Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Aloisina výšina. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborné učebny, tak běžné vybavení učebny ...
Collegium Bohemicum, o. p. s. – výstavba muzejní expozice Naši Němci
Předmětem zakázky je dodávka na míru vyhotoveného nábytku – výstavního fundusu, audio video prvků a veškerého vybavení, jejich instalace na místě plnění veřejné zakázky v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované Projektil architekti s.r.o., IČ: 27118436 ...
Modernizace odborných učeben a odborného výcviku Střední školy Educhem a.s.
1) Vybudování vnitřní konektivity školy (LAN) a konektivity školy k veřejnému internetu (WAN) ve škole v Meziboří a v Mostě 2) Dodávka AV, IT technologií ve škole v Meziboří a v Mostě 3) Dodávka výukových pomůcek ve škole v Meziboří 4) Dodávka nábytku pro odborné učebny ve škole v Meziboří a v Mostě
Vybavenie odbornej učebne SOŠ Príbeník
Predmetom tejto zákazky je vybavenie odbornej učebne pre Strednú odbornú školu Szakközépiskola Pribeník. Predmet zákazky je rozdelený na 5 samostatných časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti, štyri časti, alebo na všetkých päť časti predmetu zákazky
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje v rámci schváleného projektu s názvom Modernizácia učební biológie/chémie, jazykov a polytechniky v ZŠ, M. R. Štefánika, Hlohovec, ...
Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje v rámci schváleného projektu s názvom Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v ZŠ, A. Felcána, Hlohovec, kód projektu v ...
Dodávka pěstebních svítidel – PřF Holice II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěstebních svítidel k doplňkovému osvětlení pěstebních stolů pro modernizované a přistavované prostory – skleník budovy č. 53 v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice, v rámci realizace projektu „Dobudování a modernizace ...
Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND - druhá fáze
Inteligentní reflektory pro historickou budovu Národního divadla dle požadavků zadavatele - druhá fáze.
Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská - dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do objektu přístavby k základní škole - odborná učebna dílen, skladu, šaten a zázemí a do nové jazykové učebny ve stávající budově školy. Součástí je dodávka 1 ks interaktivní tabule, 1 ks počítače a 1ks receiver s reprosoustavou ozvučení a provedení dekorativních malířských prací.
Pořízení nábytku vč. příslušenství pro FNO
Předmětem plnění bude dodávka nábytku vč. příslušenství pro FNO dle požadavků a specifikace uvedené v ZD. Předmět plnění je rozdělen na 9 ucelených celků.
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Očová
Vybavenie učební Základnej školy v Očovej didaktickými pomôckami a zariadeniami.
Provádění údržby, servisní činnosti a příp. oprav vrat Butzbach a vrat Eurosprint
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb provádění údržby, servisní činnosti a příp. následné opravy vrat Butzbach a vrat Eurosprint. Služby budou zahrnovat zejména zajištění servisní prohlídky zahrnující zejména vyčištění, promazání pohyblivých částí vrat, u vrat Eurosprint vyčištění a promazání primárních a sekundárních řetězů ...
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Dobrá Niva
Vybavenie učební Základnej školy v Dobrej Nive didaktickými pomôckami a zariadeniami.
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici  - interiérová časť I
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie nasledovných interiérových stavebných prác na administratívnej budove: stavebná časť, vykurovanie, bleskozvod, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž, vzduchotechnika, elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová signalizácia požiaru (HSP), elektronický zabezpečovací ...
Poptávám revizi krbových kamen
Poptávám revizi krbových kamen Grund 3029-18 TV.
Vnitřní vybavení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace kancelářského nábytku, atypického nábytkového vybavení a regálů. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: část 1 - Kancelářský nábytek část 2 - Atypické nábytkové vybavení část 3 - Regály Popis předmětu jednotlivých částí zakázky, jejich předpokládané hodnoty a místo plnění jsou ...
Prevádzka a údržba verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry
Zmiešaná zákazka na poskytnutie služby (časť I.) a uskutočnenie stavebných prác (časť II.). Predmetom zákazky je Prevádzka a údržba verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry (časť I.) ako aj modernizácia verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry (časť II.) s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer za podmienok a v rozsahu uvedenom v ...
Poptávám opravu plynového sporáku
Poptávám opravu plynového sporáku. Plotny se zažehnou,ale plamen nevydrží hořet. Mám kombinovaný sporak t.j. plynové hořáky a elektrická trouba. Asi 4 roky starý.
Oprava MaR – budova A, III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna MaR a silové části rozvaděčů pro vzduchotechnické jednotky a další připojené technologie umístěné ve dvou strojovnách vzduchotechniky v budově A, 2.PP, Fakultní nemocnice Olomouc
Interiéry do PTZ
Předmětem plnění je dodávka a instalace interiéru do nové budovy pavilonu tropického zemědělství. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Obstaranie učebných pomôcok - 3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - stavebníctvo, geodézia a kartografia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám jídelní set z masivu
Poptávám jídelní set na chatu z masivu. Lavice 135 cm; stůl 140 cm; 3 židle; židle 2 se musí vejít vedle sebe pod stůl a 1 židle zepředu. děkuji za nabídku Pavel Vyšín