Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Želivského a Skalka
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je: a) Modernizace silových rozvodů stanic metra Želivského, Strašnická, Skalka včetně přilehlých traťových úseků, jako součást plnění (A) a; b) Modernizace osvětlení mezi stanicemi Želivského Strašnická, Strašnická Skalka, jako součást plnění (B) Předmět plnění Veřejné zakázky není rozdělen na části ve ...
Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení v objektu s názvem "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích."
Nábytok KC Bratislava
Predmet zákazky je dodávaný ako budúca súčasť Kreatívneho centra RTVS, ktoré vznikne s cieľom zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru - doplnenie osvetlenia
Predmetom zákazky Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru doplnenie osvetlenia je realizácia stavebných prác s cieľom zlepšiť stav a ochranu podzemných biotopov. Práce pozostávajú z inštalácie resp. z doplnenia LED osvetlenia (podľa výkresu E1.01 projektovej dokumentácie), zariadení pre ozvučenie v jaskyni (komentár #1 až #7 ...
Projekt NPO 2182000303 - Obnova veřejného osvětlení města Brna 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka LED svítidel (1496 ks) zadavateli za účelem instalace LED svítidel na vybrané ulice na území statutárního města Brna. Svítidla budou dodána průběžně na základě dílčích objednávek do skladu zadavatele na adrese Brno, Křenová 9. Náklady na dopravu svítidel do místa skladu nese dodavatel.
Kontrola a servis klimatizací
Kontrola a servis klimatizací na instalovaných klimatizačních jednotkách v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a v provozních a administrativních objektech středisek a skladů zadavatele na území České republiky
UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru vnitřního vybavení místností - nábytku - pro nově budovaný vstupní objekt areálu teoretických ústavů 2. LF UK. Podrobná specifikace nábytku je uvedena v zadávací dokumentaci.
Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v regenerácii vnútroblokového územia v centrálnej časti mesta Krompachy, výsledkom ktorých bude najmä: -výmena povrchov a doplnenie komunikačných plôch -vytvorenie oddychových zón -vytvorenie bezbariérových prvkov -výmena a doplnenie prvkov verejného osvetlenia -obnova a výsadba ...
Poptávám opravu a revizi kachlových kamen
Poptávám kompletní opravu a revizí kachlových kamen. Děkuji.
Udržiavacie stavebné práce, služby  Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba budov udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty MV SR Drobná údržba a opravy: 1. Maľby a nátery 2. Stavebné práce 3. Podlahy 4. Rozvody ...
Poptávám ocelovou roletu
Poptávám ocelovou roletu 2x4m, prosím.
Snížení energetické náročnosti ZŠ, Železnická 460, Jičín - instalace VZT v kuchyni
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky kuchyně ZŠ Železnická za nové VZT jednotky a s tím související menší stavební úpravy.
Snížení energetické náročnosti MŠ Máj, Jičín - instalace vzduchotechniky v kuchyni
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky kuchyně MŠ Máj za nové VZT jednotky a s tím související menší stavební úpravy.
Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Projekt řeší opravu stávajícího zařízení veřejného osvětlení v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci opravy nebude měněna poloha stožárů VO, ani trasa kabelových rozvodů VO. Účelem realizace projektu je odstranění nevyhovujícího technického stavu určených komponent osvětlovací soustavy tak, aby ...
Správa a údržba veřejného osvětlení města Milovice
Předměřem veřejné zakázky je provoz, správa, údržba a opravy systému veřejného osvětlení, architektonického osvětlení, příležitostného slavnostního osvětlení a montáž a demontáž vánočního osvětlení.
Laboratórny nábytok
Predmetom zákazky je dodanie interiérového laboratórneho nábytku a zariadenia, vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa a odvoz a ekologická likvidácia obalových ...
Poptávám dělící stěny do výrobní haly
Dobrý den, poptáváme dělící stěny do výrobní haly na oddělení prostoru. Děkuji a jsem s pozdravem Lukáš Frčka
ÚP ČR - KrP Karlovy Vary - pořízení bezpečnostních přepážek na pracoviště ÚP
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále též jen „VZ“) je zhotovení 44 kusů bezpečnostních přepážek (dále též jen BP), jejich doprava, montáž a uvedení do provozu na jednotlivých místech plnění: a) Kontaktní pracoviště Karlovy Vary, Závodní 385/98, Karlovy Vary b) Kontaktní pracoviště Karlovy Vary, DiP Nejdek, ...
Oprava MaR P1, P2, Q1, M2, WE
Předmětem zakázky je provedení oprav MaR ve výměníkových stanicích a strojovnách vzduchotechniky v areálu FNOL, jedná se o budovy P1, P2, Q1, M2, a WE. Součástí zakázky je výměna stávajících rozvaděčů, regulátorů, software, modulů a doplnění rozvaděčů dle požadavků popsaných v technické dokumentaci a ve výkazu výměru. Dále bude ...
Expozice Muzea Vysočiny Jihlava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových expozic a úprava stávajících expozic muzea. Veřejná zakázka je rozdělena na následující 2 části: - část 1 - Expozice, - část 2 - Restaurátorské repliky exponátů. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána pouze část 1 veřejné zakázky.
Řízení osvětlení, řízení úpravy vnitřního vzduchu, zabezpečení, elektromanagement
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do dvou samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Řízení osvětlení, řízení úpravy vnitřního vzduchu, zabezpečení, elektromanagement, diagnostika ventilátoru Část B: Řízení pneumatických a elektrických pohonů Každá část ...
Dodávka rekuperátoru
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka rekuperátoru (tepelného výměníku) pro experimentální smyčku CO2.
VZT s rekuperací do školní budovy v obci Červená Voda
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do školní budovy vč. řešení elektro a měření a regulace pro VZT a otopnou soustavu. 7 ks VZT jednotek o celkovém výkonu min. 23 000 m3/h: - VZT1.1.1 - průtok vzduchu min. 4900 m3/h, účinnost min. 79 % - VZT 1.1.2 - průtok vzduchu min. 4900 m3/h, účinnost min. 79 % - VZT 1.2. - průtok vzduchu ...
Dodávka nábytkového mobiliáře
Předmětem Veřejné zakázky je dodání, doprava, umístění a montáž nábytkového mobiliáře, konkrétně: a) 75 stohovatelných stolů o rozměru 700x2000 mm (ŠxDL) pro Část 1 Veřejné zakázky, b) 100 stohovatelných židlí pro Část 2 Veřejné zakázky a c) 127 židlí do jídelny Ministerstva financí Letenská 525/15.
Poptávám skleněnou zástěnu do koupelny
Prosím o nabídku na skleněnou zástěnu do koupelny: Výška: 231cm Šířka: 115cm Čiré, bezp. kalené, tloušťka 8mm, leštěné hrany. Jestli by jste něco na nabídce upravili nebo doporučili budu rád.