Technické vybavení a trenažery pro VHJ - nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů cvičných kontejnerů ISO 1CC - trenažerů s vybavením pro výcvik VHJ a zaškolení obsluh.
Podnikatelský inkubátor - nábytek a interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, interiérového vybavení a truhlářských prvků do prostor podnikatelského inkubátoru, který vznikne v rekonstruované budově „D“. Součástí plnění bude také realizace kompletních interiérů včetně atypických truhlářských výrobků, zámečnických výrobků, čalounických prací, elektroinstalací, dokončovacích ...
Výstavba tribúny na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote
Predmetom zákazky je zhotovenie oceľovej konštrukcie pre 1068 sedačiek v zmysle projektovej dokumentácie už do existujúcej haly, t.j. jedná sa o umiestnenie tribúny oceľovej konštrukcie už do uzavretého objektu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - IKT a Vyhodnocovacia stanica
Predmetom verejného obstarávania je dodanie IKT a vyhodnocovacej stanice. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2165 ks plastových kompostérů o objemu min. 950 l, dodávka 301 ks plastových pěstebních kompostérů o objemu min. 950 l a dodávka 2 ks štěpkovačů.
Vybavení interiéru Návštěvnického centra Mušov – Brána do říše římské
Účelem této veřejné zakázky je dodávka vybavení do expozice a sadové úpravy.
Modernizace ZŠ Šromotovo – vnitřní vybavení II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné ...
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave, III. etapa
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia 10 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave, III. etapa, spracovanej Ing. Kováčikom, Trenčín v 05-06/2019. Akceptujú sa aj ekvivalentné ...
Papírový hygienický program
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující průběžné dodávky Papírového hygienického programu v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Nábytok do odborných učební
Predmetom zákazky je dodávka nábytku pre odborné učebne. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technického vybavení a zprovoznění zařízení odborných učeben (dvě jazykové, učebna chemie a přírodovědná učebna) ve dvou ZŠ v Turnově. Součástí zakázky jsou drobné stavební práce a dodávka a montáž nábytku.
Dodávka nábytku pro Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Kompletní vybavení interiéru pracoviště Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., nábytkem a dalším vybavením.
Dodávky odpadových nádob pro NNH
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek odpadových nádob na ostrý a biologický zdravotnický odpad pro Nemocnici Na Homolce.
ZŠ České Meziříčí – vestavba učeben do podkroví, přístavba výtahu a požárního schodiště
Předmětem je dodávka nábytku odborných učeben ZŠ České Meziříčí.
Dodávka materiálu pro linku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci linky pro přípravu paliva. Do linky přípravy paliva budou vstupovat dílčí suroviny, které se po fyzikální úpravě stanou palivem. Bude se jednat o směsi zejména biologicky aktivních látek, živočišných tuků v ...
Prístavba a rekonštrukcia školskej jedálne základnej školy
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace s prístavbou a rekonštrukciu školskej jedálne v areáli základnej školy v obci Most pri Bratislave na parcele č. 807/48 v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom Strapkom a Ing. Ladislavom Balogom s názvom: Prístavba a rekonštrukcia školskej jedálne základnej školy. Jedná sa o ...
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a multifunkčných zariadení do nájmu Verejnému obstarávateľovi, technická podpora, servis a údržba poskytnutých tlačiarenských a multifunkčných zariadení.
Modernizácia technického vybavenie Základnej školy, Školská 3, Poltár
Predmetom zákazky je obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy - jazyková učebňa, polytechnická učebňa a prírodovedná učebňa (biológia chémia): moderné učebné pomôcky, prístroje, nábytok, laboratórne zariadenia a spotrebný materiál. Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania, umiestnenie, zapojenie a zaškolenie a dodanie návodov ...
Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení
Předmětem zadávané veřejné zakázky je: 1) Zajištění servisu a údržby stávajících kopírovacích strojů a tiskových zařízení ve vlastnictví zadavatele (dále jen „vlastní zařízení“) 2) Postupná obměna všech vlastních zařízení za dodavatelem dodaná a zadavateli pronajatá nová multifunkční zařízení (dále jen „pronajatá zařízení“). 3) Komplexní ...
Kontejner na surovou vodu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu kontejneru pro přepravu, sání, skladování a vytlačování surové vody s příslušenstvím.
Půdní vestavba – zázemí pro výuku a vybudování odborné učebny fyziky a chemie ve II. patře
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro vybavení učeben IT technikou a zajištění konektivity, vybavení učeben specializovanými pomůckami, vybavení učeben nábytkem. Část A.: Dodávky ICT a konektivity: vybavení odborných učeben informační a komunikační technologií a osobními počítači (PC) – v rozsahu dle soupisu dodávek a prací Část ...
Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb pro účely zajištění provozuschopnosti stávajících a případně i budoucích tiskových a multifunkčních zařízení zadavatele, konkrétně pravidelná kontrola, údržba a komplexní prohlídky zařízení; kompletní servis a opravy (odstranění závad, seřízení a zprovoznění zařízení, dodávka a ...
Vybavení budovy T TUL nábytkem
Dodání pracovního a laboratorního nábytku pro budovu „T“ TUL včetně souvisejících prací dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - dodávka vybavení
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro školské zařízení, které jsou detailně specifikovány v přílohách č. A – G této zadávací dokumentace. Účelem zadávacího řízení je dodání nového vybavení, tedy modernizace zastaralého vybavení školy. Týká se oblastí teoretické i praktické výuky ve všech vzdělávacích oborech. Modernizace je v ...