Poptávám zhotovení a usazení zasunovacích dveří
Poptávám zhotovení a usazení zasunovacích dveří. Včetně doplnění sádrokartonu nebo hobry - dřevotřísky. Děkuji.
Výmena okien, dverí na fasádach a deliacich dverí na objektoch školy SOŠ agrotechnická
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s výmenou okien, dverí na fasádach a deliacich dverí na objektoch školy SOŠ agrotechnická, J. A. Gagarina v Bernolákove, a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými podmienkami stanovenými objednávateľom
Zvýšenie kapacít v MŠ Žitavské nábrežie,  Zlaté Moravce
Predmetom zákazky je zvýšenie kapacít MŠ Žitavské nábrežie v meste Zlaté Moravce v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Rekonštrukčné práce podľa rozpočtu zahŕňajú najmä: odstránenie vrstiev existujúcej strechy a bleskozvod, odstránenie okenných otvorov, výmena okien a parapety, zateplenie strecha a bleskozvod, búracie práce zábradlie, ...
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - Obec Zemianska Olča
Predmetom dokumentácie je riešenie budovy C miestnej základnej školy so súp. č.757, umiestnená na parc. č. 2722/17, k.ú. Zemianska Olča, na Školskej ulici. Hlavné zmeny stavieb riešené v tejto dokumentácii sa týkajú výmeny nevyhovujúcich výplní vonkajších otvorov, zateplenia existujúcich obvodových konštrukcií a strechy nad posledným podlažím, ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Plavárne v meste Svit
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy Plavárne v meste Svit, zníženie nákladov na vykurovanie, výmenu vzduchu a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody, a to prostredníctvom poskytnutia garantovej energetickej služby (ďalej aj GES) v zmysle ...
Nemocnice Brandýs nad Labem - energeticky úsporná opatření metodou OP PIK - EPC
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody (dále jen „EPC“) týkající se objektů Nemocnice v Brandýse nad Labem (budova A, B, C).Jedná se o komplexní zakázku ...
Opravy bytových jednotek - 20. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 11-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v pěti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 446 a č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 947 ul. J. Zajíce, č.p. 2339 a č.p. 2340 ul. Lexova na území města Pardubice - v částech Polabiny, Dubina a Dukla. Na opravy ...
Servis okien a tieniacej techniky v budove MPSVR SR
Predmetom zákazky je servis, oprava a výmena okien, tesniacej a tieniacej techniky (žalúzií) v budove Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie starých okien a odpadu. Presný opis predmetu zákazky je špecifikovaný v rámcovej dohode (Príloha č. 2 súťažných podkladov).
Poptávám HS portál
Dobrý den, prosím o zaslání cenové kalkulace na HS portál o rozměrech 2350 x 2300. Děkuji a přeji hezký den. J.Soška
Poptávám výměnu vchodových dveří u rodinného domu
Dobrý den, poptávám výměnu vchodových dveří u rodinného domu. Původní dveře jsou dřevěné a rozměr zárubně je cca: 102x218cm. Prosím o konzultaci jaký typ dveří se nejlépe hodí. Děkuji
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí", ktorý vypracovala IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v októbri 2021, zákazkové číslo: 0928-O-2021. Predmetom zákazky je obnova objektu materskej školy v obci Podolie. ...
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizačných prípojok - Obchodná akadémia Nitra
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie diela. Obchodná akadémia v Nitre je situovaná v mestskej časti Nitra- Mlynárce. V areály školy sa nachádzajú 4 vyučovacie pavilóny, telocvičňa a školská jedáleň s kuchyňou, v ktorých sa rieši rekonštrukcia sociálnych zariadení. Samostatne stojace pavilóny ,, A - ...
Oprava okien a dverí na objektoch v správe DPB a. s.
DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek dodania tovaru a na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu oprava okien a dverí na všetkých objektoch v správe DPB a. s.
Poptávám skládací dveře na terasu
Poptávám skládací dveře na terasu.
Dětský domov Jemnice - oprava venkovních omítek a výplní otvorů Budkov
Jedná se o opravu omítkových plášťů a výměnu oken a dveří.
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení, výměně oken, očištění fasády, výměně střešní krytiny a opravě krovu, a to na dvou budovách (objektech) nacházejících se na pozemcích parc. č. 996/2 a 997, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu II
Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy kultúrneho domu v obci Neporadza podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií. V objekte sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, ...
Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Kubelíkova 60, 62, 64, 66
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách panelových domů Kubelíkova 703/66, 717/64, 725/62 a 733/60 v Praze 3. Jedná se především o zateplení fasády objektu, výměnu oken v nebytových a společných prostorách, výměnu stávajícího zábradlí na lodžiích, opravu a zateplení střešního pláště objektu, úpravu vstupů ...
Prestavba materskej školy na ul. Lodná v Komárne
Predmetom zmluvy je Prestavba materskej školy na ul. Lodná v Komárne. Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu existujúcich dvoch objektov materskej školy a ich spojenie novou spojovacou chodbou v Komárne na ul. Lodná č. 278,279, Č. parcely 1442,1443. Predmetom zákazky sú však len nasledujúce časti: 1_1_0 - Stavebná časť - základy, ...
Výměna okenních výplní na objektu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - 2. část
Předmětem díla je realizace výměny okenních výplní v 4.NP, 5.NP a 6.NP. V počtu 77 okenních výplní k výměně (tj. vybourání a likvidace původních oken, dodávka a montáž včetně kování a začištění), 4 okenních výplní k udržovacím pracím. Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a jejích přílohách. Návrh smlouvy ...
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krížna, Turany
Predmetom obnovy budovy MŠ V Turanoch je znižovanie energetickej náročnosti budovy zmenou jej tepelno-technických vlastnosti stavebných konštrukcií v zmysle požiadaviek STN 73 0540 (2019) pre normalizované hodnoty platné od 1.1.2021 a riešenie zateplenia obvodového plášťa, strechy, výmeny časti okien a dverí s riešením výmeny vzduchu decentrálnou ...
Obnova kultúrneho centra Turany
Predmetom zákazky je obnova kultúrneho centra v meste Turany, Budovateľská 6, Turany. Zmena kultúrneho centra rieši zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu pôvodných drevených okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom, zateplenie striech. Cieľom tejto zmeny je znížiť energetickú náročnosť objektu.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie.
Poptávám plastové dveře, garážová vrata a světlík
Poptávám plastové vstupní dveře bílé, šířka 113 cm, výška 195 cm, světlík šířka 113 cm, výška 59 cm, sekční garážová vrata bílá, šířka 267 cm, výška 224 cm, světlík šířka 267cm, výška 69 cm. Prosím o cenu s montáží u dveří i vrat.
Poptávám výrobu a instalaci francouzského okna
Poptávám výrobu a instalaci francouzského (plast) okna cca 80x 200/ např.30 fixní část a 50 pravé otvírací křídlo/ a pod omítkovou žaluzii. Realizace bude probíhat v Praze 5 Košíře. Stavební otvor zhotovíme. Přesné rozměry a specifikaci dodám. Potřebuji nyní znát orientační cenu a termín dodání. Přikládám fotku stávajících oken, ke kterým se ...