Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci realizace projektu snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu, které spočívá v: a) provedení projektových činností, b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), kterými jsou: i. výměna otvorových výplní, ii. zateplení svislé ...
Poptávám zaměření vchodových dveří
Poptávám zaměření vchodových dveří. Děkuji Jana Svitáčková
Rekonstrukce fasád objektů ETE, část - boční filtrace a budova technických provozů
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště objektu SO 594/01 Úpravna vody-boční filtrace a SO 701/06 Budova technických provozů, vytvoření nového lehkého obvodového pláště a provedení s tím souvisejících prací, včetně výměny anebo repase výplní otvorů v sanované fasádě.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Veľké Blahovo, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce, ktorá spočíva v zateplení fasády a strechy objektu, vo výmene všetkých výplní otvorov, v inštalácii tepelného čerpadla vzduchu voda a rekonštrukcii teplovodného vykurovacieho systému. Osadením ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Predmetom zákazky je znížiť energetickú hospodárnosť budovy odstránením defektov pôvodnej krytiny, fasády, fasádnych prvkov, zateplením strechy, fasádnych stien, vrátane zabudovania nových výplní otvorov obvodových konštrukcií budovy, využívanej pre praktickú výučbu študentov , so základným technickým a sociálnym vybavením. Viac informácií sa ...
Elimináciou tepelných strát šetríme aj životné prostredie
Výmena otvorových výplní a zateplenie obvodových stien a plášťa budovy v areáli SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín
Modernizace budovy č.p. 300 ZŠ Volyně
Staveb. úpravy objektu stáv. ZŠ s tělocvičnou. Oprava a vyrovnání původ. ploch fasády, výměna výplní otvorů vybraných venk. dveří a oken za tepelně izolační, zateplení podstřešních prostor volně loženými pásy minerální vaty (pod sedlovými střechami nad objektem ZŠ), provedení kontakt. zatepl. nad plochými střechami včetně krytiny z pásů modif. ...
Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy Kukučínova Vranov n.T.
Predmetom realizácie sú stavebné práce s cieľom zníženia energetickej náročnosti pavilónu A a pavilónu B2,C,D materskej školy, obsahujúce: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zlepšením tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií - dodatočné zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie strechy, výmena ...
Rekonstrukce budovy Městského úřadu Jílové
Předmětem veřejné zakázky je odvlhčení objektu, zřízení šikmé rampy do objektu, klimatizování prostor, drobná úprava dispozice 1.NP, snížení energetické náročnosti budovy s opravou balkónu (rizalitu), výměna výplní otvorů, oprava krovu, centralizace topného systému.
Městys Měřín - Stavební úpravy a modernizace ZŠ Měřín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace základní školy v Měříně. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební objekty: SO 01 - Výměna výplní otvorů, SO 02 - Bezbariérové prvky stavby, SO 03 - Modernizace vstupu a šaten, SO 04 - Vzduchotechnika kuchyně, SO 05 - Vykládací rampa u školní kuchyně. Dále viz zadávací dokumentace.
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806 - výměna oken, zateplení objektů v areálu školy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení a výměna výplní otvorů na objektech areálu školy: SO 01 - úsek teoretického vyučování SO 02 - úsek teoretického vyučování SO 03 - úsek vedení SO 04 - ubytovna SO 05 - internát SO 06 - školka SO 07 - jídelna SO 08 - kotelna Podrobné zadání je součástí projektové dokumentace. Stavební ...
SOŠ OaS Nová Baňa – Rekonštrukcia objektov školy II. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných stavebných prác. Rekonštrukcia sa týka stavebného objektu SO 01 Budova školy na parcele č. KNC č. 92. Objekt z časti disponuje učebňami a z časti bytmi, má tri nadzemné podlažia a v časti jedno podzemné podlažie. Objekt SO 01 je členitého pôdorysu v tvare písmena U s pôdorysnými rozmermi 26,48 m x ...
Výrobna hotových jídel Nová Ves
Projekt je zaměřen na stavební úpravy a zateplení obálky objektu, včetně střechy objektu a instalaci fotovoltaického a termického zdroje. Součástí je rovněž výměna stavebních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele.
Poptávám okno
Poptávám okno výška 80 a délka 120 až 140cm nevim v jaké se dělá délce.
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK
Predmetom zákazky je predovšetkým zníženie energetickej náročnosti objektu a to najmä dodatočným zateplením obvodových konštrukcií, rekonštrukciou striech s dodatočným zateplením, vrátane klampiarskych konštrukcií a výmenou pôvodných fasádnych výplni otvorov. Ďalej sa počíta so zásahom do systému vykurovania s vyregulovaním systému ÚK vzhľadom k ...
Městys Měřín - Stavební úpravy a modernizace ZŠ Měřín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace základní školy v Měříně. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební objekty: SO 01 - Výměna výplní otvorů, SO 02 - Bezbariérové prvky stavby, SO 03 - Modernizace vstupu a šaten, SO 04 - Vzduchotechnika kuchyně, SO 05 - Vykládací rampa u školní kuchyně. Dále viz zadávací dokumentace.
Poptávám stavební práce
Poptávám tyto práce:montáž střešných oken/min.3KSp/,zhotovení zateplení podkroví minerální vlnou,zhotovení sádrokartonů,zhotovení topení do podkroví,zhotovení plovoucí podlaky ,instalace vody a odpadu/napojení z přízemí/
Poptávám hliníkové opláštění vstupních dveří s nadsvětlíkem a francouzského okna
Poptávám hliníkové opláštění vstupních dvěří s nadsvětlíkem a francouzského okna ve svém RD - po 13ti letech poškozeno od deště. Jedná se o jižní stranu. Ostatní okna jsou poškozená minimálně. Řešila bych postupně. Urbančíková
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok
Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po ...
Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem snížení energetické náročnosti stávajícího objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807/21, Praha 5 - Hlubočepy, spočívající v realizaci kontaktního zateplovacího systému na fasádách a zajištění výměny oken na východní, západní a jižní straně vč. slunolamů objektu. Podrobně viz ZD.
Rekonstrukce CÚ Vrbenská 2047/8, České Budějovice, zateplení obvodového pláště objektu
Předmětem VZ je realizace zateplení obvodového pláště objektu a výměna výtahového zařízení v objektu. Např. demontáž všech prvků na stávající fasádě, odstranění keramického obkladu fasády, odstranění římsy objektu, demontáž původních dřevěných oken, demontáž všech klempířských výrobků, v místech původních dřevěných oken budou osazena nová ...
Rekonštrukcia základnej školy v obci Utekáč
Zámerom investora je zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti a tepelnú bilanciu objektov, a rekonštrukciou zmodernizovať a skvalitniť priestory základnej školy a jedálne. Úpravy sa budú týkať obvodového plášťa budovy vrátane niektorých obvodových výplní otvorov, podlahy podkrovia, stropu suterénu, drevenej konštrukcie krovu (v prípade potreby) a ...
Poptávám okna
Poptávám dodávku a montáž oken. Předem děkuji Jana Tylšarová Suchdol okres Prostějov 79845
Poptávám okna
Poptávám okna. 1) okno ventilačka, klika uprostřed, panty dole, stavební otvor (šířka 140 cm, výška 60 cm), venkovní barva antracit, vnitřní bílá + síťka proti hmyzu, trojskla 2) francouzské okno, otevírací obě křídla bez středové příčky, poměr rozdělení křídel cca 90cm - 50cm, při pohledu z venku širší pravé křídlo, barva jako předchozí ...
Rekonštrukcia obecného úradu v obci Radzovce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove obecného úradu v obci. Budova obecného úradu nevyhovuje požiadavke STN 73 0540 a nespĺňa energetické kritérium. Zámerom investora je zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti a tepelnú izoláciu objektu a prostredníctvom rekonštrukcie zmodernizovať a skvalitniť priestory obecného úradu. Stavebné práce sa budú ...