Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zateplenie fasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budú ...

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok

Rekonštrukcia bloku A dvoch samostatne stojacich objektov spojených spojovacou časťou za účelom rozšírenia kapacity materskej školy v rozsahu vybúrania nevhodných častí stavby, stavebná úprava vnútorných priestorov, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí za kvalitatívne lepšie, výstavba novej strechy vrátane klampiarskych prvkov a ...

Poptávám vchodové dveře

Poptávám vchodové dveře

Poptávám vstupní dveře.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Parchovany

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Parchovany

Predmet zákazky s názvom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2 je výmenou okien, zateplením zlepšiť stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom celkovým zateplením a výmenou okien sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá ...

CSS Horelica Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov

CSS Horelica Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov

Predmetom zákazky CSS Horelica, Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov sú stavebné úpravy - zateplenie obvodových stien, výťahových šácht, atiky, strešného plášťa, zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi suterénu a stropu pod výťahovou šachtou, položenie novej krytiny na strechách, výmena častí ...

Poptávám dodávku a montáž posuvných dveří

Poptávám dodávku a montáž posuvných dveří

Poptávám dodávku a montáž posuvných dveří 70cm včetně obložek do JAP. Montáž Brno.

Stavebné úpravy budovy - Zníženie energetickej náročnosti KP Prešov

Stavebné úpravy budovy - Zníženie energetickej náročnosti KP Prešov

Predmetom zákazky sú stavebné práce zahŕňajú rekonštrukciu časti administratívnej budovy, ktorá je 7-podlažná. Rieši zateplenie obvodového plášťa, výmenu drevených okenných a oceľových dverných výplní, výmenu klampiarskych konštrukcií a úpravu bleskozvodu ako aj vykonanie stavebných prác podľa týchto súťažných podkladov, priloženej a odsúhlasenej ...

Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní

Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní

Predmetom je stavebná úprava a oprava časti učební, hygienických zariadení, oprava časti strechy, zriadenie bezbariérových úprav vstupov a rekonštrukcia výťahu jestvujúcej školy pre výchovu a vzdelávanie žiakov vo veku od 14 do 18 rokov. Navrhovanou rekonštrukciou nebude zmenený vonkajší vzhľad objektu, nezasiahne sa do staticky nosných ...

Poptávám dodávku střešních oken

Poptávám dodávku střešních oken

Poptávám cenovou nabídku střešních oken v okrese Znojmo, rozměr 78/140, plastové, včetně-dopravy, demontáže starých oken, montáž nových, lemování, úprava ostění. Děkuji za nabídky. Svobodová

Poptávám dodávku plastových vchodových dveří a okna

Poptávám dodávku plastových vchodových dveří a okna

Poptávám vchodové plastové dveře bílé (90/200) s menším prosklením a bílé plastové okno fix (2400mm/1400mm). Ke dveřím ještě síťku, do půlky vyplň. Děkuji.

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach

Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce. Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č.3.1SP/ 1 -3 a 5-9., Výkaz-výmer, príloha č.3.2SP/4: - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní SOŠ, Nitra

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní SOŠ, Nitra

Predmetom zákazky je riešenie zateplenia fasádnych stien a striech objektov Strednej odbornej školy stavebnej, Nábrežie ml. 1 v Nitre, s cieľom znížiť energetickú náročnosť, odstrániť defekty pôvodnej krytiny, fasád a ostatných stavebných prvkov školského zariadenia, ktoré pozostáva z : 1. hlavnej stavby budovy výuky 2. vedľajšej stavby budovy ...

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové

Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, vrátane demontáže a likvidácie pôvodných okien a balkónových dverí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov a ...

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Poptávám okenní panty

Poptávám okenní panty

Sháním okenní panty pro okna Sulko. Nemohu se dopátrat, kde by se daly sehnat. Bydlíme v bytě již 8 let, ale okna tipuji na stáří cca 15 let, přečetl jsem jen nějaká čísla na kování, zde jsou : G 22083.00-0 a FFH 951-1450. Můžete mi prosím vás poradit, jak je sehnat?

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Stavebné úpravy zahŕňajú: -zateplenie strešnej konštrukcie -zateplenie obvodového plášťa -vykurovanie hybridným tepelným čerpadlom -nové dispozičné riešenie hygienických zariadení, zmena umiestnenia zdravotechnických rozvodov a výmena zariaďovacích predmetov -oprava omietok a podlahových konštrukcií -výmena okien a dverí, montáž ...

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám dveře vedoucí z terasy do kuchyně. Jedná se mi o vchodové dveře, plastové - bílé.

Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1

Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote odstránenie havarijného stavu. Technický stav výplní otvorov strednej školy je v nevyhovujúcom stave, čo sa prejavuje zatekaním, netesnosťou a neprípustným prestupom tepla. Rámy drevených okien ...

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti haly H1: - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešného plášťa a výmena strešnej krytiny - Výmena otvorových konštrukcií - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia - Meranie, riadenie a regulácie ...

Zvýšenie energetickej  hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková

Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková

Verejný obstarávateľ požaduje práce vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. Stavebné práce zahŕňajú prístavbu novej triedy, rekonštrukciu zdravotechniky a výmenu okien a dverí. Prístavba bude medzi pavilónmi Š1 a Š3 v severovýchodnej časti. Bude v nej vytvorená herňa so spálňou, hygienické zázemie, miestnosť pre upratovačku a prezliekareň. ...

Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce

Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce

Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Fasády budú zateplené v jednej časti kontaktným zateplovacím systémom s fasádnou silikátovou omietkou a v druhej časti zateplovacím systémom s použitím odvetraného systému s HPL fasádnymi doskami . Strecha bude kompletne zateplená tepelnou izoláciou a bude položená aj nová hydroizolačná ...

FN MOTOL - Atrium - vytvoření vnitřního prostoru - II

FN MOTOL - Atrium - vytvoření vnitřního prostoru - II

Předmětem plnění veřejné zakázky rekonstrukce vnitřního prostoru stávajícího objektu ředitelství v areálu Fakultní nemocnice v Motole. V rámci realizace předmětu plnění budou provedeny stavební práce, demolice, bourací práce, výstavba fasád a výměna oken v úrovni 1. a 2.patra, nátěry a malby, tepelná izolace, oplechování a další související ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy týkajúce sa rekonštrukčných stavebných prác v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok". Stavebné práce na budove obecného úradu budú zahŕňať zateplenie obvodového plášťa, izoláciu strechy, výmenu nevyhovujúcich výplní otvorov, modernizáciu vy-kurovacieho systému, ...

Poptávám seřízení garážových vrat zn. Stanley

Poptávám seřízení garážových vrat zn. Stanley

Poptávám seřízení garážových vrat zn. Stanley. U garážových vrat se na jedné straně uvolnilo ocelové lanko, vrata na této straně spadla na podlahu garáže, druhá strana vrat se zastavila cca 20 cm nad podlahou. Místo: Roztoky u Prahy Za odpověď děkuji. Karel Kratochvíl

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 23-24, Habartov

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 23-24, Habartov

Předmětem veřejné zakázky je především kompletního zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměnou části výplní otvorů (oken a dveří) a zateplení střechy. Kompletní obsah požadovaných stavebních prací je vamezen v rámci ZD.

(záznamy 1/25 z 4095)  strana 1 / 164