Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom
Predmetom obstarávania je "Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom". Uvedená stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Vlastná stavba SO 02 Agátový hájik - vybavenie detského ihriska SO 03 Sadové úpravy SO 04 Mestský mobiliár SO 05 Kontajnerové stojisko SO 06 Verejné osvetlenie Podrobný opis predmetu obstarávania je ...
Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného v Malackách
Projekt revitalizácie vnútro bloku sa zaoberá zmenou povrchu dvoch parkovísk, chodníka bez zmeny ich rozsahu, výmenu povrchu menšieho parkoviska a výmenu povrchu asfaltových povrchov chodníkov. Ďalej je návrhom riešený projekt výmeny prvkov detského ihriska a výsadba väčšieho množstva stromov. Súčasťou projektu je i výmena a doplnenie verejného ...
Prestavba objektu školy na materskú školu v obci Štiavnik
1 -Prestavba budovy školy na objekt materskej školy vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového detského ihriska. 2- Dodávka gastrozariadení do výdajne jedál. Zákazka realizovaná v systéme IS EVO Vyhlasovateľ nevyužil trhové konzultácie podľa § 25
Detské ihrisko Bajkalská ulica
Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Centrální polytechnické dílny, Svět dětí - interaktivní hřiště
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace expozice "Svět dětí" do prostoru objektu Centrálních polytechnických dílen v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích. Interaktivní prvky expozice budou sloužit pro reálnou ukázku pokusu či ukázky týkající principu hydrauliky, dynama, ...
Městské koupaliště Štětí - Dodávka a montáž vodní atrakce: tobogán a kamikadze
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace nové vodní atrakce na městském koupališti ve Štětí v podobě dodání tobogánu a skluzavky "Kamikadze", která bude vybudována na stejném místě, kde bude nová vodní atrakce přístupná z čisté zóny bazénu ocelovým kruhovým schodištěm na ocelovém sloupu. Start atrakcí bude ze společné plošiny. Bližší ...
Gymnázium a OA Pelhřimov - Venkovní hřiště, zřízení lezecké stěny
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce venkovních hřišť a zřízení lezecké stěny ve dvoře areálu Gymnázia Pelhřimov, včetně vybudování prostoru pro venkovní výuku.
Obstarávanie stavebných prác - AKOBUK s.r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie stavebných prác na výstavbu materskej školy a detského ihriska v obci Tnkov podľa projektovej dokumentácie.
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...
Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany, v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka je delená na dve časti: 1. časť: MŠ Podhorany, stavebná časť 2. časť: MŠ Podhorany, ihrisko Jestvujuca budova MŠ ako aj park sú aj Národnou ...
Sháním skluzavku na zahradu
Dobrý den, poptávám skluzavku pro dceru na zahradu, z výšky cca 5 metrů. Prosím o nabídku a cenovou relaci. Děkuji.
Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Predmetom verejného obstarávania Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je regenerácia okolia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne primárne prostredníctvom dopĺňania ekostabilizačných funkcií zelene, dopĺňanie detských ihrísk a športovísk, výmenou povrchov spevnených plôch a celkové definovanie ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája – vstup
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája vstup". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise ...
Detské ihrisko - Tokajská ulica
Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Snowboardový a freestylový areál Boží Dar - zasněžování a kabelové rozvody
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie zasněžování a instalace souvisejících kabelových rozvodů dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 ZD
Snowboardový a freestylový areál Boží Dar - Air matrace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění air matrace instalace dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 ZD.
Dodávka a montáž herních prvků do 24 objektů MŠ a ZŠ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž herních prvků a související činnosti spočívající v přípravě ploch pro umístění herních prvků a následně odvoz a likvidace přebytečných hmot. Součástí plnění je zprovoznění prvků, provedení revizí a zajištění dalších podmínek pro jejich uvedení do provozu.
Centrální polytechnické dílny, Svět dětí - interaktivní hřiště
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace interaktivních herních prvků do prostoru objektu Centrálních polytechnických dílen v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích. Dodané herní prvky budou sloužit pro reálnou ukázku pokusu či ukázky týkající principu hydrauliky, dynama, ...
Obnova detského ihriska Pečnianska, Bratislava – Petržalka – 1. etapa
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií: Pozri časť B.2 súťažných podkladov
Poptáváme realizaci pocitového chodníku
Poptáváme realizaci pocitového chodníku. Dobrý den , v příštím školním roce bych chtěl obohatit zahradu MŠ o pocitový chodník . tímto bych se chtěla informovat na cenu chodníku vč. montáže. Děkuji. S pozdravem Michaela Novotná Mš U Rybiček Neratovice
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka sa pozostáva z 3 časti: - Športová zóna, časť č. 1 - Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši, časť č. 2 - Parčík oddychu a športu vo ...
Pořízení sněžné rolby  na údržbu lyžařských běžeckých tras
Předmětem zakázky je pořízení sněžné rolby za účelem údržby lyžařských běžeckých tras.
Nový plavecký bazén - Písek III
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě objektu vnitřního bazénu, venkovního koupaliště a venkovních ploch ve městě Písek. Dále budou zhotoveny venkovní šatny, hygienické a provozní zázemí. Součástí plnění jsou i terénní úpravy, parkoviště, obslužné komunikace a připojení na technickou infrastrukturu. Předmět plnění ...
Rekonštrukcia budovy ul. Štúrova 15 na objekt materskej školy a detských jaslí Želiezovce
Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy a detských jaslí vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového detského ihriska zvlášť pre materskú školu a zvlášť pre detské jasle, rekonštrukcia oplotenia celého areálu objektu. Vyhlasovateľ nevyužil prípravné trhové konzultácie v súlade s § 25 Požaduje sa ...
Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
Predmetom zákazky je uskutočnenie prestavby bývalej školy na materskú školu, v obci Most pri Bratislave. Časť 1 SO 01 - Materská škola Časť 2 SO 02 - Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie Časť 3 SO 03 - Spevnené plochy Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B 1 opis predmetu zákazky.