Správa vybraných bytových a nebytových jednotek a správa bytových domů pro Městskou část Praha 1
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spojených se správou vybraných bytových a nebytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví či ve správě zadavatele. Předmětem plnění bude nepřímá i přímá správa předmětu správy, a to zejména v podobě zajištění údržby a provozu předmětu správy, čítaje v to opravy a výměny zařizovacích předmětů ...
Facility management IPRM Chomutov, Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb pro zadavatele, které budou spočívat (i.) ve správě a údržbě objektů v dispozici zadavatele a v jejich úklidu a (ii.) v provozování stánků s občerstvením.
Zajištění technické a servisní péče pro systém měření instalovaný v bytových a nebytových objektech
Předmětem zakázky Zajištění technické a servisní péče pro systém měření instalovaný v bytových a nebytových objektech ve správě OBSN města Kolína jsou služby spočívající zejména v: systematické údržbě měření a regulace, dílenských opravách na základě diagnostiky při prováděné systematické údržbě, externích opravách na základě ohlášené závady ...
Správa a údržba obytného súboru Krasňany
Preventívna údržba - výkon všetkých preventívných, technických, administratívných a výkonných činností v súlade s STN a odporučeniami výrobcov. Prevádzkovanie a vykonávanie obsluhy zdravotechniky, elektrických a technických zariadení. Drobné opravy. Mimoriadna údržba - odstránenie porúch, odborné prehliadky a skúšky, Údržba zelene, Zimná údržba - ...
Zajištění provozního servisu (facility management služeb)  pro objekt IBC MSK
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb provozního servisu objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje v souladu s ČSN EN 15221-1.
Poskytování služeb prodeje vybraného nemovitého majetku
Předmětem plnění veřejné zakázky (resp. veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové smlouvy) je poskytování následujících druhů služeb: • služby směřující ke zpeněžení majetku prostřednictvím dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „dražba“); a • služby ...
Zajištění údržby majetku města Říčany
Předmětem je: zajištění běžné a operativní údržby majetku města dle specifikace požadovaných činností: Specifikace požadovaných činností: - drobné údržbářské práce a opravy na budovách a stavbách v majetku města - elektrikářské práce v budovách (výměny žárovek a zářivek, drobné opravy osvětlovacích zařízení, instalace zvonků, apod.) - ...
Zajištění údržby majetku města Říčany
Předmětem je: zajištění běžné a operativní údržby majetku města dle specifikace požadovaných činností: Specifikace požadovaných činností: - drobné údržbářské práce a opravy na budovách a stavbách v majetku města - elektrikářské práce v budovách (výměny žárovek a zářivek, drobné opravy osvětlovacích zařízení, instalace zvonků, apod.) - ...
Správa a údržba obytného súboru Krasňany
Preventívna údržba - výkon všetkých preventívných, technických, administratívných a výkonných činností v súlade s STN a odporučeniami výrobcov. Prevádzkovanie a vykonávanie obsluhy zdravotechniky, elektrických a technických zariadení. Drobné opravy. Mimoriadna údržba - odstránenie porúch, odborné prehliadky a skúšky, Údržba zelene, Zimná údržba - ...
Technická správa objektů ministerstva kultury
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozní a technická správa jednotlivých technologických prvků v objektech ministerstva kultury Nosticův palác a v ulici Milady Horákové, provádění běžné údržby, zajišťování odstraňování havárií, zajišťování odborných revizí a prohlídek technologií vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek a to na dobu ...
Zajištění technické správy budovy Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Orlická 2
Předmětem zakázky je provádění komplexní technické správy a běžné údržby budovy Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Orlická 2 a 4/2020, 130 00 Praha 3.
Zajištění veškerých přípravných prací a následného prodeje bytových jednotek a nebytových prostor
Předmětem plnění veřejné zakázky je vykonat pro zadavatele následující činnosti ve vztahu k nemovitostem uvedeným v části 2 této zadávací dokumentace a v souladu s Rozhodnutím zastupitelstva města Znojma č. 31/2011 ze dne 16. 6. 2011 které tvoří část 4 zadávací dokumentace a) provést vymezení jednotlivých bytových jednotek a zpracovat prohlášení ...
Facility Management služeb pro objekt Justičního areálu na Míčánkách
Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Facility management služeb pro objekt Justičního areálu Na Míčánkách“ je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány v otevřeném řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku dle § 27 ZVZ.Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřního úklidu Justičního ...
Provozování autobusového terminálu Letňany
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti správce autobusového terminálu Letňany ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy jménem a v zastoupení zadavatele a na jeho náklad a poskytování dalších služeb pro zadavatele.
Realizace služeb technické údržby
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace služeb technické údržby v objektech zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců
Poskytování služeb FM pro budovy ČNB
Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby a oprav technického vybavení budovy pro různé provozní soubory v budovách ČNB. Bliží specifikace je uvedena v příloze č. 1 ZD - návrhu smlouvy.
Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech Zlínského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění Správy a údržby nemovitostí, které jsou v majetku Zlínského kraje a zajištění konkrétních činností Facility Managementu těchto objektů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž vedení provozních knih všech specifikovaných objektů a servisních knih jednotlivých objektů a pravidelné čtvrtletní informování zadavatele ...
Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech Zlínského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění Správy a údržby nemovitostí, které jsou v majetku Zlínského kraje a zajištění konkrétních činností Facility Managementu těchto objektů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž vedení provozních knih všech specifikovaných objektů a servisních knih jednotlivých objektů a pravidelné čtvrtletní informování zadavatele ...
Správa a zabezpečení provozu VS MD Kojetín
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zabezpečení celoroční správy a provozu Výcvikového střediska Ministerstva dopravy v Kojetíně a zajištění výuky a výcviku v odborných kurzech Ministerstva dopravy.
Poptávám pronájem plochy pro přímý prodej
Poptávám u firem pronájem plochy o 2m2 na promoakce delikates (např.čaje,sušenky,džemy,čokoláda) spojené s možností i přímého prodeje pro zaměstnance. Předem děkuji za nabídku.
Správa a údržba nemovitého majetku ve vlastnictví či nájmu České republiky v SRN
Předmětem veřejné zakázky je správa a údržba nemovitého majetku ve vlastnictví či nájmu České republiky ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk.
Realizace služeb technícké údržby
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace služeb technické údržby v objektech zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců
VV Praha - Pankrác zabezpečení provozu nemocnice
Údržba a zabezpečení provozu technologických celků Nemocnice s poliklinikou6 ve Vazební věznici Praha-Pankrác.
Startovací byty na území města Brna
Záměrem Statutárního města Brna je získat do vlastnictví nemovitosti s byty, případně garážemi či garážovými stáními v novostavbách budovaných na území města Brna, s výjimkou k.ú. Dolní Heršpice a k.ú. Přízřenice, soukromými stavebníky. Stavebník bude moci nabídnout jednotlivé budoucí stavby před zahájením výstavby s pravomocným stavebním povolením