Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení v objektu s názvem "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích."
Nábytok KC Bratislava
Predmet zákazky je dodávaný ako budúca súčasť Kreatívneho centra RTVS, ktoré vznikne s cieľom zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru vnitřního vybavení místností - nábytku - pro nově budovaný vstupní objekt areálu teoretických ústavů 2. LF UK. Podrobná specifikace nábytku je uvedena v zadávací dokumentaci.
Laboratórny nábytok
Predmetom zákazky je dodanie interiérového laboratórneho nábytku a zariadenia, vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa a odvoz a ekologická likvidácia obalových ...
Poptávám dělící stěny do výrobní haly
Dobrý den, poptáváme dělící stěny do výrobní haly na oddělení prostoru. Děkuji a jsem s pozdravem Lukáš Frčka
ÚP ČR - KrP Karlovy Vary - pořízení bezpečnostních přepážek na pracoviště ÚP
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále též jen „VZ“) je zhotovení 44 kusů bezpečnostních přepážek (dále též jen BP), jejich doprava, montáž a uvedení do provozu na jednotlivých místech plnění: a) Kontaktní pracoviště Karlovy Vary, Závodní 385/98, Karlovy Vary b) Kontaktní pracoviště Karlovy Vary, DiP Nejdek, ...
Expozice Muzea Vysočiny Jihlava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových expozic a úprava stávajících expozic muzea. Veřejná zakázka je rozdělena na následující 2 části: - část 1 - Expozice, - část 2 - Restaurátorské repliky exponátů. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána pouze část 1 veřejné zakázky.
Dodávka nábytkového mobiliáře
Předmětem Veřejné zakázky je dodání, doprava, umístění a montáž nábytkového mobiliáře, konkrétně: a) 75 stohovatelných stolů o rozměru 700x2000 mm (ŠxDL) pro Část 1 Veřejné zakázky, b) 100 stohovatelných židlí pro Část 2 Veřejné zakázky a c) 127 židlí do jídelny Ministerstva financí Letenská 525/15.
SPŠ J. Murgaša - Inovačno technická zóna a odborné učebne – nábytok
Predmetom tejto zákazky je zdodanie tovaru v súlade s podmienkami Zmluvy súhrnne označený ako nábytok do inovačno-technickej zóny a odborných učební v požadovanom množstve podľa jednotlivých položiek bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 Technická špecifikácia.
Realizace vnitřního vybavení ZŠ
Jedná se o dodávku vnitřního vybavení objektu základní školy.
Vybavení kulturních prostor Fantovy budovy žst. Praha hl. n. Nábytek do interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sedacího nábytku a stolů do prostor Fantovy budovy v žst. Praha hl. n. Jedná se o vybavení do prostor budoucí kavárny, konferenčního sálu, sloupového sálu, salonku a recepce.
Dodávky kancelářského a ostatního nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Dodávky kancelářského a ostatního nábytku rozdělené na části část č. 1 Kancelářské a jednací židle, část č. 2 Sedací nábytek, část č. 3 RD Doplňování kancelářského nábytku, část č. 4 Kovový nábytek a regály a část č. 5 Jídelní židle a venkovní nábytek jsou dodávky nábytku podle specifikace, resp. popisu ...
Dodávka akustických boxů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž akustických boxů do technologického parku TechTower
Kancelársky nábytok  SPU  Stoličky
2.1.Predmetom zákazky je nákup kancelárskeho nábytku pre SPU v Nitre , rozdeleného na dve samostatne časti: Časť 1: Kancelársky nábytok SPU Stoličky Časť 2: Kancelársky nábytok SPU Skrinky Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala - stavební úpravy a dostavba areálu školy - vybavení školní
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení učeben, kabinetů a kanceláří školy.
Laboratorní nábytek VI. etapa
laboratorní nábytek
Dodávka nábytku pro Domov Jihlava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytky, sedacího nábytku do nového objektu domova pro seniory v Jihlavě. Všechny dodávané prvky musí být dodány v provedení pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu domova pro osoby se zdravotním postižením.
Rámcová dohoda - sedací nábytek
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky sedacího nábytku (pohovky, křesla apod.) dle aktuálních požadavků pověřujících zadavatelů po dobu dvou let.
Nákup interiérového vybavenia
Predmetom zákazky je nákup interiérového vybavenia pre zariadenie ubytovacích kontajnerov, vrátane dopravy, zloženia, montáže a rozmiestnenia v mieste dodania.
Dodávka a instalace nábytku do objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě
Dodávka a instalace vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu úřadovny Městského úřadu v České Lípě dle projektové dokumentace interiéru objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy, specifikace dodávaného nábytku a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 1. Stolový nábytek 2. Skříně a úložné prostory 3. Sedací ...
Fakulta umění - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Fakultu umění. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na dvě samostatné části.
Dodávka nábytku do prostor NRB
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení kancelářských i společných prostor zadavatele převážně kancelářským, konferenčním či jídelním nábytkem.
MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central, Divadelní technologie II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka divadelní technologie v rámci rekonstrukce části objektu č.p. 824 v Denisově ulici č. or. 47, která byla adaptována jako kino Central (dále také jen Dodávka). Cílem rekonstrukce je vytvořit víceúčelový sál se zázemím pro výstavní, veřejné a technicko-administrativní funkce: divadlo, kino s kapacitou 150 ...
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro Základní školu v Dolním Benešově.
Do odborných učeben bez bariér - 4. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Předmětem plnění je výroba, dodávka a montáž nábytku a technické vybavení odborných učeben v ZŠ Sluneční 38, Šumperk