Novostavba mateřské školy Pampeliška – herní prvky
dodávka a montáž herních prvků pro mateřskou školu Pampeliška
Poptávám opravu běžkařské boty
Poptávám opravu běžkařské boty, chybějící plastový čep/nýt/ u běžkařské boty zn. Fischer.
Novostavba mateřské školy Michalovice – herní prvky
dodávka a montáž herních prvků pro mateřskou školu Michalovice
Stavební úpravy v areálech Aquapark a Letního koupaliště Sletiště II
Předmětem plnění je demontáž starých a montáž nových tobogánů včetně stavební úpravy tobogánové věže a dojezdu tobogánu v objektu Aquaparku a dále rekonstrukce bazénové nádrže a výměna stávajících tobogánů v areálu Letního koupaliště Sletiště za demontované tobogány z objektu Aquaparku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výstavba tenisové haly
Předmětem zakázky je výstavba tenisové haly v souladu s projektovou dokumentací umístěnou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/tj-jiskra-zruc-nad-sazavou-z-s
Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu
Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu. Jednalo by se o 21ks v délce 2000 mm, 20 ks 1600 mm a 8 ks 1200 mm.
Obec Zvole – Výstavba mateřské školy
Předmětem zakázky je výstavba areálu nové mateřské školy na pozemcích parc. č. 502/31, 502/185, 502/186, 502/187, 502/237 a st. 272, k.ú. Zvole u Prahy, obec Zvole, s kapacitou 100 dětí, a to v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností STUDIO DEGREE s.r.o. a stavebním povolením ze dne 12. 6. 2014, ve znění rozhodnutí o změně ...
Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí
Předmětem plnění je zajištění biologických a ekologických funkcí unikátního ekosystému, jenž je tvořen zachovalým částečně obnoveným sadem se soustavou pramenišť a jezírek. Součástí parku je i cestní sít tvořená mlatovými cestami, několik dřevěných můstku a discgolfové hřiště v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Sportoviště u Říčanského lesa
Předmětem zakázky jsou stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky spojené s realizací Sportoviště u Říčanského lesa, a to v souladu se stavebním povolením, s vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou Pitter Design, s.r.o, Stavba bude členěna na etapy. 1.etapa – ...
Rámcová dohoda na dodávky vest balistických ochranných těžkých
Jedná se o 300ks souprav vest balistických ochranných těžkých NIJ IIiA/IV
Dodávka mobilního zimního kluziště
Jedná se o dádání vč. montáže mobilního zimního kluziště o rozměrech 12m x 24m vč. příslušenství.
Nákup elektrokol pro Městský úřad v Říčanech
Předmětem zakázky je nákup elektrokol a nabíjecích stojanů pro Městský úřad v Říčanech. Předmět zakázky je dopodrobna specifikován v příloze č. 4 této Výzvy k podání nabídek.
Poptávám jízdní kolo značky Merida
Poptávám jízdní kolo značky Merida Crossway 100. Děkuji.
Poptávám kurzy jógy v Praze
Poptávám kurzy jógy v Praze. Děkuji.
Dodávka a instalace nových herních sestav a doplňků a zhotovení dopadových ploch
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž herních prvků specifikovaných v příloze č. 4 „Popis herních prvků, dopadových ploch a doplňků na dětská hřiště v Říčanech“, která je nedílnou součástí smlouvy. Konkrétně se jedná o herní sestavu na dětské hřiště Poláčkova, vč. dopadové plochy, plachty na pískoviště do lokalit DH U Trati (1x) a ...
Rekonstrukce plochy tréninkového fotbalového hřiště na hřiště s umělým trávníkem 3. generace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební, zemní, montážní, řemeslné a další související práce včetně dodávek spojených s realizací předmětu veřejné zakázky, tedy rekonstrukce plochy tréninkového fotbalového hřiště a výměna umělého trávníku III. generace s úpravou konstrukčních vrstev a drenážního systému.
Výběrové řízení na dovybavení herních prvků do parku Pod Kaštany, Zbuzany
Obec Zbuzany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na dovybavení herních prvků do parku Pod Kaštany." Předmětem plnění veřejné zakázky je: - dodávka a montáž sestavy více různých typů aktivních herních prvků do parku Pod Kaštany v obci Zbuzany, dle níže uvedených požadavků a podmínek: - sestava aktivních herních prvků bude ...
Český Brod - Stavební úpravy č.p.1100 pro základní školu
Předmětem díla je rekonstrukce budovy č.p. 1100 v Českém Brodě pro základní školu. Součástí díla jsou i venkovní práce - výstavba hřiště, oplocení a stavební úpravy komunikací.
Poptávám opravu běžkařské obuvi
Poptávám opravu běžkařské obuvi. Rád bych se zeptal, zda umíte opravit částečně odlepenou podrážku na běžkařských botách - konkrétně skatové boty Salomon - S-Lab Skate. Jedná se o několik let starý model, ale obdobné konstrukce jako jsou současné. Je to zhruba v polovině mezi špičkou a úrovní kotníku (zatím v začátku, ale zvětšuje se), tedy ...
Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně
Předmětem řízení je výběr generálního dodavatele novostavby sportovní haly a kuželny s nezbytným příslušenstvím (napojení na technickou a dopravní infrastrukturu). Stavba bude mít charakter občanské vybavenosti – sportovního zařízení. Účelem užívání stavby pro sportovní účely dětí, mládeže a široké veřejnosti a pro výkonnostní sport, stavba není ...
Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně
Předmětem řízení je výběr generálního dodavatele novostavby sportovní haly a kuželny s nezbytným příslušenstvím (napojení na technickou a dopravní infrastrukturu). Stavba bude mít charakter občanské vybavenosti – sportovního zařízení. Účelem užívání stavby pro sportovní účely dětí, mládeže a široké veřejnosti a pro výkonnostní sport, stavba není ...
Rekonstrukce fotbalového hřiště Zlatníky
Výběr zhotovitele projektu " Rekonstrukce fotbalového hřiště Zlatníky"
Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně
Předmětem řízení je výběr generálního dodavatele novostavby sportovní haly a kuželny s nezbytným příslušenstvím (napojení na technickou a dopravní infrastrukturu). Stavba bude mít charakter občanské vybavenosti – sportovního zařízení. Účelem užívání stavby pro sportovní účely dětí, mládeže a široké veřejnosti a pro výkonnostní sport, stavba není ...
Poptávám úpravu zbraně
Poptávám úpravu zbraně, flobertku Alfa 661 na použití nábojů 22 LR. Děkuji.