Rekonstrukce MŠ Dolní Ředice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se zbudováním bezbariérového WC v objektu A mateřské školy, odvětrání tříd MŠ a instalaci venkovních žaluzií do tříd (objekty A a B), rekonstrukci kuchyně (objekt C), vybudování odstavné plochy pro parkování automobilů zaměstnanců školky, úpravu zahrady, zbudování betonového oplocení a ...
Stavební úpravy a přístavba č.p. 5  dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka Nábytku do nově zrekonstruované budovy Městského úřadu, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“ této zadávací dokumentace
Poptávám dodávku a montáž venkovních horizontální žaluzií
Poptávám dodávku a instalaci venkovních horizontální žaluzií o rozměrech cca 2000 x 1600 cm ( Nutno přesně zaměřit na místě Vašim zaměstnancem ). Počet kusů 3. Dům není zateplený, žaluzií bude vidět kryt . Pohon ruční nebo elektro, dle cenové nabídky. Instalace - pozdější jaro - teplejší počasí.
Bio-optimalizovaný osvětlovací systém pro DS TGM Beroun
Hlavním cílem projektu instalace bio-optimalizovaného světelného systému v DS TGM v Berouně je upravit světelné prostředí ve vybraných prostorách domova seniorů tak, aby odpovídalo biologickým potřebám lidského organismu, podporovalo zdraví a vitalitu obyvatel i zaměstnanců a nezvyšovalo riziko patologických změn v mozku i celém těle, spojených se ...
Poptávám sklokeramickou desku na sporák Mora
Dopyt Dobrý deň, chcem sa opýtať či je možné objednať náhradný diel, sklokeramickú dosku na sporák MORA model: C501AW, typ: FR513A-HSDC2. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom Michelčík
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro výstavbu RD
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace, výstavba čerpací stanice a přípojky plynovodu v lokalitě „Hliníky“ ve Velkých Opatovicích a rekonstrukce kanalizační ČS včetně kanalizačního výtlaku v lokalitě „Pod Dubím“ ve Velkých Opatovicích.
Servisní podpora technologií chlazení a zdrojů chladu Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních chlazení a zdrojů chladu datového centra Zadavatele.
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních pro měření a regulaci, vzduchotechniky a chlazení datového centra Zadavatele.
Rekonštrukcia hľadiska – dodávka a montáž sedadiel
Predmetom zákazky je dodanie a montáž sedačiek v zimnom štadióne v Prešove, podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov v členení: Kategória A je základné sedadlo,Kategória B je nadštandard sedadlo,Kategória C je VIP sedadlo
UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 1 NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc. Jedná se o vybavení kuchyněk, studoven, vestibulů, pokojů, půdních vestaveb a informačního systému.
Poptávám opravu nebo výměnu sklokeramické varné desky
Poptávám opravu nebo výměnu sklokeramické varné desky Gorejne
Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích
Stavební úpravy interiéru budovy č.p. 171 (součástí pozemku p. č. 234, k.ú. Litoměřice) na úrovni podzemního podlaží, prvního až třetího nadzemního podlaží pro účely provozu nové expozice Oblastního muzea v Litoměřicích včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky, vybudování nového zdroje vytápění v prostoru podkroví, výměny střešní krytiny, opravy ...
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Dodávka systému nuceného větrání s rekuperací Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň
Cílem projektu je realizace systému nuceného větrání s rekuperací v prostorách stávající budovy Gymnázia Františka Křižíka v Plzni. Instalované vzduchotechniky jsou výhradně řešeny jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího větracího vzduchu. Řízené větrání je řešeno v prostorách tříd a vedlejších prostorách určených pro ...
Dodávka školních pomůcek, nábytku, výpočetní a interaktivní techniky včetně SW, vybavení dílny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky školních pomůcek a vybavení učeben chemie, fyziky a dílny, dodávka nábytku pro fyzickou, chemickou a jazykovou učebnu a kabinet, dodávka SW pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, konektivita přístavby a úprava serverů, interaktivní tabule, projektory, stojany, ...
Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení pro akci s názvem "Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše". Dodavatel může podat nabídku na jednu, několik, nebo na všechny části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Část 1 - vnitřní ...
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem plnění je přebudování stávajících učeben na nové odborné učebny a modernizace kabinetů. Předmětem plnění jsou dodávky a montáže nábytku, vybavení učeben, dodávky a montáže AV a IT techniky, stínící techniky, učebních pomůcek, realizace stavebních prací a úprav souvisejících s modernizací učeben a kabinetů.
Výroba, dodávka a montáž osvětlovacích těles v rámci I. až IV. etapy do rekonstruovaných kanceláří
zhotovení, dodávka a montáž osvětlovacích těles do 55 zrekonstruovaných kanceláří ÚS, jedná se o zavěšená svítidla, která budou subtilní liniová a ve větších kancelářích budou spojena v obdélník či čtverec.
Dodávka kancelářského nábytku a židlí pro resort MPO
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského nábytku a židlí pro potřeby jednotlivých zadavatelů resortu MPO v rozsahu zadavateli požadovaných druhů (typů) a množství, vč. dopravy do místa plnění a montáže, vyhotovení katalogu zboží a objednávkového formuláře v digitalizované formě použitelné v systému centrálního zadavatele (Word, Excel).
Rekonstrukce chlazení v objektu Ústředí VZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna stávajícího chlazení na datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících jednotek včetně rozvodů a strojovny, rekonstrukce mezirackového chlazení na datových sálech 474 a 476 a chladící jednotky zabezpečovacích technologií recepce B umístěných v objektu Ústředí VZP ČR, Orlická ...
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 a vybudování odborných učeben - Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben - Nábytek" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 02, IČ 73374792.
Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné centrum
Název veřejné zakázky: „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Nábytek standard“. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy ...
Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš a jej následná prevádzka a údržba
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer za podmienok a v rozsahu uvedenom v týchto súťažných podkladoch a súvisiacej dokumentácii. Výsledkom modernizácie bude skvalitnenie technickej infraštruktúry mesta. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia ...
Kanalizace a úprava chodníku s přechodem pro chodce, Včelná
Přeložení stávající kanalizace od železničního přejezdu (nesplňuje normu o souběhu inženýrských sítí od vodovodu a plynovodu) a vybudování nové kanalizace na pravé straně komunikace tř.5.května od Českých Budějovic směr Včelná až k autobusové zastávce u Restaurace U Kaštanu. Stávající přípojky budou přepojeny na navrhovanou kanalizační stoku a ...
Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Terchová a jej následná prevádzka a údržba
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Terchová s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer za podmienok a v rozsahu uvedenom v týchto súťažných podkladoch a súvisiacej dokumentácii. Výsledkom modernizácie bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú ...