Poptávám výrobu repliky botníku
Poptávám výrobu repliky botníku Poptávám výrobu repliky botníku (byl nedopatřením zničen sousedovým nájemníkem při malování chodby). Botník existoval v podobě dvojbotníku v šíři celé chodby; nyní se bude zhotovovat jen naše původní polovina. Dvířka byla zhotovena za účelem větrání z kvalitní dřevovláknité desky, která po několik ...
Poptávám odkup prvorepublikového nábytku do ložnice
Poptávám odkup prvorepublikového nábytku do ložnice. Postel, šatní skříň, toaletní stolek, noční stolky. Vše zachovalé. Foto mohu zaslat. Děkuji.
Poptávám louhování starého nábytku
Louhování starého nábytku v okrese Litoměřice a okolí.
Poptávám skládací lůžko
Poptávám skládací lůžko.
Interiérové vybavenie pre Kreatívne centrum Trnava
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia pre Kreatívne centrum Trnava, vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru, v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptávám výrobu nábytku na míru, Německo
Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne anfragen, ob Sie Maß-Möbel herstellen und nach Deutschland (nahe Frankfurt am Main) würden. Ich interessiere mich für zwei Maßschränke – Skizzen füge ich im Anhang bei. Die Schränke sollen bündig mit der Wand im Haus enden. Würden Sie solche Schränke produzieren und falls ja, könnten Sie hierfür ...
ScienceOpenLab – Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce – dodanie nábytku
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia fyzikálnej učebne - nábytku, do Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach
Výroba nábytku na mieru – mníšske izby, Digital detox camp a Kláštorná škola
Predmetom zákazky je výroba dreveného nábytku a interiérových prvkov z masívu smreka vo farebnosti určenej výrobnou dokumentáciou. Súčasťou zákazky je dodanie a montáž nábytku a interiérových prvkov v požadovaných typoch produktov a množstvách v mieste dodania.
Materiálno-technické vybavenie Prístavby ZŠ Beňadovo
Predmetom zákazky je dodanie nábytku a vybavenia učební prístavby Základnej školy v obci Beňadovo. Podrobná špecifikácia a množstvá dodávaného tovaru sú uvedené v prílohe č.1 Cenová ponuka.
Nábytok pre potreby UNIZA
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nábytku, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytku do pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom, doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa, odvoz a likvidácia starého nábytku. Predmetom zákazky ...
Dodanie a montáž interiéru do priestorov materskej školy pri UPJŠ v Košiciach
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a montáž interiéru do priestorov materskej školy v objekte D nachádzajúcom sa v areáli Moyzesova 9, Košice. Detailnejší opis je uvedený v prílohách tejto výzvy: v Prílohe č. 1 výzvy/kúpnej zmluvy (KZ) špecifikácia a cena a v Prílohe č. 2 výzvy Vizualizácia a rozkreslenie nábytku na mieru.
Zriaďovacie prvky – mobiliár do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Dodanie zriaďovacích prvkov - mobiliár do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Bližšia špecifikácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcich prílohách.
Vybavenie Galérie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorý je pre každú jednotlivú časť predmetu zákazky podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch. Zákazka sa delí na šesť samostatné časti predmetu zákazky: Časť 1 predmetu zákazky: Hygienické vybavenie Časť 2 predmetu zákazky: IKT vybavenie Časť 3 predmetu zákazky: Ozvučovacia technika Časť 4 predmetu ...
Vybavenie interiéru Verejnej knižnice Mikuláša Kováča
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia v rámci projektu v rámci projektu Moderná knižnica miesto komunitného stretávania v zmysle špecifikácie a za podmienok uvedených v prílohách výzvy, najmä technických špecifikácií a kúpnych zmlúv.
Nábytkové vybavenie pre Mestskú knižnicu Sereď
Premetom zákazky je dodávka nábytkového vybavenia pre Mestskú knižnicu Sereď v nasledovnom rozsahu: - Počítačový stôl - 6 ks - Regál na vystavenie časopisov a kníh - 4 ks - Mobilný vozík na knihy - 2 ks - Regál na knihy obojstranný - 160 ks - regál na knihy jednostranný - 80 ks Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v prílohe ...
Nákup a dodávka kuchynských liniek pre potreby BPMK, s.r.o.
Nákup a dodávka kuchynských liniek pre potreby BPMK, s.r.o. v priebehu r.2023 .
Nábytok FZO 1 O
Predmetom tejto zákazky je nákup sektorového nábytku do zasadačky a učebne č. 219 (II.poschodie), vrátane vynesenia, vybalenia, montáže, upevnenia a všetkých súvisiacich služieb, špecifikovaného v prílohách č.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk a v prílohe č.2 Opis Nákres zasadačka tejto výzvy.
Kancelársky nábytok
Nákup kancelárskeho nábytku na dve poschodia (3NP a 4NP). Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho nábytku a interiérového vybavenia do priestorov verejného obstarávateľa (dvoj stoly, jedno stoly, skrinky, pracovné stoličky, kontajnery, pracovné stoličky, konferenčné stoličky, rokovacie stoly, rokovacie stolíky, sedací nábytok, plastové ...
Obstaranie zriaďovacích predmetov
Predmetom zákazky je nákup dodanie zriaďovacích predmetov na pranie, vybavenia toaliet a potrieb do interiéru za účelom zvýšenia kvality vzdelávania študentov školy na úrovni praktického vyučovania.
Kaštieľ Drahňov – Rozšírenie kapacity ZŠ – odstránenie dvojzmennosti – II. etapa
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia do priestorov základnej školy, ktorá sídli na adrese Drahňov 1 v objekte kaštieľa, v rámci projektu s názvom "Rozšírenie kapacity ZŠ - odstránenie dvojzmennosti II. etapa". Interiérové vybavenie bude riešiť vybavenie šiestich učební s kapacitou pre 72 žiakov a príslušenstva, ktoré boli vytvorené ...
Interiérové vybavenie do učebne angličtiny
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia do učebne angličtiny a poskytnutie súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). Podrobný opis predmetu zákazky vrátane minimálnych požiadaviek na funkčné a výkonnostné parametre položiek tvoriacich predmet zákazky a informácie o ďalších požiadavkách a súvisiacich službách predmetu zákazky ...
Nákup a dodávka kuchynských liniek pre BPMK, s.r.o.
Nákup a dodávka kuchynských liniek pre potreby BPMK, s.r.o. v priebehu roka 2023.
Kancelársky nábytok
Dodanie kancelárskeho nábytku v súlade so špecifikáciou.
Vybavenie kuchyne MŠ
Predmetom zákazky je dodávka a montáž vybavenia kuchyne v materskej škole v obci Zálesie.
Interiérové vybavenie - opakovaná súťaž
Predmetom tejto zákazky je dodávka (kúpa) interiérového vybavenia ZŠ a MŠ vrátane dopravy, vyloženia a vynesenia na miesto plnenia. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti: Časť 1 Interiérové vybavenie ZŠ Časť 2 Interiérové vybavenie ...