Skipasy pro VZ Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Skipasy pro VZ Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování pro účastníky preventivní rehabilitace vojáků z povolání (celosezónní přenosné jízdenky) a pro účastníky zimních dětských táborů. Bližší informace v ZD.

Skipasy pro VLL Karlovy Vary

Skipasy pro VLL Karlovy Vary

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Karlovy Vary, hotelu Bellevue a komplexnost služeb v jednom centru.

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani ...

Skipasy pro VLL Jeseník

Skipasy pro VLL Jeseník

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Jeseník a komplexnost služeb v jednom centru.

Skipasy pro VZ Ovčárna pod Pradědem

Skipasy pro VZ Ovčárna pod Pradědem

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VZ Ovčárna pod Pradědem a komplexnost služeb v jednom centru.

Hledám sportovní areál s ubytovnou, tělocvičnou a stravováním pro florbalové soustředění

Hledám sportovní areál s ubytovnou, tělocvičnou a stravováním pro florbalové soustředění

Poptávám tímto sportovní areál pro soustředění dětí - florbal.. Ubytovna, tělocvična (nejlépe 2), nutné celodenní stravování. Do 200, max. 250 km od Ostravy. Termín 25.2. – 3.3.2019. Cca 25-35 dětí a 5-10 dospělých.

Náboje kalibru 12/70 mm

Náboje kalibru 12/70 mm

Predmetom zákazky je dodávka nábojov na športové účely, vrátane obalov a dopravy predmetu obstarania do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.

Revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ulici v Bardejove

Revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ulici v Bardejove

Plocha detského ihriska je riešená za účelom jeho úpravy a obnovy a skvalitnenia a vytvorenia kvalitnejšieho prostredia.Predmetom riešenia je nové pôdorysné usporiadanie komunikácií pre chodcov, úprava a rekonštrukcia existujúcich povrchov, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, riešenie fontány a prípojok k nej, verejné osvetlenie a doplnenie ...

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...

Stavební úpravy v areálech Aquapark a Letního koupaliště Sletiště II

Stavební úpravy v areálech Aquapark a Letního koupaliště Sletiště II

Předmětem plnění je demontáž starých a montáž nových tobogánů včetně stavební úpravy tobogánové věže a dojezdu tobogánu v objektu Aquaparku a dále rekonstrukce bazénové nádrže a výměna stávajících tobogánů v areálu Letního koupaliště Sletiště za demontované tobogány z objektu Aquaparku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

CULTPLAY - Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva

CULTPLAY - Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva

Predmetom zákazky je spracovanie projektu pre stavebné povolenie s tematikou renesančného opevnenia mesta Nové Zámky formou detského ihriska. Cieľom je prilákať návštevníkov z regiónu a pútavou formou hry priblížiť deťom, ale aj ich rodičom a príbuzným, históriu mesta Nové Zámky. Riešené územie sa nachádza v juho - východnej časti mesta Nové ...

Lovecké patrony, Rakousko

Lovecké patrony, Rakousko

Poptávám lovecké patrony 7 x 64 11.2 g Jaká je cena při převzetí?

Venkovní areál Plavecké haly Klíše

Venkovní areál Plavecké haly Klíše

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše tak, aby bylo vytvořeno pro návštěvníky zajímavé a koncepčně moderní rekreační zařízení navazující přímo na krytou plaveckou halu. Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci stávajících venkovních bazénů včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro ...

Výzva na predkladanie ponúk Športová výbava - Na vode a po skalách po Slovensku

Výzva na predkladanie ponúk Športová výbava - Na vode a po skalách po Slovensku

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie dodania tovaru zákazka s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy podľa prílohy č.1. (Špecifikácia predmetu zákazky). Výsledkom obstarávania bude objednávka na športovú výbavu.

Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána

Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána

Predmet podlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na uskutočnenie prác, terénne úpravy, oprava chodníkov a oplotenia, realizáciu vegetačných úprav, ošetrenie drevín, založenie trávnika a dodávku a ...

Karimatka 2008

Karimatka 2008

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky karimatek 2008.

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa

Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti: 1.časť: Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa- Stavebné práce. 2.časť: Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa- Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky detského ihriska. 3.časť: ...

Rekreační území - východ

Rekreační území - východ

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekreační území – východ“, zpracované v září 2015 společností MV projekt spol. s r.o., která je přílohou č. 3 této ZD. Cílem prací je zpřístupnění jezera pro rekreaci a zároveň ochrana vodních biotopů, což přispěje k resocializaci a obnovení funkcí krajiny v ...

Dodání šermířských planší

Dodání šermířských planší

Dodání šermířských planší dle specifikace výzvy.

Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách

Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách

Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné a komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy, projektu a povolení. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, ...

Herné a agility prvky

Herné a agility prvky

Predmetom zákazky je dodanie zariadení ihrísk, hojdačiek, kolotočov

Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru

Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je predovšetkým zabezpečenie opráv a údržby detských ihrísk v majetku mesta Žilina, zabezpečenie opráv a údržby prístreškov MHD, lavičiek. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany

Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...

ZŠ s MŠ Gorkého - športový areál - revitalizácia

ZŠ s MŠ Gorkého - športový areál - revitalizácia

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v uzavretom areáli základnej školy s materskou školou ktorá bude pozostávať z vybudovania nového športového areálu s objektom správcu. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby ZŠ s MŠ Gorkého športový areál - PD spracovanej spoločnosťou moravcik-schroner, s.r.o., ...

Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ

Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ

Predmetom verejného obstarávania je kúpa streliva do ručných strelných zbraní pre potreby Finančného riaditeľstva SR, Kriminálneho úradu Finančnej Správy, Colných úradov vrátane dodania. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

(záznamy 1/25 z 3117)  strana 1 / 125