PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu

Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výsuvného tabulového systému, který bude sloužit k umístění televize a zároveň jako školní tabule pro popis zasucha stíratelnými fixy. Tabulový systém je výsuvný do stran a v zasunuté poloze chrání TV a zcela ji zakrývá. Součástí plnění veřejné zakázky je poskytnutí souvisejících služeb.

Nábytek pro učebny FS – část čtvrtá

Nábytek pro učebny FS – část čtvrtá

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 – Střední škola technická

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 – Střední škola technická

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben mechatroniky, elekrického měření a strojírenské metrologie Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, se sídlem Kouřilkova 8, 750 02 Přerov.

Vybudování nových učeben pro výuku matematiky - Dodávka II

Vybudování nových učeben pro výuku matematiky - Dodávka II

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek do těchto učeben: Učebna matematiky 1 – 4122, Učebna matematiky 2 – 4121, Učebna matematiky 3 – 4120, Učebna matematiky 4 – 4119, Učebna matematiky 5 – 4118, Učebna matematiky 6 – 4117, Učebna matematiky 7 - 2103

Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren - Dodávka I

Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren - Dodávka I

Předmětem veřejné zakázky je: realizace dodávek do těchto učeben: - 2102 jazyková učebna AJ/FJ - 7102 posluchárna chemie - 7108 posluchárna chemie - 7107 laboratoř chemie - 7106 sklad chemie - 7105 váhovna chemie - 7205 posluchárna fyziky - 7208 posluchárna fyziky - 7206 mini laboratoř fyziky - 7301 učebna biologie - 7302 posluchárna biologie - ...

Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří - Dodávka

Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří - Dodávka

Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben Gymnázia Kroměříž za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Podrobná specifikace učeben a dodávek je zahrnuta v soupisu dodávek.

Nábytek pro učebny FS – část třetí

Nábytek pro učebny FS – část třetí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

FSv - V44 - vybavení učeben nábytkem

FSv - V44 - vybavení učeben nábytkem

Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat stoly a židle a dle specifikace, jenž tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností zadavatel za dodané bere stoly a židle smontované a umístěné do učeben. více viz ZD

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky nového kancelárskeho nábytku vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto dodania, naloženie a vyloženie na mieste dodania, vrátane montáže) v súlade s opisom predmetu zákazky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Nábytek pro učebny FS – část první

Nábytek pro učebny FS – část první

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Nábytek pro učebny FS – část druhá

Nábytek pro učebny FS – část druhá

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 9 částí

UTB - Dynamický nákupní systém na nábytek II

UTB - Dynamický nákupní systém na nábytek II

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude dodávka nábytku pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Kadaň

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Kadaň

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Lovosice

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Lovosice

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 4 části

Dodávka kancelářského nábytku pro resort ČÚZK

Dodávka kancelářského nábytku pro resort ČÚZK

Dodávka kancelářského nábytku pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v ZD.

Dodávka mobiliáře pro Fakultu sociálních věd

Dodávka mobiliáře pro Fakultu sociálních věd

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace nábytku do studoven, učeben a dalších prostor zadavatele.

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary (dále jen „předmět veřejné zakázky“).

Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení III

Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení III

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do nově zrekonstruovaného objektu MŠ Beruška v Liberci v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního ...

Rámcová dohoda – dodávka kancelářského nábytku

Rámcová dohoda – dodávka kancelářského nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku do regionálních odborů a pracovišť zadavatele dle Přílohy č. 5 této zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je také doprava a montáž kancelářského nábytku do a v místě určení, tak jak je uvedeno v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

Dostavba základní školy a rekonstrukce tělocvičny s přístavbou Sportovní haly v Jinočanech

Dostavba základní školy a rekonstrukce tělocvičny s přístavbou Sportovní haly v Jinočanech

2.1.1. Předmětem dodávky je kompletní dodávka a montáž interiérového nábytku a vybavení a dále pak i dodávka interiérového doplňkového zboží pro dostavbu Základní školy, tělocvičnu a přístavbu Sportovní haly v Jinočanech. Plnění předmětu veřejné zakázky proběhne ve dvou časových etapách, v první etapě pro Základní školu, v druhé etapě pro ...

UTB – Mobilní tlumočnická kabina

UTB – Mobilní tlumočnická kabina

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobilní tlumočnické kabiny včetně dopravy a instalace pořizované pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se ...

Dodávka typového nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově

Dodávka typového nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka typového nábytku a interiérového vybavení a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby Mateřské školy Za Branou v Pacově.

Dodávka atypového nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově

Dodávka atypového nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka atypového nábytku a kuchyňských spotřebičů a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby Mateřské školy Za Branou v Pacově.

(záznamy 1/25 z 1705)  strana 1 / 69