Novostavba mateřské školy Michalovice – herní prvky

Novostavba mateřské školy Michalovice – herní prvky

dodávka a montáž herních prvků pro mateřskou školu Michalovice

Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina

Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Materiální vybavení CLZS pro vzdušné odsuny - nákup

Materiální vybavení CLZS pro vzdušné odsuny - nákup

Předmětem VZ je nákup 5 kusů různého přístrojového vybavení pro Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky.

Dodávka rolby na úpravu ľadu

Dodávka rolby na úpravu ľadu

Predmetom zákazky je dodanie tovaru konkrétne jedného ks rolby pre úpravu ľadovej plochy s príslušenstvom a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

Sportovní výstroj

Sportovní výstroj

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky sportovní výstroje.

Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce

Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách stávající ledové plochy, včetně bezprostředního okolí ledové plochy, osazení nových mantinelů a prostor hráčských a trestných lavic. Dále pak stavební úpravy technologického kanálu, strojovny chlazení a rozvodny, ...

Zajištění ledových ploch na území MČ Praha 5

Zajištění ledových ploch na území MČ Praha 5

3.2. Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je: v části A: zajištění dodávky mobilního ledového kluziště o rozměrech 16x24 m, montáže před zahájením zimní sezony v roce 2018-2019 a zajištění provozu kluziště po dobu 4 let (tj. 4 zimních sezon), přičemž seznam částí kluziště, ...

Poptávám neletální zbraň

Poptávám neletální zbraň

Poptávám víceúčelovou neletální zbraň sebeobrany PB-4-1ML OSA.

Poptáváme dveře do vlhkého prostředí

Poptáváme dveře do vlhkého prostředí

Poptáváme cenovou nabídku na dveře do mokra (klasické zárubně, barva bílá): - 60 cm pravé 3x - 70 cm levé 1x - 70 cm pravé 1x

Preventívny diaľkovo riadený odpaľovací systém na odstrel snehových lavín pre HZS

Preventívny diaľkovo riadený odpaľovací systém na odstrel snehových lavín pre HZS

Predmetom tejto zákazky je dodanie preventívnych odpaľovacích systémov pre diaľkovo riadený odstrel snehových lavín, ktoré je možné použiť pri nepriaznivej lavínovej situácii ohrozujúcej lyžiarske svahy a infraštruktúru v horských oblastiach a to: a)Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém (technológie 4 ks. a ...

Pyrotechnika

Pyrotechnika

Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky a výbušiek pre zabezpečenie MV SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: -1.časť:Pyrotechnika, v počte 65 400 kusov, - 2.časť: Výbušky, v počte 26 000 kusov. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na mieste dodania/plnenia: ( pre obidve ...

Organizace národních soutěží v rychlostní kanoistice, testů a výcvikových táborů

Organizace národních soutěží v rychlostní kanoistice, testů a výcvikových táborů

Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže po dobu trvání smlouvy na veřejnou zakázku provádět pro zadavatele činnosti související s pořádáním národních soutěží v rychlostní kanoistice a testů pod patronací zadavatele na území České republiky (dále jen „kanoistické sportovní soutěže“), jakož i ...

Skipasy pro VZ Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Skipasy pro VZ Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování pro účastníky preventivní rehabilitace vojáků z povolání (celosezónní přenosné jízdenky) a pro účastníky zimních dětských táborů. Bližší informace v ZD.

Skipasy pro VLL Karlovy Vary

Skipasy pro VLL Karlovy Vary

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Karlovy Vary, hotelu Bellevue a komplexnost služeb v jednom centru.

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani ...

Skipasy pro VLL Jeseník

Skipasy pro VLL Jeseník

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Jeseník a komplexnost služeb v jednom centru.

Skipasy pro VZ Ovčárna pod Pradědem

Skipasy pro VZ Ovčárna pod Pradědem

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VZ Ovčárna pod Pradědem a komplexnost služeb v jednom centru.

Hledám sportovní areál s ubytovnou, tělocvičnou a stravováním pro florbalové soustředění

Hledám sportovní areál s ubytovnou, tělocvičnou a stravováním pro florbalové soustředění

Poptávám tímto sportovní areál pro soustředění dětí - florbal.. Ubytovna, tělocvična (nejlépe 2), nutné celodenní stravování. Do 200, max. 250 km od Ostravy. Termín 25.2. – 3.3.2019. Cca 25-35 dětí a 5-10 dospělých.

Náboje kalibru 12/70 mm

Náboje kalibru 12/70 mm

Predmetom zákazky je dodávka nábojov na športové účely, vrátane obalov a dopravy predmetu obstarania do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.

Revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ulici v Bardejove

Revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ulici v Bardejove

Plocha detského ihriska je riešená za účelom jeho úpravy a obnovy a skvalitnenia a vytvorenia kvalitnejšieho prostredia.Predmetom riešenia je nové pôdorysné usporiadanie komunikácií pre chodcov, úprava a rekonštrukcia existujúcich povrchov, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, riešenie fontány a prípojok k nej, verejné osvetlenie a doplnenie ...

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...

Stavební úpravy v areálech Aquapark a Letního koupaliště Sletiště II

Stavební úpravy v areálech Aquapark a Letního koupaliště Sletiště II

Předmětem plnění je demontáž starých a montáž nových tobogánů včetně stavební úpravy tobogánové věže a dojezdu tobogánu v objektu Aquaparku a dále rekonstrukce bazénové nádrže a výměna stávajících tobogánů v areálu Letního koupaliště Sletiště za demontované tobogány z objektu Aquaparku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

CULTPLAY - Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva

CULTPLAY - Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva

Predmetom zákazky je spracovanie projektu pre stavebné povolenie s tematikou renesančného opevnenia mesta Nové Zámky formou detského ihriska. Cieľom je prilákať návštevníkov z regiónu a pútavou formou hry priblížiť deťom, ale aj ich rodičom a príbuzným, históriu mesta Nové Zámky. Riešené územie sa nachádza v juho - východnej časti mesta Nové ...

Lovecké patrony, Rakousko

Lovecké patrony, Rakousko

Poptávám lovecké patrony 7 x 64 11.2 g Jaká je cena při převzetí?

Venkovní areál Plavecké haly Klíše

Venkovní areál Plavecké haly Klíše

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše tak, aby bylo vytvořeno pro návštěvníky zajímavé a koncepčně moderní rekreační zařízení navazující přímo na krytou plaveckou halu. Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci stávajících venkovních bazénů včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro ...

(záznamy 1/25 z 3129)  strana 1 / 126