Jazykové laboratórium
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok pre ŠD
Predmetom zákazky je výroba, montáž a dodanie nábytku do internátnych izieb. Súčasťou dodania je doprava, vyloženie, vynesenie nábytku do internátnych izieb. Odborná montáž a uloženie na konkrétne miesto určené verejným obstarávateľom, likvidácia odpadu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácii je uvedené ...
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2021-2022
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 15 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bajkalská Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská ČasťA2: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Bajkalská Časť A3: ...
Dodávka mobiliáře pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Předmětem veřejné zakázky je komplexní vybavení interiérů nového objektu pobytového zařízení pro seniory, které musí být realizováno v návaznosti na provedenou výstavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská č.p. 1507. Dodávka mobiliáře bude realizována jako dodávka na klíč.
Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s. Volný a zabudovaný interiér sedací a odpočinkové prvky
Dodávka sedacího a odpočinkového nábytku do nového pavilonu psychiatrie Nemocnice Tábor, a. s. Součástí dodávky je nábytek typizovaný, nakupovaný v běžné obchodní síti.
Modernizace odborných a počítačových učeben - ZŠ Bruntál, Jesenická 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a konektivity a dodávka nábytkového vybavení a schodolezů, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění. Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na dvě části. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v zadávací dokumentaci, a to v ...
Pořízení vybavení budov a učeben ZŠ Pelechovská
Předmětem zakázky je modernizace učeben pro výuku jazyků, fyziky a učebny pro výuku informačních technologií. Učebny jsou vybaveny nevyhovující svým vybavením a stavem. Vybavení učebny fyziky je ve stavu z 80. let 20. stol., kdy byla škola vybudována, vybavení je za léta provozu poškozeno a je částečně nefunkční. Stávající sítě (elektřina, plyn, ...
Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s. II
ČÁST 1 Kancelářský a kuchyňský nábytek ČÁST 2 Sedací nábytek ÚČASTNÍK VLOŽÍ SVOJI NABÍDKU DO KAŽDÉ ČÁSTI ZVLÁŠŤ, PODLE TOHO DO JAKÉ ČÁSTI SE HLÁSÍ (části 1 a 2). NEVKLÁDEJTE NABÍDKU DO ČÁSTI KE KTERÉ SE NEVZTAHUJE.
Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na desať častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ 8. mája 640/39 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ 8. mája ...
SZ Uherčice - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a interiérového vybavení v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné zakázky - Dodávka truhlářských výrobků včetně kuchyňských linek 2. část veřejné zakázky - Dodávka interiérového vybavení
Wieserův dům v Terezíně - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového vybavení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v priestoroch súčas-nej jazykovej učebne. Učebňa bude obsahovať: Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + ...
Vybavenie učební a školskej knižnice v Základnej škole Gelnica
Predmetom zákazky je materiálno technické vybavenie odborných učební základnej školy a školskej knižnice, konkrétne dodávka vyšpecifikovaného vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri samostatné časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky pre polytechnickú a ...
Transformace PO Nové Zámky- II. a III. etapa - vybavení II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci II. a III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“.
Dodávka bezpečnostních přepážek pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pořízení šesti kusů bezpečnostních přepážek na pracoviště Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni umístěné v Plzni a v Plasích. Veřejná zakázka bude realizována na základě Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Pořízení interiérového nábytku vč. příslušenství pro FNO - zavedení dynamického nákupního systému
Předmětem veřejné zakázky je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek v DNS na pořízení interiérového nábytku vč. příslušenství pro FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Psychiatrická péče - stoly
Dodávka stolů pro Psychiatrickou kliniku FN Brno dle objednávek zadavatele.
Volný nábytek pro objekt CPP v areálu ČHMÚ v Praze Komořanech
Předmětem veřejné zakázky je dodat do nového objektu Centrálního předpovědního pracoviště (dále jen „CPP“) zboží (nebo jen „dodávka“) a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Nedílnou součástí dodávky je i zajištění souvisejících služeb, zejm. doprava na určené místo plnění, instalace, umístění, zapojení, likvidace ...
Psychiatrická péče - sedací nábytek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je postupná dodávka sedacího nábytku pro Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia a dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu
Výroba dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava -SUZ Konventná 1, Bratislava a -EUBA Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Gabriela Fukatschová. Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s. - nábytek
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku do nového pavilonu psychiatrie Nemocnice Tábor, a. s. Součástí dodávky je atypický nábytek zhotovený individuálně „na míru“, to vše stanoveno v rozsahu dle zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK v rámci let 2020 - 2022
Dodávka kancelářských židlí pro resortní organizace centrálního zadavatele zahrnující případnou výrobu, dodání na místo určení a montáž, včetně likvidace obalového materiálu a to v místě plnění zadavatele.
Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: 1.časť: Stavebné práce A.Exteriér Zníženie energetickej náročnosti (strecha, výplne otvorov, fasáda) B.Interiér Rekonštrukcia a modernizácia interiéru (kinosála, estrádna sála, vestibuly...) 2.časť: Tovary Nové sedačky do kinosály