Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina 02
Predmetom zákazky je reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra, výmena okien a dverí čelnej fasády, modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia, renovácia a doplnenie sedadiel a stoličiek.
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol
Predmetom zákazky projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol je realizácia stavebných prác v súlade s vypracovaným stavebnotechnickým riešením a požiadavkami vyhlasovateľa súťaže. Projekt rieši stavebné úpravy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol v súvislosti so zákonom č. ...
Poptávám zaměření a nacenění dveří na terasu
Poptávám zaměření a nacenění dveří na terasu. Kozmice u Hlučín Prosím zavolejte, upřesním. Děkuji S pozdravem
Objekt úřadu Seifertova 51 - výměna oken
Záměrem MČ Praha 3 je výběr dodavatele, který provede kompletní výměnu výplní otvorů obvodových stěn a vjezdových vrat v budově Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51, Praha 3. Výměna zahrnuje kromě jiného dodávku výplní otvorů, jejich montáž, opravu stávajících výplní dveří a likvidaci odpadu.. Osazení nových oken bude provedeno do stejné ...
ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní
Jedná se o stavební práce na opravě fasády, včetně částečné výměny oken na budově školy na ulici Školní.
Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice
Předmětem VZ je realizace projektu Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu MV ČR Svojšice. Projekt tvoří dvě základní části, a to změna zdroje tepla v areálu (kotelna na peletky a s tím související zásobní silo) a zateplení vybraných skladových budov (obvodový plášť, střecha, výplně otvorů). Cílem projektu je ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ v obci Drietoma
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou v obci Drietoma - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, úprava vykurovania, rekuperácia a výmena svietidiel. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii
Rekonštrukcia Múzea Laca Novomeského - Výmena okien a dverí II
Predmetom zákazky je dodávka a montáž okien a dverí. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Energetická úspora budovy A
Predmetom zákazky je výmena okien na A budove gymnázia (historická časť budovy). Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zateplenie pavilónov - ACCORD
Rekonštrukčné práce na zateplení fasád a výmene okien pre fakulty PRIF UK a FMFI v Bratislave.
Polyfunkční dům v Písku
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce polyfunkčního domu za účelem snížení energetické náročnosti budovy č.p. 216 v Písku, a to provedením následujících opatření: Zateplení obvodových stěn prvního a druhého podlaží, izolace střechy, izolace stropu nad suterénem, výměna otvorových výplní, výměna zdroje vytápění, regulace topného systému. ...
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektov na ul. Partizánska v Dubnici nad Váhom
Hlavným účelom stavby je zvyšovanie energetickej účinnosti objektov na ul. Partizánskej v Dubnici nad Váhom vrátane zatepľovania. Predmetom rekonštrukcie a zvyšovania energetickej účinnosti sú objekty: SO 02 (p.č.753/5) Jedná sa o trojpodlažný objekt, časť priestorov využíva Vysoká škola a ďalšie priestory sú určené pre administratívne služby. ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Cerovo
V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov c, - výmena okapového chodníka d, - výmena klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy e, - kompletná rekonštrukcia a zateplenie strechy f, - injektáž obvodových stien prízemia ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kameničná
Predmetom zákazky je zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce na parcele č. 231/1. Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu spočíva v zateplení fasády a stropu objektu, vo výmene výplní otvorov, v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné ...
Stavební práce akce - Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ
Předmětem veřejné zakázky je repase a výměna vybraných oken v objektu Ministerstva zdravotnictví s cílem dosáhnout snížení celkové energetické náročnosti budovy v souladu se specifikací a projektovou dokumentací, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišský Štvrtok
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt stavby: Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu. Stavba Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu v Spišskom Štvrtku zahŕňa zateplenie fasády a strechy budovy, výmenu vonkajších okien a dverných výplní za účelom zlepšenia ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Staškov
Projekt pre realizáciu stavby rieši zámer investora zabezpečenie vhodných podmienok na vyučovanie v Materskej škole. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií,Ostatné - v tom vzduchotechnika, vykurovanie, rekuperácia, bleskozvod - oprava zvodov
ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy, ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů.
Mládežnícke centrum
Predmetom zákazky je rekonštrukcia (SO 01) a dostavba objektu (SO 02) na p.č. 106/1 v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie. Existujúci objekt sa nachádza v intraviláne mesta. Existujúci objekt využíva dve nadzemné podlažia. Miestom realizácie predmetu zákazky je mierne svažitý pozemok s existujúcimi stavbami. Existujúci ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty a stavebné úpravy: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach 02 - ARCHITEKTONICKO ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Obecný úrad v obci Gemerská Poloma
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Obecného úradu v obci Gemerská Poloma s požiadavkou na zabezpečenie normou požadovaných tepelno-technických vlastností konštrukcií. Miesto realizácie zákazky nachádza v intraviláne obce s prístupom zo štátnej asfaltovej komunikácie. Navrhované je zateplenie obvodových stien objektu, výmenou výplňových ...
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 6
Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy školskej budovy pavilónu č. 6 v Košiciach. Objekt č.6 je súčasťou areálu UVLF, bol postavený v rokoch 1905-1910.. Celý areál je zapísaný v zozname pamiatok. Objekt má tri nadzemné podlažia a je podpivničený. Predmetom návrhu je obnova a reštaurovanie fasády z exteriéru, z interiéru bude objekt ...
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 4
Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy školskej budovy pavilónu č. 4 v Košiciach. Objekt č.4 je súčasťou areálu UVLF, bol postavený v rokoch 1905-1910.. Celý areál je zapísaný v zozname pamiatok. Objekt má dve nadzemné podlažia a nie je podpivničený. Predmetom návrhu je obnova a reštaurovanie fasády z exteriéru, z interiéru bude objekt ...
Okna, Německo
Potřebuji 4 nová okna venkovní a vnitřní mahagon a 2 velká okna interiérová v borovici venkovní mahagon s protisluneční ochranou skla a s elektrickým pohonem.