FF/UPOL - Interaktivní ultrakrátká projekce II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivní dotykové projekce pro interaktivní výuku, prezentace v rámci vědeckých workshopů, odborných seminářů, porad, ale také jako možný stimul při výzkumech v rámci laboratoře CO-LAB, pro potřeby Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profesionální 4K monitory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka profesionálních 4K monitorů pro zajištění odborné výuky na Divadelní fakultě JAMU.
Dodávka výpočetní techniky - notebooky 2022 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky výpočetní techniky - notebooků, mobilních pracovních stanic a replikátor portů včetně příslušenství v letech 2022-2023 dle aktuálních potřeb zadavatele pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací ...
Dynamický nákupní systém pro tonery 2022 - 2025
Veřejnou zakázkou bude zaveden dynamický nákupní systém na dodávku tonerů a inkoustových náplní pro tiskárny a kopírovací zařízení. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké Nové Mesto
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami.
Centrální nákup výpočetní techniky 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky (dále jen zboží), tj. stolních počítačů, monitorů, PC 2v1, notebooků, tabletů a DVD mechanik pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Mimo jiné dodavatel poskytuje i příslušenství pro počítače a notebooky (myš, klávesnice, brašna), ale i základní softwarové vybavení (operační ...
UTB - rekonstrukce a modernizace objektu U7 - interiérové vybavení - nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení stavby v rozsahu podle PROJEKTU a dokumentu „Podrobné popisy jednotlivých prvků“, který je součástí zadávací dokumentace. Jedná se o nábytek a související vybavení.
LFP-U2 vybavení - opakovaná VZ - sedací nábytek - šatny a sklady
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku do kanceláří, učeben a dalších místností nově budovaného objektu zadavatele UniMeC II.
UTB - Stolní 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stolní 3D tiskárny pořizované pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Prenájom reprografických zariadení a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie dodávky reprografických zariadení vrátane systému pre manažment a monitoring reprografických zariadení, komplexné zabezpečenie servisného pokrytia a dodávky spotrebných materiálov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Potřeby pro kompozici
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka IT pro potřeby kompozice viz příloha Zadávací dokumentace č. 1 - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro část 1. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka audiotechnologií pro kompozici viz příloha Zadávací dokumentace č. 1 - Technická specifikace ...
Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce interiéru objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku, a to dle jednotlivých částí.
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - IT technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace IT techniky do kanceláří budovy odlehčovací služby, která je blíže specifikována v zadávací dokumentaci uveřejněné včetně příloh na profilu zadavatele.
Presné modely
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 8 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Dodávka nábytkového vybavení - novostavba mateřské školy v Semilech
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytkového vybavení pro objekt novostavby mateřské školy, které je přesně specifikováno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace - Projektová dokumentace, jejíž součástí je i položkový rozpočet. Jedná se především o židle, lavice, stěny, skříně, botníky a jiné. Projekt je spolufinancován ...
Transformace Domov Kamélie Křižanov III dodávka nábytku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do šesti nových objektů v Jihlavě Pávov a Jihlavě ulice Na Kopci, které je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypové prvky vnitřního vybavení a regály a dále sedacím nábytkem.
Dodávka IT vybavení a vybavení pro výuku odborných předmětů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, projektorů, tiskáren, kalkulátorů, prezentérů a přepínačů, svářeček optických vláken, lamaček optických vláken, síťového analyzátoru a síťového testeru, vybavení pro kybernetickou laboratoř, nábytku, nářadí, zařízení pro 3D tisk, robotiky, knih a her v množství a technické specifikaci uvedené v ...
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 06 - Vnitřní vybavení
Předmětem části 06 veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.
Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb. Detailní specifikace a bližší požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny příloze č. 1 ZD - Návrh Kupní smlouvy a její příloze.
Nákup dreveného nábytku pre potreby NDS, a.s.
Predmetom zákazky je dodanie dreveného nábytku - kancelárskych, konferenčných a jedálenských stolov, kontajnerov ku kancelárskym stolom, skríň a vešiakových stien v zmysle opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí časť B.1 súťažných podkladov.
Dodávka komplexného riešenia na tvorbu zvukových záznamov - vybavenie zvukového štúdia
Predmetom zákazky je dodávka komplexného riešenia na tvorbu zvukových záznamov - vybavenie zvukového štúdia a dodávka špeciálnej výpočtovej techniky a licencií na tvorbu zvukových záznamov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Projektor pro pracoviště Barevných korekcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projektoru pro zajištění požadované kvality projekce na pracovišti barevných korekcí v rozsahu a souladu se Zadávací dokumentací. Součástí zakázky je i přeinstalace stávajícího projektoru z pracoviště barevných korekci na pracoviště v míchací hale. Více informací v Zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku pro VoZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude zajišťovat dodávku kancelářského nábytku dle potřeb Zadavatele. Technický popis nábytku je uveden Příloze č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody.
Dodávka posuvných regálů
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace 18 ks posuvných regálů na stávající kolejiště, dodání a instalace 4 ks posuvných regálů včetně montáže, dodání 7,5 m kolejiště s mechanickým posuvem a demontáž 2 ks stávajících regálů v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 - Kobylisích. Nedílnou součástí dodávky je přesné zaměření ...
Dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele