Poptávám renovaci vstupních dveří

Poptávám renovaci vstupních dveří

Poptávám renovaci vstupních venkovních dveří.

Zateplení bytového domu čp. 45, obec Tehov

Zateplení bytového domu čp. 45, obec Tehov

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení pláště bytového domu čp. 45, obec Tehov, včetně výměny oken a vchodových dveří, rekonstrukce lodžií, drobné stavební a zámečnické práce kolem bytového domu. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 9 ZD – Specifikace předmětu plnění, která byla vypracována Ing. ...

Poptáváme zdvojená okna

Poptáváme zdvojená okna

Poptáváme zdvojená okna, 2 ks zdvojená okna REVITEX, masiv iroko, jednokřílové, otvíravé a sklopné OS1A, š. 175x v. 75 cm.

Poptávám výrobu interiérových dveří

Poptávám výrobu interiérových dveří

Poptávám výrobu interiérových dveří na míru. Rozměry: výška 190, šířka 79, tloušťka cca 6.

Poptávám venkovní rolety a okna do sklepa

Poptávám venkovní rolety a okna do sklepa

Poptávám rolety venkovní, barva bílá. Na ostatních oknech máme rolety z plastu pro dveře výška 1900 - šířka 920mm okno výška 1100 - šířka 550mm. Dále potřebuji okna do sklepa o rozměrech 750x400mm - 3ks neotevíratelných a 1ks otevír. Děkuji předem za sdělení přibližné ceny včetně montáže.

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Předmětem jsou stavební práce spočívající v obnově fasád a systému dešťových svodů a odvodnění a v restaurátorské obnově oken a okenních výplní včetně dalších projektovou dokumentací předepsaných restaurátorských činností, vše na objektu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Poptávám plastová okna a vchodové dveře

Poptávám plastová okna a vchodové dveře

Poptávám plastová okna a dveře, prosím o cenovou nabídku na okna 1.15m x 1.15m 3ks, 3 m x 1.15m 1ks. Vchodové dveře dvoukřídlé 1.30m x 2m.

Poptávám dodávku oken

Poptávám dodávku oken

Poptávám dodávku oken, okno jako zástěna na venkovní schodiště 1590 x 780 1ks 1110 x 1030 1ks, hnědá barva, jednoduché sklo.

Administratívno-edukačný objekt ZOO Bojnice - prestavba - zníženie energetickej náročnosti objektu

Administratívno-edukačný objekt ZOO Bojnice - prestavba - zníženie energetickej náročnosti objektu

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vytvorenia administratívno edukačného objektu, ktorý bude spĺňať ako funkčné tak i technické požiadavky kladené v súčasnosti na objekty takéhoto charakteru. V rámci prestavby budú realizované nové monolitické železobetónové konštrukcie stropov, ...

MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu

MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ Prešov. V rámci návrhu sa uvažuje so zateplením fasády, zateplením strechy + nová hydroizolačná vrstva, zateplením stropu suterénu. Taktiež dôjde k úprave povrchov bez zateplenia v priestoroch, ktoré nie sú vykurované. Súčasne sa bude realizovať aj dokončenie výmeny výplňových ...

Obnova meterskej školy v obci Dolné Kočkovce

Obnova meterskej školy v obci Dolné Kočkovce

V objekte metrskej školy budú nasledovné stavebné práce: - Búracie práce - Výmena okien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a vysieťkovanie vonkajších časti objektu - Rekonštrukcia zdravotechniky - Rekonštrukcia ústredného vykurovania spríslušenstvom - Rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov a ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky v obci Veľké Blahovo

Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky v obci Veľké Blahovo

Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch MŠ na Partizánskej ulici č. 20 a 22 v nasledovnom členení: SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 22 Humenné, ktorý pozostáva z: Zateplenie stien Zateplenie strechy a stropu Výmena okien a dveri Ostatné práce Ostatné práce pri zateplení stien Bezbariérový vstup ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej ...

Odstránenie statických porúch, zateplenie fasády, výmena otvorových konštrukcií budovy MŠ Družby

Odstránenie statických porúch, zateplenie fasády, výmena otvorových konštrukcií budovy MŠ Družby

Predmetom stavebných prác je výmena okien, dverí a zateplenie fasád na pavilónoch MŠ Družby 3, Banská Bystrica. Súčasťou prác je aj odstránenie statických a systémových porúch. Výmena okien a zateplenie sa bude realizovať v priestoroch materskej školy za prevádzky po jednotlivých pavilónoch, s možnosťou realizovania prác na základe dohovoru s ...

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu nad najvyšším podlažím, nátery zábradlí balkónov a výmena podláh z keramickej dlažby na balkónoch a rekonštrukcia elektoinštalácie a vykurovania. Stavebné úpravy sa budú realizovať z dôvodu systémových vád, stavebných poruch a zniženia tepelných strát. Súčasťou ...

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt, zastrešený plochou strechou, na katastrálnom území Beluša, parcela č. 25/1, a parcela č. 25/2, na ktorom sa budú realizovať nasledovné práce:- Búracie práce - Vymena okien za plastové - Vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce

Predmetom projektu je zateplenie fasád, zateplenie podstrešného priestoru, výmena obvodových okenných dverných výplní a s tým súvisiace drobné stavebné úpravy objektu Obecného úradu Petrovce.

Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája

Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája

Stavebné úpravy s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt deti, obnova a celková estetizácia školského zariadenia. Stavebné úpravy pozostávajú zo: zateplenia obvodového plášťa a sokla, zateplenia ...

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Kultúrny dom

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Kultúrny dom

Predmetný objekt sa nachádza v obci Malé Lednice, s. č. 11. Objekt je v používaní viac ako 50 rokov, čomu zodpovedá jeho konštrukčné riešenie a materiálové vyhotovenie. V súčasnom stave sú náklady na jeho prevádzku (vykurovanie) neúmerne vysoké a zároveň sa prejavujú poruchy spôsobené opotrebením alebo degradáciou konštrukcií. Zníženie ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.

Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom

Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom

Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému. Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja ...

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu, obec Krakovny

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu, obec Krakovny

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Krakovany - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV.

(záznamy 1/25 z 4549)  strana 1 / 182