Rozšíření separace odpadů pro Svazek obcí regionu Písecko
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Rozšíření separace odpadů pro Svazek obcí regionu Písecko“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011511. Předmětem dodávky jsou 1) plastové nádoby, 2) kontejnery se spodním výsypem, 3) kontejnery se spodním výsypem 2500 l plechový a kontejnery na textil, 4) velkoobjemové ...
Poskytování tiskových služeb
Předmětem zakázky je pronájem zcela nových, nepoužitých tiskáren a multifunkčních zařízení dle technické specifikace pro potřeby zadavatele pro objekty specifikované zadavatelem, včetně dodávek originálního spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění, dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk s ...
20-022 Kontejner hadicový speciální k MČS 24-590-R
Předmětem VZ je dodávka nového kontejneru hadicového speciálního k mobilní čerpací stanici 24-590-R (dále jen „kontejner“) v počtu 1ks včetně hadic. Kontejner bude přepravován na různých nosičích kontejnerů hmotnostní třídy S.
Tlačové služby
Predmetom zákazky je nájom hardvérových zariadení (tlačiarní, komunikačných modulov a pod.), softvérových licencií (operačný SW, licencie pre SW personalizovanej tlače a pod.) , konfigurácia, inštalácia zariadení, zriadenie a poskytovanie tlačových personalizovaných služieb, vrátane dodávky spotrebného materiálu, okrem papiera a realizácia prác s ...
Poptávám firmu na výrobu a montáž částí mobilních domů
Poptávám firmu z Prahy nebo Středních Čech ( není to nezbytná podmínka ), která má výrobní prostory i zkušenosti a bude schopná výrábět i montovat naše mobilní domy z projektu MOBILNÍ BYDLENÍ. Konstrukce domu tvoří svařený rám z ocelových nosníků, panel z OSB desek vyplněný vatovou izoalcí a z vnější a vnitřní strany jsou pak další izolační desky, ...
Dodávka zakladačového systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a instalace zakladačů včetně integrace ovládacího SW do informačnímu systému Zadavatele a související nebo vyvolané stavební úpravy a činnosti uvedené v Zadávací dokumentaci.
Pozáruční servis anténních nosičů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, tj. komplexní pozáruční servis anténních nosičů a střešních nástaveb. Zhotovitel bude poskytovat a provádět tyto služby: a) Zabezpečení pravidelných běžných prohlídek anténních nosičů a střešních nástaveb způsobem definovaným v příloze č. 2 této dohody. Lokality, počty a typy zařízení jsou uvedeny v ...
20-024 Modul povodňový HFS pro HS 150
Předmětem VZ je pořízení 1 ks nového kontejnerového povodňového modulu HFS pro HS 150 (dále jen „modul“) ke kontejneru se zařízením pro dálkovou dopravu vody (dále jen „kontejner“). Kontejner je určený k odčerpávání vody při povodních a záplavách a je kompatibilní se zařízením pro dálkovou dopravu vody výrobce Hytrans Systems, zejména lze ...
Stavební úpravy a přístavba č.p. 5  dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka Nábytku do nově zrekonstruované budovy Městského úřadu, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“ této zadávací dokumentace
Poptávám sudy
Poptávám 20l,30l a 50l sudy do nově vznikajícího minipivovaru. Sudy by měli být nerezové s fitink A (žehličky bez kuličky) ... abychom si je poznali, stačil by klasicky černý pruh uprostřed s bílým nápisem Moravská Třebová. Zajímají mě jak repas tak nové :) Zapletal
IT vybavení pro projekt ISF
Předmětem je nákup výpočetní techniky.
Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávky standardního ICT vybavení blíže definovaného v bodech 1 a 2 zadávací dokumentace (dále ZD).Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou průběžné dodávky vybraného standardního ICT vybavení pro zadavatele dle jeho aktuálních potřeb, včetně jejich dopravy ...
Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách IVP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor budovy Safina Insitutu vzdělávání a poradenství ČZU.
Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK
Predmetom zákazky je výmena a oprava balkónových zábradlí výškových blokov A a B vo VM Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava. Podrobné informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php a na profile verejného obstarávateľa ...
Upgrade a servisní podpora studiových serverů GVG K2
Předmětem plnění veřejné zakázky je upgrade a servisní podpora studiových serverů GVG K2 v rozsahu v souladu se zadávací dokumentací. Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění konferenčních služeb, včetně nezbytné konferenční techniky, bezpečnostní techniky a zajištění dodavatele cateringu, pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022. Celá veřejná zakázka je rozdělena celkem na 5 částí. Rozdělení veřejné zakázky na 5 části je výsledkem ...
Digitálne produkčné zariadenie
Predmetom zákazky je zlepšenie technického vybavenia spoločnosti a tým aj posilnenie konkurencieschopnosti a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
Rekonstrukce serverovny v Nové budově Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zařízení serverovny umístěné v Nové budově Národního muzea dle specifikace uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet a provedení rekonstrukce této serverovny. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění ...
Rotomaty pro ÚzP pro Prahu 2 - II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů nových páternosterových kartotéčních regálů, automatizovaných kovových skříní s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností, a to dle podmínek stanovených v Příloze č. 1 ZD a Příloze č. 2 ZD, včetně dopravy rotomatů do místa plnění dle ZD, instalace, uvedení ...
UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 1 NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc. Jedná se o vybavení kuchyněk, studoven, vestibulů, pokojů, půdních vestaveb a informačního systému.
Dynamický nákupní systém na dodávky komodit IT pro resort MD ČR
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky vybraných IT komodit pro potřeby centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů (resortních organizací Ministerstva dopravy ČR). Seznam pověřujících zadavatelů je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Účelem zavedení DNS je zajištění výkonu svěřených agend a zabezpečení vybavenosti zaměstnanců ...
Kancelárske produkčné stroje
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu Inovácia výrobného procesu a tvorba nových pracovných miest v spoločnosti MEDIMEX, spol. s r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych produkčných strojov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie ...
Odolov-dodávky TOEL 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje.
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Kyocera
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Kyocera, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé budou ...
Aktivita 2 - obstaranie moderného MTV SOŠT v Čadci
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.