Teleskopický obušok
Teleskopický obušok s príslušenstvom.
Zahrada u MŠ, Hrušky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky prvků a řešení (např. herní prvky pro děti, venkovní mobiliář, sadové úpravy, závlahový systém, související stavební práce) vedoucích k obnově zahrady u Mateřské školy v obci Hrušky. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak přílohou č. 1 Projektová dokumentace, kterou vypracovala Ing. ...
Vak na výstroj
Nákup Vaků na výstroj dle Zadávací dokumentace SpMO 14323/2022-551200 a jejich příloh.
Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa – stavebné práce
Predmetom zákazky je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom zhodnotenia urbanizovaného životného prostredia a zlepšenia environmentálnych aspektov. Zároveň ide tiež o podporu budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, ...
Multifunkční celoroční sportoviště se zimním kluzištěm Slatinice
Předmětem této veřejné zakázky je zřízení multifunkčního hřiště s letním i zimním provozem, včetně dodávky technologie a doprovodných provozů a souvisejících stavebních úprav. Tato veřejná zakázka předpokládá plnění v podobě dodávek technologického zařízení (technologie vlnovcového potrubí, strojovny chlazení, provozních kapalin, speciálního ...
III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně.
Dodanie, osadenie a montáž certifikovaných herných prvkov
Predmetom zákazky je dodanie, osadenie a montáž certifikovaných herných prvkov (detských hracích prvkov v zmysle normy EN 1176, fitness a workout prvkov v zmysle normy EN 16 630, parkúr EN 168 99) vrátane certifikovaných povrchov tlmiacich náraz (v zmysle noriem EN 1176 a EN 1177) v jednotlivých mestských častiach mesta Martin. Dobudovanie ihrísk ...
Bikesharing do PID Lítačka
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v poskytování krátkodobých výpujček jízdních kol předem určitému okruhu uživatelů, kteří jsou abonenty kuponu PID Lítačka pro pásma P, 0, B.
Spací pytle
Předmětem VZ je pořízení 4 000 ks nových spacích pytlů do zásob pro humanitární pomoc, které budou bezplatně poskytnuty osobám vážně materiálně postiženým při vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události.
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k ...
Stavebné práce
Predmetom zákazky Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom je revitalizácia priestoru existujúceho vnútrobloku na sídlisku Pod Hájom v Dubnici nad Váhom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ZAAR TRNAVA s.r.o. Revitalizáciou sa zhodnotí kvalita celého priestoru a vytvorí sa nový režim fungovania vnútrobloku. Stavba ...
Vybudování multifunkčního a workoutového hřiště v obci Břvany
Dojde k vybudování?venkovního multifunkčního hřiště, venkovního workoutového hřiště se zabudovanými cvičebními prvky, skladu s opláštěním z pozinkovaného plechu pro bezpečné?uložení?sportovního náčiní, přístupového zpevněného chodníku vč. schodiště, osvětlení?hřiště a okolí?LED svítidly, systému vsakování?dešťové vody a k pořízení?souvisejícího ...
Rámcová dohoda na dodávky noktovizorů
Jedná se o 195 souprav noktovizorů.
Spací pytle
Předmětem VZ je pořízení 4 000 ks nových spacích pytlů do zásob pro humanitární pomoc, které budou bezplatně poskytnuty osobám vážně materiálně postiženým při vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události.
Revitalizácia medzi blokových priestorov ľavá strana nam. sv. Martina Lipany_2022
Predmetom stavebných prác je revitalizácia medzi blokových priestorov a výmenu starých detských zostáv, ktoré nespĺňajú normové kritéria. Revitalizácia medzi blokových priestorov zahŕňa sadovnícke úpravy, prepojenie medzi blokových priestorov, nové detské zostavy, lavičky, koše a pod. Účelom je vytvorenie pekného a funkčného medzi blokového ...
Terče elektronické pro ASC DUKLA - 2022
1 souprava elektronických terčů SIUS LS2550 s řídící jednotkou CU 951-ISSF (tj. osazení 50 stavů včetně řídících a vyhodnocovacích částí).
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva
Predmetom zákazky je revitalizácia medziblokových priestorov na ulici Novosady v Detve. Tá bude zahŕňať výmenu starých detských zostáv, sadovnícke úpravy, prepojenie medziblokových priestorov, fontánka pre pitnú vodu, lavičky, koše , výmena stožiarov verejného osvetlenia, výmena el. vedenia verejného osvetlenia a doplnenie kamerového systému. ...
Poptávám funkční malou koupací soupravu
Poptávám funkční malou koupací soupravu vzor 61.
Taktické oblečenie a výstroj
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - taktické oblečenie a taktické vybavenie (napr. tričko, nohavice, bunda, batohy atď.). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Navýšení kapacity kolárny - dodání boxů pro jízdní kola řady C a D
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž boxů s kapacitou úschovy 24 ks jízdních kol pro zaměstnance FN Ostrava, včetně systému pro dobíjení elektrokol (12 ks) a řídící jednotky pro otevírání a zamykání boxů včetně licencí pro přístup do aplikace správy boxů, vč. upgrade stávajících boxů na nový elektronický systém otevírání a zamykání ...
Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci - Detské ihriská
Zákazka je realizovaná v rámci projektu Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci, ktorý rieši revitalizáciu vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci s akcentom na skvalitnenie životného prostredia, s dôrazom na zeleň, športoviská, detské ihriská (sú predmetom tejto výzvy), inžinierske siete, potrebné ...
Dodávka interiérového vybavení nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku interiérového vybavení nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví.
Elektrická akumulační rolba na úpravu ledové plochy zimního stadionu, Světlá nad Sázavou
Předmětem plnění je dodávka 1 ks elektrické akumulační rolby na úpravu ledové plochy ve Sportovním centru Pěšinky, na adrese Pěšinky 971, 582 91 Světlá n. S.
Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Bachova
Predmetom zákazky je dodanie detských hracích prvkov a s tým súvisiaca rekonštrukcia detského ihriska Bachova. Všetky práce na zákazke budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie, ktorej autorom je Ateliér FS, s.r.o., Hviezdoslavova 106, 026 01 Vyšný Kubín a zodpovedným projektantom je Ing. Václav First, a ktorá je neoddeliteľnou prílohou ...
Modernizácia osvetlenia futbalového štadióna MŠK Žilina II
Modernizácia osvetlenia hlavnej hracej plochy futbalového štadiónu MŠK Žilina bude pozostávať z výmeny hlavného osvetlenia na osvetľovacích stožiaroch a doplnení osvetlenia v hornej časti tribún.