňky, přebalovací pulty a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího. Podrobná specifikace předmětu ...
Dodávka kancelářského nábytku pro centrální operační sály, centrální strilizaci
Předmětem této veřejné zakázky je jednorázová dodávka kancelářského nábytku pro pracoviště centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a oddělení intenzivní péče (ARO/JIP) Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Rekonstrukce podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10 - vybavení učeben
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben a kabinetu v budově základní školy.
Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Koperníkova v Hlohovci
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Koperníkova v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia.Predmet zákazky sa realizuje v rámcischváleného projektu s názvom Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec, kód projektu v ...
Zámek Pardubice - expozice a vnitřní vybavení
Dodávka vnitřního vybavení a expozic pro budoucího uživatele Východočeské muzeum v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci IROP 2014 – 2020.
ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně – vybavení – Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nábytku pro ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice.
Modernizace učeben přírodních věd a polytechnické výchovy Základní školy a mateřské školy Hranice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – učební pomůcky - dílny 4. Část ...
Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na sedem častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala Časť A2: Technické a technologické ...
Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Okružní 1235 v Mostě
Část 1 – stavební část Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budovy základní školy na adrese Okružní 1235 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 – vybavení učeben Předmětem této části veřejné ...
Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě
Část 1 – stavební část Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budov základní školy na adrese Obránců míru 2944, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 – vybavení učeben Předmětem této části veřejné ...
Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ
Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru didaktických pomôcok do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa: Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, ...