Modernizace odborných učeben na ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení pro výuku v odborných učebnách, dodávky konektivity a dodávka nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, včetně schodolezu, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Školský a laboratórny nábytok
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební dvoch základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny ...
Gnatologické stoly s ordinačními židlemi
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 kusů laboratorních stolů pro zubaře včetně 20 kusů ordinačních židlí. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Vybavení školní družiny, sborovny a rozšíření šaten ZŠ Bělá pod Bezdězem
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této dokumentace je vypracování výrobní dokumentace nábytku a interiérového vybavení čtyř družinových učeben, jedné víceúčelové učebny, sborovny, zázemí pro družinářky a šaten v ZŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, na adrese Tyršova ...
Interiérové vybavení  nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích
Předmětem plnění veřejné zakázky „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“ je zejména dodávka a montáž mobiliáře dostavby základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích.
Dodávka materiálno - technického vybavenia
Predmetom zákazky je dodávka tovaru nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia stoličiek a kresiel pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Didaktické vybavenie učební ZŠ
Predmetom zákazky je didaktické vybavenie učební ZŠ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Dovybavení nové ZŠ – nábytek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového nábytku a vybavení, blíže specifikovaného touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Materiálno-technické vybavenie dielní
Časť č.1 Indukčný ohrev Časť č.2 Diagnostické zariadenia Časť č.3 Diagnostika podvozku, zdvíhacie zariadenia a pneuservis Časť č.4 Náradie a prípravky Časť č.5 Meranie a nastavovanie geometrie Časť č.6 Manipulačné zariadenia Časť č.7 Stroje na obrábanie a delenie materiálov Časť č.8 Zveráky Časť č.9 Dielensky nábytok Časť č.10 Pracovné ...
Transformace PO Nové Zámky – II. a III. etapa - VYBAVENÍ
Dodávka vnitřního vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci II. a III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“. Součástí předmětu zakázky je také: - instalace, montáž, ukotvení, napojení energií, seřízení a uvedení věcí movitých do provozu,; - dodání kompletní technické dokumentace a ...
Vybavení do multimediálních učeben - Modernizace učeben FF a ZF JU
Veřejná zakázka bude rozdělena na 4 samostatné části. Část 1 – Předmětem plnění je dodávka laboratorního mikroskopu a stereoskopického mikroskopu pro Zemědělskou fakultu JU. Část 2 – Předmětem plnění je dodávka digitálních fotoaparátů pro Zemědělskou fakultu a Filozofickou fakultu JU. Část 3 - Předmětem plnění je dodávka a instalace ...
Dodávka sedacího nábytku pro centrální operační sály, centrální sterilizaci
Předmětem této veřejné zakázky je jednorázová dodávka sedacího nábytku pro pracoviště centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a oddělení intenzivní péče (ARO/JIP) Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Přístavba ZŠ Svítkov - interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do realizované novostavby přístavby Základní školy Pardubice – Svítkov. Dodávka interiérového vybavení zahrnuje dopravné, montáž a instalaci dodávaného vybavení do jednotlivých místností přístavby základní školy.
Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiéru ubytovací části a přístavby budovy D Nového domova, příspěvkové organizace. Výčet požadovaného vybavení a požadovaného množství je uveden v přílohách zadávací dokumentace.
Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž
Predmetom zákazky je vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ v obci Svätý Kríž. Zákazka sa delí na časti - didaktické pomôcky, IKT a nábytok. Súčasťou zákazky je dodávka na miesto určenia, montáž a zaškolenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov opis ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení, volný nábytek
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka volného vybavení (nábytku) tj. lavičky, stoly, kontejnery, skříně, lékárny, kartotéky, věšákové stěny, šatní skříňky, přebalovací pulty a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího. Podrobná specifikace předmětu ...
Dodávka kancelářského nábytku pro centrální operační sály, centrální strilizaci
Předmětem této veřejné zakázky je jednorázová dodávka kancelářského nábytku pro pracoviště centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a oddělení intenzivní péče (ARO/JIP) Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím
Predmetom zákazky je dodanie nábytku, zdravotníckych pomôcok, IKT vybavenia, vybavenia relaxačnej miestnosti a elektrických spotrebičov v rámci projektu " Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA"". Predmet zákazky je rozdelený na päť častí. Časť 1: ...
Rekonstrukce podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10 - vybavení učeben
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben a kabinetu v budově základní školy.
Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Koperníkova v Hlohovci
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Koperníkova v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia.Predmet zákazky sa realizuje v rámcischváleného projektu s názvom Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec, kód projektu v ...
Modernizace kina Sokolský dům Vyškov - interiér
Předmětem zakázky je modernizace interiéru – sálu - kina Sokolský dům ve Vyškově. Původně multifunkční sál, který měl funkci kina, tanečního a zároveň divadelního sálu, bude modernizován v nový moderní kinosál.
Zámek Pardubice - expozice a vnitřní vybavení
Dodávka vnitřního vybavení a expozic pro budoucího uživatele Východočeské muzeum v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci IROP 2014 – 2020.
ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně – vybavení – Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nábytku pro ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice.
Modernizace učeben přírodních věd a polytechnické výchovy Základní školy a mateřské školy Hranice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – učební pomůcky - dílny 4. Část ...