DNS - dodávky pytlů, tašek a sáčků II
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému rozděleného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spočívající v pravidelných dodávkách: 1) Pytlů na odpad, které budou sloužit k likvidaci nebezpečných odpadů, separátních odpadů a převážení ...
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované nákupy odpadních pytlů a sáčků
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona na nákupy odpadních pytlů a sáčků.
Dodávka multifunkčních barevných tiskáren
Předmětem veřejné zakázky je pořízení barevných multifunkčních tiskáren střední třídy, ve třech variantách běžných parametrů a dodávky základních sad náplní, které svými moderními parametry zajistí efektivnější a ekonomičtější provoz. Veřejná zakázka je rozdělena na 2. části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních Část ...
Nádoby na medicinální odpad 2022 II
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky nádob na medicinální odpad v požadované struktuře po dobu 2 let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Velikost boxu (objem) Předpokládaný roční počet kusů 0,5 l - 0,7 l 9600 2 l - 2,6 l 33600 5 l - 6,25 l 15800 10 l - 12 l 6600 30 l - 34,5 l 80 60 l - 66 l 800
Nákup interiérového vybavenia
Predmetom zákazky je nákup interiérového vybavenia pre zariadenie ubytovacích kontajnerov, vrátane dopravy, zloženia, montáže a rozmiestnenia v mieste dodania.
Nákup monitorov pre Servis Desk MSSR
Pracovné kancelárske monitory pre potreby zamestnancov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Podrobný opis a technické požiadavky tvoria samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
LF HK - AV technika - mobilní sady
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audio a video vybavení pro videokonference pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové, specifikovaného v technických podmínkách zadavatele v Příloze č. 5: Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění, včetně příslušenství, dopravy, cla, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a ...
Požární kontejner týlový
Předmětem VZ je pořízení 1 kusu nového požárního kontejneru týlového, který je určen pro týlové zabezpečení a ochranu zasahujících příslušníků HZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací v rámci opatření ochrany obyvatelstva. Kontejner bude tvořit požárně technický taktický celek s automobilovým nosičem kontejneru.
Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení pro MFF UK
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení, tj.: osobní počítače, tablety, notebooky, tiskárny, externí disky, monitory, zařízení související s počítači, informační systémy a servery, switche, síťové routery, komunikační sítě, ethernetové sítě, ISDN sítě, síťová zařízení, komunikační zařízení, ...
Dodávka audiovizuální techniky
Předmětem veřejné zakázky dodávka a instalace audiovizuální techniky pro Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje ve Zlíně.
Lis na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením, vč. lisovacích kontejnerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění stacionárního lisu na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením na 3 ks lisovacích kontejnerů, vč. dodávky 4 ks lisovacích kontejnerů.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP II - IT technika - ostatní hardwarové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového hardwarového vybavení. Předmět plnění je podrobněji vymezen v příloze č. 4 - Technické specifikaci a v příloze č. 6 - Návrhu kupní smlouvy.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP II - IT technika - Počítače a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových počítačů a souvisejícího příslušenství. Předmět plnění je podrobněji vymezen v příloze č. 4 - Technické specifikaci a v příloze č. 6 - Návrhu kupní smlouvy
Fakulta umění - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Fakultu umění. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na dvě samostatné části.
Dodávka nábytku do prostor NRB
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení kancelářských i společných prostor zadavatele převážně kancelářským, konferenčním či jídelním nábytkem.
Pytle na odpad, nebezpečný odpad a sáčky do potrubní pošty
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pytlů na odpad, pytlů na nebezpečný odpad a sáčků do potrubní pošty po dobu 24 měsíců pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, v požadovaném rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka multifunkčních barevných tiskáren
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 80 ks barevných multifunkčních tiskáren střední třídy, ve třech variantách běžných parametrů a dodávky základních sad náplní, které svými moderními parametry zajistí efektivnější a ekonomičtější provoz.
Kolesový nakladač s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Zákazka je rozdelená do troch samostatných častí: ČASŤ 1 Kolesový nakladač s príslušenstvom ČASŤ 2 Kolesový traktor s príslušenstvom ČASŤ 3 Kontajner Rozsah zákazky je definovaný v prílohe E.1 a predmetom uvedeným v návrhu kúpnej zmluvy v prílohe G.2 Súťažných podkladov.
Obnova serverovej infraštruktúry, rozšírenie diskového poľa a NAS
Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy HW infraštruktúry a serverovej časti SSC serverová infraštruktúra, rozšírenie diskového poľa 3PAR a NAS pre online zálohovanie. Predmet zákazky pozostáva z dodania HW infraštruktúry vrátane potrebných HW inštalácií. Požaduje sa komplexné riešenie vzhľadom na havarijný stav serverovej infraštruktúry, ...
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro Základní školu v Dolním Benešově.
Zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti síťové infrastruktury Ministerstva kultury
Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálů, komponentů, hardwarů, softwaru, služeb podpory, implementace, konfigurace, migrace a služeb potřebných v souvislosti s dodávkou a následným užíváním řešení pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti síťové infrastruktury v prostředí zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je včetně ...
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - výpočetní technika
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky pro Základní školu v Dolním Benešově
Do odborných učeben bez bariér - 4. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Předmětem plnění je výroba, dodávka a montáž nábytku a technické vybavení odborných učeben v ZŠ Sluneční 38, Šumperk
DD Lampertice, objekt Žacléř - dodávka interiéru
Předmětem veřejné zakázky je vybavení dokončené budovy Domova důchodců Lampertice v Žacléři. Jedná se o 4podlažní obytný dům, částečně podsklepený. Skladba nábytku obsahuje: skříně, stolky, židle, kancelářský nábytek, polohovací křesla, police, kuchyňské linky, regály, rehabilitační pomůcky a jiné:podrobný popis a výčet je obsažen v Příloze č. 1 ...
Dodávka a instalace interiéru pobočky MKP Petřiny
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek interiéru pobočky zadavatele v Petřinách specifikovaných v přílohách č. 4 (Položkový rozpočet) a č. 3 (Projektová dokumentace) zadávací dokumentace a provedení jeho instalace (montáže) v souladu s projektovou dokumentací. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích ...