Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FSI VUT
Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Fakultu strojního inženýrství VUT a zajištění ostrahy objektu a služby moderní recepce. Upřesnění požadovaných služeb je dále uvedeno v zadávací dokumentaci, jejíž přílohu tvoří také obchodní a platební podmínky.
Facility Management služeb pro objekt Justičního areálu Na Míčánkách
Dle § 35 zákona je zakázka dělena na dvě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je: Pro část 1: Úklid vnitřních prostor Justičního areálu Na Míčánkách Pro část 2: Zajištění vybraných služeb facility managementu v Justičním areálu Na Mičánkách. Podrobnější zadávací podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci ke každé části veřejné zakázky ...
Poskytování Facility Management služeb pro budovu ústředí ČSÚ Skalka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v budově ústředí ČSÚ Skalka. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace.
Poskytování Facility Management služeb pro budovu ústředí ČSÚ Skalka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v budově ústředí ČSÚ Skalka.
Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále
Jedná sa o výkon vybraných činností spojených so správou Školiaceho a rekreačného zariadenia Slovenskej správy ciest, nachádzajúceho sa v k.ú. Horná Lehota, miestna časť Tále (ďalej len ŠRZ), tak aby bol zabezpečený jeho bezporuchový chod resp. prevádzka počas jeho využitia na stanovený účel.
Správa bytového fondu města Rokycany
Předmětem zakázky je úplatné zajišťování správy majetku ve vlastnictví města Rokycany - bytového a nebytového charakteru a povinností přenesených za účelem zajišťování správy, provozu a oprav společných částí. Jedná se o správu a údržbu majetku uvedeného v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v souladu s příkazní smlouvou uvedenou v příloze č. 3 ...
Správa objektu - Dům zdraví Jihlava
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb týkajících se správy objektu zadavatele, Domu zdraví Jihlava. Správa objektu zahrnuje tyto služby: úklidové služby, údržbu zeleně, zimní údržbu a strážní služby.
Provozování areálu městského koupaliště Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je provozování areálu koupaliště v majetku Města Šternberk, ul. Svatoplukova 15/2404.
Prevádzkovanie bungalovov č. 9 a 12 v Tatranskej Javorine
Predmetom zákazky je prevádzkovanie bungalovov v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR Tatranská Javorina bungalov číslo 09 (súpisné číslo 29, parcelné číslo 210/274, k.ú. Tatranská Javorina), bungalov číslo 12 (súpisné číslo 30, parcelné číslo 210/276, k.ú. Tatranská Javorina) a objekt náhradného zdroja el. energie (bez súpisného čísla, parcelné ...
Správa bytového fondu města Rokycany
Předmětem zakázky je úplatné zajišťování správy majetku ve vlastnictví města Rokycany - bytového a nebytového charakteru a povinností přenesených za účelem zajišťování správy, provozu a oprav společných částí. Jedná se o správu a údržbu majetku uvedeného v příloze č. 1, včetně jejich součástí a příslušenství a v souladu s příkazní smlouvou ...
Poskytování služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha hlavní nádraží
Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je zajištění řádného fungování a provozu objektů v železniční stanici Praha hlavní nádraží. Předmět plnění spočívá: v objektech vykonávat správu, běžnou údržbu a běžné opravy, Security, úklid, opravy a další činnosti uvedené v bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky.
Správa, údržba a vytápění objektů, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění celoroční správy, údržby a vytápění šesti objektů, ve kterých působí Městská část Praha 8, dále celoroční správa a drobná údržba vnitřního vybavení kanceláří ve dvou objektech a celoroční správa a údržba dvou nevyužívaných budov včetně přilehlých pozemků, jak jsou tyto objekty specifikovány v čl. ...
Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ostravě
Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby a oprav technického vybavení budovy zadavatele v Ostravě a další činnosti související s provozem budovy. Specifikace činností je uvedena v příloze zadávací dokumentace.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO
Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Morava.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění domovnických a správcovských prací
Předmětem veřejné zakázky je zajištění domovnických a správcovských prací v objektu v majetku státu ve Zlíně. Domovník bude zajišťovat provozně technickou činnost - běžné opravy, kompletní technickou údržbu.
Objekty a zariadenia v Trnavskom kraji
Predmetom zákazky je Technická správa budov a zariadení. Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre: A.Výťahy B.Chladenie a vzduchotechniku C.Trafostanice D.UPS - náhradných zdrojov E.dieselagregátov F.merania a regulácie G.rotomatov H.obsluhu ...
Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov
Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelnej údržby a prevádzky, opráv a obsluhy čerpacích staníc, pohyblivých schodov a schodiskových plošín, vykonávanie drobných stavebných prác, čistiacich a udržiavacích služieb v priestoroch podchodov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta SR Bratislavy počas 48 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody. ...
Poskytování služeb FM pro budovy ČNB
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb facility managementu pro budovy České národní banky. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky se nachází v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Technická správa objektů Národní galerie v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním provozu a správy objektů, tj. především údržba a servis technologických částí a systémů instalovaných v objektech Národní galerie, údržba a servis zařízení, řešení havarijních situací, drobné stavební, instalatérské a zámečnické práce včetně dodávek materiálu, v podrobnostech ...
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa
Požadujú sa stavebné práce, bežná stavebná údržba, najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech atď.
Údržba TZB v objektoch a zariadeniach v Trnavskom kraji
Predmetom zákazky je údržba technických zariadení budov (ďalej len "Údržba TZB") ktorá pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, ...
Poptávám služby facility management pro SVBJ
Poptávám služby facility pro SVBJ v Praze 7 Holešovicích Popis: - správa nemovitosti, - vedení účetnictví, - SIPA, - rozpisů plateb, - vyúčtování, - fondu oprav, - údržby zeleně - pravidelného úklidu - odečty vodoměrů - odečty měřičů tepla - kontrola stavu budovy, potrubí, elektroinstalace - revize hasicích přístrojů - revize ...
Poskytování údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechn
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem ve smyslu ustanovení § 11 zákona, jejímž předmětem bude poskytování údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v centru BIOCEV. Rámcová smlouva, jež stanoví podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek, bude s vybraným ...
Zajištění služeb údržby
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.
Údržbové práce a služby v nevýrobních budovách společnosti Teplárny Brno
Předmětem plnění je provádění údržbových prací a služeb v nevýrobních budovách Tepláren Brno, a.s. nebo budovách dislokací, provádění nebo zajištění oprav a údržby DHIM (DKP), HIM a spotřebních předmětů nebo materiálu. Smlouva na dobu neurčitou.