Kompletná výmena 4ks automatických posuvných dverí do budovy Výučba 1
Kompletná výmena 4ks automatických posuvných dverí do budovy Výučba 1 a výmena vstupných vchodových dverí do budovy Výučba 2 vrátane dobudovania vstupnej rampy, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově část PS a NZ ulice Kainarova
-Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. -Demontáž ...
Poptávám betonový plot
Poptávám betonový plot dvě pole 22 a10 m v 2m.
MS Praha – fasáda Slezská – stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce, které spočívají v provedení celkové opravy fasád včetně oprav kovářských, truhlářských i pasířských prvků a sochařských výtvarných děl z kamene i bronzu a repase oken na budově Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9, Praha 2 (kulturní památka Palác Tabáková režie katalogové číslo: 1045666044, památková ...
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Hontianske Tesáre
Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí, klampiarskych výrobkov na objekte kultúrneho domu a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energií.
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Předmětem veřejné zakázky je realizace zdroje KVET (kombinovaná výroba el. energie a tepla) ve stávající kotelně ZŠ Sušilova a soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. května, MÚ 9. května, městské lázně a saunu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové ...
Rek. ul. Koněvovy, Praha 3
Předmětem plnění je rekonstrukce 1. etapy uličního prostoru ulice Koněvova v Praze 3, v rozsahu mezi ulicemi Husitská až Černínova v délce cca 750 m, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým krytem. V prostoru parkovacích pruhů je ...
Poptávám cenovou nabídku na WC příčky
Prosím o nacenění WC příček s dveřmi, dle přiloženého plánku (červená barva). V případě doplnění info mě prosím kontaktujte. Děkuji.
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce, a to: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmena bleskozvodu, demontážne práce, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia, vetrania s rekuperáciou a bezprostredne ...
Obnova hlavní hrací plochy ve sportovním areálu Štruncovy sady vč. záruční údržby
Předmětem zakázky je obnova hlavní hrací plochy v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech o rozměrech 108 x 71 m. Jedná se o terénní úpravy spočívající v odtěžení stávající hrací plochy na plošnou drenáž a doplnění plošné drenážní vrstvy praným pískem. Na instalovaný kořenový horizont bude provedena pokládka travního předpěstěného ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Komenského a Palackého - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.
Opravy bytových jednotek - XIII. etapa
V rámci stavebních prací dojde k opravám 9 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných ve třech bytových domech, a to v č.p. 183 Mladých, č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 430, 432 ul. Brožíkova na území města Pardubice – Polabiny. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná projektová dokumentace. Jedná se zejména o kompletní výměnu ...
Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice  - Rožňava - východná strana chodníka
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou plochy chodníka na východnej strane Námestia baníkov v Rožňave.
Poptávám provedení zámkové dlažby pod pergolu
Poptávám provedení zámkové dlažby pod pergolu. Lokalita: Lubno, Frýdlant nad Ostravicí Termín provedení: dohodou Max. cena: dohodou Materiál: zajištěn Množství, počet, rozměry: 48m2 dlažby Historik + 70m obrubník Krajový kámen Presbeton Další informace: výkop proveden, materiál na místě.
Servis UPS a klimatizací MR Barrandov, MR Hlubočepy, MR Radlická, Centrální dispečink Na Bojišti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu záložních napájecích zdrojů (dále jen „UPS“) a klimatizačních a chladicích zařízení, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět servis UPS a klimatizací v měnírnách Zadavatele. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...
Zateplení a výměna zdroje tepla v budově ZŠ a Vzduchotechnika v budově ZŠ
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu základní školy – Školní č.p. 828 ve městě Smržovka. Stávající objekt bude rekonstruován. Zateplení a výměna zdroje tepla: Hlavní objekt bude zateplen, v novém návrhu je zachována zdobnost fasád, barevnost fasád bude v odstínech žluté s bílými zdobnými prvky. Okna jsou navržena nová (bílá, ...
Poptáváme gumové rohože
Poptáváme gumové rohože nejlépe světlé barvy, které odolají slunečním paprskům a při zahřátí sluncem nebudou pálit na dotek.
IS a komunikace pro výstavbu RD v obci Sedlejov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci technické infrastruktury pro nové rodinné domy v obci Sedlejov, jedná se o komunikace, chodníky, vodovod, přeložky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, provedení plynovodu a veřejného osvětlení. Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech ...
Vybudovanie fyzickej a technickej ochrany Letiska Bratislava
Prevádzkovateľ letiska je povinný v zmysle § 34 ods. 2) Leteckého zákona zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letiska a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania a tiež je zodpovedný za vykonávanie preventívnych opatrení v určenom rozsahu. Prevádzkovateľ letiska ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu  v obci Streda nad Bodrogom
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na jestvujúcom objekte kultúrneho domu (par. č. 1179/2 kú. Streda nad Bodrogom) v rozsahu: Diel ASR (zateplenie fasády, sokla a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov) Diel ÚVK (nový vykurovací systém s 3 samostatne regulovateľnými vetvami, osadenie vykurovacích telies, nové potrubné rozvody, ...
Dodávka pražců z předpjatého betonu B 03 – uzavření rámcové dohody
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu. Předmětem dodávek na základě rámcové dohody budou pražce z předpjatého betonu B 03 tohoto typu a v předpokládaném počtu: Pražec z předpjatého betonu B03, vystrojení pružné, bezpodkladnicové – svěrka Skl.14 bez úpravy rozšíření – 3500 ks Pražec z ...
Výměna technologie plynové kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny v prostorách původní kotelny, napojení na stávající rozvody ÚT, úpravy průmyslového plynovodu, výměna spalinové cesta, příprava TV deskovými výměníky s akumulací topné vody, nová elektroinstalace a měření a regulace a s tím spojené úpravy. Součástí veřejné zakázky je rovněž demontáž ...
Kamenivo pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Výmena nadzemného tepelného rozvodu a prepojenie systémov CZT
Predmetom zákazky je výmena nadzemných teplovodných rozvodov z objektu kotolne v priemyselnom parku na jestvujúce potrubie, ktoré vstupuje do podzemného rozvodu v Kysuckom Novom Meste. Súbežne s nadzemným rozvodom bude do spoločnej trasy na potrubný most uložená optická sieť pre prenos dát a informácií z OST do dispečerského strediska v centrálnej ...
Dodávka tepelné energie pro ZŠ Seifertova 5, MŠ Seifertova 6 a MŠ Seifertova 4a, Jihlava
Účelem veřejné zakázky je pokrytí spotřeby tepelné energie zadavatele na vytápění a ohřev TV a nahrazení stávajících zdrojů tepla, jež jsou na hranici své životnosti. Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) pro vytápění a pro ohřev teplé vody (TV) do níže uvedených budov, které jsou majetkem zadavatele, a to na dobu neurčitou ...