Dodávka služebních stejnokrojů - OOPP
Předmětem této zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku služebních stejnokrojů pro zaměstnance Správy KRNAP (osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP). Jedná se o dodávky stejnokrojů dle aktuálních potřeb zadavatele, přičemž součástí zakázky je i výroba znaku (loga) a nalepení nebo vyšití znaku (loga) v souladu s technickou specifikací. Veškeré ...
Elektrický paralyzátor vystreľovací a kontaktný
Predmetom zákazky je dodávka: -elektrického paralyzátora vystreľovacieho a kontaktného, ako donucovacieho prostriedku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov -paralyzátora výcvikového a -príslušenstva k požadovaným paralyzátorom.
Kola sportovní pro ASC DUKLA - 2019
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je nákup 35 závodních kol různých druhů a provedení určených pro sportovce Armádního sportovního oddílu (dále jen „ASO“) DUKLA cyklistiky Praha a Brno, kteří reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a na vrcholových domácích soutěžích. Kvalita požadovaných rámových setů odpovídá ...
Nákup sportovního oblečení 2019 - 2020
Veřejná zakázka na nákup sportovního oblečení pro potřeby reprezentantů a trenérů Resortního sportovního centra OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA (dále jen „OLYMP CS MV“). Sportovní oblečení bude sloužit k tréninkovým a volnočasovým aktivitám reprezentantů OLYMP CS MV, kteří jsou součastně reprezentanty České republiky. Dále bude sportovní ...
Poptávám digitální dalekohled
Poptávám digitální dalekohled Atn 4-16x BinoX HD.
Poptávám kryt převodníku na jízdní kolo
Poptávám kryt převodníku: 5 děr, 42 zubů, 170 mm průměr.
Stany polní nafukovací
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stanů polních nafukovacích s příslušenstvím.
Zdravotnické stany
Předmětem VZ jsou dodávky 27 kusů stanů (z toho 26 ks varianta A a 1 ks varianta B) s technologickou výbavou, klimatizací a topením a s příslušenstvím pro odborná pracoviště polní nemocnice plnící úkoly v polních podmínkách zahraničních misí.
Poptávám opravu běžkařské boty
Poptávám opravu běžkařské boty, chybějící plastový čep/nýt/ u běžkařské boty zn. Fischer.
Nákup a dodávka zdvíhacích zariadení terčov
Jedná sa o dodávku zdvíhacích zariadení terčov VTZ_TI, ZDV_TI_BAT_ROT a prenosné ovládanie pre sadu malých zdvíhacích zariadení terčov + bezdrôtový gateway k prenosnému ovládaniu. Sú určené pre výcvik jednotiek v ostrej streľbe. Tieto zariadenia zlepšujú a zrýchľujú prevádzku na strelniciach a cvičiskách, zvyšujú bezpečnosť prevádzky, urýchľujú ...
Vaky spacie
Vaky spacie do sťažených klimatických podmienok celoročné do 185 cm, vaky spacie do sťažených klimatických podmienok celoročné do 200 cm, vložku hygienickú do vaku spacieho celoročného do sťažených klimatických podmienok do 185 cm, vložku hygienickú do vaku spacieho celoročného do sťažených klimatických podmienok do 200 cm, vaky spacie do ...
Stan velkokapacitní pro 14 osob - 21 ks
Předmětem VZ je dodávka 21 ks nových velkokapacitních stanů pro 14 osob, včetně příslušenství a vybavení.
Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA na období 2019– 2022
Vesta balistická skrytá NIJ IIIA (PP) – 18.000 souprav. Doplňkový povlak v bílé nebo v tělové barvě k vestě balistické skryté NIJ IIIA (PP) – 6.000 kusů.
Poptávám pušku Flobertku
Hledám levně pušku flobertku 6mm.
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Materiální vybavení CLZS pro vzdušné odsuny - nákup
Předmětem VZ je nákup 5 kusů různého přístrojového vybavení pro Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky.
Sportovní výstroj
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky sportovní výstroje.
Poptávám neletální zbraň
Poptávám víceúčelovou neletální zbraň sebeobrany PB-4-1ML OSA.
Preventívny diaľkovo riadený odpaľovací systém na odstrel snehových lavín pre HZS
Predmetom tejto zákazky je dodanie preventívnych odpaľovacích systémov pre diaľkovo riadený odstrel snehových lavín, ktoré je možné použiť pri nepriaznivej lavínovej situácii ohrozujúcej lyžiarske svahy a infraštruktúru v horských oblastiach a to: a)Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém (technológie 4 ks. a ...
Pyrotechnika
Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky a výbušiek pre zabezpečenie MV SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: -1.časť:Pyrotechnika, v počte 65 400 kusov, - 2.časť: Výbušky, v počte 26 000 kusov. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na mieste dodania/plnenia: ( pre obidve ...
Náboje kalibru 12/70 mm
Predmetom zákazky je dodávka nábojov na športové účely, vrátane obalov a dopravy predmetu obstarania do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.
Lovecké patrony, Rakousko
Poptávám lovecké patrony 7 x 64 11.2 g Jaká je cena při převzetí?
Výzva na predkladanie ponúk Športová výbava - Na vode a po skalách po Slovensku
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie dodania tovaru zákazka s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy podľa prílohy č.1. (Špecifikácia predmetu zákazky). Výsledkom obstarávania bude objednávka na športovú výbavu.
Karimatka 2008
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky karimatek 2008.