Kultúrne zariadenie Turzovka – stavebné úpravy a prístavba
Predmetom zaávania zákazky je uskutočnenie stavebných úprav a pristavba Kultúrneho zariadenia v meste Turzovka. Stavebné úpravy pozostávajú z plošného zateplenia obvodoveho plašťa, strechy, vymeny exteriérových výplní otvorov, rekonštrukcie podláh a povrchových úprav, riešia okrem stavebných konštrukcií aj nové rozvody zdravotechniky, ...
Poptávám vodoměrnou šachtu
Poptávám dodavatele vodoměrné šachty na 1 vodoměr, na obsypání hlínou. Max výška 1000 mm. max průměr 1000 mm.
Dodávka a montáž keramického fasádneho obkladu
Predmetom zákazky je dodávka a montáž ventilovaného a prevetrávaného keramického fasádneho obkladu vonkajších priestorov objektu plavárne. Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými ...
Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ISŠT Mělník dle projektové dokumentace. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: - Výměně výplní otvorů oken a dveří; - Zateplení obvodového pláště; - Realizace VZT; - Rekonstrukce vytápění; - Instalace fotovoltaického systému; - Provedení ...
Dostavba kotelny a kotel na vytápění biomasou a elektrostatický filtr pro společnost LST a.s.
Předmětem plnění je dostavba a osazení kotelny teplovodním automatickým kotlem o jm. výkonu min. 1000 kW s multicyklonem a palivovou šachtou. Kotel je určený pro spalování nekontaminovaných drobných dřevních odpadů (dřevní štěpka). A pořízení elektrostatického filtru, který bude integrován do spalinového potrubí nového kotle.
Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2 II.
Realizace stavby "Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2", v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů: SO 01 - Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební úpravy - dispoziční změny, nový vstup pavilonu, výměna oken, dveří a celoplošné zateplení); SO 02 - Požární schodiště (nová stavba); SO 03 - Spojovací ...
Poptáváme rekonstrukci dvou vstupních schodišť
Poptáváme opravu/rekonstrukci dvou vstupních schodišť do panelového domu na Radotínské ulici v Bílovci v majetku společenství vlastníků (v případě zájmu zašleme fotografie). Důvodem poškození stávající dlažby je špatně provedený podklad, dochází k němu zejména při stěhování těžšího nábytku.
Provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba
Předmětem veřejné zakázky je provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba. 1) Provedení běhu ultrazvukového úbytkového inteligentního ježka v roce 2021. 2) Provedení běhu trhlinového úbytkového inteligentního ježka v roce 2022. 3) Vyhodnocení obou běhů a předání závěrečných zpráv v souladu s přílohou č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ...
Věznice Jiřice - dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku
Předmětem veřejné zakázky je pořízení materiálů a věcí pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem.
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia
Skrine sú určené na rozpájanie a istenie káblových distribučných sietí s napätím nepresahujúcim 1000V. Budú stabilne inštalované vo vonkajšom prostredí na verejných miestach a obsluhované kvalifikovanými znalými osobami.
Poptáváme podlahářské práce
Požadujeme výměnu PVC v jedné sušárně panelového domu, která má rozměry 382 x 333 cm. Tedy kompletní dodávka materiálu a prací. Nemovitost se nahází na Praze 5.
Brno, VDJ Útěchov - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Útěchov a elektro části. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou na hranici životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce se počítá s osazením nových armatur včetně rekonstrukce navazujících ...
Strojné zariadenie a parný kotol pre výrobu pary
Predmetom zákazky je dodanie strojného zariadenia a parného kotla pre výrobu pary v podniku podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Renovace výplní otvorů budovy Zlínský zámek
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výměny oken a dveří v budově zlínského zámku.
Poptáváme vyvezení septiku
Poptáváme vyvezení septiků u ZŠ a MŠ Ropice.
VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí
Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v kompletní výměně dvou větví výpustného potrubí DN1000 vedeného ve štole spodních výpustí a strojovně regulačních uzávěrů. Délka štoly je 145.6m, půdorys strojovny má vnitřní rozměr 7,5x25,8m. Práce musí být prováděny tak, že nebude omezena manipulace vždy na jedné větvi hlavních výpustí a bude ...
Chemické čištění zařízení pro topné a chladící medium
Provedení chemického čištění zařízení pro distribuci a přenos topného media s cílem snížit energetickou náročnost na vytápění a chlazení určených prostor v areálu Pražského hradu, včetně provedení následného energetického auditu.
Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výmenou technológie, modernizáciou parnej výmenníkovej stanice a vyregulovaním vykurovacej sústavy v SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava podľa projektovej dokumentácie.
Kogenerační zdroj tepla Spořilov - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho generátoru a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) v Benešově o ...
Poptávám umyvadlo Sangra
Poptávám, umyvadlo Sangra určené k namontování do skříňky, rozměry šířka 71, hloubka 54, do skříňky o rozměrech šířka 62, hloubka 38 (údaje v cm). Značka skříňky Keramia, značka umyvadla Sangra. Múže být i jiný typ, model, jiný výrobce, ale použitelný pro daný "podstavec". Děkuji, s pozdravem Valek
Poptávám příslušenství k posuvným dveřím
S 60H (H60) Kování pro posuvné vložené dveře D.D.potřebovali bychom zřejmě k této sadě 4ks spodních pojezdů+2 brzdy,tloušťka lamina je asi 18,5 mm(cca 18.-Kč kus),máme hl.lišty šířka 7 mm,výška 7 mm x 2 metry,vrchní pojezdy na dveřích zůstaly a jsou obrazně stejné jako u shora uvedené sady,po těch spodních závěsech zůstaly otvory po šroubkách ...
Poptávám zástěnu za kuchyňskou linku
Poptávám cenovou nabídku na m2 zástěny za kuchyňskou linku v černé lesklé barvě. Děkuji za odpověď S pozdravem L.Sedláčková
Modernizace stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení doplněním řídícího a monitorovacího systému
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) kupní smlouvy s jedním (1) dodavatelem na dodávku, instalaci a oživení 120 ks vybraných stávajících rozvaděčů (zapínacích míst) řídící a monitorovací jednotkou, skládající se z vlastní řídící jednotky PLC/PC, GSM modulu, I/O modulu napájecího zdroje, dále pak záložního zdroje / baterie, podružného ...
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů včetně zateplení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu Hotelu Thermal v Karlových Varech, které spočívají ve výměně vnějších výplní otvorů včetně zateplení a opravy fasády hotelové věže.
Dodávka materiálu, normalizovaných a elektronických součástek
Dodávka materiálu, normalizovaných a elektronických součástek