Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov - výběr dodavatele nábytku
Předmětem této veřejné zakázky je vybavení osmi učeben školním nábytkem vhodným pro tyto prostory.
Výměna a podpora síťové infrastruktury Úřadu průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je výměna a následné poskytování rozšířené technické podpory síťové infrastruktury v Úřadu průmyslového vlastnictví.
Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi centrálním zadavatelem, který je k tomu pověřen jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány objednávky na dodávky, jejichž předmětem budou průběžné dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních ...
Dodávky výpočetní techniky pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
Dodávky výpočetní techniky (stolní počítače, notebooky a LCD monitory) pro Krajskou zdravotní, a.s., a to na základě rámcové dohody.
Nákup polymérnych a organických zmesí
Predmetom zákazky je nákup polymérnych a organických zmesí a spotrebného materiálu. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
UTB - Barevná laserová tiskárna A3 s bílým tonerem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barevné laserové tiskárny A3 s bílým tonerem pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB - Fotografická tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografické tiskárny 44" s plnohodnotnou sadou 12 tonerů pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výpočtová technika s príslušenstvom II
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva v zmysle špecifikácie, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch.
Dům Přírody Pálavy - vybavení - II. řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení zrekonstruovaného objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum. Expozice bude interaktivní a bude vhodná pro individuální návštěvníky i organizované skupiny napříč všemi generacemi. Zakázka je rozdělena na dvě části.
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky včetně služeb „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT“ je zejména dodávka a instalace informačních a komunikačních technologií pro základní školu, tj. počítačů, interaktivních tabulí, projektorů, tabletů apod. a SW, dále vnitřní konektivity včetně montáže, instalace, ...
Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky počítačů včetně monitorů, lokálních tiskáren, notebooků a OEM licencí software (dále jen výpočetní technika nebo zboží), plně kompatibilních se současně používanými u zadavatele (MS Windows a MS Office). Předmětem zakázky je rovněž záruční servis výpočetní techniky a zajištění odběru a ekologické ...
IKT technológie
Predmetom zákazky je nákup informačno-komunikačných technológií, didaktickej techniky, školského náytku a kníh pre základné školy v meste Nitra. Zákazka je rozdelená na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: IKT Časť 2. predmetu zákazky: ...
LF HK - Audiovizuální technika v roce 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky pro vybraná pracoviště Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové včetně příslušenství, dopravy do místa plnění, demontáže, cla, zaškolení, obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek dokumentace zadávacího řízení.
Poptáváme interaktivní prvky, informační tabule
Pro dětskou léčebnu v Říčanech poptávám interaktivní prvky, informační tabule a další.
Rekonstrukce a vybavení učebny AJ
Rekonstrukce a vybavení učebny AJ
Úprava přízemní budovy a kompletní obnova tech. vybavení HB MMP - interiér
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku a interiérového vybavení, včetně jeho montáže, do hlavní budovy zadavatele na adrese Na Poříčí 52/1554, Praha 8, k. ú. Praha, Nové Město dle specifikace zadavatele montáže interiérového vybavení. Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací ...
Didaktické pomôcky do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie učební. Verejný obstarávateľ rozdelil zákazku na 3 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni ZŠ didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami v závislosti od ich využitia, ako aj ich ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky, nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení kanceláří a učeben dvou škol, a to Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p.o. (objekt SO 11) a Střední školy stavební a strojní, Teplice, p.o. (objekt SO 09).
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - kancelářský nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení pokojů a kancelářských prostor odlehčovací služby, které je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci.
Dynamický nákupní systém na pořizování komponentů ICT pro Nemocnici  Nymburk s.r.o.
Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek běžného, obecně dostupného kancelářského ICT vybavení vč. drobných komponentů. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky běžného, obecně dostupného kancelářského ICT vybavení, zejména osobních počítačů (stolních, ...
Pronájem videokonferenčních jednotek a příslušenství
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je pronájem videokonferenčních jednotek s příslušenstvím pro provoz v rámci služby Webex, včetně instalace a zprovoznění a služby podpory provozu komunikačního prostředí a adopce služby Webex.
Dodávka a montáž interiéru - mobiliáře na budovu B
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž vnitřního vybavení výukového objektu B - Filozofické fakulty UHK, v rozsahu a obsahu dle projektové dokumentace pro provádění interiéru, vč. prostorové a časové koordinace s realizací stavební části akce. Předmět smlouvy zahrnuje jednak dodávku, montáž a instalaci prvků do stavby nezabudovaných ...
Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov - výběr dodavatele nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení a modernizace osmi učeben školy. Předmětem této veřejné zakázky je vybavení osmi učeben školním nábytkem vhodným pro tyto prostory.
Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze podle seznamu dodávaného nábytku, zařízení a prací podle dokumentace, která obsahuje technické specifikace a podrobný soupis prací a dodávek (soupis jednotkových cen).