Nábytok - kancelárske stoličky II.
Otočné kancelárske stoličky na kolieskach do učebne: 35 ks sedadlo a operadlo čalúnené a ergonomicky tvarované, poťah modrej farby, výplň penový materiál, päťramenný kovový otočný kríž s pochrómovanou povrchovou úpravou, sedadlo otočné výška nastaviteľná: min 980 mm hĺbka sedadla: min 410 mm výška sedu nastaviteľná: min 410 mm počet koliesok: ...
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2023 - 2026
Předmětem plnění DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude nákup standardního ICT vybavení, zejména pak PC, monitorů, notebooků, dataprojektorů, tiskáren, tabletů, serverů, grafických stanic a jiného obdobného zařízení výpočetní techniky. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební ...
Nábytek pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP 2 - KPRS
Předmětem zadávacího řízení je uzavření až 4 rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech A až D (dále jen rámcová dohoda), potřebných k vybavení učeben celoživotního učení (dále jen CŽV) v rámci realizace projektu iKAP2 KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Modernizácia informačno - komunikačnej technológie
Predmetom zákazky je obstaranie modernej informačno komunikačnej technológie pre Strednú odbornú školu gastronómie a služieb v Prešove. Ďalšie podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
COV LK strojírenství a robotiky -  SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. - nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do zrekonstruovaných prostor Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na následující tři části: Část 1 - školní nábytek Část 2 - dílenský nábytek Část 3 - nábytek na míru
Dodávky IT vybavení pro ZŠ Šitbořice
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Inteligentné dopravné systémy v meste Považská Bystrica (02)
Predmetom zákazky je dodanie modernej technológie a súvisiacich služieb pre zavedenie moderných informačných systémov v oblasti verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) mesta Považská Bystrica. Zavedenie systémov bude mať priamy vplyv na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD v meste Považská Bystrica vytvorením bezpečnej, pohodlnej, ...
Nábytok
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií v súťažných podkladoch. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Kancelárske stoličky
Kancelárske stoličky do priestorov nemocnice.
Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - II. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy učební a chodby v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Stavebné úpravy učební a vybraných spoločných priestorov sa nedotýkajú nosných konštrukcií. Ide o úpravy v interiéroch, úpravy povrchov stien, stropov a podláh. Jedná sa o architektonické a dizajnové zjednotenie učební novým zabudovaným nábytkom, ...
Nákup IKT
Predmetom zákazky je dodanie informačno komunikačných technológií, pričom podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 8 Technická špecifikácia súťažných podkladov.
Poskytování tiskových služeb
Předmětem zakázky je pronájem 63 kusů tiskáren a multifunkčních zařízení, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk, včetně příslušných licencí a zaškolení, dodávek xerografického papíru a dále náklady na případné stěhování/přemístění ...
Dodávka výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných) počítačů, monitorů, notebooků, příslušenství a software k nim. Zařízení a software musí být určeny pro český trh a musí splňovat minimálně technické parametry uvedené v příloze zadávací dokumentace Specifikace předmětu dodávky.
Nákup IKT zariadení
Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení pre potreby Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky.
JU ZF Pavilon chemie  dodávka a montáž volného interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž volného interiérového vybavení pro pavilon Chemie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Zajištění dodávek výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky - stolní počítače, notebooky, monitory, dokovací stanice, myši (bezdrátové i kabelové), klávesnice (bezdrátové i kabelové), nabíječky apod.
Nábytkové vybavnie
Predmetom zákazky je kúpa nábytkového vybavenia na základe schváleného nenávratného finančného príspevku.
Kliprámy
Predmetom zákazky je dodávka klip rámov.
Interiérové vybavenie
1. Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia školy vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky). Predmet zákazky je rozdelený na tri (3) nižšie uvedené samostatné časti (ďalej aj Časti predmetu zákazky alebo len Časti ale aj jednotlivo ako Časť): 1.1 Časť I: Stoly pre učebňu (7ks); 1.2 Časť II: Skrine pre ...
Interiérové vybevenie
Predmetom zákazky je dodávka stoličiek a rečníckeho pultu.
Výpočtová technika
Predmetom zákazky je dodávka IKT zariadení.
IKT vvybavenie
Stručný popis predmetu zákazky: - Notebook 15x - Myš 15 kus - Wifi router 1 kus - Interaktívna tabuľa 1 kus - Multifunkčné zariadenie 1kus - Softvér (textov editor...) Jednotlivé zariadenia sú bližšie špecifikované v prílohe s názvom Špecifikácia Predmetu kúpy a cenová tabuľka IKT vybavenie príloha č. 2
Vybavenie učební IKT
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - Nábytek
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - IT
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).