Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov - výběr dodavatele nábytku
Předmětem této veřejné zakázky je vybavení osmi učeben školním nábytkem vhodným pro tyto prostory.
VN Brno - stavební úpravy nemocniční lékárny - interiérové vybavení
Zadavatel realizuje investiční akci „VN Brno - stavební úpravy nemocniční lékárny“. Výběr zhotovitele stavby aktuálně probíhá. Součástí investiční akce se i interiérové vybavení rekonstruovaných prostor. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení investiční akce podle PROJEKTU. Jednotlivé ...
Dům Přírody Pálavy - vybavení - II. řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení zrekonstruovaného objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum. Expozice bude interaktivní a bude vhodná pro individuální návštěvníky i organizované skupiny napříč všemi generacemi. Zakázka je rozdělena na dvě části.
Rekonstrukce a vybavení učebny AJ
Rekonstrukce a vybavení učebny AJ
Vybudování expozic a výstavních prostor pro akci Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jih
Předmětem této zakázky jsou dodávky a instalace nových expozic, vitrín, audiovizuální techniky včetně osvětlení a další dodávky související s vybavením objektu, který bude připomínat „Tragédii na Ploštině“. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Úprava přízemní budovy a kompletní obnova tech. vybavení HB MMP - interiér
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku a interiérového vybavení, včetně jeho montáže, do hlavní budovy zadavatele na adrese Na Poříčí 52/1554, Praha 8, k. ú. Praha, Nové Město dle specifikace zadavatele montáže interiérového vybavení. Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací ...
Didaktické pomôcky do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie učební. Verejný obstarávateľ rozdelil zákazku na 3 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni ZŠ didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami v závislosti od ich využitia, ako aj ich ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky, nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení kanceláří a učeben dvou škol, a to Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p.o. (objekt SO 11) a Střední školy stavební a strojní, Teplice, p.o. (objekt SO 09).
Poptáváme cenovou nabídku na divadelní sedadla
Poptáváme zaslání katalogu s ceníkem na divadelní sedadla. Nyní bychom potřebovali 270 sedadel pro menší scénu v ČR. S přáním klidného dne Jan Pospíšil
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - kancelářský nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení pokojů a kancelářských prostor odlehčovací služby, které je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci.
Dodávka a montáž interiéru - mobiliáře na budovu B
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž vnitřního vybavení výukového objektu B - Filozofické fakulty UHK, v rozsahu a obsahu dle projektové dokumentace pro provádění interiéru, vč. prostorové a časové koordinace s realizací stavební části akce. Předmět smlouvy zahrnuje jednak dodávku, montáž a instalaci prvků do stavby nezabudovaných ...
Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov - výběr dodavatele nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení a modernizace osmi učeben školy. Předmětem této veřejné zakázky je vybavení osmi učeben školním nábytkem vhodným pro tyto prostory.
Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze podle seznamu dodávaného nábytku, zařízení a prací podle dokumentace, která obsahuje technické specifikace a podrobný soupis prací a dodávek (soupis jednotkových cen).
Dodávka volného interiérového vybavení - JU - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nábytku pro rekonstruovanou kolej K4 JU, a to dodávky kancelářského nábytku pro administrativu Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen KaM JU) a provoz koleje K4 a dodávky nábytku pro ubytování studentů.
U2 vybavení - kancelářský a výukový nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace kancelářského nábytku, nábytku do učeben a dalších místností nově budovaného objektu zadavatele UniMeC II.
Výstavba pavilonu základní školy pro jazykovou, polytechnickou a přírodovědnou výuku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben pavilonu základní školy pro jazykovou, polytechnickou a přírodovědnou výuku, kdy předmětem vybavení těchto učeben jsou dodávky ICT, nábytku, učebních pomůcek a vybavení dílen, včetně montáže, instalace a uvedení do provozu a pomocných souvisejících prací.
Dodávka mobiliáře - nábytek
Předmětem plnění zakázky je dodávka regálů do depozitáře, knihovního nábytku a vybavení interiéru v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací.
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do objektu Poradenského a vzdělávacího centra Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, Lipová 223, dále vybavení skladovacích prostor regály a vybavení hygienického zázemí.
A) Robotické zostavy
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a dielní Spojená škola, Komárňaská 28, Nové zámky, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení, nábytku a školních pomůcek a zařízení určených do odborných učeben ZŠ Košetice a jejich instalace.
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozičních vitrín
Předmětem veřejné zakázky je dodávka atypických prosklených vitrín do expozice vánočních ozdob v Nové přístavbě Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Jedná se o 2 prvky: Krystal (1 velká vitrína) a Manhattan (sestava 8 ks vitrín ve 4 sestavách). Vitríny budou vyrobeny podle projektové dokumentace, která je přílohou zadávacích podmínek k ...
Dodávka nerezového a kovového vybavení do VCZZP
Předmětem plnění je dodávka a instalace nerezového a kovového vybavení do Výukového centra zpracování zemědělských produktů.
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Modernizace odborných učeben na ZŠ Písek
Předmětem plnění je dodávka nového nepoužitého IT vybavení, nábytku a provedení nezbytně nutných, s dodávkou souvisejících, stavebních prací v rámci projektu s názvem „Modernizace odborných učeben na ZŠ Písek“, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“.