Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále

Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále

Jedná sa o výkon vybraných činností spojených so správou Školiaceho a rekreačného zariadenia Slovenskej správy ciest, nachádzajúceho sa v k.ú. Horná Lehota, miestna časť Tále (ďalej len ŠRZ), tak aby bol zabezpečený jeho bezporuchový chod resp. prevádzka počas jeho využitia na stanovený účel.

Správa bytového fondu města Rokycany

Správa bytového fondu města Rokycany

Předmětem zakázky je úplatné zajišťování správy majetku ve vlastnictví města Rokycany - bytového a nebytového charakteru a povinností přenesených za účelem zajišťování správy, provozu a oprav společných částí. Jedná se o správu a údržbu majetku uvedeného v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v souladu s příkazní smlouvou uvedenou v příloze č. 3 ...

Správa objektu - Dům zdraví Jihlava

Správa objektu - Dům zdraví Jihlava

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb týkajících se správy objektu zadavatele, Domu zdraví Jihlava. Správa objektu zahrnuje tyto služby: úklidové služby, údržbu zeleně, zimní údržbu a strážní služby.

Provozování areálu městského koupaliště Šternberk

Provozování areálu městského koupaliště Šternberk

Předmětem veřejné zakázky je provozování areálu koupaliště v majetku Města Šternberk, ul. Svatoplukova 15/2404.

Prevádzkovanie bungalovov č. 9 a 12 v Tatranskej Javorine

Prevádzkovanie bungalovov č. 9 a 12 v Tatranskej Javorine

Predmetom zákazky je prevádzkovanie bungalovov v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR Tatranská Javorina bungalov číslo 09 (súpisné číslo 29, parcelné číslo 210/274, k.ú. Tatranská Javorina), bungalov číslo 12 (súpisné číslo 30, parcelné číslo 210/276, k.ú. Tatranská Javorina) a objekt náhradného zdroja el. energie (bez súpisného čísla, parcelné ...

Správa bytového fondu města Rokycany

Správa bytového fondu města Rokycany

Předmětem zakázky je úplatné zajišťování správy majetku ve vlastnictví města Rokycany - bytového a nebytového charakteru a povinností přenesených za účelem zajišťování správy, provozu a oprav společných částí. Jedná se o správu a údržbu majetku uvedeného v příloze č. 1, včetně jejich součástí a příslušenství a v souladu s příkazní smlouvou ...

Poskytování služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha hlavní nádraží

Poskytování služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha hlavní nádraží

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je zajištění řádného fungování a provozu objektů v železniční stanici Praha hlavní nádraží. Předmět plnění spočívá: v objektech vykonávat správu, běžnou údržbu a běžné opravy, Security, úklid, opravy a další činnosti uvedené v bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky.

Správa, údržba a vytápění objektů, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8

Správa, údržba a vytápění objektů, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění celoroční správy, údržby a vytápění šesti objektů, ve kterých působí Městská část Praha 8, dále celoroční správa a drobná údržba vnitřního vybavení kanceláří ve dvou objektech a celoroční správa a údržba dvou nevyužívaných budov včetně přilehlých pozemků, jak jsou tyto objekty specifikovány v čl. ...

Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ostravě

Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ostravě

Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby a oprav technického vybavení budovy zadavatele v Ostravě a další činnosti související s provozem budovy. Specifikace činností je uvedena v příloze zadávací dokumentace.

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO

Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Morava.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění domovnických a správcovských prací

Předmětem veřejné zakázky je zajištění domovnických a správcovských prací

Předmětem veřejné zakázky je zajištění domovnických a správcovských prací v objektu v majetku státu ve Zlíně. Domovník bude zajišťovat provozně technickou činnost - běžné opravy, kompletní technickou údržbu.

Objekty a zariadenia v Trnavskom kraji

Objekty a zariadenia v Trnavskom kraji

Predmetom zákazky je Technická správa budov a zariadení. Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre: A.Výťahy B.Chladenie a vzduchotechniku C.Trafostanice D.UPS - náhradných zdrojov E.dieselagregátov F.merania a regulácie G.rotomatov H.obsluhu ...

Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov

Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov

Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelnej údržby a prevádzky, opráv a obsluhy čerpacích staníc, pohyblivých schodov a schodiskových plošín, vykonávanie drobných stavebných prác, čistiacich a udržiavacích služieb v priestoroch podchodov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta SR Bratislavy počas 48 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody. ...

Poskytování služeb FM pro budovy ČNB

Poskytování služeb FM pro budovy ČNB

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb facility managementu pro budovy České národní banky. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky se nachází v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Technická správa objektů Národní galerie v Praze

Technická správa objektů Národní galerie v Praze

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním provozu a správy objektů, tj. především údržba a servis technologických částí a systémů instalovaných v objektech Národní galerie, údržba a servis zařízení, řešení havarijních situací, drobné stavební, instalatérské a zámečnické práce včetně dodávek materiálu, v podrobnostech ...

Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa

Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa

Požadujú sa stavebné práce, bežná stavebná údržba, najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech atď.

Údržba TZB v objektoch a zariadeniach v Trnavskom kraji

Údržba TZB v objektoch a zariadeniach v Trnavskom kraji

Predmetom zákazky je údržba technických zariadení budov (ďalej len "Údržba TZB") ktorá pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, ...

Poptávám služby facility management pro SVBJ

Poptávám služby facility management pro SVBJ

Poptávám služby facility pro SVBJ v Praze 7 Holešovicích Popis: - správa nemovitosti, - vedení účetnictví, - SIPA, - rozpisů plateb, - vyúčtování, - fondu oprav, - údržby zeleně - pravidelného úklidu - odečty vodoměrů - odečty měřičů tepla - kontrola stavu budovy, potrubí, elektroinstalace - revize hasicích přístrojů - revize ...

Poskytování údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechn

Poskytování údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechn

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem ve smyslu ustanovení § 11 zákona, jejímž předmětem bude poskytování údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v centru BIOCEV. Rámcová smlouva, jež stanoví podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek, bude s vybraným ...

Zajištění služeb údržby

Zajištění služeb údržby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

Údržbové práce a služby v nevýrobních budovách společnosti Teplárny Brno

Údržbové práce a služby v nevýrobních budovách společnosti Teplárny Brno

Předmětem plnění je provádění údržbových prací a služeb v nevýrobních budovách Tepláren Brno, a.s. nebo budovách dislokací, provádění nebo zajištění oprav a údržby DHIM (DKP), HIM a spotřebních předmětů nebo materiálu. Smlouva na dobu neurčitou.

Zajištění služeb údržby

Zajištění služeb údržby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

Správa budovy Minsiterstva zdravotnictví ČR

Správa budovy Minsiterstva zdravotnictví ČR

Předmětem veřejné zakázky jsou služby pro zabezpečení správy budovy zadavatele, zejména: 1.24hodinový „Dispečink“ 2.Zajištění správy budovy 3.Zajištění provozu a údržby budovy

Zajištění služeb údržby

Zajištění služeb údržby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

ETF - Kompletní zajištění správy budovy Evangelické teologické fakulty

ETF - Kompletní zajištění správy budovy Evangelické teologické fakulty

Zajištění komplexní správy objektu Evangelické teologické fakulty na adrese Černá 9, 115 55 Praha 1, a to po dobu 4 let od podpisu smlouvy, včetně zajištění následujících služeb: a) správa a údržba objektu, b) služby vrátného – ostraha objektu, c) úklid objektu. Detailní popis všech výše uvedených služeb je uveden v příloze č. 6 zadávací ...

(záznamy 1/25 z 305)  strana 1 / 13