Polní proviantní nádobí - příbor polní čtyřdílný nerez
Dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci vedené pod SpMO 33351/2021-551200.
Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov - výběr dodavatele nábytku
Předmětem této veřejné zakázky je vybavení osmi učeben školním nábytkem vhodným pro tyto prostory.
Poptávám volně stojící kombinovanou ledničku
Poptávám volně stojící kombinovanou ledničku (chladnička + mrazák). Maximální rozměry: výška / šířka / hloubka 180 cm / 60 cm / 60 cm Barva nejlépe nerez, ale není podmínkou.
Dodávka pletiv, rámcové dohody
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu (část 1) a dále zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky pletiv uzlových a svařovaných ...
Chlazení a klimatizace objektů v MNO II
Výměna a doplnění nových 120 klimatizačních jednotek v různých objektech Městské nemocnice Ostravy.
VN Brno - stavební úpravy nemocniční lékárny - interiérové vybavení
Zadavatel realizuje investiční akci „VN Brno - stavební úpravy nemocniční lékárny“. Výběr zhotovitele stavby aktuálně probíhá. Součástí investiční akce se i interiérové vybavení rekonstruovaných prostor. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení investiční akce podle PROJEKTU. Jednotlivé ...
Verejné osvetlenie - spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná
Predmetom zákazky je realizácia osvetlenia chodníka v úseku od ul. Mikovíniho po ul. Hraničná podľa dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú vypracoval Ing. Igor Ševčík v 07/2020. Všetky potrebné technické informácie sú uvedené v predmetnej projektovej dokumentácii.
Dům Přírody Pálavy - vybavení - II. řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení zrekonstruovaného objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum. Expozice bude interaktivní a bude vhodná pro individuální návštěvníky i organizované skupiny napříč všemi generacemi. Zakázka je rozdělena na dvě části.
Rekonstrukce a vybavení učebny AJ
Rekonstrukce a vybavení učebny AJ
Rekonštrukcia oplotenia objektov CV Lešť
V objektoch je potrebné zabezpečiť opravu oplotenia formou výmeny oplotenia. Pôjde o demontáž existujúceho oplotenia, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o prieme 5-7cm vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm, oceľovými bránami o výške 2m a šírke od 1-6m. Pri obnove oplotenia je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do ...
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov, vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, maliarskeho a stavebného materiálu bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované ...
FN Motol - centrální zdroj chladu pro objekt A - VZT a chlazení
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, na jejímž základě bude realizován projekt s názvem „FN Motol - centrální zdroj chladu pro objekt A - VZT a chlazení“
Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Vinice 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je 2. etapa rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně v části obce Severní Předměstí, lokalitě Vinice, v rozsahu od G6V ve směru ke G13V až na konec trasy kolektoru, v rámci níž bude provedena zejména: - - výměna a rekonstrukce hlavních a podružných rozvaděčů, kompletní rekonstrukce napájení a řízení ...
Vybudování expozic a výstavních prostor pro akci Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jih
Předmětem této zakázky jsou dodávky a instalace nových expozic, vitrín, audiovizuální techniky včetně osvětlení a další dodávky související s vybavením objektu, který bude připomínat „Tragédii na Ploštině“. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Úprava přízemní budovy a kompletní obnova tech. vybavení HB MMP - interiér
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku a interiérového vybavení, včetně jeho montáže, do hlavní budovy zadavatele na adrese Na Poříčí 52/1554, Praha 8, k. ú. Praha, Nové Město dle specifikace zadavatele montáže interiérového vybavení. Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací ...
Poptávám skleněnou stěnu ke sprchovému koutu
Poptávám skleněnou stěnu ke sprchovému koutu.
Didaktické pomôcky do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie učební. Verejný obstarávateľ rozdelil zákazku na 3 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni ZŠ didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami v závislosti od ich využitia, ako aj ich ...
Dostavba a revitalizace Parku Přátelství
Stavební práce na dostavbě parku, zahrnující rekonstrukci a revitalizaci části parku v intravilánu města s veřejnou zelení, zahradami a odpočinkovými zónami, a doplňkově též s nimi související práce a služby, báňské práce, sadové práce (výsadba), realizace a revitalizace zeleně, realizace vodních ploch, retenčních nádrží, realizace veřejného ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky, nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení kanceláří a učeben dvou škol, a to Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p.o. (objekt SO 11) a Střední školy stavební a strojní, Teplice, p.o. (objekt SO 09).
Bystřice pod Hostýnem, budova 24 - rekonstrukce vbzduchotechniky a přestavba lékárny - PD
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stvebního povolení pro stavbu; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Poptáváme cenovou nabídku na divadelní sedadla
Poptáváme zaslání katalogu s ceníkem na divadelní sedadla. Nyní bychom potřebovali 270 sedadel pro menší scénu v ČR. S přáním klidného dne Jan Pospíšil
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - kancelářský nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení pokojů a kancelářských prostor odlehčovací služby, které je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci.
Dodávky domácích potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
Předmětem této veřejné zakázky, která je rozdělena na části v souladu s § 101 ZZVZ, jsou průběžné dodávky domácích potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s. Části veřejné zakázky: ČÁST 1: Kuchyňské potřeby a nádobí ČÁST 2: Ostatní domácí potřeby
Parkovací místa Máj
Předmětem plnění veřejné zakázky bude výstavba veřejné komunikace A. Barcala, parkoviště a chodníků podél nových parkovišť v prostoru točny MHD na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Součástí bude i vybudování nového veřejného osvětlení, ochránění stávajících kabelů NN a CETIN uložením chrániček a provedení vegetačních úprav vč. následné péče o ...