Výstavba telocvične - ZŠ Dr.  Jozefa Dérera v  Malackách
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámci existujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanými prístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Dodávka služebních stejnokrojů - OOPP
Předmětem této zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku služebních stejnokrojů pro zaměstnance Správy KRNAP (osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP). Jedná se o dodávky stejnokrojů dle aktuálních potřeb zadavatele, přičemž součástí zakázky je i výroba znaku (loga) a nalepení nebo vyšití znaku (loga) v souladu s technickou specifikací. Veškeré ...
Elektrický paralyzátor vystreľovací a kontaktný
Predmetom zákazky je dodávka: -elektrického paralyzátora vystreľovacieho a kontaktného, ako donucovacieho prostriedku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov -paralyzátora výcvikového a -príslušenstva k požadovaným paralyzátorom.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku
Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Plastový dětský nábytek, Německo
V současné době plánuji svou vlastní společnost v oblasti venkovního dětského nábytku z vysoce kvalitního plastu. Chtěls bych vytvořit celou produktovou řadu s následujícími produkty: -hrací domky -skluzavky -pískoviště -sedací sestavy V případě zájmu se budu těšit na odpověď. S přátelským pozdravem Stefanie Bartosch
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Cieľom dodávateľa je dodanie stroja na úpravu ľadu- rolby.
Kola sportovní pro ASC DUKLA - 2019
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je nákup 35 závodních kol různých druhů a provedení určených pro sportovce Armádního sportovního oddílu (dále jen „ASO“) DUKLA cyklistiky Praha a Brno, kteří reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a na vrcholových domácích soutěžích. Kvalita požadovaných rámových setů odpovídá ...
Nákup sportovního oblečení 2019 - 2020
Veřejná zakázka na nákup sportovního oblečení pro potřeby reprezentantů a trenérů Resortního sportovního centra OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA (dále jen „OLYMP CS MV“). Sportovní oblečení bude sloužit k tréninkovým a volnočasovým aktivitám reprezentantů OLYMP CS MV, kteří jsou součastně reprezentanty České republiky. Dále bude sportovní ...
Poptávám digitální dalekohled
Poptávám digitální dalekohled Atn 4-16x BinoX HD.
Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly - interiér
Dodávka prvků interiérů do sportovních šaten a kanceláří, dodávka zařízení tělocvičny a posilovny, vše včetně montáže.
Výstavba detského ihriska v Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Poptávám kryt převodníku na jízdní kolo
Poptávám kryt převodníku: 5 děr, 42 zubů, 170 mm průměr.
Multifunkčné detské ihrisko
Tematické detské ihrisko je inšpirované históriu partnerského mesta Komárom. Dominantný herný prvok je tvarovou replikou starej renesančnej pevnosti. V štylizovanej podobe je premietnutý systém opevnenia s vodnou priekopou aj do dopadového povrchu z liatej gumy. Pevnosť je zasadená do starého parku so vzrastlými stromami, takže aj v horúcich ...
Stany polní nafukovací
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stanů polních nafukovacích s příslušenstvím.
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...
Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Poptávám zastínění pískoviště
Poptávám zastínění pískoviště o rozměrech 2,92 x 5m s instalací. Prosím o cenovou nabídku.
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa stroja na úpravu ľadu
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa
Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci. SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky Chodník k autobusové zastávce na ulici Novoveská Stavba zpevněné plochy pro odstavení kontejnerů Senior ...
Novostavba telocvične
Predmetom zákazky je výstavba nového objektu telocvične pri základnej škole v Rovinke (SO 01 novostavba telocvične) na parcelách č.: 1781/1, 1783/6, 1783/7, 1784/14. Dispozične bude objekt prepojený s existujúcou budovou školy prostredníctvom veľkorysého preskleného vstupného priestoru. Zo vstupného priestoru sú priamo prístupné šatne a strojovňa. ...
Rekonstrukce venkovního koupaliště
Předmětem VZ jsou st. práce-Rekonstrukce venkovního koupaliště v Trutnově, a to zejména:zvednutí úrovně ochozů bazénů a na ně navazující přelivné žlábky, vyvložkování původních bazénů nerez. plechem, vytvoření nové vodotěsné vany atd. Plavecký bazén - téměř beze změny (dílčí st.úpravy), rekreační bazény - doplněny o atrakce a poloostrov, tvarově ...
Výstavba nové mateřské školy Hejnice
Předmětem veřejné zakázky výstavba nového objektu mateřské školy ve stávajícím areálu mateřské školy v Hejnicích v Nádražní ulici. Nový objekt bude vybudován v místě stávajícího jednopodlažního objektu sloužícího v současné době jako mateřská škola a částečně jako městská knihovna (st.p.č. 735), který bude v rámci stavby odstraněn. Součástí ...
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Rugby klubu Petrovice, z. s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci sportovního areálu Spolku, který se nachází při jihovýchodním okraji hlavního města Prahy v údolí potoka Botič mezi městskými částmi Petrovice, Křeslice a Jižní Město, přičemž tato lokalita je součástí přírodního parku Botič – Milíčov nacházejícího se v ...
Zdravotnické stany
Předmětem VZ jsou dodávky 27 kusů stanů (z toho 26 ks varianta A a 1 ks varianta B) s technologickou výbavou, klimatizací a topením a s příslušenstvím pro odborná pracoviště polní nemocnice plnící úkoly v polních podmínkách zahraničních misí.