Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina

Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace jevištní technologie Městského divadla v Bílině zahrnující dodávku jevištní mechaniky, scénického osvětlení a elektroakustických a inspicientských zařízení. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace (dále jen ZD) a v soupisu ...

Poptávám matraci

Poptávám matraci

Poptávám matraci, rozměr: 120 - 200 cm.

Modernizace vnitřního vybavení poslucháren Technické fakulty ČZU

Modernizace vnitřního vybavení poslucháren Technické fakulty ČZU

Předmětem této veřejné zakázky je modernizace vybavení poslucháren Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, a to konkrétně učeben: MI, MII a MIII. Předmět plnění představuje zejména výměnu lavic a sedáků, tabulí, AV techniky, katedry, včetně výměny podlahové krytiny, nutných úprav prostor a rozvodů elektrické energie s napojením na ...

Zhotovení Led zobrazovacího pásu

Zhotovení Led zobrazovacího pásu

Předmětem zakázky bude realizace dodávek včetně montáže led zobrazovacího pásu do Multifunkční arény.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu

Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výsuvného tabulového systému, který bude sloužit k umístění televize a zároveň jako školní tabule pro popis zasucha stíratelnými fixy. Tabulový systém je výsuvný do stran a v zasunuté poloze chrání TV a zcela ji zakrývá. Součástí plnění veřejné zakázky je poskytnutí souvisejících služeb.

Mechanická lůžka včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení

Mechanická lůžka včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení

Dodávka 10 ks mechanických lůžek včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení.

Nábytek pro učebny FS – část čtvrtá

Nábytek pro učebny FS – část čtvrtá

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Efektivní veřejná správa - KA-2: Koncepce veřejného osvětlení

Efektivní veřejná správa - KA-2: Koncepce veřejného osvětlení

Předmětem díla je vytvoření koncepčního dokumentu pod názvem Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni, a to na katastrálním území města Plzně, jehož smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů při řešení problematiky veřejné osvětlení tak, aby bylo dosaženo těchto kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních ...

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 – Střední škola technická

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 – Střední škola technická

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben mechatroniky, elekrického měření a strojírenské metrologie Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, se sídlem Kouřilkova 8, 750 02 Přerov.

Vybudování nových učeben pro výuku matematiky - Dodávka II

Vybudování nových učeben pro výuku matematiky - Dodávka II

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek do těchto učeben: Učebna matematiky 1 – 4122, Učebna matematiky 2 – 4121, Učebna matematiky 3 – 4120, Učebna matematiky 4 – 4119, Učebna matematiky 5 – 4118, Učebna matematiky 6 – 4117, Učebna matematiky 7 - 2103

Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren - Dodávka I

Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren - Dodávka I

Předmětem veřejné zakázky je: realizace dodávek do těchto učeben: - 2102 jazyková učebna AJ/FJ - 7102 posluchárna chemie - 7108 posluchárna chemie - 7107 laboratoř chemie - 7106 sklad chemie - 7105 váhovna chemie - 7205 posluchárna fyziky - 7208 posluchárna fyziky - 7206 mini laboratoř fyziky - 7301 učebna biologie - 7302 posluchárna biologie - ...

Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří - Dodávka

Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří - Dodávka

Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben Gymnázia Kroměříž za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Podrobná specifikace učeben a dodávek je zahrnuta v soupisu dodávek.

Nábytek pro učebny FS – část třetí

Nábytek pro učebny FS – část třetí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

FSv - V44 - vybavení učeben nábytkem

FSv - V44 - vybavení učeben nábytkem

Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat stoly a židle a dle specifikace, jenž tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností zadavatel za dodané bere stoly a židle smontované a umístěné do učeben. více viz ZD

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky nového kancelárskeho nábytku vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto dodania, naloženie a vyloženie na mieste dodania, vrátane montáže) v súlade s opisom predmetu zákazky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Servis vzduchotechniky v areálu CEITEC VUT

Servis vzduchotechniky v areálu CEITEC VUT

Předmětem této zakázky je výběr dodavatele pro pravidelné provádění údržby, kontrolních a servisních prací, oprav a odstraňování poruch na vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízeních v budovách Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na adrese Purkyňova 123, 612 00 Brno. Tato údržba spočívá zejména v pravidelných ...

Vzduchotechnika v Domě dětí a mládeže

Vzduchotechnika v Domě dětí a mládeže

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je instalace nové vzduchotechniky v objektu Domu dětí a mládeže na ul. Masarykova č.p. 958 v Orlové-Lutyni.

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v kompletním zateplení obvodového pláště, výměně výplní otvorů, částečného zateplení plochých střech a stropu půdy, zároveň dojde k instalaci vzduchotechnického systému a dále stavební práce s těmito úpravami související. Předmětem veřejné ...

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Jedná se o rehabilitaci zámeckého parku v Dolních Počernicích – severozápadní část parku. Předmětem stavby jsou terénní úpravy, cestní síť, rekonstrukce objektů (mostky, kašna, gloriet, skleník, orangerie, ohradní zídky), realizace veřejného osvětlení vč. slavnostního, sadové úpravy, venkovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvod pitné a ...

Nábytek pro učebny FS – část první

Nábytek pro učebny FS – část první

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Nábytek pro učebny FS – část druhá

Nábytek pro učebny FS – část druhá

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 9 částí

UTB - Dynamický nákupní systém na nábytek II

UTB - Dynamický nákupní systém na nábytek II

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude dodávka nábytku pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.

(záznamy 1/25 z 9444)  strana 1 / 378