Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín
vybavení odborných učeben Základní školy v Borotíně (dodávka výpočetní techniky, zajištění konektivity, dodávka nábytku a stínící techniky)
Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem - Část B - stolový nábytek
Předmětem veřejné zakázky na výrobu a dodávku stolového nábytku jsou kancelářské stoly a jejich stolové sestavy vč. stolů jednacích, stolů do kavárny, či venkovních na terasu. Kancelářské/ pracovní stoly jsou tvořeny kovovou podnoží typu U spojené příčnými kovovými traverzami nesoucími pracovní foliovanou desku o tl. 25mm s 1,5 mm ABS hranou. ...
Mechatronika
vybavenie učebne autodiagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Příhrádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic
Dodávka vnitřního vybavení a expozic (mobiliář expozice, nábytek, nábytek typizovaný, audio video, osvětlení, technologie, grafika) pro Krajskou knihovnu do prostor Příhrádku v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Příhrádek Pardubice“.
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané – dodávka vybavení
Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a ...
Modernizace ZŠ Šromotovo - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné ...
Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení učeben, které vzniknou po provedení stavebních úprav. Po provedení těchto úprav bude mít škola 4 nové učebny, které budou sloužit pro výuku technických a přírodovědných předmětů. Kapacita nových učeben je podle zadání navržena pro 80 žáků. Každá z učeben je určena pro 20 žáků. Předmětem ...
Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před Bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721, datum 2019, zak. číslo 09-02/19 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací ...
Modernizace učeben - AGEL Střední zdravotnická škola s. r. o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a IT techniky (dále jen „předmět plnění) dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Přístavba učeben ZŠ Komenského – Vybavení učeben
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro specializované odborné učebny, vybavení pro konektivitu včetně příslušného software a nábytku pro nové odborné učebny, jazykové laboratoře a kabinety, které vzniknou v rámci přístavby Základní školy Komenského 7 v Dačicích. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: část 1 - Technologie část 2 ...
Nábytok pre študentský domov Mladosť
Predmetom zákazky je "Nábytok pre študentský domov Mladosť", Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava v zmysle súťažných podkladov.
MŠ Hudcova interiérové vybavení, Brno-Medlánky
Dodávka interiérového vybavení pro potřeby MŠ Hudcova
Dodávky kancelářského a kuchyňského nábytku včetně nábytku na míru
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářského a kuchyňského nábytku včetně nábytku na míru, tzn. dodávky nábytku včetně dopravy na místo určení, součástí dodávky je i zaměření včetně 3D vizualizace, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu.
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej (PolyTech) učebne Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Uvedeným rozdelením zákazky na časti sa verejný obstarávateľ nesnaží o ...
Nábytkové vybavenie
Predmetom zákazky je nákup: - nábytkové vybavenie - školský nábytok - kuchynské nábytkové a interiérové vybavenie - inventár Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných ...
Vnútorné vybavenie ZŠ LOKCA
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských předmětů - metrologie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vybavení odborných učeben do nově vybudovaného objektu Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Jedná se o strojírenské vybavení odborných učeben, včetně pracovních stolů a elektrotechnického vybavení. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Vybavení odborných učeben
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vybavení odborných učeben do nově vybudovaného objektu Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Jedná se o strojírenské a elektrotechnické vybavení odborných učeben, včetně speciálního nábytku a výukových zkušebních sad. Blíže je předmět této veřejné zakázky specifikován v ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov - didaktických pomôcok do odborných učební (učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky a polytechnická učebňa) do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica: 1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov (pracovísk) odbornej polytechnickej učebne spolu s montážou a pripojením na inžinierske siete a obstaranie pomôcok (chemikálií) do chemickej učebne do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica: 1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební  a školských knižníc
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov - školského a laboratórneho nábytku a vybavenia odborných učební (jazyková učebňa, počítačová učebňa, učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky, polytechnická učebňa a školská knižnica) spolu s jeho montážou a pripojením na inžinierske siete do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská ...
Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v Základnej škole Gajary
Dodávka didaktických pomôcok do biologicko-chemickej učebne; dodávka nábytku pre biologicko-chemickú učebňu, pre IKT učebňu a pre jazykovú učebňu; dodávka výpočtovej techniky a softvéru pre biologicko-chemickú učebňu, pre IKT učebňu a pre jazykovú učebňu.
Vybudovanie a modernizácie odborných učební v ZŠ s MŠ Budmerice
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky- knižničný fond Časť 2: Didaktické pomôcky Časť 3: Technické a technologické vybavenie- IKT Časť 4: Interiérové ...
Modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici
Predmetom zákazky je zlepšenie technického a materiálového vybavenia základnej školy, posilnenie významu primárneho vzdelávania a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj.