Poptávám řezaní venkovní dlažby
Poptávám nacenenění řezu venkovní dlažby, tloušťka 2cm, délka 2x 60cm. Předem děkuji.
Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie – II. etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - obnova časti okenných a dverných výplní uličných a dvorových fasád, reštaurovanie uličných a dvorových fasád vrátane všetkých atikových štítov, ukončujúcich fasády a odstránenie vlhkosti spodnej stavby, nehnuteľnosti Gymnázium Šrobárova 1, Košice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou v rozsahu ...
Rekonštrukcia plynovej kotolne v materskej škole
Rekonštrukcia plynovej kotolne. Zákazka na dodávku a práce súvisiace s výmenou a opravou odberného plynového zariadenia a vykurovania v polyfunkčnej budove obce (odberné plynové zariadenie - vybúranie a zamurovanie otvoru, odvoz a doprava sutiny, skladovanie materiálu: dodávka a skúška potrubia z PVC: dodávka a montáž neutralizačnej jednotky, ...
Poptávám betonový plot
Dobrý den, prosím o cenovou nabídku na betonový plot, barva základní šedá, jednostranné desky vzor štípaný kámen. Celkem 24 ks desek, 2 x sloupek koncový, 5 x sloupek průběžný. Děkuji.
Výmena okien v objekte AB Hnúšťa
Predmetom zákazky je realizácia výmeny okien a dverí podľa rozpisu vo výkaze výmer. Jednotlivé stavebné postupy a tipy materiálov musia byť pred samotnou realizáciou odsúhlasené objednávateľom zákazky.
Výmena okien
Predmetom zákazky je výmena okien na 4. nadzemnom podlaží budovy Polikliniky Tehelná, a.s. Typ, množstvo a rozmery okien sú definované v Prílohe č. 5 Technická špecifikácia okien Výzvy. Opis predmetu zákazky tvorí Príloha č. 6 Výkaz výmer a Príloha č. 7 Zmluva o dielo.
Malacky, LKM – b.  č. 08 (kotolňa) – generálna oprava plyn. kotla
Predmetom zákazky je generálna oprava plynového kotla.
Uzemňovací materiál III - PCI
Predmetom zákazky sú uzemňovacie materiály (drôt, páska, tyče, svorky, podpery) slúžiace k uzemneniu rôznych energetických zariadení nízkeho (NN), vysokého napätia (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN).
Rekonštrukcia technologických zariadení na plavárni Pasienky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technologických zariadení na plavárni Pasienky v mestskej časti Bratislava - Nové mesto. Pôjde o odstránenie porúch a oprava konštrukcií strojovne a skladov, zlepšenie architektonického vzhľadu strojovne, príprava pre montáž novej bazénovej technológie, modernizácia filtrácie v 50 m a 25 m bazéne a výmena ...
Oprava chaty Vyšné Ružbachy
SO 01 1PP + exteriér -obnova vonkajších spevnených plôch a odvodňovacieho žľabu v ich okolí -Výmena okien v garáži -úprava stien, podláh a stropu v garáži SO 02 1NP -rekonštrukcia hygienickej bunky (kúpeľňa a samostatné WC) -výmena kuchynskej linky a spotrebičov -výmena svietidiel, radiátorov a el. boilera v kúpeľni a wc -výmena svietidiel ...
VN rozvádzače sekundárne III - PCI
časť 1: VN rozvádzače sekundárne kompaktné časť 2: VN rozvádzače sekundárne modulárne
Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora EMO
Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora_EMO Materiál rúrok hliníková mosadz CuZn20Al2As (CW702R) R390 Norma: EN 12451 Vonkajší priemer 22 x 1mm, dĺžka 8416mm Množstvo: 29 600 kusov Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe súťažných podkladov
NN káble, VN káble a NN zväzkové vodiče - spoločné obstarávanie - PCI
časť 1: NN káble - silnoprúdové káble s PVC izoláciou 0,6/1 kV časť 2: VN káble 150 - silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, 1-žilové, 12,7/22 kV časť 3: VN káble 240 - silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, 1-žilové, 12,7/22 kV časť 4: NN izolované vodiče - NN samonosné zväzkové XLPE izolované vodiče
Dodávka PTP pre potreby havarijnej výmeny na ESt SEPS
Predmetom zákazky je dodávka prístrojových transformátorov prúdu (ďalej len "PTP") v zmysle technickej špecifikácie definovanej v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 Rámcovej zmluvy (ďalej len "RZ"). Maximálne však v počte 63 ks podľa prílohy č. 2 pre ESt Veľký Ďur, maximálne 18 ks podľa prílohy č. 1 pre ESt Košice a maximálne 15 ks podľa prílohy č. 1 ...
Protipožiarny uzáver - zostava protipožiarnych dverí
Výmena 7 ks protipožiarnych dverí v školskom internáte. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v prílohách tejto výzvy
Dodanie stavebného materiálu
Dodanie stavebného materiálu: hydroizolácie; odkvapový systém; zateplenie; strešná krytina, sanačné omietky; sadrokartón; betónové výrobky; strešné okná; doplnkové materiály.
zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť C)
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť C), v rozsahu: ČSO-03.300C Obvodový plášť -C ČSO-03.301C Strecha -C ČSO-03.302C Otvory okná a dvere -C ČSO-03.303C Technológie -C ČSO-03.304C Okapový chodník -C ČSO-03.305C Úprava vonkajších vstupov -C
Výmena okien na objekte č. 23 Administratívna budova
Predmetom obstarávania je výmena okien na administratívnej budove, vrátane výroby okien.
Výmena športovej podlahy v telocvični základnej školy
Predmetom zákazky je vykonanie diela: Výmena športovej podlahy v telocvični základnej školy. Rozsah spracovania: Demontáž starej drevenej podlahy vrátane roštu a likvidácia odpadu. Príprava priestoru pre montáž novej podlahy (oprava nedokonalostí a izolácia). Dodanie a montáž športovej podlahy vrátane roštu. Minimálne parametre pre ...
Poptávám dodávku a montáž podlahových krytin
Poptávám vypracování cenové nabídky na dodávku a pokládku podlahové vinylové krytiny a koberce. Děkuji
Chata Sova – exteriér oprava
Predmetom zákazky je Oprava exteriéru nie celej chaty ako je to popísané v projektovej dokumentácii. Jedná sa o opravu strechy -výmena strešnej krytiny, oprava terasy, drevárne spojenej vzadu z chatou, výmena 2 ks okien, dverí, oprava fasádnych drevených hranolov. Jednotlivé stavebné postupy a tipy materiálov musia byť pred samotnou realizáciou ...
ZŠ Hollého-oprava oplotenia a vstupnej brány od železničnej stanice Ul.M.Rázusa
Predmetom zákazky sú búracie, výkopové, izolačné práce, výstavba oplotenia z betónových tvárnic, zhotovenie vonkajších omietok. Dodanie a montáž koľajovej posuvnej brány a jednokrídlovej kovovej bránky Presnejšie rozdelenie prác viď Príloha č. 2 Výkaz výmer_ zadanie. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Nákup a dodávka ventilov a príslušenstva pre rozvody vody a kúrenia pre potreby BPMK, s.r.o.
Nákup a dodávka ventilov a príslušenstva pre rozvody vody a kúrenia pre potreby BPMK, s.r.o. v priebehu r.2023
Dodávka betónu
Predmetom zákazky je dodanie: Betón trieda C 8/10 - 90 m3, Betón trieda C 12/15 - 55 m3 s dopravou.
Rezivo, vrátane dopravy, organizačná zložka OZ Gemer r. 2023
Predmetom zákazky je rezivo vrátane dopravy, pre organizačnú zložku OZ Gemer r.2023