Provozní horské boudy Na Muldě
Předmětem této veřejné zakázky je správa horské chaty Na Muldě (dále jen "Mulda"), která je v majetku Univerzity Karlovy a správu vykonává UK FTVS, přičemž správou horské chaty Mulda je míněné komplexní zajištění všech potřeb a povinností spojených s ubytováním osob, a to potřeb a povinností administrativního charakteru a i materiálního ...
Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb pro zabezpečení správy a úklidu budovy Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese Terezy Novákové 62a, Brno vč. okolního prostředí budovy.
Zajištění správy sídla ústředí SPÚ včetně zajištění provozu kotelen a údržby budov
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pro Českou republiku jako vlastníka budovy č.p. 950 stojící na pozemku parc. č. 301/1 a budovy č. p. 1024, stojící na pozemku parc. č. 302/2, k. ú. Žižkov, obec Praha, včetně jejich součástí a příslušenství (dále jen „nemovitosti") a SPÚ jako uživatele s pověřením hospodařit s uvedenými nemovitostmi ...
Správa vybraných objektů MČ Praha 5
Předmětem veřejné zakázky je výkon správy objektů: - Ženské domovy - Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16 (jedná se o dva spojené domy) včetně zajištění poskytování recepce v objektu „Ženské domovy“, - nám. Kinských 741/6 a Elišky Peškové 741/17 (jedná se o jeden rohový dům), - Na Neklance 2534/15 a Braunova 2534/6 (jedná se o jeden rohový ...
Facility Management
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění facility managementu ve vybraných segmentech správy a údržby sídla Úřadu pro civilní letectví, K letišti 1149/23, Praha 6 Ruzyně. Služby budou poskytovány v níže uvedených oblastech: poskytování recepčních služeb; zajišťování ostrahy; zajišťování úklidových služeb; zajišťování ...
Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC v majetku zadavatele a zajištění služeb facility managementu vyplývající ze správy těchto objektů.
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozování veřejných pohřebišť v Třebíči a v místních částech Slavice a Sokolí.
Zabezpečenie správy domu a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy domu nachádzajúceho sa na ulici Bojnická 19, 21, 23, 25 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v Zmluve o výkone správy, ktorá tvorí prílohu č. 2. súťažných podkladov.
Zajištění provozování areálu Valdštejnské lodžie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu areálu Valdštejnské lodžie v Jičíně po dobu 6 let. Provoz bude spočívat v zajišťování a provádění činností spojených s provozem a údržbou areálu, dále pořádání kulturních akcí a podpory cestovního ruchu v rozsahu stanoveném v přílohách této zadávací dokumentace, tak aby došlo k oživení areálu a ...
Poptáváme správcovské služby
Poptáváme správcovské služby. Výbor SVJ Praha 7 vyhlašuje výběrové řízení - správa objektu včetně příslušenství. Činžovní dům 7 podlaží vč. půdní vestavby (14 bytových jednotek), výtah, sklep, zahrada. Specifikace poptávky a kontakty v příloze. Své nabídky (smluvní podmínky, cena) zasílejte do 13.05.2022.
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozování veřejných pohřebišť v Třebíči a v místních částech Slavice a Sokolí.
Zajišťování provozu a poskytování pravidelného běžného servisu v centru BIOCEV
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné poskytování služeb spočívajících v kontinuálním zajišťování provozu a poskytování běžného servisu a pravidelném provádění běžné údržby v Biotechnologickém a biomedicínském centru AV ČR a UK ve Vestci (dále také „centrum BIOCEV“). Bližší specifikace v rámci ZD.
Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60
Výkon správy nebytových priestorov
Bežné opravy a údržby bytov a bytových domov hlavného mesta
Predmetom zákazky sú bežné opravy, údržba v nehnuteľnostiach vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, servis bytov/bytových domov a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov v bytoch/bytových domoch vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, bližšie ...
Dynamický nákupní systém pro udržovací práce na bytových domech v městské části Brno-střed
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na stavební práce spočívající v udržovacích pracích na bytových jednotkách ve vlastnictví zadavatele. Hlavními udržovacími pracemi se rozumí zejména opravy elektroinstalace, plynoinstalace, rozvodů ZTI, ...
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je poskytovat zadavateli tzv. facility management služby, tj. zajišťovat veškeré technické, administrativní a další činnosti potřebné pro zabezpečení řádného provozu budovy a v ní umístěných zařízení, jejichž podrobná specifikace je obsažena v přílohách této zadávací dokumentace, které jsou k řádnému provozu budovy a ...
Výkon správy nebytových priestorov
Výkon správy nebytových priestorov
Udržiavacie práce na hlavnej budove rekreačného zariadenia Krokava
Predmetom zákazky sú bežné udržiavacie a drobné stavebné úpravy a práce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opisu predmetu zákazky uvedený v súťažných podkladoch.
MS Praha - Facility management, JANM
služby, které spočívají v realizaci vybraných činností facility managementu (správa nemovitého majetku) Justičního areálu Na Míčánkách, Praha 10
Zajišťování technických a bezpečnostních služeb pro objekt parkovacího domu
Obstarávání chodu parkovacího domu na adrese Štěpánská č. p. 630, Praha 1, a to dle požadavků objednatele. Všechny požadavky jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Zajištění provozního servisu (facility management služeb) pro objekt IBC MSK
Zajištění provozního servisu objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.
Zajištění správy, provozu a údržby budovy čp. 2379 na ul. Žižkova, Karviná - Mizerov
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění správy, provozu a údržby budovy polikliniky na ulici Žižkova, č.p. 2379, v Karviné - Mizerově. Předmětem poskytovaných služeb je zajištění chodu recepce, havarijní a poruchové služby, provádění údržby (periodické revize, opravy, servisní práce, prohlídky ...