Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina

Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Materiální vybavení CLZS pro vzdušné odsuny - nákup

Materiální vybavení CLZS pro vzdušné odsuny - nákup

Předmětem VZ je nákup 5 kusů různého přístrojového vybavení pro Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky.

Sportovní výstroj

Sportovní výstroj

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky sportovní výstroje.

Poptávám neletální zbraň

Poptávám neletální zbraň

Poptávám víceúčelovou neletální zbraň sebeobrany PB-4-1ML OSA.

Preventívny diaľkovo riadený odpaľovací systém na odstrel snehových lavín pre HZS

Preventívny diaľkovo riadený odpaľovací systém na odstrel snehových lavín pre HZS

Predmetom tejto zákazky je dodanie preventívnych odpaľovacích systémov pre diaľkovo riadený odstrel snehových lavín, ktoré je možné použiť pri nepriaznivej lavínovej situácii ohrozujúcej lyžiarske svahy a infraštruktúru v horských oblastiach a to: a)Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém (technológie 4 ks. a ...

Pyrotechnika

Pyrotechnika

Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky a výbušiek pre zabezpečenie MV SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: -1.časť:Pyrotechnika, v počte 65 400 kusov, - 2.časť: Výbušky, v počte 26 000 kusov. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na mieste dodania/plnenia: ( pre obidve ...

Náboje kalibru 12/70 mm

Náboje kalibru 12/70 mm

Predmetom zákazky je dodávka nábojov na športové účely, vrátane obalov a dopravy predmetu obstarania do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.

Lovecké patrony, Rakousko

Lovecké patrony, Rakousko

Poptávám lovecké patrony 7 x 64 11.2 g Jaká je cena při převzetí?

Výzva na predkladanie ponúk Športová výbava - Na vode a po skalách po Slovensku

Výzva na predkladanie ponúk Športová výbava - Na vode a po skalách po Slovensku

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie dodania tovaru zákazka s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy podľa prílohy č.1. (Špecifikácia predmetu zákazky). Výsledkom obstarávania bude objednávka na športovú výbavu.

Karimatka 2008

Karimatka 2008

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky karimatek 2008.

Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ

Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ

Predmetom verejného obstarávania je kúpa streliva do ručných strelných zbraní pre potreby Finančného riaditeľstva SR, Kriminálneho úradu Finančnej Správy, Colných úradov vrátane dodania. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

Úchytky, Německo

Úchytky, Německo

Potřebuji 2 upevňovací prvky "Express-fix" úchytky pro stávající koš na řídítka BIKEMATE. Kde to mohu dostat jako náhradní díl? S pozdravem Klaus Beck

Poptávám dívčí jízdní kolo

Poptávám dívčí jízdní kolo

Poptávám kolo pro dívku vysokou 140cm.

Dodávky obuvi pro cyklistické hlídky Městské policie hl. m. Prahy

Dodávky obuvi pro cyklistické hlídky Městské policie hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obuvi určené pro cyklistické hlídky (dále jen „předmět plnění“) Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění.

Dodávky cyklistické výstroje pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky

Dodávky cyklistické výstroje pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek cyklistické výstroje pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.

Pytle spací

Pytle spací

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytlů spacích modulárního systému 2008 letních a zimních a obalů k nim.

Konzervační a čisticí prostředky na zbraně AČR

Konzervační a čisticí prostředky na zbraně AČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 povolených druhů prostředků určených pro zabezpečení konzervace a čištění zbraní AČR.

Sportovní oblečení a příslušenství

Sportovní oblečení a příslušenství

Dodání sportovního funkčního oblečení a doplňkového příslušenství pro venkovní i halové sporty pro vrcholnou tréninkovou přípravu státní reprezentace ČR.

Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP

Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka outdoorových sportovních a kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu.

Poptávám náhradní díl na jízdní kolo

Poptávám náhradní díl na jízdní kolo

Poptávám sedlovku look 381 starší model.

Poptávám pistoli Makarov

Poptávám pistoli Makarov

Poptávám pistoli PM63 Makarov 9mm nebo podobnou.

Poptávám náhradní díl k jízdnímu kolu

Poptávám náhradní díl k jízdnímu kolu

Poptávám náhradní díl k jízdnímu kolu. Otočné řazení, 7 rychlostní Sachs. Děkuji za odpověď. Ing. Beránek, bývalý spolumajitel BEGA CYKLO Uh.Hradiště, nyní důchodce.

17-121 Stan velkokapacitní pro 14 osob - 21 ks

17-121 Stan velkokapacitní pro 14 osob - 21 ks

Předmětem VZ je dodávka 21 ks nových velkokapacitních stanů pro 14 osob.

Nákup pistolí pro CS ČR 2018

Nákup pistolí pro CS ČR 2018

Předmětem veřejné zakázky je nákup kompaktních pistolí pro příslušníky zadavatele.

FTK – vybavení pro outdoorové sporty

FTK – vybavení pro outdoorové sporty

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro outdoorové sporty. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 Dokumentace.

(záznamy 1/25 z 1669)  strana 1 / 67