Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka sportovního vybavení

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka sportovního vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení pro Univerzitu Karlovu, Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – technickou specifikací s výkazem výměr.

Nákup rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu

Nákup rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu

Dodání - prodej rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu s.r.o.

Pytle spací

Pytle spací

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytlů spacích modulárního systému 2008 letních a zimních a obalů k nim.

Zhotovenie stavby - Tréningová hala

Zhotovenie stavby - Tréningová hala

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej a inžinierskej činnosti v zmysle súťažných podkladov

Revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Predmetom zákazky je kompletná revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti BratislavaRužinov v súlade s normami STN EN 1176 a STN EN 1177.

Konzervační a čisticí prostředky na zbraně AČR

Konzervační a čisticí prostředky na zbraně AČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 povolených druhů prostředků určených pro zabezpečení konzervace a čištění zbraní AČR.

Sportovní vybavení pro ASC DUKLA - 2018

Sportovní vybavení pro ASC DUKLA - 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí.

Sportovní oblečení a příslušenství

Sportovní oblečení a příslušenství

Dodání sportovního funkčního oblečení a doplňkového příslušenství pro venkovní i halové sporty pro vrcholnou tréninkovou přípravu státní reprezentace ČR.

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Oprava, zřízení, zpevnění lesních pěšin, instalace herních prvků, cvičební a naučných prvků, mobiliáře, arboristické asanační práce, výsadba zeleně, zřízení schodiště, povalového chodníku a vyhlídkové plošiny.

Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP

Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka outdoorových sportovních a kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu.

Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská - stavebné práce

Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská - stavebné práce

Predmetom projektu sú stavebno-technické úpravy existujúceho objektu a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania a stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detského ihríska v uzavretom areály s možnosťou celoročnej prevádzky vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, obstaranie materiálno-technického vybavenia ...

Prístavba materskej školy v Obci Široké

Prístavba materskej školy v Obci Široké

Predmetom zákazky je: 1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor: 984,50 m3 , zastavaná plocha: 220,50 m2 , úžitková plocha: 177,29 m2 . 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu ...

Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom

Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom

Hlavným cieľom riešenia je zmodernizovať súčasnú športovú plochu v areáli ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Účelom výstavby je nahradiť a doplniť nevyhovujúce hracie plochy, hracími plochami a plochami pre atletiku zodpovedajúcich parametrov s kvalitným a moderným povrchom, tak aby vyhovovali súčasným požiadavkám. Projekt stavebných úprav bude riešiť ...

Poptávám náhradní díl na jízdní kolo

Poptávám náhradní díl na jízdní kolo

Poptávám sedlovku look 381 starší model.

Poptávám pistoli Makarov

Poptávám pistoli Makarov

Poptávám pistoli PM63 Makarov 9mm nebo podobnou.

Výstavba tenisové haly

Výstavba tenisové haly

Předmětem zakázky je výstavba tenisové haly v souladu s projektovou dokumentací umístěnou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/tj-jiskra-zruc-nad-sazavou-z-s

Poptávám náhradní díl k jízdnímu kolu

Poptávám náhradní díl k jízdnímu kolu

Poptávám náhradní díl k jízdnímu kolu. Otočné řazení, 7 rychlostní Sachs. Děkuji za odpověď. Ing. Beránek, bývalý spolumajitel BEGA CYKLO Uh.Hradiště, nyní důchodce.

Športovisko - areál Základnej školy Komenského

Športovisko - areál Základnej školy Komenského

Predmetom zákazky je rekonštrukcia atletického oválu pre bežecké disciplíny s vybavením pre skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou, realizácia dvoch multifunkčných ihrísk a realizácia detského ihriska a fitnes ihriska v areáli ZŠ Komenského. Rozmery ihrísk: - multifunkčné ihrisko s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal, tenis a ...

17-121 Stan velkokapacitní pro 14 osob - 21 ks

17-121 Stan velkokapacitní pro 14 osob - 21 ks

Předmětem VZ je dodávka 21 ks nových velkokapacitních stanů pro 14 osob.

Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbal. ihrisku, obce Rišňovce

Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbal. ihrisku, obce Rišňovce

Predmetom zákazky je výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku obce Rišňovce. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný pre štyri futbalové mužstvá, s predsadenou 4-radovou futbalovou tribúnou s kapacitou 208 miest na sedenie. V objekte sú okrem šatní s hygienickým zázemím pre hráčov navrhnuté aj miestnosti pre trénerov a rozhodcov, ...

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce

Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského pohybového ...

Rekonštrukcia športového areálu - ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

Rekonštrukcia športového areálu - ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii športového areálu ZŠ J.G. Tajovského 12, Banská Bystrica podľa predloženej projektovej dokumentácie, výkazu výmer v rozsahu rozpočtovaných stavebných objektov: SO 01-Viacúčelové ihrisko a bežecký ovál SO 02 Fitnes a workout zóna Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 1. etapa - 2.část

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 1. etapa - 2.část

Veřejná zakázka zahrnuje zejména stavební úpravu části stávající komunikace, zřízení nových a stavební úpravy stávajících chodníků, zřízení nových a stavební úpravy stávajících parkovacích stání, zřízení sportovního a dětského hřiště, zřízení nových kontejnerových stání, zřízení veřejného osvětlení, instalaci a dodávku mobiliáře, revitalizaci ...

Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna

Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna

Predmet zákazky s názvom Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna Stavba č.2 je realizovanie rekonštrukcie, modernizácie a výstavby areálu futbalového štadióna v Michalovciach na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie RAHAR s.r.o., Grófa Antala Sztárayho 5/6259 Michalovce, zodpovedný projektant Ing. ...

Hokejbalová hala - zmena dokončenej stavby, prístavba k tribúne futbalového ihriska

Hokejbalová hala - zmena dokončenej stavby, prístavba k tribúne futbalového ihriska

Predmetná zákazka rieši novostavbu športovej haly prioritne pre hokejbal so zázemím v meste Spišská Belá. Osadenie stavby je pri mestskom futbalovom ihrisku, v južnej časti mesta. Navrhované osadenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom Mesta Spišská Belá a podľa územného plánu nadväzuje na plánovanú novú zástavbu južným a východným ...

(záznamy 1/25 z 3076)  strana 1 / 124