Výstavba paroplynového teplárenského zdroje 1 v teplárenské lokalitě Mělník
Předmětem veřejné zakázky je navržení a vypracování projektové dokumentace, provedení stavebních prací, výroba, dodání, provedení montáží, uvedení do provozu a vyzkoušení veškerých stavebních objektů, provozních souborů zařízení a technologií paroplynového teplárenského zdroje v elektrárenské lokalitě Mělník a dále zajištění pravidelného, ...
Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina
Predmetom zákazky je realizácia energetického zdroja na výrobu tepla a elektriny na technologickej koncepcii dvoch (2) plynových motorov a ostatného príslušenstva. Súčasťou diela je aj rekonštrukcia distribučného transformátora T10 s dodávkou nového transformátora s príslušenstvom. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce ...
Rekonštrukcia strešných okien v átriu budovy DaRZ Pavčina Lehota
Predmetom zákazky s názvom Rekonštrukcia strešných okien v átriu budovy DaRZ Pavčina Lehota je zabezpečenie demontáže pôvodných strešných okien, vyspravenie omietok a fasády, montáž nových strešných okien. Podrobný opis predmetu zákazky je v časti B1 súťažných podkladov.
Rôzny spojovací materiál
Predmetom zákazky je dodanie rôzneho spojovacieho materiálu, podrobný popis je v prílohe č. 1, Opis predmetu zákazky
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra
Predmetom technického riešenia je projekt rekonštrukcie tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra.
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka - výměna nového zdroje tepla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdroje vytápění včetně montáže, zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb na objektu cukrářských dílen SŠGS Nová Paka.
Obnova PTV Adamovská II. etapa a Výměna části potrubí PáTN DN 700 Michle, II. etapa
Předmětem této zakázky je obnova a výměna stávajících tras horkovodů zadavatele v rámci těchto staveb: • Obnova PTV Adamovská II. etapa, • Výměna části potrubí PáTN DN 700 Michle, II. etapa, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Dodávky betonových předepjatých pražců
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky betonových předepjatých pražců a přejezdových konstrukcí.
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace - IV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Maliarsky materiál, drevo, zámky a kovania, záhradný materiál, bezpečnostné inštalácie a piktogramy
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým maliarskeho materiálu, zámkov a kovania,záhradného materiálu, bezpečnostných inštalácií a piktogramov, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej ...
Stolársky materiál na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ
Čiastkové nákupy z rámcovej zmluvy stolárskeho materiálu na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ počas obdobia 24 mesiacov
Stavebný materiál 01
Predmetom zákazky je dodanie stavebného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica
Stavebná zákazka rieši zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica a pozostáva z nasledujúcich prác: A. Zateplenie obvodového plášťa B. Zateplenie stropu zo strany krovovej konštrukcie C. Zateplenie stropov suterénu D. Rekonštrukcia a zateplenie vstupných markíz F. Zateplenie plochej strechy polkruhovitej ...
Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni
Predmetom projektového riešenia je komplexné zateplenie objektu, zastrešenie jestvujúcich plochých striech novou sedlovou strechou, výmena pôvodných výplňových konštrukcií okenných a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa 1.NP (2. a 3. NP boli už vymenené), výmena zasklenia pôvodných okien z izolačného dvojskla na izolačné trojsklo za účelom ...
Dodávka materiálů k výrobě komponent zařízení technologie pro mikrokogeneraci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ocelových polotovarů výpalků a svařenců dle technické dokumentace, která je součástí Zadávací dokumentace. Materiál bude určen k výrobě komponent zařízení technologie pro mikro kogeneraci z nestandardních tuhých biopaliv. Součástí zakázky je také pořízení strojních komponent, armatur, instalačních materiálů ...
Poptáváme zhotovení kovových dveří zadního vchodu
Poptáváme zhotovení kovových dveří zadního vchodu domu , žádáme osobní konzultaci. Pokorný.
Výměna armatury MOV18010 DN500 PN63
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přivařovacího kulového kohoutu DN500, PN63 pro zajištění provozu ropovodu společnosti MERO ČR, a.s. MOV18010.
Betonová směs - Lokalita Dolní Rožínka v roce 2023
Dodávka Betonové směsi včetně dopravy a čerpání pro stavby v lokalitě Dolní Rožínka.
Výměna potrubí LEBIT Velkomoravská-Mišákova
Výměnu přívodního a vratného horkovodního potrubí mezi šachtami Š151 v ul. Velkomoravská - Š152d v ul. Ibsenova včetně části napojených přípojek po uzavírací armatury, které jsou součástí díla. Připoložení doprovodného dispečerského rozvodu (chrániček optického vedení a komunikačního kabelu) podél vratného potrubí mezi šachtami 151-152d.
VN Frekvenční měnič HVS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Frekvenčního měniče na investiční akci SZNR - stroje a zařízení pro PVP Bukov 2023 včetně dopravy a zhotovení projektové dokumentace. Součástí dodávky bude montáž VN rozváděčů, přídavné chlazení motoru a opatření ke snížení vlivu ložiskových proudů.
Dodávky malorozměrových relé 2023
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.
Rekonstrukce kotelny K2 - Sídliště u nemocnice, Brandýs nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je demontáž a výměna části technologického zařízení zdroje tepla (plynové kotelny) za technologii koncepčně a výkonově obdobnou, vše s napojením na stávající systém kotelny K2. Důvodem rekonstrukce je obnova části zastaralého a fyzicky opotřebovaného zařízení kotelny, resp. ekonomická a energetická optimalizace provozu ...
Sanační materiály -  Lokalita Dolní Rožínka v roce 2023
Sanační materiály - dodávka pro stavby v lokalitě Dolní Rožínka včetně dopravy.
Dodávky rozvaděčů 22 kV pro tramvajové, elektrobusové a trolejbusové měnírny
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění dodávek rozvaděčů 22 kV pro tramvajové, elektrobusové a trolejbusové měnírny zadavatele za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu Rámcové dohody, odpovídající položkovému ceníku, a specifikaci rozvaděčů. Na základě zadávacího řízení bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena rámcová ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ Muráň využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh zdroja tepla, Základnej školy s materskou školou Muráň, modernizáciou vykurovacieho systému. Ako nízkoemisný zdroj tepla je navrhované plynové tepelné čerpadlo. V rámci zvyšovania energetickej účinnosti (znižovania primárnej energetickej spotreby) je navrhovaný nízkopotenciálový tepelný zdroj na báze obnoviteľných ...