Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

Vybavenie učební

Vybavenie učební

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávatel rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cielom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavenim, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami.

Modernizácia technického vybavenia ZŠ

Modernizácia technického vybavenia ZŠ

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne.

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením

Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením

Předmětem veřejné zakázky je nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením v rámci projektu OP VVV – „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“.

Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ vo Veľkých Levároch

Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ vo Veľkých Levároch

Predmetom zákazky je modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch a je tvorená tromi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie/chémie a polytechniky

Zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre – vnútorné vybavenie

Zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre – vnútorné vybavenie

Predmetom zákazky je dodanie tovarov do materskej školy Veľké Leváre a vytvoriť prostredie, ktoré zodpovedá požiadavkám na kvalitatívnejšiu prípravu deti pre ich ďalší zdraví vývoj.

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří - Dodávka nábytku

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří - Dodávka nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří.

Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie

Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie

Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben specifikovaných v soupisu dodávek.

Přírodovědně-technické centrum - Dodávka 1

Přírodovědně-technické centrum - Dodávka 1

Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben specifikovaných v soupisu dodávek.

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne

Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Interiérové vybavenie Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch

Vnútorné vybavenie ZŠ Myjava - Štúrova

Vnútorné vybavenie ZŠ Myjava - Štúrova

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávatel rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cielom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavenim, školským nábytkom, knižničným fondom a inými učebnými pomôckami.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací vybavení ...

Výběr dodavatele interiérového vybavení

Výběr dodavatele interiérového vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu interiérového vybavení (nábytku do kanceláří, pracoven, sociálních zařízení, šaten, kuchyněk, vstupních a společných prostor, případně i příslušných venkovních prostor) Smart Innovation Center v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je ...

Dodávka tovarov

Dodávka tovarov

Predmetom zákazky bude dodávka tovarov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP ( nenávratný finančný príspevok ) s názvom zákazky : MODERNOU PRAKTICKOU PRÍPRAVOU K ZAMESTNANOSTI s konkrétnymi špecifikáciami rozdelených do tematických častí : Časť 1 : IKT a príslušenstvo Časť 2 : Nábytok (školský ) Časť 3 : Softvér Časť 4 : Ručné náradie a elektrické ...

Poptávám výrobu skříňové stěny s vyklápěcí postelí

Poptávám výrobu skříňové stěny s vyklápěcí postelí

Poptávám výrobu a montáž skříňové stěny s vyklápěcí postelí, na stěnu 5 x 2,5 m.

Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2019 - 2020

Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2019 - 2020

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace.

Materiálne vybavenie odborných učební

Materiálne vybavenie odborných učební

Predmetom zákazky je materiálne vybavenie odborných učební pre projekt: Zriadenie odborných učební na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci a pre projekt: Zriadenie odborných učební na ZŠ J.G.Tajovského v Senci.

Montánní kulturní dědictví - vybavení expozice knihovny latinské školy

Montánní kulturní dědictví - vybavení expozice knihovny latinské školy

Předmětem Části 1 je vybavení expozice knihovny latinské školy vitrínami, skříněmi (knihovnami), informačními panely a nábytkem, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr . Předmětem dodávek je výroba, instalace a uvedení zařízení do provozu. Předmětem Části 2 je vybavení expozice knihovny latinské školy audiovizuální ...

Historický nábytok pre konferenčné a chodbové priestory zámku v Hlohovci

Historický nábytok pre konferenčné a chodbové priestory zámku v Hlohovci

Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž historického nábytku pre konferenčné a chodbové priestory zámku v Hlohovci na 3 podlaží súbor troch identických knižníc s rozmermi (v) 3520 x (š) 2920 x (hl) 400 mm a súbor dvoch identických čalúnených lavíc s rozmermi (v) 850 x (š) 3000x (hl) 750 mm. Jedná sa o repliky pôvodného starožitného mobiliáru ...

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce ...

(záznamy 1/25 z 2937)  strana 1 / 118