Pořízení lokálních sítí a HW vybavení pro forenzní zkoumání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW vybavení a pořízení lokálních sítí pro odborná pracoviště kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávacích dokumentacích pro jednotlivé části veřejné zakázky.
Designový nábytek - Nový koncept obsluhy
Předmětem VZ je dodávka designového nábytku na pobočky zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky jsou zveřejněny na profilu zadavatele pod ID:VZ0128267
Interiérové vybavenie učebne
Predmetom tejto zákazky je dodávka Interiérové vybavenie učebne pre Strednú odbornú školu, na ulici Ostrovského 1 v Košiciach. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
IKT vybavenie učební
Predmetom tejto zákazky je dodávka IKT vybavenia učební pre Strednú odbornú školu, na ulici Ostrovského 1 v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na časti: Časť I.: Prezentačná technika Časť II.: Výpočtová technika Časť III.: Softvér Časť IV.: Tlačiarne a scanery Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček - hardware na prezentace pro rozsáhlé kolektivy
Dodávka vybavení na prezentace pro rozsáhlé kolektivy a hendikepované včetně montáže, instalace a nastavení, zejména: - dataprojektor; - projekční plátna; - střihová a streamovací jednotka; - počítače pro prezentaci výstupů digitalizace vč. softwaru; - kamery; - prezentační televizor; - ozvučení, mikrofony, mix audio, digitální stagebox, ...
Nádrž na pitnou vodu
Předmětem VZ je dodávka 21 kusů nových nerezových nádrží na pitnou vodu vyrobených v roce 2021, resp. v roce 2022.
Dodávka audiovizuální techniky do Betlémského paláce
Dodávka audiovizuální techniky a jejího příslušenství, a její instalace do dvou sálů a chodby Betlémského paláce, která je zadavatelem využívána jako slavnostní aula. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Poptáváme folii PP-PET
Poptáváme folii PP-PET: 10-42 mikr. Děkuji moc. S pozdravem S. Ivanov
Nákup PDA, příslušenství a servis mobilních terminálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodání mobilních terminálů pro balíkové doručovatele včetně systémového a aplikačního software (dále též „terminály“ nebo „MT“); b) dodání příslušenství k terminálům (dále též „příslušenství“); c) poskytnutí mimozáručního servisu terminálů (včetně systémového a aplikačního software a ...
LFP - U2 vybavení - Dodávka AV techniky - interaktivní tabule - opakovaná
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace interaktivních tabulí pro místnosti nově budovaného objektu zadavatele UniMeC II.
Nákup multifunkčných tlačiarenských zariadení a stolných skenerov
Dodávka tlačiarní a skenerov vrátane služieb spojených s ich dodaním na miesto dodania
Dodávka patic do veřejného osvětlení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky patic stožárů do veřejného osvětlení po potřeby úseku servisu a údržby veřejného osvětlení Zadavatele.
Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren typu OKI, Canon a Hewlett-Packard na dobu 24 měsíců.
Administrativní budova E - vybavení interiérů
Účelem veřejné zakázky je realizace projektu Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova "E" - vybavení interiérů, dle projektové dokumentace zpracované společností Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01.
Centrální nákup IT 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů, monitorů, notebooků a dokovacích stanic pro centrálního zadavatele a pověřující zadavatele, a to včetně dopravy.
Modernizace recepce muzea a promítací místnosti - interiér
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného vybavení interiéru a jeho instalace. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena ve smlouvě a jejích přílohách. Smlouva je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Zakázka bude dále prováděna i dle dalších příloh této zadávací dokumentace - tj. dle informací a údajů požadovaných v ...
Nádoby na klinický odpad
Predmetom zákazky je dodanie nádob na klinický odpad (tvrdý plast a kartón-plast) podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a jej prílohách.
Nákup 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím.
UK FSV - DNS dodávky standardní techniky ICT 2022 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému na dodávky předmětů standardní techniky informačních a komunikačních technologií, a to zejména osobní počítače, tablety, notebooky, tiskárny, externí disky, monitory, servery, switche, kancelářské stroje a zařízení (např. štítkovací stroje), skenery, příslušenství a další příbuzné ...
Poskytování tiskového řešení jako služby pro ČP
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) zajištění tiskového řešení, tj. poskytnutí tiskáren (zajištění dopravy a instalace dle požadavků zadavatele); b) zajištění centrální správy tiskových zařízení ve vybraných objektech zadavatele. Technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku 2022-2023
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2022 a 2023 pro jednotlivé zadavatele v resortu Ministerstva vnitra ČR dle jejich aktuálních potřeb a požadavků. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zlepšenie materiálno-technického vybavenia SOŠ sv. F. Assiského v Banskej Štiavnici
Predmetom zákazky je obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia určeného pre Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského. Nové tovary sú určené na vybavenie nových odborných učební a testovaco-simulačnej miestnosti pre stredoškolákov študujúcich odbor informačné a sieťové technológie. Jedná sa o vysokovýkonné počítače, tablety, ...
Kompostéry II
Množstvo: 700 ks = 1 súbor Objem kompostéra: 700 800 l. Hrúbka steny kompostéra: 5 6 mm. Materiál kompostéra: HDPE. Dodacia lehota od podpísania zmluvy: 6 týždňov. Vrátane dopravy na miesto určenia v meste Nitra. Záruka min. 2 roky.
Nábytek kovový a ostatní 2022-2029
dodávka kovového nábytku tj. regálů, kartoték, dílenských stolů, .. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání v sociální a environmentální oblasti a to dodržováním férových pracovních podmínek a k podpoře ekologické šetrnosti.
Převod a rozšíření stávajícího tiskového řešení
Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace centrálního tiskového řešení včetně pronájmu tiskových zařízení a zajištění tiskových a ostatních služeb včetně licenčního a servisního pokrytí celého SW tiskového řešení a tiskových zařízení na celé období trvání smlouvy, spolupráce na správě centrálního tiskového řešení, dodávky originálních ...