Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC v majetku zadavatele a zajištění služeb facility managementu vyplývající ze správy těchto objektů.
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozování veřejných pohřebišť v Třebíči a v místních částech Slavice a Sokolí.
Zabezpečenie správy domu a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy domu nachádzajúceho sa na ulici Bojnická 19, 21, 23, 25 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v Zmluve o výkone správy, ktorá tvorí prílohu č. 2. súťažných podkladov.
Zajištění provozování areálu Valdštejnské lodžie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu areálu Valdštejnské lodžie v Jičíně po dobu 6 let. Provoz bude spočívat v zajišťování a provádění činností spojených s provozem a údržbou areálu, dále pořádání kulturních akcí a podpory cestovního ruchu v rozsahu stanoveném v přílohách této zadávací dokumentace, tak aby došlo k oživení areálu a ...
Poptáváme správcovské služby
Poptáváme správcovské služby. Výbor SVJ Praha 7 vyhlašuje výběrové řízení - správa objektu včetně příslušenství. Činžovní dům 7 podlaží vč. půdní vestavby (14 bytových jednotek), výtah, sklep, zahrada. Specifikace poptávky a kontakty v příloze. Své nabídky (smluvní podmínky, cena) zasílejte do 13.05.2022.
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozování veřejných pohřebišť v Třebíči a v místních částech Slavice a Sokolí.
Zajišťování provozu a poskytování pravidelného běžného servisu v centru BIOCEV
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné poskytování služeb spočívajících v kontinuálním zajišťování provozu a poskytování běžného servisu a pravidelném provádění běžné údržby v Biotechnologickém a biomedicínském centru AV ČR a UK ve Vestci (dále také „centrum BIOCEV“). Bližší specifikace v rámci ZD.
Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60
Výkon správy nebytových priestorov
Bežné opravy a údržby bytov a bytových domov hlavného mesta
Predmetom zákazky sú bežné opravy, údržba v nehnuteľnostiach vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, servis bytov/bytových domov a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov v bytoch/bytových domoch vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, bližšie ...
Dynamický nákupní systém pro udržovací práce na bytových domech v městské části Brno-střed
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na stavební práce spočívající v udržovacích pracích na bytových jednotkách ve vlastnictví zadavatele. Hlavními udržovacími pracemi se rozumí zejména opravy elektroinstalace, plynoinstalace, rozvodů ZTI, ...
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je poskytovat zadavateli tzv. facility management služby, tj. zajišťovat veškeré technické, administrativní a další činnosti potřebné pro zabezpečení řádného provozu budovy a v ní umístěných zařízení, jejichž podrobná specifikace je obsažena v přílohách této zadávací dokumentace, které jsou k řádnému provozu budovy a ...
Výkon správy nebytových priestorov
Výkon správy nebytových priestorov
Udržiavacie práce na hlavnej budove rekreačného zariadenia Krokava
Predmetom zákazky sú bežné udržiavacie a drobné stavebné úpravy a práce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opisu predmetu zákazky uvedený v súťažných podkladoch.
MS Praha - Facility management, JANM
služby, které spočívají v realizaci vybraných činností facility managementu (správa nemovitého majetku) Justičního areálu Na Míčánkách, Praha 10
Zajišťování technických a bezpečnostních služeb pro objekt parkovacího domu
Obstarávání chodu parkovacího domu na adrese Štěpánská č. p. 630, Praha 1, a to dle požadavků objednatele. Všechny požadavky jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Zajištění provozního servisu (facility management služeb) pro objekt IBC MSK
Zajištění provozního servisu objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.
Zajištění správy, provozu a údržby budovy čp. 2379 na ul. Žižkova, Karviná - Mizerov
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění správy, provozu a údržby budovy polikliniky na ulici Žižkova, č.p. 2379, v Karviné - Mizerově. Předmětem poskytovaných služeb je zajištění chodu recepce, havarijní a poruchové služby, provádění údržby (periodické revize, opravy, servisní práce, prohlídky ...
Provozování veřejných WC v Prostějově v letech 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je provozování veřejných WC v Prostějově na období 4 let. Provozováním veřejných WC se rozumí zejména: zajištění otevření či trvalé přítomnosti obsluhy veřejného WC v provozní době; zajištění úklidu toalet, včetně zařizovacích předmětů a vnitřních prostorů, doplňování hygienických potřeb; zajištění odvozu, odstranění nebo ...
Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy bytových domov, bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta.
Provádění údržbových prací a služeb v budovách a areálech Tepláren Brno a.s
Předmětem veřejné zakázky je provádění údržbových prací a služeb budovách a areálech Tepláren Brno a.s. (dále též jen „TB“) provádění nebo zajištění oprav a údržby DHIM (DKP), HIM a spotřebních předmětů nebo materiálu, kosení a údržba zeleně a venkovních zpevněných ploch v provozních areálech TB.
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v rozsahu a v souladu s výzvou k podání žádosti o účast a zadávací dokumentací. S ohledem na hospodárnost a z důvodu složitosti a nutnosti koordinace různých částí plnění je veřejná zakázka zadávána vcelku, kompletní plnění je garantováno dodavatelem. Blíže Výzva k ...
Obstaranie údržby budov
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác: 1. Drobná údržba a opravy 1.1. maľby a nátery 1.2. stavebné práce 1.3. podlahy 1.4.rozvody elektrickej energie 1.5. izolatérske práce 1.6. oprava vonkajšej fasády 1.7.zámočnícke práce 1.8. stolárske práce 1.9. sklenárske práce 1.10. žalúzie a rolety