Náboje kalibru 12/70 mm

Náboje kalibru 12/70 mm

Predmetom zákazky je dodávka nábojov na športové účely, vrátane obalov a dopravy predmetu obstarania do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.

Lovecké patrony, Rakousko

Lovecké patrony, Rakousko

Poptávám lovecké patrony 7 x 64 11.2 g Jaká je cena při převzetí?

Výzva na predkladanie ponúk Športová výbava - Na vode a po skalách po Slovensku

Výzva na predkladanie ponúk Športová výbava - Na vode a po skalách po Slovensku

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie dodania tovaru zákazka s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy podľa prílohy č.1. (Špecifikácia predmetu zákazky). Výsledkom obstarávania bude objednávka na športovú výbavu.

Karimatka 2008

Karimatka 2008

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky karimatek 2008.

Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ

Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ

Predmetom verejného obstarávania je kúpa streliva do ručných strelných zbraní pre potreby Finančného riaditeľstva SR, Kriminálneho úradu Finančnej Správy, Colných úradov vrátane dodania. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

Úchytky, Německo

Úchytky, Německo

Potřebuji 2 upevňovací prvky "Express-fix" úchytky pro stávající koš na řídítka BIKEMATE. Kde to mohu dostat jako náhradní díl? S pozdravem Klaus Beck

Poptávám dívčí jízdní kolo

Poptávám dívčí jízdní kolo

Poptávám kolo pro dívku vysokou 140cm.

Dodávky obuvi pro cyklistické hlídky Městské policie hl. m. Prahy

Dodávky obuvi pro cyklistické hlídky Městské policie hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obuvi určené pro cyklistické hlídky (dále jen „předmět plnění“) Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění.

Dodávky cyklistické výstroje pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky

Dodávky cyklistické výstroje pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek cyklistické výstroje pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.

Pytle spací

Pytle spací

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytlů spacích modulárního systému 2008 letních a zimních a obalů k nim.

Konzervační a čisticí prostředky na zbraně AČR

Konzervační a čisticí prostředky na zbraně AČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 povolených druhů prostředků určených pro zabezpečení konzervace a čištění zbraní AČR.

Sportovní oblečení a příslušenství

Sportovní oblečení a příslušenství

Dodání sportovního funkčního oblečení a doplňkového příslušenství pro venkovní i halové sporty pro vrcholnou tréninkovou přípravu státní reprezentace ČR.

Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP

Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka outdoorových sportovních a kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu.

Poptávám náhradní díl na jízdní kolo

Poptávám náhradní díl na jízdní kolo

Poptávám sedlovku look 381 starší model.

Poptávám pistoli Makarov

Poptávám pistoli Makarov

Poptávám pistoli PM63 Makarov 9mm nebo podobnou.

Poptávám náhradní díl k jízdnímu kolu

Poptávám náhradní díl k jízdnímu kolu

Poptávám náhradní díl k jízdnímu kolu. Otočné řazení, 7 rychlostní Sachs. Děkuji za odpověď. Ing. Beránek, bývalý spolumajitel BEGA CYKLO Uh.Hradiště, nyní důchodce.

17-121 Stan velkokapacitní pro 14 osob - 21 ks

17-121 Stan velkokapacitní pro 14 osob - 21 ks

Předmětem VZ je dodávka 21 ks nových velkokapacitních stanů pro 14 osob.

Nákup pistolí pro CS ČR 2018

Nákup pistolí pro CS ČR 2018

Předmětem veřejné zakázky je nákup kompaktních pistolí pro příslušníky zadavatele.

FTK – vybavení pro outdoorové sporty

FTK – vybavení pro outdoorové sporty

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro outdoorové sporty. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 Dokumentace.

FTK - Lukostřelecké vybavení

FTK - Lukostřelecké vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka lukostřeleckého vybavení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.

Poptávám baterie do elektrické tříkolky

Poptávám baterie do elektrické tříkolky

Poptávám baterie do elektrické tříkolky, AMG 12V 100Ah nebo HAZE 12V 100Ah.

Rámcová dohoda na dodávky nábojů 4,6x30 na období 2018-2019

Rámcová dohoda na dodávky nábojů 4,6x30 na období 2018-2019

Dodávky nábojů ráže 4,6x30 na období 2018-2019 v celkovém počtu 1280000 ks

Dodání sportovního vybavení

Dodání sportovního vybavení

Dodání sportovního vybavení dle specifikace výzvy

Bikesharing v Ostravě

Bikesharing v Ostravě

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vybudování systému veřejného sdílení jízdních kol, tzv. bikesharingu a jeho provozování v Ostravě po dobu 3 let. Doba provozování může být ze strany zadavatele prodloužena o 1 rok za podmínek uvedených v čl. XII. odst. 3 Požadavků na obsah smlouvy (příloha č. 1 zadávacích podmínek).

Poptávám plynové náboje

Poptávám plynové náboje

Poptávám plynové náboje, pepř. Kal. 8 mm.

(záznamy 1/25 z 1663)  strana 1 / 67