Opravy elektrobicyklov Trnavského bikesharingu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením údržby a opráv zdieľaných elektrobicyklov v rámci projektu Trnavský bikesharing. Opravy budú realizované v priestore verejného obstarávateľa. Potrebné náhradné diely poskytne verejný obstarávateľ na základe požiadavky úspešného uchádzača.
Horská a elektro kola pro VP
Předmětem veřejné zakázky je dodávka - nákup 5 ks celoodpružených horských kol a 5 ks celoodpružených elektro kol pro zabezpečení speciálních úkolů spojených s výkonem služby příslušníků Vojenské policie.
22-104 Stanový modul - 14 souprav
Předmětem VZ je nákup 14 souprav stanových modulů, které jsou určeny pro vytvoření nouzového ubytování osob postižených mimořádnými událostmi velkého rozsahu, případně pro vytvoření logistického zázemí jednotkám HZS nebo vybudování asistenčního centra pomoci za mimořádných událostí nebo krizových situací.
Víceúčelový nafukovací stan - 7 ks
Předmětem VZ je pořízení 7 kusů nových víceúčelových nafukovacích stanů (dále také „stany“). Stany jsou určeny pro použití za mimořádných událostí nebo krizových situací pro vytvoření týlového zázemí jednotek PO při provádění záchranných a likvidačních prací, nebo pro vytvoření nouzového přístřeší pro evakuované obyvatelstvo.
Batohy na výstroj pre vojakov
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie nosného modulárneho systému ako systému vesty, batohov, opaskov, rôznych sumiek a iných súčiastok k noseniu osobnej výstroje a výzbroje vojaka v poľných podmienkach umožňujúci efektívne rozloženie osobného výstroja a výzbroje po jeho tele s digitalizovanou potlačou LES ...
Kalhoty na baseball, Rakousko
Jsem správně informována, že vyrábíte baseballové kalhoty pro děti a dorostence? Nechala jsem Vás doporučit a ráda bych si u Vás objednala nějaké kalhoty. Je možné doručit i do Rakouska? Děkuji vám za vaši odpověď. S pozdravem, Carole Grasbergerová
Stan s pevnou konštrukciou
Stan s pevnou konštrukciou
Spací pytle
Předmětem VZ je pořízení 1 500 ks nových spacích pytlů do zásob pro humanitární pomoc, které budou bezplatně poskytnuty osobám vážně materiálně postiženým při vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události.
Spací pytle
Předmětem VZ je pořízení 3 500 ks nových spacích pytlů do zásob pro humanitární pomoc, které budou bezplatně poskytnuty osobám vážně materiálně postiženým při vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události.
Nákup terčových zariadení pištole a pušky
Predmetom zákazky je nákup terčových zariadení pre pištoľové a puškové disciplíny.
Výstroj – Vesta nepriestrelná pre zásahové jednotky
Vesta nepriestrelná pre zásahové jednotky do 179 kusov (zavisí od ceny tovaru a vyčlenených prostriedkov), Vesta nepriestrelná pre skryté nosenie 4 kusy. Ochranná balistická vesta zabezpečuje kruhovú ochranu trupu voči strelám zo strelných zbraní.
Rámcová dohoda na dodávky vest balistických vnějších
Jedná se o 145 souprav vest balistických vnějších.
Nástupová souprava
Dodání personalizované nástupové soupravy pro sportovce organizace dle přiložené zadávací dokumentace.
Spací pytle
Předmětem VZ je pořízení 4 000 ks nových spacích pytlů do zásob pro humanitární pomoc, které budou bezplatně poskytnuty osobám vážně materiálně postiženým při vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události.
Dodávky cyklistické výstroje pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky cyklistické výstroje (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
Rámcová smlouva na dodávky sportovního oblečení a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky popsané v zadávací dokumentaci. Počty kusů jsou pouze předpokládané na základě dosavadních zkušeností zadavatele a skutečně dodané počty se mohou lišit.
Kola sportovní 2022
Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je dodávka - nákup 6 profesionálních horských kol pro doplnění tělovýchovného materiálu Agentury služeb.
Dodávky cyklistických doplňků pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky cyklistických doplňků (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
Veľkokapacitná hala s príslušenstvom a nafukovacie stany s príslušenstvom
Nákup 1 ks veľkokapacitnej nafukovacej haly s príslušenstvom a 66 ks nafukovacích stanov s príslušenstvom, ktoré sa použijú pri plnení úloh Hasičského a záchranného zboru pre krátkodobé i dlhodobé ubytovanie osôb a príslušníkov zboru, uskladnenie materiálu i ako triediace stanovisko pri hromadných nešťastiach.
Dodávky sportovních a loveckých brokových nábojů
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky sportovních a loveckých brokových nábojů (dále jen „brokové náboje“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených níže v této zadávací dokumentaci (dále též jen „ZD“), a v uzavřené rámcové dohodě, resp. dílčích smlouvách. Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s více účastníky (dále též ...
Spací pytle
Předmětem VZ je pořízení 4 000 ks nových spacích pytlů do zásob pro humanitární pomoc, které budou bezplatně poskytnuty osobám vážně materiálně postiženým při vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události.
Hlavice pre paralyzátor TASER X2
Predmetom tejto zákazky je dodávka ostrých vystreľovacích hlavíc pre elektrický paralyzátor TASER X2.
Sportovní výstroj
Pořízení zboží dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci Sp MO 12087/2022-551200.
Teleskopický obušok
Teleskopický obušok s príslušenstvom.
Vak na výstroj
Nákup Vaků na výstroj dle Zadávací dokumentace SpMO 14323/2022-551200 a jejich příloh.