Nemovitosti, výstavba, Ghana
Ghanská společnost PEEMENS COMPANY LIMITED má zájem o navázání obchodní spolupráce s firmou z oblasti nemovitostí, výstavby a případně i bankovnictví.
Výběr správce bytových domů ve vlastnictví města Ostrov
Výběr správce bytových domů ve vlastnictví města Ostrov
Výběr provozovatele VH infrastruktury – Velké Opatovice
Předmětem koncesního řízení je výběr Provozovatele VH majetku ve smyslu zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, tj. zajištění provozuschopnosti VH majetku, přivádění vody a odvádění odpadních vod od odběratelů a jejich čištění, to vše v celodenním nepřetržitém provozu, a poskytnutí souvisejících služeb definovaných ...
Údržba a úklid nemovitostí v majetku ČD, a.s. v oblasti Regionální správy majetku Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb souvisejících s prováděním údržby nemovitostí (budov, pozemků, včetně příslušných přípojek inženýrských sítí, včetně souvisejích objektů) a úklid ploch a prostor v majetku ČD, a.s.
Údržba a úklid nemovitostí v majetku ČD, a.s. v oblasti Regionální správy majetku Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb souvisejících s prováděním údržby nemovitostí (budov, pozemků, včetně příslušných přípojek inženýrských sítí, včetně souvisejích objektů) a úklid ploch a prostor v majetku ČD, a.s.
Údržba a úklid nemovitostí v majetku ČD, a.s. v oblasti Regionální správy majetku Praha
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb souvisejících s prováděním údržby nemovitostí (budov, pozemků, včetně příslušných přípojek inženýrských sítí, včetně souvisejích objektů) a úklid ploch a prostor v majetku ČD, a.s.
Facility management IPRM Chomutov, Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb pro zadavatele, které budou spočívat (i.) ve správě a údržbě objektů v dispozici zadavatele a v jejich úklidu a (ii.) v provozování stánků s občerstvením.
Facility management IPRM Chomutov, Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb pro zadavatele, které budou spočívat (i.) ve správě a údržbě objektů v dispozici zadavatele a v jejich úklidu a (ii.) v provozování stánků s občerstvením.
Výběr provozovatele VH infrastruktury – Votice
Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele VH majetku ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, který zajistí provozuschopnost VH majetku, dále odvádění odpadních vod od odběratelů a jejich čištění, to vše v celodenním nepřetržitém provozu, a dále poskytne související služby specifikované v ...
Opravárenské a údržbárske služby na SOŠ
Využitím vlastných vedomostí, oprávnení k výkonu činnosti, osobnej zručnosti a v prípade nutnosti zorganizovanie využitia práce odborných činnosti, zabezpečiť opravárenské a údržbárske práce na budove školy, budove internátu, budove kuchyne a jedálne, kotolne a priľahlých vonkajších priestorov SOŠ obchodu a služieb T.Vansovej v Topoľčanoch.
Výběr externího dodavatele služeb v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy, na jejímž základě budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky na komplexní zajištění služeb externího dodavatele pro městskou část Praha 2 v souvislosti s prodejem části jejího majetku, a to bytových domů a bytů a jejich příslušenství. Bližší informace k předmětu Veřejné zakázky jsou uvedeny v ...
Správa vybraných bytových a nebytových jednotek a správa bytových domů pro Městskou část Praha 1
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spojených se správou vybraných bytových a nebytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví či ve správě zadavatele. Předmětem plnění bude nepřímá i přímá správa předmětu správy, a to zejména v podobě zajištění údržby a provozu předmětu správy, čítaje v to opravy a výměny zařizovacích předmětů ...
Facility management IPRM Chomutov, Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb pro zadavatele, které budou spočívat (i.) ve správě a údržbě objektů v dispozici zadavatele a v jejich úklidu a (ii.) v provozování stánků s občerstvením.
Zajištění technické a servisní péče pro systém měření instalovaný v bytových a nebytových objektech
Předmětem zakázky Zajištění technické a servisní péče pro systém měření instalovaný v bytových a nebytových objektech ve správě OBSN města Kolína jsou služby spočívající zejména v: systematické údržbě měření a regulace, dílenských opravách na základě diagnostiky při prováděné systematické údržbě, externích opravách na základě ohlášené závady ...
Správa a údržba obytného súboru Krasňany
Preventívna údržba - výkon všetkých preventívných, technických, administratívných a výkonných činností v súlade s STN a odporučeniami výrobcov. Prevádzkovanie a vykonávanie obsluhy zdravotechniky, elektrických a technických zariadení. Drobné opravy. Mimoriadna údržba - odstránenie porúch, odborné prehliadky a skúšky, Údržba zelene, Zimná údržba - ...
Zajištění provozního servisu (facility management služeb)  pro objekt IBC MSK
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb provozního servisu objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje v souladu s ČSN EN 15221-1.
Poskytování služeb prodeje vybraného nemovitého majetku
Předmětem plnění veřejné zakázky (resp. veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové smlouvy) je poskytování následujících druhů služeb: • služby směřující ke zpeněžení majetku prostřednictvím dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „dražba“); a • služby ...
Zajištění údržby majetku města Říčany
Předmětem je: zajištění běžné a operativní údržby majetku města dle specifikace požadovaných činností: Specifikace požadovaných činností: - drobné údržbářské práce a opravy na budovách a stavbách v majetku města - elektrikářské práce v budovách (výměny žárovek a zářivek, drobné opravy osvětlovacích zařízení, instalace zvonků, apod.) - ...
Zajištění údržby majetku města Říčany
Předmětem je: zajištění běžné a operativní údržby majetku města dle specifikace požadovaných činností: Specifikace požadovaných činností: - drobné údržbářské práce a opravy na budovách a stavbách v majetku města - elektrikářské práce v budovách (výměny žárovek a zářivek, drobné opravy osvětlovacích zařízení, instalace zvonků, apod.) - ...
Správa a údržba obytného súboru Krasňany
Preventívna údržba - výkon všetkých preventívných, technických, administratívných a výkonných činností v súlade s STN a odporučeniami výrobcov. Prevádzkovanie a vykonávanie obsluhy zdravotechniky, elektrických a technických zariadení. Drobné opravy. Mimoriadna údržba - odstránenie porúch, odborné prehliadky a skúšky, Údržba zelene, Zimná údržba - ...
Technická správa objektů ministerstva kultury
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozní a technická správa jednotlivých technologických prvků v objektech ministerstva kultury Nosticův palác a v ulici Milady Horákové, provádění běžné údržby, zajišťování odstraňování havárií, zajišťování odborných revizí a prohlídek technologií vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek a to na dobu ...
Zajištění technické správy budovy Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Orlická 2
Předmětem zakázky je provádění komplexní technické správy a běžné údržby budovy Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Orlická 2 a 4/2020, 130 00 Praha 3.
Zajištění veškerých přípravných prací a následného prodeje bytových jednotek a nebytových prostor
Předmětem plnění veřejné zakázky je vykonat pro zadavatele následující činnosti ve vztahu k nemovitostem uvedeným v části 2 této zadávací dokumentace a v souladu s Rozhodnutím zastupitelstva města Znojma č. 31/2011 ze dne 16. 6. 2011 které tvoří část 4 zadávací dokumentace a) provést vymezení jednotlivých bytových jednotek a zpracovat prohlášení ...
Facility Management služeb pro objekt Justičního areálu na Míčánkách
Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Facility management služeb pro objekt Justičního areálu Na Míčánkách“ je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány v otevřeném řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku dle § 27 ZVZ.Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřního úklidu Justičního ...
Provozování autobusového terminálu Letňany
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti správce autobusového terminálu Letňany ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy jménem a v zastoupení zadavatele a na jeho náklad a poskytování dalších služeb pro zadavatele.