Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany, v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka je delená na dve časti: 1. časť: MŠ Podhorany, stavebná časť 2. časť: MŠ Podhorany, ihrisko Jestvujuca budova MŠ ako aj park sú aj Národnou ...
Sháním skluzavku na zahradu
Dobrý den, poptávám skluzavku pro dceru na zahradu, z výšky cca 5 metrů. Prosím o nabídku a cenovou relaci. Děkuji.
VZ Bedřichov - Zajištění lyžování pro zimní sezónu 2023
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit účastníkům preventivních rehabilitací dle § 97 zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a účastníkům zimních dětských táborů pořádaných zadavatelem při lyžování a lyžařském výcviku ve skiareálu Špindlerův Mlýn přepravu na dopravních zařízeních, lanových drahách a lyžařských ...
Spací pytle
Předmětem VZ je pořízení 3 500 ks nových spacích pytlů do zásob pro humanitární pomoc, které budou bezplatně poskytnuty osobám vážně materiálně postiženým při vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události.
Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Predmetom verejného obstarávania Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je regenerácia okolia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne primárne prostredníctvom dopĺňania ekostabilizačných funkcií zelene, dopĺňanie detských ihrísk a športovísk, výmenou povrchov spevnených plôch a celkové definovanie ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája – vstup
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája vstup". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise ...
Nákup terčových zariadení pištole a pušky
Predmetom zákazky je nákup terčových zariadení pre pištoľové a puškové disciplíny.
Detské ihrisko - Tokajská ulica
Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Výstroj – Vesta nepriestrelná pre zásahové jednotky
Vesta nepriestrelná pre zásahové jednotky do 179 kusov (zavisí od ceny tovaru a vyčlenených prostriedkov), Vesta nepriestrelná pre skryté nosenie 4 kusy. Ochranná balistická vesta zabezpečuje kruhovú ochranu trupu voči strelám zo strelných zbraní.
Rámcová dohoda na dodávky vest balistických vnějších
Jedná se o 145 souprav vest balistických vnějších.
Snowboardový a freestylový areál Boží Dar - zasněžování a kabelové rozvody
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie zasněžování a instalace souvisejících kabelových rozvodů dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 ZD
Snowboardový a freestylový areál Boží Dar - Air matrace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění air matrace instalace dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 ZD.
Nástupová souprava
Dodání personalizované nástupové soupravy pro sportovce organizace dle přiložené zadávací dokumentace.
Dodávka a montáž herních prvků do 24 objektů MŠ a ZŠ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž herních prvků a související činnosti spočívající v přípravě ploch pro umístění herních prvků a následně odvoz a likvidace přebytečných hmot. Součástí plnění je zprovoznění prvků, provedení revizí a zajištění dalších podmínek pro jejich uvedení do provozu.
Centrální polytechnické dílny, Svět dětí - interaktivní hřiště
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace interaktivních herních prvků do prostoru objektu Centrálních polytechnických dílen v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích. Dodané herní prvky budou sloužit pro reálnou ukázku pokusu či ukázky týkající principu hydrauliky, dynama, ...
Spací pytle
Předmětem VZ je pořízení 4 000 ks nových spacích pytlů do zásob pro humanitární pomoc, které budou bezplatně poskytnuty osobám vážně materiálně postiženým při vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události.
Obnova detského ihriska Pečnianska, Bratislava – Petržalka – 1. etapa
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií: Pozri časť B.2 súťažných podkladov
Poptáváme realizaci pocitového chodníku
Poptáváme realizaci pocitového chodníku. Dobrý den , v příštím školním roce bych chtěl obohatit zahradu MŠ o pocitový chodník . tímto bych se chtěla informovat na cenu chodníku vč. montáže. Děkuji. S pozdravem Michaela Novotná Mš U Rybiček Neratovice
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka sa pozostáva z 3 časti: - Športová zóna, časť č. 1 - Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši, časť č. 2 - Parčík oddychu a športu vo ...
Pořízení sněžné rolby  na údržbu lyžařských běžeckých tras
Předmětem zakázky je pořízení sněžné rolby za účelem údržby lyžařských běžeckých tras.
Nový plavecký bazén - Písek III
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě objektu vnitřního bazénu, venkovního koupaliště a venkovních ploch ve městě Písek. Dále budou zhotoveny venkovní šatny, hygienické a provozní zázemí. Součástí plnění jsou i terénní úpravy, parkoviště, obslužné komunikace a připojení na technickou infrastrukturu. Předmět plnění ...
Rekonštrukcia budovy ul. Štúrova 15 na objekt materskej školy a detských jaslí Želiezovce
Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy a detských jaslí vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového detského ihriska zvlášť pre materskú školu a zvlášť pre detské jasle, rekonštrukcia oplotenia celého areálu objektu. Vyhlasovateľ nevyužil prípravné trhové konzultácie v súlade s § 25 Požaduje sa ...
Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
Predmetom zákazky je uskutočnenie prestavby bývalej školy na materskú školu, v obci Most pri Bratislave. Časť 1 SO 01 - Materská škola Časť 2 SO 02 - Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie Časť 3 SO 03 - Spevnené plochy Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B 1 opis predmetu zákazky.
Dodávky cyklistické výstroje pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky cyklistické výstroje (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
Volnočasový areál Chodov - Bílá voda
Předmětem plnění je výstavba volnočasového areálu s komunikacemi pro cyklisty, inline brusle příp. skateboard a dále výstavba parkoviště pro návštěvníky. Cílem prací je výstavba volnočasového areálu, který bude sloužit široké veřejnosti k odpočinku a sportovnímu vyžití, parkoviště bude sloužit pro návštěvníky volnočasového areálu i pro ...