Vybavení pro odborné učebny 2020
Veřejná zakázka je rozdělena na tři části, přičemž účastník může podat nabídku do jedné, dvou či všech částí této veřejné zakázky. Rozdělení veřejné zakázky na části: část I. "IT vybavení" - dodávka IT vybavení část II. "Nástroje a nářadí" - dodávka nástrojů a nářadí část III. "3D tiskárny a 3v1 tiskárny" - dodávka 3D tiskárny a 3v1 tiskárny
LF HK - Rámcová dohoda na vybavení ICT
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky vybavení ICT pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové, ...
Rotomat pro ÚzP v Chrudimi
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových páternosterových kartotéčních regálů, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností (dále jen „rotomat“), a to dle podmínek stanovených v Příloze č. 2 ZD - Specifikace předmětu plnění(dále jen „zboží“), včetně dopravy ...
FF UPOL/tř.Svobody 26  - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro rekonstruované prostory objektu Filozofické fakulty UP v Olomouci, tř. Svobody 26. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, zpracovaném ječmen studio - MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova ...
FZŠ - Kontejner hasící kombinovaný
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) kusu kontejneru hasícího kombinovaného pro potřeby HZS Libereckého kraje. Kontejner hasící kombinovaný je určen k přepravě na automobilových nosičích kontejnerů hmotnostní třídy S, vybavených jednoramennou technologií natahování.
Dům kultury Poklad - interiér
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení interiéru pro stavbu „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě - Porubě, k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „DK POKLAD - VOLNÝ INTERIÉR A DOPLŇKOVÉ PRVKY“, kterou zpracovala společnost PLATFORMA ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka vybavení IT technikou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů a tiskáren (HW) včetně softwarů (SW) a licencí a poskytnutí souvisejících služeb dle specifikace a rozsahu obsažené v Příloze č. 1 a 3 zadávacích podmínek.
Skenování knih Kolébkový knižní skener
dodávka 1 ks kolébkového knižního skeneru
Skenování knih planetární knižní skener
dodávka 4 ks planetárního knižního skeneru
Skenování knih Automatický knižní skener
dodávka 1 ks automatického knižní skeneru
Výstavba tréningovej hokejovej haly
Zámerom investora je vybudovať prestrešenie a opláštenie existujúcej malej ľadovej plochy 40 x 20 m, ktorá sa nachádza severozápadne od existujúceho zimného štadióna V Spišskej Novej Vsi. Ide o vonkajšiu ľadovú plochu, využívanú v dobe keď vonkajšia teplota umožňuje prevádzku. Navrhované prestrešenie a opláštenie malej ľadovej plochy umožní jej ...
Sudy a palety so záchytnou vaňou
Predmetom zákazky sú dodávky 200 l sudov z pozinkovaného plechu na prepravu rádioaktívnych materiálov, ktoré sú schválené ako prepravné zariadenia pre podmienky priemyselnej zásielky typu 2 v počte 5 966 ks a kompatibilných paliet so záchytnou vaňou v počte 48 ks. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Skenery pro digitalizaci kulturního dědictví
Předmět zakázky je dodávka a poskytnutí souvisejících služeb: a) dvou nových skenerů formátu A1 a A2 včetně obslužného SW, b) prosvětlovacího stolu, c) datového centra dle specifikace v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Rotomat pro ÚzP v Břeclavi
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen "VZ") je zejména dodávka 1 kusu nového páternosterového kartotéčního regálu, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností (dále jen „rotomat“), a to dle podmínek stanovených v Příloze č. 2 ZD,včetně dopravy rotomatu do místa plnění, ...
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO - vnitřní vybavení, CZ.06.1.23/0
Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a interiérových doplňků do učeben, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS.
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro dostavované a rekonstruované prostory budovy „B“ Právnické fakulty UP v Olomouci. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, zpracovaném Ing. arch. Petrem Klaškou v 07/2020, se soupisem prvků, ...
Poptáváme tvrdé skládané kartony
Dopyt Dobry den, mali by sme zaujem o pravidelnejsiu kupu tvrdych kartonov skladanych, idealne v sirke 1500-1800mm , nakolko planujeme vo vyvrobe z toho vyhotovovat presne jednorazove makety na laseri potrebne pri nasich vyrobkoch pre klientov. Nechceme rolku s vlnitou lepenkou, nakolko ztoceny papier sa bude tazko udrzovat na laseri, ale ...
Technologický dřevěný nábytek
Předmětem VZ jsou dodávky technologického dřevěného nábytku.
Prostředky pro vzdušnou přepravu materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 ks leteckých palet pro přepravu nákladu včetně 700 ks upevňovacích pásů s utahovacím zařízením, 200 ks bočních vázacích sítí a 100 ks vrchních vázacích sítí.
CZ IKT-2 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky blade - serverů a serverů - RC. Vzorové konfigurace předmětu veřejné zakázky a další specifikace, např. lokality, v nichž bude požadováno dodání blade - serverů a serverů - RC, jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové dohody. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Inovace difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení pro elektronické občanské průkazy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky polykarbonátové fólie s bezpečnostním difrakčním variabiním obrazovým zařízením pro elektronické občanské průkazy (e-OP). Předmět je blíže uveden v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Dynamický nákupní systém pro dodávku prvků pro správu a údržbu veřejného osvětlení
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS je specifikován v jednotlivých dílčích kategoriích tohoto DNS. Kategorie tohoto DNS 1.Ocelové konstrukce zařízení veřejného osvětlení kulaté, kuželové a ohraněné stožáry 2.Ocelové konstrukce zařízení veřejného osvětlení atypické a historické stožáry 3.Patice pro zařízení veřejného osvětlení ...
Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky obalového materiálu a jednorázových papírových výrobků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výstavba sociálno-prevádzkovej budovy na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves
Predmetom zákazky je výstavba sociálno-prevádzkovej budovy montovanej kontajnerového typu na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves, vybudovanie šatní, hygienického zariadenia a kancelárií pre správu a údržbu ciest PSK v Chminianskej Novej Vsi. Cestmajsterstvo Chminianska Nová Ves je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest ...
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia jazykovej učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne a zlepšenie vybavenia knižnice vrátane nákupu knižničného fondu v objekte ZŠ v Kuzmiciach. Zákazka je rozdelená do štyroch samostatných častí: Časť 1: IKT a softvér Časť 2: Nábytok Časť 3: Didaktické pomôcky Časť 4: Knižničný ...