Nemocnice Brandýs nad Labem - energeticky úsporná opatření metodou OP PIK - EPC
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody (dále jen „EPC“) týkající se objektů Nemocnice v Brandýse nad Labem (budova A, B, C).Jedná se o komplexní zakázku ...
Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku svítidel a příslušenství do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Jedná se o dodávku speciálních svítidel, příslušenství (podružný materiál) vč. lišt. Instalace svítidel není předmětem zakázky
Dodávky elektrospotřebičů pro Krajskou zdravotní, a.s. 2022 II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek elektrospotřebičů uvedených v příloze č. 3 Technické specifikaci této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců), včetně jejich dodání do odštěpných závodů zadavatele uvedených níže.
Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na dodávku regálového systémy a dodávku vnitřního vybavení interiéru v rámci stavby Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, a to v rozsahu dle projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, ...
Poptávám dodání dvoukřídlé brány
Poptávám dvoukřídlou vstupní bránu o výšce 115 cm a šířce 360 cm, bez elektrického pohonu. Místo realizace je obec Brtnice. Brána by měla být na jedné straně uchycena do sloupku a na druhé do zdi domu. Provedení brány nemáme ještě přesně určeno. Děkuji, Šprincl.
RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy zahrnující rekonstrukci veřejného prostranství na sídlišti Sever v Pardubicích - Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, Kunětická a K Rozvodně. Jedná se zejména o provedení bouracích prací zpevněných stávajících povrchů a podkladních vrstev pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub, ...
Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
Stavebné práce - stavebné úpravy pozostávajú z regenerácie jestvujúcej a výsadby novej zelene /trvalkové záhony/, realizácie vodozádržných opatrení na zachytávanie dažďovej vody v záujmovom území, zriadení štrkových chodníkov, obnovenia a doplnenia detských ihrísk a športovísk, vyčlenenia venčoviska pre psov, výmeny jestvujúcich svietidiel ...
Zajištění provozu systémů VZT na roky 2023 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují ...
Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND - třetí fáze
Inteligentní reflektory pro historickou budovu Národního divadla dle požadavků zadavatele - třetí fáze. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Vybavení odborných učeben na SŠG BRNO I
Předmětem tohoto zadávacího řízení rozděleného na 9 částí je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky dodávka vybavení pro učebny grafiky a tisku a vybavení pro obalové centrum odborných učeben na Střední škole grafické Brno, příspěvkové organizaci, vč. souvisejícího spotřebního materiálu. Konkrétně se jedná o dodávku výpočetní techniky, ...
Zábrany
Predmetom zákazky je dodávka plotov, pletiva, mobilných zábran, zábran a stĺpikov pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Dodávka expozičního osvětlení vybraných prostor Arcibiskupského zámku v Kroměříži
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nové specializované osvětlovací soustavy vybraných výstavních prostor Arcibiskupského zámku v Kroměříži, která je navržená v LED svítidlech o vysokém standardu kvality světla. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
SSL OZP p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
Dodávka a instalace interiérového zastínění
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace (montáž) látkových interiérových rolet a zatemňovacích závěsů v novém sídle NKÚ.
Dodávky pletiv a souvisejícího sortimentu pro podzim 2022
Dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu (část 1) a dále zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky pletiv lesnických uzlových a svařovaných uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto ...
Vybavení interiérů opakovaná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení interiérů
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“ (dále též „VZ“) je zřízení odborných učeben v ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána část 3 VZ - dodávka školního nábytku a vestavných spotřebičů a část 4 VZ - dodávka školících pomůcek, a to v rozsahu ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája – stred
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník - ulica 9. mája stred". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku sklárskeho sídliska. Podrobný popis stavebných ...
Zberný dvor Tvrdošovce
Predmetom zákazky je vybudovanie Zberného dvora v Tvrdošovciach. Stavba sa skladá z komplexu novobudovaných objektov, v zmysle vydaného stavebného povolenia. Sú to hlavne. SO 01 Prevádzková budova, SO 02 Prístrešok pre kontajnery, SO 03 Garáž, SO 04 Silážny žľab, SO 05 Váha, SO 06 Spevnené plochy, SO 07 Hangár, SO 08 Prípojka vody a areálové ...
Dodávka radiálních ventilátorů a velkokapacitního vzdušníku
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do tří samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Dodávka oboustranně sacího radiálního ventilátoru Část B: Dodávka jednostranně sacího vysokotlakého radiálního ventilátoru Část C: Dodávka a montáž velkokapacitního vzdušníku
Dodávky plotových dílců pro mobilní oplocení
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky plotových dílců, které budou sloužit jako nástavba pro mobilní oplocení. Technická specifikace tvoří přílohu č. 2 návrhu smlouvy, která je přílohou ZD.
Dodávka svítidel
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku svítidel a příslušenství do Arcidiecézního muzea v Olomouci. Jedná se o dodávku speciálních svítidel, příslušenství (podružný materiál) vč. lišt. Instalace lišt a relevantního příslušenství je taktéž součástí předmětu zakázky. Instalace samotných svítidel součástí předmětu zakázky však není.
Poptávám výrobu jednokřídlé brány
Poptávám výrobu jednokřídlé brány 3500x2000 mm, včetně pantů a sloupků.
Výmena brán- areály DPB, a.s.
Predmetom zákazky bude uskutočňovanie stavebných prác a to výmeny brán v areáloch DPB, a.s. Dynamický nákupný systém bude rozdelený na dve kategórie: Kategória č. 1 Výmena brán DPB, a.s. Janíkov dvor Kategória č. 2 Výmena brán DPB, a.s. Jurajov dvor, Krasňany, Hroboňova, Olejkárska Bližšia špecifikácia bude uvedená v jednotlivých Výzvach.
Klimatizácia kancelárskych priestorov administratívnej budovy Sedlárska 4  v Bratislave
Predmetom zákazky je zabezpečenie klimatizovania vybraných priestorov administratívnych budov verejného obstarávateľa, nachádzajúcich sa na území Bratislavy - Sedlárska 4, Laurinská 5, Rudnayovo nám. 4, Uršulínska 11, podľa príslušnej dokumentácie, vrátane pravidelného servisu a údržby. Podrobnejšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch, ...