Poptávám regály s vysokou nosností
Dobrý den, pro stavbu nového skladu hledáme vhodné řešení regálů. Jsme firma, která se zabývá obchodem se spojovacím materiálem. Je tedy potřeba vysoké nosnosti regálů. Uvažovaná hloubka všech regálů je 60cm. Chceme vybavit hlavní sklad, který je v plánu vybavit regály o výšce 5. s odstupem polic cca 40 cm a nosností mim 3t na bm regálu. V ...
Poptávám PVC sklep
Poptávám nabídku rozměrů PVC sklepů, sklípků, vč. ceníku. Děkuji Hezký den Kuchařová
Nové odborné učebny ZŠ Podhůrecká, České Budějovice - učební pomůcky POMŮCKY PRO VÝUKU INFORMATIKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka učebních pomůcek pro učebnu informatiky v rámci realizace nových odborných učeben v ZŠ Pohůrecká, České Budějovice. Podrobná specifikace dodávky, viz příloha č. 4 zadávací dokumentace - Soupis dodávky a Technická specifikace poptávaného plnění.
Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK
Predmetom zákazky je: zameranie každej izby a schodiska, výroba, dodanie, vynesenie, montáž a osadenie interiérového zariadenia - nábytku a obloženia schodiska na Átriových domkoch, blokoch C a E. Ide o štvorposchodové bloky bez výťahu, pričom pôjde o nábytok do jedno a dvoj-lôžkových izieb. Podrobné informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú ...
Oceľové kontajnery na uskladnenie horiacich elektromobilov
Predmetom zákazky je obstaranie oceľových kontajnerov na uskladnenie horiacich elektromobilov. Oceľový kontajner je určený na uskladnenie a transport rôznych druhov tovaru. Pre potreby Hasičského a záchranného zboru bude prioritne slúžiť na uskladnenie horiacich elektromobilov pod vodnou hladinou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane ...
Správa informačního systému AVU
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování správy, resp. servisních služeb množiny počítačů a serverů, s nimi spojeného software, periferních zařízení, terminálů, prostředků pro přenos a zpracování informací atd. a informací v nich uložených pro Zadavatele, čímž se rozumí udržovat funkční stav jednotlivých částí informačního systému ...
Dodávka kontejnerů a dovybavení sběrných dvorů do Sarajeva
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kontejnerů na odpad a dovybavení sběrných dvorů včetně zajištění dopravy dodávky do Sarajeva v Bosně a Hercegovině. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, likvidace odpadu a obalů, potřebné ...
Projektory a objektivy pro absolventské výkony a videomapping (2022)
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks laserových projektorů vč. objektivů a příslušenství pro absolventské výkony a videomapping viz Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro část 1, která je přílohou zadávací dokumentace. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka 2 ks výkonných ...
Poptáváme výrobu dřevěných palet
Poptáváme dřevěné palety na míru. Hledáme výrobce dřevěných palet na míru: Velikost palety: 1,25 x 2,00m Tloušťka prkna: 20mm Druh dřeva: smrk, jedle, borovice Dřevo musí byt certifikované: FSC nebo PEFC.
Modernizace počítačového vybavení výukových prostor PEF - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace počítačového vybavení v prostorách PEF.
Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín Časť 1: Malotraktor a Príves k malotraktoru Časť 2: Čelný nakladač, nosič kontajnerov Časť 3: Vaňové kontajnery, tlaková umývačka Časť 4: Drvič komunálneho odpadu Časť 5: Drvič stavebného materiálu Časť 6: Oceľová váha Podrobný opis je ...
ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení
Dodávka nábytku a dalšího interiérového vybavení do prostor ZŠ a MŠ.
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro Základní školu v Dolním Benešově
Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích v Jihomoravském kraji.
Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, jedlých olejů a tuků, kovů a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích ve Zlínském kraji.
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky IT - 2.etapa
Jedná se o dodávky multimediálního (IT) vybavení odborných učeben základních škol v Litvínově - ZŠ Hamr a ZŠ Janov, tj. např. dodávky interaktivních tabulí vč. pylonových pojezdů, datových projektorů, počítačů, monitorů, notebooků, tabletů, dobíjecích skříněk pro tablety, záložních zdrojů, úložišť dat, přístupových bodů pro wifi, firewallů, ...
Nájem reprodukčních strojů digitálního tisku  2023-2026
Předmětem veřejné zakázky je nájem 1 ks čtyřbarevného reprodukčního stroje digitálního tisku včetně 1 ks skládačky se vzduchovým podáváním, 1ks černobílého reprodukčního stroje digitálního tisku, 1 ks multifunkčního tiskového stroje, včetně poskytování služeb (servisu, oprav a úprav zařízení (software i hardware)) a dodávek souvisejících s ...
FSV UK - dodávky výukového a kancelářského nábytku - opakovaná pro část č. 3, část č. 4
Dodávka a instalace výukového nábytku do poslucháren, sklopná sedadla na chodbách, ostatní prvky je dodávka a instalace nábytku do poslucháren, sklopné sedačky, sklopné stolky, e kotvené do podlahy, krycí desky před první řadu sedadel; sklopná sedadla nástěnná včetně kotvení do zdi na chodbách. Dodávka a instalace venkovních betonových lavic je ...
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky IT - 1.etapa
Jedná se o dodávky multimediálního (IT) vybavení pro základní školy v Litvínově (ZŠ Podkrušnohorská, ZŠ Ruská), tj. např. dodávky interaktivních tabulí vč. pylonových pojezdů, datových projektorů, počítačů, monitorů, notebooků, tabletů, dobíjecích skříněk pro tablety, záložních zdrojů, úložišť dat, přístupových bodů pro wifi, firewallů, ...
V420 - modernizace, stavebně-montážní práce
Stavebně-montážní práce u akce V420 - modernizace (P.0519) - II. Etapa TR HRA - p. b. č. 137
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - nábytek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro Základní školu v Dolním Benešově.
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - výpočetní technika
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky pro Základní školu v Dolním Benešově.
Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu - Triedený zber komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej ...
Nákup hnuteľných vecí na navýšenie kapacity a podporu triedeného zberu
Predmetom zákazky je nákup hnuteľných vecí na navýšenie kapacity a podporu triedeného odpadu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Jedná sa o: 1. ramenový nakladač (1 ks) 2. kontajner (5 ks)
Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a instalace nových nádrží na odmrazovací kapalinu včetně řídicího systému, a to na základě projektové dokumentace. Součástí plnění je také záruční a nezáruční servis instalovaných zařízení po dobu 4 let od dokončení díla.