MS Praha - Facility management, JANM
služby, které spočívají v realizaci vybraných činností facility managementu (správa nemovitého majetku) Justičního areálu Na Míčánkách, Praha 10
Zajišťování technických a bezpečnostních služeb pro objekt parkovacího domu
Obstarávání chodu parkovacího domu na adrese Štěpánská č. p. 630, Praha 1, a to dle požadavků objednatele. Všechny požadavky jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Poptáváme výrobní prostory pro zámečnickou výrobu
Poptáváme výrobní prostory pro zámečnickou výrobu o velikosti cca 25 až 50m/2.Lokalita okr. Opava,Ostrava.
Zajištění provozního servisu (facility management služeb) pro objekt IBC MSK
Zajištění provozního servisu objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.
Zajištění správy, provozu a údržby budovy čp. 2379 na ul. Žižkova, Karviná - Mizerov
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění správy, provozu a údržby budovy polikliniky na ulici Žižkova, č.p. 2379, v Karviné - Mizerově. Předmětem poskytovaných služeb je zajištění chodu recepce, havarijní a poruchové služby, provádění údržby (periodické revize, opravy, servisní práce, prohlídky ...
Poptávám pronájem prostor
Poptávám prostory k dlouhodobému pronájmu: *přízemní prostor plochou 600-2500 m2, skládá se z max. 3 samostatných prostorů (vyjímá kancelářské); * možnost parkovaní poblíž budovy pro 30-40 osobních aut klientů najednou; * výška stropů od 4m, zavedena el. energie min. 40 kw, studená a teplá voda, odpad, topeni; * Internet, možnost požární ...
Provozování veřejných WC v Prostějově v letech 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je provozování veřejných WC v Prostějově na období 4 let. Provozováním veřejných WC se rozumí zejména: zajištění otevření či trvalé přítomnosti obsluhy veřejného WC v provozní době; zajištění úklidu toalet, včetně zařizovacích předmětů a vnitřních prostorů, doplňování hygienických potřeb; zajištění odvozu, odstranění nebo ...
Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy bytových domov, bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta.
Provádění údržbových prací a služeb v budovách a areálech Tepláren Brno a.s
Předmětem veřejné zakázky je provádění údržbových prací a služeb budovách a areálech Tepláren Brno a.s. (dále též jen „TB“) provádění nebo zajištění oprav a údržby DHIM (DKP), HIM a spotřebních předmětů nebo materiálu, kosení a údržba zeleně a venkovních zpevněných ploch v provozních areálech TB.
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v rozsahu a v souladu s výzvou k podání žádosti o účast a zadávací dokumentací. S ohledem na hospodárnost a z důvodu složitosti a nutnosti koordinace různých částí plnění je veřejná zakázka zadávána vcelku, kompletní plnění je garantováno dodavatelem. Blíže Výzva k ...
Hledám byt v Praze
Hledám byt 3+1 v lokalitě Prahy 10.
Obstaranie údržby budov
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác: 1. Drobná údržba a opravy 1.1. maľby a nátery 1.2. stavebné práce 1.3. podlahy 1.4.rozvody elektrickej energie 1.5. izolatérske práce 1.6. oprava vonkajšej fasády 1.7.zámočnícke práce 1.8. stolárske práce 1.9. sklenárske práce 1.10. žalúzie a rolety
Zajištění provozně-technických činností a služeb pro NK ČR
Předmětem této veřejné zakázky na služby je uzavření rámcové dohody, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 2 ZD (dále jen „smlouva“ nebo „návrh smlouvy“), na základě které budou realizovány služby a činnosti pro NK ČR. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 ZD.
Koupím pozemek u řeky Střely nebo Berounky
Koupím pozemek u řeky Střely nebo Berounky na stavbu chaty nebo odkoupím chatu (pod obcí Koryta, Dolní Hradiště, Kaceřov, Kozojedy, Městský úřad Manětín a další) od Obecního úřadu nebo majitele. Děkuji.
Správa a údržba bytových domů města Úvaly
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o technické správě nemovitostí, přičemž předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb a souvisejících stavebních prací a dodávek podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je správa a údržba bytových domů.
Zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a 1 dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Předmětem jednotlivých dílčích veřejných zakázek bude ...
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je poskytovat zadavateli tzv. facility management služby, tj. zajišťovat veškeré technické, administrativní a další činnosti potřebné pro zabezpečení řádného provozu budovy a v ní umístěných zařízení, jejichž podrobná specifikace je obsažena v přílohách této zadávací dokumentace, které jsou k řádnému provozu budovy a ...
Odborné zajištění služeb podatelny, dohledového centra, recepcí - 2020/0085
Předmětem plnění této veřejné zakázky je obsluha pracoviště podatelny, PCO, obsluha recepcí jednotlivých fakult a kolejí. Bližší specifikace v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica
Predmetom zákazky je komplexné prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v územnom obvode mesta Považská Bystrica, vrátane jeho integrovaných častí. Komplexným prevádzkovaním predmetu zákazky sa rozumie vykonávanie činností v súlade s platnými právnymi normami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Poptáváme správu bytového domu
Poptávám cenovou kalkulaci nebo ceník na správu bytového domu. Jedná se o novostavbu o 7 bytových jednotkách a třech nebytových. V Ulici SNP. Děkuji Předseda společenství bytového domu 5379 Petr Hoffmann
Poptávám stavební pozemky
Hledám stavební pozemky vhodné k parcelaci. Minimální rozloha 3 000 m2.
Servis a údržba technologií budov NZ - opakované zadání
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je poskytování servisu a údržby jednotlivých technologií budov Nemocnice Znojmo.