UK FTVS - Přístrojové vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami (dále jen „UK FTVS“; dále jen „Vybavení“). Vybavení bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která je tvořena souborem dokumentů (Karty pro jednotlivé přístroje s technickými ...
Klzisko zo syntetického ľadu
Predmetom zákazky Klzisko zo syntetického ľadu je dodanie hnuteľných vecí (klziska s príslušenstvom) a ich uvedenie do prevádzky v rozsahu Opisu predmetu zákazky a Kúpnej zmluvy.
Telovýchovné - tréningové vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka telovýchovného - tréningového vybavenia pre Centrum aktívneho starnutia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK.
ČAS - ochranné klece a soupravy pro skok o tyči a pro skok do výšky - II
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace 1 ks ochranné klece pro hod diskem a 5 ks ochranných klecí pro hod kladivem v určených místech plnění. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem části 1 VZ, ...
Potápačský výstroj
Predmetom tejto zákazky je dodávka potápačského výstroja, ktorý musí byť zameraný na plnenie špecifických činností, ako je vyhľadávanie, zásah, zadokumentovanie, zneškodnenie, alebo ničenie nástražného výbušného systému umiestneného pod vodou a zároveň musí spĺňať podmienky pre nalodenie a následné bojové činnosti pri obsadzovaní lodí, prieskumu ...
UK FTVS - Přístrojové vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami (dále jen „UK FTVS“; dále jen „Vybavení“). Vybavení bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která je tvořena souborem dokumentů (Karty pro jednotlivé přístroje s technickými ...
Uzavřený potápěčský okruh
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 8 ks souprav uzavřených potápěčských okruhů včetně příslušenství, v jakosti podle ČSN a dalších souvisejících obecně platných právních a technických předpisů, zhotovených podle technické dokumentace výrobce a podle specifikace uvedené v příloze č. 2 „Specifikace předmětu plnění“ zadávací ...
Revízie a servis potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru
Predmetom zákazky sú revízie a servis potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru, opravy potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru, servisné činnosti na potápačskú výstroj pre potreby Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR.
Pronájem a zajištění provozu dvou mobilních ledových kluzišť a zázemí
Zadávací dokumentací se rozumí dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle ustanovení § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ je ...
Pořízení vybavení pro atletické disciplíny a zdravotní zabezpečení
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace 12 ks ochranných klecí pro hod kladivem a diskem v určených místech plnění, části 1 VZ, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále též „ZD“) - Technická specifikace. Předmětem ...
Pořízení hmotných investic – Soubor padákové techniky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku Souborů padákové techniky dle technické specifikace.
Kanoistické trenažéry
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks kanoistických trenažérů z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů.
Sportovní vybavení pro Hradní stráž II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu doplnění vybavení posilovny Hradní stráže a navýšení kapacity sportovních možností pro rozvoj silových schopností příslušníků Hradní stráže. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou ...
Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka díla „Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika“ v následujícím rozsahu: - zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb., - odkoupení a demontáže současné lanové dráhy, - dodávky, montáže, ...
Sportovní vybavení pro Agenturu služeb - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení (18 ks) z důvodu obnovy a doplnění tělovýchovného materiálu Agentury služeb nezbytného pro zabezpečení činnosti posiloven a tělocvičen. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v ...
Sportovní vybavení pro Univerzitu obrany - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení (21 ks) z důvodu modernizace technického vybavení infrastruktury tělovýchovných zařízení, zkvalitnění výchovy a rozšíření možností sportovnho vyžití. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré ...
Rehabilitační vybavení
Dodání rehabilitačních přístrojů dle specifikace výzvy.
Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly - interiér
Dodávka prvků interiérů do sportovních šaten a kanceláří, dodávka zařízení tělocvičny a posilovny, vše včetně montáže.
Rekreační území - východ
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekreační území – východ“, zpracované v září 2015 společností MV projekt spol. s r.o., která je přílohou č. 3 této ZD. Cílem prací je zpřístupnění jezera pro rekreaci a zároveň ochrana vodních biotopů, což přispěje k resocializaci a obnovení funkcí krajiny v ...
SZĽH infra - hokejové strelnice
Predmetom zákazky je dodanie a osadenie hokejových strelníc.
Sportovní vybavení pro Univerzitu obrany
Dodávka sportovního vybavení z důvodu modernizace technického vybavení infrastruktury tělovýchovných zařízení, zkvalitnění výuky tělesné výchovy a rozšíření možností sportovního vyžití.
Sportovní vybavení pro ASC DUKLA - 2018
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí.
FTK – vybavení pro outdoorové sporty
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro outdoorové sporty. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 Dokumentace.
Bowling
Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie technológie dvoch bowlingových dráh s bezlakovou technológiou stavačov s príslušenstvom, jej inštalácia, spustenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.
FTK - Lukostřelecké vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka lukostřeleckého vybavení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.