Stavebné úpravy výrobnej haly

Stavebné úpravy výrobnej haly

Predmetom zákazky sú stavebné práce na výrobnej hale č. 4, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti - zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia systémov osvetlenia - výmena vnútorných svietidiel za svietidlá LED. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...

Poptáváme dodávku plastových oken

Poptáváme dodávku plastových oken

Chtěli bychom vypočítat cenu na výměnu plastových oken (barva zevnitř bílá, zvenku barva ořechu). Rozměry oken: 4 kusy 1750 x 1330 - 3křídlové, 2 kusy 1340 x 1300 - 2křídla, 1 kus 500 x 800, 2 kusy 1160 x 550 - vyklápění jen dolů, 2 kusy 580 x 560, 1 kus 1200 x 1160 - 2křídlové, 1 kus 860 x 1200. Parapety venkovní hnědý.

Vchodové dveře, Maďarsko

Vchodové dveře, Maďarsko

Dotaz: Můžete vyrobit dvoudveřové vchodové dveře (pro dům) podle námi zadaných rozměrů, a také poslat do Maďarska? Můžete nám poslat pár vzorků podle naší představy (1970x800 a 1970x430) poté, co vám pošleme přílohu e-mailem pro přibližný náhled. celý komplet s rámy asi 1330x2600 mm Děkuji, s přátelským pozdravem Papp

Obnova materskej školy II

Obnova materskej školy II

Predmetom zákazky je: obnova materskej školy vobci Kajal podľa projektovej dokumentácie. Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelnotechnických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie ...

Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB na ul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.

Poptávám dodávku plastového okna

Poptávám dodávku plastového okna

Poptávám okno o rozměrech 60 x 130 cm, barevné provedení vnější zlatý dub, uvnitř bílé. Pouze výklopné. Předem děkuji. Dvořák

Poptáváme dveře do vlhkého prostředí

Poptáváme dveře do vlhkého prostředí

Poptáváme cenovou nabídku na dveře do mokra (klasické zárubně, barva bílá): - 60 cm pravé 3x - 70 cm levé 1x - 70 cm pravé 1x

Poptávám plastové vchodové dveře Angelika

Poptávám plastové vchodové dveře Angelika

Poptáváme cenovou nabídku plastových vchodových dveří Angelika v černé barvě s bílými pruhy a okénky o rozměru 215x100cm.

Stavební úpravy budovy OÚ Nová Ves u Mladé Vožice

Stavební úpravy budovy OÚ Nová Ves u Mladé Vožice

Podříznutí a izolace budovy, výměna oken a dveří. Nové podlahy.Elektroinstalace a vodoinstalace.

Plastová okna, dveře, Německo

Plastová okna, dveře, Německo

Zdravím, rádi bychom obdrželi produktový katalog plastových oken na terasy a produktovou řadu domovních dveří! Tisíceré díky! S přátelským pozdravem Ralph Bachmann

Poptávám dodávku oken pro rodinný dům

Poptávám dodávku oken pro rodinný dům

Poptávám zpracování cenové nabídky na dodávku oken pro rodinný dům. Předně poptávám okna dřevěná - europrofil (i vzhledem ke specifikacím při provádění oken plastových - nosnost profilů atp.), případně při zachování tvarů oken - bez doplnění dělících příček atp. můžete zaslat cenovou nabídku na okna plastová s izolačním trojsklem (více viz ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zateplenie fasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budú ...

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok

Rekonštrukcia bloku A dvoch samostatne stojacich objektov spojených spojovacou časťou za účelom rozšírenia kapacity materskej školy v rozsahu vybúrania nevhodných častí stavby, stavebná úprava vnútorných priestorov, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí za kvalitatívne lepšie, výstavba novej strechy vrátane klampiarskych prvkov a ...

Poptávám vchodové dveře

Poptávám vchodové dveře

Poptávám vstupní dveře.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Parchovany

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Parchovany

Predmet zákazky s názvom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2 je výmenou okien, zateplením zlepšiť stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom celkovým zateplením a výmenou okien sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá ...

CSS Horelica Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov

CSS Horelica Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov

Predmetom zákazky CSS Horelica, Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov sú stavebné úpravy - zateplenie obvodových stien, výťahových šácht, atiky, strešného plášťa, zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi suterénu a stropu pod výťahovou šachtou, položenie novej krytiny na strechách, výmena častí ...

Poptávám dodávku a montáž posuvných dveří

Poptávám dodávku a montáž posuvných dveří

Poptávám dodávku a montáž posuvných dveří 70cm včetně obložek do JAP. Montáž Brno.

Stavebné úpravy budovy - Zníženie energetickej náročnosti KP Prešov

Stavebné úpravy budovy - Zníženie energetickej náročnosti KP Prešov

Predmetom zákazky sú stavebné práce zahŕňajú rekonštrukciu časti administratívnej budovy, ktorá je 7-podlažná. Rieši zateplenie obvodového plášťa, výmenu drevených okenných a oceľových dverných výplní, výmenu klampiarskych konštrukcií a úpravu bleskozvodu ako aj vykonanie stavebných prác podľa týchto súťažných podkladov, priloženej a odsúhlasenej ...

Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní

Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní

Predmetom je stavebná úprava a oprava časti učební, hygienických zariadení, oprava časti strechy, zriadenie bezbariérových úprav vstupov a rekonštrukcia výťahu jestvujúcej školy pre výchovu a vzdelávanie žiakov vo veku od 14 do 18 rokov. Navrhovanou rekonštrukciou nebude zmenený vonkajší vzhľad objektu, nezasiahne sa do staticky nosných ...

Poptávám dodávku střešních oken

Poptávám dodávku střešních oken

Poptávám cenovou nabídku střešních oken v okrese Znojmo, rozměr 78/140, plastové, včetně-dopravy, demontáže starých oken, montáž nových, lemování, úprava ostění. Děkuji za nabídky. Svobodová

Poptávám dodávku plastových vchodových dveří a okna

Poptávám dodávku plastových vchodových dveří a okna

Poptávám vchodové plastové dveře bílé (90/200) s menším prosklením a bílé plastové okno fix (2400mm/1400mm). Ke dveřím ještě síťku, do půlky vyplň. Děkuji.

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach

Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce. Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č.3.1SP/ 1 -3 a 5-9., Výkaz-výmer, príloha č.3.2SP/4: - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní SOŠ, Nitra

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní SOŠ, Nitra

Predmetom zákazky je riešenie zateplenia fasádnych stien a striech objektov Strednej odbornej školy stavebnej, Nábrežie ml. 1 v Nitre, s cieľom znížiť energetickú náročnosť, odstrániť defekty pôvodnej krytiny, fasád a ostatných stavebných prvkov školského zariadenia, ktoré pozostáva z : 1. hlavnej stavby budovy výuky 2. vedľajšej stavby budovy ...

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové

Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, vrátane demontáže a likvidácie pôvodných okien a balkónových dverí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov a ...

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

(záznamy 1/25 z 4106)  strana 1 / 165