Dodávka technologie odprášení a souvisejících zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka technologie odprášení a souvisejících zařízení pro odprášení stávajících rovnaček R1-R2 a R3-R4 včetně montáže, potřebných demontáží a stavebních prací. Vlastní filtrační stanice, tvořené látkovým filtrem a radiálním ventilátorem, musí zajistit odsávání znečištěné vzdušiny z pracovních ...
Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel
Předmětem veřejné zakázky je výměna části svítidel veřejného osvětlení, instalace zapínacích skříní rozvaděčů veřejného osvětlení, doplnění části volného vedení AES a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení v lokalitě Havřice, Újezdec, Vlčnovská v Uherském Brodě a Těšově v Uherském Brodě.
Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí Základní školy Šlapanice. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 3 níže uvedené dílčí částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: Přístroje a pomůcky Dílčí část č. 2: Nábytek Dílčí ...
Dodávka klimatizačních jednotek
Veřejná zakázka spočívá v dodání kompletního řešení 2 ks klimatizace vč. montáže v podstropním provedení.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene
Predmetom zakazky su stavebne prace pri rekonstrukcii ZST vo Zvolene v objektovej skladbe: SO 01 Pesia zona, drobna architektura, asanacie cast A, RPP ZST SO 01 Pesia zona, drobna architektura, asanacie cast B, parkovisko SO 02 Komunikacie a spevnene plochy, dopravne znacenie cast A SO 02 Komunikacie a spevnene plochy, dopravne znacenie cast B ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 žiakov. ...
Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine - I.etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zimného štadióna v časti východného sociálneho prístavku. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej PROTES Žilina spol. s r.o., Ul. Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, podmienok stavebného povolenia a v rozsahu prác špecifikovaných vo výkaze výmer. Stavebné úpravy sa týkajú dispozično ...
Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště – vybavení učeben
Dodávka vybavení učeben skládající se z dodávek nábytku, pomůcek, PC a dalšího IT vybavení včetně montáže a dopravy. Veřejná zakázka je dělena na části podle druhu dodávky.
Dodávka nábytku
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění. Účelem je vybavení Základní školy Baška nábytkovým vybavením sloužícím k výuce žáků, zázemí pedagogů a ostatního personálu školy.
Poptávám kotec pro psa
Poptávám kotec pro psa. Rozměry 2x3 m, zadní stěna krytá, boky rovněž, mohou být ale s průhledem. Dveře v přední části. Kotec by měl mít pevnou konstrukci a hladké vnitřní stěny, bez jakýchkoli vyčnívajících částí, včetně podlahy, střechy. Karlovarský kraj.
Domy pro sociální účely - dodávka vybavení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, montáž, umístění a případné odzkoušení nábytku a dalšího vybavení a zařízení dle kvalitativních a kvantitativních požadavků uvedených v zadávací dokumentaci u realizovaných 5 staveb/domů.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 28 žiakov. ...
Kancelársky nábytok
Verejný obstarávateľ mieni zadať nadlimitnú zákazku, predmetom ktorej je dodávka kancelárskeho nábytku a interiérového vybavenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava na miesto určenia, vynáška na konkrétne miesto inštalácie/montáže, rozmiestnenie podľa pokynov verejného obstarávateľa, ...
Poptávám kuchyňskou pracovní desku
Poptávám kuchyňskou pracovní desku asi 5m.
Poptávám křídlová garážová vrata
Poptávám křídlová garážová vrata.
Dodávka osvětlovací techniky pro zájezdy a Činoherní scénu MDB
Předmětem zakázky je dodávka osvětlovací techniky, reflektorů a svítidel pro zájezdy a Činoherní scénu MDB.
Modernizace ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou – dodávka nábytku do odborných učeben
Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do odborné učebny chemie, fyziky a přírodopisu včetně kabinetů, dílen pro praktické vyučování a nové jazykové učebny včetně kabinetu v rámci modernizace odborných učeben.
Nákup kancelářského nábytku pro Ústředí a pobočky VoZP ČR
Předmětem VZ je uzavření smlouvy na dodávku kancelářského nábytku a vybavení pro VoZP ČR a jeho instalace v prostorách poboček a Ústředí VoZP ČR.
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách I a E Část - nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“. Součástí dodávky je jak atypický nábytek zhotovený individuálně „na míru“, tak nábytek typizovaný, nakupovaný v běžné obchodní síti (židle, křesla, lůžka, vestavné el. spotřebiče apod.). Podrobně je dodávka popsána v projektové ...
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie špecifikovaných učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti
Verejné osvetlenie - údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy
Predmetom obstarávania sú služby: Prevádzkovanie, údržba, oprava a kontrola zariadení verejného osvetlenia na území mesta Zvolen (katastrálne územie Zvolen, Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová), kontrola drenážneho systému spodných vôd v lokalitách mesta Zvolen Čierne zeme, Západ Tepličky a údržba semaforov nachádzajúcich sa na južnom a severnom ...
Dodávka výukového vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují vybavení Základní školy Baška výukovým vybavením sloužícím k výuce žáků pedagogy. Součástí této veřejné zakázky je dodávka, doprava, montáž, zprovoznění a zaškolení v rozsahu max. 3 hodiny u každého výukového předmětu.
Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu II
Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji vč. napájecích kabelů a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií tunelů.
Náhrdelník na Chrudimce
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stezky pro cyklisty, stezky pro pěší a veřejného osvětlení ve stanoveném úseku veřejného prostranství podél řeky Chrudimky v Pardubicích. Součástí díla je i oprava lávky přes Chrudimku u areálu Výstavního a společenského centra Ideon spočívající ve výměně povrchu a zábradlí lávky .