Zařízení na získávání adresních dat z příchozích listovních zásilek pro pošty 120
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení na pořizování adresních a celních dat z příchozích listovních zásilek a zajištění jejich technické podpory a údržby.
Soubor multimediálních stanic - skupina I. vč. soboru aktivních prvků pro upgrade studentské sítě
Veřejná zakázky je rozdělena na dvě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka souboru multimediálních stanic - skupina I. Které budou sloužit pro výuku, prostorovou simulaci, realizaci audiovizuálních, grafických a fotografických uměleckých výkonů, on-line nelineární postprodukci a distribuci záznamů dramatických a ...
Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) s názvem „Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství a spotřební materiál“. Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na aktuální potřeby Zadavatele plnit předmět dílčích veřejných zakázek ...
Dodávka výpočetní techniky v roce 2020
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky (notebooky, sestavy PC, monitory) pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen také „FNO“ nebo „zadavatel“). Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele a to dle jeho aktuálních potřeb. Zadavatel požaduje dodávky originálního a nového, nepoužitého zboží, které je určené ...
Modernizace odborných učeben na ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení pro výuku v odborných učebnách, dodávky konektivity a dodávka nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, včetně schodolezu, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Školský a laboratórny nábytok
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební dvoch základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny ...
Kancelárske potreby pre TUKE
Kancelárske potreby pre Technickú univerzitu v Košiciach ( TUKE ) podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Stř. odb. školy pož. ochrany
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru ...
Gnatologické stoly s ordinačními židlemi
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 kusů laboratorních stolů pro zubaře včetně 20 kusů ordinačních židlí. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Vybavení školní družiny, sborovny a rozšíření šaten ZŠ Bělá pod Bezdězem
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této dokumentace je vypracování výrobní dokumentace nábytku a interiérového vybavení čtyř družinových učeben, jedné víceúčelové učebny, sborovny, zázemí pro družinářky a šaten v ZŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, na adrese Tyršova ...
ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky
Dodávka audiovizuální techniky do budovy vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS včetně komplexního systému pro simulaci. Audio video systém se simulačním SW musí umožnit instruktorům, pozorovatelům a cvičícím sledovat simulační relace prováděné v simulačních prostorech v reálném čase, a následně také přehrávání videa jako součást rozboru ...
Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+
Jedná se o část 3 - Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+. Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky HW prvků pro MS2014+ a technické podpory. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků ...
Interiérové vybavení  nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích
Předmětem plnění veřejné zakázky „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“ je zejména dodávka a montáž mobiliáře dostavby základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích.
Dodávka materiálno - technického vybavenia
Predmetom zákazky je dodávka tovaru nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia stoličiek a kresiel pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky výpočetní techniky a SW pro výuku cizích jazyků do odborné laboratoře ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sestávající se z technologie pro výuku cizích jazyků prostřednictvím výpočetní techniky a SW umožňující pokročilý management výuky učitele poskytováním souhrnných nebo individuálních elektronických výukových témat a instrukcí žákům do jejich PC pracovišť v učebně včetně řídit a ovládat každý z PC v této ...
Didaktické vybavenie učební ZŠ
Predmetom zákazky je didaktické vybavenie učební ZŠ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Dovybavení nové ZŠ – nábytek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového nábytku a vybavení, blíže specifikovaného touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Materiálno-technické vybavenie dielní
Časť č.1 Indukčný ohrev Časť č.2 Diagnostické zariadenia Časť č.3 Diagnostika podvozku, zdvíhacie zariadenia a pneuservis Časť č.4 Náradie a prípravky Časť č.5 Meranie a nastavovanie geometrie Časť č.6 Manipulačné zariadenia Časť č.7 Stroje na obrábanie a delenie materiálov Časť č.8 Zveráky Časť č.9 Dielensky nábytok Časť č.10 Pracovné ...
Transformace PO Nové Zámky – II. a III. etapa - VYBAVENÍ
Dodávka vnitřního vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci II. a III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“. Součástí předmětu zakázky je také: - instalace, montáž, ukotvení, napojení energií, seřízení a uvedení věcí movitých do provozu,; - dodání kompletní technické dokumentace a ...
Přístavba ZŠ Svítkov - interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do realizované novostavby přístavby Základní školy Pardubice – Svítkov. Dodávka interiérového vybavení zahrnuje dopravné, montáž a instalaci dodávaného vybavení do jednotlivých místností přístavby základní školy.
Tlačové služby pre pracoviská Štatistického úradu SR
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlačových služieb pre pracoviská Štatistického úradu SR. Tým sa rozumie prenájom nových reprografických zariadení vrátane ich inštalácie, dodávky a implementácie Centrálneho tlačového systému, s tým súvisiace zaškolenie personálu, kompletné servisné zabezpečenie originálnymi náhradnými dielmi a dodávky spotrebného ...
Dodávka 250 ks sestav osobních počítačů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 250 ks osobních počítačů (dále jen „PC“) včetně LED monitorů a příslušenství (dále jen „PC sestavy“), a to ve 2 etapách. Součástí dodávek PC sestav je dále dodání licencí operačního systému OEM MS Windows 10 Pro CZ (64bit), ovladačů k nabízeným PC sestavám, jež nejsou součástí standardní instalace operačního ...
Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiéru ubytovací části a přístavby budovy D Nového domova, příspěvkové organizace. Výčet požadovaného vybavení a požadovaného množství je uveden v přílohách zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém - Nákup výpočetní techniky, příslušenství a spotřebního materiálu
Toto zadávací řízení se vztahuje k zavedení DNS dle § 138 odst. 1 zákona na dodávky výpočetní techniky, periferií, software, serverů, kopírovacích strojů, aktivních prvků síťové infrastruktury, spotřebního materiálu a podobného sortimentu v rozsahu dle bodu 2.2 zadávací dokumentace pro městský obvod Slezská Ostrava.
Náhlavní soupravy a příslušenství
dodávka náhlavních souprav a příslušenství