Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Poptávám okenní panty

Poptávám okenní panty

Sháním okenní panty pro okna Sulko. Nemohu se dopátrat, kde by se daly sehnat. Bydlíme v bytě již 8 let, ale okna tipuji na stáří cca 15 let, přečetl jsem jen nějaká čísla na kování, zde jsou : G 22083.00-0 a FFH 951-1450. Můžete mi prosím vás poradit, jak je sehnat?

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Stavebné úpravy zahŕňajú: -zateplenie strešnej konštrukcie -zateplenie obvodového plášťa -vykurovanie hybridným tepelným čerpadlom -nové dispozičné riešenie hygienických zariadení, zmena umiestnenia zdravotechnických rozvodov a výmena zariaďovacích predmetov -oprava omietok a podlahových konštrukcií -výmena okien a dverí, montáž ...

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám dveře vedoucí z terasy do kuchyně. Jedná se mi o vchodové dveře, plastové - bílé.

Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1

Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote odstránenie havarijného stavu. Technický stav výplní otvorov strednej školy je v nevyhovujúcom stave, čo sa prejavuje zatekaním, netesnosťou a neprípustným prestupom tepla. Rámy drevených okien ...

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti haly H1: - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešného plášťa a výmena strešnej krytiny - Výmena otvorových konštrukcií - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia - Meranie, riadenie a regulácie ...

Zvýšenie energetickej  hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková

Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková

Verejný obstarávateľ požaduje práce vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. Stavebné práce zahŕňajú prístavbu novej triedy, rekonštrukciu zdravotechniky a výmenu okien a dverí. Prístavba bude medzi pavilónmi Š1 a Š3 v severovýchodnej časti. Bude v nej vytvorená herňa so spálňou, hygienické zázemie, miestnosť pre upratovačku a prezliekareň. ...

Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce

Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce

Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Fasády budú zateplené v jednej časti kontaktným zateplovacím systémom s fasádnou silikátovou omietkou a v druhej časti zateplovacím systémom s použitím odvetraného systému s HPL fasádnymi doskami . Strecha bude kompletne zateplená tepelnou izoláciou a bude položená aj nová hydroizolačná ...

FN MOTOL - Atrium - vytvoření vnitřního prostoru - II

FN MOTOL - Atrium - vytvoření vnitřního prostoru - II

Předmětem plnění veřejné zakázky rekonstrukce vnitřního prostoru stávajícího objektu ředitelství v areálu Fakultní nemocnice v Motole. V rámci realizace předmětu plnění budou provedeny stavební práce, demolice, bourací práce, výstavba fasád a výměna oken v úrovni 1. a 2.patra, nátěry a malby, tepelná izolace, oplechování a další související ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy týkajúce sa rekonštrukčných stavebných prác v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok". Stavebné práce na budove obecného úradu budú zahŕňať zateplenie obvodového plášťa, izoláciu strechy, výmenu nevyhovujúcich výplní otvorov, modernizáciu vy-kurovacieho systému, ...

Poptávám seřízení garážových vrat zn. Stanley

Poptávám seřízení garážových vrat zn. Stanley

Poptávám seřízení garážových vrat zn. Stanley. U garážových vrat se na jedné straně uvolnilo ocelové lanko, vrata na této straně spadla na podlahu garáže, druhá strana vrat se zastavila cca 20 cm nad podlahou. Místo: Roztoky u Prahy Za odpověď děkuji. Karel Kratochvíl

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 23-24, Habartov

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 23-24, Habartov

Předmětem veřejné zakázky je především kompletního zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměnou části výplní otvorů (oken a dveří) a zateplení střechy. Kompletní obsah požadovaných stavebních prací je vamezen v rámci ZD.

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 19-22, Habartov

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 19-22, Habartov

Předmětem veřejné zakázky je především kompletního zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměnou části výplní otvorů (oken a dveří) a zateplení střechy. Kompletní vymezení prováděných stavebních prací je dáno vrámic zadávací dokumentace.

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 17-18, Habartov

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 17-18, Habartov

Předmětem veřejné zakázky je především kompletního zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměnou části výplní otvorů (oken a dveří) a zateplení střechy. Vymezení všech prací obsahuje předložená projektová dokumentace.

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU

Jedná se o zateplení dvoupodlažního objektu obdélníkového půdorysu s vystupujícími loděmi čtyř hal v severní části. Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet. V rámci stavebních úprav budou demontovány stávající výplně otvorů v obvodových konstrukcích včetně meziokenních vložek, vnější obklady a oplechování. Na severní straně objektu ...

Výmena okien – Justičný palác (opakované VO)

Výmena okien – Justičný palác (opakované VO)

Predmetom zadávania podlimitnej zákazky na stavebné práce je výmena okien predných sekcií uličných fasád objektu Krajského súdu v Bratislave: sekcie: D - Lavé krídlo Čelo, E-Lavý Hlavný bok, F1 Hlavné priečelie Vľavo, G - Hlavné priečelie (vstup), H1 Hlavné priečelie Vpravo, I - Pravý Hlavný bok, J - Pravé krídlo Čelo. V rámci predmetu zákazky ...

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Předmětem zakázky je snížení spotřeby energie stávajícího objektu První soukromé hotelové školy v Praze 8 s číslem popisným 506 na parcele číslo 1316 v katastrálním území Troja 730190. Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří. Dále bude v učebnách doplněno přirozené větrání vzduchotechnickým ...

LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří

LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zak. č. 03/18 zpracované v únoru 2018 společností PPS Kania s.r.o. se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 OSTRAVA, IČO: ...

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu. -zateplenie celej budovy, výmenu jestvujúcich okien, zateplenie strešnej konštrukcie, -stavebné úpravy v interiéri budovy, -výmena vnútornej elektroinštalácie, -obnova vykurovania v budove a rekuperácia, -exteriérové úpravy rozšírenie exteriérového chodníka medzi vstupom do obecného úradu a ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšť

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšť

Obnova sa dotýka zateplenia, výmeny okien, vstupných dverí, zateplenia strešnej konštrukcie, realizácie novej hydroizolácie strešnej krytiny. Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Poptávám dodávku balkonových dveří

Poptávám dodávku balkonových dveří

Poptávám dodávku balkonových dveří.

Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave

Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave

Výmena vybraných okien v objekte Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste: - 1. časť, - 2. časť, je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Arch. Rastislavom Miklušom, Cintorínska 1564/28, Ivanka pri Dunaji a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - ZŠ Mládí 726

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - ZŠ Mládí 726

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v pavilonech T2 a SD3 Základní školy Mládí 726. Realizace energetických úspor obsahuje: • zateplení obvodového pláště nadzemní části pavilonů T2 a SD3, • zateplení střešního pláště a ...

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v kompletním zateplení obvodového pláště, výměně výplní otvorů, částečného zateplení plochých střech a stropu půdy, zároveň dojde k instalaci vzduchotechnického systému a dále stavební práce s těmito úpravami související. Předmětem veřejné ...

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa

oprava podlah ZŠ a MŠ Jevišovice, výměna oken, svítidel, sanitární keramiky, rekonstrukce stávající plynové kotelny

(záznamy 1/25 z 4083)  strana 1 / 164