Školský a laboratórny nábytok
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební základnej školy, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný ...
Modernizace odborných učeben ZŠ Antonína Sovy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení nábytkem a IT do učebny fyziky a chemie, učebny zeměpisu a přírodopisu, jazykové učebny a počítačové učebny v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
NKP klášter Kladruby - výroba replik a kopií historického mobiliáře
Předmětem zakázky je výrobu kopií historického mobiliáře a nákup provozního mobiliáře na nově budované prohlídkové trasy v klášteře Kladruby
Dodávání nábytku, židlí a kartoték - 2021
Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Předmětem plnění jsou průběžné dodávky nábytku, židlí a kartoték. Specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 návrhu Rámcové kupní smlouvy pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Dodávka nábytku a pomůcek pro 2. ZŠ Cheb
Předmětem 1. části veřejné zakázky je modernizace učebny cizích jazyků - AJ, učebny cizích jazyků - NJ, učebny chemie včetně kabinetu, učebny fyziky včetně kabinetu a laboratoře, dodáním nábytku. Předmětem 2. části veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek (mikroskopů). Předmětem dodávek v rámci částí zakázky je vždy zboží nové a ...
Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Předmětem plnění je výroba, dodávka a montáž nábytku a technické vybavení odborných učeben v ZŠ Vrchlického 22, Šumperk.
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity materiály ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické ...
Dodávka vestavěného interiéru
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka stavebních prvků, konstrukcí a vestavěného mobiliáře, které prostorově vymezí jednotlivé funkce prostoru vstupního vestibulu ve hlavním vstupu do budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, (Sněmovní 176/4).
Rámcová dohoda na dodávky interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kancelářského nábytku a interiérového vybavení do budov VZP ČR na adresách uvedených v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky je uvedena v katalogu prvků interiéru, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávky kancelářského a jiného nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební  a školských knižníc
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební 8 základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektov v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program. Príloha č. 1 - Ponuka ...
Dodávky kancelářského a dalšího nábytku a telefonních boxů - kanceláře v OC Stromovka
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka nábytku (kancelářského a dalšího) pro potřeby vybavení kancelářských prostor sloužících jako nové sídlo zadavatele. Nábytek bude sloužit pro otevřené i samostatné kanceláře, kuchyňky s jídelnou, zasedací místnosti a další navazující prostory. Součástí dodávky je i zajištění dovozu nábytku a jeho vynesení do ...
Interiérové vybavení do VCZZP
Předmětem plnění je dodávka a instalace interiérového vybavení do Výukového centra zpracování zemědělských produktů.
Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou - vybavení interiérů
Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do objektu stávající budovy i přístavby mateřské školy Montessori ul. Zámecká č.p. 223/10 v Jablonci nad Nisou.
DD Tmavý Důl, vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je vybavení dokončeného oddělení Domova Důchodců Tmavý Důl. Jedná se o zařízení klientských pokojů nábytkem a mobilními lůžky. Vybavení společenských a kancelářských prostor oddělení. Jedná se o částečně třípodlažní novostavbu, kde přízemí a první patro slouží klientům domova, v druhém patře je umístěn provoz oddělení. ...
Dodávka kancelářského nábytku pro akci: VŠCHT Praha - rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka, doprava a montáž nábytku a zařízení interiéru v objektu Budovy B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, na adrese Technická 1903, 160 00 Praha 6, k. ú. Dejvice, par. č. 586, vč. osazení vestavných spotřebičů, podle specifikace uvedené v projektu „Stavební úpravy budovy B VŠCHT Praha Technická ...
Vnitřní vybavení ZŠ Radonice
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka nábytku a jiného školního vybavení včetně montáže pro 2. stupeň ZŠ Radonice, a to v rozsahu stanoveném Specifikací vybavení, která tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Nábytok  a vybavenie do študentských izieb a kancelársky stôl špeciálny
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom pre študentský domov Brezový háj UKF v Nitre vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu.
Dodání sedadel do hlediště Divadla F.X.Šaldy Liberec
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajících sedadel v hledišti Divadla F. X. Šaldy v Liberci za nové včetně zajištění jejich výroby a dodávky. Vyměněna budou sedadla v přízemí a na I. až III. balkonu. Celkem se jedná o 458 sedadel (+ 8 rezervních kusů), dodaných v celkem 6 rozměrových typech. Předmětem zakázky je rovněž provedení ...
Hotel Thermal - Dodávka a montáž nábytku a obložení stěn v 10. až 15. patře - Doplnění
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku pro hotelové pokoje a obkladů stěn v 10. až 15. patře hotelu Thermal v Karlových Varech - doplnění.
Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení do učebny chemie, fyziky, jazykové učebny a počítačové učebny v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Centralizovaný nákup nábytku v letech 2021 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku nábytku (včetně naložení, dopravy, montáže, seřízení a složení na místo určení) dle technických specifikací zadavatele.
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Rýmařov, dodávky vybavení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben (polytechniky, chemie a fyziky vč. kabinetu a skladu pomůcek, biologie, jazyků 2x, dílen včetně přípravny dílen). Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu