Vybudovanie polytechnickej učebne a zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne
Predmetom zákazky je dodanie nábytku a informačno komunikačné technológie (dalej len IKT) vybavenia pre potreby projektu. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Vybavení prostor k zajištění výuky
Předmětem plnění je interiérové vybavení objektu novým mobiliářem a zabudovaným zařízením.
Modernizace ZŠ Vrchlabí - pořízení nábytku, zařízení a pomůcek do odborných učeben a kabinetů
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Dodanie vybavenia učební základných škôl v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - nákup tovarov
Opis: -Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební: - Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska - IKT učebňa ZŠ Jeséniova - Biologicko- chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská Presná špecifikácia tovaru a počet je uvedený v priloženom nenacenenom rozpočte. Predmet zákazky je rozdelený na štyri logické celky. Uchádzač môže dať ponuku ...
Vnitřní vybavení - PIAC 5 - PowerHUB - II
Předmětem veřejné zakázky „Vnitřní vybavení – PIAC 5 - PowerHUB“ je dodávka a montáž interiérového vybavení pro inkubátor a akcelerátor PIAC 5 – PowerHUB v Praze 5. Jedná se především o stoly, židle, skříně, akustické boxy a vybavení recepce v rozsahu uvedené v ZD.
Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly - interiér
Dodávka prvků interiérů do sportovních šaten a kanceláří, dodávka zařízení tělocvičny a posilovny, vše včetně montáže.
Dodávka nábytku pro oddělení Rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice
Kompletní vybavení interiéru pracoviště Rehabilitačního oddělení - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. nábytkem dle projektové dokumentace.
MŠ Hudcova interiérové vybavení, Brno-Medlánky
Dodávka interiérového vybavení pro potřeby MŠ Hudcova
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Časť 4: Didaktické pomôcky ...
Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vnitřního vybavení ZŠ Preislerova. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky. Součástí plnění je doprava ...
UK – SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13 – Interiérové vybavení
Předmětem tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je dodávka a instalace interiérového vybavení (nábytku) pro rekonstruovaný objekt Celetná 13. Podrobnosti plnění jsou uvedeny v přílohách ZD.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie dvoch ZŠ v meste Svit, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na päť časí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Mierová Časť 2:Technické a technologické vybavenie IKT ZŠ Komenského. Podrobné vymedzenie predmetu ...
Učebné pomôcky - mechatronika
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika. Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
2.1Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v ...
ČZU - Interiérové vybavení objektu Auly
Předmětem plnění je interiérové vybavení objektu novým mobiliářem a zabudovaným zařízením.
Kompaktní regálový systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže a uvedení do provozu) kompaktního regálového systému v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávky pobočkového nábytku včetně polepů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pobočkového nábytku včetně polepů. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části. Dodavatel může podat nabídku pro jednu nebo více částí.
Dodávka vybavení – Půdní vestavba ZŠ Smetanova
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben.
ZŠ Nové Strašecí – stavební úpravy odborných učeben + dodávka nábytku
Předmětem plnění je: • vytvoření (resp. stavební úpravy a vybavení specializovaným nábytkem) učebny fyziky se zázemím pro 30 studentů o rozměrech 11,76 x 5,85 se 4mi okny • vytvoření (resp. stavební úpravy a vybavení specializovaným nábytkem) učebny chemie se zázemím pro 26 studentů o rozměrech 7,8 x 6,43 x 3,74 m se 3mi okny • vytvoření (resp. ...
Rozšíření ZŠ Rudná – vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybavení ZŠ Rudná.
Mobiliář pro FBMI II
Předmětem plnění je dodávka vybavení mobiliáře blíže specifikovaného v příloze této zadávací dokumentace.
Didaktické vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učební základných škôl didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a inými učebnými ...
Pořízení interiéru pro objekt rektorátu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do budovy rektorátu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je montáž a instalace v místě plnění.
Vnitřní vybavení - Základní škola Psáry
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro základní školu v obci Psáry. Jedná se především nábytkové sestavy pro odborné učebny a volný nábytek, který se bude nacházet v odborných učebnách. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 Položkový rozpočet a Příloze č. 3 – Projektová dokumentace zadávací ...
Podpora infrastruktury základních škol - dodávky II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek pro základní školy v Blansku - ZŠ Erbenova a ZŠ Salmova, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.