Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 5 částí.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 části.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 7 částí.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Most, Bílina

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Most, Bílina

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí.

Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“ – vybavení učeben

Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“ – vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je vybavení učeben Centra polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání v Boskovicích. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

SPŠT - Dodávka mobiliáře pro Pavilon B

SPŠT - Dodávka mobiliáře pro Pavilon B

Předmětem zakázky, v podrobnostech definovaný technickými podmínkami, je dodávka a instalace nábytku za podmínek a v rozsahu uvedeném v obchodních a smluvních podmínkách - blíže viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele

Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě – OPF Karviná

Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě – OPF Karviná

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového vybavení vybraných výukových prostor v objektu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, jejichž modernizace zahrnuje tyto části: A) Rekonstrukce a modernizace velkého a malého sálu, Karviná – interiér B) Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační ...

Gymnázium Olomouc, Hejčín – Modernizace učeben – dodavatel vybavení II.

Gymnázium Olomouc, Hejčín – Modernizace učeben – dodavatel vybavení II.

Dodávka a montáž vybavení pomůckami a nábytkem související s modernizací učebny cizích jazyků budovy A, fyziky budovy A, fyziky budovy B, chemie budovy B, biologie budovy B, matematiky budovy B, učebny cizích jazyků a zeměpisu budovy B a učebny cizích jazyků budovy C, včetně přilehlých kabinetů.

Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická

Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení pro ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné v rozsahu dodávek nábytku, PC vybavení, učebních pomůcek a slaboproudých zařízení. 1. část veřejné zakázky: „Nábytek“ 2. část veřejné zakázky: „IT vybavení“ 3. část veřejné zakázky: „Učební pomůcky“ (není předmětem tohoto zadávacího řízení, viz článek VI.3 ...

Kulturní dům  Lanškroun  - Nábytek a vybavení interiéru

Kulturní dům Lanškroun - Nábytek a vybavení interiéru

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž, resp. instalace nábytku a vybavení interiéru pro kulturní dům v Lanškrouně. Dodávka a instalace, resp. montáž nábytku a vybavení interiéru zahrnuje rovněž vypracování dílenské dokumentace. Detailní popis předmětu veřejné zakázky včetně detailní specifikace s uvedením minimálních požadovaných ...

Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 3. ZŠ Cheb

Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 3. ZŠ Cheb

Část 1. – Nábytek do odborných učeben Předmětem plnění je dodání nábytku do chemicko-fyzikální laboratoře (učebna fyziky, laboratoř chemie a kabinet) a učebny pracovních činností (dílen) včetně kabinetu. Část 2. - Informační a komunikační technologie Předmětem plnění je dodávka informačních a komunikačních technologií. Část 3. - Výukové ...

Dodávka nábytku pro 6. ZŠ Cheb

Dodávka nábytku pro 6. ZŠ Cheb

Předmětem veřejné zakázky je modernizace učebny technických činností včetně zázemí.

Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 1. ZŠ Cheb

Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 1. ZŠ Cheb

Část 1. - Školní nábytek do učeben včetně odborných učeben V rámci modernizace učebny AJ, NJ, fyziky a chemie bude realizována dodávka nábytku. Učebna AJ bude mít kapacitu 24 žáků. Učebna NJ bude mít kapacitu také 24 žáků. Učebna fyziky bude mít kapacitu 36 žáků. Učebna chemie bude mít kapacitu 36 žáků. Část 2. - Informační a komunikační ...

Dodávka nábytku a ICT, 4. ZŠ Cheb

Dodávka nábytku a ICT, 4. ZŠ Cheb

Část 1. - Školní nábytek do učeben včetně odborných učeben V rámci modernizace učebny AJ, NJ a PC bude realizována dodávka nábytku. Učebna AJ bude mít kapacitu 24 žáků. Učebna NJ bude mít kapacitu také 24 žáků. Učebna PC bude mít kapacitu 25 žáků. Část 2. - Informační a komunikační technologie Předmětem plnění je dodávka informačních a ...

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia

Výroba dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava -ŠD Ekonóm, prístavná 8, Bratislava a -ŠD Starohájska 8, Bratislava, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Arch. Peter Žalman, CSc.

Odborné učebny ZŠ Příbor

Odborné učebny ZŠ Příbor

Předmětem plnění této VZ je vybavení odborných učeben základní školy v Příboru. 1. část veřejné zakázky: „Dodávka nábytku“ Předmětem plnění této části VZ je dodávka žák. stolů, skříněk, židlí, skříní, kontejnerů na kol., prac. stolů apod. 2. část veřejné zakázky: „Dodávka IT vybavení a učebních pomůcek“ Předmětem plnění této části VZ je ...

Nábytek pro učebny FS – část druhá (2)

Nábytek pro učebny FS – část druhá (2)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Roudnice nad Labem

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Roudnice nad Labem

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí.

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 20 a 23

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 20 a 23

Předmětem veřejné zakázky (VZ) „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem této VZ je Část 20–Sedací ...

UTB – Nábytek - vybavení učeben FMK II

UTB – Nábytek - vybavení učeben FMK II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stohovatelných židlí se sklopným pultem a kancelářských židlí pořizovaných pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a ...

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení, 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení, 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce

Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro odborné učebny SPŠE v Mohelnici, tj. dodání nábytku (skříní, nízkých skříněk, pracovních a dílenských stolů), ICT/AV (notebooků, IP kamer vnitřních a vnějších, dataprojektorů a projekčních pláten, ozvučení, tiskáren), obráběcích a tvářecích strojů (sloupová vrtačka a CNC frézka) a dále zajištění ...

Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry

Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry

Dodávka a instalace interiérové vybavení vybraných prostor v objektu Hloubětínská 55

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Predmet obstarávania je rozdelený na 3 časti: Časť 1 Technické a technologické vybavenie školskej knižnice. Uvedená časť zahŕňa nasledovné: 1 počítač pre školského knihovníka, 5 ks notebook pre používateľov knižnice, 5 ks tabletov prepoužívateľov školskej knižnice, knižnično-informačný systém, čítačka čiarových kódov, multifunkčné zariadenie ...

Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorního nábytku do laboratorních prostor (dále také jen jako zboží), v nichž v průběhu roku 2018 bude postupně probíhat rekonstrukce. Specifikace laboratorního nábytku je uvedena v příloze a vychází z dodávek laboratorního nábytku pořízených v předchozích letech. S vybraným dodavatelem bude po ...

(záznamy 1/25 z 1738)  strana 1 / 70