Škola v prírode 4. ročník ZŠ
Predmetom zákazky je zabezpečenie školy v prírode pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky.
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži,  IV. etapa 2023-2027 - potápěčské práce
Předmětem veřejné zakázky je provádění potápěčských prací, vč. dalších souvisejících činností, vyplývajících z provozu aeračního systému fungujícího na VD Brno, a to mimo jiné: zprovoznění a odstavení aeračního systému v každém kalendářním roce, nákup a montáž čerpadel a aerátorů, zajištění provedení servisních zásahů na celém aeračním systému pod ...
VZ Bedřichov - Zajištění lyžování pro zimní sezónu 2023
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit účastníkům preventivních rehabilitací dle § 97 zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a účastníkům zimních dětských táborů pořádaných zadavatelem při lyžování a lyžařském výcviku ve skiareálu Špindlerův Mlýn přepravu na dopravních zařízeních, lanových drahách a lyžařských ...
Zajištění lyžování pro zimní sezónu 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit účastníkům preventivních rehabilitací dle § 97 zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a účastníků zimních dětských táborů pořádaných zadavatelem při lyžování a lyžařském výcviku v místě plnění přepravu na dopravních zařízeních, lanových drahách a lyžařských vlecích.
Cafeteria systém pro čerpání zaměstnaneckých benefitů z FKSP
Předmětem veřejné zakázky se rozumí poskytnutí služeb v oblastí kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Povodí Moravy s.p. prostřednictvím systému Cafeteria v rámci příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytovaných zaměstnavatelem, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých ...
Vysokohorské ozdravné pobyty pro děti na roky 2019 až 2021 a přímořský ozdravný pobyt pro děti
A) Vysokohorské Ozdravné pobyty bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců a s doprovodem rodičů/zákonných zástupců. B) Přímořské Ozdravné pobyty bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců.
Hledám sportovní areál s ubytovnou, venkovním hřištěm na basketbal, nebo tělocvičnou
Hledám sportovní areál s ubytovnou, venkovním hřištěm na basketbal, nebo tělocvičnou a stravováním pro basketbalové 6 - 8 denní soustředění v termínu 19. 8. – 1.9.2019. Předpokládaný počet dětí cca 40, věk dětí 9 - 17 let, 5 – 8 trenérů. Stravování: plná penze + svačina a druhá večeře + pitný režim.
Organizace národních soutěží v rychlostní kanoistice, testů a výcvikových táborů
Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže po dobu trvání smlouvy na veřejnou zakázku provádět pro zadavatele činnosti související s pořádáním národních soutěží v rychlostní kanoistice a testů pod patronací zadavatele na území České republiky (dále jen „kanoistické sportovní soutěže“), jakož i ...
Skipasy pro VZ Bedřichov, Špindlerův Mlýn
Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování pro účastníky preventivní rehabilitace vojáků z povolání (celosezónní přenosné jízdenky) a pro účastníky zimních dětských táborů. Bližší informace v ZD.
Skipasy pro VLL Karlovy Vary
Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Karlovy Vary, hotelu Bellevue a komplexnost služeb v jednom centru.
Skipasy pro VLL Jeseník
Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Jeseník a komplexnost služeb v jednom centru.
Skipasy pro VZ Ovčárna pod Pradědem
Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VZ Ovčárna pod Pradědem a komplexnost služeb v jednom centru.
Hledám sportovní areál s ubytovnou, tělocvičnou a stravováním pro florbalové soustředění
Poptávám tímto sportovní areál pro soustředění dětí - florbal.. Ubytovna, tělocvična (nejlépe 2), nutné celodenní stravování. Do 200, max. 250 km od Ostravy. Termín 25.2. – 3.3.2019. Cca 25-35 dětí a 5-10 dospělých.
Poptávám letní dětský tábor
Poptávám letní dětský tábor pro deti 10 a 13 let. Volný termín 15.7-20.8.2017. Zajímala by mě cena. Děkuji
Hledáme lokalitu pro letní sportovní soustředění
Hledáme vhodnou lokalitu (horskou) pro letní sportovní soustředění. Ubytování 7 nocí s plnou penzí pro počet účastníků cca 60 a víc. Tělocvična s palubovkou. Bazén výhodou. Horské prostředí. Lokalita Východní Čechy, Jeseníky, Vysočina.
Fitnes
Predmetom obstarávania je technologické vybavenie wellness a kompletné strojové vybavenie do fitness centra na poskytovanie športových, relaxačných a rekondičných služieb. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Časť č. 1 predmetu zákazky obsahuje Fitnes - výbava fitnes centra, bližšia špecifikácia tejto časti zákazky je uvedená v súťažných ...
Provozování areálu městského koupaliště Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je provozování areálu koupaliště v majetku Města Šternberk, ul. Svatoplukova 15/2404.
Poptávám kurzy jógy v Praze
Poptávám kurzy jógy v Praze. Děkuji.
Zajištění provozu IS NPČŠ v letech 2015-2018, 2.pokus
Zajištění provozu IC Jetřichovice a Dolní Chřibská v letech 2015-2018.
Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015
jedná se o zajištění ozdravných pobytů dětí a jejich doprovodu v celkovém počtu 1735 osob. Zakázka je rozdělena na 3 části plnění - dílčí plnění dle velikosti kapacity ubytovacího zařízení. Ozdravné pobyty se uskuteční v období březen až duben a listopad až prosinec 2015.
Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2014/2015
jedná se o zajištění ozdravných pobytů dětí a jejich doprovodu v celkovém počtu 1909 osob. Zakázka je rozdělena na 3 části plnění - dílčí plnění dle velikosti kapacity ubytovacího zařízení. Ozdravné pobyty se uskuteční v období leden až duben 2015.
Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2014/2015
jedná se o zajištění ozdravných pobytů dětí a jejich doprovodu v celkovém počtu 1909 osob. Zakázka je rozdělena na 3 části plnění - dílčí plnění dle velikosti kapacity ubytovacího zařízení. Ozdravné pobyty se uskuteční v období leden až duben 2015..
Posilnenie kultúrneho, prírodného potenciálu regiónu a rozvoja CR - Kultúrne podujatia
Podujatia na prezentáciu cestovného ruchu v počte 3 podujatia: Podujatie č.1. - A4/1 Klúčových foriem cestovného ruchu v príslušnom partnerstve množstvo 1 , podujatie bude trvať 3 po sebe nasledujúce dni na rôznych miestach (deň pred dňom pracovného voľna, deň pracovného voľna, deň pracovného pokoja) Podujatie č.2 - A4/2 Podujatia na prezentáciu ...
Zajištování kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda v Plzni a nájem objektu Měšťanská beseda
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda v Plzni v objemu min. 480 kulturních akcí ročně. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky provozování hostinské činnosti v objektu Měšťanské besedy v Plzni.
Poptávám ubytování a rekreaci pro rodiny s dětmi
Poptávám ubytování - apartmány, penzion nebo chatu. Lokalita: ČR - doporučte Počet osob: dvě rodiny s dětmi (děti 2x3roky, 1x11let,1x13let)= 8 lidí Počet dní:týden, termín 27.7.-3.8.2013 Strava: polopenze nebo bez jídla s kuchyňkou Cena: dostupná pro rodiny s dětmi Požadavky: uvítali bychom v těsné blízkosti koupání, výlety na kole i ...