Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební. Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie. Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú ...
Vnitřní vybavení ZŠ Zdiměřice
Předmětem veřejné zakázky je dodání specifikovaného Vnitřního zařízení a vybavení pro novostavbu Základní školy Zdiměřice.
Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě
dodávka a montáž teleskopické tribuny včetně čalouněných křesel
Nábytek sedací 2021-2024
dodávka sedacího nábytku tj. židlí, křesel, pohovek, ..
Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro resort MPSV III.
Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky nábytku a židlí pro potřeby resortu práce a sociálních věcí, kterými se rozumí zejména stoly, skříně, kontejnery, archivační skříně (registratury) a kancelářské, konferenční, jednací či jídelní židle. ...
Dodávka interiérů pro Slezskou univerzitu v Opavě do budovy rektorátu
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového vybavení (volně stojícího nábytku - stoly, skříně, židle, doplňky a nábytku pevně spojeného s podlahou/stěnou - sedací soupravy, sedací boxy, obložení stěn a dveří) vybraných prostor v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě (ul. Na Rybníčku), a to dle projektové ...
Mechatronika
Vybavenie dielní diagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Dodávka nábytku pro ÚHKT
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání laboratorního a sedacího nábytku. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín - interiérové vybavení pro 2. až 4. NP
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 2. až 4. NP v budově Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, parc. č. st. 767 v kat. území Neředín. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, ...
Transformace PO Nové Zámky-II. a III. etapa -vybavení nábytkem
Předmět dodávky je domácí nábytek do obývacích pokojů, ložnic, jídelen, koupelen; zahradní nábytek; kancelářský nábytek a pracovní nábytek.
Centrum pro seniory v Táboře - Mobilní vybavení objektů DPS a DS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního vybavení do objektů Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou, které tvoří Centrum pro seniory v Táboře.
Designový nábytek - open space
Předmětem veřejné zakázky je dodávka designového nábytku pro pilotní projekt nového konceptu poboček České pošty, s.p. tzv. "open space".
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka vybavení sedací nábytek II
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka sedacího vybavení (nábytku) a věšáků a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího. Pro každý druh vybavení se bude jednat o jeden model, pro jednotlivá patra bude vybavení v odlišném barevném provedení, dle projektové ...
Nábytek dřevěný (vz. 85 a 2003) 2021-2024
dodávka dřevěného nábytku vz. 85 a 2003
Nábytek dřevěný kancelářský 2021-2024
dodávka dřevěného kancelářského nábytku
Poptávám zástěnu za kuchyňskou linku
Poptávám cenovou nabídku na m2 zástěny za kuchyňskou linku v černé lesklé barvě. Děkuji za odpověď S pozdravem L.Sedláčková
GŘ OL- Dodávky kancelářských a konferenčních židlí 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářských a konferenčních židlí pro organizační jednotky Vězeňské služby prostřednictvím rámcové dohody uzavřené s vítězným dodavatelem po dobu nejvýše 4 let od nabytí účinnosti RD.
Psychiatrická péče - stoly II
Dodávka stolů pro Psychiatrickou kliniku FN Brno dle objednávek zadavatele.
Modernizace vybavení výukových prostor PEF
Předmětem plnění je dodávka a instalace interiérového vybavení do výukových prostor PEF.
Transformace Domova Barevný svět II - interiér
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení pro novostavby objektů domova pro osoby se zdravotním postižením (1 - lokalita Ostrava - Svinov, ul. Rošického; 2- lokalita Ostrava - Svinov, ul. U Rourovny a 3 - lokalita Ostrava - Zábřeh, ul. Syllabova) v rámci projektu "Transformace Domova Barevný svět II", a to v ...
Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení - technického vybavení chemické laboratoře pro Biskupské gymnázium v Hradci Králové, v ul. Jana Koziny č. p. 1237, Hradec Králové, v rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí uvedených v zadávací dokumentaci.
Mobiliář pro železniční stanice a zastávky
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek mobiliáře pro železniční stanice a zastávky.
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice, část 4 až 6
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na šest částí: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky, část 2 - Audio, video a informační technika, část 3 - Speciální efekty část 4 - ...
ÚP ČR - KrP v Olomouci - pořízení bezpečnostních přepážek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka bezpečnostních přepážek, jejich montáž a rozmístění v budovách zadavatele v Olomouckém kraji podle specifikace přiložené k zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka bude realizována na základě Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem.
FF UPOL/tř.Svobody 26  - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro rekonstruované prostory objektu Filozofické fakulty UP v Olomouci, tř. Svobody 26. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, zpracovaném ječmen studio - MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova ...