Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, inštaláciou fotovoltaických panelov a rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky  v obci Veľké Blahovo
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy materskej škôlky, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, inštaláciou fotovoltaických panelov a rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej ...
Zateplení budovy a pořízení decentrální vzduchotechniky, zámek ZŠ Vysoké Veselí
Zateplení objektu - Zateplení obvodového pláště - Zateplení soklu - Zateplení podlahy půdy - Výměna otvorových výplní Výměna zdroje tepla a geotermální vrty - Zemní práce - kompletní zemní práce spojené s instalací systému vč. geotermálních vrtů - Nový zdroj tepla Elektroinstalace a MaR Instalace systému větrání s rekuperací
Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov
Předmětem této veřejní zakázky je výměna oken, výkladů a další stavební práce na ul. Palackého 2 a ul. Jaroslav Seiferta 8. Bližší technický popis je součástí projektové dokumentace a výkazu výměr.
Kultúrne zariadenie Turzovka – stavebné úpravy a prístavba
Predmetom zaávania zákazky je uskutočnenie stavebných úprav a pristavba Kultúrneho zariadenia v meste Turzovka. Stavebné úpravy pozostávajú z plošného zateplenia obvodoveho plašťa, strechy, vymeny exteriérových výplní otvorov, rekonštrukcie podláh a povrchových úprav, riešia okrem stavebných konštrukcií aj nové rozvody zdravotechniky, ...
Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ISŠT Mělník dle projektové dokumentace. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: - Výměně výplní otvorů oken a dveří; - Zateplení obvodového pláště; - Realizace VZT; - Rekonstrukce vytápění; - Instalace fotovoltaického systému; - Provedení ...
Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2 II.
Realizace stavby "Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2", v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů: SO 01 - Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební úpravy - dispoziční změny, nový vstup pavilonu, výměna oken, dveří a celoplošné zateplení); SO 02 - Požární schodiště (nová stavba); SO 03 - Spojovací ...
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů včetně zateplení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu Hotelu Thermal v Karlových Varech, které spočívají ve výměně vnějších výplní otvorů včetně zateplení a opravy fasády hotelové věže.
Poptávám plastová okna včetně montáže
Hledám dodavatele plastových fasádních oken vč. montáže. Rozměry pro předběžnou kalkulaci dodám . Jedná se o 11 oken. Okr Benešov. Cena dohodou. Podrobnosti a výkresy oken zašlu zájemci o dodávku.
Rekonstrukce podkroví
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce interiéru a střechy objektu. Úpravy zahrnují také výměnu střešní krytiny, výměnu výplní otvorů a výměnu některých krokví. Součástí rekonstrukce střechy je i její zateplení dle specifikace uvedené v příloze č. 3 - projektové dokumentaci. Veškeré práce budou prováděny za plného provozu areálu Odborného ...
ČVUT SÚZ - Rekonstrukce Bubenečské koleje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních úprav Bubenečské koleje spočívající v zateplení obvodového pláště včetně výměny oken/dveří a kompletní rekonstrukce vnitřních prostor. Cílem je vybudování ubytování kolejového typu pro vysokoškolské studenty v rozsahu upraveném projektovou dokumentací zpracovanou D-PLUS PROJEKTOVÁ A ...
Zníženie energetickej náročnosti objektov MŠ Grznára 1444 a MŠ Rozkvet 2024, Považská Bystrica
Predmetom stavebných prác je výmena výplní otvorov a súvisiace práce na objektoch materských škôl Grznára 1444 a Rozkvet 2024. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hledám dodavatele nebo výrobce fasádních oken
Hledám dodavatele nebo výrobce fasádních oken na dodání a jejích montáž: rozměr měření na stávající okna dodám.Počet 11 Ks, plast. Montáž je vyžadovaná dle normy . Dodám přesné výměry na předběžné ocenění v případě zájmu. Navrhněte typ,termín,cenu za okna a montáž zvlášť. Obhlídka možná. Region okr. Vlašim.
Materská škola zvýšenie energetickej účinnosti a modernizácia
Jedným z hlavných dôvodov pre obnovu budovy formou tepelnej ochrany je úspora energie potrebnej na vykurovanie. Zateplením všetkých obvodových konštrukcií a výmenou okien a dverí sa vytvorí nová obálka budovy s výrazne lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami ako sú jestvujúce. Realizáciou zatepľovacieho systému dosiahneme zlepšenie mikroklímy v ...
JU - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu koleje K4 součástí KaM JU. Předmětem plnění je rekonstrukce všech stávajících sítí v objektu, rekonstrukce vnitřních povrchů, hygienických zařízení, kuchyněk, zateplení obvodového pláště a střechy, výměna okenních a dveřních otvorů, instalace evakuačních výtahu.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy OV vo Vlkanovej
Predmetom zákazky je rekonštrukcia okien, dverí a strešnej krytiny. Budova odborného výcviku je v zlom technickom stave. Zistené závady sú: opotrebované a nevhodné okná, poškodené vchodové dvere, poškodená atika a oplechovanie atiky, opotrebovaná strešná krytina, nedostatočná tepelná izolácia otvorov a strechy. Jedná sa o samostatne stojacu ...
Zateplenie obalovej konštrukcie objektu - II. etapa a stavebné úpravy časti budovy výukového objektu
Predmetom zákazky je zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, výmena otvorových výplní a stavebné úpravy časti vnútorných priestorov objektu na Jesennej ulici č.5. Významným prvkom projektu je aj výstavba bezbariérového vstupu do budovy. Predmetom zákazky bude realizácia nasledovných stavebných prác: - zateplenie obvodového plášťa ...
SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – Rekonštrukcia okien a dverí
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác výmena okien a dverí na budove školy na 6-tich podlažiach. Stavebné práce zahŕňajú : demontáž pôvodných okien a dverí, výmena za nové plastové okná a dvere, výmena vnútorných a vonkajších parapetných dosiek, všetky ostatné stavebné práce a dodávky súvisiace s výmennou okien a dverí, murárske práce, ...
Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. Etap a protihlukových opatření
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací/zhotovení stavby „Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle dokumentace pro zadání stavby zpracované v 01.2019 společností SATRA, spol. s r.o., Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 ...
Poptáváme dodávku plastových oken
Společenství vlastníků v Plzni vypisuje výběrové řízení na dodávku a montáž 5 kusů chodbových oken v bytovém 5podlažním domě. Tepelně-izolační vlastnosti nerozhodují. Rozhoduje cena a kvalita montáže. Termín montáže nerozhoduje - pokud dáváte zimní slevu - uveďte. Parametry : dvoukřídlá okna (jedno vyklápěcí) se středovým sloupkem, bez ...
Renovace oken budovy radnice
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny střešních oken ve 4. NP objektu zlínské radnice - budova Magistrátu města Zlína, na adrese náměstí Míru 12, ve Zlíně (dále jen "objekt"). Součástí předmětu veřejné zakázky je provedení úprav SDK konstrukcí, včetně izolací a elektrorozvodů (silnoproud i slaboproud) a klempířské práce na střeše objektu, ...
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Michalovce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce
Předmětem plnění této VZ je provedení stavebních prací: Kompl.rekonstrukci a přístavbu budovy C - výstavbu nové centrál. plyn. kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, kompl.rekonstrukci a modernizaci techn. vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů, Přístavbu spojovací chodby ...
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva Zimného štadióna Banská Bystrica. Objektová skladba: SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A ...