Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře
Předmětem této VZ je provozování zimního stadionu v Kutné Hoře, Tyršovy sady 194, 284 01 Kutná Hora na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem služby a vybraným uchazečem jako provozovatelem areálu zimního stadionu-poskytovatelem služby.Smlouva o poskytování služby bude uzavřena na dobu neurčitou.
Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov
Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov
Facility management služebpro ČSÚ budova Skalka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pravidelná provozní a technická správa technologických prvků v objektu administrativní budovy ČSÚ Skalka, provádění běžné údržby a oprav, odstraňování havarijních stavů, provádění odborných revizí a prohlídek technologií dle potřeb zadavatele a dle příslušných zákonů a prováděcích předpisů, zajištění a ...
Poptáváme vypracování dokumentu pro založení SVJ
Bytové družstvo Skuteckého - Laudova vyhlašuje výběrové řízení na vypracování prohlášení vlastníka budovy. Bytové družstvo bylo založeno za účelem odkupu bytových domů od MO ČR. Prohlášení vlastníka požadujeme vypracovat ihned po převzetí objektů do vlastnictví družstva, k němuž dle našeho předpokladu dojde v prvním pololetí roku 2013. Pro ...
Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov
Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov
Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování služeb správy a údržby budovy Radnice MČ Praha 13. Správa budovy předpokládá zajištění administrativních prací spojených se správou a údržbou budovy, které obsahují řádnou inventarizaci a evidenci majetku, zabezpečení splnění obecně závazných předpisů v oblasti stavebně-technických, ...
Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování služeb správy a údržby budovy Radnice MČ Praha 13. Správa budovy předpokládá zajištění administrativních prací spojených se správou a údržbou budovy, které obsahují řádnou inventarizaci a evidenci majetku, zabezpečení splnění obecně závazných předpisů v oblasti stavebně-technických, ...
Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch
Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch v meste Komárno
Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15 Baťův institut
Předmětem veřejné zakázky je zajištění Správy a údržby nemovitostí, které jsou v majetku Zlínského kraje, kdy vlastník nemovitostí určil právo hospodaření příspěvkové organizaci 14/15 Baťův institut, zřízenou na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.0129/R05/12 ze dne 14.3.2012 a zajištění konkrétních činností Facility Managementu ...
Správce bytových a nebytových objektů MČ
výkon funkce správce, např. evidence nemovitostí, nájemců bytů a nebytů, vedení účetnictví, úklid bytových domů apod.
Rámcová smlouva na údržbu a opravy bytových domů M.č. Brno-Vinohrady
Předmětem veřejné zakázky je běžná údržba a opravy bytových domů a provedení havarijních oprav bytových domů. Rozsah oprav je cca 25 jednotlivě definovaných úkonů a cca 5 činností dle profesí. Mezi zadavatelem a jedním uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva dle § 11 odst. 1 zákona. Rámcová smlouva bude uzavřena na 2 roky.
Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15  Baťův institut
Předmětem veřejné zakázky je zajištění Správy a údržby nemovitostí, které jsou v majetku Zlínského kraje, kdy vlastník nemovitostí určil právo hospodaření příspěvkové organizaci 14/15 Baťův institut, zřízenou na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.0129/R05/12 ze dne 14.3.2012 a zajištění konkrétních činností Facility Managementu ...
Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování služeb správy a údržby budovy Radnice MČ Praha 13. Správa budovy předpokládá zajištění administrativních prací spojených se správou a údržbou budovy, které obsahují řádnou inventarizaci a evidenci majetku, zabezpečení splnění obecně závazných předpisů v oblasti stavebně-technických, ...
Poptávám subdodavatele v oblasti úklidu, údržby, správy nemovitostí
Poptávám služby: Popis: subdodavatel v oblasti úklidu, údržby, správy nemovitostí Specifikace: služby pro nově vznikající českou dceřinnou společnost ukrajinské firmy
Poskytování služeb souvisejících s provozem ubytovacího zařízení ČNB
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb k zajištění provozu ubytovacího zařízení ČNB, zejména nepřetržité služby recepce, administrativní činnosti, obsluha zařízení a péče o budovu.
Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování služeb správy a údržby budovy Radnice MČ Praha 13. Správa budovy předpokládá zajištění administrativních prací spojených se správou a údržbou budovy, které obsahují řádnou inventarizaci a evidenci majetku, zabezpečení splnění obecně závazných předpisů v oblasti stavebně-technických, ...
Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15 Baťův institut
Předmětem veřejné zakázky je zajištění Správy a údržby nemovitostí, které jsou v majetku Zlínského kraje, kdy vlastník nemovitostí určil právo hospodaření příspěvkové organizaci 14/15 Baťův institut, zřízenou na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.0129/R05/12 ze dne 14.3.2012 a zajištění konkrétních činností Facility Managementu ...
Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15 BAŤŮV INSTITUT
Předmětem veřejné zakázky je zajištění Správy a údržby nemovitostí, které jsou v majetku Zlínského kraje, kdy vlastník nemovitostí určil právo hospodaření příspěvkové organizaci 14/15 Baťův institut, zřízenou na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.0129/R05/12 ze dne 14.3.2012 a zajištění konkrétních činností Facility Managementu ...
Nemovitosti, výstavba, Ghana
Ghanská společnost PEEMENS COMPANY LIMITED má zájem o navázání obchodní spolupráce s firmou z oblasti nemovitostí, výstavby a případně i bankovnictví.
Výběr správce bytových domů ve vlastnictví města Ostrov
Výběr správce bytových domů ve vlastnictví města Ostrov
Výběr provozovatele VH infrastruktury – Velké Opatovice
Předmětem koncesního řízení je výběr Provozovatele VH majetku ve smyslu zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, tj. zajištění provozuschopnosti VH majetku, přivádění vody a odvádění odpadních vod od odběratelů a jejich čištění, to vše v celodenním nepřetržitém provozu, a poskytnutí souvisejících služeb definovaných ...
Údržba a úklid nemovitostí v majetku ČD, a.s. v oblasti Regionální správy majetku Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb souvisejících s prováděním údržby nemovitostí (budov, pozemků, včetně příslušných přípojek inženýrských sítí, včetně souvisejích objektů) a úklid ploch a prostor v majetku ČD, a.s.
Údržba a úklid nemovitostí v majetku ČD, a.s. v oblasti Regionální správy majetku Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb souvisejících s prováděním údržby nemovitostí (budov, pozemků, včetně příslušných přípojek inženýrských sítí, včetně souvisejích objektů) a úklid ploch a prostor v majetku ČD, a.s.
Údržba a úklid nemovitostí v majetku ČD, a.s. v oblasti Regionální správy majetku Praha
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb souvisejících s prováděním údržby nemovitostí (budov, pozemků, včetně příslušných přípojek inženýrských sítí, včetně souvisejích objektů) a úklid ploch a prostor v majetku ČD, a.s.
Facility management IPRM Chomutov, Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb pro zadavatele, které budou spočívat (i.) ve správě a údržbě objektů v dispozici zadavatele a v jejich úklidu a (ii.) v provozování stánků s občerstvením.