Rekonstrukce naučné stezky
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce naučné stezky v Lánech, spočívající zejména ve výstavbě propojovací lávky v oblasti pod rybníkem Pánovka, výstavbě propojovacího mostu v oblasti hospodařáské budovy, výstavbě oddělovacího plotu a zastřešených altánů v oblasti demonstrační obůrky, a dále v opravě informačních tabulí a opravě propustku ...
Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., týkajúcich sa vybudovania oddelenia Urgentného príjmu, úpravu vstupu do objektu pri príjazde vozidiel RZP a rampu bezbariérového vstupu. Dôjde k zmene dispozície existujúcich priestorov tak, aby vyhovovali požiadavkám nových oddelení a ku ...
Scénické osvetlenie
Predmetom zákazky je dodávka Scénického osvetlenia pre Kreatívne centrum SPU v Nitre. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
Svítilny
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup svítilen pro jednotlivce a čelových svítilen.
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty. Exteriér objektu (fasáda, okna, střešní plášť a výtah) prošel v roce 2012 opravou. V interiéru jsou navrženy nové skladby podlah, ...
Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému. Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja ...
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm
Dodávky divadelní a podjevištní skladovací technologie, audiovizuální techniky a scénického osvětlení pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Předmět je rozdělen na následující (pod)části zadávané v jednom zadávacím řízení: - 04a Divadelní a podjevištní skladová technologie; - 04b Audio-video technika; - 04c Scénické ...
Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké Nové Mesto
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami.
UTB - rekonstrukce a modernizace objektu U7 - interiérové vybavení - nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení stavby v rozsahu podle PROJEKTU a dokumentu „Podrobné popisy jednotlivých prvků“, který je součástí zadávací dokumentace. Jedná se o nábytek a související vybavení.
LFP-U2 vybavení - opakovaná VZ - sedací nábytek - šatny a sklady
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku do kanceláří, učeben a dalších místností nově budovaného objektu zadavatele UniMeC II.
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení
Jedná se o dynamický nákupní systém na dodávky materiálu pro potřeby Projektu Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
Interiérové vybavení knihovny v Rožnově pod Radhoštěm
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky interiérového vybavení pro stavb knihovny v Rožnově pod Radhoštěm č.p. 519. CPV 39110000-6 39150000-8
SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy – zateplenie obvodového plášťa
Predmetom zákazky SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy zateplenie obvodového plášťa, výmena okien je zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov na fasáde, zateplenie strešného plášťa, rekonštrukcia bleskozvodu, výstavba nového fotovoltaického zariadenia za účelom výroby elektrickej energie zo slnečnej energie ...
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
Predmetom zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves pozostávajúca z týchto objektov: SO 01 Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi SO 01 n Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi SO 02 - Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Klimatizácia administratívnych priestorov v budove Nová radnica
Predmetom zákazky je zabezpečenie klimatizovania administratívnej budovy Nová radnica: 2NP TRAKT A, 3NP TRAKT B, 4NP TRAKT B, 5NP TRAKT A, 5NP TRAKT B podľa vypracovanej projektovej štúdie, demontáž a ekologická likvidácia pôvodného klimatizačného systému na 5NP, vykonanie sezónnych profylaktických prehliadok počas 24 mesiacov od odovzdania, ...
Modernizace velkého sálu - tribuna/elevace/stupňovité teleskopické hlediště, elektrické ovládání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elevace, stupňovité teleskopické hlediště, elektrické ovládání, otevírání, zavírání, posun. Počet sedadel 199, jejich demontáž, opětovná montáž na novou elevaci. Stupňovitá teleskopická elevace musí obsahovat elektromotor s dálkovým ovládáním, otevíráním, zavíráním a posunem. Nosná ocelová konstrukce, povrchová ...
Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa
Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa v katastrálním území Kolín dle technické dokumentace projektu Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín III. etapa.
Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce interiéru objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku, a to dle jednotlivých částí.
Umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budov MŠ v Hulíně
Předmětem veřejné zakázky je umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budov MŠ Hulín.
Dodávka a montáž kuchynských liniek
Dodávka a montáž kuchynských liniek do zariadenia opatrovateľských služieb v Krásne nad Kysucou: - Kuchynská linka dľ. 3440mm so spotrebičmi ( drez nerezový s okap. plochou, indukčná doska s 4 miestami na varenie, digestor, chladnička, rúra na pečenie) - 1ks -Kuchynská linka dľ. 4050mm bez spotrebičov - 2 ks Verejný obstarávateľ požaduje ...
Dodávka konferenčních židlí
Dodávka konferenčních židlí v souladu s technickou specifikací zadavatele.
Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího parku. V rámci navržených úprav dochází k doplnění stromové výsadby podél hlavní pěší komunikace, v její zadní části je navržen vodní prvek s deseti tryskami, strojovna technologie vodního prvku je umístěna v samostatné šachtě. V blízkosti vodního prvku bude osazeno pítko. Stávající zpevněné ...
Poptávám rolovací vrata
Poptávám rolovací vrata rozměr vrat ( stavebního otvoru) cca 343x235. podobá jako již máme - viz foto.
Presné modely
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 8 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.