Poptávám okna
Poptávám dodávku a montáž oken. Předem děkuji Jana Tylšarová Suchdol okres Prostějov 79845
Poptávám venkovní okenice
Poptávám cenovou nabídku: SM venkovní okenice s naklápěcími lamelami připevněná na dřevěné ostění tří oken: 90x 120 cm vč. dopravy a instalace na adrese. Mgr.Vít Hrdoušek Tvarožná Lhota
Poptávám okna
Poptávám okna. 1) okno ventilačka, klika uprostřed, panty dole, stavební otvor (šířka 140 cm, výška 60 cm), venkovní barva antracit, vnitřní bílá + síťka proti hmyzu, trojskla 2) francouzské okno, otevírací obě křídla bez středové příčky, poměr rozdělení křídel cca 90cm - 50cm, při pohledu z venku širší pravé křídlo, barva jako předchozí ...
Rekonštrukcia obecného úradu v obci Radzovce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove obecného úradu v obci. Budova obecného úradu nevyhovuje požiadavke STN 73 0540 a nespĺňa energetické kritérium. Zámerom investora je zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti a tepelnú izoláciu objektu a prostredníctvom rekonštrukcie zmodernizovať a skvalitniť priestory obecného úradu. Stavebné práce sa budú ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Včelince
Stavebné práce pozostávajú zo zateplenia strechy smerom do vonka, čiže bude odstránená strešná krytina, aby mohla byť vsadená tepelná izolácia na báze PIR. Všetky fasádne steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom aj s novými povrchovými úpravami exteriérových omietok. Jestvujúce fasádne okná a dvere budú nahradené novými s výplňou z ...
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Plášťovce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte kultúrneho domu v obci Plášťovce zatepľovanie obvodových murív, strešného plášťa a výmeny okien a to v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako PD) a zmluvných podmienok. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v sprievodnej správe (SS) a ...
Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie
Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie a prestavby existujúceho objektu a to: -Zmena dispozície vnútorných priestorov -Rekonštrukcia vnútorných priestorov -Zateplenie budovy -Výmena okien -Rekonštrukcia vnútorných rozvodov vodovodu, kanalizácie, elektriny a plynu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane ...
ČVUT FJFI - Rekonstrukce poslucháren objektu Trojanova 339
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce poslucháren 101 a 201. Posluchárny se nacházejí v secesním objektu stojícím v oblasti památkové rezervace. Rekonstrukcí a modernizací poslucháren a k nim přilehlých vstupních prostor jim bude navrácen původní secesní vzhled a zároveň vytvořeno příjemné prostředí pro studenty. Součástí ...
Rekonštrukcia  kultúrneho domu v obci Ďurďošík
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe existujúcej spracovanej projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďurďošík vyhotovenej spoločnosťou T.D.LINE s.r.o., Pražská č.4, 040 11 KOŠICE autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Tomková zo dňa 01/2021. V rámci rekonštrukcie kultúrneho domu dôjde ku komplexnému ...
Výměna okenních výplní na objektu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - 1. část
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla, a to realizace výměny a repase okenních výplní v 1.NP, 2.NP a 3.NP a výměna pavlačových okenních výplní v 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP. V počtu 71 okenních výplní k výměně (tj. vybourání a likvidace původních oken, dodávka a montáž včetně kování a začištění), 6 okenních výplní k repasi, 8 ...
Energetická úspora budovy A
Predmetom zákazky je výmena okien na A budove gymnázia (historická časť budovy). Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výměna oken dvorní a části uliční fasády ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který v ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ul. Vlkova 31/800, Praha 3, odstraní zchátralá stávající okna ve dvorní a částečně i v uliční fasádě a následně vyrobí a namontuje 141 kusů, dřevěných převážně špaletových oken, dvoje dřevěné vstupní dveře, a to vše s kováním. U nově namontovaných oken budou ...
Energetické úspory v bytovém domě Nemocnice Kyjov
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového objektu v areálu nemocnice v Kyjově, který je prostorově spojen s přilehlou budovou archívu prostřednictvím spojovacího krčku. Tyto stavební úpravy spočívají zejména ve výměně výplní otvorů a zateplení objektu. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této ...
Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v provedení zateplení budovy č. 26 v rámci areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Zateplení obvodového pláště bude provedeno systémem ETICS s tepelnou izolací z minerálních vláken. Zateplení je navrženo v části jako kontaktní a v části jako větraná fasáda z pohledových desek. ...
Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Katedry tělesné výchovy, Na Bohdalci 715/30, Liberec 15 s výměnou technických rozvodů za účelem zlepšení podmínek provozu a snížení nákladů na provoz. Součástí rekonstrukce je kompletní zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Stávající konstrukce 4podlažního objektu z 80. - 90. let minulého století ...
Zateplení části fasád a výměna oken Základní školy Ke Kateřinkám
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zateplení Základní školy, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400. Plnění veřejné zakázky je rozděleno do dvou etap. Předmětem 1. etapy je zateplení a výměna oken severní fasády pavilonů D1 a D2, a dále zateplení a výměna oken pavilonu F1. Předmětem 2. etapy je zateplení obvodového ...
Výměna oken obloukových vikýřů na budově MPO_F32
Udržovací stavební práce celkem 37 ks historických oken obloukových vikýřů v rovině střechy v 5.NP objektu MPO Na Františku 32. S ohledem na maximální životnost okenních prvků, jsou všechna okna navržena k výměně za kopie v provedení z dubového dřeva, s výjimkou jednoho kusu původního okna, které je v relativně zachovalém stavu a na pokyn orgánů ...
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně - 3. část
Jedná se o zateplení veškerých částí fasád objektu školy, zateplení všech střech včetně pokládky nové hydroizolační folie s použitím systému stabilizace střechy jako vakuový, podtlakový, výměnu zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní oken, dveří a výkladců. Součástí stavebních prací budou rovněž nezbytné úpravy souvisejících stavebních ...
Poptávám výměnu dveří a střešních oken
Poptáváme výměnu 9 dveří a 2 střešních oken v montovaném domě OKAL v okrese Mladá Boleslav.
Energetická opatření v areálu MŠMT - Výměna a repase oken a zateplení půd
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy (dále jen Smlouva) na výrobu replik oken, které nahradí stávající okna vyjma historicky cenných oken (velký zrcadlový sál, čajovna, kde se budou vnitřní stávající okna renovovat a vnější budou nahrazena replikami) a realizaci stavebních prací při jejich výměně. Okna, která jsou do ulice, budou mít ve ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících plynových kotlů a plynových kogeneračních jednotek včetně nezbytných stavebních úprav, kompletní oprava fasády objektu včetně výměny oken, vrat, dveří a zpevněných ploch v okolí objektu.
Energetické úspory objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 - Bezbariérový přístup
Zakázka řeší energetické úspory objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 a bezbariérový přístup objektu. Je členěna v rámci svého obsahu do pěti etap, které jsou vzájemně provázané, jedna ovlivňuje a podmiňuje realizaci druhé, případně se realizují v určité fázi souběžně, a omezeny jsou časově náročným termínem dokončení celé zakázky. Ovlivňují ...
Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Jedná se o zateplení obvodového pláště, vč. výměny stávajících boletických panelů a provedení nového lehkého obvodového pláště, výměnu výplní otvorů (okna, dveře) a následně bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, vč, výměny stávajících světlíků, provedení vakuově kotvených hydroizolačních fólií (systém podtlakového kotvení izolace).
Základná škola, Trenčianske Teplice – stavebné úpravy – zateplenie fasády a výmena okien
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Základná škola, Trenčianske Teplice stavebné úpravy zateplenie fasády a výmena okien na pavilóne G so zázemím a to v zmysle projektovej dokumentácie pre SP vypracovanej spoločnosťou: BYTOP, s.r.o., Opatovská 246/103, Trenčín 911 01, z 01/2021, zák. č.: 21_0.03, arc. č: 21_0.03-02. Projekt stavby ...
Výrobna hotových jídel Nová Ves
Projekt je zaměřen na stavební úpravy a zateplení obálky objektu, včetně střechy objektu a instalaci fotovoltaického a termického zdroje. Součástí je rovněž výměna stavebních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele.