Poptávám zhotovení vnitřních omítek
Poptávám zhotovení 190m² vnitřních omítek (špric, jádro, fajnová). Jedná se pouze o stěny bez stropů. Zdi vyzděné z porothermu. Termín konec června 2024. Cenu nabídněte.
Poptávám rekonstrukci koupelny
Poptávám rekonstrukci koupelny včetně obkladů, dlažby,vodo a elektro instalace, zabudování nového okna a dveří, š 2m x d 4m x vš2,80m. Hrádek nad Nisou.
Poptávám demolici garáže a výstavbu nové garáže včetně základů
Demolice stávající garáže včetně základů a výstavbu nové včetně základů. Garáž má rozměry cca 6.5 x 4.5 m a výšku cca 2.5 m. Zdivo by bylo z nějakého pevného tenšího a ne drahého materiálu, např. ytong nebo beton, ne dřevo nebo kov. Měla by dveře na dálkové ovládání a několik malých okének z mléčného skla. V příloze je fotka stávající garáže.
Stavebné úpravy CT pracoviska
Predmetom zákazky sú nevyhnutné stavebné úpravy na montáž nového CT prístroja Aguilion Prime SP v jestvujúcich priestoroch CT pracoviska na 1.NP chirurgického pavilónu. V rámci stavebných úprav dôjde k výmene prívodového kábla z hlavnej rozvodní HR1 do jestvujúceho rozvádzača R-CT, k doplneniu zásuvkových, svetelných obvodov a rozvodov ...
Drobné opravy a údržba budov KP SR
Predmetom zákazky je zabezpečiť práce v rozsahu bežných opráv a údržby objektov a areálov v správe objednávateľa KP SR (v lokalite BA - Grassalkovichov a Karácsonyiho palác a Prezidentská rezidencia na Slavíne) vrátane údržby a opráv interiérového vybavenia a to na dennej báze.
Nemocnica Poprad, a. s. – rekonštrukcia objektu geriatrie
Rekonštrukčné práce v interiéry budovy nemocnice - riešenie vnútorných rozvodov elektrickej energie so záložným baterkovým systémom, medicínskych plynov, vzduchotechniky a kúrenia, kde budú na vykurovacích telesách doplnené termohlavice. Stavebne sa dopĺňa riešenie o výmenu vnútorných omietok, podláh, podhľadov a nového dispozičného delenia 1NP a ...
Poptávám opravu stropu podesty na schodišti
Poptávám opravu stropu podesty na schodišti v RD - Brno Bystrc
Oprava chaty Vyšné Ružbachy
SO 01 1PP + exteriér -obnova vonkajších spevnených plôch a odvodňovacieho žľabu v ich okolí -Výmena okien v garáži -úprava stien, podláh a stropu v garáži SO 02 1NP -rekonštrukcia hygienickej bunky (kúpeľňa a samostatné WC) -výmena kuchynskej linky a spotrebičov -výmena svietidiel, radiátorov a el. boilera v kúpeľni a wc -výmena svietidiel ...
Oprava AB LS Medzilaborce
V rámci modernizácie stavby oprava AB LS Medzilaborce : Vybúranie ŽB balkónovej dosky, Steny a stropy omietky a maľby,Podlahy - dlažby, Podlahy laminátové vlysky,Kovové doplnkové konštrukcie,Slaboprúd zabezpečenie objektu
Poptávám realizaci stropu z panelů Spiroll
Poptávám nacenění stropu z panelů Spiroll. Jedná se o část označenou jako skládaný strop MIAKO na přiloženém půdorysu. Možné problémy s pozící. Panely na zadní přístavbu je nutné přenést přes střechu domu. Děkuji. Nedvídek
Rekonštrukcia časti objektu HB blokov Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii časti HB bloku Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov, v ktorom je umiestnená knižnica a to na základe projektovej dokumentácie. Rozsah stavebných prác: búracie práce, deliace konštrukcie, podlahy a dlažby, výplňové konštrukcie otvorov - výmena interiérových a vstupných dverí v časti ...
Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - SP
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2-SP
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - SP
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Stavebné úpravy pre robotické pracovisko v pav. 6/1 UNM
Predmetom sú stavebné úpravy pre robotické pracovisko v pav. 6/1 UNM. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky v profile verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode I.1.3) tejto výzvy.
Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia - Gymnázium Štúrovo
Nevyhovujúci technický stav skorodovaných rozvodov vody zabetónovaných pod podlahou suterénu objektu spôsobuje zatápanie miestností, ktoré sa v ňom nachádzajú- odstránenie havarijného stavu si vyžaduje najmä: -Demontáž rozvodov z oceľových rúr 90 m -Vybúranie otvorov v stenách, -Jadrové vŕtanie do stien, -Montáž rozvodov z PE trubíc 90 ...
Opravy bytových jednotek - 22. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 7-mi volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v šesti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 162 ul. Ohrazenická, č.p. 181 ul. Mladých, č.p. 430 ul. Brožíkova, č.p. 1651 ul. Nerudova a č.p. 1835 ul. nábřeží Závodu míru na území města Pardubice - v částech ...
Zámek Bruntál revitalizace objektu
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele celkové revitalizace pláště nemovité národní kulturní památky „Zámek Bruntál“. Konkrétně se jedná o celkovou opravu střechy, fasády a oken zámku, stavba je členěna na jednotlivé dílčí části takto: a) Rekonstrukce střechy na objektu muzea v Bruntále, b) Rekonstrukce fasády a sanace objektu Muzea v ...
Rekonstrukce fasády a střech školy - stavební práce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem rekonstrukce objektu Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno na adrese Sokolská 1. Činnosti budou prováděny dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Rekonstrukce fasády a střech školy“ vypracované projektantem LAPLAN ...
Výmena fasádnych parapetov – uličná časť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej časti ako aj visutých auditórií hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej ...
Udržiavacie stavebné práce, služby  Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba budov udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty MV SR Drobná údržba a opravy: 1. Maľby a nátery 2. Stavebné práce 3. Podlahy 4. Rozvody ...
Opravy bytových jednotek - 21. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 11-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v pěti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 383 Gagarinova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 947 ul. J. Zajíce na území města Pardubice - v částech Polabiny a Dubina. Na opravy každé bytové jednotky je ...
Poptáváme zednické práce
Potrebovali by sme zazdit okno, resp. otvor, ktorý na to okno bol pripravený. Rozmer je cca 160 x 125 cm. Cihla Ecoton P+D 30cm. Obec Kňovice, Středočeský kraj. Poprosime o ponuky s materialom aj bez. Dakujeme.
Stavební úpravy v Litomyšlské a Svitavské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektů pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných zadavatelem v rámci programu REACT EU v místech plnění, kterými jsou Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektových dokumentací stavebních úprav objektů a soupisů stavebních prací ...
Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektů pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných zadavatelem v rámci programu REACT EU v místech plnění, kterými jsou Chrudimská nemocnice a Pardubická nemocnice. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektových dokumentací stavebních úprav objektů a soupisů stavebních prací ...