Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky sú stavebné práce a to v priestoroch objektu MŠ Dimitrovova a v priestoroch objektu ZŠ Morovnianska cesta. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...

SZĽH infra - minimantinely

SZĽH infra - minimantinely

Predmetom zákazky je dodanie a osadenie minimantinelov.

FTK - Fitness náramky

FTK - Fitness náramky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 90 ks fitness náramků. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích

Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích

stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, bazénová technologie, fitness, saunový svět

Přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany

Přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany

Předmětem zakázky je přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany. Realizace zakázky zahrnuje (i) vybudování nové sportovní gymnastické haly propojené se stávající sportovní halou, (ii) částečné rekonstrukce a úpravy stávající budovy stávající sportovní haly, (iii) v rámci úprav stávající haly vybudování nového bytu nad stávající ...

Poptávám baterie do elektrické tříkolky

Poptávám baterie do elektrické tříkolky

Poptávám baterie do elektrické tříkolky, AMG 12V 100Ah nebo HAZE 12V 100Ah.

Rekonštrukcia Mestského parku Hôrka Veľký Krtíš

Rekonštrukcia Mestského parku Hôrka Veľký Krtíš

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Mestského parku Hôrka vo Veľkom Krtíši, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie hlavnej pešej komunikácie, okolo ktorej bude osadené nové verejné osvetlenie a kamerový systém. Popri pešej ...

Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave

Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave, konkrétne: 1. Stavebné úpravy materskej školy 2. Revitalizácia detského ihriska 3. Vnútroareálové spevnené plochy a oplotenie Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis ...

Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů

Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly v Praze 10 - Uhříněvsi, nám. Bratří Jandusů 2/38.

ZŠ Závodu míru – úprava školního hřiště - realizace

ZŠ Závodu míru – úprava školního hřiště - realizace

Jedná se o provedení stavebních úprav, výměny povrchů a instalaci sportovních a hracích prvků a mobiliáře odpovídající platným ČSN na stávajícím školním hřišti při základní škole Závodu míru č.p. 1951 na nábřeží Závodu míru v Pardubicích: SO 01 Ovál a atletické sektory SO 02 Fotbalové hřiště SO 03 Umělá závlaha pro fotbalové hřiště SO 04 Vrh ...

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 - MK Dr.I.Markoviča

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 - MK Dr.I.Markoviča

Riešená lokalita na sídlisku Rajková ( vnútroblok Klčové) je situovaná v pôvodnom areáli Technických služieb mesta Nové mesto nad Váhom. Zmena funkčného využitia tejto lokality bude zlepšením parkovacích možností pre obyvateľov sídliska a doplnením funkcie relaxačnej zelene so športoviskami a hernými plochami . Navrhovaný počet parkovacích stojísk ...

Prístavba nového pavilónu materskej školy a vytvorenie detského ihriska

Prístavba nového pavilónu materskej školy a vytvorenie detského ihriska

Predmetom zákazky je (časť 1) výstavba školského pavilónu k existujúcemu objektu MŠ Vavrečka, a (časť 2) výstavba nového ihriska k novonavrhovanej budove.

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny III. etapa

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny III. etapa

Rekonstrukce místních komunikací, veřejného osvětlení, revitalizace zeleně, vybudování dětských hřišť, vybudování parkovišť.

Obec Zvole – Výstavba mateřské školy

Obec Zvole – Výstavba mateřské školy

Předmětem zakázky je výstavba areálu nové mateřské školy na pozemcích parc. č. 502/31, 502/185, 502/186, 502/187, 502/237 a st. 272, k.ú. Zvole u Prahy, obec Zvole, s kapacitou 100 dětí, a to v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností STUDIO DEGREE s.r.o. a stavebním povolením ze dne 12. 6. 2014, ve znění rozhodnutí o změně ...

Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Predmetom tejto zákazky je výstavba novej budovy materskej školy a výstavba detského exteriérového ihriska.

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, sestávající z: - odstranění stávající objektu Tělovýchovného střediska - výstavby nové sportovní haly podle projektové dokumentace „Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě“

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka lezeckého trenažéru letecké záchranné služby pro nácvik záchrany a evakuace osob a poskytnutí souvisejících služeb. Lezecký trenažér bude instalován na budově výcvikové a školící základny pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje, konkrétně na přístavbě stávající budovy zařízení Heliport LZS v ...

Rekonstrukce letního cvičiště v Lounech 1. část – stavební práce

Rekonstrukce letního cvičiště v Lounech 1. část – stavební práce

Zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem 1. části jsou především stavební práce spojené s přípravou prostoru letního cvičiště, vybudování dětského hřiště, mlatových a dopadových ploch, hřiště pro malou kopanou a parkové a sadové úpravy. Předmětem 2. Části zakázky je pak dodávka herních prvků. Předmětem tohoto zadávacího řízení je pak pouze ...

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly spočívající v celkové rekonstrukci a novostavbě vybraných objektů fotbalového areálu a jejich provozně technické a dispoziční uspořádání pro provoz fotbalového tréninkového centra. Z hlediska budoucího využití objektu je uvažováno s možností pořádání fotbalových utkání ...

Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji, konkrétne: 1. Zvýšenie kapacity materskej školy formou prístavby 2. Rekonštrukcia existujúcej budovy materskej školy 3. Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v ...

Lezecké centrum - inováciou k pohybu

Lezecké centrum - inováciou k pohybu

Predmetom postupu zadávania zákazky je realizácia cvičnej lezeckej steny pre lezecké centrum vrátane súvisiacich služieb - doprava, montáž lezeckej steny a zaškolenie obsluhy.

Prístavba a rekonštrukcia materskej školy

Prístavba a rekonštrukcia materskej školy

Prístavba k materskej škole Palárikovo - stavebné práce, elektroinštalácia, bleskozvod, zdravotechnika, ihrisko 10mx20m v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

1. Deck i delt deck kombinovaný stroj s dopomocou 2. Posilňovací stroj na príťahy v predklone 3. Hyperextenzia lavica polohovateľná 4. Stroj kombinovaný (kladka vrchná a kladka spodná) 5. Lavica na izolovaný biceps v sede 6. Lýtkostroj na výpony kombinovaný 7. Stroj protismernej kladky 8. Posilňovací stroj kombinovaný (hrazda aj bradlá s ...

Termálne centrum v Galante - realizácia detských zábavných vodných atrakcií

Termálne centrum v Galante - realizácia detských zábavných vodných atrakcií

Predmetom zákazky je výstavba novej vodnej atrakcie Termálneho centra Galandia, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej projektovej dokumentácie.

ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu

ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 – přístavba sportovního areálu“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Realizací přístavby se zvýší možnosti školy pro výuku tělesné výchovy, volné kapacity budou použity pro ...

(záznamy 1/25 z 3039)  strana 1 / 122