Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů. Přikrývky 200 cm x 90 cm a polštáře 70 cm x 90 cm.

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

Vybavenie učební

Vybavenie učební

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávatel rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cielom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavenim, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami.

Modernizácia technického vybavenia ZŠ

Modernizácia technického vybavenia ZŠ

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne.

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením

Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením

Předmětem veřejné zakázky je nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením v rámci projektu OP VVV – „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“.

Oplotenie areálu parku pri kaštieli vo Veľkej Ide

Oplotenie areálu parku pri kaštieli vo Veľkej Ide

Jedná sa o výstavbu nového oplotenia areálu parku tunajšieho historicky hodnotného pôvodne renesančno-barokového kaštieľa. Zo severnej a južnej strany oplotenia je park sprístupnený spolu štyrmi vchodmi (bránami). Na severnej strane sú osadené 2 dvojkrídlové kovové tyčové brány (šírky 3,78 m a výšky 2,0 m) pre komunikáciu s mechanizmami pre ...

Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ vo Veľkých Levároch

Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ vo Veľkých Levároch

Predmetom zákazky je modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch a je tvorená tromi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie/chémie a polytechniky

ND – dodávka osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla

ND – dodávka osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre – vnútorné vybavenie

Zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre – vnútorné vybavenie

Predmetom zákazky je dodanie tovarov do materskej školy Veľké Leváre a vytvoriť prostredie, ktoré zodpovedá požiadavkám na kvalitatívnejšiu prípravu deti pre ich ďalší zdraví vývoj.

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH

ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd

ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd

Předmětem plnění je dodávka a montáž rekuperačních jednotek do tříd ZŠ Vrchlického vč. souvisejících stavebních prací a nutné elektroinstalace.

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty.

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří - Dodávka nábytku

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří - Dodávka nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří.

Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie

Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie

Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben specifikovaných v soupisu dodávek.

Přírodovědně-technické centrum - Dodávka 1

Přírodovědně-technické centrum - Dodávka 1

Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben specifikovaných v soupisu dodávek.

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka, Zvolen

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka, Zvolen

Predmetom zákazky sú stavebné práce na 1. Etape revitalizácie ulice Hrnčiarskej, úpravu otočky pred vstupom do školy na východnej strane vrátane rampy pre imobilných, rozšírenie a prestavbu detského ihriska s doplnením ihrísk pre väčšie deti a dospelých - exteriérový fitnes program a sadové úpravy zelených plôch v riešenom území na ulici Bystrický ...

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne

Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Interiérové vybavenie Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch

Vnútorné vybavenie ZŠ Myjava - Štúrova

Vnútorné vybavenie ZŠ Myjava - Štúrova

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávatel rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cielom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavenim, školským nábytkom, knižničným fondom a inými učebnými pomôckami.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací vybavení ...

Výběr dodavatele interiérového vybavení

Výběr dodavatele interiérového vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu interiérového vybavení (nábytku do kanceláří, pracoven, sociálních zařízení, šaten, kuchyněk, vstupních a společných prostor, případně i příslušných venkovních prostor) Smart Innovation Center v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je ...

(záznamy 1/25 z 9568)  strana 1 / 383