Výmena podlahovej krytiny v telocvični TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v telocvični RB vrátane súvisiacich služieb v zmysle výkazu - výmeru.
Oprava priestoru kuchyne v objekte č. 2
Oprava priestoru kuchyne zahŕňa osekanie, vybúranie podláh a obkladov. Uskutočnenie nivelácie podláh, novej dlažby, obkladu, sanity a stierok. Výmenu, úpravu rozvodov vody, ústredného kúrenia, kanalizačných rozvodov, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 výzvy (Výkaz výmer).
Oprava chaty Vyšné Ružbachy
SO 01 1PP + exteriér -obnova vonkajších spevnených plôch a odvodňovacieho žľabu v ich okolí -Výmena okien v garáži -úprava stien, podláh a stropu v garáži SO 02 1NP -rekonštrukcia hygienickej bunky (kúpeľňa a samostatné WC) -výmena kuchynskej linky a spotrebičov -výmena svietidiel, radiátorov a el. boilera v kúpeľni a wc -výmena svietidiel ...
Oprava kúpeľne  a podláh
Predmetom zákazky je rekonštrukcia -oprava kúpeľne a podláh v zariadení CSS Park Čadca.
Stavebné práce a opravy
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných, inštalatérskych, maliarskych, podlahárskych, obkladačských a búracích prác a opráv v rozsahu technickej špecifikácie predmetu zákazky v objektoch a na nehnuteľnom majetku v správe alebo vo vlastníctve verejného obstarávateľa v obci Jaslovské Bohunice.
Oprava AB LS Medzilaborce
V rámci modernizácie stavby oprava AB LS Medzilaborce : Vybúranie ŽB balkónovej dosky, Steny a stropy omietky a maľby,Podlahy - dlažby, Podlahy laminátové vlysky,Kovové doplnkové konštrukcie,Slaboprúd zabezpečenie objektu
Stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce - úpravy a opravy podložia, podláh, obkladov, dlažieb, stien, stropov, a práce v objekte Ministerstva financií Slovenskej republiky. Plnenie bude pozostávať z vopred presne neurčeného počtu jednotlivých zákaziek, ktoré si verejný obstarávateľ objedná po dohode s úspešným uchádzačom. Stavebné práce budú ...
Rekonštrukcia palubovky a zázemia v športovej hale Malina
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu športovej haly v Malackách. Dotknutý objekt je zložený z dvoch časti. Prvá časť má 4 podlažia, druhá časť má dve podlažia. Rekonštrukcia bude prebiehať v obidvoch častiach. V prvej časti bude rekonštrukcia prebiehať na 3 podlaží kde sa bude rekonštruovať zázemie a v druhej časti bude na druhom podlaží ...
Rekonštrukcia časti objektu HB blokov Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii časti HB bloku Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov, v ktorom je umiestnená knižnica a to na základe projektovej dokumentácie. Rozsah stavebných prác: búracie práce, deliace konštrukcie, podlahy a dlažby, výplňové konštrukcie otvorov - výmena interiérových a vstupných dverí v časti ...
Výmena PVC v MŠ a ZŠ v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je výmena PVC podlahovej krytiny a s tým súvisiace stavebné práce v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve.
Poptávám pokládku terasových prken VPC
Poptávám pokládku terasových prken VPC o výměře 22 m2, materiál mám vlastní. Jedná se o montáž podkladního roštu + rektifikace, montáž VPC prken + přířez, montáž VPC sokolíku 5 cm v obvodu 18 mb. Děkuji
Výměna dřevěných podlah jeviště hudební scény MDB
Předmětem veřejné zakázky je výměna jevištní podlahy na hudební scéně Městského divadla Brno. Jevištní podlaha je tvořena pevnou částí, podlahami zvedaných a posuvných zařízení a odnímatelnými poklopy pro umístění propadla nebo servisní přístup k mechanismům jevištních zařízení. Stávající podlahové krabice integrované do podlahy budou odborně ...
Poptávám pokládku zátěžového lina
Poptávám pokládku zátěžového lina 31.34m2. Prosím o předběžnou cenu, děkuji.
Výmena podlahovej krytiny v telocvični TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v telocvični RB vrátane súvisiacich služieb v zmysle výkazu - výmeru.
Modernizácia vybavenie praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov
Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie vnútorných priestorov časti dielní odborného výcviku v rozsahu: 1. Podlahová konštrukcia Vybúranie podlahovej krytiny v stolárskej dielni, strechárskej dielni, maliarskej dielni a šatni žiakov, zabetónovanie jestvujúcich žľabov v podlahe, vyhotovenie betónovej mazaniny vystuženej oceľovými vláknami, ...
FN Motol - Lité podlahy a jejich opravy
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou opravy litých podlah a jejich pokládka, na základě jednotlivých požadavků zadavatele.
Poptáváme rekonstrukci podlahy v lodžii
Měli bychom prosbu o případnou nabídku na rekonstrukci podlahy v lodžii. Podlaha je velmi špatně izolovaná a bohužel propouští vlhkost. Jedná se o lodžii o velikosti 6,7m2 na rodinném domě v soukromém vlastnictví. Co se týká rozměrů, jsou zakreslené v půdorysu viz přílohy. Předem Vám děkuji za kontaktování mě a poskytnutí jakýchkoli informací. ...
Opravy bytových jednotek - 22. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 7-mi volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v šesti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 162 ul. Ohrazenická, č.p. 181 ul. Mladých, č.p. 430 ul. Brožíkova, č.p. 1651 ul. Nerudova a č.p. 1835 ul. nábřeží Závodu míru na území města Pardubice - v částech ...
Poptávám realizaci betonové podlahy
Poptávám betonovou podlahu do 5cm na rod. domku bez podl. topení asi 220 m2 na Podlešín okr. Kladno díky za nabídku.
Dodávka a pokládka kobercov v objektoch Sociálnej poisťovne
Predmetom zákazky je vykonanie nasledovných služieb: dodávka a pokládka kobercov z dôvodu dodržania BOZP a zlepšenia pracovných a hygienických podmienok zamestnancov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skládku, jeho likvidácia (vrátane prípadných nebezpečných odpadov) a úhrada poplatku za uloženie stavebného ...
Výmena podlahovej krytiny v telocvični RB
Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v telocvični RB vrátane súvisiacich služieb v zmysle výkazu - výmeru.
Udržiavacie stavebné práce, služby  Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba budov udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty MV SR Drobná údržba a opravy: 1. Maľby a nátery 2. Stavebné práce 3. Podlahy 4. Rozvody ...
Oprava historické pilířové stodoly - Na Miláčku
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce historické pilířové stodoly „Na Miláčku“ v katastru obce Kladruby nad Labem. Jedná se o stavbu z 2.pol 19. století a stavba má status Národní kulturní památky. Stavební práce obsahují především opravu střešního pláště, opravu poškozených svislých konstrukcí a novou skladbu podlahy v prostoru ...
Rekonštrukcia garáží a bezpečnostné úpravy vjazdu do budovy NBS
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy poškodených podláh a priestorov garáží na 3. PP, 2. PP, 1. PP, časť vjazdu - mezanín na 1. NP a hospodárskeho dvora na 1. NP v budove sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie. V rámci stavebných prác sa bude realizovať ...
Opravy bytových jednotek - 21. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 11-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v pěti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 383 Gagarinova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 947 ul. J. Zajíce na území města Pardubice - v částech Polabiny a Dubina. Na opravy každé bytové jednotky je ...