Stavební úpravy a přístavba č.p. 5  dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka Nábytku do nově zrekonstruované budovy Městského úřadu, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“ této zadávací dokumentace
IT vybavení pro projekt ISF
Předmětem je nákup výpočetní techniky.
Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávky standardního ICT vybavení blíže definovaného v bodech 1 a 2 zadávací dokumentace (dále ZD).Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou průběžné dodávky vybraného standardního ICT vybavení pro zadavatele dle jeho aktuálních potřeb, včetně jejich dopravy ...
Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách IVP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor budovy Safina Insitutu vzdělávání a poradenství ČZU.
Upgrade a servisní podpora studiových serverů GVG K2
Předmětem plnění veřejné zakázky je upgrade a servisní podpora studiových serverů GVG K2 v rozsahu v souladu se zadávací dokumentací. Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění konferenčních služeb, včetně nezbytné konferenční techniky, bezpečnostní techniky a zajištění dodavatele cateringu, pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022. Celá veřejná zakázka je rozdělena celkem na 5 částí. Rozdělení veřejné zakázky na 5 části je výsledkem ...
Digitálne produkčné zariadenie
Predmetom zákazky je zlepšenie technického vybavenia spoločnosti a tým aj posilnenie konkurencieschopnosti a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
Rekonstrukce serverovny v Nové budově Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zařízení serverovny umístěné v Nové budově Národního muzea dle specifikace uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet a provedení rekonstrukce této serverovny. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění ...
UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 1 NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc. Jedná se o vybavení kuchyněk, studoven, vestibulů, pokojů, půdních vestaveb a informačního systému.
Dynamický nákupní systém na dodávky komodit IT pro resort MD ČR
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky vybraných IT komodit pro potřeby centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů (resortních organizací Ministerstva dopravy ČR). Seznam pověřujících zadavatelů je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Účelem zavedení DNS je zajištění výkonu svěřených agend a zabezpečení vybavenosti zaměstnanců ...
Kancelárske produkčné stroje
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu Inovácia výrobného procesu a tvorba nových pracovných miest v spoločnosti MEDIMEX, spol. s r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych produkčných strojov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Kyocera
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Kyocera, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé budou ...
Aktivita 2 - obstaranie moderného MTV SOŠT v Čadci
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Dodávka školních pomůcek, nábytku, výpočetní a interaktivní techniky včetně SW, vybavení dílny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky školních pomůcek a vybavení učeben chemie, fyziky a dílny, dodávka nábytku pro fyzickou, chemickou a jazykovou učebnu a kabinet, dodávka SW pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, konektivita přístavby a úprava serverů, interaktivní tabule, projektory, stojany, ...
Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení pro akci s názvem "Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše". Dodavatel může podat nabídku na jednu, několik, nebo na všechny části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Část 1 - vnitřní ...
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem plnění je přebudování stávajících učeben na nové odborné učebny a modernizace kabinetů. Předmětem plnění jsou dodávky a montáže nábytku, vybavení učeben, dodávky a montáže AV a IT techniky, stínící techniky, učebních pomůcek, realizace stavebních prací a úprav souvisejících s modernizací učeben a kabinetů.
Dodávka kancelářského nábytku a židlí pro resort MPO
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského nábytku a židlí pro potřeby jednotlivých zadavatelů resortu MPO v rozsahu zadavateli požadovaných druhů (typů) a množství, vč. dopravy do místa plnění a montáže, vyhotovení katalogu zboží a objednávkového formuláře v digitalizované formě použitelné v systému centrálního zadavatele (Word, Excel).
Dynymický nákupní systém - Dodávky výpočetní techniky v letech 2021 a 2022
Účelem zadávacího řízení je zavedení DNS, ve kterém bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky na dodávky, jejichž předmětem plnění bude zajištění flexibilních dodávek výpočetní techniky - stolní počítače, notebooky, moitory, dokovací stanice, myši (bezdrátové i kabelové), klávesnice (bezdrátové i kabelové), nabíječky apod. dle aktuálních potřeb ...
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 a vybudování odborných učeben - Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben - Nábytek" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 02, IČ 73374792.
Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné centrum
Název veřejné zakázky: „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Nábytek standard“. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy ...
Nákup IP telefonů, switchů a brány VoIP pro OIKT Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
Dodání IP telefonů, Switchů a brány VoIP pro odbor informačních a komunikační technologií KŘP hl. m. Prahy. Dále viz zadávací podmínky s přílohami č.1. až č.4.
Nákup technického a materiálního vybavení pro AVI
Předmětem veřejné zakázky je nákup technického a materiálního vybavení (dále „vybavení“) pro konferenční sály v Akademii veřejného investování. Jedná se pořízení nového vybavení určeného k prodeji v České republice, které nahradí stávající vybavení. Součástí veřejné zakázky je také doprava, instalace a kompletního uvedení vybavení do provozu, dále ...
Vybudování odborných učeben na základních školách - opakované řízení
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou uzavřeny kupní smlouvy, přičemž předmětem těchto smluv je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je vybudování odborných učeben v základních školách. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 samostatné části, a to: část ...
Služba KYOCERA Life
poskytování služby „KYOCERA Life" k 4 613 tiskárnám Kyocera