Nábytkové vybavenie
Predmetom zákazky je nákup: - nábytkové vybavenie - školský nábytok - kuchynské nábytkové a interiérové vybavenie - inventár Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných ...
Poptávám náhradní toner pro tiskárnu značky Canon
Poptávám náhradní toner pro tikárnu CANON LBP2900. Děkuji Vymětalíková.
Fólie pre zariadenia na balenie mincí
Predmetom zákazky je výber dodávateľa fólie do zariadení na spracovanie a balenie euromincí.
Betónovo - kovový box na kontajnery
Predmetom zákazky je dodávka betónovo kovových boxov na kontajnery v celkovom množstve 274 ks. Opis predmetu zákazky, technické požiadavky tvorí prílohu č. 1. Opis predmetu zákazky, technické požiadavky týchto súťažných podkladov.
Dodávka monitorů, počítačů, notebooků a tabletů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorů, počítačů, notebooků a tabletů. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, jejichž předmětem je: Ad a. Ploché monitory Ad b. Přenosné počítače Ad c. Tablety Ad d. Stolní počítače
Tiskárny a multifunkční zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s.
průběžné dodávky tiskáren a multifunkčních zařízení pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika – notebooky a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení –notebooků a příslušenství k nim
Dodávka kancelářských potřeb pro resort MF
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro resort MF: a)veškerých kancelářských potřeb standardně využívaných při kancelářské práci, b)rejstříků, účetních knih, rychlovazačů, formulářů a ostatních tištěných papírových výrobků z papíru nebo lepenky, c)různého papírového materiálu, d)různého kancelářského zařízení a ...
Dodávky koncové výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro zadávání jednotlivých dílčích zakázek na dodávky koncové výpočetní techniky, tj. osobní počítače, notebooky, monitory.
Interaktivní panely
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka interaktivních panelů. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace IT pro ESF MU - část 3: videokonferenční platforma
Dodávka a instalace videokonferenční platformy pro streamování a záznam videokonferenčních přednášek na ESF MU.
Poptávám polyetylénové pytle na nebezpečný odpad
Poptávám pytle PE červené od 100 L a více - tl. 200 miq (nebezpečný odpad). Děkuji Eva Marešová
Technické a technologické vybavenie - IKT
Hlavným cieľom projektu je zriadenie a vybavenie odborných učební pre skvalitnene výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. Predmet zákazky bude víťazným uchádzačom dodaný nasledovne: Časť 1: Technické a technologické vybavenie - IKT a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, ...
VŠCHT Praha – Propojení budov A a B dvěma můstky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby dvou spojovacích můstků mezi budovami A a B VŠCHT Praha v ulici Studentská a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, autor projektu: ov architekti s.r.o., Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. ...
Nákup hardvéru IKT
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru informačno-komunikačných technológií (IKT) notebookov, tabletov, osobných počítačov, pracovných staníc, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, plotrov, dataprojektorov, externých diskov, napájacích zdrojov, interných diskov, modulov operačnej pamäte, grafických kariet, displejov, diskových ...
D1 Rohlenka vlevo - provozování odpočívky
Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový pás. Budou vybudovány potřebné inž. sítě. Součástí zakázky je vybudování zázemí pro odpadové hospodářství. Pouze nouzové toalety s nevyhovujícími hygienickými podmínkami na odpočívce Rohlenka - vlevo.
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač ...
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7
Predmetom zákazky je : 1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného ...
Vnútorné vybavenie ZŠ LOKCA
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Kontejnery nákladní-II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nákladního – valník a 4 ks kontejnerů - vana (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště – vybavení učeben – dodávka IT a dalšího PC vybavení
Dodávka vybavení učeben skládající se z dodávek PC a dalšího IT vybavení včetně montáže a dopravy.
Spotřební materiál pro zařízení HP a další vybrané značky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálního spotřebního materiálu, tj. spotřebního materiálu (dále také jako „zboží“) vyrobeného přímo výrobcem tiskáren a dalších tiskových zařízení (dále jen „tiskárny“), do kterých je spotřební materiál určen. Jedná se o spotřební materiál do tiskáren HP, Canon a Epson v rozsahu a v ...
Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských předmětů - metrologie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vybavení odborných učeben do nově vybudovaného objektu Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Jedná se o strojírenské vybavení odborných učeben, včetně pracovních stolů a elektrotechnického vybavení. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.