ZUŠ Prostějovská – strecha, okná, fasáda, izolácie
Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác, realizácia ZUŠ Prostějovská strecha, okná, fasáda, izolácie II.etapa Zateplenie fasády.strecha,izolácie-Pavilon A, B,E 3x III.etapa Zateplenie fasády.strecha,izolácie,Pavilón C,D, Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov. Jde zejména o: provedení kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému ETICS, provedení svislé hydroizolace suterénního zdiva, zateplení střešní konstrukce (ploché střechy, šikmé s plechovou ...
Obnova nákupného centra OPÁL - strecha, okná, fasáda
Cieľom tohto projektu je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostmi a taktiež celková estetizácia stavby . Stavebné úpravy pozostávajú zo: -zateplenie obvodových stien, -zateplenie a doplnenie strešného plášťa, -zateplenie stropu v exteriéry, -výmeny klampiarskych výrobkov ...
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií Manželských internátov
Predmetom zákazky je výmena okien, fasádnych dverí a drobné stavebné práce na budovách Manželských internátov za účelom revitalizácie a modernizácie okenných a dverných konštrukcií. Podrobné informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: zateplení obvodového pláště, zateplení soklu, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, zateplení půdy. • Výměna zdroje: výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW, vyregulování otopné ...
Poptávám výměnu oken
Poptávám cenu výměny oken (včetně montáže) dle přiložených rozměrů? S díky Vladimír Petroš
Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o zateplení stávající budovy, výměnu výplní otvorů, a provedení souvisejících stavebních úprav vč. úprav bezprostředního okolí budovy. Součástí stavby jsou práce spojené s odstraňováním azbestu a jeho likvidací. Provedením stavebních úprav nedojde ke změně způsobu ...
Výměna oken a balkonových dveří v objektech Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5 – Smíchov
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla, a to výměna oken a balkonových dveří v objektech Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5 – Smíchov (Ženské domovy). Podrobně viz ZD.
Rekonstrukce vnějšího pláště budovy AB, SO 631/01
Předmětem veřejné zakázky je provedení celkové obnovy stávajícího obvodového pláště včetně výměny výplní otvorů na objektu SO 631-01 Administrativní budova v Jaderné elektrárně Temelín, včetně zpracování příslušné technické dokumentace. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, ...
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Hontianske Tesáre
Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí, klampiarskych výrobkov na objekte kultúrneho domu a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energií.
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce, a to: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmena bleskozvodu, demontážne práce, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia, vetrania s rekuperáciou a bezprostredne ...
Opravy bytových jednotek - XIII. etapa
V rámci stavebních prací dojde k opravám 9 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných ve třech bytových domech, a to v č.p. 183 Mladých, č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 430, 432 ul. Brožíkova na území města Pardubice – Polabiny. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná projektová dokumentace. Jedná se zejména o kompletní výměnu ...
Zateplení a výměna zdroje tepla v budově ZŠ a Vzduchotechnika v budově ZŠ
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu základní školy – Školní č.p. 828 ve městě Smržovka. Stávající objekt bude rekonstruován. Zateplení a výměna zdroje tepla: Hlavní objekt bude zateplen, v novém návrhu je zachována zdobnost fasád, barevnost fasád bude v odstínech žluté s bílými zdobnými prvky. Okna jsou navržena nová (bílá, ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu  v obci Streda nad Bodrogom
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na jestvujúcom objekte kultúrneho domu (par. č. 1179/2 kú. Streda nad Bodrogom) v rozsahu: Diel ASR (zateplenie fasády, sokla a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov) Diel ÚVK (nový vykurovací systém s 3 samostatne regulovateľnými vetvami, osadenie vykurovacích telies, nové potrubné rozvody, ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce na parcele č. 231/1. Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu spočíva v zateplení fasády a stropu objektu, vo výmene výplní otvorov a v rekonštrukcii vykurovacie systému. Podrobný opis predmetu zákazky ...
Snížení energetické náročnosti budov LDN Klokočov - objekt č. p. 59 II.
Předmětem plnění je komplexní zateplení budovy (objekt č. 59) LDN Klokočov FN Ostrava s cílem snížit celkovou spotřebu energie v budově. Projekt řeší - kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrénu tl. 150 mm a související práce a částečnou výměnu výplní, různých rozměrových typů (50 ks oken, 4 ks dveří, 3 ks ...
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II/39 – stavebné práce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Za týmto účelom bude realizovaná obnova obvodového plášťa, obnova strechy, podláh a výmena výplňových otvorových konštrukcií a obnova technologických systémov budovy. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně, objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše
Jedná se o zateplení obvodových stěn stávající stavby, výměnu dřevěných oken za plastové, zateplení střech, provedení nového hromosvodu, odstranění a opravu teras, opravu venkovních zídek, provedení vzduchotechnických jednotek v hernách. Rekonstrukce bude probíhat na těchto objektech: SO 01 – Výměna otvorových výplní a dveří SO 02 – Zateplení ...
Krompachy – Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP
Predmetom riešenia tejto stavby sú: a, rekonštrukcia pôvodného objektu MŠ SO 01 b, prístavba budovy MŠ SO 02 Rekonštrukcia MŠ ako SO 01 a prístavba MŠ ako SO 02 tvoria jednu stavbu a rieši ju aj tento projekt ako celok. Rekonštrukcia spočíva len v zateplení obvodového plášťa, stropu, výmene okien a zrekonštruovaní krovu a novej strešnej ...
Poptávám výměnu oken za plastová
Poptávám výměnu oken za plastová. Popis: jedná se o výměnu původních dřevěných oken v bytě v panelovém domě z r.1975 za plastová. A také vyzdění mezery mezi dvěma okny.Přibližné rozměry a fotografie jsou v přílohách Bohužel mi sem nejdou vložit. Tak na vyžádání zašlu e-mailem Termín: do konce 1.Q.2020 Lokalita: Zruč nad ...
Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň
Stavební úpravy zahrnují zateplení nadzemních částí fasády objektu, výměny výplní otvorů, zateplení stropů, plochých střech přístavků a stavební úpravy pro instalaci VZT jednotek. Předmětem plnění jsou i stavební úpravy krovů a střech obou objektů, tj. jak staré, tak nové budovy. Tyto stavební úpravy zahrnují pro novou budovu odstranění vestavby ...
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom
Predmetom riešenia je obnova fasády kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou vrátane zateplenia sokla, ostenia, nadpražia a parapetu, zateplenie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy plochých striech a odvodňovacích žľabov, zdemontovanie jestvujúcich bleskozvodov a opätovné namontovanie podľa platných noriem, demontáž jestvujúcich ...
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy - MŠ Železničná
Materská škola sa nachádza na ulici Železničnej v Považskej Bystrici na sídlisku Stred. Materská škola pozostáva zo štyroch učebňových pavilónov (tri 2-podlažné + jeden prízemný) a prízemného hospodárskeho pavilónu. Dispozičné riešenie ani účel objektu sa nebude meniť. Vstup do objektu je bezbariérový. Projekt rieši návrh opatrení na zníženie ...
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Stávající objekt č. p. 223 a č. p. 107 byl využíván pro ubytování studentů. Objekt č. p. 107 je třípodlažní a objekt č. p. 223 čtyřpodlažní. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu, který objemově zůstává stejný s výjimkou odbourání dodatečně dostavěného přístavku. Dojde ke změně vnitřního ...