Vybavení interiérů Chocerady
Předmětem této veřejné jsou dodávky, tj. jedná se o vybavení interiérů a dodávku informačního (grafického) systému objektu Dětského centra Chocerady, kombinace typového a atypického nábytku. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena do pěti (5) samostatných částí, které budou předmětem samostatného posouzení a hodnocení.
Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči
Projekt s názvom: "Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči, sleduje nákup a realizáciu nasledovných predmetov zákazky: - obstaranie vybavenia dvoch jazykových učební - obstaranie vybavenia školskej knižnice/študovne - obstaranie vybavenia dvoch IKT učební. Kapacita školskej infraštruktúry ZŠ 800 žiakov. Počet knižníc ...
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Modernizace odborných učeben a vnitřní konektivita
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka odborných učeben dle technické specifikace uvedené v příloze č. 4. Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka vnitřní konektivity dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5.
Nábytek část 4-INMODOS - opakování
Předmětem veřejné zakázky je vybavení laboratoří v budovách A a B na VŠCHT Praha laboratorním nábytkem a dalším doplňkovým interiérovým vybavením zhotoveným dle technické specifikace interiéru, která je spolu s výkresovou dokumentací jednotlivých laboratoří a soupisem prací a dodávek součástí projektové dokumentace zpracované společnostmi BREAK ...
Vybavenie ZŠ Dobrá Niva
Vybavenie učební Základnej školy v Dobrej Nive školským nábytkom. IKT zariadeniami a didaktickými pomäckami a zariadeniami.
Didaktické vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a inými učebnými ...
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební na ZŠ J. C. Hronského a ZŠ E. M. Šoltésovej v meste Krupina: -biologickej učebne na ZŠ J. C. Hronského typizovanými zostavami pre 16 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, pracoviskom učiteľa, notebookom pre učiteľa s aplikačným softvérom, laboratórnymi ...
LF HK – MRR – PRSP na UK – Dodávka a montáž nábytku
Předmětem plnění zakázky je dodávka židlí a dodávka a montáž nábytku do vybraných pracovišť zadavatele, podrobně specifikovaná a vymezená v technické specifikaci, příloha č. 1 zadávací dokumentace a v rozpočtu, příloha č. 3 této zadávací dokumentace a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Gymnázium Holice – dodávka nábytku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro odborné učebny a laboratoře pro projekt „Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“.
Prvotní interiérové vybavení prostorů Trauttmannsdorfského paláce
Předmětem plnění veřejné zakázky je prvotní interiérové vybavení prostorů Trauttmannsdorfského paláce včetně dopravy na místo určení, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu.
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v emste Piešťany
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Váľandy
Predmetom zákazka je dodanie tovaru - váľandy pre vybavenie internátu v celkovom počte 300 ks. Predmetom zákazky je aj doprava na miesto určenia vrátane vynesenia a umiestnenia v ubytovacích jednotkách na poschodiach 1 - 5 internátu.
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Zákaldnej škole Holubyho v meste Piešťany
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Radnice, Pardubice - dodávka atypového nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka atypového nábytku pro vybavení interiérů kanceláří vedení města včetně jejich sekretariátů nacházejících se ve 2.N.P. budovy radnice na Pernštýnském náměstí č.p. 1 v Pardubicích. Součástí plnění je dále dodávka vnitřního vybavení kuchyňských linek el. spotřebiči, a dále balné, skladné, dopravné, montáž a ...
Vnútorné vybavenie ZŠ Novoť
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy školským nábytkom.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka školních pomůcek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení včetně zajištění vnitřní konektivity škol v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem ...
Vnútorné vybavenie ZŠ Oravské Veselé
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Poptávám pracovní desku do dětského pokoje
Poptávám pracovní desku do dětského pokoje 3150mm x 700mm x 30mm.
Modernizace dílen SPŠ Kutná Hora
Předmětem této veřejné jsou dodávky, tj. jedná se o vybavení přízemí dílen nábytkem: 2 dílny, 4 laboratoře, 2 kabinety a sklad výrobků. Předmětem této veřejné zakázky je dále vybavení laboratoří a dílen výpočetní technikou a vybavení a zprovoznění laboratoře Inteligentní dům“. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena do tří (3) ...
Vybavenie polytechnickej učebne a učebne IKT ZŠ vo Vrbove
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...