Stavební úpravy a přístavba č.p. 5  dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka Nábytku do nově zrekonstruované budovy Městského úřadu, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“ této zadávací dokumentace
Rekonštrukcia hľadiska – dodávka a montáž sedadiel
Predmetom zákazky je dodanie a montáž sedačiek v zimnom štadióne v Prešove, podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov v členení: Kategória A je základné sedadlo,Kategória B je nadštandard sedadlo,Kategória C je VIP sedadlo
UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 1 NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc. Jedná se o vybavení kuchyněk, studoven, vestibulů, pokojů, půdních vestaveb a informačního systému.
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Dodávka školních pomůcek, nábytku, výpočetní a interaktivní techniky včetně SW, vybavení dílny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky školních pomůcek a vybavení učeben chemie, fyziky a dílny, dodávka nábytku pro fyzickou, chemickou a jazykovou učebnu a kabinet, dodávka SW pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, konektivita přístavby a úprava serverů, interaktivní tabule, projektory, stojany, ...
Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení pro akci s názvem "Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše". Dodavatel může podat nabídku na jednu, několik, nebo na všechny části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Část 1 - vnitřní ...
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem plnění je přebudování stávajících učeben na nové odborné učebny a modernizace kabinetů. Předmětem plnění jsou dodávky a montáže nábytku, vybavení učeben, dodávky a montáže AV a IT techniky, stínící techniky, učebních pomůcek, realizace stavebních prací a úprav souvisejících s modernizací učeben a kabinetů.
Dodávka kancelářského nábytku a židlí pro resort MPO
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského nábytku a židlí pro potřeby jednotlivých zadavatelů resortu MPO v rozsahu zadavateli požadovaných druhů (typů) a množství, vč. dopravy do místa plnění a montáže, vyhotovení katalogu zboží a objednávkového formuláře v digitalizované formě použitelné v systému centrálního zadavatele (Word, Excel).
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 a vybudování odborných učeben - Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben - Nábytek" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 02, IČ 73374792.
Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné centrum
Název veřejné zakázky: „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Nábytek standard“. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy ...
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
První část: Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, stavební úpravy objektu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 84 000 000 Kč bez DPH Druhá čás: Vybavení objektu nábytek, DZR Křešice Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 5 700 000 Kč bez DPH druhé vyhlášení
Vybudování odborných učeben na základních školách - opakované řízení
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou uzavřeny kupní smlouvy, přičemž předmětem těchto smluv je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je vybudování odborných učeben v základních školách. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 samostatné části, a to: část ...
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech
Královéhradecký kraj v současné době realizuje rekonstrukci stávajícího objektu a zároveň přístavbu ke stávajícímu objektu Gayerových kasáren v Hradci Králové. Veřejná zakázka je součástí projektu „SMART muzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“. Předmětem veřejné zakázky je ...
Mobiliář pro železniční stanice a zastávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek mobiliáře pro železniční stanice a zastávky.
Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice - Dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nábytku a souvisejícího vybavení včetně montáže v rámci projektu přístavby ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice.
Kancelársky nábytok
Predmetom zákazky je dodanie a montáž stolového a sedacieho nábytku pre zariadenie kancelárií a pre konferenčné miestnosti.
Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra - dodavatel konferenčního sezení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sedadel typu do hlediště auly Academia centra. Celkový počet sedadel je 423, z toho 418 míst instalovaných ve 12 řadách a 5 sedadel dodaných mez montáže jako náhradní. Sedadla jsou křeslového typu, velmi komfortní, s pracovní deskou umístěnou v područce. Středové područky (pro 2 křesla jedna společná ...
Vybavenie pre modernizáciu odborných učební
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia a nábytku pre projekt "Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: Časť 1 - IKT vybavenie Časť 2 - Drobné vybavenie učební, laboratórií a dielní Časť 3 - Laboratórny a školský nábytok Podrobnosti sú uvedené v súťažných ...
Potravinárstvo
Predmetom zákazky je obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy: moderné učebné pomôcky, prístroje, nábytok a laboratórne zariadenia pre učebné odbory potravinársky, strojársky a elektrotechnický s cieľom zvýšenia praktických zručností žiakov. S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž verejný obstarávateľ rozčlenil predmet zákazky na 3 ...
Dodávky kancelářských křesel, konferenčních židlí a čekárenských lavic
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek kancelářských křesel, konferenčních židlí a čekárenských lavic pro jednotlivá oddělení NNB (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem. Dodávky zboží budou provedeny v souladu s ...
Dodávka atypického a sedacího nábytku
Dodávka atypického a sedacího nábytku - čtyři části veřejné zakázky - výroba, dodávka a montáž atypického nábytku z dýhy, výroba, dodávka a montáž atypického nábytku z lamina, dodávka, montáž a instalace otočných kancelářských křesel, dodávka, montáž a instalace sedacího nábytku.
Nábytek a vybavení interiéru - Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova - Marie Hübnerové
Dodávka a montáž typového a atypického nábytku a dalšího interiérového vybavení do rekonstruovaného objektu školy na adrese Marie Hübnerové 1766/1 v Brně-Řečkovicích.
Psychiatrická péče - noční stolky
Dodávka nočních stolků pro psychiatrickou kliniku.
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
První část Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, stavební úpravy objektu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 84 000 000 Kč bez DPH Druhá část Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu nábytek, DZR Křešice Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 5 700 000 Kč bez DPH
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.