Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na dodávku regálového systémy a dodávku vnitřního vybavení interiéru v rámci stavby Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, a to v rozsahu dle projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, ...
Vybavení odborných učeben na SŠG BRNO I
Předmětem tohoto zadávacího řízení rozděleného na 9 částí je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky dodávka vybavení pro učebny grafiky a tisku a vybavení pro obalové centrum odborných učeben na Střední škole grafické Brno, příspěvkové organizaci, vč. souvisejícího spotřebního materiálu. Konkrétně se jedná o dodávku výpočetní techniky, ...
SSL OZP p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
Vybavení interiérů opakovaná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení interiérů
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“ (dále též „VZ“) je zřízení odborných učeben v ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána část 3 VZ - dodávka školního nábytku a vestavných spotřebičů a část 4 VZ - dodávka školících pomůcek, a to v rozsahu ...
FNUSA - Nábytkové vybavení Přednáškový sál - objekt O1
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení pro FNUSA - Přednáškový sál, Objekt O1. Veřejná zakázka je rozdělená na 2 samostatné části: Část 1 - Nábytkové vybavení Část 2 - Židle stohovatelné bez područek
Vybavení bytu Kučerova 724
Vybavení bytu 4 + 1, vel. 132,95 m2 nábytkem na mírů, elektrospotřebiči, osvětlením a doplňky.
Expozice Návštěvnického střediska - stavba expozice
Předmětem VZ je zajištění stavby expozice vč. dodávek modelů, typových a atypových prvků a grafiky pro expozici Návštěvnického střediska KRNAP v místě nového návštěvnického centra Správy KRNAP na adrese Husova 213, Vrchlabí
Dodávka mobiliáře pro Saunový svět
Část 1 - Truhlářské práce a konstrukce Předmětem této části veřejné zakázky jsou truhlářské práce a konstrukce, spočívající ve výrobě, dodání a montáži vestavěného nábytku, obkladů, vč. vybavení - myčka, chladící vitríny apod. Část 2 - Sektor a typové výrobky Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky sektorových a typových ...
SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - vybavení interiéru
Předmětem VZ je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu.
Rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního inženýrství VUT - Interiérové vybavení budovy KH
Předmětem zakázky je dodávka interiérového vybavení do nově zrekonstruovaného objektu Fakulty strojního inženýrství v objektu KH3, Technická 2, Brno. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK
Predmetom zákazky je: zameranie každej izby a schodiska, výroba, dodanie, vynesenie, montáž a osadenie interiérového zariadenia - nábytku a obloženia schodiska na Átriových domkoch, blokoch C a E. Ide o štvorposchodové bloky bez výťahu, pričom pôjde o nábytok do jedno a dvoj-lôžkových izieb. Podrobné informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú ...
Dodávka posluchárenského sezení nového kampusu na Černé louce Univerzitní zázemí sportu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku posluchárenského sezení nového kampusu na Černé louce Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, a to dle těchto zadávacích podmínek a všech jeho příloh, které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentaci.
Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích, a to dle těchto zadávacích podmínek a všech jejich příloh, které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentaci.
ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení
Dodávka nábytku a dalšího interiérového vybavení do prostor ZŠ a MŠ.
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro Základní školu v Dolním Benešově
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky IT - 2.etapa
Jedná se o dodávky multimediálního (IT) vybavení odborných učeben základních škol v Litvínově - ZŠ Hamr a ZŠ Janov, tj. např. dodávky interaktivních tabulí vč. pylonových pojezdů, datových projektorů, počítačů, monitorů, notebooků, tabletů, dobíjecích skříněk pro tablety, záložních zdrojů, úložišť dat, přístupových bodů pro wifi, firewallů, ...
FSV UK - dodávky výukového a kancelářského nábytku - opakovaná pro část č. 3, část č. 4
Dodávka a instalace výukového nábytku do poslucháren, sklopná sedadla na chodbách, ostatní prvky je dodávka a instalace nábytku do poslucháren, sklopné sedačky, sklopné stolky, e kotvené do podlahy, krycí desky před první řadu sedadel; sklopná sedadla nástěnná včetně kotvení do zdi na chodbách. Dodávka a instalace venkovních betonových lavic je ...
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - nábytek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro Základní školu v Dolním Benešově.
SPŠ J. Murgaša - Interiérové prvky – Nadstavba
Predmetom zákazky je dodať a namontovať/sfunkčniť interiérové prvky vrátane dopravy tovaru na miesto určené verejným obstarávateľom, zloženia, montáže s cieľom vzájomnej technickej komplexnej funkčnosti v súlade s projektovou dokumentáciou. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohách súťažných podkladov, najmä ...
Návrh vnitřního vybavení a nábytku Polského gymnázia a části ZŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a interiérových doplňků vnitřního vybavení a AV techniky do budovy zadavatele a do části ZŠ, kterou má zadavatel v pronájmu. Jedná se o vybavení učeben, přípravny odborných učeben, kabinetů, chodeb a knihovny. Předmětem plnění je rovněž zpracování dílenské dokumentace, zaměření skutečného stavu ...
Dodávka interiérového vybavení do přístavby a rekonstruované budovy FLD
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, montáž a instalace interiérového vybavení (kanceláří, učeben, studoven, laboratoří, chodeb) přístavby a rekonstruované budovy FLD včetně zprovoznění elektrospotřebičů. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a ...
Domov pro seniory Sokolnice - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiéru tří nově budovaných pavilonů domova pro seniory. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace předmětu koupě v objektu domova pro seniory včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Modernizace depozitářů na zámku v Mikulově - regály
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu požadovaného řešení (výkresové dokumentace) a následná dodávka a montáž regálů do vybraných prostor depozitářů v objektu regionálního muzea Mikulov Zámek 1/4 a Zámek 2/3. Zámek Mikulov je památkově chráněnou budovou (kulturní památka). Odpovědnost za zpracování návrhu řešení a výkresové ...
ČVUT FJFI - Rekonstrukce poslucháren objektu Trojanova 339
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodávka interiérového vybavení do Bubenečské koleje. V době vyhlášení zadávacího řízení probíhá rekonstrukce Bubenečské koleje se smluvním termínem dokončení do 30.8.2022. Zadavatel předpokládá přebírání stavby průběžně po jednotlivých patrech, které bude následně předávat vybranému dodavateli k ...