DNS na dodávky IT vybavení pro UHK
Předmětem zakázky je zavedení DNS na dodávky IT vybavení pro UHK. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky část 2 - Audio, video a informační technika část 3 - Speciální efekty část 4 - Mobiliář ...
Interiérové vybavení nové budovy ZŠ Zdice
Předmětem veřejné zakázky je vybavení interiéru pro novou budovu ZŠ Žižkova ve Zdicích dle specifikace uvedené ve SVAZKU 3 zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění je dodávka včetně montáže.
Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií
Predmetom zákazky je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...
HW vybavení Point One – II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých položek IT vybavení pro prostory podnikatelského inkubátoru Point One. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, jejichž předmětem je: Ad a. HW vybavení Předmětem plnění této části je dodávka HW vybavení pro podnikatelský inkubátor Point One. Ad b. Tiskárny Předmětem plnění této části je ...
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT a AVT
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ICT a AVT techniky a splnění dalších s tím souvisejících závazků
UTB – Pronájem multifunkčních zařízení 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební rozdelená na šestnásť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Bernolákova ulica ...
Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - tovary
Hlavné aktivity: 1. 302J96700005 - Vybavenie školskej knižnice 2. 302J96700001 - Vybavenie učebne Biológia/Chémia 3. 302J96700004 - Vybavenie učebne Polytechniky 4. 302J96700003 - Vytvorenie učebne IKT (variant notebook) 5. 302J96700002 - Vybavenie učebne IKT (variant klientske stanice)
Nákup multifunkčního zařízení do polygrafie MF včetně servisní podpory po dobu 5 let
Předmětem této Veřejné zakázky je dodání 1 (jednoho) kusu Multifunkční tiskárny, jejíž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 3 ZD, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v Závazném návrhu smlouvy, a dále poskytování servisně-materiálového plnění a dalších služeb po celou dobu smlouvy na Veřejnou zakázku.
Technické zajištění provozu volebních pracovišť
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky je technické zajištění provozu objednatelem definovaných volebních pracovišť během přípravy a zpracování voleb. Součástí plnění je poskytnutí zpracovatelských sestav, jejich rozvoz, instalace, konfigurace, servis, následný svoz a především zajištění provozu. Podrobná specifikace předmětu veřejné ...
Dodávka HW a SW včetně instalace v rámci dotačního programu ICT a sdílené služby
Dodávka HW a SW včetně instalace v rámci dotačního programu ICT a sdílené služby - budování a modernizace datových center, výzva IV., projekt Datové centrum ve firmě KOMA MODULAR. Přesný popis předmětu plnění je uveden v příloze č.2.
Nákup a dodání mobilních zařízení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hardware - tabletů a dokovacích stanic pro ně, jakož i poskytnutí souvisejících plnění.
Nové funkce IS města Čelákovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Dodávka a instalace mobilních a stacionárních archivačních regálů včetně stavebních úprav
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a instalace mobilních a stacionárních archivačních regálů (dále též „Regálové systémy“), v objektu Ministerstva financí na adrese Voctářova 2145/9, Praha 8 - Libeň, požadované činnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Závazného návrhu kupní smlouvy (dále též „Závazný návrh kupní smlouvy“, nebo „smlouva“) a také ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- didaktické pomôcky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Vybavenie odborných učební v SZŠ Giraltovce
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné ...
Nábytok školského internátu
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Technologické vybavenie
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Technologické vybavenie Logický celok č. 2: Softvér Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Laboratorní nábytek do PTZ
Předmětem plnění je dodávka a instalace laboratorního nábytku do pavilonu tropického zemědělství.
Konverze mlýna na budovu ZŠ – dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení do budovy ZŠ Kostelec nad Černými lesy.
Osobní počítače a kancelářská technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů a kancelářské techniky dle technické specifikace.
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024
Spotrebný materiál do periférnych zariadení podľa potrieb obstarávateľa. Tonerové a atramentové náplne v originálnych baleniach od príslušných výrobcov tlačiarní a súvisiaceho originálneho spotrebného materiálu v originálnych baleniach k tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam ako sú napr.: valce, transfer kit, fuser kit, drum kit, pásky, atď. ...