Poptávám výměnu oken za plastová
Poptávám výměnu oken za plastová. Popis: jedná se o výměnu původních dřevěných oken v bytě v panelovém domě z r.1975 za plastová. A také vyzdění mezery mezi dvěma okny.Přibližné rozměry a fotografie jsou v přílohách Bohužel mi sem nejdou vložit. Tak na vyžádání zašlu e-mailem Termín: do konce 1.Q.2020 Lokalita: Zruč nad ...
Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň
Stavební úpravy zahrnují zateplení nadzemních částí fasády objektu, výměny výplní otvorů, zateplení stropů, plochých střech přístavků a stavební úpravy pro instalaci VZT jednotek. Předmětem plnění jsou i stavební úpravy krovů a střech obou objektů, tj. jak staré, tak nové budovy. Tyto stavební úpravy zahrnují pro novou budovu odstranění vestavby ...
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom
Predmetom riešenia je obnova fasády kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou vrátane zateplenia sokla, ostenia, nadpražia a parapetu, zateplenie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy plochých striech a odvodňovacích žľabov, zdemontovanie jestvujúcich bleskozvodov a opätovné namontovanie podľa platných noriem, demontáž jestvujúcich ...
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy - MŠ Železničná
Materská škola sa nachádza na ulici Železničnej v Považskej Bystrici na sídlisku Stred. Materská škola pozostáva zo štyroch učebňových pavilónov (tri 2-podlažné + jeden prízemný) a prízemného hospodárskeho pavilónu. Dispozičné riešenie ani účel objektu sa nebude meniť. Vstup do objektu je bezbariérový. Projekt rieši návrh opatrení na zníženie ...
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Stávající objekt č. p. 223 a č. p. 107 byl využíván pro ubytování studentů. Objekt č. p. 107 je třípodlažní a objekt č. p. 223 čtyřpodlažní. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu, který objemově zůstává stejný s výjimkou odbourání dodatečně dostavěného přístavku. Dojde ke změně vnitřního ...
Poptávám vchodové plastové dveře
Poptávám vchodové plastové, venkovní dveře, rozměr 1m x 2m. Částečně prosklené, barva ořech oboustranná. S montáží a demontáží za přijatelnou cenou. Děkuji , Ratajová
Odstránenie statických porúch balkónov na budove školy + zateplenie objektu a výmena okenných výplní
ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ - podľa projektu stavby a výkazu výmer. Stavba je v členení : SO-01 - Hlavný objekt SO-01.1 Bleskozvod SO-02 Dielňa odbornej výchovy SO-02.1 - ...
Gymnázium, Ružomberok – zvýšenie EHB – stavebné úpravy okenných výplní – I. etapa
Predmetom zákazky je výmena okenných a dverných výplňových konštrukcií vrátane súvisiacich stavebných úprav. Objekt Gymnázia je štvorpodlažný, murovaný s podkrovím. Hlavný vstup je na 1. NP zo severnej strany. Základným nosným systémom je železobetónový skelet s obvodovým výplňovým murivom z voštinových tehál. Vnútorné nosné murivo a priečky sú z ...
Zateplení ZŠ ve městě Třebenice
Částečné zateplení budovy 1. stupně Základní školy v Třebenicích, výměna oken dřevěných za plastová i dřevěná, repase vstupních dveří, rekonstrukce a zateplení střechy, fasáda.
Realizace úspor energií – Senior Centrum Malá Čermná
Předmětem veřejné zakázky je zateplení budovy Domova pro seniory Malá Čermná včetně výměny starých oken, jež povedou k energetické úspoře. K celému provedení dojde za stálého provozu domova pro seniory.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu, teda zateplenie predmetných objektov a výmenu všetkych okien a dverí. Projekt ďalej rieši bezbarierizáciu objektu vybudovaním železobetónovej rampy pred hlavným vchodom . Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený uvedený v prílohách súťažných podkladov.
Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania
Časť 1: Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania Predmetom časti 1 sú stavebné úpravy - modernizácia a zväčšenie úžitkovej plochy kuchyne, drobné stavebné úpravy v jedálni, úprava vonkajšej fasády objektu, výmena fasádnych okien a dverí v Hotelovej akadémii, v budove prevádzkarne - reštaurácii Mladosť, ...
Výběr dodavatele na akci - Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce haly BIOS, tj. výměna střechy, včetně některých vazníků, instalaci zateplovacího pláště a oken, opravu vnitřního obložení stěn haly, vybourání a opravu omítek a obložení v šatnách a sprchách, výměnu rozvodů vody, výměnu vzduchotechniky, výměnu rozvodů topení, výměnu dveří, montáž palubovky.
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na Nám. Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky
Objekt bude čiastočne zrekonštruovaný. Rekonštrukcia je zameraná na zlepšenie tepelno-technických parametrov objektu, t.j. zateplenie strešného plášťa, výmena jestvujúcich drevených okien a dverí za nové plastové, hydraulické vyregulovanie systému vykurovania a výmena jestvujúceho zasklenia spojovacej chodby medzi jestvujúcimi ...
Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča
Základné údaje charakterizujúce stavbu Objekt Zdravotného strediska na zastavanej ploche:887,08 m2 Plánovaná prístavba na zastavanej ploche:22,38 m2 Celkový obostavaný priestor objektu:4 705,32 m3 Celková zateplená plocha fasády:928,20 m2 Celková zateplená plocha plochej strechy:801,23 m2 Celková zateplená plocha stropu :88,55 m2 Výmena ...
Poptávám výrobu plastových nebo hliníkových balkonových dveří
Poptávám výrobu plastových nebo hliníkových posuných dvoudílných balkonových dveří 1x fix, 1 díl posuvný, v dekoru imitace dřeva (ve variantě vč. sítě proti hmyzu). Bez motáže, protože realizace bude v zahraničí. Půjde o realizaci v tropickém pásmu - bezmrazá oblast, jen teploty do 35 st. C a tím izorace plus rámy mohou být jednodušší. Rozměry ...
Stavební úpravy objektu Bačice
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce stávající budovy č. pop. 24 na pozemku p. č. st. 49 v obci Bačice. Jedná se o opravu střechy, úpravu vnitřní dispozice, nové výplně otvorů, nové vnitřní instalace, nové podlahy a omítky
Zateplení ZŠ ve městě Třebenice
Částečné zateplení budovy 1. stupně Základní školy v Třebenicích, výměna oken dřevěných za plastová i dřevěná, repase vstupních dveří, rekonstrukce a zateplení střechy, fasáda.
Optimalizace vytápění OMZ Hranice
Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu spočívající ve výměně oken venkovních dveří a vrat, nových kotlů na vytápění a rekonstrukci topení.
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Stavební úpravy objektu Bačice
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce stávající budovy č.pop. 24 na pozemku p.č.st. 49 v obci Bačice. Jedná se o opravu střechy, úpravu vnitřní dispozice, nové výplně otvorů, nové vnitřní instalace, nové podlahy a omítky.
Poptávám interiérové dveře
Poptávám interiérové dveře EI90DP1 C o rozměru 900/1970 mm. Dveře interiérové, plné, jednokřídlové, včetně zámku, kování, cylindrické vložky a samozavírače.
Poptávám dodávku plastových dveří a oken
Poptávám cenovou nabídku na plastové dveře, venkovní, hnědá barva co nejvíce plné budou sloužit jako vstup do dílny, tak aby co nejdéle odolaly vylomení a pod. a dvě plastová okna hnědé barvy, sklo zakalené ne čiré. Otvor pro dveře je výška 205 x 108 cm Otvor pro okna je výška 40 x 80 cm
FN Ostrava, COS – dodávka a montáž 46 kusů posuvných dveří včetně souvisejících stavebních úprav
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a montáž 46 ks posuvných dveří včetně souvisejících stavebních prací na Centrálních operačních sálech (dále jen COS). V rámci předmětu plnění bude rovněž demontáž a likvidace starých dveří, zaměření místa instalace, doprava a instalace zařízení včetně funkční zkoušky a uvedení do provozu.
Stavebné úpravy okien a vstupných dverí v športovej časti školy – Spojená škola Šaľa
Stavebné úpravy sa budú realizovať na súbore navzájom prepojených častí stavby- športová časť. Stavba Spojenej školy je realizovaná ako komplex vzájomne prepojených budov resp. pavilónov postavených cca v 70 - 80 rokoch 20. storočia. Jedná sa o jednopodlažné a viacpodlažné stavby s plochou strechou. Systém je riešený ako stenový viac trakt. ...