Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Predmetom zákazky je vybudovanie infraštruktúry na Školskej ulici v Komjaticiach pozostávajúcej zo stavebných objektov : SO 002 Rozšírenie distribučnej siete vodovodu vrátane prípojok, SO 003 Gravitačná splašková kanalizácia vrátane prípojok, SO 007 NN prípojky, SO 008 Verejné osvetlenie, SO 009 Rozšírenie distribučnej siete plynovodu ...

Posteľná bielizeň pre UK

Posteľná bielizeň pre UK

Predmetom zákazky je dodávka posteľnej bielizne spolu so súvisiacimi službami.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 5 částí.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 části.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 7 částí.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Most, Bílina

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Most, Bílina

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí.

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

I etapa: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ulici Začiatok je za okružnou križovatkou v mieste asfaltovej škáry cca 20 m od hrany okružnej križovatky, koniec úpravy sa nachádza na mostnom závere. Stavba je členená do štyroch samostatných stavebných objektov 101Rekonštrukcia časti MK na UL. Mikovíniho 201Rekonštrukcia mosta na Ul. ...

Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

Pravidelný pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, výmena filtrov, opravy, odstránenie porúch, vykonávanie odborných prehliadok, vypracováva hlásenie o úniku fluorovaných skleníkových plynov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení (VO) za nová svítidla LED v počtu 745 ks ve městě Jílové, a to v souladu s technickou dokumentaci a technickými podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Poptávám instalaci protihlukového krytu ke klimatizaci

Poptávám instalaci protihlukového krytu ke klimatizaci

Poptávám instalaci protihlukového krytu ke klimatizaci, šířka 1 jednotky 90cm hloubka 38cm, dvě na sobě.

Dodávky nábytku pro Postshopy včetně polepů

Dodávky nábytku pro Postshopy včetně polepů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro Postshopy a Minipostshopy včetně polepů.

Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“ – vybavení učeben

Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“ – vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je vybavení učeben Centra polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání v Boskovicích. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

SPŠT - Dodávka mobiliáře pro Pavilon B

SPŠT - Dodávka mobiliáře pro Pavilon B

Předmětem zakázky, v podrobnostech definovaný technickými podmínkami, je dodávka a instalace nábytku za podmínek a v rozsahu uvedeném v obchodních a smluvních podmínkách - blíže viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele

Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě – OPF Karviná

Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě – OPF Karviná

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového vybavení vybraných výukových prostor v objektu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, jejichž modernizace zahrnuje tyto části: A) Rekonstrukce a modernizace velkého a malého sálu, Karviná – interiér B) Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační ...

Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.

Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.

Předmětem části č. 1 veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky při stavbě depozitáře knihovny. Stavba bude realizována na pozemku o rozloze 2005 m2, který se nachází v katastru obce Kladno, katastrální území Kladno, parcely číslo 5932/12, 5932/2, 5943/1, 5943/2. Pozemek přiléhá k Divadelní ulici a je vzdálen asi 150 m od areálu ...

Gymnázium Olomouc, Hejčín – Modernizace učeben – dodavatel vybavení II.

Gymnázium Olomouc, Hejčín – Modernizace učeben – dodavatel vybavení II.

Dodávka a montáž vybavení pomůckami a nábytkem související s modernizací učebny cizích jazyků budovy A, fyziky budovy A, fyziky budovy B, chemie budovy B, biologie budovy B, matematiky budovy B, učebny cizích jazyků a zeměpisu budovy B a učebny cizích jazyků budovy C, včetně přilehlých kabinetů.

Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická

Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení pro ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné v rozsahu dodávek nábytku, PC vybavení, učebních pomůcek a slaboproudých zařízení. 1. část veřejné zakázky: „Nábytek“ 2. část veřejné zakázky: „IT vybavení“ 3. část veřejné zakázky: „Učební pomůcky“ (není předmětem tohoto zadávacího řízení, viz článek VI.3 ...

Kulturní dům  Lanškroun  - Nábytek a vybavení interiéru

Kulturní dům Lanškroun - Nábytek a vybavení interiéru

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž, resp. instalace nábytku a vybavení interiéru pro kulturní dům v Lanškrouně. Dodávka a instalace, resp. montáž nábytku a vybavení interiéru zahrnuje rovněž vypracování dílenské dokumentace. Detailní popis předmětu veřejné zakázky včetně detailní specifikace s uvedením minimálních požadovaných ...

Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 3. ZŠ Cheb

Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 3. ZŠ Cheb

Část 1. – Nábytek do odborných učeben Předmětem plnění je dodání nábytku do chemicko-fyzikální laboratoře (učebna fyziky, laboratoř chemie a kabinet) a učebny pracovních činností (dílen) včetně kabinetu. Část 2. - Informační a komunikační technologie Předmětem plnění je dodávka informačních a komunikačních technologií. Část 3. - Výukové ...

Dodávka nábytku pro 6. ZŠ Cheb

Dodávka nábytku pro 6. ZŠ Cheb

Předmětem veřejné zakázky je modernizace učebny technických činností včetně zázemí.

Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 1. ZŠ Cheb

Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 1. ZŠ Cheb

Část 1. - Školní nábytek do učeben včetně odborných učeben V rámci modernizace učebny AJ, NJ, fyziky a chemie bude realizována dodávka nábytku. Učebna AJ bude mít kapacitu 24 žáků. Učebna NJ bude mít kapacitu také 24 žáků. Učebna fyziky bude mít kapacitu 36 žáků. Učebna chemie bude mít kapacitu 36 žáků. Část 2. - Informační a komunikační ...

Dodávka nábytku a ICT, 4. ZŠ Cheb

Dodávka nábytku a ICT, 4. ZŠ Cheb

Část 1. - Školní nábytek do učeben včetně odborných učeben V rámci modernizace učebny AJ, NJ a PC bude realizována dodávka nábytku. Učebna AJ bude mít kapacitu 24 žáků. Učebna NJ bude mít kapacitu také 24 žáků. Učebna PC bude mít kapacitu 25 žáků. Část 2. - Informační a komunikační technologie Předmětem plnění je dodávka informačních a ...

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia

Výroba dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava -ŠD Ekonóm, prístavná 8, Bratislava a -ŠD Starohájska 8, Bratislava, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Arch. Peter Žalman, CSc.

Odborné učebny ZŠ Příbor

Odborné učebny ZŠ Příbor

Předmětem plnění této VZ je vybavení odborných učeben základní školy v Příboru. 1. část veřejné zakázky: „Dodávka nábytku“ Předmětem plnění této části VZ je dodávka žák. stolů, skříněk, židlí, skříní, kontejnerů na kol., prac. stolů apod. 2. část veřejné zakázky: „Dodávka IT vybavení a učebních pomůcek“ Předmětem plnění této části VZ je ...

(záznamy 1/25 z 9504)  strana 1 / 381