Poptávám renovaci kovových zárubní

Poptávám renovaci kovových zárubní

Poptávám renovaci kovových zárubnív panelovém domě.

Realizácia stavebného diela Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie kotolne ŠD UK

Realizácia stavebného diela Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie kotolne ŠD UK

Predmetom zákazky je realizácia prác súvisiacich s výmenou kondenzačného kotla v kotolni ŠD UKF Nitra na Slančíkovej ulici č. 1, Nitra. Ide o výmenu existujúceho kondenzačného kotla za nový kondenzačný kotol výkonu do 500 kW, doplnenie všetkých armatúr a zabezpečovacích zariadení podľa platnej legislatívy a predpisov výrobcu. Práce budú ...

Kluknava – vodovod, II.etapa rozšírenie

Kluknava – vodovod, II.etapa rozšírenie

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou vodovodnej siete v obci Kluknava. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.

Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky

Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky

Předmětem zakázky je zajištění výměny nevyhovujících kotlů K1 a K2 v kotelně objektu Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 za kogenerační jednotku a nový kondenzační kotel k zajištění bezpečného a funkčního vytápění objektu spojeného s výrobou elektřiny.

Dodávky hmot pro VZD – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena

Dodávky hmot pro VZD – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena pro značení strukturální – metodou Wyssbrod. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Poptávám okenní panty

Poptávám okenní panty

Sháním okenní panty pro okna Sulko. Nemohu se dopátrat, kde by se daly sehnat. Bydlíme v bytě již 8 let, ale okna tipuji na stáří cca 15 let, přečetl jsem jen nějaká čísla na kování, zde jsou : G 22083.00-0 a FFH 951-1450. Můžete mi prosím vás poradit, jak je sehnat?

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dvě okna o rozměrech šířka:1230mm / výška:2181mm (dolní okno výška 1390 / horní okno výška 764, rozdíl v součtu připadá na profil) Horní okno, ať není uprostřed rozděleno. Prosím zašlete mi kolik by stálo i s montáží + žaluzie + vnitřní parapet. V této chvíli tam jsou okna viz.foto. Prosím sdělte i čas, kdy by okna byla k dispozici. Čas ...

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž južného okraja cesty III/018202 v úseku od konca obce pri vjazde ku kameňolomu po križovatku s miestnou obslužnou komunikáciou. Rozsah stavby určil objednávateľ. V súčasnosti sa chodník v predmetnom úseku nenachádza, chodci používajú okraj cesty, čo spôsobuje kolízie chodcov najmä s nákladnou ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Stavebné úpravy zahŕňajú: -zateplenie strešnej konštrukcie -zateplenie obvodového plášťa -vykurovanie hybridným tepelným čerpadlom -nové dispozičné riešenie hygienických zariadení, zmena umiestnenia zdravotechnických rozvodov a výmena zariaďovacích predmetov -oprava omietok a podlahových konštrukcií -výmena okien a dverí, montáž ...

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám dveře vedoucí z terasy do kuchyně. Jedná se mi o vchodové dveře, plastové - bílé.

K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika dočasná stavba

K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika dočasná stavba

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení provozu krenotechniky objektu Vřídelní kolonády během provádění havarijních oprav objektu a zabezpečení distribuce vřídelní vody pro balneologické účely lázeňských domů v Karlových Varech.

Renovace oken, Rakousko

Renovace oken, Rakousko

Potřebuji renovovat špaletová okna. Prosím o nabídku.

Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom

Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom

Stavebné práce v súvislosti s projektom modernizácie systému CZT v Žiari nad Hronom. Navrhovany projekt uvažuje so zrušením potrubného vedenia v tepelnych kanáloch v predmetnej časti mesta a jeho náhradu za nové bezkanálové potrubného vedenie (BPV). Stavebné úpravy budú pozostávať z vykopovych prác, búracích prác existujúcich chodníkov, ...

Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1

Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote odstránenie havarijného stavu. Technický stav výplní otvorov strednej školy je v nevyhovujúcom stave, čo sa prejavuje zatekaním, netesnosťou a neprípustným prestupom tepla. Rámy drevených okien ...

Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.

Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.

Dodávka a instalace zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) u kotle na biomasu. Jedná se o kotel, který je používaný k vytápění výrobního areálu a sušení dřeva ve zpracovatelském průmyslu v oblasti dřevovýroby konkrétně v oblasti podlahářství a truhlářství s vlastní výrobou lamel a následným sušením

G034 – Výměna hořáků kotlů HAD1-5BG za nízkoemisní

G034 – Výměna hořáků kotlů HAD1-5BG za nízkoemisní

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících plynových hořáků za modernější nízkoemisní duoblokové hořáky, včetně všech souvisejících úprav technologie pomocné plynové kotelny a všech návazností elektro a SKŘ.

Poptávám podlahový korek

Poptávám podlahový korek

Poptávám podlahový korek, cca 15m2. Slovensko.

Poptávám dodavatele smrkového řeziva

Poptávám dodavatele smrkového řeziva

Poptávám dodavatele smrkového řeziva. Jedná se o sušené dřevo, minimální délka 4.2 metru. Množství: jeden náklad 50metrů kubických x 21 nákladů. Čerstvě řezané - 30 metrů kubických jeden náklad x 10 nákladů.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Sklo, Rakousko

Sklo, Rakousko

Poptávám sklo kuchyňskou stěnu 220 x 60, prosím o uvedení ceny.

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti haly H1: - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešného plášťa a výmena strešnej krytiny - Výmena otvorových konštrukcií - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia - Meranie, riadenie a regulácie ...

Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD

Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD

Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD, úprava komínovéhop výstupu. Lokalita: Bravantice, okr. Nový Jičín. Termín: září-říjen.

Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno

Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno

Předmětem veřejné zakázky jsou výstavba nových chodníků, které budou vedeny podél stávajících komunikací pro automobilovou dopravu a podél zástavby rodinných domů v místě stávající zeleně.

Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Jakubany

Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Jakubany

Predmetom projektu je prístavba a stavebná úprava telocvične základnej a materskej školy. Stavebná úprava pozostáva z vymení podlahy telocvične rozšírenie hracej plochy, výmeny osvetlenia a úpravy kúrenia. Vytvorenie bezbariérového vstupu do základnej školy exteriérovou bezbariérovou rampou.

(záznamy 1/25 z 15621)  strana 1 / 625