Dodávka interiérového vybavení učebního pavilonu F
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vybavení pro učební pavilon F základní školy v městě Šlapanice. Zadavatel upozorňuje účastníky, že v současné době je předmětný pavilon ve výstavbě s termínem dokončení do 15. 8. 2020. Dodávka a instalace tak bude koordinována s ...
Nemocnice Vyškov – dodávka nábytku a ostatního vybavení
Předmětem veřejné zakázky, je dodávka nábytku a ostatního vybavení budovy B a části budovy C1 nemocnice Vyškov. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace dodaných interiérových prvků v budově a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně – vybavení
Předmětem zakázky je soubor dodávek směřující k zajištění vybavení ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice.
Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch – tovary
Materiálno technické vybavenie pre nasledujúce aktivity projektu: - Hlavná aktivita č. 2 Polytechnická učebňa pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 3 Biologicko chemická učebňa pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 4 Učebňa fyziky pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 5 Jazyková učebňa pre 18 žiakov - Hlavná aktivita č. 6 Školská knižnica
Dodávka nábytku pro ÚHKT – objekt G Kateřinská
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání laboratorního a sedacího nábytku. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška Domažlice a vybudování odborných učeben  – Konektivita
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Konektivita“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „projekt“) zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 02, IČ 73374792 ...
IKT a softvér
Dodanie tovarov(IKT a softvér, nábytok, učebné pomôcky, knihy) do odborných učební ZŠ.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- didaktické pomôcky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Didaktické pomôcky  ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 11 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Nižná brána 8, ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Slovenská Kajňa
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Časť 4: Didaktické pomôcky ...
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Lipany – Interiérové vybavenie - nábytok
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební-Interiérové vybavenie- nábytok. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Interiérové vybavení nové budovy ZŠ Zdice
Předmětem veřejné zakázky je vybavení interiéru pro novou budovu ZŠ Žižkova ve Zdicích dle specifikace uvedené ve SVAZKU 3 zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění je dodávka včetně montáže.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...
Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební rozdelená na šestnásť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Bernolákova ulica ...
Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - tovary
Hlavné aktivity: 1. 302J96700005 - Vybavenie školskej knižnice 2. 302J96700001 - Vybavenie učebne Biológia/Chémia 3. 302J96700004 - Vybavenie učebne Polytechniky 4. 302J96700003 - Vytvorenie učebne IKT (variant notebook) 5. 302J96700002 - Vybavenie učebne IKT (variant klientske stanice)
Dodávka a instalace mobilních a stacionárních archivačních regálů včetně stavebních úprav
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a instalace mobilních a stacionárních archivačních regálů (dále též „Regálové systémy“), v objektu Ministerstva financí na adrese Voctářova 2145/9, Praha 8 - Libeň, požadované činnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Závazného návrhu kupní smlouvy (dále též „Závazný návrh kupní smlouvy“, nebo „smlouva“) a také ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- didaktické pomôcky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Vybavenie odborných učební v SZŠ Giraltovce
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné ...
Nábytok školského internátu
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Laboratorní nábytek do PTZ
Předmětem plnění je dodávka a instalace laboratorního nábytku do pavilonu tropického zemědělství.
Konverze mlýna na budovu ZŠ – dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení do budovy ZŠ Kostelec nad Černými lesy.
Nábytok školského internátu
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...