Rôzne podoby vody - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva
Riešené objekty SO 01 Multimodálna stanica SO 02 - Nabíjacia stanica E-biky SO 03 Sprístupnenie Jarabinského prielomu
Novostavba mateřské školy Pampeliška – herní prvky
dodávka a montáž herních prvků pro mateřskou školu Pampeliška
Sportovní vybavení pro ASC DUKLA - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí.
Sportovní vybavení pro Hradní stráž - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu doplnění vybavení posilovny Hradní stráže a navýšení kapacity sportovních možností pro rozvoj silových schopností příslušníků Hradní stráže. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou ...
Sportovní vybavení pro Agenturu služeb - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení (18 ks) z důvodu obnovy a doplnění tělovýchovného materiálu Agentury služeb nezbytného pro zabezpečení činnosti posiloven a tělocvičen. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v ...
Sportovní vybavení pro Univerzitu obrany - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení (21 ks) z důvodu modernizace technického vybavení infrastruktury tělovýchovných zařízení, zkvalitnění výchovy a rozšíření možností sportovnho vyžití. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré ...
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce
Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak pre detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského ...
ČAS - pořízení vybavení pro atletické disciplíny
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace 4 ks ochranných klecí pro hod diskem a 8 ks ochranných klecí pro hod diskem a kladivem v určených místech plnění. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem ...
Pořízení vybavení pro atletické disciplíny
Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace 4 ks ochranných klecí pro hod diskem a 8 ks ochranných klecí pro hod diskem a kladivem v určených místech plnění. Místa plnění, podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem části 1 VZ, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací ...
Výstavba telocvične - ZŠ Dr.  Jozefa Dérera v  Malackách
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámci existujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanými prístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku
Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Plastový dětský nábytek, Německo
V současné době plánuji svou vlastní společnost v oblasti venkovního dětského nábytku z vysoce kvalitního plastu. Chtěls bych vytvořit celou produktovou řadu s následujícími produkty: -hrací domky -skluzavky -pískoviště -sedací sestavy V případě zájmu se budu těšit na odpověď. S přátelským pozdravem Stefanie Bartosch
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Cieľom dodávateľa je dodanie stroja na úpravu ľadu- rolby.
Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly - interiér
Dodávka prvků interiérů do sportovních šaten a kanceláří, dodávka zařízení tělocvičny a posilovny, vše včetně montáže.
Výstavba detského ihriska v Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Multifunkčné detské ihrisko
Tematické detské ihrisko je inšpirované históriu partnerského mesta Komárom. Dominantný herný prvok je tvarovou replikou starej renesančnej pevnosti. V štylizovanej podobe je premietnutý systém opevnenia s vodnou priekopou aj do dopadového povrchu z liatej gumy. Pevnosť je zasadená do starého parku so vzrastlými stromami, takže aj v horúcich ...
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...
Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Poptávám zastínění pískoviště
Poptávám zastínění pískoviště o rozměrech 2,92 x 5m s instalací. Prosím o cenovou nabídku.
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa stroja na úpravu ľadu
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa
Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci. SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky Chodník k autobusové zastávce na ulici Novoveská Stavba zpevněné plochy pro odstavení kontejnerů Senior ...
Novostavba telocvične
Predmetom zákazky je výstavba nového objektu telocvične pri základnej škole v Rovinke (SO 01 novostavba telocvične) na parcelách č.: 1781/1, 1783/6, 1783/7, 1784/14. Dispozične bude objekt prepojený s existujúcou budovou školy prostredníctvom veľkorysého preskleného vstupného priestoru. Zo vstupného priestoru sú priamo prístupné šatne a strojovňa. ...
Výstavba nové mateřské školy Hejnice
Předmětem veřejné zakázky výstavba nového objektu mateřské školy ve stávajícím areálu mateřské školy v Hejnicích v Nádražní ulici. Nový objekt bude vybudován v místě stávajícího jednopodlažního objektu sloužícího v současné době jako mateřská škola a částečně jako městská knihovna (st.p.č. 735), který bude v rámci stavby odstraněn. Součástí ...
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Rugby klubu Petrovice, z. s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci sportovního areálu Spolku, který se nachází při jihovýchodním okraji hlavního města Prahy v údolí potoka Botič mezi městskými částmi Petrovice, Křeslice a Jižní Město, přičemž tato lokalita je součástí přírodního parku Botič – Milíčov nacházejícího se v ...