Stanový systém
Dodávka stanového systému.
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-II.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici II. etapa, ktorá sa skladá z troch častí: -Časť A. Stavebné práce -Časť B. Obnova a výsadba zelene -Časť C. Detské ihriská a športové prvky Predmetom je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútrobloku ...
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-I.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici I. etapa, ktorá sa skladá z troch častí: -Časť A. Stavebné práce -Časť B. Obnova a výsadba zelene -Časť C. Detské ihriská a športové prvky Predmetom je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútrobloku ...
Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom
Predmetom zákazky je dodanie 78 ks mestských bicyklov v určenom štandarde, ktoré budú zodpovedať právnym predpisom a užívateľským požiadavkám verejného obstarávateľa, ktoré vytvoria základ pre vybudovanie systému automatickej požičovne bicyklov v meste Dubnica nad Váhom. Dodávka bicyklov bude doplnená o dodanie a inštaláciu 13 ks stojanov/staníc ...
Komplex logistickej podpory – stan univerzálny so spojovacím stanom
Komplex logistickej podpory - stan univerzálny - 3 ks so spojovacím stanom
Chrániče kolen a loktů 2009
Nákup chráničů kolen a loktů 2009 pro AČR.
Obuv sportovní 2019
Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky obuvi sportovní 2019 (dále jen „zboží“) dle specifikace a požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Polní proviantní nádobí
Nákup polního proviantního nádobí dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Športová výstroj
Súprava športová letná, súprava športová výberová, trenírky športové výberové určené pre potreby príslušníkov ozbrojených síl SR a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Riešeným územím projektu REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ KMEŤOVA, NITRA je plocha verejnej zelene obytného súboru Diely v Nitre. Riešené územie je plochou verejnej zelene obytného súboru, kde sú už zrealizované voľnočasové aktivity podľa predošlých ...
Projekt TreBuCHET - Mobiliár
Predmetom zákazky je dodanie a rozmiestnenie mobiliáru do priestoru Čerešňového sadu v Trenčíne. V tomto priestore, ktorý momentálne slúži ako oddychový priestor bez bližšieho špecifického určenia, sa navrhujú aktivity, ktoré by umožnili jeho nielen občasné, ale aj dlhodobé zmysluplné využitie a náplň nielen pre obyvateľov mesta Trenčín, ale aj ...
Vybavení oddychové zóny 2020
Předmětem je dodávka a montáž prvků oddychové zóny na p. č. 221, 223 a 233 v k. ú. Butoves.
Poptávám dodavatele rybářských potřeb
Hledáme touto cestou dodavatele rybářských potřeb pro náš stávající e-shop. Jsme společnost VISO TRADE s.r.o., sídlící v Jindřichově Hradci a na trhu působíme od roku 2006. V tuto chvíli je náš e-shop zaměřen na prodej potřeb pro zahradu a kutily, chovatelských potřeb, dětského zboží, kosmetiky, oblečení a doplňků pro byt i dům. Nacházíme se v ...
Ľadová plocha - Obecné športové a oddychové centrum
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technológie chladenia ľadovej plochy , dobudovanie technologickej dosky pod ľadovú plochu, dodanie a montáž mantinelov pre hokej v Obecnom športovom a oddychovom centre v Obci Široké.
Multifunkčné detské ihrisko
Tematické detské ihrisko je inšpirované históriu partnerského mesta Komárom. Dominantný herný prvok je tvarovou replikou starej renesančnej pevnosti. V štylizovanej podobe je premietnutý systém opevnenia s vodnou priekopou aj do dopadového povrchu z liatej gumy. Pevnosť je zasadená do starého parku so vzrastlými stromami, takže aj v horúcich ...
Dodávky výstroje pro potřeby Městské policie Brno
Předmětem zakázky jsou dodávky výstroje pro potřeby Městské policie Brno.
Rámcová dohoda na dodávky pouzder pro Glock 17 pro období 2020 - 2021
Předmětem VZ jsou dodávky pouzder pro Glock 17 v celkovém objemu 2150 ks pro období 2020 - 2021
KOMBI – Cross – border integrated bike sharing system
Výsledkom tejto zákazky bude vytvorenie novej dopravnej služby v regióne Tata - Komárom - Komárno - Nové Zámky na oboch stranách hranice medzi Maďarskom a Slovenskou republikou, a to systému automatickej požičovne bicyklov, tzv. bike sharing system (ďalej len Systém). Systém predstavuje automatizovanú sieť pomocou IT systému prepojených stojanov, ...
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva Zimného štadióna Banská Bystrica. Objektová skladba: SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A ...
Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín
Ideovým zámerom pre vyhotovenie tohto projektu je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom skvalitnenia urbanizovaného životného prostredia, zlepšenia environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba ...
Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - Výstavba materskej školy v Selciach
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác "Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. Predmet ...
Náboje ráže 40 mm
Nákup celkem 3.290 ks nábojů ráže 40 mm v režimu Defence a Law Enforcement určené pro použití v ozbrojených složkách
Projekční střelnice Chrudim
Vybavení nově zbudované střelnice na ÚO Chrudim novou technologií, která umožní provádět integrovaný střelecký a taktický výcvik.
Športovo-rekreačný areál v meste Revúca
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej a inžinierskej činnosti. V rámci stavebných prác bude vybudovaný športovo-rekreačný areál, ktorý bude pozostávať z dvoch celkov a to dobudovanie športovo-rekreačného areálu a vybudovanie viacúčelovej športovej haly. V ďalších častiach súťažných podkladov budú tieto ...
Poptávám řetězy na houpací hračky do školky
Mám dotaz ohledně řetězu na houpací hračky do školky. Potřeboval bych dodat 8 kusů řetězu o síle oka cca 8 mm a délce 90 cm. Řetězy potřebuji na houpací koně ze dřeva na zahradu školky. Měly by být potaženy bužírkou (kvůli bezpečnosti). V tom případě je jedno, jaká budou oka. Ty současné jsou již probroušené a bužírka se na některých místech ...