Regenerace sídliště Fifejdy II - XII. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje na již realizované etapy č. III., XI. a XIII. Lokalita řešeného území je ohraničena ulicemi Lechowiczova a Gen. Janouška a areálem MŠO Lechowiczova. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel ...
Úprava prostoru parku Klárov - 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované obchodní společnosti DIPRO, spol. s.r.o., IČO: 485 92 722, se sídlem Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, a dle výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v úpravě prostoru parku Klárov, zejm. v odstranění stávajících zpevněných ...
Sportovní centrum Aréna Lesná
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové sportovní haly a nových zpevněných ploch. Součásti předmětu plnění zakázky jsou rovněž bourací práce v nezbytném rozsahu pro přípravu staveniště, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vybudování přípojek inženýrských sítí, provedení terénních úprav, provedení veškerých nezbytných ...
Výměna mantinelů I. ledové plochy Zimního stadionu města Plzně
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž bezpečnostních flexibilních mantinelů včetně ochranných plexiskel a příslušenství hráčských prostor včetně dopravy a demontáž stávajících mantinelů.
EYOF2022_dodanie náradia a náčinia pre atletiku
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a to športové náradie a náčinie pre atletiku, v rozsahu podľa Prílohy č. 2_Návrh uchadzača na plnenie kritéria/technická špecifikácia, vrátane zaškolenia personálu verejného obstarávateľa pre vybrané náradie, náčinie, ktoré bude umiestnené v rámci atletického štadióna SNP Banská Bystrica.
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka interiérového a exteriérového vybavení do nově vybudovaného komunitního polyfunkčního centra v Liberci. Jedná se o kompletní vybavení budovy (kanceláře, dílny, šatny, tělocvičny, místnosti pro různé aktivity).
Zimní stadion - multimediální časomíra vč. ovládání II
Dodávka multimediální časomíry včetně aplikace, dopravy, montáže a poskytnutí záručního servisu.
Novostavba – Športová hala
Predmetom zákazky je realizácia novostavby - športovej haly v Obci Výčapy - Opatovce. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Sportovní hala Telnice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sportovní hala Telnice“ vypracované projektantem INTAR a.s., IČO: 25594443, se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
UK FTVS - Přístrojové vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami (dále jen „UK FTVS“; dále jen „Vybavení“). Vybavení bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která je tvořena souborem dokumentů (Karty pro jednotlivé přístroje s technickými ...
Výměna mantinelů na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
Jedná se o dodávku nových mantinelů a souvisejícího příslušenství včetně jejich osazení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Hlavní částí realizace bude změna rozměrů hrací plochy v souladu s požadavkem IIHF (60x26m), úprava hráčských a trestných lavic, instalace horizontálně děleného hrazení a ochranných skel - je požadováno lité ...
Skatepark Cheb - LBO - II
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výstavba skateparku v areálu Levého břehu Ohře v Chebu. Bližší informace jsou uvedeny v PD a návrhu SOD.
Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane dodania a montáže bazénovej technológie, ktorých výsledkom bude funkčný objekt Mestskej plavárne v Ružomberku pre dosiahnutie účelu realizácie predmetu zákazky.
Víceúčelová sportovní hala se zázemím, Dolní Třebonín
Předmětem realizace je vybudování nové víceúčelové sportovní haly se zázemím v obci Dolní Třebonín.
Klzisko zo syntetického ľadu
Predmetom zákazky Klzisko zo syntetického ľadu je dodanie hnuteľných vecí (klziska s príslušenstvom) a ich uvedenie do prevádzky v rozsahu Opisu predmetu zákazky a Kúpnej zmluvy.
Revitalizácia medzi blokových priestorov - ľavá strana nam. sv. Martina Lipany
Predmetom stavebných prác je revitalizácia medzi blokových priestorov a výmenu starých detských zostáv, ktoré nespĺňajú normové kritéria. Revitalizácia medzi blokových priestorov zahŕňa sadovnícke úpravy, prepojenie medzi blokových priestorov, nové detské zostavy, lavičky, koše a pod. Účelom je vytvorenie pekného a funkčného medzi blokového ...
Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou
Predmetom stavebných prác je prestavba a obnova existujúceho vnútrobloku, oprava existujúceho multifunkčného ihriska, výstavba workoutového a detského ihriska pre obyvateľov mesta.
Zajištění lyžování pro zimní sezónu 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit účastníkům preventivních rehabilitací dle § 97 zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a účastníků zimních dětských táborů pořádaných zadavatelem při lyžování a lyžařském výcviku v místě plnění přepravu na dopravních zařízeních, lanových drahách a lyžařských vlecích.
Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Sedmokrásková
Predmetom zákazky je dodanie detských hracích prvkov a s tým súvisiaca rekonštrukcia detského ihriska Sedmokrásková. Všetky práce na zákazke budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie, ktorej autorom je projektová organizácia Architektiska, s. r. o., Medňanského 11039/50-508, 036 01 Martin, projekt vypracovala Ing. arch. Barbora Korcová, ...
Rekonštrukcia atletického štadióna Nové Zámky
Rekonštrukcia štadióna podľa manuálov Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF resp. Svetovej atletiky WA (ďalej len WA) v plošných a materiálových parametroch jednotlivých atletických športovísk. Stavebný pozemok je umiestnený na parcele č. 5934/1, ktorý sa nachádza na východnom okraji mesta Nové Zámky, v časti Sihoť v areáli mestského ...
Poptáváme výstavbu multifunkčního hřiště
Hledáme firmu na výstavbu multifunkčního hřiště o celkové ploše 1600m2. Mělo by se jednat o víceúčelové hřiště ( plastové desky - např. Bergo ) . Lajny na 2 tenisová hřiště, volejbal, nohejbal a většího hřiště na malou kopanou. Výstavba podzim 2021 / jaro 2022.
Telovýchovné - tréningové vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka telovýchovného - tréningového vybavenia pre Centrum aktívneho starnutia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK.
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa
Predmetom zákazky v zmysle Projektovej dokumentácie je revitalizácia Šrobárovho námestia a priľahlého okolia. Jej súčasťou je odstránenie pôvodných spevnených plôch, pozostatku základových konštrukcií pôvodného objektu, rekonštrukcia a rozšírenie spevnených plôch, revitalizácia vegetačných plôch, doplnenie vzrastlej zelene, výmena mestského ...
Obuv sportovní 2019
Nákup "Obuvi sportovní 2019" dle Zadávací dokumentace a jejích příloh.