Poptávám seřízení plastových oken
Poptávám seřízení plastových oken
Střešní okna Velux, Rakousko
Potřebuji 3 ks střešních dřevěných oken Velux typ FK06 rozměr 66x118 cm. Prosím o cenovou nabídku, jestliže si okna odeberu. S přátelským pozdravem
Poptávám topenářské práce
Poptávám topenářské práce. Potřebuji přejít z plynu ve firmě na pelety.Komlet od návrhu kotle až po realizaci spěchá.
Dodávky trafostanic betonových (kioskových) - nepochozí DTS 22_35kV
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Trafostanic betonových nepochozích s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu DTS zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2022- 09/2026. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Oblast Morava - region Olomouc - zajištění havarijní služby, provádění servisních prací
Předmětem zakázky je provádění pravidelného servisu, servisních kontrol zařízení, zajištění havarijní služby a odstraňování poruch ohrožující dodávku tepla a teplé užitkové vody v tepelných zařízeních objednatele v regionu Olomouc.
Dekarbonizace Elektrárny Kolín -  Spalinový ventilátor pro K5
Zahrnuje dodávku a montáž spalinového ventilátoru, včetně příslušenství.
Modernizace zdroje Brno-sever pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací zahrnujících dodávku technologie - tepelného zařízení s parním kotlem na spalování štěpky s maximálním příkonem v palivu 50 MW na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technických podmínek v ...
Výměna vstupních dveří  v bytových domech Plzeňská a Nepomucká
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a následná výměna vstupních dveří, zárubní a prahů jednotlivých bytů včetně souvisejících stavebních prací v bytových domech Plzeňská a Nepomucká. Jedná se o nezbytnou výměnu a opravu z důvodu vysokého stupně opotřebení, deformace stávajících dveří, zlepšení užívání jednotlivými uživateli a související ...
Stavebné a teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves
Predmetom zákazky je obnova budovy Základnej školy Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves. Predmetom technického riešenia je obnova obalovej konštrukcie budovy: strešný a obvodový plášť a exteriérové výplne otvorov. Predmetom riešenia nie je vnútorný stavebný interiér a technická infraštruktúra objektu. Obvodový plášť - zlepšenie teplo-technických ...
Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia objektov ubytovacieho a stravovacieho zariadenia
SO01 Ubytovacie zariadenie 10 podlažná budova obdĺžnikového tvaru rozmerov 17,10 x 47,25 m. Strecha je plochá, výška atiky je + 29,350 m od podlahy 1.N.P. SO02 Stravovacie zariadenie 2 podlažná budova obdĺžnikového tvaru rozmerov 44,20 x 44,40 m. Strecha je plochá, výška atiky je +9,400 m od podlahy 1.N.P. Stavebné práce hlavne predstavujú: - ...
Novostavba – Športová hala
Predmetom zákazky je realizácia novostavby - športovej haly v Obci Výčapy - Opatovce. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám smrkové hranoly
Poptávám smrkové hranoly nehoblované v rozměru: Hranol /12x12cm/ : délka 2000cm - 6ks Hranol /12x12cm/ : délka 3500cm - 10ks Hranol /12x12cm/ : délka 4000cm - 2ks Latě /12x4cm/ : délka 3500cm - 10ks Prosím o cenu a možný termín výroby.
Poptávám hranoly
Poptávám hranoly 4x4x200 cm, 30 kusů.
Sportovní hala Telnice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sportovní hala Telnice“ vypracované projektantem INTAR a.s., IČO: 25594443, se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
VD Hubenov, přivaděče - rekonstrukce, Jiřínský přivaděč
Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci Jiřínského přivaděče, a to vložkováním bezvýkopovou technologií. Rekonstrukce potrubí bude provedena po celé trase technologií zajišťující prodloužení životnosti vodního díla, stabilitu a vodotěsnost. Mechanické vlastnosti materiálu umožňují použití i při ...
Obnova kultúrneho domu s knižnicou v obci Borša
Predmetom zákazky je kompletný návrh obnovy kultúrneho domu v obci Borša. Riešený objekt sa nachádza na parcelách C KN č. 621 a 622. Budova je čiastočne dvojpodlažná a čiastočne podpivničená. Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie podstrešného priestoru, výmenu výplní otvorov, klampiarskych ...
Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce. Projekt vykurovania rieši modernizáciu zdroja tepla administratívneho objektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii a Výkaz výmer.
Dodávka materiálů z žuly pro realizaci projektu Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka žulových (granitových či metagranitových) kostek v červené barvě, dlažby, laviček a obrubníků, vše z materiálu žula (granit či metagranit), pro realizaci zakázky „Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod“, a to včetně dopravy do statutárního města Brna k uskladnění. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací ...
Poptávám redukci ventilu tlakové lahve
Poptávám redukci k tlakovým lahvím. Redukce na ventil tlak. lahve z W 21,8 na G 3/4. Děkuji Aleš Gajda
Výměna oken a provedení nových vstupů bytového domu v ulici Nová č.p. 183 - 186, 407 01 Jílové
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu č.p. 183, 184, 185 a 186, Martiněves, ulice Nová, Jílové, na pozemcích st. p. č. 283/1, 283/2, 283/3, 283/4 v katastrálním území Martiněves u Děčína (dále jen „stavba“). Jedná se o stavební úpravy spočívající ve výměně oken i s parapety za okna plastová, s ohledem na možnost budoucího ...
Poptávám francouzské terasové okno
Poptávám francouzské terasové okno 4000 na 2200 mm s trojsklem na rekonstrukci chalupy- na pasivní domek.
Poptávám revizní zprávu
Poptávám revizní zprávu o nevyhovujícím kotli na tuhá paliva pro kotlíkovou dotaci. S pozdravem Stanislav Kubeš
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení, výměně oken, očištění fasády, výměně střešní krytiny a opravě krovu, a to na dvou budovách (objektech) nacházejících se na pozemcích parc. č. 996/2 a 997, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava . Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v ...
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba MŠ Poproč
Predmetom zákazky sú stavebné práce a súvisiace dodávky a služby spojené so stavebnými úpravami, prístavbou a nadstavbou objektu materskej školy v obci Poproč. Objektová skladba: SO 01 Materská škola 01 Materská škola prístavba, nadstavba a čiastočná výmena okien 02 Materská škola výmena krytiny a zateplenie stropu 03 Materská škola ...
Obnova budovy, súpisné č. 47 obce Osádka
Predmetom zákazky je zateplenie obvodových stien a suterénnych stien, vyhotovenie podhľadov, výmena dverných a okenných otvorov, vyhotovenie spevnených plôch, vybudovanie zádveria, výmena zábradlí, oprava povrchovej úpravy existujúcich chodníkov, prevložkovanie existujúcich komínov a využitie technickej miestnosti na 1.PP na vykurovanie celej ...