Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry

Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry

Dodávka a instalace interiérové vybavení vybraných prostor v objektu Hloubětínská 55

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Spotřební materiál do tiskáren

Spotřební materiál do tiskáren

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tonerů, cartridgí a válců dle specifikace na základě jednotlivých objednávek. Podrobněji v zadávací dokumentaci.

Dodávky plastových sáčků pro standardní balení bankovek a mincí v rámci jejich adjustace

Dodávky plastových sáčků pro standardní balení bankovek a mincí v rámci jejich adjustace

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plastových sáčků pro standardní balení bankovek a mincí v rámci jejich adjustace (dále jen „plastové sáčky“). Plastové sáčky pro bankovky musí splňovat veškeré technické požadavky zadavatele uvedené v Technických podmínkách a informacích balení bankovek v ČNB, které tvoří přílohu č. 1a ZD. Plastové sáčky na ...

Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky

Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky

Predmetom zákazky je : a) zabezpečenie výkonu prevádzkových kontrol na vybraných zariadeniach podľa zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa IPZK a PK v rozsahu : - Prevádzkové kontroly vybraných zariadení - Prevádzkové kontroly zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových ...

ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Predmet obstarávania je rozdelený na 3 časti: Časť 1 Technické a technologické vybavenie školskej knižnice. Uvedená časť zahŕňa nasledovné: 1 počítač pre školského knihovníka, 5 ks notebook pre používateľov knižnice, 5 ks tabletov prepoužívateľov školskej knižnice, knižnično-informačný systém, čítačka čiarových kódov, multifunkčné zariadenie ...

Obstaranie multifunkčných zariadení vrátane 4-ročného servisu

Obstaranie multifunkčných zariadení vrátane 4-ročného servisu

Predmetom zákazky je dodanie 44 kusov čiernobielych a farebných digitálnych multifunkčných zariadení (fax, kopírka, sieťová tlačiareň a sieťový skener) (ďalej len multifunkčné zariadenia) a opcia na dodanie 2 kusov multifunkčných zariadení, vrátane poskytnutia služby ALL IN na obdobie 48 mesiacov od prevzatia posledného multifunkčného zariadenia.

Výstavba montovanej haly a sociálneho zariadenia

Výstavba montovanej haly a sociálneho zariadenia

Objekt MONTOVANÁ HALA a SOCIÁLNE ZARIADENIE je delený na dve časti: A). SKLADOVÁ - GARÁŽOVÁ HALA a PRÍSTREŠOK B). SOCIÁLNE ZARIADENIE

Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorního nábytku do laboratorních prostor (dále také jen jako zboží), v nichž v průběhu roku 2018 bude postupně probíhat rekonstrukce. Specifikace laboratorního nábytku je uvedena v příloze a vychází z dodávek laboratorního nábytku pořízených v předchozích letech. S vybraným dodavatelem bude po ...

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky ...

Imisní monitoring - infrastruktura pro měření ultrajemných částic

Imisní monitoring - infrastruktura pro měření ultrajemných částic

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kontejnerů automatických měřících stanic s příslušenstvím a sady pro kontrolu správné funkce včetně dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací. Více informací v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou

Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004612

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – ICT

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – ICT

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky ...

Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK

Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK

Dodávka kancelářských židlí pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v ZD.

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiérová zařízení

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiérová zařízení

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky ...

Servis výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky

Servis výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky

Poskytnutie servisu výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky a prístrojového vybavenia pre Technickú univerzitu v Košiciach podľa kvalitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Modernizace PC učebny

Modernizace PC učebny

Dodání 2 ks výpočetních serverů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení

Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a zařízení odborných učeben včetně odborného školení.

Nacenění výroby prototypu nočního stolku z ocelových trubek

Nacenění výroby prototypu nočního stolku z ocelových trubek

Dobrý den, poptávám nacenění výroby prototypu nočního stolku z ocelových trubek, včetně materiálu a práce. Lokalita - celá ČR.

Železobetonové výztuhy, Polsko

Železobetonové výztuhy, Polsko

Uveďte cenovou nabídku pro železobetonové výztuhy rozměry 6, 8, 10, 12, 16, 20 v množstvích celého vozu (24 tun) - cena za dopravu do Lodže - cena bez dopravy

Poptávám výrobu ocelové konstrukce

Poptávám výrobu ocelové konstrukce

Poptáváme realizaci patra z poloroštů, včetně nosné konstrukce a schodů. Polorošty požadujeme pozinkované. Nosnost podlahy 300 - 500 kg na metr čtvereční. Rozměr patra je 53 m x 15 m, výška patra nad podlahou 3,5 metru. Včetně zábradlí o délce 53 m a okopového plechu o délce 53 m. Schodiště bude dvojí, na každé straně jedno.

Konvergovaná infraštruktúra a hybridný NAS úložný systém

Konvergovaná infraštruktúra a hybridný NAS úložný systém

1. dodanie Konvergovanej infraštruktúry v požadovanom rozsahu a kvalite, vrátane podporného software, montáže, oživenia, preukázania schopnosti plniť požadované parametre a relevantné služby údržby označované maintenance. 2. dodanie Hybridného NAS úložného systému a služieb servisnej podpory v požadovanom rozsahu a kvalite, vrátane podporného ...

Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor zavar Traktor a nakladač

Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor zavar Traktor a nakladač

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor Zavar, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2016, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky. V cene ...

Pořízení technologického vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Pořízení technologického vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Předmětem veřejné zakázky je pořízení technologického vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy dle technických specifikací požadovaných zadavatelem.

(záznamy 1/25 z 13938)  strana 1 / 558