Poptávám solární ohřev vody s přitápěním
Poptávám solární ohřev vody s přitápěním ( ne FVE , ale kapalinové nebo vakuové panely ) . Nejlépe místní firma. Instalace Opava.
Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků K5 a K6
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 8 ks zapalovacích a stabilizačních hořáků kotlů K5 a K6 v Teplárně Trmice, včetně zhotovení nového přívodního plynového potrubí od redukční stanice k uvedeným hořákům. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatná dílčí plnění (dále DP): DP 1 - rekonstrukce 4 ks hořáků na kotli K6 DP 2 - ...
Betonové pražce - 2022 - 1. část
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonových pražců pro opravy kolejí a odstraňování závad.
Betonové pražce - 2022 - 2. část
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonových pražců dle zadávací dokumentace pro opravy kolejí a odstraňování závad.
Poptávám PVC sklep
Poptávám nabídku rozměrů PVC sklepů, sklípků, vč. ceníku. Děkuji Hezký den Kuchařová
Poptáváme odpadní dřevo
Poptáváme v ČR odpad 191207 - dřevo, velikost menší 120mm, v těchto kategoriích: Kategorie AI: Přírodní dřevo nebo pouze mechanicky ošetřené staré dřevo, které se při použití neimpregnuje, Kategorie AII: Lepené, nátěrem upravené, lakované nebo jinak zpracované odpadní dřevo bez halogenovaných organických sloučenin a bez konzervačních přípravků ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí", ktorý vypracovala IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v októbri 2021, zákazkové číslo: 0928-O-2021. Predmetom zákazky je obnova objektu materskej školy v obci Podolie. ...
Výměna umělého povrchu fotbalového hřiště Na Lukách
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení dodávky umělého povrchu fotbalového hřiště v areálu Na Lukách, který bude splňovat následující požadavky dle specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky jsou rovněž stavební práce pro zajištění řádné výměny stávajícího umělého povrchu za ...
Poptávám zastřešení bazénu
Poptávám informace k zastřešení kulatého bazénu 4,6m zapuštěného do země. S pozdravem Slancová
Poptávám dlouhodobý pronájem mobilní toalety
Poptávám zaslání cenové nabídky na mobilní toaletu na dlouhodobý pronájem. Mobilní WC bez umyvadla. Děkuji Kateřina Hrabě
Záměna potrubí k chladičům CVZA včetně uzavíracích armatur
Předmětem je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následná realizace, spočívající ve záměně stávajících potrubních rozvodů systému VF (Systém technické vody důležité) a UX (Systém chlazené vody) včetně jejich komponent z uhlíkatého materiálu za materiál korozivzdorný a to včetně uzavíracích, drenážních, odvzdušňovacích armatur ...
Poptávám skleněné tabulky z tvrzeného skla
Poptáváme 2 ks skleněné tabulky z tvrzeného skla, s rozměry 120x80 mm, tloušťka 4,8 mm, obroušené hrany. Děkuji
Sada ventilů pro řízení kompaktního hydraulického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks servoventilů a 2 ks proporcionálních rozváděčů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Žeravice  chodníky a parkovací plochy
Předmětem veřejné zakázky je výstavba a rekonstrukce chodníkových ploch a parkovacích ploch v intravilánu obce Žeravice. Dále je předmětem zakázky provedení osvětlení tří přechodů pro chodce.
Fotbalový klub Klášterec nad Ohří - výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem
Předmětem plnění veřejné zakázky je zásadní rekonstrukce bývalého fotbalového hřiště. Nové hřiště bude mít povrch z umělé trávy, bude oplocené, doplněné o automatickou závlahu (včetně přípojky a akumulace vody), dále venkovní osvětlení a nutné doplňující prvky. Plánovaná rekonstrukce je v souladu s platným územním plánem města Klášterec nad ...
Poptávám opravu terasy
Poptávám opravu terasy. Zarovnat zem, přidat štěrk, udusat a znovu položit dlažbu.
KII-IT-90-06-01449 - EPO TG1 zavedení kondenzace do ŘS
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce řízení kondenzace, tzn. výměna či náhrada armatur a jejich elektro pohonů, včetně jejich nového zavedení do stávajícího řídicího systému SPPA T 3000 na TG1 v Elektrárně Poříčí.
Dodávky vypínačů SF6 123 kV včetně nosných konstrukcí a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu pro bezpečné a ...
Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1 je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s plynofikací Teplárny Tábor v souladu se Zadávací dokumentací, tj. náhrady stávajícího hnědouhelného fluidního kotle s turbogenerátory a tří dehtových kotlů novým plynovým zdrojem, a to ...
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizačných prípojok - Obchodná akadémia Nitra
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie diela. Obchodná akadémia v Nitre je situovaná v mestskej časti Nitra- Mlynárce. V areály školy sa nachádzajú 4 vyučovacie pavilóny, telocvičňa a školská jedáleň s kuchyňou, v ktorých sa rieši rekonštrukcia sociálnych zariadení. Samostatne stojace pavilóny ,, A - ...
Oprava okien a dverí na objektoch v správe DPB a. s.
DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek dodania tovaru a na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu oprava okien a dverí na všetkých objektoch v správe DPB a. s.
Smrkové dřevo, Německo
Vážené dámy a pánové! Máte jako hlavní produkt smrkové dřevo? Kolik by to stálo? Kolik stojí dodávka? Doručení bude na Außenried 33, 94264 Langdorf Německo Děkuji za odpověď. S přátelskými pozdravy M. Bernauer
Poptávám dodávku cementu
Poptávám dodávku cementu 32,5 R.
Poptávám opláštění dřevěných oken hliníkem
Dobrý den, prosím o cenu opláštění dřevěných oken hliníkem, jednalo by se o: 4 ks oken - 1,5x1,5 m 1 ks - 1,2x1,5 m 2 ks - 1,2x1,2 m 1 ks - 0,9x0,9 m 1 ks - 0,9x1,2 Chci se také zeptat, zda na obložené okna hliníkem jde upevnit síťě proti hmyzu. Předem děkuji za odpověď Kupczak Milan
Poptávám přístřešek nad verandu
Poptávám přístřešek nad verandu rodinného domu z polykarbonátu 2 x 5m.