Poptávám křeslo značky Natuzzi Italia
Poptávám křeslo RE-VIVE od Natuzzi Italia. Děkuji
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clementisova
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu s názvom Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clementisova", ktorý je zameranými na modernizáciu a technické vybavenie učební. Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného typizovaného vybavenia učební.
Vzduchové filtry
Dodávka a instalace kapsových filtrů 1 a 2 stupně včetně filtru odtahu pro VZT jednotky z materiálu skleného vlákna dle normy ISO 16890, dodávka a montáž diferenčních manometrů, pravidelné měření účinnosti filtrů min. 4x/rok pro držitele certifikátu Euroventu nebo jiného certifikátu stejné úrovně pro filtry 1 a 2 stupně VZT instalované v areálu FN ...
Nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny
Předmětem veřejné zakázky je nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny.
Dodávka interiérového vybavení učebního pavilonu F
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vybavení pro učební pavilon F základní školy v městě Šlapanice. Zadavatel upozorňuje účastníky, že v současné době je předmětný pavilon ve výstavbě s termínem dokončení do 15. 8. 2020. Dodávka a instalace tak bude koordinována s ...
Nemocnice Vyškov – dodávka nábytku a ostatního vybavení
Předmětem veřejné zakázky, je dodávka nábytku a ostatního vybavení budovy B a části budovy C1 nemocnice Vyškov. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace dodaných interiérových prvků v budově a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Prístavba k Domovu Speváckeho zboru slovenských učiteľov – osobný výťah
Predmetom zákazky je uskutočnenie dodávky a realizácie zariadení na regeneráciu a relaxáciu sauny, vírivá vaňa a dodávky vybavenia interiéru. Uvedené zariadenia sa nainštalujú do prístavby Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov SO.02. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
Rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci Matúškovo
Predmetom zákazky je rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia o nové technológie vrátane doplnenia prvkov SMART City technológií. Za týmto účelom dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nainštaluje v priestoroch obce vlastnú osvetľovaciu sústavu a iné potrebné technológie na základe požiadaviek stanovených obcou. ...
Dvojitý tyčový plot, Rakousko
Jsme malá firma a hledáme společnosti, kde mohu získat levné dvojité tyčové ploty . S pozdravem Philipp Herbeck
Poptávám rekonstrukci koupelny
Poptávám rekonstrukci koupelny v rodinném domě. Výměna vany za sprchový kout. Rekonstrukce včetně dodání koupelnového nábytku.
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii vzduchotechnických zariadení
Predmetom zákazky je prevádzka, zabezpečenie, skúšky, servis, opravy a údržba vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení a ich súčastí, zdrojov nepretržitého napájania UPS, dochádzkových terminálov a ovládania vstupnej brány v objektoch Slovenskej národnej knižnice. Podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka elektro I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v ...
ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně – vybavení
Předmětem zakázky je soubor dodávek směřující k zajištění vybavení ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice.
Objekt G - Dodávka technologií a stavební úpravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie chlazení (dále také „zboží“) a stavební úpravy v objektu G zadavatele v rozsahu projektové dokumentace.
Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch – tovary
Materiálno technické vybavenie pre nasledujúce aktivity projektu: - Hlavná aktivita č. 2 Polytechnická učebňa pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 3 Biologicko chemická učebňa pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 4 Učebňa fyziky pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 5 Jazyková učebňa pre 18 žiakov - Hlavná aktivita č. 6 Školská knižnica
Dodávka nábytku pro ÚHKT – objekt G Kateřinská
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání laboratorního a sedacího nábytku. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška Domažlice a vybudování odborných učeben  – Konektivita
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Konektivita“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „projekt“) zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 02, IČ 73374792 ...
IKT a softvér
Dodanie tovarov(IKT a softvér, nábytok, učebné pomôcky, knihy) do odborných učební ZŠ.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- didaktické pomôcky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Didaktické pomôcky  ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 11 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Nižná brána 8, ...
Hygienické prostředky 2020 - 2021
Předmětem VZ jsou centrální dodávky hygienických a čistících prostředků pro organizační složky SŽDC. Zadavatel si vyhrazuje dle § 38 Zákona 134/2016 Sb. účast pouze takových dodavatelů, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění alespoň 50% osob se zdravotním postižením z ...
Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ Údlice
Dodávka a instalace systému větrání s rekuperací • 11x VZT jednotka o jednotlivém výkonu jednotky v rozsahu minimálně 100-700 m3/h, resp. 100-760 m3/h v učebně č. 19.a účinnosti min. 75 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem
Technická infrastruktura pro výstavbu RD, Zvole - Luhy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované; Ing. Jarmila Najmanová (Hlavní inženýr projektu); IČO: 876 46 137. Součástí veřejné zakázky je také provedení úpravy stávajícího retenčního příkopu. Blíže viz ZD.
Cyklotrasa Družstevná – Radlinského Malacky
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre vybudovanie cyklotrasy Družstevná Radlinského v k.ú. Malacky. Stavba cyklotrasy je navrhnutá cez mesto, ako spojnica jestvujúcej trasy z Kostolišťa a priemyselného areálu. Navrhovaná cyklotrasa prechádza zastavaným územím mesta Malacky a je určená na užívanie obyvateľom aj návštevníkom obcí s cieľom ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...