Skenery s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup špeciálnych skenerov na skenovanie dokumentov
AD BLUE močovina
Predmetom zákazky je dodanie AD BLUE močoviny v zmysle uvedenej špecifikácie v súťažných podkladoch.
Dodávka atypického a sedacího nábytku
Dodávka atypického a sedacího nábytku - čtyři části veřejné zakázky - výroba, dodávka a montáž atypického nábytku z dýhy, výroba, dodávka a montáž atypického nábytku z lamina, dodávka, montáž a instalace otočných kancelářských křesel, dodávka, montáž a instalace sedacího nábytku.
Nábytek a vybavení interiéru - Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova - Marie Hübnerové
Dodávka a montáž typového a atypického nábytku a dalšího interiérového vybavení do rekonstruovaného objektu školy na adrese Marie Hübnerové 1766/1 v Brně-Řečkovicích.
Dodávky pytlů a obalových materiálů pro NNH
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávky pytlů a obalových materiálů, včetně potisku pro Nemocnici Na Homolce.
Technologické vybavení učeben scénografie - pracovní stanice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks stolních a 3 ks mobilních multimediálních výpočetních pracovních stanic využitelných pro prostorové 3D simulace pro ateliér Scénografie Divadelní fakulty JAMU včetně jejich implementace a integrace do stávajícího prostředí.
Notebooky
Předmětem veřejné zakázky je dodání notebooků dle specifikace, v rozsahu a za podmínek uvedených ve vzorech kupních smluv uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda - strojní opravy a úpravy nádrží a technologie
Strojní opravy a úpravy jednotlivých skladovacích nádrží na pohonné hmoty vč. technologie ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky. Strojními opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy nádrží nebo jejich částí (zejména opravy poškozených částí nádrží) včetně opravy vlastního strojního zařízení, které je součástí ...
FSv - Nákup 17.3 laptopu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laptopu.
Ekologický olej, hydraulický ekologický olej
Predmetom zákazky je dodávka ekologických a hydraulických ekologických olejov pre potreby organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania. Zákazka je delená na 2 časti.
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok
Nákup a zhotovenie nábytku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
FN Olomouc - Náplně do tiskáren
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a barvících pásek do tiskáren používaných ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Projektory pro absolventské výkony a videomapping a miniprojektory pro scénografii
Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 1 je dodávka 2 ks projektorů pro absolventské výkony a videomapping včetně příslušenství. Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 2 je dodávka 3 ks miniprojektorů včetně příslušenství pro ateliér scénografie.
Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-vybavení
Předmětem plnění je dodávka vybavení pro školicí střediska ZZS ÚK zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. 1. část: dodávka klimatizací pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově;2. část: dodávka IT vybavení pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově; 3. ...
Vybudování odborných učeben na základních školách
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou uzavřeny kupní smlouvy, přičemž předmětem těchto smluv je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je vybudování odborných učeben v základních školách. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 samostatné části, a to: část ...
Dodávky ocelových kontstrukcí pro BTS
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ocelových konstrukcí pro transformační stanice 22kV - 35kV / 1x400kVA na betonových sloupech s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu ocelových konstrukcí pro BTS zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení ...
Tiskárny, multifunkční zařízení a tonery pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
Dodávky tiskáren na 24 měsíců vč. spotřebního materiálu.
Poptávám bednu na nářadí
Poptávám bednu na nářadí o rozměrech: výška 450 mm, šířka 1250 mm, hloubka 650 mm. Moje představa je 4 až 5 šuplíků, mohou být i dva sloupce užších, v šuplících libovolně stavitelné přepážky. Děkuji J.Škoda
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební. Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie. Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú ...
Plastové nádoby na biologický odpad
Predmetom zákazky je dodávka plastových nádob na biologický odpad.
Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno
Verejný obstarávateľ verejne obstaráva výber zhotoviteľa pre Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám odvoz dřeva a palet
Poptávám odvoz, výkup dřeva, palet. Pokud vyvážíte dřevo a palety prosím o cenovou nabídku. Děkuji.
Centrální nákup výpočetní techniky 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek výpočetní techniky (dále jen zboží), tj. stolních počítačů, monitorů, PC 2v1, notebooků a tabletů pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Mimo jiné dodavatel poskytuje i příslušenství pro počítače a notebooky (myš, klávesnice, brašna), ale i základní softwarové vybavení (operační systém). ...
Vnitřní vybavení ZŠ Zdiměřice
Předmětem veřejné zakázky je dodání specifikovaného Vnitřního zařízení a vybavení pro novostavbu Základní školy Zdiměřice.