Poptávám montáž plastových oken
Poptávám nacenění výměny za kastlová okna,okny plastovými. Rozměr,šířka 240 cm,výška 140 cm. Trojskla,rozdělení na 3 díly,venkovní strana tmavý dub,vnitřní strana + vnitřní parapety ,bílá. Na všechny otvíry žaluzie,na jednu otvírku síť. Celkem by se jednalo o 8 oken. Předem děkuji L.Hubáček
Poptávám renovaci dřevěných dveří
Poptávám repas dřevěných dveří 4 kusy v bytě Radhoštská 12 Praha 3 a opravu zábradlí-dřevo na Praze 8.
Poptávám dodávku a montáž střešních oken Velux
Hledáme firmu pro dodání a montáž 5 ks střešních oken Velux (trojskla) v Liberci. Děkujeme za nabídky.
Poptávám výrobu dřevěných oken
Dobrý den, poptávám výrobu nových dvoukřídlých francouzských oken z modřínového dřeva a jedno menší okno do kuchyně klasické také ze dřeva. Všechna okna trojsklo. Jsem z Prahy 4 z Krče. Děkuji.
Poptávám výrobu okna s požární odolností
Dobrý den, poptávám výrobu okna s požární odolností velikosti 3,2 x 1,6 m. Prosím o cenovou nabídku. Děkuji.
Poptávám boční stěnu na pergolu
Dobrý den, poptávám boční stěnu na pergolu vhodnou i na zimu . Rozměry 3 x 8 x2.5m. Děkuji za bližší info.
Poprad Kvetnica, MS, b. č. 13 – oprava a náter plechovej strešnej krytiny, náter okien
Predmetom zákazky: je oprava budovy. Je potrebné v interiéri vybúranie podláh a vybetónovanie nových podláh z drátkobetónu, hrúbky daného zaťaženia podlahy. Zároveň je potrebná oprava vnútorných omietok a malieb. Očistenie a náter drevených okien a vybúranie prechodových dverí spolu so zárubňami. Na budove z exteriéru je potrebné očistenie a nový ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Kapušanoch
Predmetom zákazky je obnova, zateplenie a výmena okien na budove kultúrneho domu v obci Kapušany, výmena strešnej krytiny a osvetlenia.
Výmena dverí v objektoch FNsP Žilina
1.Časť - Výmena protipožiarnych dverí v objektoch FNsP Žilina: Jedná sa o dodávku a montáž 12 ks dvojkrídlových protipožiarnych dverí. Osadenie dverí do zhotoviteľom pripraveného stavebného otvoru vzniknutého po vybúraní jestvujúcich drevených protipožiarnych dverí vrátane jestvujúcej kovovej zárubne. 2.Časť Výmena interiérových dverí: Jedná sa o ...
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov a rekonštrukcia sociálnych zariadení
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kancelárskych priestorov a WC pre klientov a zamestnancov. Predpokladaný rozsah prác: Dodanie stavebného materiálu a iného spotrebného materiálu. Dodanie a montáž podlahových krytín v priestoroch budovy, interiérových, exteriérových dverí a zárubní, zábradlia, sociálnych zariadení a doplnkov. Demontáž pôvodných ...
Výmena okien - časť nájomníci
Predmetom zákazky je výmena pôvodných drevených (šrobovaných) okenných a dverných výplní za nové plastové (8 ks okien, 1ks balkónovej zostavy) Dodávka okien bude vrátane interiérových, horizontálnych, hliníkových žalúzií. Likvidácia starých okien a iného vzniknutého stavebného odpadu; vypratanie a upratanie po montáži.
Rekonštrukcia školského internátu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác komplexné zateplenie budovy, zateplenie a izolácia strechy, výmena okien a vstupných dverí a výmena dlažby na internáte Spojenej škole v Poltári.
Základná škola, Školská ul. 14, Levice - rekonštrukcia a modernizácia objektu ZŠ výmenou okien
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia VII. ZŠ v Leviciach, a to výmenou exteriérových výplní otvorov ( Dodávka a montáž ) v blokoch A,B,C. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch/výzve na predloženie ponuky a v sprievodnej dokumentácii k nej a to najmä v projektovej dokumentácii spracovanej pre túto ...
Výmena okien a dverí
Výmena okien a dverí v zmysle priloženej špecifikácie. 1.Budova: PHM 2.Budova: Fínske domčeky montáž do drevenej konštrukcie 3.Budova: Kuchyňa 4.Budova: OBŠM nová 5.Budova: OBŠM stará 6.Budova: Sklad 7.Budova: Stolárska dielňa 8.Budova: MŠ a ZŠ 9.Budova administratívna
Výplne otvorov a vstupná kovová rampa
Premetom zákazky je výmena výplní otvorov a dodávka a montáž vstupnej kovovej rampy pre Mestskú knižnicu Sereď. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí: 1.Výplne otvorov 2.Vstupná kovová rampa Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v prílohách 1a, 1b a 1c ...
Osadenie okien a dverí, dodávka a montáž
Predmetom tejto zákazky je: uskutočnenie stavebných prác v súlade s Prílohou č. 2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk - Návrh na plnenie kritérií a Prílohou č. 5 tejto Výzvy na predkladanie ponúk Výkaz výmer.
Študentský Domov Medická
Predmetom plánovanej zákazky je výmena okien a vchodových dverí v Školskom internáte, Medická2, 040 11 Košice. Cieľom opráv je zníženie energetickej náročnosti budovy internátu a obnova celkového vzhľadu objektu. Podrobný opis zákazky viď. v zmysle Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a na základe výkazu výmer, (ďalej len ...
Poptávám okna
Poptávám dvě okna rozměř 185cm x115 cm. Venkovní barva třešeň,vnitřní bílá.
Výmena vstupných dverí a dverí v zádverí ZŠ Karloveská 61
VÝMENA VSTUPNÝCH DVERÍ A DVERÍ V ZÁDVERÍ ZŠ KARLOVESKÁ 61
Poptávám výrobce dřevěných eurooken a vchodových vrat
Poptávám výrobce dřevěných eurooken a vchodových vrat Rozměry oken a vrat: 3 ks 1650 x 1235 mm ( dvoukřídlá okna s ventilací, rozměr šířka x výška) 1ks 1510 x 1315 mm ( dvoukřídlé okno s ventilací, rozměr šířka x výška) 1ks 570 x 560 mm (vyklápěcí, rozměr šířka x výška) 1ks 840 x 550 mm (vyklápěcí, rozměr šířka x výška) 4 ks ...
Poptávám výrobu kovového okna do kotelny
Dobrý den, chtěl bych si nechat vyrobit okno do kotelny, kovový, mechanicky odolný rám. Jedná se o výplň z polykarbonátu, rozměr 60x120cm, otvírání posuvem směrem dolů + alespoň část okna otevírání na ventilaci. V případě možnosti a zájmu mě prosím kontaktuje, děkuji. Obec Řetová
Výmena okien v budove prístavby
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou okien v budove prístavby Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej so sídlom Zochova 9, 811 03 Bratislava, a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky.
Výmena okien za eurookná v služobných bytoch
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nových eurookien za pôvodné okna v objekte Bergerovec služobné byty. Objekt sa nachádza v pamiatkovej rezervácii chránenej UNESCOM. Podrobný opis je uvedený vo Výzve na prekladanie ponúk (Príloha č.1).
Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie – II. etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - obnova časti okenných a dverných výplní uličných a dvorových fasád, reštaurovanie uličných a dvorových fasád vrátane všetkých atikových štítov, ukončujúcich fasády a odstránenie vlhkosti spodnej stavby, nehnuteľnosti Gymnázium Šrobárova 1, Košice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou v rozsahu ...
Výmena okien v objekte AB Hnúšťa
Predmetom zákazky je realizácia výmeny okien a dverí podľa rozpisu vo výkaze výmer. Jednotlivé stavebné postupy a tipy materiálov musia byť pred samotnou realizáciou odsúhlasené objednávateľom zákazky.