ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
Jazykové laboratórium
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok pre ŠD
Predmetom zákazky je výroba, montáž a dodanie nábytku do internátnych izieb. Súčasťou dodania je doprava, vyloženie, vynesenie nábytku do internátnych izieb. Odborná montáž a uloženie na konkrétne miesto určené verejným obstarávateľom, likvidácia odpadu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácii je uvedené ...
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2021-2022
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Poptávám předokenní rolety
Poptávám cenovou nabídku na předokenní rolety. 13ks šířka 150cm a výška 160cm. 1ks 100cm šířka a 160cm výška.2 ks 80cm šířka a 220cm výška. Barva bílá a ovládání ruční. Moc děkuji za odpověď a zdraví Vás Musilova.
Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka
Předmětem plnění je provádění údržby veřejného osvětlení komunikací, chodníků a ostatních ploch a údržbu zařízení světelných křižovatek a provozování pohotovostní služby na území města Šumperka.
Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 15 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bajkalská Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská ČasťA2: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Bajkalská Časť A3: ...
Výběrové řízení na dodávku souboru technologií pro snížení pachových látek
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií pro snížení pachových látek. Technická specifikace souboru technologií tvoří přílohu č 4 Zadávací dokumentace.
Obnova zahrady Strakovy akademie - stavební práce
Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie, tj. zejména výměna všech zpevněných i ...
Dodávka mobiliáře pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Předmětem veřejné zakázky je komplexní vybavení interiérů nového objektu pobytového zařízení pro seniory, které musí být realizováno v návaznosti na provedenou výstavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská č.p. 1507. Dodávka mobiliáře bude realizována jako dodávka na klíč.
Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s. Volný a zabudovaný interiér sedací a odpočinkové prvky
Dodávka sedacího a odpočinkového nábytku do nového pavilonu psychiatrie Nemocnice Tábor, a. s. Součástí dodávky je nábytek typizovaný, nakupovaný v běžné obchodní síti.
Obnova patrových vzduchotechnik
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 44, 45A a 45B v budově ústředí ČNB. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude část díla související s ...
Modernizace odborných a počítačových učeben - ZŠ Bruntál, Jesenická 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a konektivity a dodávka nábytkového vybavení a schodolezů, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění. Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na dvě části. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v zadávací dokumentaci, a to v ...
Pořízení vybavení budov a učeben ZŠ Pelechovská
Předmětem zakázky je modernizace učeben pro výuku jazyků, fyziky a učebny pro výuku informačních technologií. Učebny jsou vybaveny nevyhovující svým vybavením a stavem. Vybavení učebny fyziky je ve stavu z 80. let 20. stol., kdy byla škola vybudována, vybavení je za léta provozu poškozeno a je částečně nefunkční. Stávající sítě (elektřina, plyn, ...
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia
V rámci plnenia predmetu tejto zákazky požaduje verejný obstarávateľ zabezpečovať nasledovné služby na úseku verejného osvetlenia v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Horša údržbu verejného osvetlenia. Poskytovanie služby zahŕňa: 1.údržbu a opravu VO, káblových rozvodov, oprava spodnej a hornej ...
II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí. Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice, ...
Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s. II
ČÁST 1 Kancelářský a kuchyňský nábytek ČÁST 2 Sedací nábytek ÚČASTNÍK VLOŽÍ SVOJI NABÍDKU DO KAŽDÉ ČÁSTI ZVLÁŠŤ, PODLE TOHO DO JAKÉ ČÁSTI SE HLÁSÍ (části 1 a 2). NEVKLÁDEJTE NABÍDKU DO ČÁSTI KE KTERÉ SE NEVZTAHUJE.
ŘDT - kompletní výměna klimatizačních jednotek Pacifik
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž 5ks vnitřních a 5 ks venkovních klimatizačních jednotek. Předmět plnění zahrnuje dodávku a montáž nových klimatizačních jednotek a demontáž stávajících klimatizačních jednotek. Součástí předmětu plnění je zajištění pravidelných kontrol klimatizací po dobu záruky, dle požadavků zadavatele.
Čistá místnost - Laminární stropy CPTO
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vzduchotechniky v čistých prostorech, tzn. v místnosti č. 4.13 a,b,c, návazně v místnosti č. 4.16. V souladu se zadáním investora bude v této etapě následující řešení: V čistých prostorech, tzn. v místnosti č. 4.13 a,b,c bude vzduchotechnika ukončena na hranici těchto prostor. Budou provedena zařízení ve ...
Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na desať častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ 8. mája 640/39 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ 8. mája ...
SZ Uherčice - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a interiérového vybavení v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné zakázky - Dodávka truhlářských výrobků včetně kuchyňských linek 2. část veřejné zakázky - Dodávka interiérového vybavení
Wieserův dům v Terezíně - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového vybavení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně, Vinice 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně v části obce Severní Předměstí, lokalitě Vinice, v rozsahu od G6V ve směru ke G1V až na konec trasy kolektoru, v rámci níž bude provedena zejména: - výměna a rekonstrukce hlavních a podružných rozvaděčů, - rekonstrukce napájení a řízení ...
Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní
Předmětem zakázky je výstavba nového parkovacího domu, rekonstrukce a prodloužení ul. Skladištní a výstavbu nového parkoviště. Součástí díla je nové veřejné osvětlení, nová jednotná kanalizace, odvodnění ploch novými uličními vpustěmi, přeložky stávajících inženýrských sítí a oplocení.
Výměna stávajících klimatizačních jednotek v datových centrech DC1, DC2
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících klimatizačních jednotek v datových centrech DC1, DC2 a poskytování servisních služeb k dodanému systému. Blíže v ZD a v jejích přílohách.