Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022
Předmětem této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce části sítě veřejného osvětlení ve městě Liberci v rozsahu dle zadávací dokumentace. Realizace spočívá ve výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED, s regulací světelného toku a integrací konektoru v těle svítidla pro budoucí využití při aktivní správě a řízení osvětlení. Součástí ...
Nábytek pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP 2 - KPRS
Předmětem zadávacího řízení je uzavření až 4 rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech A až D (dále jen rámcová dohoda), potřebných k vybavení učeben celoživotního učení (dále jen CŽV) v rámci realizace projektu iKAP2 KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Výměna pouličních svítidel, Brno - Obnova VO, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka LED svítidel (573 ks) zadavateli za účelem instalace LED svítidel na vybrané ulice na území statutárního města Brna. Svítidla budou dodána do skladu zadavatele na adrese Brno, Křenová 9. Náklady na dopravu svítidel do místa skladu nese dodavatel.
Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení pro kuchyň a jídelnu objektu 1. ZŠ Jirkov ul. Budovatelů 15
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a rekonstrukce vzduchotechnického zařízení na budově 1. ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563. Jedná se o rekonstrukci vzduchotechnického zařízení pro varnu a jídelnu tak, aby byla zajištěná tepelná pohoda a přívod čerstvého vzduchu dle příslušné hygienické legislativy. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny ve stávající ...
Zvýšenie kvality a úrovne poskytovaných služieb prostredníctvom modernizácie
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk - Opis predmetu zákazky.
COV LK strojírenství a robotiky -  SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. - nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do zrekonstruovaných prostor Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na následující tři části: Část 1 - školní nábytek Část 2 - dílenský nábytek Část 3 - nábytek na míru
Poptávám výrobu nerezového nábytku do kavárny
Dobrý den, poptávám výrobu nerezového stolu, polic, dřezu a skříněk do naší kavárny ve Vršovicích. Děkuji
Regály - vybudovanie otvoreného depozitára; modernizácia etnografického depozitára sakrálie
Predmetom zákazky je riešenie vybavenia depozitárnych priestorov Kysuckého múzea, ktoré sa nachádzajú v jeho pobočke vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou.
Svetelná a zobrazovacia scénická technika pre multifunkčnú Estrádnu sálu v DK Vranov nad Topľou
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia na mieste svetelnej a zobrazovacej scénickej techniky pre multifunkčnú Estrádnu sálu v Dome kultúry Vranov nad Topľou. Tovar musí byť nový, nepoškodený, nerepasovaný. Jedná so o tovar: 1 komplet - LED obrazovka 1 ks - Media server 2 ks - Zdvíhací motor 5 ks - Cycloramatické asymetrické plošné LED ...
Modernizácia svetelného parku Divadla Jonáša Záborského
Predmetom zákazky je modernizácia svetelného parku v divadelných sálach DJZ. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií v súťažných podkladoch. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Kancelárske stoličky
Kancelárske stoličky do priestorov nemocnice.
Poptáváme čištění žaluzií
Dobrý den, potřebujeme vyčistit a doplnit vertikální žaluzie ve výloze o rozměrech: šířka 2,40 cm a výška 3,31 cm. Výlohy jsou celkem 4. Moc pěkně děkuji. S pozdravem Tyrpová Šárka, Student Agency.
Rekonstrukce a doplnění architektonického LED osvětlení Vysoké pece č. 1 - zakázka II
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce venkovního architektonického LED osvětlení na ochozech vyhlídkových plošin Vysoké pece č. 1 v rámci projektu „Revitalizace objektu Vysoké pece č. 1“, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0017347.
Zariadenie sociálnych služieb ANTARES - vnútorné a vonkajšie vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného a vonkajšieho vybavenia podľa špecifikácií v Prílohe č. 1.
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ
Objekt ZŠ s MŠ pozostáva z troch budov Učebne ZŠ, Telocvičňa, Materská škola. Budovy boli postavené v roku 1970. Všetky budovy sú zateplené, majú vymenené okná. Každá budova má vlastný zdroj vykurovania. Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ s MŠ v Gaboltove. Navrhované úpravy pozostávajú z vybudovania nového zdroja tepla na ...
Návrh, dodávka, montáž a prekládka klimatizačného zariadenia serverovne
Predmetom zákazky je návrh, dodávka a montáž redundantného klimatizačného systému serverovne a prekládka jestvujúcej vnútornej jednotky klimatizačného zariadenia podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.
Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - II. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy učební a chodby v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Stavebné úpravy učební a vybraných spoločných priestorov sa nedotýkajú nosných konštrukcií. Ide o úpravy v interiéroch, úpravy povrchov stien, stropov a podláh. Jedná sa o architektonické a dizajnové zjednotenie učební novým zabudovaným nábytkom, ...
Výmena oplotenia areálu Tanečného konzervatória Evy Jaczovej
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou oplotenia areálu Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava vrátane vybudovania parkovacieho miesta s obmedzením pre potreby zamestnancov Tanečného konzervatória na ploche zo zámkovej dlažby, ktorá bude zrealizovaná v rámci výmeny oplotenia areálu ...
Oprava vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v ulici Portmanka v Litomyšli
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu v ulici Portmanka. Navržena je nová jednotná kanalizace DN 400 v celkové délce 312 bm z plnostěnného PVC SN 12 a nový vodovodní řad PE SDR 11 dn 90 v celkové délce 305 bm. Současně dojde k opravě veřejného osvětlení - stávající světelná místa SM1-SM8 budou demontována včetně ...
Servis a opravy klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch PU 2023-2024
Predmetom zákazky je komplexný pravidelný servis klimatizácií, vzduchotechniky, systémov chladenia a fancoilov a opravy vzniknutých alebo objavených nedostatkov, profylaktický servis, preventívna a prediktívna údržba v objektoch PU v Prešove, bližšia technická špecifikácia je vo výzve/SP a v prílohe č. 2: Zoznam zariadení na nacenenie. Verejný ...
Oprava řídicího systému VZT a chlazení pro COS v areálu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most
Zajištění opravy (upgradu) nebo výměny řídicího systému vzduchotechniky a tepelného hospodářství pro centrální operační sály a předávací stanice PS-1 v budově G a na technickém dispečinku v odštěpném závodě zadavatele Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o. z.
JU ZF Pavilon chemie  dodávka a montáž volného interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž volného interiérového vybavení pro pavilon Chemie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Poptáváme montáž klimatizace
Potřebovali by jsme udělat klimatizaci do 2 podkrovních pokojů na RD, velikost přibližně do 60ti a 50ti m3. Není to akutní, ale ozývám se snad včas před letní sezonou. Děkuji za odpověď.
Vybavenie knižnice /študovne/ inkubátora SvF - blok A
Predmetom zákazky je dodávka a montáž vrátane dopravy typových a atypových interiérových zariadení a prvkov, ktoré budú umiestnené v priestoroch SvF STU (navrhované Študentské centrum STU vznikne prestavbou 1.-3. NP bloku A, SvF STU v Bratislave) v zmysle projektu interiéru vrátane súvisiacich služieb