Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Aloisina výšina. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborné učebny, tak běžné vybavení učebny ...
Collegium Bohemicum, o. p. s. – výstavba muzejní expozice Naši Němci
Předmětem zakázky je dodávka na míru vyhotoveného nábytku – výstavního fundusu, audio video prvků a veškerého vybavení, jejich instalace na místě plnění veřejné zakázky v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované Projektil architekti s.r.o., IČ: 27118436 ...
Modernizace odborných učeben a odborného výcviku Střední školy Educhem a.s.
1) Vybudování vnitřní konektivity školy (LAN) a konektivity školy k veřejnému internetu (WAN) ve škole v Meziboří a v Mostě 2) Dodávka AV, IT technologií ve škole v Meziboří a v Mostě 3) Dodávka výukových pomůcek ve škole v Meziboří 4) Dodávka nábytku pro odborné učebny ve škole v Meziboří a v Mostě
Vybavenie odbornej učebne SOŠ Príbeník
Predmetom tejto zákazky je vybavenie odbornej učebne pre Strednú odbornú školu Szakközépiskola Pribeník. Predmet zákazky je rozdelený na 5 samostatných časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti, štyri časti, alebo na všetkých päť časti predmetu zákazky
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje v rámci schváleného projektu s názvom Modernizácia učební biológie/chémie, jazykov a polytechniky v ZŠ, M. R. Štefánika, Hlohovec, ...
Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje v rámci schváleného projektu s názvom Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v ZŠ, A. Felcána, Hlohovec, kód projektu v ...
Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská - dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do objektu přístavby k základní škole - odborná učebna dílen, skladu, šaten a zázemí a do nové jazykové učebny ve stávající budově školy. Součástí je dodávka 1 ks interaktivní tabule, 1 ks počítače a 1ks receiver s reprosoustavou ozvučení a provedení dekorativních malířských prací.
Pořízení nábytku vč. příslušenství pro FNO
Předmětem plnění bude dodávka nábytku vč. příslušenství pro FNO dle požadavků a specifikace uvedené v ZD. Předmět plnění je rozdělen na 9 ucelených celků.
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Očová
Vybavenie učební Základnej školy v Očovej didaktickými pomôckami a zariadeniami.
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Dobrá Niva
Vybavenie učební Základnej školy v Dobrej Nive didaktickými pomôckami a zariadeniami.
Vnitřní vybavení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace kancelářského nábytku, atypického nábytkového vybavení a regálů. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: část 1 - Kancelářský nábytek část 2 - Atypické nábytkové vybavení část 3 - Regály Popis předmětu jednotlivých částí zakázky, jejich předpokládané hodnoty a místo plnění jsou ...
Interiéry do PTZ
Předmětem plnění je dodávka a instalace interiéru do nové budovy pavilonu tropického zemědělství. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Obstaranie učebných pomôcok - 3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - stavebníctvo, geodézia a kartografia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám jídelní set z masivu
Poptávám jídelní set na chatu z masivu. Lavice 135 cm; stůl 140 cm; 3 židle; židle 2 se musí vejít vedle sebe pod stůl a 1 židle zepředu. děkuji za nabídku Pavel Vyšín
Podnikatelský inkubátor - nábytek a interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, interiérového vybavení a truhlářských prvků do prostor podnikatelského inkubátoru, který vznikne v rekonstruované budově „D“. Součástí plnění bude také realizace kompletních interiérů včetně atypických truhlářských výrobků, zámečnických výrobků, čalounických prací, elektroinstalací, dokončovacích ...
Vybavení interiéru Návštěvnického centra Mušov – Brána do říše římské
Účelem této veřejné zakázky je dodávka vybavení do expozice a sadové úpravy.
Modernizace ZŠ Šromotovo – vnitřní vybavení II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné ...
Nábytok do odborných učební
Predmetom zákazky je dodávka nábytku pre odborné učebne. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technického vybavení a zprovoznění zařízení odborných učeben (dvě jazykové, učebna chemie a přírodovědná učebna) ve dvou ZŠ v Turnově. Součástí zakázky jsou drobné stavební práce a dodávka a montáž nábytku.
Dodávka nábytku pro Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Kompletní vybavení interiéru pracoviště Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., nábytkem a dalším vybavením.
Výroba a montáž nábytku V/2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku dle specifikace jednotlivých položek nábytku
ZŠ České Meziříčí – vestavba učeben do podkroví, přístavba výtahu a požárního schodiště
Předmětem je dodávka nábytku odborných učeben ZŠ České Meziříčí.