Mechatronika
Vybavenie dielní diagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Dodávka nábytku pro ÚHKT
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání laboratorního a sedacího nábytku. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín - interiérové vybavení pro 2. až 4. NP
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 2. až 4. NP v budově Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, parc. č. st. 767 v kat. území Neředín. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, ...
Transformace PO Nové Zámky-II. a III. etapa -vybavení nábytkem
Předmět dodávky je domácí nábytek do obývacích pokojů, ložnic, jídelen, koupelen; zahradní nábytek; kancelářský nábytek a pracovní nábytek.
Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do dvou odborných učeben Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Dodávka vybavení zahrnuje modernizaci těchto učeben: - učebna informatiky a grafiky s výukou jazyků B211 (26 žáků + 1 učitel) - učebna jazyků B310 (28 žáků + 1 učitel) - součástí je rovněž dodávka a montáž ...
Designový nábytek - open space
Předmětem veřejné zakázky je dodávka designového nábytku pro pilotní projekt nového konceptu poboček České pošty, s.p. tzv. "open space".
Nábytek dřevěný (vz. 85 a 2003) 2021-2024
dodávka dřevěného nábytku vz. 85 a 2003
Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
UTB - Pronájem multifunkčních zařízení r. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka počítačů, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, příslušenství k IT technice, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer.
FF UPOL/tř. Svobody 26 - dodávka vybavení AV techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, programování, zprovoznění a ověření funkčnosti kompletního vybavení prvky AV techniky včetně řídícího systému dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v soupisu ...
Generační obměna přenosných tiskáren a materiálové plnění
Předmětem veřejné zakázky je generační obměna přenosných tiskáren a přenosných multifunkcí pro všechny útvary v rámci celé Celní správy, včetně příslušenství, a následné poskytování záručního servisu a materiálového plnění po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání celkové částky.
IT technika (notebooky a jejich příslušenství) - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky, tj. notebooků a jejich příslušenství, jejíž technické parametry jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Nábytek dřevěný kancelářský 2021-2024
dodávka dřevěného kancelářského nábytku
Dodávka tonerů, inkoustových náplní a obrazových válců pro Krajskou zdravotní, a.s
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakující se dodávky tonerů, obrazových válců a inkoustových náplní pro Krajskou zdravotní, a.s., za podmínek vymezených v této zadávací dokumentaci, a to po dobu 24 měsíců.
Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro rok 2020 a 2021
Průběžné dodávky a záruční servis výpočetní techniky dle požadavků veřejných zadavatelů rezortu MV v letech 2020 a 2021. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Komplexní dodávka a servis kopírovacích a tiskových zařízení pro PdF UP Olomouc a související služby
a) je kompletní dodávka hardwarových (šest multifunkčních zařízení a k nim příslušným přístupovým terminálům) a softwarových komponent (rozšíření počtu licencovaných zařízení připojených ke stávající licenci systému SafeQ verze 6 o šest kusů) a jejich konfigurace pro potřeby zajištění kopírovacích, skenovacích a tiskových služeb pro zaměstnance ...
GŘ OL- Dodávky kancelářských a konferenčních židlí 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářských a konferenčních židlí pro organizační jednotky Vězeňské služby prostřednictvím rámcové dohody uzavřené s vítězným dodavatelem po dobu nejvýše 4 let od nabytí účinnosti RD.
Dodávka tonerů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky tonerů pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele
Psychiatrická péče - stoly II
Dodávka stolů pro Psychiatrickou kliniku FN Brno dle objednávek zadavatele.
Modernizace vybavení výukových prostor PEF
Předmětem plnění je dodávka a instalace interiérového vybavení do výukových prostor PEF.
Reprodukcia výpočtovej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie spotrebného tovaru výpočtovej techniky. 1.časť Dodávka výpočtovej techniky s operačným systémom iOS, ktorý je kompatibilný s platformou iOS 12 (platforma vyvinutá pre manažment spoločnosti určená na schvaľovanie dokumentov a faktúr) a príslušenstvo k tejto VT. 2.časť Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva ...
Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení
Zadavatel zavádí DNS na spotřební materiál a běžné náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení pro Karlovarský kraj a v postavení centrálního zadavatele pro pověřující zadavatele, kterými mohou být jím zřizované příspěvkové organizace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního materiálu a běžných náhradních dílů ...
Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství
Zadavatel zavádí DNS na výpočetní a zobrazovací techniku včetně příslušenství pro Karlovarský kraj a v postavení centrálního zadavatele pro pověřující zadavatele, kterými mohou být jím zřizované příspěvkové organizace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní a zobrazovací techniky, jako jsou servery, počítače, ...
Virtuální realita - Laboratoř virtuální reality
Předmětem této veřejné zakázky je dodání audiovizuální a výpočetní techniky pro laboratoř virtuální reality (dále jen „Laboratoř“). Laboratoř bude tvořena prostorem s 4 kanálovým audiovizuálním systémem 3D CAVE, prostorem s trackovacími kamerami pro vizualizaci 3D modelu pomocí backpacků s brýlemi a prostorem s 3D pracovními stanicemi s možností ...