Správa, údržba a vytápění objektů, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8

Správa, údržba a vytápění objektů, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění celoroční správy, údržby a vytápění šesti objektů, ve kterých působí Městská část Praha 8, dále celoroční správa a drobná údržba vnitřního vybavení kanceláří ve dvou objektech a celoroční správa a údržba dvou nevyužívaných budov včetně přilehlých pozemků, jak jsou tyto objekty specifikovány v čl. ...

Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ostravě

Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ostravě

Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby a oprav technického vybavení budovy zadavatele v Ostravě a další činnosti související s provozem budovy. Specifikace činností je uvedena v příloze zadávací dokumentace.

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO

Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Morava.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění domovnických a správcovských prací

Předmětem veřejné zakázky je zajištění domovnických a správcovských prací

Předmětem veřejné zakázky je zajištění domovnických a správcovských prací v objektu v majetku státu ve Zlíně. Domovník bude zajišťovat provozně technickou činnost - běžné opravy, kompletní technickou údržbu.

Objekty a zariadenia v Trnavskom kraji

Objekty a zariadenia v Trnavskom kraji

Predmetom zákazky je Technická správa budov a zariadení. Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre: A.Výťahy B.Chladenie a vzduchotechniku C.Trafostanice D.UPS - náhradných zdrojov E.dieselagregátov F.merania a regulácie G.rotomatov H.obsluhu ...

Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov

Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov

Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelnej údržby a prevádzky, opráv a obsluhy čerpacích staníc, pohyblivých schodov a schodiskových plošín, vykonávanie drobných stavebných prác, čistiacich a udržiavacích služieb v priestoroch podchodov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta SR Bratislavy počas 48 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody. ...

Poskytování služeb FM pro budovy ČNB

Poskytování služeb FM pro budovy ČNB

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb facility managementu pro budovy České národní banky. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky se nachází v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Technická správa objektů Národní galerie v Praze

Technická správa objektů Národní galerie v Praze

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním provozu a správy objektů, tj. především údržba a servis technologických částí a systémů instalovaných v objektech Národní galerie, údržba a servis zařízení, řešení havarijních situací, drobné stavební, instalatérské a zámečnické práce včetně dodávek materiálu, v podrobnostech ...

Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa

Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa

Požadujú sa stavebné práce, bežná stavebná údržba, najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech atď.

Údržba TZB v objektoch a zariadeniach v Trnavskom kraji

Údržba TZB v objektoch a zariadeniach v Trnavskom kraji

Predmetom zákazky je údržba technických zariadení budov (ďalej len "Údržba TZB") ktorá pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, ...

Poptávám služby facility management pro SVBJ

Poptávám služby facility management pro SVBJ

Poptávám služby facility pro SVBJ v Praze 7 Holešovicích Popis: - správa nemovitosti, - vedení účetnictví, - SIPA, - rozpisů plateb, - vyúčtování, - fondu oprav, - údržby zeleně - pravidelného úklidu - odečty vodoměrů - odečty měřičů tepla - kontrola stavu budovy, potrubí, elektroinstalace - revize hasicích přístrojů - revize ...

Poskytování údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechn

Poskytování údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechn

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem ve smyslu ustanovení § 11 zákona, jejímž předmětem bude poskytování údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v centru BIOCEV. Rámcová smlouva, jež stanoví podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek, bude s vybraným ...

Zajištění služeb údržby

Zajištění služeb údržby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

Údržbové práce a služby v nevýrobních budovách společnosti Teplárny Brno

Údržbové práce a služby v nevýrobních budovách společnosti Teplárny Brno

Předmětem plnění je provádění údržbových prací a služeb v nevýrobních budovách Tepláren Brno, a.s. nebo budovách dislokací, provádění nebo zajištění oprav a údržby DHIM (DKP), HIM a spotřebních předmětů nebo materiálu. Smlouva na dobu neurčitou.

Zajištění služeb údržby

Zajištění služeb údržby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

Správa budovy Minsiterstva zdravotnictví ČR

Správa budovy Minsiterstva zdravotnictví ČR

Předmětem veřejné zakázky jsou služby pro zabezpečení správy budovy zadavatele, zejména: 1.24hodinový „Dispečink“ 2.Zajištění správy budovy 3.Zajištění provozu a údržby budovy

Zajištění služeb údržby

Zajištění služeb údržby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

ETF - Kompletní zajištění správy budovy Evangelické teologické fakulty

ETF - Kompletní zajištění správy budovy Evangelické teologické fakulty

Zajištění komplexní správy objektu Evangelické teologické fakulty na adrese Černá 9, 115 55 Praha 1, a to po dobu 4 let od podpisu smlouvy, včetně zajištění následujících služeb: a) správa a údržba objektu, b) služby vrátného – ostraha objektu, c) úklid objektu. Detailní popis všech výše uvedených služeb je uveden v příloze č. 6 zadávací ...

Zajištění provozně-servisních činností na technologickém a technickém zařízení v objektech

Zajištění provozně-servisních činností na technologickém a technickém zařízení v objektech

Předmětem této veřejné zakázky je obsluha, kontrola, revize, servis a opravy zařízení na technologickém a technickém zařízení v objektech Národní knihovny ČR (dále jen „zařízení svěřených do správy“), tj. chladícího a klimatizačního zařízení včetně parních zvlhčovačů a tepelných clon, VZT, čerpací protipovodňové stanice, plynové kotelny včetně ...

Bežné, nepravidelné opravy a údržba

Bežné, nepravidelné opravy a údržba

Predmetom zákazky sú bežné, nepravidelné a nepredvídateľné prevádzkové opravy, údržba a drobné stavebné opravy , najmä elektrických, plynových, mechanických a pohyblivých častí zariadení, strojov, spotrebičov kanalizácie a náhrady opotrebovaných a poškodených dielov zariadení dielmi alebo časťami rovnakých parametrov a iného použitého materiálu ...

Zabezpečenie bezpečnostno - technickej služby

Zabezpečenie bezpečnostno - technickej služby

Predmetom zákazky je v zmysle platných právnych predpisov, zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 22 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technik požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred ...

Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice

Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na provádění stavebních prací – HSV a PSV. Jedná se o opravy a údržbu v budovách a přilehlých pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice, což znamená budovy základních škol, mateřských škol, školních jídelen, domů s pečovatelskou službou, správních a ostatních budov. Plnění bude ...

Zajištění provozně-servisních činností na technologickém a technickém zařízení

Zajištění provozně-servisních činností na technologickém a technickém zařízení

Předmětem této veřejné zakázky je obsluha, kontrola, revize, servis a opravy zařízení na technologickém a technickém zařízení v objektech Národní knihovny ČR (dále jen „zařízení svěřených do správy“), tj. chladícího a klimatizačního zařízení včetně parních zvlhčovačů a tepelných clon, VZT, čerpací protipovodňové stanice, plynové kotelny včetně ...

Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku

Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku

Predmetom zákazky sú: -komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného obstarávateľom vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov vo všetkých objektoch užívaných obstarávateľom v rámci územia Slovenskej republiky, -komplexné zabezpečenie a vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a ...

Opravy a údržba

Opravy a údržba

Předmětem veřejné zakázky jsou opravy a údržba bytového i nebytového fondu, který je Statutárním městem Brnem svěřen do správy MČ Brno - Sever.

(záznamy 26/50 z 323)  strana 2 / 13