Snížení energetické náročnosti budov a realizace systému nuceného větrání s rekuperací učeben
Předmětem plnění veřejné zakázky je dokončení investiční akce provedením stavebních prací a poskytnutím souvisejících dodávek a služeb spočívajících ve zhotovení díla Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 Pavilony A, B, D, E, F, zahrnující zateplení pavilonů A, B, D, E, F a instalaci systému nuceného větrání s rekuperací vzduchu. ...
Rekonstrukce kulturního a spolkového domu v Týnci nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na objektu Tyršova č. p. 79, Týnec nad Labem za účelem zlepšení technické infrastruktury objektu k lepšímu využití pro volnočasové aktivity. Jedná se o samostatně stojící dům z 20. - 30. let minulého století. Objekt není památkově chráněnou stavbou a nachází se těsně za hranicí městské ...
Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy zázemí u stávající tělocvičny ZŠ Ovčárecká, Kolín. Dispoziční změny se týkají šaten pro sportovce a jejich sociálního zázemí. Jedná se o změnu části stávající dispozice a stavební úpravy v celém zázemí. Vstup do nové dispozice šaten bude v jihovýchodní fasádě upraven - přesunut a stávající otvor zazděn. ...
Vzduchotechnika v budově školní jídelny v Novém Strašecí
Dodávka a montáž vzduchotechniky do kuchyně (varny) o jmenovitém výkonu min. 12 500 m3/h a celkové teplotní účinnosti pro přenos tepla min. 80 %.
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ, nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, přístavba a nástavba, nový krov, střecha zateplení fasády, nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a topení, ...
Instalace systému vzduchotechniky v ZŠ Všetaty
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do učeben a družiny a kuchyně s jídelnou, přičemž předmět veřejné zakázky je dle § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: - Část I. Dodávka a montáž vzduchotechniky do učeben a družiny: 16 jednotek o celkovém výkonu min. 11 400 m3/h a suché účinnosti min. 79 %. Vyregulování otopné soustavy, Osazení ...
Zimní stadión Kladno - Vzduchotechnika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace vzduchotechniky v rámci rekonstrukce ČEZ zimního stadionu Kladno. Jedná se o zimní stadion s kapacitou 5200 diváků, jenž je využíván pro lední hokej, krasobruslení a veřejné bruslení. Předmětem probíhající rekonstrukce je realizace nového zastřešení stávajícího zimního stadionu.
Pořízení decentrální vzduchotechniky a instalace venkovních žaluzií do MěÚ Lysá nad Labem
I. část: • Pořízení decentrální vzduchotechniky: - 5 samostatných VZT jednotek o jednotlivém objemovém průtoku vzduchu 3x max. 1500 m3/h a 2x max. 2500 m3/h s účinností min. 90 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem. II. část • Pořízení venkovních žaluzií Není-li dále v textu zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak, platí pokyny v ní uvedené ...
Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa - dodávky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje a rozvodů tepla pro dosažení energetických úspor bytových domech v obci Milín, blíže specifikovaného zadávací dokumentací a jejími přílohami
Snížení energetické náročnosti budov a realizace systému nuceného větrání s rekuperací učeben
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 (Pavilony A, B, D, E, F) a provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických ...
Rekonstrukce kuchyně
Rekonstrukce kuchyně ve zdravotnickém zařízení dle projektové dokumentace pod názvem „Výdej jídel, mytí nádobí a vzduchotechnika kuchyně“ zpracované Ing. Petrem Jirouškem. V první části jsou zamýšleny stavební, vodovodní, elektroinstalační práce s obměnou výzbroje elektrorozvodny a výměna oken, vchodových dveří a podlahy. Podstatný objem této ...
Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace obnovy klimatizačních zařízení vč. zajištění záručního servisu v objektu knižního depozitáře zadavatele na adrese Neratovická 247, Kojetice. Veřejná zakázka řeší výměnu stávajících, již dosluhujících, jednotek přesné klimatizace, úpravu rozvodů ústředního topení (ÚT), systém měření a regulace (MaR) tak ...
Poptáváme montáž vzduchotechniky
Poptáváme firmu na instalaci vzduchotechniky. Poptáváme pouze montáž, materiál dodáme. Lokalita Praha. Možnost dlouhodobé spolupráce. Dokumentaci včetně VV pošlu na vyžádání mailem. Prosím o CN do 19.4.2017
Servis klimatizačních zařízení ŘLP ČR, s.p.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisu, provádění pravidelné údržby a odstraňování poruch včetně revizí a kontrol klimatizačních zařízení instalovaných v objektech ŘLP ČR, s.p. Klimatizační zařízení slouží k chlazení technologií, které jsou schopny fungovat jen v předepsaných tepelných podmínkách, jedná se zejména o technologie, které ...
Poptávám návrh a montáž klimatizace
Poptávám nezávazně návrh technologie a cenu montáže a uvedení do provozu klimatozace Split 1+4(5) Dolní Jirčany - Psáry. Základní rozvody média a el. jsou hotové.
Pořízení vzduchotechniky do výroby společnosti BOOM TISK s.r.o.
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka vzduchotechniky, která se skládá ze vzduchotechnické jednotky a rozvodů včetně připojení na stávající potrubí. Dodávkou se rozumí kontrola předané dokumentace, doprava jednotky na místo plnění zakázky, montáž, oživení, spuštění a zaregulování jednotky do provozu, provedení předepsaných zkoušek, ...
Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uličce č.p. 3
Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajícího kulturního domu, původní svislé i vodorovné konstrukce zůstanou původní, bude vybudována nová valbová střecha, v přízemí nové zděné příčky, v celém objektu nové podlahy, nové rozvody vytápění,vzduchotechniky,elektroinstalace,kanalizace,vodovodu a NTL plynovodu,bude vybudován taneční sál o kapacitě ...
Poptáváme montáž nástěnné klimatizace
Poptáváme montáž a uvedení do provozu nástěnné klimatizace zn. Sencor SAC 0922CH.
Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uličce č.p. 3
Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajícího kulturního domu, původní svislé i vodorovné konstrukce zůstanou původní, bude vybudována nová valbová střecha, v přízemí nové zděné příčky, v celém objektu nové podlahy, nové rozvody vytápění,vzduchotechniky,elektroinstalace,kanalizace,vodovodu a NTL plynovodu,bude vybudován taneční sál o kapacitě ...
Přístavba tělocvičny a šaten, ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420
Provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr projektové dokumentace "Přístavba tělocvičny a šaten, objekty SO_3, SO_4, SO_5, SO_6 a SO_8", Ing. Martina Karafiátova, Ing. arch. Jan Maloušek, červenec 2015 v rozsahu: technická zpráva, architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, zdravotně technická instalace, ...
Přístavba tělocvičny a šaten, ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420
Provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr projektové dokumentace "Přístavba tělocvičny a šaten, objekty SO_3, SO_4, SO_5, SO_6 a SO_8", Ing. Martina Karafiátova, Ing. arch. Jan Maloušek, červenec 2015 v rozsahu: technická zpráva, architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, zdravotně technická instalace, ...
Poptávám dodávku tepelného čerpadla
Poptávám dodávku tepelného čerpadla HOTJET 15 ONE2. Prosím o nabídku, včetně doporučeného příslušenství (pancéřové hadice) a autorizovaného uvedení do provozu. Realizace - srpen 2015, rodinný dům, Krupá okres Kolín.
Poptávám montáž klimatizačních jednotek v ordinaci
Poptávám montáž dvou klimatizačních jednotek (z důvodu stěhování) v ordinaci. Jde o značku DAIKIN a TOSHIBA. Děkuji, Budková, Brandýs nad Labem.
Stavební úpravy společenského sálu Grand
Tato veřejná zakázka řeší stavební úpravy vnějšího i vnitřního prostředí budovy. Realizací dojde k obnově obvodového pláště budovy včetně výměny oken, kompletní výměně elektroinstalací, zdroje vytápění a vzduchotechniky. Z hlediska stavebního půjde zejména o obnovu podlah, podhledů a obložení stěn. Zároveň bude pořízeno nezbytné interiérové ...
Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný – stavební práce II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které jsou specifikovány dle projektové dokumentace pro provádění stavby na Modernizaci gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný zpracované firmou Ing. Jan Mrzílek, Studeněves 96, 273 79 Tuřany. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dílčí stavební úpravy ...