Obec Látky - multifunkčné ihrisko
Projekt Multifunkčné ihrisko v obci Látky je zameraný na výstavbu nového multifunkčného ihriska. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad existujúceho ihriska a vytvorenie nového športového vyžitia pre širokú verejnosť. V súčasnosti sa je plocha trávnatá a je v zlom technickom stave. Multifunkčné ihrisko bude rozmerov 33x18 m a na ...
Športový areál v obci Koškovce
Predmetom zákazky je výstavba športového areálu v obci Koškovce, konkrétne multifunkčného ihriska, sociálnej budovy a vsakovacej nádrže.
Multifunkčné ihrisko
Predmetom zákazky je zriadenie viacúčelového ihriska rozmerov 18,0 x 33,0 m s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami. Ihrisko bude slúžiť pre všetkých občanov obce.
Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je predovšetkým zabezpečenie opráv a údržby detských ihrísk v majetku mesta Žilina, zabezpečenie opráv a údržby autobusových prístreškov, lavičiek, mestských fontán, zabezpečenie drobných zámočníckych prác ako napr. výroba a osadenie zábradlí, kovových mreží a pod. Podrobné vymedzenie ...
Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích
vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů individuální výstavby - vybudování zpevněných příjezdových, parkovacích, pochůzích a zelených ploch, dětského hřiště, veřejného osvětlení, výstavba nového a dílčí rekonstrukce stávajícího plynovodu, přeložky stávajícího a výstavba nového vodovodu, výstavba nové a ...
Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích
vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů individuální výstavby - vybudování zpevněných příjezdových, parkovacích, pochůzích a zelených ploch, dětského hřiště, veřejného osvětlení, výstavba nového a dílčí rekonstrukce stávajícího plynovodu, přeložky stávajícího a výstavba nového vodovodu, výstavba nové a ...
Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích
vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů individuální výstavby - vybudování zpevněných příjezdových, parkovacích, pochůzích a zelených ploch, dětského hřiště, veřejného osvětlení, výstavba nového a dílčí rekonstrukce stávajícího plynovodu, přeložky stávajícího a výstavba nového vodovodu, výstavba nové a ...
Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích
vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů individuální výstavby - vybudování zpevněných příjezdových, parkovacích, pochůzích a zelených ploch, dětského hřiště, veřejného osvětlení, výstavba nového a dílčí rekonstrukce stávajícího plynovodu, přeložky stávajícího a výstavba nového vodovodu, výstavba nové a ...
Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích
vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů individuální výstavby - vybudování zpevněných příjezdových, parkovacích, pochůzích a zelených ploch, dětského hřiště, veřejného osvětlení, výstavba nového a dílčí rekonstrukce stávajícího plynovodu, přeložky stávajícího a výstavba nového vodovodu, výstavba nové a ...
Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích
vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů individuální výstavby - vybudování zpevněných příjezdových, parkovacích, pochůzích a zelených ploch, dětského hřiště, veřejného osvětlení, výstavba nového a dílčí rekonstrukce stávajícího plynovodu, přeložky stávajícího a výstavba nového vodovodu, výstavba nové a ...
Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích
vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů individuální výstavby - vybudování zpevněných příjezdových, parkovacích, pochůzích a zelených ploch, dětského hřiště, veřejného osvětlení, výstavba nového a dílčí rekonstrukce stávajícího plynovodu, přeložky stávajícího a výstavba nového vodovodu, výstavba nové a ...
Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Veřejná prostranství Náchod – Sportoviště
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dětského hřiště s herními prvky a mobiliářem včetně přístupového chodníku ze zámkové dlažby a ocelového schodiště s veřejným osvětlením. Dále je předmětem veřejné zakázky výstavba víceúčelového sportovního hřiště se sportovním vybavením, dětskými a zábavními prvky a mobiliářem včetně přístupových cest.
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích (DDH) vč. budovy zázemí - demolice stávajícího objektu, výstavba nového hřiště, stavba objektu zázemí, vnitřní vybavení a úprava okolních ploch; podrobněji viz kapt. 4 ZD Část č. 1 Výstavba nového objektu zázemí DDH Demolice stávajícího objektu zázemí dětského dopravního hřiště až pod úroveň ...
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích (DDH) vč. budovy zázemí - demolice stávajícího objektu, výstavba nového hřiště, stavba objektu zázemí, vnitřní vybavení a úprava okolních ploch; podrobněji viz kapt. 4 ZD Část č. 1 Výstavba nového objektu zázemí DDH Demolice stávajícího objektu zázemí dětského dopravního hřiště až pod úroveň ...
Revitalizace a komplexní řešení centra Zlatých Hor – II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s fyzickou revitalizací centrální části města Zlaté Hory, zahrnující komunikace (parkovací stání, chodníky, přístupové komunikace), odpočinkovou zónu, výsadbu zeleně, osazení mobiliáře, vybudování dětského hřiště a další související práce.
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích (DDH) vč. budovy zázemí - demolice stávajícího objektu, výstavba nového hřiště, stavba objektu zázemí, vnitřní vybavení a úprava okolních ploch; podrobněji viz kapt. 4 ZD Část č. 1 Výstavba nového objektu zázemí DDH Demolice stávajícího objektu zázemí dětského dopravního hřiště až pod úroveň ...
Revitalizace a komplexní řešení centra Zlatých Hor – II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s fyzickou revitalizací centrální části města Zlaté Hory, zahrnující komunikace (parkovací stání, chodníky, přístupové komunikace), odpočinkovou zónu, výsadbu zeleně, osazení mobiliáře, vybudování dětského hřiště a další související práce.
Revitalizace a komplexní řešení centra Zlatých Hor – II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s fyzickou revitalizací centrální části města Zlaté Hory, zahrnující komunikace (parkovací stání, chodníky, přístupové komunikace), odpočinkovou zónu, výsadbu zeleně, osazení mobiliáře, vybudování dětského hřiště a další související práce.
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích (DDH) vč. budovy zázemí - demolice stávajícího objektu, výstavba nového hřiště, stavba objektu zázemí, vnitřní vybavení a úprava okolních ploch; podrobněji viz kapt. 4 ZD Část č. 1 Výstavba nového objektu zázemí DDH Demolice stávajícího objektu zázemí dětského dopravního hřiště až pod úroveň ...
Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce, oprava a modernizace stávajících objektů v areálu Jezdeckého klubu. Stavba zahrnuje rekonstrukci, modernizaci a obnovu jednotlivých objektů – rekonstrukce opracoviště (nové ohrady, nový jízdárenský povrch, obnova drenážního systému...); stavba dětského hřiště (jako doplněk hlavní činnosti ...
Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce, oprava a modernizace stávajících objektů v areálu Jezdeckého klubu. Stavba zahrnuje rekonstrukci, modernizaci a obnovu jednotlivých objektů – rekonstrukce opracoviště (nové ohrady, nový jízdárenský povrch, obnova drenážního systému...); stavba dětského hřiště (jako doplněk hlavní činnosti ...
Potápěčské práce pro akci Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013-2017
Potápěčské práce budou spočívat ve zprovoznění, údržbě a zazimování aeračního systému a dávkovacího zařízení umístěného pod vodní hladinou vodní nádrže Brno v sezónách 2013-2017. Dále pak servisní prohlídky a nutné opravy aeračního systému a další související práce.
Poptávám prostory pro sportovní soustředění, vč.ubytování
Hledám vhodné ubytování pro sportovní soustředění dětského aerobiku ( 25 osob) s prostory pro cvičení v oblasti jižní Moravy.
Futbal
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť vykonávanie mimoškolskej činnosti a to zabezpečením krúžkov, ktorého predmetom bude výučba / mimoškolská činnosť podľa výchovného programu školských zariadení, výchovno-vzdelávacia a záujmová činnosť detí, rodičov a iných osôb do 15 rokov v ich voľnom čase a to od 15.09.2012 do 30.6.2013.
Sport, Nigérie
Jsme nigerijská firma Quinn Rerri Nigeria Ltd. Máme zájem o společný podnik s českými firmami z odvětví sportů, zejména fotbalu.