Poptáváme sektorovou kuchyňskou linku

Poptáváme sektorovou kuchyňskou linku

Poptáváme sektorovou kuch. linku ve tvaru U, barva červená, rozměr 2,64 x 2,68 x 2,64. G Javůrková

Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech

Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia

Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Hroboňova 4, Bratislava podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov. Predmet zákazky pozostáva z výroby, obstarania jednotlivých položiek špecifikácie stanovenej výkazom výmer projektu podľa jeho výkresovej a ...

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup nábytku

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku odpovídající technickému vymezení a jejího příslušenství. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 až 7 (Technická specifikace pro jednotlivé části) této zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 7 částí: 1. část veřejné zakázky: Školní a ...

Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech

Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popis stavebných ...

Vybavenie odborných učební v ZŠ Slovanská, Považská Bystrica

Vybavenie odborných učební v ZŠ Slovanská, Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.

Vybavenie odborných učební ZŠ Stred Považská Bystrica

Vybavenie odborných učební ZŠ Stred Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy. Zákazka realizovaná v systéme EVO verzia 18.0

Novostavba mateřské školy Michalovice – vnitřní vybavení

Novostavba mateřské školy Michalovice – vnitřní vybavení

dodávky vnitřního vybavení mateřské školy Michalovice, vč. montáže a uvedení do provozu

Interiérové prvky

Interiérové prvky

Predmetom zákazky je nákup - interiérové prvky [1 komplet] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Novostavba mateřské školy Michalovice – spotřebiče

Novostavba mateřské školy Michalovice – spotřebiče

dodávka spotřebičů pro mateřskou školu Michalovice, vč. příp. montáže a uvedení do provozu

Zdravotnícky nábytok

Zdravotnícky nábytok

Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka: Aseptické umývadlo Ideálka - vozík na operačné inštrumentárium Kovový regál 90 cm Kôš na stojan Nádoba na odpad so šliapadlom Nástenný ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Nemocničná Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Nemocničná Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Š

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Š

Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Ivanke pri Dunaji. Nábytok Školský nábytok do fyzikálnej, biologickej/chemickej a polytechnickej učebne. Nábytok bude obsahovať laboratórne a mobilné laboratórne pracoviská učiteľov, laboratórne a mobilné laboratórne pracoviská žiakov, žiacke stoly a stoličky, skrine a regály. Učebné ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

Jedná sa o obstaranie učebných pomôcok, informačnej technológie a softvérového vybavenia a nábytku do ZŠ v rozsahu výkazu výmer tvoriacich prílohu Súťažných podkladov.

Dodávka interiérového vybavení pro základní školu v Psárech

Dodávka interiérového vybavení pro základní školu v Psárech

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro základní školu v obci Psáry. Jedná se především o školní nábytek, jako lavice, židle, jídelní stoly, sedací prvky atd. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 Položkový rozpočet a Příloze č. 3 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace.

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami

Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto

Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto

Predmetom zákazky je dodanie, vynáška, inštalácia a montáž vnútorného vybavenia učební vrátane likvidácie obalových materiálov v štyroch základných školách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Verejný obstarávateľ delí predmet zákazky na sedem častí.

Poptávám dvoukřídlá garážová vrata

Poptávám dvoukřídlá garážová vrata

Poptávám dvoukřídlá garážová vrata, šířka: 2580, vysoká 2000 mm. Děkuji.

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

Výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky v 1.NP (varná část – příprava a výdej stravy a 2.NP – jídelna s výdejnou stravy) v objektu kuchyně, přičemž bude částečně použito stávajících otvorů pro prostupy VZT rozvodů stavebními konstrukcemi. Součástí díla jsou i stavební a montážní práce – vytvoření nových prostupů pro VZT rozvody, provedení ...

Nábytek část 3 - infrastruktura - opakování

Nábytek část 3 - infrastruktura - opakování

Předmětem veřejné zakázky je vybavení laboratoří v budovách A a B na VŠCHT Praha laboratorním nábytkem a dalším doplňkovým interiérovým vybavením zhotoveným dle technické specifikace interiéru, která je spolu s výkresovou dokumentací jednotlivých laboratoří a soupisem prací a dodávek součástí projektové dokumentace zpracované společnostmi BREAK ...

Stavebné úpravy výrobnej haly

Stavebné úpravy výrobnej haly

Predmetom zákazky sú stavebné práce na výrobnej hale č. 4, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti - zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia systémov osvetlenia - výmena vnútorných svietidiel za svietidlá LED. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...

Matrac a matracový chránič

Matrac a matracový chránič

Predmetom obstarávania je obstaranie tovaru MATRAC v celkovom predpokladanom množstve 200 ks a MATRACOVÝ CHRÁNIČ v celkovom predpokladanom množstve 200 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

(záznamy 1/25 z 9664)  strana 1 / 387