Poptávám kryt převodníku na jízdní kolo
Poptávám kryt převodníku: 5 děr, 42 zubů, 170 mm průměr.
Multifunkčné detské ihrisko
Tematické detské ihrisko je inšpirované históriu partnerského mesta Komárom. Dominantný herný prvok je tvarovou replikou starej renesančnej pevnosti. V štylizovanej podobe je premietnutý systém opevnenia s vodnou priekopou aj do dopadového povrchu z liatej gumy. Pevnosť je zasadená do starého parku so vzrastlými stromami, takže aj v horúcich ...
Stany polní nafukovací
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stanů polních nafukovacích s příslušenstvím.
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...
Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Poptávám zastínění pískoviště
Poptávám zastínění pískoviště o rozměrech 2,92 x 5m s instalací. Prosím o cenovou nabídku.
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa stroja na úpravu ľadu
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa
Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci. SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky Chodník k autobusové zastávce na ulici Novoveská Stavba zpevněné plochy pro odstavení kontejnerů Senior ...
Novostavba telocvične
Predmetom zákazky je výstavba nového objektu telocvične pri základnej škole v Rovinke (SO 01 novostavba telocvične) na parcelách č.: 1781/1, 1783/6, 1783/7, 1784/14. Dispozične bude objekt prepojený s existujúcou budovou školy prostredníctvom veľkorysého preskleného vstupného priestoru. Zo vstupného priestoru sú priamo prístupné šatne a strojovňa. ...
Rekonstrukce venkovního koupaliště
Předmětem VZ jsou st. práce-Rekonstrukce venkovního koupaliště v Trutnově, a to zejména:zvednutí úrovně ochozů bazénů a na ně navazující přelivné žlábky, vyvložkování původních bazénů nerez. plechem, vytvoření nové vodotěsné vany atd. Plavecký bazén - téměř beze změny (dílčí st.úpravy), rekreační bazény - doplněny o atrakce a poloostrov, tvarově ...
Výstavba nové mateřské školy Hejnice
Předmětem veřejné zakázky výstavba nového objektu mateřské školy ve stávajícím areálu mateřské školy v Hejnicích v Nádražní ulici. Nový objekt bude vybudován v místě stávajícího jednopodlažního objektu sloužícího v současné době jako mateřská škola a částečně jako městská knihovna (st.p.č. 735), který bude v rámci stavby odstraněn. Součástí ...
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Rugby klubu Petrovice, z. s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci sportovního areálu Spolku, který se nachází při jihovýchodním okraji hlavního města Prahy v údolí potoka Botič mezi městskými částmi Petrovice, Křeslice a Jižní Město, přičemž tato lokalita je součástí přírodního parku Botič – Milíčov nacházejícího se v ...
Zdravotnické stany
Předmětem VZ jsou dodávky 27 kusů stanů (z toho 26 ks varianta A a 1 ks varianta B) s technologickou výbavou, klimatizací a topením a s příslušenstvím pro odborná pracoviště polní nemocnice plnící úkoly v polních podmínkách zahraničních misí.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Predmetom zákazky sú stavebné práce rozdelené na dve časti podľa špecifikácie uvedenej v týchto súťažných podkladoch. Cieľom rozšírenia MŠ je zväčšenie kapacity predškolského zariadenia z terajšieho stavu. Rozšírením kapacity MŠ sa rozumie rekonštrukcia pavilónu P2 a hospodárskeho pavilónu a dostavba nového pavilónu a stavebno-technické úpravy ...
Poptávám opravu běžkařské boty
Poptávám opravu běžkařské boty, chybějící plastový čep/nýt/ u běžkařské boty zn. Fischer.
Nákup a dodávka zdvíhacích zariadení terčov
Jedná sa o dodávku zdvíhacích zariadení terčov VTZ_TI, ZDV_TI_BAT_ROT a prenosné ovládanie pre sadu malých zdvíhacích zariadení terčov + bezdrôtový gateway k prenosnému ovládaniu. Sú určené pre výcvik jednotiek v ostrej streľbe. Tieto zariadenia zlepšujú a zrýchľujú prevádzku na strelniciach a cvičiskách, zvyšujú bezpečnosť prevádzky, urýchľujú ...
Vybavení oddychové zóny
Předmětem je dodávka a montáž prvků oddychové zóny na p. č. 221, 223 a 233 v k. ú. Butoves.
Rekonštrukcia historického parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej
a.Vybudovanie polyfunkčného parkového domu ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE : zastavaná plocha - 58,76 m2, zastavaná plocha prístupová terasa 40,67 m2, obostavaný objem 264,42m3 Polyfunkčný parkový dom je jednoduchý pozdĺžny jednopodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou. Dispozične je rozdelený na dve časti oddelené chodbičkou. V prednej ...
Vaky spacie
Vaky spacie do sťažených klimatických podmienok celoročné do 185 cm, vaky spacie do sťažených klimatických podmienok celoročné do 200 cm, vložku hygienickú do vaku spacieho celoročného do sťažených klimatických podmienok do 185 cm, vložku hygienickú do vaku spacieho celoročného do sťažených klimatických podmienok do 200 cm, vaky spacie do ...
Stan velkokapacitní pro 14 osob - 21 ks
Předmětem VZ je dodávka 21 ks nových velkokapacitních stanů pro 14 osob, včetně příslušenství a vybavení.
Vysokohorské ozdravné pobyty pro děti na roky 2019 až 2021 a přímořský ozdravný pobyt pro děti
A) Vysokohorské Ozdravné pobyty bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců a s doprovodem rodičů/zákonných zástupců. B) Přímořské Ozdravné pobyty bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců.
Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA na období 2019– 2022
Vesta balistická skrytá NIJ IIIA (PP) – 18.000 souprav. Doplňkový povlak v bílé nebo v tělové barvě k vestě balistické skryté NIJ IIIA (PP) – 6.000 kusů.
Hledám sportovní areál s ubytovnou, venkovním hřištěm na basketbal, nebo tělocvičnou
Hledám sportovní areál s ubytovnou, venkovním hřištěm na basketbal, nebo tělocvičnou a stravováním pro basketbalové 6 - 8 denní soustředění v termínu 19. 8. – 1.9.2019. Předpokládaný počet dětí cca 40, věk dětí 9 - 17 let, 5 – 8 trenérů. Stravování: plná penze + svačina a druhá večeře + pitný režim.
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové–Lutyni – 2. část
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby – „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni“. Stavba je rozdělena na tyto dvě stavební etapy: ČÁST 1 - zájmové území se nachází východně od ul. Adamusova a je ohraničeno ul. Dětmarovická, v okolí byt. domů č.p. 1246 – 1253 ČÁST 2 - zájmové území se nachází západně od ul. ...