Tonery do tlačiarní
Predmetom zákazky je dodanie nových tonerov do tlačiarní používaných v DPB, bližšia špecifikácia sa nachádza v Prílohe č. 4. súťažných podkladov.
Výučbové pracovisko pre multimediálne vyučovanie elektrotechnických predmetov
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia elektronického vzdelávacieho systému pre výučbu študentov.
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia a dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu
Výroba dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava -SUZ Konventná 1, Bratislava a -EUBA Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Gabriela Fukatschová. Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4
Nájem tiskových a reprografických zařízení, nájem systému pro řízení a správu tisků a nájem systému pro OCR a poskytování dalších dodávek a služeb souvisejících s tímto nájmem. Podrobný rozsah plnění je uveden v zadávací dokumentaci, uveřejněné na profilu zadavatele.
Soubor multimediálních stanic - skupina I
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru multimediálních stanic - skupina I vč. instalace, implementace HW struktury a integrace do stávajícího prostředí. Pracovní stanice budou sloužit pro výuku, prostorovou simulaci, realizaci audiovizuálních, grafických a fotografických uměleckých výkonů, on-line nelineární postprodukci a distribuci ...
Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK v rámci let 2020 - 2022
Dodávka kancelářských židlí pro resortní organizace centrálního zadavatele zahrnující případnou výrobu, dodání na místo určení a montáž, včetně likvidace obalového materiálu a to v místě plnění zadavatele.
Rámcová dohoda o dodávce výpočetní techniky počítačů, notebooků a monitorů
Předmětem zadávacího řízení je nákup počítačů, notebooků a monitorů pro potřeby nástupu nových zaměstnanců a stávajících zaměstnanců působících v rámci organizace Zadavatele.
Hledáme dodavatele obalových materiálů
Hledáme nového dlouhodobého dodavatele obalových materiálů pro naši klientelu. Rádi bychom navázali spolupráci s výrobcem či velkoobchodem, který nabídne nejlepší poměr ceny a kvality. Neustále se snažíme rozšiřovat náš sortiment a dělat ho cenově dostupnější. Budeme rádi pokud i vy nám svou nabídku představíte a budeme ji moci klientům nabídnout. ...
Poptávám sloupy na osvětlení tenisových kurtů
Poptávám sloupy na osvetlení tebisových kurtů, 4 ks, délka 10m.
Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov dispečingu (HW a SW) prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou kanceláriou Luby, ...
FaF UK - Zajištění tiskových služeb
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele tiskových zařízení k užívání (nájem), SW aplikace a řešení včetně dohodnuté implementace specifikované v Příloze č. 1/A a 1/B zadávací dokumentace. Dodavatel bude rovněž poskytovat zadavateli v souvislosti s užíváním tiskové techniky zadavatelem služby specifikované v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - stavební práce a dodávka vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219, stavební práce a dodávka vybavení interiéru“ včetně servisu díla po dobu běhu záruční lhůty.
CMTF/UPOL - Audiovizuální technika pro objekt Kateřinská 17
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro vybavení objektu Kateřinská 17 Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.Podrobná technická specifikace je uvedena ...
Poptávám písek na tryskání
Poptávám písek k pískování (tryskání), Karlovy Vary.
Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania
Zabezpečenie riadenej tlače, skenovania, faxovej služby a kopírovania dokumentov
Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra
Predmetom zákazky je vybudovanie požiarneho schodiska 11 podlažnej budovy študentského domova v rozsahu prác a dodávok podľa súťažných podkladov.
Lesná technika
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Didaktické pomôcky
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - didaktických pomôcok, pre potreby vzdelávacieho procesu na základných školách. Jedná sa o dodávku tovarov pre štyri základné školy: 1.Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou 2.Základná škola J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou 3.Základná škola, Partizánska 6, ...
Vnitřní vybavení - Vybavení učeben
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení učeben, zejména audioviziuální techniky, a to včetně zprovoznění, do základní školy ve Velkých Opatovicích, kterou provozuje zadavatel Podrobný popis předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody
Předmětem VZ je nový kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody (dále jen „Kontejner“) v počtu 2 kusů, který je určen pro přepravu hadicového vedení o délce nejméně jednoho kilometru, přičemž umožní samočinné zpětné navíjení a ukládání hadic. Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy Hasičských záchranných sborů (dále jen ...
Psychiatrická péče - kovový nábytek, regály a odkalovací systém
Dodávka nábytku a regálů, vyrobeného z nerezového materiálu a dodávka odkalovacího systému pro keramickou dílnu.
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod - vnitřní vybavení
Předmětem zakázky dělené na tři části je dodávka vnitřní vybavení do novostavby mateřské školy Konečná a to: Část 1-PS02 Gastrotechnologie: Předmětem je dodávka a montáž technologického zařízení kuchyně a jídelny s kapacitou 100 jídel do objektu novostavby mateřské školy Konečná. Část 2-PS01 Nábytkové zařízení-část nábytek: Předmětem je ...
Učebné pomôcky pre oblasť potrubí, montáže, kontrolu, detekciu únikov
Predmetom zákazky je dodávka školských učebných pomôcok technického a elektrotechnického zamerania. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou Súťažných podkladov a ich príloh.
HK. J. Koziny č. p. 1237 - Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení - nábytku a technického vybavení chemické laboratoře pro Biskupské gymnázium v Hradci Králové, v ul. Jana Koziny č. p. 1237, Hradec Králové, v rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí uvedených v zadávací dokumentaci.
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro dostavované a rekonstruované prostory budovy „B“ Právnické fakulty UP v Olomouci. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, zpracovaném Ing. arch. Petrem Klaškou v 02/2020, se soupisem prvků, ...